Månadens tarot november 2018

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Månaden kan för många börja med någon form av djupare insikt eller någon form av uppvaknande – eller ett behov av det. En större cykel börjar se sitt slut och det är dags att använda allt du har kommit till klarhet om och lärt dig för att utveckla en vision om framtiden som bör innebära ett liv som är mer i linje med den du verkligen är – en mer meningsfull existens.

Du kan komma att få en chans till en nystart men för den sakens skull behöver du rensa och röja och göra dig av med det som håller tillbaka.

Detta är ingenting bagatellartat eller vardagligt, det finns en inslag av det vi kan kalla “ödet” här, att det är din själ som manar dig framåt på ett sätt som kommer vara mer i enlighet med ditt högsta bästa – där din själs intentioner kan komma till ett mer fullt och tydligt uttryck i det du är och gör.

Har du fastnat i harm eller på något sätt har svårt att komma förbi någonting, svårt att förlåta, så är det hög tid att adressera det på nåt sätt – det är du själv som är din lyckas smed. Bara du kan bestämma om du ska älta det som har varit eller om du ska ge dig själv en chans att bli fri.

Självklart är det ingenting som görs på ett kick, framförallt inte om det har blivit ett levnadssätt, men någonstans måste man ju börja – och nu är en bra tid.

Det kan finnas ett nytt och bättre liv som väntar på dig. Det behöver inte vara med pukor och fanfarer, och den yttre verkligheten behöver inte radikalt ändras om, men det inre livet kan komma att genomgå en radikal transformation utifrån de här insikterna som du kan göra nu. Så låt det ske. Kämpa inte emot.

På arbetsfronten bör det finnas en känsla av att sitta i förarsätet på något sätt. Din förmåga kan komma att testas på något sätt för att se om det håller och på så sätt leda framåt – det kan mycket väl vara någonting som du har jobbat mot under en längre tid och ligga på den väg du vill gå.

För de som driver egen verksamhet kan tiden vara mogen för att utöka på något sätt, med gott framtida resultat. Men observera att du självklart måste förhålla dig till alla faktorer och om det verkligen är rätt eller inte vet bara du.

Övergripande vad gäller arbete och karriär gäller dock att saker och ting i arbetslivet ligger för re-organisation och expansion, framförallt i form av nya metoder och kanske fortutbildning – vilket öppnar upp.

Också ekonomiskt ligger energin för expansion, i form av ökade inkomster och/eller att kontrakt signeras som kommer innebära bättre inkomster i framtiden. Om det uppstår meningsskiljaktigheter vad gäller finanser på något sätt, bevara lugnet eftersom det mycket troligt kommer resultera i någonting till din fördel, även om du skulle ha en större utgift i stunden.

I kärlekslivet kan det handla om förnyelse. Den som har haft fnurror på tråden i en redan befintlig relation kan antingen göra slut eller satsa på att verkligen få det att fungera – beroende på vad som ligger närmast hjärtat.

Den som är singel verkar träffa någon av betydelse, antingen nu eller inom en relativt snar framtid, någon som det med stor sannolikhet finns en djup själslig koppling till.

Överlag handlar dessa första tio dagar av månaden november om att du på något sätt står vid en korsväg. Det finns en inbjudan att gå djupare på det som är din väg – eller att helt enkelt byta så att du hamnar på den vägen om du inte redan är där. Du kan transformera dig själv och skapa ett nytt och bättre liv.

11-20

Om du stod vid en korsväg i början av månaden, står du här på en tröskel till en portal som är på väg att öppna sig helt för dig. Du kan känna dig kraftfull och ha vägen framåt klarare för dig än du haft innan, du vet på ett generellt plan vilken riktning som är din och vad du har för mål, även om du inte har alla konkreta detaljer klara för dig.

Du kan mycket väl omfamna ditt öde, i full förvissning om att det är du som skapar det, det är du som säger ja till det. Om det dyker upp en möjlighet för dig, vilket det mycket väl kan göra, så är det mycket troligt att det bästa du kan göra är att svara på den och ta emot den eftersom det kan öppna ditt liv till saker som du innan inte ens kunde föreställa dig.

Kanske kan det också handla om resor här, och i så fall till varmare breddgrader, både för arbete och nöje.

I karriären kan du bli sedd och erkänd för någonting du gjort och möjligheten som nämns kan vara arbetsrelaterad. Kom bara ihåg att du inte ska ha bara högre lön eller pengar som måttstock på om du ska gripa den här chansen eller inte, det måste inbära ett lyft över hela linjen, inte bara lönen.

Svårigheter kan överkommas och lovande planer för framtiden kan dras upp. Dagarna bjuder på kreativitet och produktionen och gott samarbete om det är aktuellt.

På den ekonomiska fronten finns det en möjlighet till ökade inkomster.

De som är i etablerade relationer kan förvänta sig att passionen vaknar till liv, att se varandra med nya ögon och komma ihåg varför ni kom samman i första taget.

Den som är singel kan träffa någon, nu eller lite senare, som verkligen lägger beslag på hjärtat.

Överhuvudtaget finns det under dessa dagar precis som månadens första tio dagar en energi av uppvaknande också här – av att se saker och ting i ett nytt och bättre ljus och den glädje och tillfredsställelse som kan följa med.

21-30

Efter månadens första tjugo dagar med en mycket hög och klar energi, blir det här om inte en backlash så någon form av motreaktion – vilket inte behöver vara dåligt! Vid kraftig utveckling eller expansion behövs det sedan ett annat läge för att integrera och smälta, och det ser ut som det kommer här.

Det kan uttrycka sig som en paus av något slag, kanske att du drar dig lite tillbaka för att du behöver tid och utrymme för dig själv och dina egna inre processer.

Det kan vara så att du känt att andras krav och anspråk på dig blivit lite för krävande så att du för den sakens skull måste ta ett steg tillbaka och lägga lite luft mellan dig och de andra. Kanske behöver du säga nej till någonting för att bevara din egen energi.

Oavsett anledning så använd tiden till at ladda batterierna och gärna meditera, göra yoga, promenera i skogen och/eller någonting annat som bringar inre harmoni.

Är det så att det blir lite stiltje på grund av vad någon annan gör eller inte gör, så undvik frustration och satsa i stället på att skaffa dig ett annat perspektiv och på att bevara det inre lugnet.

Vad gäller arbete så ligger det för att den som kan vara ledig från obligationer, krav och ansvar gör rätt i det. Och som sagt: om saker ock ting inte verkar utveckla sig just nu så ta det inte personligt och försök inte att tvinga fram någonting. Odla istället tålamodet och ha tillförsikt inför vad som komma skall.

Också vad gäller ekonomin kan det bli ett tillfälligt stopp eller block här – med betoning på tillfälligt, så låt inte heller det vara en källa till disharmoni om du kan undvika det. Det kommer inte vara för evigt.

I kärlekslivet kan det vara lite si och så med den där allra riktigaste intimiteten, både fysiskt och känslomässigt. Du kan komma att känna dig lite ensam eller ha svårt för att gå in helhjärtat i en känsla av tillhörighet och gemenskap. Inte heller det behöver vara en källa till panik. Det kan helt enkelt vara så att du behöver lite tid för dig själv.

Den som är singel kan slappna av och låta saker och ting vara som de är. Du kommer med sannolikhet träffa den som är rätt för just dig, men det är högst osäkert om du gör det just de här dagarna. Fokusera på dig själv istället och på att ge dig själv vad du behöver. Visst kan en annan människa väcka kärleken i oss, men den ska gå att nå också utan en annan person.

Fördjupa dig och förkovra dig i någonting som ger näring åt själen och lyssna på din själ och ditt högre jag – utveckla relationen med dig själv.

Övergripande energi för hela månaden

Övergripande energi för hela månaden är en av de bästa som kan uppbringas. Någonting som du arbetat för och siktat mot börjar nu att skönjas eller kommer göra det inom kort. Du kan kanske inte se det riktigt än, men du kan vara säker på att det är på ingång.

Använd din fria vilja till att linjera dig med din själ och ditt högre jag, så finns det inga gränser för vad du kan åstadkomma vad gäller att realisera det som är ditt hjärtas och din själs djupaste önskningar, det som verkligen skänker mening och tillfredsställelse på djupet i ditt liv.

Du kan se varje hinder som en utmaning som du kan ta dig runt eller över och du kan använda affirmationer, visualiseringar och liknande för att göra verklighet av detta.

I karriär och arbete kan planer du har sjösatt utvecklas positivt mot framgång. Du kan bli sedd av någon i en betydelsefull position, framförallt om du använder dig av din förmåga att vara organiserad. Denna person kanske inte är världens lättaste att ha att göra och du tycker förmodligen inte om att bli tillsagd, men om du kan frikoppla lite känslomässigt och ta det för vad det är så finns det en hel del att vinna. Du har stora förutsättningar nu att röra dig mot det som är din “perfekt rätta plats” i ditt yrkesliv.

Med hjälp av din intention och fokuserade vilja kan du skapa dig ekonomiska möjligheter som du inte tidigare haft, men du behöver vara öppen för så kallade synkroniciteter, det vill säga det som ser ut som sammanträffanden men är meningsfulla har betydelse för dig. Lyssna på din högre, inre vägledning: ditt högre jag och din själ vet vad du behöver göra för att skapa dig de resurser och medel du behöver för att utvecklas till din högsta möjliga potential. Du kan bli vägledd till de människor och de situationer som öppnar upp ett finansiellt flöde åt dig.

Vad gäller kärlekslivet kan det finnas någon som är betydligt äldre – eller tvärtom eller att det är någon annan yttre faktor som verkar inkompatibel –  och även kan ha idéer och åsikter som står en hel del ifrån dina, någon som inte ser på världen eller hanterar den som du gör eller skulle vilja. Men denna person kan vara någon med vilken en stark kärlek växer fram trots att kemin inte är omedelbar. Det kan visa sig att ni trots era yttre olikheter är väldigt fint matchade och att ni med tiden skulle kunna skapa någonting riktigt fint för er båda, ett privat litet paradis där ni balanserar och harmonierar varandra och får saker och ting att bli till.

Det finns en betoning under denna månad på att det du fokuserar på är det du kommer att få se mer av. Det är du som är ansvarig för ditt liv och dina omständigheter, ytterst och i slutändan. Det kan ibland se ut som om vi är offer och saker och ting bara händer, men på ett djupare plan är vi delaktiga i hur vårt liv utvecklar sig och till och med helt ansvariga, i alla fall efter det att vi blivit vuxna människor.

Månaden bjuder på fina möjligheter, energin ligger för att genomskåda gamla idéer och myter vi har om oss själva och våra liv. Att vakna till en djupare – eller högre – verklighet. Vi kan skriva om vår historia. Måhända är sikten inte riktgt klar och måhända är det svårt att räkna ut hur det ska gå till – men det behövs inte.

Vi behöver bara ta ett steg i taget; sätta intentionen och sedan låta oss vägledas av vårt högre jag till nästa handling eller tanke.

Ha en underbar november!

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap helgen 26-28 oktober 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Det är vanligt att vi låter oss definieras av yttre faktorer – av om vi är en mamma eller en pappa, en läkare, lärare eller servitris… vad vi tjänar, var vi bor, vilket bilmärke vi kör om vi alls har bil eller hur många överviktskilon vi lagt på oss eller lyckats banta bort.

En del av det kan vara viktigt och betydelsefullt och ha sin plats, men om vi låter det definiera oss är vi inte bara sårbara utifall vi skulle mista någonting av allt detta, vi kan också förlora oss i det och missa kanske det allra väsentligaste – att ta reda på vilka vi egentligen är, i vår kärna, essens – vår själ.

Många gånger har vi också en bestämd uppfattning om vad som skulle göra oss lyckliga – en bestämd uppfattning om vilken form det ska ha och ta, men det kan också vara en källa inte bara till besvikelse och frustration utan också ett effektivt hinder för att finna det som verkligen resonerar med oss och skänker oss tillfredsställelse på djupet.

Budskapet denna vecka är en påminnelse om att leva i världen – men inte av den. Att identifiera oss inte med vårt ego och vår lilla begränsade personlighet utan med vår stora tidlösa själ.

Om du sätter det i system och är konsekvent kan du komma att få uppleva en fullständig transformation av ditt liv, av hela din existens, och dina vildaste drömmar bli verklighet.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Tolv steg till andligt uppvaknande

Tolvstegsfilosofin startade med Anonyma Alkoholister på trettiotalet i USA och sprang ur insikten om att ett så svårlöst mänskligt problem och dilemma som alkoholism behövde ett gudomligt/andligt angripande för att kunna åtgärdas.

En “riktig” alkoholist (till skillnad mot en storkonsument eller vanlig “festprisse” som visserligen kanske missbrukar alkohol men fortfarande har förmågan att sluta) har förlorat sin egen vilja, man kan säga att hjärnan har blivit kidnappad av spriten till den grad att alkoholisten inte längre kan se klart eller sanningen om sig själv och sin situation utan istället lever i vad man kallar förnekelse. En förnekelse som går ut på att göra allt för att kunna fortsätta dricka.

Ur detta har vuxit otaliga tolvstegsprogram som alla adresserar olika typer av missbruk och andra tvångsmässigt beteenden, det finns säkerligen 300 eller mer, alltifrån Anonyma Narkomaner, nikotinister och överätare till spelberoende och till de som inte kan förlösa sin kreativitet på egen hand, som A.R.T.S Anonymous.

 

Det finns självklart program även för så kallat medberoende och anhöriga till alkoholister och andra med beroenden – Al-Anon – och för “vuxna barn” som har vuxit upp med missbruk eller i andra typer av dysfunktionella familjekonstellationer – ACA.

Det gemensamma för alla dessa program är insikten om maktlöshet inför problematiken på egen hand och hoppet eller insikten om att det kan finnas en “högre kraft” som kan komma till undsättning. Generellt kan man säga att tanken är att vad det än är som missbrukas så är det ett försök att fylla ett inre tomrum eller hål som bara kan fyllas andligen. Många som återhämtar sig från sina beroenden med hjälp av tolvstegsmetoden kan berätta om att de i andligheten finner det de sökte i drogen eller beteendet – något som drogen eller beteendet till en början verkade ge, men som sedan slutade fungera.

Det var också den pusselbiten som AA:s grundare, alkoholisten och aktiemäklaren Bill Wilson, fick och som gjorde att att han tillsammans med en annan svår alkoholist och läkare som gick under namnet Doktor Bob, fann ett recept som kunde göra de mest hopplösa fall av alkoholister varaktigt nyktra: en grundlig inventering av sitt liv och sina brister och ett seriöst försök att ställa saker och ting till rätta så långt som möjligt – och sedan ett fortsatt liv baserat på andliga principer samt hjälpa andra med samma problem att också nyktra till.

I tolvstegsprogrammet talar man om Gud, men med tillägget “som du uppfattar honom”, vilket är en inbjudan att skapa dig din egen uppfattning om vad denna Gud eller högre kraft är. Att man kallar Gud för honom är mer en semantisk fråga färgad av den tid då Anonyma Alkoholister uppstod, mer än att man menar att Gud är en han. Hade programmet skapats idag är jag övertygad om att man antingen tagit bort genderspecifikationen eller talat om Gud som omfattande både den manliga och kvinnliga principen.

Man kan tänka på Gud som Universum självt, Livskraften, den Ursprungliga Skapande Principen som är allestädes närvarande och verksam eller den Yttersta Orsaken som sedan lever i och genom sin skapelse – i naturen, allt som är, inom oss. Eller Kärleken självt. Det viktigaste är att komma ihåg att det som kan KALLAS Gud i brist på bättre ord är i själva verket en odiskutabel kraft som både kan upplevas och erfaras och har inte direkt med religion att göra. Vissa människor har tillgång till och lever med denna kraft utan att för den skull “tro på Gud”, de kan kalla den någonting annat och kanske tillskriver den naturen eller i mötet med sina barn eller konsten.

Tolvstegsprogrammet är trots hur det kan låta först och främst ett andligt program och öppen för folk av alla trosriktningar, inklusive ateister och agnostiker.

De tolv stegen är utformade så att de kan framkalla ett så kallat andligt uppvaknande för dem som går igenom dem. Ungefär som ett recept: om du använder vissa föreskrivna ingredienser och går tillväga enligt anvisningarna är sannolikheten stor att du får den rätt eller det bakverk som receptet utlovar.

Om man gör stegen så som de är avsedda leder det till ett specifikt resultat och även om detta resultat har sin personliga touch och kan upplevas olika för olika människor så är det i sin kärna en andlig upplevelse. I princip vem som helst som gör stegen kan få egen inre upplevelse och erfarenhet av en kraft “utöver sin egen” inom sig. En kraft som fyller det tomrum som var problemets ursprung. När det inre tomrummet är borta försvinner begäret efter att fylla det med alkohol, andra droger, skadliga beteenden eller vad det nu kan vara.

Det är 12-stegsprogrammets styrka – vilket miljontals människor världen över som annars skulle ha dukat under eller levt eländiga liv dagligen vittnar om. 

Man kan också se de tolv stegen som en modell för andligt växande som kan vara värdefull också för människor som inte räknar sig som beroende eller gravt dysfunktionella, på grund av den andliga livsvisdom som de rymmer, baserade som de är på universella andliga principer. 

Men framförallt för den som har vad som kan upplevas som olösliga problem eller dilemma kan det vara värt att kolla upp ett tolvstegsprogram, inte minst för den gemenskap det kan innebära att träffa andra som förstår och som kan vara ett stöd. Med lite tur finns det något program med möten i närheten. Annars finns det en hel del information och hjälp på nätet.

Tolvstegsprogrammet passar inte alla, men för den som är öppen och kan lägga sina förutfattade meningar åt sidan så kan det vara det bästa som har hänt.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 22 oktober 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Den upplyste krigarens kraft och vapen är hans förmåga att vara sitt sanna jag och tala sin sanningen snarare än att kunna hantera ett svärd eller ett spjut, att slåss.

Han pekar på betydelsen av att inte låta sig förföras av eller sysselsätta sig med allt som är eller verkar vara fel med oss själva och världen – utan istället fokusera på vår visdom, vår skönhet och inneboende kraft.

Istället för att falla för frestelsen att odla våra upprörda känslor och följa våra lägre instinkter som en reaktion på det som verkar vara och sker kan vi välja att förstå att det obehag vi känner är ett uttryck för eller speglar en disharmoni eller obalans inom oss.

Självklart kan man ibland behöva agera rent praktiskt, avlägsna sig eller gå, ifall en situation är överhängande eller akut men oavsett vilka problem eller utmaningar du än kan tyckas stå inför så finns det bara ett sätt att varaktigt lösa eller överkomma dem, och det är inifrån och ut, genom att göra det “inre jobbet”. Det är alltings grund.

När vi upplöser mörkret genom att föda vårt ljus transformerar vi inte bara oss själva utan hela vår värld.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Rock Rose – Solvända

Rock Rose är Bachmedlet mot känslan av fruktan och terror – och därmed också ångest och panik.

Det har det svenska namnet solvända och är ett bra komplement till Bach Blomsterdroppe Morgonstjärna (Star of Betlehem).

Den person som befinner sig i ett negativt Rock Rose-tillstånd känner sig utsatt för akut fara och hot, framförallt mentalt men många gånger även fysiskt. Livet står på spel eller känns som om det gör det. Krisartade och svåra situationer, då det händer för mycket och för fort för att organismen ska kunna hantera och bearbeta det som sker och därför känner sig överväldigad, skräckslagen och ofta lamslagen och oförmögen att både agera och undkomma. Allt hopp känns borta.

Man pratar om kamp och flykt – som två olika sätt att reagera på fara. Det här medlet adresserar den tredje och många gånger svåraste reaktionen “frys” – vilket är vad ett djur gör när det inser att det inte kan undkomma: spelar död.

Den som någon gång blivit “blank i skallen” av nervositet eller rädsla eller “stel av fasa” vet vad det är.

Ett annat ord för detta är trauma och vad som är traumatiskt eller inte är det inte de yttre omständigheterna som avgör utan den inre reaktionen – vad som är traumatiskt för den ena behöver inte alltid vara det för den andra.

Rock Rose kan befria oss då vi har gått in i och befinner oss i en frysreaktion och göra så att vi “tinar upp”, kan börja röra oss och fungera igen. Ofta kan det handla om tillfälliga händelser och korta stunder men det finns också människor som har blivit så utsatta att de befinner sig mer eller mindre i ett konstant tillstånd av frusen rädsla – någonting som inte alltid behöver visa sig på ytan.

Att ha obearbetade trauman kan begränsa livet betydligt och kan vara en av de största och absolut mest avgörande hindren och blockeringarna på det inre och personliga planet för vår utveckling och vårt välmående, för vår förmåga att skapa och vara fria att leva fullt ut.

Det finns idag tillgängligt många olika metoder och framförallt energiterapier som kan lösa upp trauman. Bach blomsterdroppe Rock Rose kan vara ett tillskott och en hjälp för den som har ambitionen att jobba på att göra det.

Det kan också vara ett medel som det är bra att ha till hands till exempel vid mardrömmar (även för barn) och för den som vet med sig att den kan hamna i situationer då den “låser sig”.

Läs gärna min allmänna introduktion till Bach Blomsterdroppar här.

star

Årets tarot 2018 där jag skriver månad för månad hur energierna ligger kan du hitta här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 13 oktober 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Spiralen återfinns överallt i naturen och hela universum och är en uråldrig symbol, ett verktyg och en guide för utveckling och transformation.

Den kan leda oss djupt in i vårt medvetande och det okända, in i mysteriet och genom det till de nivåer av varat och verkligheten som kan kallas himmelriket.

Det är viktigt och avgörande att överlämna sig till den här processen och resan till dess att det gamla och uttjänta upplöses helt i djupet av oss så att den här nya verkligheten kan beredas plats.

Förnyelse kräver att vi ömsar hud och du har med sannolikhet redan kommit en bra bit på väg i den processen – det gamla kan redan ha fallit av dig och därför är det viktigt att du nu släpper taget om resterna och låter det nya ta form.

Sluta fokusera på det du inte är, på dina upplevda fel och brister, dina tillkortakommande, sår och trauman. Välkomna det nya, omfamna det och var viss om att det är ditt liv nu, inte det som har varit.

Du kommer säkerligen känna dig sårbar och osäker ibland, men det är en del av det hela. Den nya huden är ännu mjuk och tunn där den växer fram. Du kan lita på att du är där du behöver vara och på rätt väg.

Är du öppen och mottaglig blir du vägledd på din resa mot förnyelse. Det är spiralens budskap.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Spå i tid – varför stämmer inte alltid förutsägelserna?

Ibland händer det att någon blir spådd att någonting ska hända och det vid en given tidpunkt – men sen händer det inte och ofta är det då lätt att tycka att den som har spått “har fel” eller är en “dålig siare”.

Jag ser det inte så. Även de allra skickligaste medierna kan inte förutspå exakt när saker med hundra procents säkerhet kommer att ske (kunde de det skulle de inte sitta på en tarotlinje utan förmodligen vara rådgivare i FN eller någonting annat) – och när jag pratar med någon som varit med om detta (det händer ibland att folk ringer mig och säger att någon sagt att det och det skulle hända då och då men att det inte blivit så) eller vill veta exakt när någonting med säkerhet ska ske så brukar jag förklara min syn på det hela.

När man spår i tid så ser man en tidslinje som utspelar sig framåt utifrån hur energierna ligger i nuet, den tidslinje som är den mest troliga utifrån hur det innevarande ögonblicket ser ut.

Men det finns alltid en oändlig mängd tidslinjer och vi kan alltid förändra framtiden genom att välja annorlunda i nuet – eller i varje ögonblick från och med nu och fram till den händelse eller utgång vi som siare ser.

Det kan verka som en nackdel men jag ser det snarare som en av fördelarna med tarot och med att spå överhuvudtaget: om man ser att någonting utvecklar sig på ett icke önskvärt sätt mot ett icke önskvärt mål så kan man korrigera detta genom att ändra energin – hur man förhåller sig och handlar – här och nu.

Jag både tror och inte tror på ödet. Jag tror att det finns avgörande händelser i vårt liv som kan vara förutbestämda, men när de sker har vi valet hur vi reagerar och agerar.

Vi kanske känner oss som och tror att vi är offer för våra omständigheter. Vi kan också leva ett liv där varje val leder oss bort ifrån oss själva och våra positiva möjligheter – om vi till exempel förlorar oss i destruktivitet på något sätt.

Som människa är vi utrustade med en “fri vilja” (det kan diskuteras hur fri den egentligen är, men det är en annan diskussion) och tyvärr är det så att vi är “fria” att också välja det negativa – och varje val skapar en tidslinje oavsett om det är positivt eller inte och vi är medvetna om det eller inte – framtiden skapas i varje ögonblick.

Det fina med den “fria” viljan är dock att vi alltid kan välja om, korrigera och rätta oss – när vi blir medvetna om att vi har den makt vi har, kan vi välja det som ligger i linje (tidslinje) med det vi vill ska ske.

Det kan också vara bra att hålla i minnet i relation till detta med tid att när vi blir medvetna om en potentiell utveckling och börjar tänka på den så påverkar vi den. Därför är det kanske inte alltid önskvärt att veta framtiden på ett konkret sätt eftersom vi då kanske förändrar händelseförloppet.

När jag spår säger jag därför aldrig med säkerhet att det eller det kommer att hända, utan pekar mer vartåt det lutar så som det ser ut i stunden – jag pratar om sannolikheter och möjligheter – och jag ger en tidsram. Sen är det upp till dig hur du hanterar det.

Ibland får vi inte alltid de svar vi vill ha – utan de svar vi behöver, för att utvecklas, nå vår högsta potential och bli vårt bästa jag.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot oktober 2018

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

I början av månaden kan det handla kan det handla om en besvikelse eller otillfredsställelse med en relation eller situation som gör att du antingen lämnar den eller åtminstone funderar på att lämna den. Det kommer förmodligen inte som någonting plötsligt utan har vuxit fram över tid, det kan vara någonting som du gradvis har blivit medveten om och inte längre känner att du vill ha.

Lita på din egen inre vägledning: om du känner att det är dags för dig att gå vidare är det troligtvis det du ska göra även om det kan ta kanske ytterligare någon månad innan du verkligen kommer iväg eller åstadkommer en reell förändring. Du kan kanske känna dig lite ledsen eller nedstämd men förmodligen inte på något djupare och framförallt inte på något varaktigt sätt eftersom du så snart du stänger dörren bakom dig med stor sannolikhet kommer få sikte på en ny, eller i alla fall ganska relativt omgående.

Det kan kännas lite si och så när du befinner dig emellan, men det bör ge med sig fort och det ligger bättre tider framför dig, det kan du ha i minnet i fall du tvivlar. En dröm eller en kärlek kan bli verklighet lite längre fram.

För en del kan här ligga ett beslut att ännu mer dedikerat och helhjärtat gå in för att leva en andligt disciplinerat liv, för att skala bort distraktioner och annat som konkurrerar om uppmärksamhet, tid och energi.

Allt detta kan mycket väl gälla karriären och arbetslivet. Du kan ha tröttnat och/eller så kan det vara så att du inte kommer längre och att en period eller en etapp är över. Även om du inte vet vad du ska göra istället så kan det vara dags att röra sig vidare – saker och ting kommer förmodligen inte bli bättre bara av sig självt. Ta reda på vad ditt nästa steg kan vara, lyssna på hjärtat och själen och snegla inte på plånboken eller gör status-val – och skrid sedan till verket men OBS! – naturligtvis bara om detta är applicerbart på just dig och du känner att uppmaningen stämmer för dig.

Om det är ekonomin som håller dig tillbaka så ser det ändå ut som att det finns utrymme för att kasta loss och att det kommer möjligheter till bättre finanser om du skulle göra det.

I kärlekslivet är frågan – ska jag stanna eller ska jag gå. Det finns en stor möjlighet att en relation inte kan utvecklas mer som det ser ut just nu i den form den har. Det kan kännas vemodigt och ta emot att säga farväl men att hålla kvar vid någonting av nostalgiska eller sentimentala skäl eller för att det känns osäkert och läskigt att gå vidare är emellertid sällan en bra lösning och gör bara situationen outhärdlig till slut.

11-20

De här dagarna är potentiellt sätt utmärkta för kreativa projekt, du kan vara lite drömmande, din fantasi kan vara livlig och föreställningsförmågan rik på många olika möjligheter. Samtidigt kan du också på något sätt vara lite förvirrad och oförmögen att se riktigt klart, du kan ha idéer och visioner som kan komma att få betydelse längre fram men du kan på samma gång ha lite svårt för att se klart kring dem (än) och inte vara förmögen att urskilja vad som är bra från vad som är mindre bra.

Du behöver syna de här idéerna och olika visionerna lite närmare och bestämma dig för vilken eller vilka du ska ge dig i kast med att realisera annars förblir allting bara drömmar.

Det är en perfekt energi för dig som är konstnär på ena eller andra sättet eller jobbar med någonting som är kreativt skapande men för den som behöver vara mer praktisk och jobbar till exempel med affärsverksamhet kan det kännas lite motstridigt och en ansträngning kan behöva göras.

Någonting kan också dyka upp som kan verka lite för bra för att vara sant och det finns en risk att det också är det – så förivra dig inte utan ta reda på detaljerna innan du förbinder dig till något. Ska du till exempel investera så bör du försäkra dig om att det är någonting som är solitt – undvik definitivt alla löften om snabba pengar.

Vad gäller kärlekslivet handlar den här energin om att vara lite tvetydig. Kanske dagdrömmer du om och intalar dig själv – och andra – att du är redo för kärlek om du är singel, men i själva verket kan du ha lite dubbla känslor och vara mer intresserad av själva förälskelsen och det rus som det för med sig än någonting annat. Det kan vara så att det finns möjligheter till utveckling i ditt kärleksliv men att du inte riktigt ser dem eller ratar dem.

I vissa fall kan det också dyka upp en ny möjlighet som innebär en slags frestelse eller tillfällig störning av jämvikten i ett redan etablerat kärleksliv. Det är förmodligen övergående och kan i förlängningen föra med sig någonting gott.

Överhuvudtaget handlar dessa dagar om att komma till klarhet och att välja och det gäller också på det andliga planet vilket kan betyda att pröva sig fram till dess att du känner att du hittar rätt.

21-31

Här ligger det väldigt fint för att göra någon form av resa för den som kan och mer generellt handlar det om förbättringar på alla olika slags sätt. Det ligger förändring i luften, energin är kreativ och saker och ting kan ta fart och det kan handla om en omständighet eller situation som varit lite låst eller trög en längre tid fram till nu.

Synkroniciteter kan uppstå – meningsfulla samband som talar till dig – och det finns en god chans att du finner det du söker på något sätt, någon form eller aspekt.

I arbetslivet finns det ett fokus på att pendla eller att göra någon form av arbetsresa eller i utbildande syfte. Det ligger också för förändringar som förmodligen påverkar omständigheter runtomkring dig mer än dig och din position direkt.

I kärlekslivet kan det handla om att träffa någon när man är ute och rör på sig, kan vara en längre eller kortare tripp. De som redan är i ett förhållande kan komma att arbeta ihop.

Övergripande energi för hela månaden

Under hela månaden bör det finnas hjälp och assistans när så behövs oavsett om det rör sig om finanser, arbete eller annat. Saker och ting bör också röra sig åt rätt håll och du kan ha vind i seglen. Har du idéer och anstränger dig kan det med stor sannolikhet bli väl mottaget. Det är som om du har rundat ett hörn och det nu tar ny fart, det du kämpat med kan om inte försvinna helt så åtminstone lägga sig betydligt.

Förhåll dig öppet och var vaken för tecken och andra “tillfälligheter” som kan vara vägvisande. Det här är en energi som pekar på att det “omöjliga kan vara möjligt” framförallt vad gäller arbete och karriär.

Den som är singel kan träffa någon och det kan handla om i sammanhang som självhjälpsgrupper eller någonting annat relaterat till hälsa och välbefinnande. För de som redan är i en relation ligger det för ömsesidigt välmående och givande och mottagande.

Ha en underbar oktober!

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 25 september 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Fokusera på ljuset är ett budskap som kommit upp flera gånger genom åren som bloggen har varit igång – och det är inte undra på: vi behöver bli påminda om att det är det vi ska göra oavsett vad som händer.

Ofta är det så att när det sker en tillströmning av ljus så kan effekten bli att också det som legat dolt i mörkret kommer i dagern och då kan det vara lätt att stirra sig blind på det.

Men det som kommer upp i ljuset är bara en oundviklig del av processen och när det sker är det viktigare än någonsin att inte låta sig distraheras.

Det betyder inte att vi ska förneka det mörka och vad det innehåller men vi behöver inte heller fokusera på det – något som också blir lättare när vi kommer ihåg att det vi fokuserar på tillför vi energi och det vi tillför energi är vad vi göder – det växer.

Fokusera därför på ljuset – låt det fylla och genomlysa dig och stråla ut i världen.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 19 september 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Nuvarande situation
Att komma och vara hemma i sig själv – att vara autentisk och känna sig hel – är förmodligen det bästa av alla olika möjligheter som vi kan uppleva av att finnas till och det ser onekligen ut som om det finns en möjlighet till det nu, i alla fall glimtvis.

Du har säkerligen jobbat för det och på så sätt är det frukterna av insatsen som gör sig gällande.

Du kan säkerligen känna att du vet vem du är – inte vilken ålder eller titel du har utan vem du verkligen är, bortom alla pålagda roller och attribut – och med det också ha känslan av att kunna leva både med värdighet och integritet. Du behöver inte förklara dig för någon eller ursäkta dig, bara vara.

Råd/vad som behöver göras
Även om det kan storma runtikring och saker och ting är i rörelse så kan du behålla och bevara både ditt lugn och din känsla av förankring i dig själv.

Du har kommit långt så låt ingenting nu få dig att överge dig själv nu.

Oftast i de flesta situationer är enda utvägen att gå inåt, i alla fall till att börja med: vad som än händer behöver du föst och främst se till att du är i din själs kraft – det är där du har styrkan att klara av vad som än månde ske.

Acceptera allt som är precis som det är och utgå därifrån. Det gör dig oslagbar.

Utgång om rådet följs
Det bli bara bättre. När du lever i världen men inte av den och verkar utifrån din autentiska plats i dig själv – är hemma i dig själv – öppnar du dörren till en utveckling som annars skulle förbli stängd.

Alla dina verkliga behov har potentialen att bli tillgodosedda.

Saker och ting kan komma att lösa sig och komma till stånd på ett sätt som för det lilla jaget kan verka mirakulöst, men i själva verket är det vad som sker när du är i din själs kraft och går din själs väg med ditt liv.

Övergripande
Glädje, förnöjsamhet och en känsla av mening och tillfredsställelse genomsyrar detta budskap.

Det ser ut att finnas möjlighet till ett flöde och en mycket lyckosam utveckling som kan få ditt hjärta att sjunga och själen att jubla.

 

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Inte bara attraktionslagen

Det har pratats mycket och länge om – och är väldigt populärt med – attraktionslagen men den är inget modernt påfund och dessutom bara en av flera grundläggande metafysiska eller universella lagar och principer som styr skapelseprocessen i universum från makro till mikro och på alla nivåer, fysiskt, mentalt och andligt.

De här lagarna har alltid varit i funktion, precis som gravitationslagen var det långt innan någon förstod och kunde uttrycka den i ord eller som en formel – men det är genom att vara medveten om, förstå och applicera lagarna och principerna som kan vi maximera vår förmåga att skapa, realisera och manifestera ett liv i harmonin med vår innersta natur istället för att vara offer för omständigheter som verkar vara bortom vår kontroll.

Alla andliga mästare och lärare har försökt att förmedla detta på sitt speciella sätt – beroende på tidsepok och kultur kan språket variera, men i grund och botten är det samma saker eller förhållanden som beskrivs. En blomma är en blomma är en blomma oavsett vad vi kallar den.

Hur många dessa metafysiska och universella lagar är varierar beroende på vem man frågar men här följer en sammanfattande genomgång av några av de viktigaste av dem.

♦ Lagen om att allt är ett (Law of Oneness)

Denna lag är grundläggande för alla andra.

Allt är ett och står i relation till allting annat. På den fysiska nivån ser det ut som om universum består av en samling separata kroppar eller föremål, men på en högre och djupare nivå avslöjar vetenskapen idag det som mystiker, schamaner, andliga mästare och andra visa män och kvinnor vetat i alla tider – energimässigt hör alltihop ihop och är i grund och botten förenat.

Att “allt är ett” är alltså inte bara en religiös, filosofisk eller andlig tanke och föreställning, utan även bevisat med den forskning som kommit att kallas kvantfysik och vars rön är så överväldigande entydiga att det måste betecknas som ett fullständigt paradigmskifte.

Med paradigm menas en förklaringsmodell av hur världen fungerar som genomsyrar och utgör grunden för den gemensamma världsbilden. Tidigare paradigmskiften är t.ex. när vi insåg att solen inte kretsade kring jorden eller att planeten inte är platt.

Paradigmskiftet som springer ur kvantfysiken handlar i grunden om insikten att allt är information och energi och på den mest elementära nivån är just ETT – där alltets minsta beståndsdelar uppträder antingen som vågor eller partiklar.

Man kan säga att vågorna står för potential och partiklar för det manifesta och i detta sammanhang kan också det som kallas observationseffekten nämnas: det framkom vid experiment att när någon bevittnade ett experimentet uppträdde samma energi som partiklar men när experimentet dokumenterades utan mänsklig översyn uppträdde samma energi som vågor. Observatören hade alltså en effekt på det som observerades.

Man kan tänka på den här grundläggande “energisoppan” som ett hav av ännu ej manifesterade möjligheter och att vi och allting annat som har och tar form är vågor eller krusningar på ytan som uppstår och sedan försvinner och förenar sig med det stora havet igen när de svallat ut.

Detta betyder också att varje tanke, varje ord och varje handling vi har påverkar och står i relation till helheten och allting annat.

Implikationerna av detta är oändliga och kan förhoppningsvis leda mänskligheten in på rätt banor igen efter att i princip ha slitit sönder den här jorden i brist på och förlorad medvetenhet om att allt hör ihop – och i grund och botten är det det enda problem vi har både som individer och kollektiv: att vi tror vi är separerade – från varandra, från naturen och källan/vårt ursprung.

Denna lag eller princip kallas även “Principle of Mind” och är en av de sju så kallade hermetiska principerna så som de nedtecknas i Kybalion, en skrift som sägs sammanfatta essensen av den grekiska guden Hermes Trismegisttus lära och som är en av hörnstenarna i den andliga filosofiska tanketraditionen som kallas “New Thought – Ancient Wisdom” ur vilken hela det moderna “positiva tänkandet” härstammar.

“Mind” är ett till svenskan svåröversatt begrepp men avser i det här sammanhanget det som kan sägas vara en kombination av intelligens & kreativt medvetande – det en del kallar “Gud” eller den ytterst orsaken – det finns många namn.

♦ Korrespondenslagen (Law of Correspondence)

De principer och lagar som förklarar den fysiska verkligheten – energi, ljus, vibration och rörelse – har sin motsvarighet i den metafysiska verkligheten – det finns med andra ord en harmoni, överensstämmelse och korrespondens mellan den fysiska, mentala och andliga verkligheten.

Detta hänger ihop med att allt är ett och att det i sanning inte finns någon separation – samma mönster kommer till uttryck på alla nivåer av existensen, från den minsta partikeln till den största planeter och i alla galaxer.

Så som i himlen, så ock på jorden – så som ovan, så nedan – och så som inuti så ock i det yttre. De tankar och bilder som vi underhåller i vårt medvetande och i vårt undermedvetna manifesterar sig i någon form i vår yttre verklighet – den yttre verkligheten är en spegelbild av vår inre.

Är den andra av de sju hermetiska principerna.

♦ Vibrationslagen (Law of Vibration)

Attraktionslagen har sin direkta grund i bl a denna lag – allting i universum har sin egen unika oavbrutna och ständiga rörelse, hastighet, vibration och frekvens – varje atom och varje partikel – varje tanke, varje ljud, varje ting.

Allt som existerar oavsett om det är synligt för blotta ögat eller inte, är i sin renaste och mest grundläggande form information och energi som resonerar och existerar som vibrerande frekvenser eller mönster.

De tankar, känslor och de handlingar vi väljer har således sina egna särskilda vibrationer som skapar resonanser med vad det än är som som har identisk frekvens.

Är den tredje av de sju hermetiska principerna.

♦ Polaritetslagen (Law of Polarity)

Allt som manifesteras i universum har sin motsats – polariseras – på ett kontinuum. Svart och vitt, högt och lågt, yin och yang. Dessa motsatser är identiska i sin natur men existerar i olika grad, som till exempel varmt och kallt – och det är samma sak med ande (spirit) och materia (matter). Man kan använda liknelsen med vatten som både kan frysa till is och koka och bli ånga.

Alla extrema uttryck möts i mitten, skalan är alltid glidande. Någonstans möter “mer” “mindre” så att säga, eller “mycket” “litet”.

Det här uttrycker sig ofta som som dualitet på det fysiska och det mentala planet men på det andliga planet – där ALLT ÄR ETT – ryms alltid både ock: Gud (anden) står över motsatserna (God is Above the Opposites) som det står i den hinduiska skriften Bhagavad-Gita.

Genom att veta detta och fokusera på det som är bra även när det ser ut att vara dåligt kan vi höja oss över – transformera – denna lag – det är detta alkemi handlar om.

Är den fjärde av de sju hermetiska principerna.

♦ Lagen om femininum & maskulinum (Law of Gender)

Uppdelningen i manligt och kvinnligt är principer som styr skapelseprocessen, från begynnelsen in i evigheten. Båda delarna behövs för att någonting ska bli till. Könet är ett uttryck för detta i naturen men det gäller på alla nivåer.

Alla och allting innehåller alltså både manliga och kvinnliga egenskaper. De kvinnliga uttrycker sig som bl a kärlek, tålamod, intuition och ömsinthet och de manliga bl a som energi, självrådighet, logik och intellekt.

Varje kvinna bär således inom sig manliga egenskaper som kan komma mer eller mindre till uttryck och varje man kvinnliga på motsvarade sätt.

Är den femte av de sju hermetiska principerna.

♦ Lagen om rytm (Law of Rhythm)

Allting vibrerar i en särskild rytm och det är dessa rytmer som ligger till grunden för den cykliska naturen i vår tillvaro – solens gång, tidvattnets ebb och flod, årstidernas växlingar, konjunkturen som går upp och ner – allt fungerar i ett (matematiskt) mönster och/eller består av olika men återkommande utvecklingsstadier.

Allting stiger och sjunker, växer eller krymper, pendlar från det ena till det andra och på något plan och förr eller senare alltid lika mycket åt ena hållet som åt andra i en evig dans.

När saker och ting verkar gå åt skogen kan det vara bra att hålla detta i minnet för att undvika att bli negativ – eftersom det förr eller senare vänder åt andra hållet.

Är den sjätte av de sju hermetiska principerna.

♦ Lagen om orsak och verkan (Law of Cause and Effect)

Ingenting i universum sker av en slump eller i strid med de universella lagarna och principerna och varje aktion resulterar i en motsvarande reaktion. Detta gäller även tankar och känslor. Vi skördar helt enkelt det vi sår  – vilket inte alltid är helt uppenbart för oss eftersom orsakssammanhanget inte alltid är helt tydligt. Detta har att göra med att det på det fysiska och det mentala planet oftast sker en viss tidsfördröjning mellan orsak och verkan, vilket å andra sidan inte är fallet på det andliga planet där effekten är omedelbar.

Varje tanke och varje känsla sätter någonting i rörelse, skapar en effekt. Om du tänker en tanke bara en gång är det försumbart, men tänker du samma tanke om och om igen så är sannolikheten stor att den förr eller senate kommer manifestera sig. Detta gäller inte bara medvetna tankar utan också omedvetna.

Den som vill bemästra sitt eget öde behöver därför i första hand – och många gånger i grund och botten endast – bemästra sig själv.

Är den sjunde av de sju hermetiska principerna.

♦ Attraktionslagen (Law of Attraction)

Våra tankar, känslor ord och handlingar skapar energier som attraherar likartade energier i enlighet med andra metafysiska lagar.  Det betyder att du behöver matcha din egen energi med det du vill attrahera och det handlar om att göra det helt och fullt och inte bara på ytan – det räcker således inte med att gå runt och tänka positiva eller fokuserade tankar lite då och då och resten av tiden vara negativ eller låta hjärnan löpa amok.

En annan viktig aspekt handlar om att vi har ett undermedvetet som kan ha en helt annan uppfattning eller tanke än vi underhåller medvetet.

Detta kan vara värt att hålla i minnet för de som säger att det inte fungerar med att “vara positiv” eller att att affirmationer “inte hjälper”.

♦ Kompensationslagen (Law of Compensation)

Denna lag liknar attraktionslagen men med ett fokus på idén att det du attraherar visserligen kan komma till dig i samma utsträckning som den insats du gjort men inte nödvändigtvis i samma form.

Man kan också kalla den för lagen om orsak och verkan i ett nötskal och i relation till det praktiska livet för att den handlar om hur vi blir belönade för våra känslor, tankar, ord och handlingar i form av gåvor, vänskap och andra välsignelser – och det behöver inte vara direkt utan kan mycket väl vara indirekt – vi får inte alltid tack av den vi har hjälpt eller från samma håll dit vi riktat våra ansträngningar så att säga.

Men på något sätt kommer allt vi är och gör alltid tillbaka till oss förr eller senare och i motsvarande magnitud även om det kan vara svårt att se och förstå sambandet ibland eftersom det inte är helt uppenbart vid en första påsyn.

♦ Lagen om ständig energiomvandling (Law of Perpetual Transmutation of energy)

Energi kan inte förstöras eller förintas, bara ändra form.

Högre energier förtar och förvandlar lägre energier. Genom att förstå de lagar och principer som styr energin och sedan arbeta med och tillämpa dem kan man förändra och transformera sitt liv och sina omständigheter.

♦ Lagen om handling (Law of Action)

Det krävs handling för att saker och ting ska hända. Någonting manifesteras när vi agerar – men denna aktion behöver inte vara fysisk, det kan också handla om “inre arbete” – det vi väljer att göra i vår inre verklighet. Med andra ord så kan att meditera också vara att agera så att säga.

Vi kan använda oss av det för att handla på sätt som backar upp våra drömmar, tankar, ord och känslor.

♦ Relativitetslagen (Law of Relativity)

“Allt är relativt – det är det enda som är sant” sjöng proggbandet Hoola Bandola Band på sjuttiotalet – och det ligger sanning i det.

I praktiken betyder det att det som kan vara stort för en kan vara litet för en annan, det som kan vara svårt för någon kan vara en baggis för nästa person.

Det betyder också att ingenting är bra eller dåligt i sig självt utan enbart då vi jämför det med någonting annat. Du kanske tycker att du har det knapert men det är för att du jämför dig med någon som har det bättre ekonomiskt än du medan du i förhållande till någon annan kan vara rik. För någon kan en finne på näsan vara en katastrof, men vid jämförelse att förlora en kroppsdel bleknar genast den dramatiken.

Alla möter utmaningar. Dessa är till för att övervinnas och leder i processen till utveckling – vilket i sin tur kan leda till ökad medvetenhet och upplysning. Vi får utmaningar på den nivå vi är och med vilka vi har motsvarande förmåga att klara av dem.

Jag hoppas att detta ska ha gett en överblick. Det finns som sagt fler universella lagar än de  jag nämner här för olika aspekter av skapelsen men de här ska vara de viktigaste. 

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 7-8 september 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Det är lätt hänt när vi har utmaningar och problem att vi spänner och oroar oss. Vi kan bli mentalt besatta av att hitta en lösning och engagera oss i frenetisk aktivitet.

Om vi istället när vi står inför någonting som känns övermäktigt – slappnar av och vänder oss inåt istället för tvärtom?

Om vi söker inre jämvikt och balans i första hand – den där punkten inom oss där friden finns – och sedan utifrån det närmar oss det vi har blivit utmanade med så har vi inte bara besparat oss obehag, vi har dessutom banat väg och öppnat dörren till en upplösning av situationen som vi annars aldrig hade kunnat få se.

Vad som händer är egentligen enkelt eftersom oro och ångest är en betydligt lägre vibration än frid och eftersom vi attraherar det som figurerar på samma frekvens som oss själva, så går vi bara runt runt i problemet om vi inte förändrar vår frekvens till den där lösningen finns.

Om du alltid går omkring och spänner och oroar dig över en situation som ser ut att ha blivit kronisk är det bästa du kan göra att i alla fall en gång om dagen “frikoppla” – vända dig inåt och släppa alla tankar på problemen och den fysiska anspänningen som det för med sig.

Ju oftare du gör detta och desto längre stunder desto bättre, men att åtminstone få till når minuter en gång om dagen är en bra början.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot september 2018

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Månaden inleds med ett fokus på någon form av valsituation – eller snarare kanske till och med vägskälssituation som i grund och botten handlar om att välja hjärtats väg eller hjärnans – i den mån det är en konflikt. Det handlar om vad det är vi låter oss vägledas av i livet, lyssnar vi till själen och hjärtat eller låter vi alla måsten och borden, vårt ego och vårt överjag och andras värderingar och synpunkter på vilka vi är och vad vi gör vara styrande?

Det kan låta som en självklarhet men är inte alltid så lätt och i vissa fall kan vi kanske inte ens skilja på det ena från det andra, ibland har vi kört över vår djupare längtan så till den grad att vi inte längre vet att den är där eller att den ens fanns.

Det är någonting i detta och i hela månadens energi överhuvudtaget som vittnar om att detta är en oerhört viktig månad som rör oss på djupet och handlar om vår livsväg och vår anledning att vara här på jorden överhuvudtaget. Det kanske inte kommer upplevas som så stort eller dramatiskt, men på samma gång är det ju alla också de här små valen och besluten vi tar som i slutändan adderas och blir slutsumman är vårt liv.

Månaden inleds också med att berätta att det kan finnas en viktig relation i antågande på något sätt eller så kan en nuvarande relation genomgå viktiga förändringar. Det kan också handla om att komma i balans inom sig själv, mellan sin egen inre feminina och manliga aspekt. Det har att göra med att energin talar om union och förening, och det kan visserligen vara mellan två fysiska individer, men det kan också vara på en högre nivå mellan två själar eller inom en person. Vilket som så har det eller kommer det med stor sannolikhet ha signifikant betydelse.

Den här vägskälssituationen kan gälla kärlekslivet men kan också handla om arbete och karriär – och mission. Med ens beslutet är fattat eller riktningen är vald så kommer saker och ting att lossna och framförallt någonting som framstått negativt kan visa sig vara en förklädd välsignelse.

11-20

Under månadens mitt så kan det finnas ett fokus på andlig utveckling och sökande efter mening och det kan dyka upp någon som kan fungera som en mentor eller lärare. Det kan också finnas motsättningar vad gäller tro och övertygelse – att man kommer på kant med andras uppfattningar och blir tvingad att ta ställning för sin egen uppfattning om saker och ting.

I kärlekslivet kan det för några handla om att det dyker upp eller på annat sätt ligger ett fokus på någon som det finns ett starkt själsligt band med, antingen en tvillingsjäl eller någon med vilken det finns en likartad starkt själslig koppling.

Många tror att bara man möter sin tvillingsjäl eller någon med liknande typ av själsligt band så blir allting bra, men faktum är att det visserligen inte finns en mer fullständig och villkorslös kärlek, men för att uppleva den måste man ha modet att möta sig själv och ge upp sitt eget ego-jag. Det kan vara en lång och mödosam process som dock kan få sin belöning i slutändan för den som inte väjer eller ger upp på vägen.

Är det inte frågan om detta kan det också handla om någon som helt enkelt är väldigt seriös och menar allvar, vill ha en riktig relation som har chans att bli helt etablerad med tiden. Det finns en drag av konvention också med denna person, så om det är en man, låt honom stå för uppvaktningen och framfarten.

Vad gäller arbete så är det ett fokus på att befinna sig i någon form av struktur eller hierarki, ett organiserat system eller etablissemang där man måste följa reglerna och uppträda på ett visst sätt. Ändå bör det finnas lite utrymme för att inte bli helt överkörd eller behöva förlora integriteten. Uppstår det någonting ska det gå att ha en egen åsikt och bli hörd utan att riskera att förlora position eller möjligheter.

21-30

Slutet av månaden kommer med nödvändigheten av att slutföra någonting som kanske kan kännas som ett tungt ansvar – även om det skulle vara självpåtaget. Trots det så kan det handla om att ha tagit på sig någonting som tillhör någon annan. Titta noga. Är det någon annans börda du bär så kan du i alla fall börja fundera på att lägga det ifrån dig. Är det ditt eget så skulle du förmodligen ha glädje av att delegera även om det är troligt att du inte tycker att du kan det. I så fall får du se till att bereda plats så att du har utrymme att göra det du ska även om det är jobbigt.

När det gäller arbete, karriär och mission så berättar denna tid om ett behov av att gå ut i världen och på något sätt dela med sig av sina gåvor, av sin kunskap, begåvning, sina talanger och färdigheter. Du kan jobba hårt. Men kom också ihåg att hämta andan och vila mellan varven, det har du råd med.

I kärlekslivet ser det aningens tufft ut, inte helt lätt. Oavsett om du är i en relation eller inte: är du inte nöjd med hur saker och ting är så ta ett steg tillbaka och titta på det som sker. Tänk gärna på och använd dig av den så kallade sinnesrobönen: ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Övergripande energi för hela månaden

Vilken månad det ser ut att bli!

Under hela ligger det för plötsliga och oväntade förändringar som kan ha stor betydelse för hur livet utvecklar sig framöver.

Det kan för en del bli frågan om en slags väckarklocka som mycket väl kan föra med sig ett uppvaknande av något slag.

Gamla strukturer som inte längre fyller en funktion och har tjänat ut sin roll kan skakas om och kanske till och med raseras – men kom ihåg att det inte behöver handla om yttre dramatiska saker, den kan lika gärna vara en inre realisation eller insikt som drabbar. Framförallt är det viktigt att hålla i minnet att vad det än är frågan om så handlar det om att bereda vägen för någonting nytt och mycket bättre än det som är.

Förändringar i arbetssituationen kommer också att leda till någonting bättre oavsett hur det ser ut i första taget. Att hålla fast vid det är nyckeln till att “simma lugnt” genom denna tid. Skulle du till exempel få ett avslag här på ett jobb du sökt eller ett förslag du lämnat in, så betyder det att det inte var optimalt och att det ligger någonting annat på din väg längre fram som är mer lämpligt för dig. Att få nobben kan vara det bästa som kan hända om det är det som gör att du hittar din unika väg.

I kärlekslivet kan saker och ting vara stagnerade och det behövs en förändring eller så kommer den oavsett om du tror att du vill det eller inte. Men också här gäller tumregeln att vad som händer så handlar det om att ödet nu på något sätt tar över och att du kommer få det bättre på sikt.

Numerologiskt är 2018 ett 11-år – som visserligen kan reduceras till en 2:a, men 11:an ligger kvar bakom. Även september har 11:ans energi i sig. 11 kan innebär plötsliga händelser och andliga uppvaknanden, så energin för detta är mycket accentuerad denna månad.

Observera att detta inte är sagt som eller behöver vara en källa till oro. Huvudbudskapet är att det inte finns någonting att vara rädd för! När förändringar dyker upp, andas och fokusera och kom ihåg att allt som sker nu sker till ditt högsta bästa, oavsett om du kan se det i ögonblicket eller inte.

Ha en härlig september!

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Mer läkande toner

Jag skrev för en tid sedan i bloggen om Solfeggio – inlägget hittar du här – där jag också delade med mig av en “låt”.

Här är ytterligare en variant som jag vill tipsa om, bestående av två olika toner – 417 hz & 528 hz – som mixats med trumma och kan vara både vilsam och meditativ samt oerhört kraftfull, framförallt vid flitig lyssning.

Använd hörlurar för bästa effekt men var medveten om det jag poängterade i förra inlägget: OBSERVERA att detta kanske inte är för alla och att det kan vara så att musiken har en djupgående effekt. Ska inte användas istället för professionell hjälp där så krävs och alltid på eget ansvar. Jag gör inga anspråk på att vara expert utan tipsar och inspirerar enbart utifrån min egen positiva erfarenhet.

För vidare läsning, klicka här.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 22 augusti 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Pågående situation

Situationen ser på det hela taget bra ut – du borde befinna dig på en plats där du får någon form av utdelning för det arbete du har lagt ner, framförallt på din egen inre och andliga utveckling. Men, det kan vara så att du inte är riktigt riktigt vaken för att se det och/eller för de möjligheter som det har skapat och som nu finns omkring dig. Det kan ha att göra med att trots att saker och ting har förändrats så har du fortfarande lite av ett “gammalt” tänkande som du släpar med dig. Det är alltså stor chans att det du upplever (fortfarande) håller dig tillbaka är dina egna inre “staket” – ditt sätt att se och tolka verkligheten – och inte verkligheten själv. Och det är goda nyheter, eftersom det är någonting du kan gör någonting åt.

Råd/vad som behöver göras

Mycket riktigt är också rådet vad som behöver göras att du synar dina idéer och föreställningar och om det också är så att du har blivit så fäst vid någonting – kan vara en tanke – så att du inte vet vem du är utan denna tanke/idé/föreställning och att det hindrar dig. Det är dags att göra dig av med det nu så att du kan skapa utrymme för det nya. Du behöver vara lojal mot dig själv, ditt hjärta och ingenting annat.

Utgång om rådet följs

Att göra dig av med inre bråte banar vägen för medveten kontakt med din själ och din högre kraft. Du är så mycket mer än din lilla begränsade personlighet, och det är också den som är bärare av förutfattade meningar, tankar och idéer – så när du gör dig av med dem så får ditt ego mindre makt och kraft över dig. Detta kan innebära också att du kommer (att vilja) ägna mer tid åt att stilla dig för att höra din själ och din högre inre vägledning. När du gör det och anknyter, när du hör dig själv och följer din inre röst, är du oövervinnerlig.

Övergripande

Mod. Ha modet att överkomma dina rädslor – och kanske till och med ta en liten risk. Det okända står för dörren och att våga gå det till mötes är enda sättet att komma vidare just nu. Lyssna till hjärtat och själen och inte huvudet och egot.

Det här specifika budskapet var uppe för inte så länge sen – det är alltid aktuellt.

 

star

Vill du se en NUMEROLOGISK PROGNOS för sommaren
kan du klicka här

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!