Månadens tarot maj 2019

0

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10
Månaden bör börja bra med en känsla av goda tider. De första tio dagarna genomsyras av en positiv och tillfredsställd energi med utrymme för avkoppling och att hämta andan och till och med för att fira. Någonting som krävt en ansträngning kan vara avklarat och ha fallit väl ut vilket bjuder på möjligheten att känna sig trygg och säker och kunna njuta av frukterna av nedlagt arbete, en stadig grund är lagd som gör att det nu finns möjlighet att slappna av.

Dagarna kan också ha ett fokus på äktenskap eller andra relationer som i någon bemärkelse innebär ett åtagande och en överenskommelse – det kan alltså också handla om partnerskap i bred bemärkelse och vänskap.

Det kan finnas anledning att fira och sammankomster i anslutning till bröllop eller dop eller andra viktiga tilldragelser och “övergångsriter” och ceremonier i en människas liv.

För en del kan det handla om att göra en faktisk fysisk förflyttning och att flytta som då med sannolikhet på något sätt är relaterat till förändringar i en relation eller ett kreativt projekt va något slag. För någon kan detta innebär köp av mark eller ett nytt hem.

Vad gäller arbetsliv och karriär fins det en öppning för att få ett erbjudande som kan innebära mer pengar och ansvar. Ta det i beaktande – om det är dig det gäller kan det vara en dörr till en ny och blomstrande period i yrkeslivet som har potentialen att slå upp om du tackar ja.

Förändringar – som byte av till exempel bank eller mäklare – kan bringa bättre ekonomi. Någon kan också få ett erbjudande om att sälja någonting – som varor, tjänster eller en hel rörelse – vilket har potential att bli en utomordentlig affär.

I kärlekslivet kan en redan existerande relation etableras ytterligare och bli riktigt seriös. Den som är singel och håller på eller just ha flyttat bör hålla ögonen öppna, det kan vara just i det sammanhanget som en ny person dyker upp.

På det andliga planet ser det stabilt ut, vad som än sker i det yttre finns det tillit och jämvikt i det inre.

11-20
Någonting som du planerat kanske inte riktigt utvecklas eller utfaller som du tänkt. Andra kan vara involverade och det kan vara så att du inte får all info du behöver eller ska ha. Du kan behöva vara tydlig med dina värderingar och vad du accepterar och inte och att stå emot påtryckningar. Gör ingenting som du inte kan göra med din integritet i behåll. Blir du erbjudan någonting som verkar för bra för att vara sant kan det vara det, så var inte godtrogen utan ta reda på fakta.

En situation kan kräva att du ber om råd eller annan input från specialist eller expert. Ta inga onödiga risker och var allmänt lite förutseende.

Handlar det om förhandlingar av något slag bör du lägga dig emellan att vara en öppen bok och så paranoid att du är helt sluten. Håll saker och ting för dig själv alltså, men ge också ifrån dig det du behöver och kan för att resultatet ska bli önskvärt.

I arbete och yrkesliv kan det finnas en anställd eller en kollega som inte är helt pålitlig. Om det är någon som verkar stå i vägen för dig så har det ingen kraft i det långa loppet utan är mer tillfälligt som det ser ut. Du kommer att nå dina mål även om de kommer förändras på vägen och kanske inte infrias på det sätt du trott.

I finansiella frågor kan det finnas anledning att kompromissa, framförallt vid förhandlingar. Motstå frestelsen att göra svarta affärer eller att lägga dig i en gråzon, det kan kosta mer än det smakar.

I kärlekslivet är du oavsett om du är medveten om det eller inte med största sannolikhet en del av varför saker och ting inte riktigt är i harmoni, oavsett om du är i ett förhållande eller singel. Det är framförallt en brist på tillit som kan ligga i botten och förhindra verklig intimitet. Försök se hur du själv bidrar till detta. Är du öppen och tydlig och sårbar eller spelar du ett spel?

I alla frågor som kräver vägledning, vänd dig inåt, till din själ och ditt högre jag och stäm av och be om hjälp.

21-31
Slutet av månaden kan bjuda på plötsliga och oväntade förändringar för en del men som alla på något sätt är en förelöpare till ett bättre liv oavsett hur det kan upplevas i stunden. Hur pass tydligt detta kan vara har att göra med hur pass ditt liv redan är i integritet med den du verkligen är.

Lever du i en livssituation som bygger på ohälsosamma kompromisser eller i strukturer som håller dig tillbaka finns det en möjlighet att dessa kan, eller i alla fall visar tecken på att, krackelera. I detta finns en möjlighet att hitta dig själv och se sanningen om ditt liv och att börja ordna din tillvaro mer i linje med det.

Detta behöver inte vara någonting som händer i det yttre, det kan också handla om inre strukturer.

Man kan se det som en väckarklocka till ett nytt liv, eller i alla fall ett nytt kapitel av ditt liv. Detta är dock en process som kan sträcka sig över längre tid än dessa dagar.

Vad gäller arbete och karriär kan detta oväntade yttra sig i att någonting inte går som planerat. Om du blir besviken för att du inte blir befordrad eller får förlängning på ett kontrakt eller liknande kan det mycket väl handla om att det inte är helt rätt för dig, oavsett om du kan se det i stunden eller inte. Kanske jobbar du bara för att tjäna pengar till hyran när du istället har talanger och drömmar som ligger i träda? Försök att se guldkornet i vad som sker och kom ihåg att det som sker nu är till för att föra in dig på din rätta väg.

Också på den ekonomiska fronten kan det vara något som inte går i lås om det inte var rätt från början och även det tjänar till att visa dig på nya finansiella och oväntade möjligheter som kan ha stor betydelse för dig framöver.

I kärlekslivet kan saker och ting ha malt på och gått på rutin eller helt enkelt bara inte rört på sig och stagnerat och de här dagarna kommer med en energi som på något sätt rubbar detta. Detta gör att det kan bli separationer men bara om relationen egentligen redan har passerat sitt bäst före datum eller kompatibiliteten var fel från början. För andra kan detta vara ett tillfälle att göra förhållandet levande igen.

Den som är singel och inte förstår varför den inte träffar någon kan behöva fråga sig om det är så att det på ett omedvetet plan finns rädslor, framförallt för att bli avvisad eller lämnad, som håller potentiella partners stången. När du väl tar itu med det kommer situationen förändras.

På det spirituella planet kan dessa dagar innebär någon form av plötslig insikt som skiftar perspektivet och leder till ett ökat medvetande med potential att förändra livet och vägen in i framtiden.

Övergripande energi för hela månaden
Månaden handlar i stort om att göra sig av med allt som inte längre tillhör din själ och ditt framtida liv. Det kan vara idéer och föreställningar som inte längre fyller en funktion utan snarare bara håller tillbaka. Det kan också handla om karma – någonting oavslutat som behöver balanserar – som det nu blir färdigt med, oavsett om det handlar om relationer till människor, grupper saker eller platser.

Är det så att du har låtit dig styras lite för mycket av konventionerna? Vad som förväntas av dig eller vad du tycker att du borde göra och vara? Istället för att verkligen ta reda på vem du är och vad som är din väg oavsett vad andra tycker?

Du behöver vara nykter i tanken när du använder dig av den för att göra bedömningar, och inte låta känslor eller tidigare erfarenheter influera så att du inte ser riktigt klart. Luta dig inte heller för mycket på ditt intellekt utan lyssna till din intuition också, det behöver vara balans.

Vad gäller arbete och karriär kan denna energi handla om att du har att göra med en person som är långt ifrån “politiskt korrekt” i sitt uppträdande. Någon som säger som den tänker utan krusiduller eller tänker på hur andra tar det och ibland kan såra. Om du kan hantera denna typ av personlighet utan att ta åt dig personligen och istället fokusera på själva jobbet så kan ni få saker och ting uträttade alldeles utmärkt.

Vad gäller ekonomin kan någonting som varit överhängande nu komma till skott. Om det är någonting du oroat dig för kan det vara bra – då har det hänt och sen är det bra med det och du kan gå vidare. Om du oroar dig, jobba med oron eftersom det inte är någonting som blir bättre av det. Gör det du behöver göra så är det troligt att eventuella blockeringar kring din ekonomi kommer att lyfta.

Vad gäller kärlek kan du fråga dig om det är så att du är rädd för verklig intimitet och inte riktigt i kontakt med dina känslor ifall saker och ting inte riktigt är som du skulle önska.

Din partner eller någon du är intresserad av kan vara en person som är lite distanserad och verkar kylig, inte någon som gillar att kela eller visar sina känslor och ibland kan vara lite klumpig i sitt sätt att vara.

Försök att inte trigga igång utan istället ta ett steg tillbaka om du blir påverkad och sedan när du har kommit i balans igen kan du förklara hur du känner och varför om det är läge för det. Du kommer behöva vara väldigt tydligt och måste vara neutral ifall du gör det.

Sen får du bestämma hur du ska göra, beroende på hur personen tar det. Han eller hon kommer kanske inte vara helt receptiv och kommer förmodligen inte heller att förändras, så det är upp till dig vad du vill leva med och inte.

Ta ingen skit, men överge heller inte någonting som är i grunden bra om det är saker och ting som du kan jobba på för egen del, till exempel om du kan se att du blir triggad på grund av någonting som ligger mest hos dig.

På det spirituella planet handlar månaden om att fortsätta fördjupa dig oavsett om det handlar om att hitta rätt väg för dig eller om du redan har gjort det.

Ha en underbar maj!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland annat på Tarotguiderna.se Jag har god erfarenhet av och är specialiserad på vägledning för tvillingsjälar och andra med avancerad själsrelationer och på hur man kan arbeta för att komma i sin själs kraft och få ordning på både sitt liv och sina relationer.

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke