Månadens tarot november 2019

0

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Månaden inleds med en möjlig känsla av maktlöshet, av att vara ett offer och/eller ofri i någon bemärkelse, mer eller mindre, bunden och instängd av begränsningar och omständigheter som inte verkar gå att rå på. 

I själva verket är den här situationen någonting som du antingen själv har skapat eller håller liv i genom din inställning och de val du har gjort – eller inte har gjort. Det är med andra ord din rädsla och dina negativa föreställningar och tankar som du både projicerar och manifesterar. 
Det låter illa, men det finns en bra sak med att det är så också: du kan göra någonting åt det – du är både fånge och fångvaktare och nycklarna för att du ska kunna ta kommandot över dina tankar och ditt beteende – ditt liv – ligger på ditt bord. Du kan befria dig från vad det än är som håller dig tillbaka eller stänger dig inne, du kan ta makten över dig själv och ditt liv. 
Det är förstås ingenting som kan göras i en handvändning eller på en kafferast, framförallt inte om du har befunnit dig i det här predikamentet länge, men någonstans måste man börja och många gånger är det bäst med det lilla.
Gäller detta arbete och karriär har kanske materiella vinster och yttre framgångar varit drivkraften bakom din ambition och att du därmed har tappat att söka en djupare tillfredsställelse. En betoning på rädsla, oro och pengar hindrar dig från att förverkliga dina sanna drömmar. Du kan till exempel stanna på ett jobb du tycker illa om för att det ger bra betalt eller erbjuder någon annan form av säkerhet som samtidigt gör att du känner ett malande missnöje med vad du gör. 
Om du ändå väljer att stanna har du valet att göra det, men ändra då din inställning så att du känner att det är ett val du har gjort och inte någonting du är tvungen till. 
Vi är inte tvungna till någonting. Vi har alltid ett val – vad det handlar om är huruvida vi är redo att ta konsekvenserna av dem. Att stryka ordet måste ur vokabulären kan ge en stor effekt – istället för att säga att du måste göra någonting, säg att du väljer att göra det. 
Vad gäller ekonomin kan det dyka upp frestelser, kanske ett erbjudande om att göra snabba pengar. Gör en ordentlig research, läs det finstilta, gå inte på fagra löften och överge framförallt inte dina moraliska eller etiska principer. Ingå inte heller partnerskap med någon som du riskerar hamna i beroendeställning till eller som kan köra över dig på grund av sin position eller er relation.
Vad gäller kärlek och relationer kan du känna dig dragen eller bunden till någon på ett sätt som inte är helt behagligt, det kan vara svårt att stå emot och säga nej helt enkelt. Det kan till exempel finnas en stark sexuell kemi men i övrigt lämna mycket att önska. Det viktiga här är att komma ihåg att du inte kan ändra den andre utan bara dig själv, vill du ha en förändring i den här dynamiken så måste du stå för den. Det kan också finnas maktkamp i en relation och med det känslor som inte är kärlek. 
Den som är singel kan behöva ta en time out från att leta och bara slappna av i det som är ett tag och istället umgås med sig själv. 
Överhuvudtaget handlar dessa första dagar i mångt och mycket om att tänka om, att se var vi underhåller negativa idéer och föreställningar och var vi projicerar dem och att dra dessa projektioner tillbaka, göra oss av med de negativa och felaktiga tankarna och beteenden och istället initiera nya konstruktiva och positiva dito. 
Det kan låta jobbigt men allt har din tid och ibland behöver man städa upp också om det ska bli rent och fint så att säga. Det kommer att bli utmärkt om vi väljer att göra det inte jobbet.

11-20 

I mitten av månaden gäller det att kunna balansera, både oss själva och det vi har omkring oss. Det kan vara mycket som händer och sker och allt detta måste vi kunna klara av utan att tappa bollen. Det ska dock gå bra och chansen är att vi dessutom kan klara av detta med ett gott humör.
Vad gäller arbetet och karriär kan det finnas resor av något slag på tapeten, men dessa kan drabbas av förseningar och/eller mindre fadäser. Dock ingenting allvarligt och även om någonting inte sker som först förväntat kommer det med stor sannolikhet gå i lås, bara lite senare. Vi behöver vara flexibla och kunna hantera flera projekt/uppdrag/idéer etc på en gång dessa dagar. Här finns också en fin energi för att ta en välkalkylerad risk med gott förtroende. 
Vad gäller ekonomin har den förutsättningar att gå ihop och även om det för någon kan komma att behöva skarvas i nåt läge finns det ingen anledning till oro. 
Den som har problem i en kärleksrelation kan ställa sig frågan om det i grund och botten inte har att göra med att ni tillbringar för lite tid ihop och att ni egentligen skulle behöva utrymme att ägna er mer åt varandra. Det finns goda chanser att det skulle göra susen med en kursändring till det bättre. Den som är singel kan ha chans att flirta lite utan att det nödvändigtvis behöver leda till mer. 
Ibland går det upp och ibland går det ner. En av hemligheterna med livet är att inte göra nåt större väsen av varken det ena eller det andra – att inte vara beroende av varken framgång eller bakslag utan att ha glädje, frid och trygghet inom sig alldeles oavsett. Med den snabba och föränderliga energi som dessa dagar innehåller kan det vara ett lämpligt tillfälle att påpeka det. 

21-30 

Slutet av månaden kännetecknas av en stabilare energi. Vi kan känna oss mer grundade, koncentrerade och stadiga och genom att vara uthålliga kan vi göra framsteg. 
Vad gäller arbete och karriär kan den som driver egen verksamhet och som spelar sina kort rätt få ett tillflöde av klienter eller projekt och genom detta utmärka sig eller på annat sätt ha någon form av framgång i yrkeslivet. Fokus behöver vara på att hitta och underhålla verksamhet som kan ge en stabil inkomst och attrahera lojala kunder. 
Den som söker jobb ser ut att ha goda utsikter att kunna få någonting inom en inte allt för avlägsen framtid, och om det blir aktuellt med arbetsintervju under dessa dagar är det extra viktigt att framstå som seriös och pålitlig. 
Vad gäller finanserna ser också ut som om det kan komma in ekonomi i någon form, det kan vara en löneökning, ett arv, en investering som ger utdelning, en vinstlott – vad som helst – och det kan finnas en resa i anslutning till dessa pengar. Om du ska spela ska du dock inte satsa mer än du har råd att förlora och för den som har svårigheter med att få det att gå ihop kan det vara en bra idé att sätta upp mål för finanserna och att sedan följa dem, att göra en budget helt enkelt. 
Den som önskar romantik i kärlek och relationer ser ut att få ge sig till tåls eftersom energierna dessa dagar mer ligger åt det praktiska.
För den som har en relation kan det också handla om en partner som inte är romantiskt lagd överhuvudtaget och som kan uppfattas lite tråkig på det sättet men som ändå är pålitlig och generös.
Den som är singel kan behöva ge sig ut på äventyr i bemärkelsen frångå sina vanliga rutiner och göra någonting där det finns en chans att träffa nya människor och kanske en framtida partner.

Övergripande energi hela månaden

Hela månaden ser ut att ha en praktisk karaktär i allmänhet och i synnerhet en inriktning på studier eller någonting annat som är utvecklande personligen eller i arbete. 
I arbete och karriär ligger det för att en löneökning, ett nytt projekt eller nytt arbetsområde kan utmana våra kunskaper och förmågor eftersom det ligger lite utanför det vi är vana vid. Det finns dock ingen anledning till oro, det ligger bra för att växa med uppgiften och in i den nya kostymen.
Ha tillit. 
Månaden är generellt sett inte en tid att investera eller införskaffa någonting extravagant eller att göra stora förändringar i ekonomin överhuvudtaget. Pengar kommer att finnas där för det som är nödvändigt och behövs och i form av assistans om det så krävs. 
Vad gäller kärlek och relationer handlar det om att vinnlägga sig om de små och uppmärksamma detaljerna som är betydelsefulla i en relation. Se också till att skapa utrymme åt varandra och tid tillsammans. 
Den som är singel kan under månaden vara mer fokuserad på arbete och ekonomi för att vara öppen för kärleken i form av en ny relation.

Ta det lugnt och ha en underbar november!

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp? 

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star
Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland annat på Tarotguiderna.se Jag har god erfarenhet av och är specialiserad på vägledning för tvillingsjälar och andra med avancerad själsrelationer och på hur man kan arbeta för att komma i sin själs kraft och få ordning på både sitt liv och sina relationer.

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke