Månadens tarot oktober 2019

0

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

Både inledningen och den övergripande energi för månaden har ett till synes jordnära drag med en betoning på det praktiska livet med allt vad det innebär, men hemligheten, framförallt med de första tio dagarna, är att det är grundat i en spirituell verklighet. Energin ligger nu för att allt kommer samman och ordnar upp sig precis som det ska i en mycket fin anda, med trygghet och stabilitet på områden som framförallt har med familj och ekonomi men även hälsa att göra.

I någon aspekt eller utsträckning har detta att göra med en känsla för helheten som vi tillägnat oss och lever efter, att vi förstår relationen mellan det inre och yttre, att vi förstår och tagit ansvar för att vi har det liv vi tänkt och känt fram, även om vi inte varit medvetna om det tidigare.

I karriär och arbete ser det ut som vi sitter säkert på vår plats och att det inte finns mycket att oroa sig för, tvärtom. För den som funderar på att göra slag i saken och starta eget, kan tiden vara nu.

På den ekonomiska fronten kan det bli ett tillskott utöver förväntan och det kan ha att göra med någonting som har kopplingar bakåt – som ett arv, aktieutdelning, försäljning av ett hus eller  liknande.

Vad gäller kärlek och relation kan den som är singel möta någon i samband med en arbetsresa eller annat arbetssammanhang, det kan vara någon du plötsligt får upp ögonen för som funnits runt dig under en längre eller kortare tid men som du inte sett förut. Oavsett var du träffar personen behöver du inte leta, ni kommer att mötas – under förutsättning att du är på rätt plats vid rätt tidpunkt… och bästa sättet att vara det är att lyssna på och följa sin själs röst och vägledning.

Den som har haft en problematisk situation i en relation kan behöva rikta fokus mot sig själv istället för den andre: vad är det du gör och inte gör som bidrar till att saker är som de är?

Ju mer du är i din själs kraft och energi, ju mer du är öppen för din högre vägledning, desto enklare och vackrare blir livet. Den fina energin de här första dagarna kan bero på att du har ögonen öppna för magin och den andliga verkligheten i vardagen, vilket ger utdelning på alla plan. Om du inte har det så är tiden nu att börja.

11-20 

Under månadens mitt är det någonting som tidigare och fram till nu kan ha vållat känslomässig smärta som det nu är möjligt att klippa eller på annat sätt vara färdig med. Det kan ge upphov till tårar eller sorg på grund av djupet av känslorna kring situationen, besvikelse eller insikten om att någonting är över. Men kom ihåg att detta bara är vägen till en lyckligare tillvaro, en nödvändig passage för att lägga någonting som inte varit bra för dig eller plågat dig bakom dig. Du är färdig med det som inte längre tjänar dig. Det kan för ett ögonblick kännas som allt gått förlorat, men det är inte fallet. Det är mycket bättre att ta detta nu än att dra ut på det – bättre med en kortvarig och övergående smärta än en utdragen plåga.

Vad gäller arbete och karriär talar denna energi om möjligheten att lämna ett jobb – oavsett hur eller varför är det därför att förändring är nödvändig och också här är det viktigt att komma ihåg att vad det än är så kommer det leda till någonting bättre.

Vad gäller ekonomi kan energin komma till uttryck i nödvändigheten av att göra sig av med sådant som tickar utgifter men inte ger någonting tillbaka – vilket kan innebära såväl investeringar som situationer och människor. Det kommer bereda vägen för hälsosammare finanser framöver.

I kärlekslivet kan det i allra högsta grad handla om att göra slut på en förbindelse som vållat smärta. Men alternativet kan om det är möjligt också vara att göra slut på ett mönster i en pågående relation som varit plågsamt – om båda vill och är villiga att göra jobbet så kan det gå att rädda förhållandet.

Om det dock skulle bli slut är det viktigt att titta på vad som hänt och hur det har uppstått – detta för att kunna läka och helas och på så sätt undvika att det händer igen.

På det inre och andliga planet kan dessa dagar handla om att släppa taget om gamla och begränsande idéer och föreställning och istället skapa nya som kan bana väg för en bättre tillvaro. Ha tillit och affirmera gärna: allt som sker i mitt liv sker alltid till mitt högsta bästa.

21-31 

De sista tio dagarna av månaden präglas återigen av en fin balans, framförallt mellan manligt och kvinnligt och på det känslomässiga planet och allt annat som har med hjärtats angelägenheter att göra. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att det är begränsat till romantik – snarare tvärtom. Om en man uppenbarar sig och är med i leken är det en man med mognad och empatisk förmåga som kan finnas till för dig med sin vänlighet och medkänsla. Det kan vara en far eller en fadersfigur eller någon annan som kan ge råd och omtanke utifrån sin visdom och sitt djup. Om det mer handlar om energin så kommer den att finnas där för dig att tillgå, antingen inom dig eller på något annat sätt. Huvudsaken är att dagarna kan präglas av ett element av sann och äkta kärlek. Det är en tid att vårda och bli omvårdad på.

Inom karriär och arbete kan dagarna innebära en fingervisning om att du måste arbeta med någonting som du älskar och brinner för och många gånger också i egen regi, det vill säga genom att driva egen verksamhet. Om du inte gör det och trivs med situationen och känner att det verkligen är din väg att vara anställd så är detta inte till dig, men för dig som resonerar med detta är det en bekräftelse att du behöver röra dig i den riktningen om du inte är där än.

Den som driver eget kan mycket väl få uppleva att det går bra nu och att ekonomin får sig ett uppsving, framförallt för den det har varit aningens trögt. Den som överlag har en problematisk sits vad gäller finanserna kan behöva se över sitt tankemönster och sina föreställningar kring vad pengar är: en energi som kan manifesteras. Genom att göra inre justeringar kan förloppet förändras.

Vad gäller kärlek kan den som är singel eventuellt stöta på någon i sammanhang som har med metafysik att göra eller är kopplat till vatten på något sätt. Denna person torde i så fall vara balanserad och kärleksfull. Den som redan är involverad i en etablerad relation har tillsammans med sin partner en potential att nå en ny nivå av förståelse för varandra och kanske till och med förnya löftena er emellan.

Den som söker efter svar kan hitta dem närmare än förväntat, till exempel i en bok som redan finns på hyllan hemma eller under meditation. Ge plats för din intuition att komma till tals och vägleda dig dit du behöver och ska.

Övergripande energi hela månaden

Under denna månad är det någonting som tar sin början som mycket väl på sikt kan komma att ha påtagliga och konkreta konsekvenser och resultat i förlängningen om energierna stödjer för övrigt. Det kan mycket väl handla om belöningar för ett gott arbete som för med sig nya öppningar och begynnelser, framförallt på områden som har med arbetsverksamhet och finanser att göra. Det är alltså en god tid för att påbörja någonting och även om det är förenat med vad som kan verka vara en – välavvägd – risk har det potential att löna sig med tiden. Självklart inte utan en vidare insats, men dock.

Den som har haft problem med sitt arbete eller verksamhet kan komma att lägga det bakom sig i betydande del och därmed röra sig vidare in i en situation där det finns lösningar. För vissa kan energin också innebära en löneförhöjning, befordran eller ett byte till ett nytt jobb eller till och med en ny bana och karriär – om inte helt och hållet eller riktigt än, så ändå i den riktningen på ett lovande sätt. Tiden är mogen för att vidta mått och steg för förbättringar i ett längre perspektiv, så ta vara på tillfället om det är applicerbart.

Ekonomin på det stora hela bådar också gott. En möjlighet kan göra entré efter en viss väntan och fördröjningar. Tidigare investeringar kan ge utdelning.

Dessa positiva potentiella utvecklingsmöjligheter kan realiseras med fokus och av att vara grundad. Meditation är ett ypperligt hjälpmedel för att uppnå detta. Om det är ytterligare någonting du behöver för att vara i optimal balans och harmoni så kan örter och även kristaller eventuellt vara till nytta – allting som har en koppling till jorden på något sätt.

Denna månaden bär med sig ett frö som kan växa till en livskraftig planta eller till och med ett träd med rätt omvårdnad och näring. Slarva inte bort tillfället.

Ha en fantastisk oktober!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland annat på Tarotguiderna.se Jag har god erfarenhet av och är specialiserad på vägledning för tvillingsjälar och andra med avancerad själsrelationer och på hur man kan arbeta för att komma i sin själs kraft och få ordning på både sitt liv och sina relationer.

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke