Author Lady Casha

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande och hittas bland annat på Tarotguiderna.se Jag är specialiserad på vägledning för tvillingsjälar och andra avancerad själsrelationer och hur man kan arbeta för att komma i sin själs kraft och få ordning på både sitt liv och sina relationer.

Energi
8

I alla våra interaktioner med andra finns eller uppstår det kopplingar (connections), bindningar (attachments) och…

1 2 3 17