Upplysning

Jag rekommenderar varmt en relativt ny film med titeln Enlightenment – en term som kanske inte direkt passar in på ämnet utan mer ska reserveras för verklig upplysning i samma anda som Jesus och Buddha och andra verkligt högt utvecklade själar – men den är definitivt upplysande och inspirerande för den som är redo att ta till sig innehållet – och en väldigt fin uppföljning och komplement till filmen Vad vet vi egentligen som jag skrivit om tidigare.

Båda är utmärkta för alla som vill förstå sambandet mellan hur vi tänker och känner och hur vi skapar vår verklighet, våra möjligheter och utmaningar och den som vill bli en mästare i sitt eget liv.

star

HELA ÅRETS TAROT för 2019 hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även healer och utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

ÅRETS TAROT 2019

Årets tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig under året som kommer. Har du hittat hit gäller läggningen dig, men kom ihåg att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet och att bara ta till dig det som resonerar med dig och att lämna resten.

 

Välkomna till en tarotprognos för 2019 med ett allmänt och andligt fokus. 

 
Januari
För många har de sista dagarna av det gamla året varit utmanande, med känslor och tankar och mönster som vi trott att vi blivit klara med för länge sedan som kommit på återbesök, och det nya årets första månad handlar om att vi behöver göra en ansträngning för att återskapa balans och harmoni – det går alltså inte att förhålla sig passiv och bara luta sig tillbaka och hoppas på det bästa. Det finns mycket energi här och den behöver också riktas på något sätt så att den inte skapar svårigheter – så att till exempel en känsla av rastlöshet inte kommer till uttryck i irritation och onödiga gräl. Det som sker kan också uttrycka sig i att någon annan gör anspråk på det vi har, vår position eller någonting annat som tillhör oss och att vi kan behöva stå upp för oss själva och vårt. Det kan handla om rivalitet och konkurrens och om detta är i yrkeslivet så är bästa strategin att inte låta sig drabbas av tvivel på den egna förmågan eller bli så distraherad att fokuset på det egna arbetet går förlorat. Ett positivt förhållningssätt och agerande kan till och med öppna upp för nya möjligheter och förändringar till det bättre framförallt vad gäller verksamhet och finanser.

I kärlekslivet kan det verka som om den du har i hjärtat är uppvaktad eller har intresse av någon annan men det är förmodligen inte som det ser ut och det är viktigt att inte hemfalla åt fria fantasier som inte har täckning. Vad som än händer är det som vanligt viktigt att inte försumma det inre livet och att ta sig tiden att stilla sig och återkoppla med sig själv. Det är där kraften och styrkan finns för att möta livets alla utmaningar. Du har alla chanser att klara av och hantera det som händer här hur det än kommer till uttryck i ditt liv och du kommer växa och bli starkare av det.

Februari
Om första månaden krävde en ansträngning så kommer denna månad med en känsla av att ha lyckats. Svåra situationer eller utmaningar övervinns och konflikter löses – med största sannolikhet till din fördel. Oavsett om det är relaterat enbart till förra månaden eller är resultatet av någonting som sträcker sig längre bak i tiden, ligger det här för ett framgångsrikt utfall och/eller slutförande av projekt eller liknande. Du har förmodligen uppbringat den uthållighet, intelligens och klarsyn som har behövts och det betalar sig med råge, du får lön för mödan. Månaden är på det hela taget en fördelaktig tid som också kan föra med sig goda nyheter och där vänner kan vara till hjälp, stöd eller helt enkelt bara till glädje. I arbetslivet kan det handla om ett nytt jobb, en ny position eller bättre betalt – att på något sätt bli erkänd eller befordrad eller liknande. Den som jobbar med rådgivning eller vägledning kan uppleva hur den verkligen når fram i sitt arbete på ett effektivt sätt.

Vad gäller kärleken kan den som är redo möta någon som motsvarar den djupaste längtan och önskan och för den som redan är i en relation ligger det för att komma ihåg varför ni valde varandra i första taget och för att se den personen på nytt och/eller att kunna se den andres perspektiv på saker och ting och därför nå en djupare förståelse och närhet till varandra. Den som mediterar kan få uppleva hur det ger resultat och hur andlig gåvor av olika slags förstärks och fördjupas. En känsla av optimism och mening bör finnas och genomsyra allt.

Mars
Den goda energin fortsätter även under mars månad, lite i samma anda som februari, fast på ett annat sätt ändå – här med en betoning på ekonomi och finanser och andra typer av bistånd och assistans. Du kan också komma att få en knuff i rätt riktning med idéer och insatser som kan komma att mötas med både förståelse och godkännande. Det är som om du rundar ett kritiskt hörn och rör dig i riktning mot någonting bättre, då det du kämpat med äntligen ger med sig. I arbetslivet och karriären kan detta yttra sig i att någonting som verkat eller du upplevt som omöjligt nu blir möjligt. Någonting tar fart eller sin början. Det ligger också för välgång med teamarbete av olika slag.

I kärlekslivet finns det en känsla av ömsesidighet och fin balans mellan att ge och få och den som är singel kan komma att träffa någon – om det inte hände i februari och om energin i övrigt ligger för det – och i så fall möjligen genom någon slags självhjälpsgrupp eller annat sammanhang där det handlar om hälsa, utveckling och välbefinnande. Det ligger överhuvudtaget för en positiv utväxling och ett ömsesidigt utbyte av energi, för att dela med sig av sina gåvor och få tillbaka i liknande mått. På det personliga planet bör det också finnas harmoni, då inre motsättningar och konflikter ser ut att ge med sig och överbryggas.

Övergripande första kvartalet
Hela den första tremånadersperioden kan innebära en slags vändpunkt – en vändning till det bättre efter det att saker och ting tidigare kan ha känts som de suttit fast eller varit tröga och det kan finnas en helt ny riktning tillgänglig för den som har modet att gripa tillfället i flykten. I arbete och karriär kan det yttra sig i ett byte av karriär, i att lämna en arbetssituation för att förverkliga en dröm. Naturligtvis måste det finnas någonting som grundar drömmen i verkligheten, men om det gör det och det är dags i övrigt så är det rätt tidpunkt att ta en väl avvägd risk som i sig kan föra med sig en slags öppning varigenom allting kan strömma och bli till helt och hållet. Den som känner sig kallad i sitt inre gör alltså rätt i att hörsamma kallelsen och inte längre skjuta upp det.

Den som känner att den sitter fast i ett mönster i en relation kan komma att antingen bryta upp eller göra en ordentlig utvärdering och omvärdering av förhållandet medan den som är singel och vill träffa någon behöver bli klar och tydlig inför sig själv vad det är han/hon söker egentligen och sen ta en risk – göra någonting annorlunda som ökar chanserna att träffa denna person. Överlag kan omständigheter förändras under denna tiden – eller börja förändras – oavsett om det är du som initierar detta eller inte och det är troligt att det är någonting större i görningen, en utveckling som är kopplad till din själs intentioner med ditt liv på jorden. Du kan komma att antingen göra insikten om att livet är så mycket mer och större än det vi ser med blotta ögat eller få en fördjupad förståelse för vad det innebär. Det är en betydelsefull tid att lyssna till och kommunicera med din själ och din inre vägledning och att upptäcka din inre styrka. Det är när du är väl grundad i din själs energi som du har kraften att skapa det liv som du är ämnad att leva.

April
Ur en positiv synvinkel finns här både chansen och viljan att skapa en stabil materiell grund och att utöka sina tillgångar och resurser och det finns goda chanser för den som är uthållig. Baksidan kan vara ett fasthållande och alltför konservativ och kanske till och med snål inställning och att vara obenägen att ta några som helst risker. Det kan också handla om att arbeta hårt och målmedvetet för att uppå någonting men samtidigt inte uppleva det som tillfredsställande på det inre planet. Uppmaningen är därför att ha modet att släppa taget och öppna dig själv för nya idéer och andras synpunkter. Du håller hårt i det du har och det som är därför att du är rädd för det okända, men fixa idéer av vad som ger trygghet håller dig samtidigt tillbaka från att verkligen uppnå det du innerst inne längtar efter och behöver. I arbetslivet och karriären kan det handla om att du jobbar med någonting bara för att det betalar räkningarna och inte för att det i sig ger dig någonting och att det kan tynga ner dig, framförallt om du inte ser nåt slut på det hela. Men det kan också vara en tillfällig verksamhet och någonting övergående för att åstadkomma någonting på sikt – i så fall behöver du påminna dig själv om att du håller på att lägga en grund för framtiden och hålla humöret uppe.

I kärlek finns det risk att du håller kvar vid någonting som inte längre är rätt för dig och/eller att du har hamnat i ett mönster, antingen med någon annan eller med dig själv om du är singel – vilket i båda fallen djupast kan vara relaterat till en rädsla för övergivenhet. Att hitta tryggheten i ditt inre är receptet i allt detta.

Maj
Mycket bättre kan det inte bli eller gå – än hur det är här. Energin för maj handlar och lycka och välgång, välbefinnande och välstånd, materiella framgångar och fysiskt välbefinnande. Någonting som varit en dröm kan gå i uppfyllelse. Ett projekt av något slag som dragit ut på tiden eller blivit försenat kan röra sig mot fullbordan även om det kanske inte sker exakt så som förväntat. Det kan handla om korrigeringar och förändringar på vägen. Ett till synes slumpartat möte kan komma att ge oväntat men positivt utfall. Det finns en känsla av förnöjsamhet och glädje i arbetet överhuvudtaget och en god laganda för den som jobbar tillsammans med andra.

I kärlekslivet ligger det för passion och intimitet och den som redan är i ett förhållande kan uppleva hur det fördjupas och blir mer stadigt. Den som är singel kan, om det är dags för övrigt, komma att träffa någon som kan ge mycket glädje och känslomässig rikedom, om inte för hela livet så åtminstone för en bra tid. Ta emot det i så fall med öppna armar och ta vara på det som är. Energin kan också handla om att det till och med blir för mycket av det goda, så se upp med att frossa eller att bli lat.

Juni
Om det är någonting som kan toppa energin för maj så är det den som ligger för juni. Här finns det glädje och tillfredsställelse framförallt i relationer men även framgång och välgång på alla olika sätt. Det är en aktiv period socialt och det finns känslomässig harmoni tillsammans med andra, både unga och gamla och partners och vänner, tillsammans med en känsla av att vara trygg och säker. Om det i arbetsliv och karriär fortfarande fanns svårigheter i maj trots den gynnsamma energin där så kan det vara här som dessa ger med sig eftersom energin talar tydligt för det här. Samarbeten bör fungera mycket bra, och det kan komma nya klienter och kunder för dem som har sådana i sin verksamhet och det genom sociala sammanhang eller familj. Väntade kontrakt och överenskommelser kan också komma till skott och signeras.

I kärlekslivet finns det ett fokus på sann kärlek och att binda sig, på familj. Den som är singel kan få en ny chans här till möte med en speciell person. Det är en fin tid för semester och avkoppling, men även för att förena arbete och fritid/resor. En känsla av djup tacksamhet bör genomsyra hela månaden.

Övergripande andra kvartalet
Andra kvartalet kommer med uppmaningen att ta en titt på verkligheten. Du kan, i någon aspekt eller mer genomgripande, känna dig fast eller bunden i en situation och ser inte att det är du själv som kedjat fast dig, ser inte den djupare sanningen om vad som egentligen pågår. Det kan yttra sig i att du låter saker och ting fortgå utan att göra någonting åt dem trots att du samtidigt vet att du borde för att du inte tror att du kan. Kanske har du försökt och misslyckats tidigare. Vad det än är som behöver justeras och rättas till så behöver det göras nu. Det kan handla om i grund och botten och först och främst att ändra tankebanorna och sättet att se på saker och ting eller en särskild omständighet och förstå att du KAN göra någonting och sen utgå och handla därifrån. Du är inte maktlös även om det kan kännas så. I arbete och karriär kan det finnas ett obalanserat fokus på det materiella som drivkraft vilket blockerar möjligheten till att göra det som ligger hjärtat närmast och tillfredsställer på ett djupare plan. Kanske är du kvar på en tjänst där du vantrivs för att du inte tror att du kan få någonting bättre eller så vill du utbilda dig men tror inte att du skulle klara ekonomin om du går tillbaka till skolbänken – för att ta några exempel.

I kärlekslivet kan energin ta sig uttryck i en relation med någon som det inte är riktigt bra eller hälsosamt med men som man inte kan slita sig ifrån. Det kan finnas stark sexuell kemi men kanske inte så mycket annat eller så har den andra personen problem som det har uppstått någon form av medberoende till. Den som är singel och inte träffar någon som passar kan behöva ta en liten paus ifrån letandet ifall det tar på krafterna och försöka komma till en punkt med sig själv där det går att vara bekväm med sig själv oavsett om det finns någon eller inte. Hur den här energin än yttrar sig i våra liv under den här perioden handlar det inte om att vi har gjort något fel utan bara att skuggsidorna i våra liv blir belysta – det är genom att vi blir medvetna som vi får en möjlighet att befria oss där vi suttit fast.

Juli
Denna sommarmånad berättar om att du kan ha kommit till ett vägskäl och att du inte riktigt vet vilken väg du ska ta och därför blir stående. Det kan handla om att skjuta upp ett beslut därför att du inte ser riktigt klart, att det är någonting du inte riktigt vill se. Det kan kanske verka som saker och ting är frid och fröjd men det är på ytan det är lugnt för att problemet har sopats under mattan. Någonting behöver göras och om du däremot väljer att se situationen i vitögat, inte väjer för rädslan och handlar, tar det här beslutet, så kan du vända allting till din fördel. I arbete och karriär kan det handla om förhandlingar som går i stå och att en tredje part behöver inkallas för att nå en lösning och den som väntar på ett besked angående någonting arbetsrelaterat kan behöva tålamod eftersom saker och ting inte är avgjorda ännu.

I kärlek och relationer kan partners behöva lite tid på var sitt håll, ta en “time-out” istället för att fortsätta harva i någonting som inte gått att lösa än. Det behöver inte betyda en separation, bara att man låter tvistefrågan vila en stund för att släppa in lite ljus och rymd och hitta nya ingångar och öppningar för lösningar. Den som är singel och tycker att den inte träffar någon som passar kan behöva skärskåda sig själv och se om det är så att det finns någonting känslomässigt som behöver bearbetas eller någonting annat som den släpar på som behöver släppas taget om som står i vägen.

Augusti
Hela detta tredje kvartal har en mental energi över sig, det handlar mycket om hur vi tänker och hur vi förhåller oss med vår mentala attityd och våra föreställningar, och hur det på olika sätt kan spela oss spratt eller lägga krokben för oss. Det verkar vara en period av utrensning och insikt som kanske inte är helt lätt men däremot nödvändig för att vi därigenom befriar oss från onödigt bagage och på sikt får ett enklare och friare liv. Under augusti kan vi vara tvungna att svälja vår stolthet, lägga ett stött ego åt sidan, för att hitta den sanna lösningen på en konflikt – en lösning som är för alla inblandades högsta bästa – istället för att ta en strid och vinna till varje pris, eftersom den vinsten kan komma att kännas tom och meningslös. Talesättet att det är “viktigare att vara lycklig än att ha rätt” gäller här. Egot kan mycket väl komma att göra motstånd och vägra erkänna sin delaktighet i situationen, men det är upp till dig att låta det ta över eller inte. Vad som definitivt inte är att rekommendera är att låta ändamålet helga medlen – vad som än händer så se till att vara juste och inte använda fula metoder bara för att driva hem en poäng eller göra mål. Om någon annan beter sig lågt eller illa så har vi ingen skyldighet att ta skit eller stryk, men istället för att börja slåss är det många gånger bättre att gå.

I kärlek och relationer måste det till kompromisser för att återställa harmonin om den har gått förlorad. Båda måste anstränga sig. Om det inte är ömsesidigt eller om partnern beter sig illa utan att vilja förändra sig kan det betyda att den gemensamma vägen tar slut. Kom i så fall ihåg att även om det kan kännas sorgligt i stunden så banar det vägen för någonting bättre. Du är värd att ha det bra.

September
Lyssna på goda råd under denna månad – som kan komma i form av vägledning från andra eller från ditt eget inre. Du kan behöva lugn och stillhet både för att höra och för att fundera över den information som kommer till dig och förmodligen kommer du befinna dig i en omgivning som tillåter detta. Om inte så kan det vara en bra idé att ordna det. Tidigare attityder, handlingar och ansträngningar kan manifestera sig också under månaden och hur framgångsrikt beror på hur du har förhållit dig tidigare. Om det är någonting som lämnar övrigt att önska, så titta över var det är du har missat eller inte riktigt fått till ännu. Är det så att du har någon föreställning eller tanke som lagt käppar i hjulet? Det kan eventuellt finnas någon som försöker köra med dig eller inte är riktigt ärlig. Var i så fall så tydlig du kan med vad som gäller för dig och låt dig inte övertalas till någonting som du innerst inne inte vill – men utan att onödigt stöta dig. Låt dig inte drabbas av rädslor och agera i panik – det som är ditt kommer till dig även om du inte kan se hur riktigt än. Du kan komma att behöva kompromissa nu också för att vinna i längden, framförallt om du förhandlar om någonting vad gäller ekonomin. Odla din integritet i förhållande till allt och alla och egenskaper som tolerans och acceptans och framförallt tillit – tillit till att allt ordnar sig till ditt högsta bästa även om de här senaste månaderna varit krävande eller du inte kan se riktigt klart.

I kärlek och relationer kan brist på tillit vara en springande punkt: om du inte litar på din partner så kan det skapa ett avstånd er emellan. Det kan krävas ärlighet och visad sårbarhet för att hitta en väg framåt tillsammans. Det gäller också för den som är singel.

Övergripande tredje kvartalet
Här finns ett fokus på praktiska angelägenheter framförallt i form av utbildning och ekonomi. Det finns entusiasm i gott mått och det kan komma positiva meddelanden som har med pengar och avtal och kontrakt att göra eller är relaterat till alla möjliga former av “fixa och dona”. Alla former av kommunikation under den här tiden kan stärka finanserna och affärerna. I arbete och karriär kan det handla om att genomföra ett köp eller signera ett kontrakt för verksamheten och också om goda nyheter vad gäller kunder och klienter.

I kärlekslivet finns det en känsla av ansvar som genomsyrar alla relationer och som väger tyngre än eventuell känslomässig ambivalens. Den som inte är helt nöjd i en relation kan bestämma sig för att stanna och jobba på det istället för att göra slut. Det kan handla om att ni bygger någonting tillsammans som håller er samman. I grund och botten kan det finnas mycket värme och kärlek. Det du lär dig här om dig själv och din ökade medvetenhet är sådant som du sedan kommer kunna föra vidare och hjälpa andra med, oavsett om det är professionellt eller privat.

Oktober
Också i oktober kan du få värdefull vägledning från någon eller några som har mycket kunskap – vilket alltså även kan betyda ditt eget inre/ditt högre jag. Det är starka men beskyddande krafter i rörelse omkring dig som hjälper dig att navigera och när du är aktivt lyhörd och receptiv och använder dig av det som kommer till dig har du stora chanser att lyckas med det du företar dig. Du kan röra dig framåt med stort självförtroende med den information du har. Det bör finnas gott om driv och energi och i karriär och arbetsliv kan det dyka upp nya fiffiga lösningar på saker och ting och andra idéer. Otålighet med andra som inte har samma framåtrörelse just nu kan bli någonting som behöver stävjas och att inte pressa på alltför hårt. Framgången ligger inom räckhåll – men stressa inte.

Med detta fokus på arbete och att vara verksam på olika sätt kan det i kärleksrelationer bli lite av ett problem då det inte finns riktigt utrymme för att ta hand om kärleken. Det kan komma att ändras, men just nu är det troligt att arbetet går i första hand så om det gäller din partner eller den du är intresserad av, sitt inte och vänta utan koncentrera dig på ditt. Det ligger också för att framförallt gamla beteendemönster äntligen kan lösas upp och vara färdiga med. Var också öppen för möjligheter som kommer till dig som synes från ingenstans. Lägg framförallt märke till så kallade synkroniciteter, händelser och tecken som kan tala till dig.

November
Den starka och kraftfulla energin som oktober bjöd på intensifieras här även om den tar sig ett lite annat uttryck. Du kan mycket väl komma att känna det som du har ditt öde i dina händer, att det är du som sitter vid rodret och har läget under kontroll – och det ligger mycket i det: vad det än är för hinder eller utmaningar som kommer i din väg så har du det som krävs för att övervinna dem och fortsätta framåt med dina livsplaner. Ge inte upp vad du än gör utan plocka fram den här inre kraften om det krävs. Håll dig till dina planer. I karriär och arbetsliv handlar det om att du har uppnått och befinner dig i en stark position, så att be om det du behöver och förtjänar kan vara en bra idé – sannolikheten är att du får positivt gehör. Ekonomiskt kan det innebära ett tillskott och skulder som kan betalas av.

I kärlekslivet kan den som är i ett förhållande komma att uppleva intensiva och passionerade stunder och den som är singel kan drabbas av omedelbar och plötslig stark attraktion som kan innebära en affär och eventuellt någonting på längre sikt. Viktigt att tänka på är att hålla balansen mellan yttre och inre. Att inte tappa bort sig i det som pågår runtomkring utan bevara det inre fästet, vilket korta meditationer på bara någon minut och affirmationer kan hjälpa till med. Kom ihåg det här med att lite och regelbundet ofta kan ge bättre resultat på lång sikt än mycket och sporadiskt.

December
Under december är det någonting som sker under ytan som vi inte riktigt vet vad det är eller kan se och vi kommer behöva förlita oss på vår inre vägledning och intuition för att navigera oss fram och hålla kursen. Det är vår inre kompass när vi inte kan se landskapet för att det är höljt i dimma. Här är det alltså än mer viktigt än tidigare att verkligen ta tid för att höra vår själ och vårt högre jag, att bereda plats för det med meditation och stillhet. Lita på det som kommer till dig. Det kan också komma till oss värdefull information genom drömmar, för den som är öppen för att analysera dem. Intresse för det esoteriska, metafysiska, ockulta, för mysticism och psykologi och andra områden och ämnen som talar om livets osynliga aspekter kan uppstå eller fördjupas. Det kan finnas djupa andliga upplevelser och förnimmelser. En intuitiv och medial kvinna kan komma in i bilden och fungera som mentor eller på annat sätt vara behjälplig – någon som förstår det djupare skeendet och kan bidra till ökad klarhet. Det kan också komma till oss i form av böcker eller utbildning. Men oavsett är det framförallt vi själva som behöver ta vara på vår inre visdom. I arbetslivet kan saker och ting saktas av och tyckas röra sig långsamt, men det kan finnas positiva överraskningar i kölvattnet.

Vad gäller kärlekslivet kan sexdriften kan hamnat på sparlåga och framförallt kvinnor kan visa ett ganska svalt intresse för romantiken. Det behöver inte betyda att någonting är över, tillbakadragandet är sannolikt tillfälligt.

Övergripande fjärde kvartalet
Det här temat av arbete och driv ligger över hela kvartalet och det kan vara så att du mer eller mindre stått på för hårt för att hålla i längden och behöver tagga ner lite. Något som också december, den sista av kvartalets månader, vittnar om – och det passar ju bra när det blir jul igen. En del av det här arbetet – oavsett om det är i professionella sammanhang eller i privatlivet – kan vara ett ansvar du har tagit på dig som kommit att kännas som en börda. Till bilden hör också att du inte vill delegera eftersom du tycker att ingen kan sköta det hela eller ens en del av det hela lika bra som du. Så en del av det som tynger dig nu är sånt som du lägger på dig själv. Det kan också handla om någonting som är i sluttampen och som du behöver slutföra fastän du egentligen är färdig för att lägga det bakom dig och röra dig vidare. Ge inte upp när du är så nära. Det du gör är förmodligen förknippat med någonting som är viktigt för din fortsätta utveckling och kopplat till ditt sanna jag/den du verkligen är. Om andra gör anspråk på dig låt dem veta att du behöver tid och utrymme för att slutföra det du håller på med så att du kan bli helt klar. För en del kan detta kvartal handla om att gå ut i omvärlden med det som de lärt sig och om det inte finns utrymme för det är det förmodligen någonting annat som behöver stryka på foten.

I kärlekslivet kan det finnas utmaningar. Det kan vara att den du älskar går igenom någonting som är jobbigt som inte direkt har med kärleken att göra men påverkar förhållandet. Du kan behöva ställa upp och vara ett stöd. Men det kan också vara någonting i relationen som behöver ses över och du har allt att vinna på att ta det på allvar. Den som är singel men inte träffar någon ska inte förtvivla. Det är inte riktigt rätt tid så använd din energi till annat, som till exempel vila och reflektion.

Övergripande hela året
Det här är ett år med en definitiv betoning på det andliga livet, oavsett om kortare inflytanden kan kräva eller lägga till någonting annat. Det kommer vara viktigt att vad du än gör och hur det än är, du hela tiden återför dig till dig själv och att du är i din själs energi och att lyssnar på den inre rösten. Det betyder inte att det nödvändigtvis kommer handla om änglar, kristaller och rökelse – det är bara ett litet och ytterst begränsat uttryck för andlighet och inte alltid helt synonymt. Men att låta intuitionen och den inre vägledningen vara tongivande och att följa sin inre röst och låta den andliga perspektivet genomsyra hur vi tänker, förhåller oss och vad vi gör. Barn, att göra barn, djur och natur kan också ligga inom fokuset. I arbetslivet kan en ny möjlighet eller öppning komma i vår väg och många kan börja jobba med ett arbete eller starta ett projekt eller en verksamhet som är helt i linje med vad de drömmer om på alla plan, fysiskt, andligt, mentalt, känslomässigt. Det kan finnas en kvinna som stöd i detta. Om ekonomin är trög eller på något sätt blockerad kan det eventuellt finnas en känslomässig koppling så det kan vara värt att titta på det. När det väl är undanröjt bör det lossna igen.

I kärlekslivet kan det slå gnistor och vara känslomässigt så intensivt att det blir överväldigande. Det kan finnas anledning att göra en ansträngning att bevara balansen och inte förlora sig helt så att man tappar markontakten och vardagen. Den kärlek som kan dyka upp är djup och har chansen att utvecklas långsiktigt.

Jag önskar alla läsare ett magiskt fantastiskt gott nytt år 2019!

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

God Jul & Gott Nytt År 2019

Jag vill tacka alla läsare av bloggen och alla jag fått förtroende att på olika sätt vägleda under den gångna året och med det önska er en riktigt GOD JUL samt ett GOTT SLUT och ett FANTASTISKT GOTT NYTT ÅR 2019.

För den som vill konsultera mig jobbar jag som vanligt över hela helgerna och runt årskiftet kommer Årets Tarot – så håll utkik!

Orakelbudskap fullmånehelgen 21-23 december 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Detta orakelbudskapet är en direkt fortsättning på det som kom med tarot för juletid i förra veckan.

Regnbågen representerar bland annat bron mellan den materiella och andliga verkligheten och att den dyker upp här och nu är en bekräftelse på att allt är som det ska, att du – oavsett hur det känns – är på exakt rätt plats nu, i förhållande till var du har varit, vart du ska och allting annat.

Den är en indikation och en bekräftelse på att gryningen är på ingående, på att vad det än är som pågår så håller det på att skifta och att vi behöver hålla det i minnet eftersom vi inte ännu kan se det med våra egna ögon.

Alla vet att det är mörkast innan det gryr, innan dagsljuset återvänder.

Ändå är det så lätt hänt att ge upp just då, framförallt när vi inte fått de resultat vi önskar eller hoppas på inom den tidsram som vi förväntat oss – men en stor del av livet handlar å andra sidan om just att ge upp våra begränsade föreställningar.

Det är i den processen, då vi inte längre tycker oss ha någon kontroll, som vi har chansen att öppna oss varaktigt åt någonting större.

Innan vi stiger i land på andra sidan stranden, innan vi har tagit oss över bron, kan det kännas lurigt, osäkert och omöjligt, men det är också då vi står inför potentialen av ett verkligt genombrott.

Det är någonting som var och en behöver uppleva för sig själv för att få en egen referenspunkt och övertygelse.

Du är strax där. Din erfarenhet av att vara en varelse i den här verkligheten håller på att förändras. Och allt är precis som det ska.

Jag önskar alla läsare och kunder en riktigt GOD JUL!

I slutet av december/början av januari kommer hela årets tarot för 2019.

star

HELA ÅRETS TAROT för 2018 hittar du fortfarande här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även healer och utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Tarot för juletid – andra halvan av december 2018

Här kommer en läsning av energierna för andra halvan av december månad 2018, årets sista dagar.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

På grund av datorkrångel blir det utan bilder den här gången.

Nuvarande situation

Det har varit tufft under en tid men ur detta har det vuxit en inre styrka, fokus och målmedvetenhet som nu kommer många av oss tillgodo i våra liv. Saker och ting börjar plana ut och vi kan se att de största prövningarna ligger bakom. Det betyder inte att det inte fortsättningsvis kan finnas saker som tar oss och våra krafter i anspråk men det går lättare för oss att anta dessa utmaningar framförallt eftersom vårt perspektiv och förhållningssätt har förändrats. Det handlar inte om hur man har det, utan om hur man tar det som det heter… i grund och botten är vi sällan offer för någonting annat än oss själva och våra egna föreställningar – och här ser det ut som om vi verkligen har börjat genomskåda en hel del av de illusioner vi tidigare uppfattat vara odiskutabla sanningar. Men det är samtidigt en process som vi med sannolikhet behöver fortsätta med – medveten är ingenting man blir en gång för alla utan det är en pågående utveckling, där vi vaknar till ständigt nya insikter. Med den kraft du nu besitter, se till att använda den konstruktivt och positivt.

Råd/vad som behöver göras
Ha tålamod. Både med omständigheterna och dig själv så väl som andra. Saker och ting befinner sig i transit mellan det som varit och det som komma skall, men slutet och början överlappar och går i varandra. I detta nya som är på väg in kan vi ibland uppleva “falsk starter” – att vi tar sats och hoppar i eller kommer igång – bara för att uppleva hur det kommer av sig igen. Hetsa inte upp dig över det utan förstå att det ligger i sakens natur. Ungefär som en tonåring pendlar mellan att vara barn och nästan vuxen, kan gå framåt mot självständighet med stora kliv bara för att falla tillbaka “i barndom” igen. Det är ett sätt att konsolidera grunden på – och kan krävas när den ska hålla länge.

Kom ihåg att regelbundet genom hela denna tid checka in med dig själv. Ta någon eller några minuter och koppla loss från allt som pågår omkring dig. Sätt dig ner om du kan och blunda och rikta dig inåt och uppåt. Släpp allt, alla tankar, allt som du upplever som måsten eller som oroar eller stressar dig. Behöver du någonting att fokusera på kan andningen vara en bra hjälp – och så fort du märker att du seglar iväg med tankarna som kommer, återför du dig själv till andningen igen. Det kan vara ett sätt att hålla stressnivån nere.

Utgång om rådet följs
Här finns stabilitet och trygghet – ett fokus på den lilla familjen, konventioner och traditioner samt på det materiella – saker och ting som mycket väl kan ha sin tid och plats, framförallt såhär kring jul. En känsla av att (äntligen ) ha kunnat bringa en viss ordning i det som tidigare sannolikt kan ha upplevts som kaotiskt och svårhanterligt – här är det hanterbart och överskådligt. Låt bara inte fixa idéer om hur saker och ting ska vara komma i vägen och ställa till problem – risken är nämligen med denna energi att man är lite oflexibel och vilket kan bädda både för besvikelse och konflikter. Det är bra att ha struktur och vara organiserad och praktisk, men det är meningen att det ska vara till hjälp och inte bli till ett mål i sig.

Övergripande
Detta kan vara en praktisk och materiellt inriktad period som också samtidigt är tillfredsställande och rik på det andliga planet. Det är också med hjälp av intuitionen som du kan navigera genom dessa dagar på ett ytterst positivt och påtagligt sätt – genom att lyssna på din inre vägledning kan du ta dig förbi de skär och grund som du annars skulle kunna köra in och fast i. Det hjälper dig att hitta enkla och praktiska lösningar på situationer som uppstår. Ha ett öppet sinnelag och vinnlägg dig om att bevara sinnesron vad som än händer, även om saker och ting inte förlöper så som du önskat eller enligt planerna. Det blir bra ändå.

Jag önskar alla läsare och kunder en riktigt GOD JUL!

I slutet av december/början av januari kommer hela årets tarot för 2019.

star

HELA ÅRETS TAROT för 2018 hittar du fortfarande här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot för december 2019

På grund av semester levereras ingen Månadens Tarot för december i dagarna. Det kanske kommer lite senare. Och sen är det dags för Årets Tarot för 2019!

Så håll utkik – varmt välkommen åter.

Orakelbudskap 20 november 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Oraklets budskap idag är en inbjudan att se världen med förundran och vördnad som bara den kan göra som vet att allt är möjligt – som ett barn som ännu inte begränsat sin fantasi eller förlorat sin oskuldsfulla blick.

Det finns en underliggande intelligens i universum som genomsyrar och utgör allt i en gigantisk väv – ett fält av en oändlig potential av möjligheter (se gärna filmen “What the Bleep do we Know” som jag skrivit om i ett tidigare inlägg om du inte redan har gjort det, eller läs “The Field” av Lynna McTaggart).

Händelser, tecken, symboler och omen av olika slag är alla ett sätt att kommunicera detta till dig med den vanliga världens medel så att du blir uppmärksam och vaken och kan skapa ditt liv och din verklighet utifrån denna potential.

Du behöver inte vara ett offer för omständigheter utanför dig, du kan frigöra dig och ditt sinne och skapa det liv som är i enlighet med den du verkligen är och för ditt högsta bästa.

Var öppen för det som kommer till dig från din inre vägledning och de tecken som visar dig vägen framåt, nästa steg eller handling – så är du alltid på rätt väg.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Tio böcker för andligt uppvaknande och utveckling

Här följer ett urval av några av de böcker som haft betydelse för min andliga utveckling. Samtliga har ett antal år på nacken men i princip alla räknas som klassiker.

Alla är tyvärr inte översatta eller finns inte längre att tillgå på svenska, annat än kanske på antikvariat eller i bästa fall bibliotek.

Kvinnor som slår följe med vargarna – Clarissa Pinkola Estés

Författaren är jungiansk analytiker som genom att återge och analysera myter och berättelser visar en väg eller åtminstone en riktning för hur vi som kvinnor – eller den kvinnliga delen av en man – kan “befria vildkvinnan” inom oss och hitta tillbaka till sann inre kraft och kreativitet – det som gått förlorat i och med vår uppfostran och anpassning till omgivningens och samhällets konventioner, krav och ideal.

Förändring inifrån – Gloria Steinem

Handlar om författarens egen inre resa men är också en en bok om självkänsla med konkreta och handfasta övningar och råd om meditation och andra verktyg för att återerövra sitt autentiska själv.

Tänk dig ett bättre liv – Annastina Vrethammar

Författaren delar med sig av sin egen resa och erfarenhet av att tänka positivt, hur det förändrade hennes liv trots att hon till en början var skeptisk. En utmärkt introduktion till hur det fungerar med tankens kraft fylld med affirmationer för olika områden. Vrethammar var på sin tid en av de första att introducera detta i Sverige. Boken har blivit en klassiker som ständigt trycks i nya upplagor.

Att leva i ljuset – Shakti Gawain

En amerikansk klassiker som också handlar om positivt tänkande, om hur vi kan omprogrammera vårt tankesätt för att skapa oss ett liv som är i överensstämmelse med de vi verkligen är. Även den fylld med affirmationer och exempel.

A Return to Love (Åter till kärleken) – Marianne Williamson

Marianne är en av världens främsta föreläsare och uttolkare av “En kurs i mirakel” (A Course in Miracles) och har sedan denna titel skrivit många läsvärda böcker. Boken bygger på principerna i mirakelkursen och kan sägas handla om kärlekens förvandlande kraft.

The artist’s way (Öka din kreativitet) – Julia Cameron

En bok fullspäckad med andlig visdom och tips på hur vi kan göra för att betfria vår kreativitet så att den inte förblir bara en dold och dov längtan utan istället kan blomma ut i all sin prakt. Är upplagd som en kurs på tolv veckor med övningar och förslag men har ett stort värd oavsett om man följer kursen eller inte på grund av den rika erfarenhet och djupa insikt som Cameron delar med sig av.

Power Through Constructive Thinking – Emmet Fox

En av det positiva tänkandets moderna fäder, en modern mystiker med fötterna i den urspungskristna traditionen. Boken består av ett antal kortare stycken som avtäcker den andliga sprängkraften i vissa delar av den kristna bibeln – som om man läser och tolkar den som en metafysisk text och inte något att ta bokstavligen är en oändlig källa av urgammal och andlig visdom med insikt om hur de andliga lagarna fungerar.

Practicing the presence of God – Joel Goldsmith

Även Goldsmith är en andlig lärare, en modern mystiker med fötterna i den ursprungskristna traditionen. Boken kan sägas vara en guide till medvetenhet om det gudomliga och till transcendens i vardagslivet. Målet är att praktisera närvaron av det gudomliga i allt vi är och gör. Goldsmith förklara djupa och komplexa saker på ett enkelt sätt och boken kan läsas utifrån flera olika nivåer, såväl för nybörjaren som den som vill tränga djupare.

Själens fem stadier – Harry R. Moody

Precis som det finns en utvecklingspsykologi med olika stadier som vi som barn och människor går igenom kan man på motsvarande sätt enligt Moody dela in en eventuell andliga utveckling i livet i fem olika utvecklingsstadier som alla som söker efter mening och att förstå sig själva går igenom. Dessa stadier kan gå in i och överlappa varandra och ibland kan man dröja sig kvar i något och behöva hjälp att komma vidare. Det första stadiet benämner han “kallelsen” och är vår känsla av att inte vara riktigt hela eller att någonting saknas – det kan vara en kris eller en förlust eller någonting annat som utlöser – men oavsett vad det är är så är det vad som motiverar oss till det andra stadiet, “sökandet” då vi letar efter någonting som ska stilla känslan av brist eller missnöje. Det tredje stadiet kallar han för “kampen” och handlar om hur vi brottas med oss själva och det vi finner innan vi med “genombrottet”, det fjärde stadiet, kommer till insikt och får svar på våra djupare frågor. “Återkomsten”, det sista stadiet, är vårt återvändande till livet men med denna djupare insikt och känslan av att vara hela – förvandlade i vårt inre.

Power vs Force – David Hawkins

David Hawkins har konstruerat en skala för att mäta medvetandet, hur pass utvecklat eller upplyst någonting är. Allting kan enligt honom mätas och klassificeras enligt denna skala från noll till tusen där tusen är det högsta tal vi kan uppnå och fortfarande vara i fysisk form – exempel på människor med denna nivå av upplysning är t.ex Buddha och Jesus. Ärkeänglar lär vibrera på en nivå av 50 000 och Hitler på 20 – för att ge en känsla av spännvidden. Boken förklarar sambandet mellan det individuella medvetandet och det mänskliga beteendet och författaren hävdar själv att bara en genomläsning av boken i sig kan höja vår medvetandenivå varaktigt, i alla fall i någon bemärkelse.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 8 november 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Samma orakelbudskap kom upp denna gången som för en knapp månad sen – du hittar det här. Det betyder att det fortfarande är aktuellt och någonting att fortsatt uppmärksamma, så läs det gärna igen.

Men jag drog också ett kompletterande budskap.

Regnmakaren är en mästare på att manifestera och påminner oss om att använda vår förmåga och kraft med integritet och enlighet med vår högre vilja och inte missbruka den för enbart själviska eller destruktiva syften.

Det är också en påminnelse om att vi skapar hela tiden med våra tankar, övertygelser och föreställningar – inklusive och i synnerhet våra omedvetna sådana – att våra omständigheter på något sätt alltid speglar vårt inre.

Det är inte alltid lätt att se och inte alltid lätt att ta till sig, men den som kan acceptera att det är så har redan där kommit en bra bit på väg mot att utveckla sitt eget mästarskap, i alla fall några första avgörande steg.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 2 november 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Att vara mellan världar, att befinna sig i transit – att ha avrest men ännu inte kommit fram.

När vi lämnar det gamla och rör oss mot någonting nytt kan vi inte släpa med oss våra föreställningar och antaganden om saker och ting, livet, oss själva och andra – vi behöver låta allting gå för att till fullo kunna stiga in i det som komma skall.

Även om vi har svårt att nu se framåt är det viktigt att vi är öppna för den framtid som håller på att komma oss till mötes, att vi inte blockerar den genom att tvinga in den i våra förutfattade meningar, uppfattningar och idéer om hur vi själva och allting annat bör vara eller är beskaffat.

Det krävs mod att släppa den illusoriska trygghet som vi kan ha funnit i att tro oss veta men för den som vågar och vill skala av, lägga av barlasten kan en affirmation vara en hjälp på traven.

Jag släpper nu taget om allt jag vet och tror att jag vet, om mig själv, alla andra, mina relationer och allting annat.

Upprepa affirmationen 21 gånger på raken första gången du använder den med så mycket eftertryck och övertygelse du kan uppbringa och använd den sedan som ett mantra under en tid- morgon, middag, kväll och däremellan – för att hjälpa dig på traven, för att befria dig från det förlegade som nu spelat ut sin roll.

Det kommer göra transiten lättare och kanske också kortare.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot november 2018

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Månaden kan för många börja med någon form av djupare insikt eller någon form av uppvaknande – eller ett behov av det. En större cykel börjar se sitt slut och det är dags att använda allt du har kommit till klarhet om och lärt dig för att utveckla en vision om framtiden som bör innebära ett liv som är mer i linje med den du verkligen är – en mer meningsfull existens.

Du kan komma att få en chans till en nystart men för den sakens skull behöver du rensa och röja och göra dig av med det som håller tillbaka.

Detta är ingenting bagatellartat eller vardagligt, det finns en inslag av det vi kan kalla “ödet” här, att det är din själ som manar dig framåt på ett sätt som kommer vara mer i enlighet med ditt högsta bästa – där din själs intentioner kan komma till ett mer fullt och tydligt uttryck i det du är och gör.

Har du fastnat i harm eller på något sätt har svårt att komma förbi någonting, svårt att förlåta, så är det hög tid att adressera det på nåt sätt – det är du själv som är din lyckas smed. Bara du kan bestämma om du ska älta det som har varit eller om du ska ge dig själv en chans att bli fri.

Självklart är det ingenting som görs på ett kick, framförallt inte om det har blivit ett levnadssätt, men någonstans måste man ju börja – och nu är en bra tid.

Det kan finnas ett nytt och bättre liv som väntar på dig. Det behöver inte vara med pukor och fanfarer, och den yttre verkligheten behöver inte radikalt ändras om, men det inre livet kan komma att genomgå en radikal transformation utifrån de här insikterna som du kan göra nu. Så låt det ske. Kämpa inte emot.

På arbetsfronten bör det finnas en känsla av att sitta i förarsätet på något sätt. Din förmåga kan komma att testas på något sätt för att se om det håller och på så sätt leda framåt – det kan mycket väl vara någonting som du har jobbat mot under en längre tid och ligga på den väg du vill gå.

För de som driver egen verksamhet kan tiden vara mogen för att utöka på något sätt, med gott framtida resultat. Men observera att du självklart måste förhålla dig till alla faktorer och om det verkligen är rätt eller inte vet bara du.

Övergripande vad gäller arbete och karriär gäller dock att saker och ting i arbetslivet ligger för re-organisation och expansion, framförallt i form av nya metoder och kanske fortutbildning – vilket öppnar upp.

Också ekonomiskt ligger energin för expansion, i form av ökade inkomster och/eller att kontrakt signeras som kommer innebära bättre inkomster i framtiden. Om det uppstår meningsskiljaktigheter vad gäller finanser på något sätt, bevara lugnet eftersom det mycket troligt kommer resultera i någonting till din fördel, även om du skulle ha en större utgift i stunden.

I kärlekslivet kan det handla om förnyelse. Den som har haft fnurror på tråden i en redan befintlig relation kan antingen göra slut eller satsa på att verkligen få det att fungera – beroende på vad som ligger närmast hjärtat.

Den som är singel verkar träffa någon av betydelse, antingen nu eller inom en relativt snar framtid, någon som det med stor sannolikhet finns en djup själslig koppling till.

Överlag handlar dessa första tio dagar av månaden november om att du på något sätt står vid en korsväg. Det finns en inbjudan att gå djupare på det som är din väg – eller att helt enkelt byta så att du hamnar på den vägen om du inte redan är där. Du kan transformera dig själv och skapa ett nytt och bättre liv.

11-20

Om du stod vid en korsväg i början av månaden, står du här på en tröskel till en portal som är på väg att öppna sig helt för dig. Du kan känna dig kraftfull och ha vägen framåt klarare för dig än du haft innan, du vet på ett generellt plan vilken riktning som är din och vad du har för mål, även om du inte har alla konkreta detaljer klara för dig.

Du kan mycket väl omfamna ditt öde, i full förvissning om att det är du som skapar det, det är du som säger ja till det. Om det dyker upp en möjlighet för dig, vilket det mycket väl kan göra, så är det mycket troligt att det bästa du kan göra är att svara på den och ta emot den eftersom det kan öppna ditt liv till saker som du innan inte ens kunde föreställa dig.

Kanske kan det också handla om resor här, och i så fall till varmare breddgrader, både för arbete och nöje.

I karriären kan du bli sedd och erkänd för någonting du gjort och möjligheten som nämns kan vara arbetsrelaterad. Kom bara ihåg att du inte ska ha bara högre lön eller pengar som måttstock på om du ska gripa den här chansen eller inte, det måste inbära ett lyft över hela linjen, inte bara lönen.

Svårigheter kan överkommas och lovande planer för framtiden kan dras upp. Dagarna bjuder på kreativitet och produktionen och gott samarbete om det är aktuellt.

På den ekonomiska fronten finns det en möjlighet till ökade inkomster.

De som är i etablerade relationer kan förvänta sig att passionen vaknar till liv, att se varandra med nya ögon och komma ihåg varför ni kom samman i första taget.

Den som är singel kan träffa någon, nu eller lite senare, som verkligen lägger beslag på hjärtat.

Överhuvudtaget finns det under dessa dagar precis som månadens första tio dagar en energi av uppvaknande också här – av att se saker och ting i ett nytt och bättre ljus och den glädje och tillfredsställelse som kan följa med.

21-30

Efter månadens första tjugo dagar med en mycket hög och klar energi, blir det här om inte en backlash så någon form av motreaktion – vilket inte behöver vara dåligt! Vid kraftig utveckling eller expansion behövs det sedan ett annat läge för att integrera och smälta, och det ser ut som det kommer här.

Det kan uttrycka sig som en paus av något slag, kanske att du drar dig lite tillbaka för att du behöver tid och utrymme för dig själv och dina egna inre processer.

Det kan vara så att du känt att andras krav och anspråk på dig blivit lite för krävande så att du för den sakens skull måste ta ett steg tillbaka och lägga lite luft mellan dig och de andra. Kanske behöver du säga nej till någonting för att bevara din egen energi.

Oavsett anledning så använd tiden till at ladda batterierna och gärna meditera, göra yoga, promenera i skogen och/eller någonting annat som bringar inre harmoni.

Är det så att det blir lite stiltje på grund av vad någon annan gör eller inte gör, så undvik frustration och satsa i stället på att skaffa dig ett annat perspektiv och på att bevara det inre lugnet.

Vad gäller arbete så ligger det för att den som kan vara ledig från obligationer, krav och ansvar gör rätt i det. Och som sagt: om saker ock ting inte verkar utveckla sig just nu så ta det inte personligt och försök inte att tvinga fram någonting. Odla istället tålamodet och ha tillförsikt inför vad som komma skall.

Också vad gäller ekonomin kan det bli ett tillfälligt stopp eller block här – med betoning på tillfälligt, så låt inte heller det vara en källa till disharmoni om du kan undvika det. Det kommer inte vara för evigt.

I kärlekslivet kan det vara lite si och så med den där allra riktigaste intimiteten, både fysiskt och känslomässigt. Du kan komma att känna dig lite ensam eller ha svårt för att gå in helhjärtat i en känsla av tillhörighet och gemenskap. Inte heller det behöver vara en källa till panik. Det kan helt enkelt vara så att du behöver lite tid för dig själv.

Den som är singel kan slappna av och låta saker och ting vara som de är. Du kommer med sannolikhet träffa den som är rätt för just dig, men det är högst osäkert om du gör det just de här dagarna. Fokusera på dig själv istället och på att ge dig själv vad du behöver. Visst kan en annan människa väcka kärleken i oss, men den ska gå att nå också utan en annan person.

Fördjupa dig och förkovra dig i någonting som ger näring åt själen och lyssna på din själ och ditt högre jag – utveckla relationen med dig själv.

Övergripande energi för hela månaden

Övergripande energi för hela månaden är en av de bästa som kan uppbringas. Någonting som du arbetat för och siktat mot börjar nu att skönjas eller kommer göra det inom kort. Du kan kanske inte se det riktigt än, men du kan vara säker på att det är på ingång.

Använd din fria vilja till att linjera dig med din själ och ditt högre jag, så finns det inga gränser för vad du kan åstadkomma vad gäller att realisera det som är ditt hjärtas och din själs djupaste önskningar, det som verkligen skänker mening och tillfredsställelse på djupet i ditt liv.

Du kan se varje hinder som en utmaning som du kan ta dig runt eller över och du kan använda affirmationer, visualiseringar och liknande för att göra verklighet av detta.

I karriär och arbete kan planer du har sjösatt utvecklas positivt mot framgång. Du kan bli sedd av någon i en betydelsefull position, framförallt om du använder dig av din förmåga att vara organiserad. Denna person kanske inte är världens lättaste att ha att göra och du tycker förmodligen inte om att bli tillsagd, men om du kan frikoppla lite känslomässigt och ta det för vad det är så finns det en hel del att vinna. Du har stora förutsättningar nu att röra dig mot det som är din “perfekt rätta plats” i ditt yrkesliv.

Med hjälp av din intention och fokuserade vilja kan du skapa dig ekonomiska möjligheter som du inte tidigare haft, men du behöver vara öppen för så kallade synkroniciteter, det vill säga det som ser ut som sammanträffanden men är meningsfulla har betydelse för dig. Lyssna på din högre, inre vägledning: ditt högre jag och din själ vet vad du behöver göra för att skapa dig de resurser och medel du behöver för att utvecklas till din högsta möjliga potential. Du kan bli vägledd till de människor och de situationer som öppnar upp ett finansiellt flöde åt dig.

Vad gäller kärlekslivet kan det finnas någon som är betydligt äldre – eller tvärtom eller att det är någon annan yttre faktor som verkar inkompatibel –  och även kan ha idéer och åsikter som står en hel del ifrån dina, någon som inte ser på världen eller hanterar den som du gör eller skulle vilja. Men denna person kan vara någon med vilken en stark kärlek växer fram trots att kemin inte är omedelbar. Det kan visa sig att ni trots era yttre olikheter är väldigt fint matchade och att ni med tiden skulle kunna skapa någonting riktigt fint för er båda, ett privat litet paradis där ni balanserar och harmonierar varandra och får saker och ting att bli till.

Det finns en betoning under denna månad på att det du fokuserar på är det du kommer att få se mer av. Det är du som är ansvarig för ditt liv och dina omständigheter, ytterst och i slutändan. Det kan ibland se ut som om vi är offer och saker och ting bara händer, men på ett djupare plan är vi delaktiga i hur vårt liv utvecklar sig och till och med helt ansvariga, i alla fall efter det att vi blivit vuxna människor.

Månaden bjuder på fina möjligheter, energin ligger för att genomskåda gamla idéer och myter vi har om oss själva och våra liv. Att vakna till en djupare – eller högre – verklighet. Vi kan skriva om vår historia. Måhända är sikten inte riktgt klar och måhända är det svårt att räkna ut hur det ska gå till – men det behövs inte.

Vi behöver bara ta ett steg i taget; sätta intentionen och sedan låta oss vägledas av vårt högre jag till nästa handling eller tanke.

Ha en underbar november!

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap helgen 26-28 oktober 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Det är vanligt att vi låter oss definieras av yttre faktorer – av om vi är en mamma eller en pappa, en läkare, lärare eller servitris… vad vi tjänar, var vi bor, vilket bilmärke vi kör om vi alls har bil eller hur många överviktskilon vi lagt på oss eller lyckats banta bort.

En del av det kan vara viktigt och betydelsefullt och ha sin plats, men om vi låter det definiera oss är vi inte bara sårbara utifall vi skulle mista någonting av allt detta, vi kan också förlora oss i det och missa kanske det allra väsentligaste – att ta reda på vilka vi egentligen är, i vår kärna, essens – vår själ.

Många gånger har vi också en bestämd uppfattning om vad som skulle göra oss lyckliga – en bestämd uppfattning om vilken form det ska ha och ta, men det kan också vara en källa inte bara till besvikelse och frustration utan också ett effektivt hinder för att finna det som verkligen resonerar med oss och skänker oss tillfredsställelse på djupet.

Budskapet denna vecka är en påminnelse om att leva i världen – men inte av den. Att identifiera oss inte med vårt ego och vår lilla begränsade personlighet utan med vår stora tidlösa själ.

Om du sätter det i system och är konsekvent kan du komma att få uppleva en fullständig transformation av ditt liv, av hela din existens, och dina vildaste drömmar bli verklighet.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Tolv steg till andligt uppvaknande

Tolvstegsfilosofin startade med Anonyma Alkoholister på trettiotalet i USA och sprang ur insikten om att ett så svårlöst mänskligt problem och dilemma som alkoholism behövde ett gudomligt/andligt angripande för att kunna åtgärdas.

En “riktig” alkoholist (till skillnad mot en storkonsument eller vanlig “festprisse” som visserligen kanske missbrukar alkohol men fortfarande har förmågan att sluta) har förlorat sin egen vilja, man kan säga att hjärnan har blivit kidnappad av spriten till den grad att alkoholisten inte längre kan se klart eller sanningen om sig själv och sin situation utan istället lever i vad man kallar förnekelse. En förnekelse som går ut på att göra allt för att kunna fortsätta dricka.

Ur detta har vuxit otaliga tolvstegsprogram som alla adresserar olika typer av missbruk och andra tvångsmässigt beteenden, det finns säkerligen 300 eller mer, alltifrån Anonyma Narkomaner, nikotinister och överätare till spelberoende och till de som inte kan förlösa sin kreativitet på egen hand, som A.R.T.S Anonymous.

 

Det finns självklart program även för så kallat medberoende och anhöriga till alkoholister och andra med beroenden – Al-Anon – och för “vuxna barn” som har vuxit upp med missbruk eller i andra typer av dysfunktionella familjekonstellationer – ACA.

Det gemensamma för alla dessa program är insikten om maktlöshet inför problematiken på egen hand och hoppet eller insikten om att det kan finnas en “högre kraft” som kan komma till undsättning. Generellt kan man säga att tanken är att vad det än är som missbrukas så är det ett försök att fylla ett inre tomrum eller hål som bara kan fyllas andligen. Många som återhämtar sig från sina beroenden med hjälp av tolvstegsmetoden kan berätta om att de i andligheten finner det de sökte i drogen eller beteendet – något som drogen eller beteendet till en början verkade ge, men som sedan slutade fungera.

Det var också den pusselbiten som AA:s grundare, alkoholisten och aktiemäklaren Bill Wilson, fick och som gjorde att att han tillsammans med en annan svår alkoholist och läkare som gick under namnet Doktor Bob, fann ett recept som kunde göra de mest hopplösa fall av alkoholister varaktigt nyktra: en grundlig inventering av sitt liv och sina brister och ett seriöst försök att ställa saker och ting till rätta så långt som möjligt – och sedan ett fortsatt liv baserat på andliga principer samt hjälpa andra med samma problem att också nyktra till.

I tolvstegsprogrammet talar man om Gud, men med tillägget “som du uppfattar honom”, vilket är en inbjudan att skapa dig din egen uppfattning om vad denna Gud eller högre kraft är. Att man kallar Gud för honom är mer en semantisk fråga färgad av den tid då Anonyma Alkoholister uppstod, mer än att man menar att Gud är en han. Hade programmet skapats idag är jag övertygad om att man antingen tagit bort genderspecifikationen eller talat om Gud som omfattande både den manliga och kvinnliga principen.

Man kan tänka på Gud som Universum självt, Livskraften, den Ursprungliga Skapande Principen som är allestädes närvarande och verksam eller den Yttersta Orsaken som sedan lever i och genom sin skapelse – i naturen, allt som är, inom oss. Eller Kärleken självt. Det viktigaste är att komma ihåg att det som kan KALLAS Gud i brist på bättre ord är i själva verket en odiskutabel kraft som både kan upplevas och erfaras och har inte direkt med religion att göra. Vissa människor har tillgång till och lever med denna kraft utan att för den skull “tro på Gud”, de kan kalla den någonting annat och kanske tillskriver den naturen eller i mötet med sina barn eller konsten.

Tolvstegsprogrammet är trots hur det kan låta först och främst ett andligt program och öppen för folk av alla trosriktningar, inklusive ateister och agnostiker.

De tolv stegen är utformade så att de kan framkalla ett så kallat andligt uppvaknande för dem som går igenom dem. Ungefär som ett recept: om du använder vissa föreskrivna ingredienser och går tillväga enligt anvisningarna är sannolikheten stor att du får den rätt eller det bakverk som receptet utlovar.

Om man gör stegen så som de är avsedda leder det till ett specifikt resultat och även om detta resultat har sin personliga touch och kan upplevas olika för olika människor så är det i sin kärna en andlig upplevelse. I princip vem som helst som gör stegen kan få egen inre upplevelse och erfarenhet av en kraft “utöver sin egen” inom sig. En kraft som fyller det tomrum som var problemets ursprung. När det inre tomrummet är borta försvinner begäret efter att fylla det med alkohol, andra droger, skadliga beteenden eller vad det nu kan vara.

Det är 12-stegsprogrammets styrka – vilket miljontals människor världen över som annars skulle ha dukat under eller levt eländiga liv dagligen vittnar om. 

Man kan också se de tolv stegen som en modell för andligt växande som kan vara värdefull också för människor som inte räknar sig som beroende eller gravt dysfunktionella, på grund av den andliga livsvisdom som de rymmer, baserade som de är på universella andliga principer. 

Men framförallt för den som har vad som kan upplevas som olösliga problem eller dilemma kan det vara värt att kolla upp ett tolvstegsprogram, inte minst för den gemenskap det kan innebära att träffa andra som förstår och som kan vara ett stöd. Med lite tur finns det något program med möten i närheten. Annars finns det en hel del information och hjälp på nätet.

Tolvstegsprogrammet passar inte alla, men för den som är öppen och kan lägga sina förutfattade meningar åt sidan så kan det vara det bästa som har hänt.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 22 oktober 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Den upplyste krigarens kraft och vapen är hans förmåga att vara sitt sanna jag och tala sin sanningen snarare än att kunna hantera ett svärd eller ett spjut, att slåss.

Han pekar på betydelsen av att inte låta sig förföras av eller sysselsätta sig med allt som är eller verkar vara fel med oss själva och världen – utan istället fokusera på vår visdom, vår skönhet och inneboende kraft.

Istället för att falla för frestelsen att odla våra upprörda känslor och följa våra lägre instinkter som en reaktion på det som verkar vara och sker kan vi välja att förstå att det obehag vi känner är ett uttryck för eller speglar en disharmoni eller obalans inom oss.

Självklart kan man ibland behöva agera rent praktiskt, avlägsna sig eller gå, ifall en situation är överhängande eller akut men oavsett vilka problem eller utmaningar du än kan tyckas stå inför så finns det bara ett sätt att varaktigt lösa eller överkomma dem, och det är inifrån och ut, genom att göra det “inre jobbet”. Det är alltings grund.

När vi upplöser mörkret genom att föda vårt ljus transformerar vi inte bara oss själva utan hela vår värld.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Rock Rose – Solvända

Rock Rose är Bachmedlet mot känslan av fruktan och terror – och därmed också ångest och panik.

Det har det svenska namnet solvända och är ett bra komplement till Bach Blomsterdroppe Morgonstjärna (Star of Betlehem).

Den person som befinner sig i ett negativt Rock Rose-tillstånd känner sig utsatt för akut fara och hot, framförallt mentalt men många gånger även fysiskt. Livet står på spel eller känns som om det gör det. Krisartade och svåra situationer, då det händer för mycket och för fort för att organismen ska kunna hantera och bearbeta det som sker och därför känner sig överväldigad, skräckslagen och ofta lamslagen och oförmögen att både agera och undkomma. Allt hopp känns borta.

Man pratar om kamp och flykt – som två olika sätt att reagera på fara. Det här medlet adresserar den tredje och många gånger svåraste reaktionen “frys” – vilket är vad ett djur gör när det inser att det inte kan undkomma: spelar död.

Den som någon gång blivit “blank i skallen” av nervositet eller rädsla eller “stel av fasa” vet vad det är.

Ett annat ord för detta är trauma och vad som är traumatiskt eller inte är det inte de yttre omständigheterna som avgör utan den inre reaktionen – vad som är traumatiskt för den ena behöver inte alltid vara det för den andra.

Rock Rose kan befria oss då vi har gått in i och befinner oss i en frysreaktion och göra så att vi “tinar upp”, kan börja röra oss och fungera igen. Ofta kan det handla om tillfälliga händelser och korta stunder men det finns också människor som har blivit så utsatta att de befinner sig mer eller mindre i ett konstant tillstånd av frusen rädsla – någonting som inte alltid behöver visa sig på ytan.

Att ha obearbetade trauman kan begränsa livet betydligt och kan vara en av de största och absolut mest avgörande hindren och blockeringarna på det inre och personliga planet för vår utveckling och vårt välmående, för vår förmåga att skapa och vara fria att leva fullt ut.

Det finns idag tillgängligt många olika metoder och framförallt energiterapier som kan lösa upp trauman. Bach blomsterdroppe Rock Rose kan vara ett tillskott och en hjälp för den som har ambitionen att jobba på att göra det.

Det kan också vara ett medel som det är bra att ha till hands till exempel vid mardrömmar (även för barn) och för den som vet med sig att den kan hamna i situationer då den “låser sig”.

Läs gärna min allmänna introduktion till Bach Blomsterdroppar här.

star

Årets tarot 2018 där jag skriver månad för månad hur energierna ligger kan du hitta här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!