Månadens tarot november 2018

0

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Månaden kan för många börja med någon form av djupare insikt eller någon form av uppvaknande – eller ett behov av det. En större cykel börjar se sitt slut och det är dags att använda allt du har kommit till klarhet om och lärt dig för att utveckla en vision om framtiden som bör innebära ett liv som är mer i linje med den du verkligen är – en mer meningsfull existens.

Du kan komma att få en chans till en nystart men för den sakens skull behöver du rensa och röja och göra dig av med det som håller tillbaka.

Detta är ingenting bagatellartat eller vardagligt, det finns en inslag av det vi kan kalla “ödet” här, att det är din själ som manar dig framåt på ett sätt som kommer vara mer i enlighet med ditt högsta bästa – där din själs intentioner kan komma till ett mer fullt och tydligt uttryck i det du är och gör.

Har du fastnat i harm eller på något sätt har svårt att komma förbi någonting, svårt att förlåta, så är det hög tid att adressera det på nåt sätt – det är du själv som är din lyckas smed. Bara du kan bestämma om du ska älta det som har varit eller om du ska ge dig själv en chans att bli fri.

Självklart är det ingenting som görs på ett kick, framförallt inte om det har blivit ett levnadssätt, men någonstans måste man ju börja – och nu är en bra tid.

Det kan finnas ett nytt och bättre liv som väntar på dig. Det behöver inte vara med pukor och fanfarer, och den yttre verkligheten behöver inte radikalt ändras om, men det inre livet kan komma att genomgå en radikal transformation utifrån de här insikterna som du kan göra nu. Så låt det ske. Kämpa inte emot.

På arbetsfronten bör det finnas en känsla av att sitta i förarsätet på något sätt. Din förmåga kan komma att testas på något sätt för att se om det håller och på så sätt leda framåt – det kan mycket väl vara någonting som du har jobbat mot under en längre tid och ligga på den väg du vill gå.

För de som driver egen verksamhet kan tiden vara mogen för att utöka på något sätt, med gott framtida resultat. Men observera att du självklart måste förhålla dig till alla faktorer och om det verkligen är rätt eller inte vet bara du.

Övergripande vad gäller arbete och karriär gäller dock att saker och ting i arbetslivet ligger för re-organisation och expansion, framförallt i form av nya metoder och kanske fortutbildning – vilket öppnar upp.

Också ekonomiskt ligger energin för expansion, i form av ökade inkomster och/eller att kontrakt signeras som kommer innebära bättre inkomster i framtiden. Om det uppstår meningsskiljaktigheter vad gäller finanser på något sätt, bevara lugnet eftersom det mycket troligt kommer resultera i någonting till din fördel, även om du skulle ha en större utgift i stunden.

I kärlekslivet kan det handla om förnyelse. Den som har haft fnurror på tråden i en redan befintlig relation kan antingen göra slut eller satsa på att verkligen få det att fungera – beroende på vad som ligger närmast hjärtat.

Den som är singel verkar träffa någon av betydelse, antingen nu eller inom en relativt snar framtid, någon som det med stor sannolikhet finns en djup själslig koppling till.

Överlag handlar dessa första tio dagar av månaden november om att du på något sätt står vid en korsväg. Det finns en inbjudan att gå djupare på det som är din väg – eller att helt enkelt byta så att du hamnar på den vägen om du inte redan är där. Du kan transformera dig själv och skapa ett nytt och bättre liv.

11-20

Om du stod vid en korsväg i början av månaden, står du här på en tröskel till en portal som är på väg att öppna sig helt för dig. Du kan känna dig kraftfull och ha vägen framåt klarare för dig än du haft innan, du vet på ett generellt plan vilken riktning som är din och vad du har för mål, även om du inte har alla konkreta detaljer klara för dig.

Du kan mycket väl omfamna ditt öde, i full förvissning om att det är du som skapar det, det är du som säger ja till det. Om det dyker upp en möjlighet för dig, vilket det mycket väl kan göra, så är det mycket troligt att det bästa du kan göra är att svara på den och ta emot den eftersom det kan öppna ditt liv till saker som du innan inte ens kunde föreställa dig.

Kanske kan det också handla om resor här, och i så fall till varmare breddgrader, både för arbete och nöje.

I karriären kan du bli sedd och erkänd för någonting du gjort och möjligheten som nämns kan vara arbetsrelaterad. Kom bara ihåg att du inte ska ha bara högre lön eller pengar som måttstock på om du ska gripa den här chansen eller inte, det måste inbära ett lyft över hela linjen, inte bara lönen.

Svårigheter kan överkommas och lovande planer för framtiden kan dras upp. Dagarna bjuder på kreativitet och produktionen och gott samarbete om det är aktuellt.

På den ekonomiska fronten finns det en möjlighet till ökade inkomster.

De som är i etablerade relationer kan förvänta sig att passionen vaknar till liv, att se varandra med nya ögon och komma ihåg varför ni kom samman i första taget.

Den som är singel kan träffa någon, nu eller lite senare, som verkligen lägger beslag på hjärtat.

Överhuvudtaget finns det under dessa dagar precis som månadens första tio dagar en energi av uppvaknande också här – av att se saker och ting i ett nytt och bättre ljus och den glädje och tillfredsställelse som kan följa med.

21-30

Efter månadens första tjugo dagar med en mycket hög och klar energi, blir det här om inte en backlash så någon form av motreaktion – vilket inte behöver vara dåligt! Vid kraftig utveckling eller expansion behövs det sedan ett annat läge för att integrera och smälta, och det ser ut som det kommer här.

Det kan uttrycka sig som en paus av något slag, kanske att du drar dig lite tillbaka för att du behöver tid och utrymme för dig själv och dina egna inre processer.

Det kan vara så att du känt att andras krav och anspråk på dig blivit lite för krävande så att du för den sakens skull måste ta ett steg tillbaka och lägga lite luft mellan dig och de andra. Kanske behöver du säga nej till någonting för att bevara din egen energi.

Oavsett anledning så använd tiden till at ladda batterierna och gärna meditera, göra yoga, promenera i skogen och/eller någonting annat som bringar inre harmoni.

Är det så att det blir lite stiltje på grund av vad någon annan gör eller inte gör, så undvik frustration och satsa i stället på att skaffa dig ett annat perspektiv och på att bevara det inre lugnet.

Vad gäller arbete så ligger det för att den som kan vara ledig från obligationer, krav och ansvar gör rätt i det. Och som sagt: om saker ock ting inte verkar utveckla sig just nu så ta det inte personligt och försök inte att tvinga fram någonting. Odla istället tålamodet och ha tillförsikt inför vad som komma skall.

Också vad gäller ekonomin kan det bli ett tillfälligt stopp eller block här – med betoning på tillfälligt, så låt inte heller det vara en källa till disharmoni om du kan undvika det. Det kommer inte vara för evigt.

I kärlekslivet kan det vara lite si och så med den där allra riktigaste intimiteten, både fysiskt och känslomässigt. Du kan komma att känna dig lite ensam eller ha svårt för att gå in helhjärtat i en känsla av tillhörighet och gemenskap. Inte heller det behöver vara en källa till panik. Det kan helt enkelt vara så att du behöver lite tid för dig själv.

Den som är singel kan slappna av och låta saker och ting vara som de är. Du kommer med sannolikhet träffa den som är rätt för just dig, men det är högst osäkert om du gör det just de här dagarna. Fokusera på dig själv istället och på att ge dig själv vad du behöver. Visst kan en annan människa väcka kärleken i oss, men den ska gå att nå också utan en annan person.

Fördjupa dig och förkovra dig i någonting som ger näring åt själen och lyssna på din själ och ditt högre jag – utveckla relationen med dig själv.

Övergripande energi för hela månaden

Övergripande energi för hela månaden är en av de bästa som kan uppbringas. Någonting som du arbetat för och siktat mot börjar nu att skönjas eller kommer göra det inom kort. Du kan kanske inte se det riktigt än, men du kan vara säker på att det är på ingång.

Använd din fria vilja till att linjera dig med din själ och ditt högre jag, så finns det inga gränser för vad du kan åstadkomma vad gäller att realisera det som är ditt hjärtas och din själs djupaste önskningar, det som verkligen skänker mening och tillfredsställelse på djupet i ditt liv.

Du kan se varje hinder som en utmaning som du kan ta dig runt eller över och du kan använda affirmationer, visualiseringar och liknande för att göra verklighet av detta.

I karriär och arbete kan planer du har sjösatt utvecklas positivt mot framgång. Du kan bli sedd av någon i en betydelsefull position, framförallt om du använder dig av din förmåga att vara organiserad. Denna person kanske inte är världens lättaste att ha att göra och du tycker förmodligen inte om att bli tillsagd, men om du kan frikoppla lite känslomässigt och ta det för vad det är så finns det en hel del att vinna. Du har stora förutsättningar nu att röra dig mot det som är din “perfekt rätta plats” i ditt yrkesliv.

Med hjälp av din intention och fokuserade vilja kan du skapa dig ekonomiska möjligheter som du inte tidigare haft, men du behöver vara öppen för så kallade synkroniciteter, det vill säga det som ser ut som sammanträffanden men är meningsfulla har betydelse för dig. Lyssna på din högre, inre vägledning: ditt högre jag och din själ vet vad du behöver göra för att skapa dig de resurser och medel du behöver för att utvecklas till din högsta möjliga potential. Du kan bli vägledd till de människor och de situationer som öppnar upp ett finansiellt flöde åt dig.

Vad gäller kärlekslivet kan det finnas någon som är betydligt äldre – eller tvärtom eller att det är någon annan yttre faktor som verkar inkompatibel –  och även kan ha idéer och åsikter som står en hel del ifrån dina, någon som inte ser på världen eller hanterar den som du gör eller skulle vilja. Men denna person kan vara någon med vilken en stark kärlek växer fram trots att kemin inte är omedelbar. Det kan visa sig att ni trots era yttre olikheter är väldigt fint matchade och att ni med tiden skulle kunna skapa någonting riktigt fint för er båda, ett privat litet paradis där ni balanserar och harmonierar varandra och får saker och ting att bli till.

Det finns en betoning under denna månad på att det du fokuserar på är det du kommer att få se mer av. Det är du som är ansvarig för ditt liv och dina omständigheter, ytterst och i slutändan. Det kan ibland se ut som om vi är offer och saker och ting bara händer, men på ett djupare plan är vi delaktiga i hur vårt liv utvecklar sig och till och med helt ansvariga, i alla fall efter det att vi blivit vuxna människor.

Månaden bjuder på fina möjligheter, energin ligger för att genomskåda gamla idéer och myter vi har om oss själva och våra liv. Att vakna till en djupare – eller högre – verklighet. Vi kan skriva om vår historia. Måhända är sikten inte riktgt klar och måhända är det svårt att räkna ut hur det ska gå till – men det behövs inte.

Vi behöver bara ta ett steg i taget; sätta intentionen och sedan låta oss vägledas av vårt högre jag till nästa handling eller tanke.

Ha en underbar november!

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland annat på Tarotguiderna.se Jag har god erfarenhet av och är specialiserad på vägledning för tvillingsjälar och andra med avancerad själsrelationer och på hur man kan arbeta för att komma i sin själs kraft och få ordning på både sitt liv och sina relationer.

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke