Orakelbudskap special med anledning av Corona – 13-15 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här. 

Denna vecka bad jag om ett budskap med anledning av Coronaviruset som härjar just nu. 

När vi ställs inför svåra situationer och blir pressade kan de allra mest obearbetade sidorna av oss komma fram och det är i sådana ögonblick våra mindre smickrande drag kommer i dagen. 

Om vi till vardags lever ett liv som går i sin lunk och aldrig riktigt utsätts för prövningar kanske vi aldrig blir medvetna om denna vår skuggsida och kan leva i tron att vi ingen har. 

Nu när vi på ett kollektivt plan är utsatta för all den stress som Coronaviruset för med sig, blottlägger vi inte bara våra egna brister för alla att se utan ägnar oss också i stor utsträckning åt att projicera dessa på varandra – det svåraste som finns är att se sig själv istället för alla andra. 

Livet är stundom svårt. Döden är en realitet. Vi ska alla lämna planeten vid någon tidpunkt, men vi beter oss som om så inte vore fallet och tappar huvudet helt inför risken att det kan ske. 

Det är självklart att ingen ska vara dumdristig och hosta andra i ansiktet, pilla sig i näsan eller ta i hand med en smittad ena sekunden och klappa mormor på kinden i andra – men det är viktigt att komma ihåg att det det inte bara finns ett yttre händelseförlopp här utan också ett inre.

Istället för att reagera utan eftertanke och besinning, är den här kollektiva krisen också en uppmaning att vända sig inåt och hitta sitt centrum, linjera sig med sin själ och/eller koppla upp sig mot sitt högre jag eller vad vi nu har för uppfattning om och kallar vår högre kraft. 

Vi är alla här på ett kort besök, andliga varelser i en tillfällig fysisk kropp. Det är lätt att vara lite “andlig” till vardags, men det är nu det gäller – är det mer av en make-up eller fernissa? Eller står vi stadigt förankrade i en inre verklighet som kan ge oss kraft och mod och förmåga att inte ryckas med i den allmänna paniken? 

Det är ingen värdering i det, vi är alla där vi är och ska inte jämföra oss med varandra – men det som händer nu kan vi använda var och en av oss som en sporre att fördjupa vår medvetna kontakt med det gudomliga – med det eviga och osynliga, vad vi än kallar det – och bli andligt starkare än någonsin. 

Vidta självklart de åtgärder som är förnuftiga och nödvändiga, men kom också ihåg att din tillit till att allting alltid ordnar sig till det högsta bästa och ditt lugn kan vara ditt bästa försvar. 

Livet handlar inte om att vinna/lyckas/gå i mål/klara oss utan en skråma – utan om vem vi blir i processen, var det någon som sa, och det är på ett övergripande sätt en passande tanke i sammanhanget. Kan vi använda den här situationen som vi alla nu står inför till att bli mer medvetna varelser och växa?

Det är överflödigt att ens behöva säga det, men jag gör det ändå: jag är ingen expert på Corona och har ingen medicinsk examen av något slag och jag varken får eller vill ge några råd eller rekommendationer i medicinska ärenden. Men jag har läst medicin (på universitetsnivå) och jag har tagit del av de utlåtanden som kommer från olika experthåll just nu och jag vill uppmuntra alla att ta reda på så mycket fakta som möjligt och inte bara lyssna på alarmrapporterna som kommer genom massmedia och sociala media.

Och jag delar gärna med mig av det jag uppfattat som några grundpelare i hur vi bäst förhåller oss just nu: 

♥ Tvätta & desinficera händerna ofta

♥ Undvik att röra dig i ansiktet och håret

♥ Hosta och nys i armvecket

♥ Ta hänsyn till andra och utsätt inte människor som är sårbara för att inte klara av detta virus för smitta av något slag

♥ Är det du som har nedsatt immunförsvar, ta ansvar för det och håll dig undan situationer där du kan utsättas för smitta

♥ Alla som kan bör boosta immunförsvaret på alla möjliga sätt – har du inte gjort det innan är det hög tid att börja nu. Inför framtiden kan det vara din allra bästa livförsäkring

♥ Avstå från att dras med i den allmänna hysterin och paniken och gör vad du kan för att hålla rädsla och oro ifrån dig. Hitta en teknik eller en metod att koppla bort tankarna och hitta stillheten inom dig om du inte redan har en sådan

♥ Lyssna till och lita på din inre vägledning. Ditt högre jag vet mer än du och vill ditt bästa

Avslutningsvis: det är min tro att den rädsla och panik som sprider sig nu kan göra mer skada för individen, mänskligheten och samhället på kort och lång sikt och än själva viruset.

Det är viktigt att vi inte bara reagerar och låter oss matas av skräckrapporter och spekulationer och på så sätt jagar upp oss. Inte bara för att stress och rädsla också påverkar immunförsvaret och för att vi då är benägna att fatta dåliga beslut utan för att “attraktionslagen” gäller inte bara det vi vill se i våra liv utan också det vi inte vill ha.

Om vi hela tiden är fokuserade på hur illa det är och dessutom laddar det med en så potent känsla som skräck så bidrar vi till att situationen förvärras istället för att den klaras upp. Det är ett faktum som kan beläggas vetenskapligt och inget flum alls. 

Så – ta hand om er och varandra. 

Och ha en fin helg!
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 6-8 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.  

Det är intensiva energier som dominerar just nu och saker och ting har en tendens att ske plötsligt och snabbt. Det bästa vi kan göra är att vara på alerten. Inte genom att gå på tå och ständigt hålla utkik, utan genom att vara väl grundade i vårt inre. 

Tiden är också gynnsam för att förverkliga någonting, framförallt vad gäller hälsan och våra vardagliga vanor, så sätt gärna en intention och gör vad du kan för att röja alla hinder ur vägen. För det behöver du inte gå fram som en bulldozer, utan snarare skifta din energi, så att du är på samma våglängd som det du vill manifestera. 

Lyssna på din inre vägledning, släpp taget om alla förutfattade meningar och öppna dig för nya möjligheter. 

Allt kan hända. 

Och ha en trevlig helg!


star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Saturnus återkomst – en livsomvälvande passage

Saturnus tar ungefär 29 år på sig att gå varvet runt zodiaken för att återvända till den plats och punkt i horoskopet som planeten befann sig vid när vi föddes.

Denna återkomst kallas för Saturnus återkomst eller en Saturnusretur och är ett astrologiskt fenomen som vi potentiellt kan uppleva tre gånger under vår livstid förutsatt att vi lever tillräckligt länge (en fjärde gång vid 120 års ålder är det i princip ingen som får vara med om).  

Inflytandet från transiten börjar göra sig påmint ungefär ett år innan returen är exakt och kan kännas av upp till ett år efteråt. Ibland längre än så, beroende på andra aspekter och faktorer – som till exempel huruvida Saturnus går retrograd under själva returperioden eller inte.

När en planet går retrograd ser det ut som den går baklänges från jorden sett, vilket den såklart inte gör utan är resultatet av ett optiskt fenomen som sedan beskrivs i horoskopet som utgår från jorden som mittpunkt. Det betyder att den exakta transiten kan uppstå tre gånger: första gången när den transiterande Saturnus går framöver över födelsehoroskopets Saturnus, andra gången när den backar förbi den, och tredje gången när den Saturnus vänder och går framåt igen. Det betyder alltså att Saturnus uppehåller sig längre än vanligt på ett litet område och energin kan kännas av under längre tid och är mer kraftfull och än mer livsomvälvande med sina tre “träffar” istället för bara en (jag är själv precis i slutet av en sådan tre-träffs retur och kan absolut skriva under på detta). 

En annan aspekt som spelar roll för hur vi upplever returen är huruvida Saturnus i födelsehoroskopet är retrograd eller inte. Ett horoskop är en ögonblicksbild av hur stjärnhimlen såg ut och planeterna stod i samma stund som vi drog vårt första andetag. Saturnus går retrograd relativt ofta, en gång om året och varar ungefär fyra och en halv månad, så det är ganska vanligt att vara född med Saturnus retrograd. 

Den första Saturnusreturen kan man säga utspelar sig i åldern 28-3o år – tiden för den så kallade trettioårskrisen. 

Det är en transit som handlar om att bli vuxen, en tid då det är dags att ta det fulla ansvaret för vårt liv och vad vi vill göra av det. Det kan handla om att nyktra till i ordets alla bemärkelser och kan föra med sig ett riktigt uppvaknande om det behövs.

Den som till exempel tidigare huvudsakligen partajat eller på annat sätt skjutit ifrån sig en mer seriös inriktning på livet kan få sig en riktig tankeställare. Det är inte längre charmigt att vara en spelevink eller underlåta att ta ansvar för livet och hur det utvecklar sig, vi kommer inte undan. Det är dags att kamma sig så att säga.

Vi kan också konfronteras med en rad rädslor som både kan vara rotade i vårt psyke, vår personlighet och vårt liv men också vad gäller vår förmåga att leva upp till de förväntningar som vi har ställda på oss utifrån.

Det är en tid då det handlar om att komma till insikt om vad som är viktigt för oss, utan att snegla på grannen, och att skaka av sig allt annat. Naturligtvis är vi olika “duktiga” på detta, beroende på anda faktorer, men här pratar vi om syftet och principen med denna övergång.

Vi kan bli omskakade i grunden och det rejält – men det är för att bli en helare och mer autentisk människa och på sikt kan denna passage föra med sig mycket gott. 

Det kan också handla om att vi tagit viktiga beslut som på olika sätt binder oss men som var antingen ogenomtänkta eller för tidigt fattade eftersom vi ännu inte visste vem vi var. De kan synka dåligt med vår sanna person och därför komma upp för påseende eller brytas upp.

Tidiga äktenskap eller en karriär/ett arbetet som vi hamnat i på grund av förväntningar och tryck från omgivningen och inte för att det passar oss är typexempel på vad som kan ifrågasättas och vara föremål för förändringar.

Men det kan också vara åt andra hållet vad gäller till exempel kärleken – för en del är det vid den här tidpunkten som ödet ser ut att slå till och någon dyker upp med vilken potentialen finns för en livslång relation.

Och den som tidigt i livet hittade sin passion och mission förankras ofta djupare på den vägen och tar det hela till en ny nivå i och med denna utvecklingsfas och transit. 

Saker och ting behöver alltså inte falla samman eller brytas upp, det kan vara en tid då saker och ting förstärks och fördjupas om vi redan innan returen haft en stark känsla för vilka vi verkligen är och kunnat lägga en grund som håller. I så fall är detta mer en mognadsfas som gör oss starkare utan större utmaning.

Om vi inte antar utmaningarna, om vi till exempel stannar i en olycklig relation på grund av medberoende eller rädsla för att stå på egna ben. Eller om vi inte vågar följa våra drömmar vd gäller arbete och istället stannar i en anställning där vi inte kommer till vår rätt för att vi är oroliga att inte kunna betala hyran så kan vi få en andra chans senare.

Men då blir det som regel också svårare. 

Den andra Saturnusreturen är också den en passage, en tid för en övergång från en tid och ett liv till ett annat. Det kan se olika ut på ytan, beroende på alla olika faktorer som livet kan bestå eller inte bestå av, äktenskap, barn, barnbarn, typ av sysselsättning, etcetera – men det finns några gemensamma nämnare på en grundläggande plan. 

Ofta handlar det om en större frihet och oavsett om du har barn eller inte handlar det om att bli “en äldre” – inte i bemärkelsen gammal, utan insiktsfull och vis. Som kvinna kan du inte längre reproducera dig och är klar med hela den biten oavsett om du fött barn eller inte vilket i sig kan vara befriande. I kulturer som inte är alienerade från naturens och livets gång som vårt spelar de äldre en viktig roll i hela samhället, på alla plan. De sitter på en ovärderlig kunskap och erfarenhet och göms inte undan eller glöms bort utan tvärtom spelar de en betydande roll. 

Vi får en annan roll för andra och samtidigt finns det ofta mer tid för oss själva. 

En Saturnusretur kan vara en utmanande period men är en ytterst viktig sådan. När den är över kommer du att landa i ett nytt landskap, och på många sätt inte längre vara den du var. Däremot bättre på alla sätt, framförallt om du lyssnat till din inre röst och vågar följa den. 

Det finns naturligtvis hur mycket som helst att säga om Saturnus och planetens återkomst i horoskopet, astrologi som metafysisk vetenskap är outtömligt, det här är mer som en introduktion.  

Jag har skrivit lite mer om Saturnus tidigare i samband med konjunktionen mellan Saturnus och Pluto i januari i år. Vill du veta mer om vad Saturnus representerar så rekommenderar jag att du läser det om du inte redan har gjort det. Du hittar inlägget här.

På återhörande!
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Månadens tarot mars 2020

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer. Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

Det är oroligt i världen, men konsten är att inte låta sig påverkas menligt av det, att inte smittas av hysterin genom att blint svälja de skräckscenarion som målas upp och rapporter om undergången som produceras.

Istället för att stänga in oss och elda på fruktan, kan vi sträva efter att leva i kärlek och tillit, till oss själva, varandra och livet i stort. Det betyder inte att vi samtidigt inte behöver vidtaga nödvändiga åtgärder eller leva på ett hälsosamt sätt. Tvärtom, det är akt av kärlek att ta hand om oss själva och varandra på alla sätt vi kan. 

1-10 

De första tio dagarna av månaden finns det mycket social aktivitet, umgänge med familj och/eller vänner med mycket glädje och förnöjsamhet i samband med det. Personliga relationer borde vara harmoniska men om sådana relationer saknas finns ändå känslan av välmående och trygghet.

Det ligger för förändringar. Det kan handla om byte av miljö som kan föra med sig en djupare känsla av tillfredsställelse eller så kan du själv initiera förändringar där du befinner dig på ett sätt som kommer vara dig till godo.

Vad gäller arbete och karriär kan tidigare utmaningar och svårigheter lätta och ge vika och bereda plats för goda relationer med kollegor och andra kontakter på området. Den som arbetar med klienter eller kunder kan få uppleva en tillströmning.

Du kan få ta emot gåvor eller bli ärad på något sätt vilket i så fall är en belöning för tidigare insatser. Samtal, meddelande, brev och möten kan ge goda nyheter och lovande möjligheter.

Vad gäller kärlekslivet finns det ett fokus på etablerade relationer och band. Finns det osäkerhet så kan det lösas genom att tillbringa tid tillsammans – känns det som kärleken försvunnit kan det ha begravts under vardagens bestyr och finnas kvar bara ni ger den en chans att komma fram igen.

Den som är singel och vill träffa någon bör ta tillvara på möjligheterna till umgänge med familj och vänner överhuvudtaget, det kan vara i en sådan situation som någon ny dyker upp – det finns en möjlighet att en speciell person kan komma in i ditt liv nu, någon som representerar din idealbild av den perfekta partnern och med vilken det finns potential att bli långvarigt.

Den övergripande energin för dessa tio dagar handlar annars om att slappna av och ta det lugnt, resa om du kan, men i alla fall tillbringa tid med nära och kära.

Kom ihåg att den tacksamhet du odlar här välsignar det goda och får det att både befästas och växa

11-20 

Dessa dagar borde vara lugna och harmoniska. En vänskap med en inflytelserik person kan hjälpa dig att uppnå de resultat du strävar efter. Det kan vara en kultiverad, intelligent och inkännande man som är vis och kan konsten att lyssna och erbjuda goda råd.

Denna hjälp kan komma genom en partner eller en annan existerande relation, det kan vara en far eller en annan fadersgestalt, men det kan också vara du som står för detta och erbjuder din medkänsla till någon i familjen eller vänskapskretsen.

Du känner dig troligtvis dragen till din familj och nära vänner och redo att beskydda och försvara dem i alla lägen.

Arbete och karriär kan stimuleras och utvecklas fint. Resor kan krävas, kanske långväga sådana. Dagarna bjuder också på en påminnelse om att du trivs bäst med att vara din egen, att driva egen verksamhet, om du har tänkt på det men skjutit det åt sidan. Om du är anställd kan det vara okej för stunden, men på sikt behöver du ta tag i detta.

Det kan också handla om att du gör någonting som inte ligger dig särskilt varmt om hjärtat och att du behöver börja tänka på att förändra din arbetssituation så att du får möjlighet att göra det du verkligen brinner för, även om det inte nödvändigtvis behöver innebära att du startar eget företag.

Egen verksamhet har dock alla förutsättningar att gå bra ekonomiskt, framförallt för den som upplevt en svacka kan det ta fart. Den som har ekonomiska bekymmer kan behöva titta på sina tankar och påminna sig om att pengar i grund och botten är en energi som kan manifesteras.

Energin ligger starkt för kärlek och också under dessa dagar kan det dyka upp en passande person för den som är öppen att träffa någon. Framförallt finns denna möjlighet i sammanhang som har någon form av metafysisk koppling eller är relaterat till vatten på något sätt. Den som redan har en partner kan få uppleva hur ni når en ny nivå av förståelse för varandra, så pass att ni börjar tänka på att förnya era löften.

Du kan känna dig dragen till filosofi, vetenskap och konst, religion och andliga ämnen och dina kreativa talanger kan hitta ett utlopp inom dessa områden. De svar du säker är inte långt borta och kan komma till dig genom meditation eller din intuition.

21-31 

Dessa dagar kan upplevas som lite mer krävande, men kan också ge en större utdelning för den som antar utmaningen – det finns möjlighet till mycket positivt som kan hända och du kan få uppleva hur dina drömmar eller i varje fall någon aspekt av dem, går i uppfyllelse.

Vad gäller arbetet och karriär kan en möjlighet dyka upp. Det kan handla om att du kommer igång med att göra någonting som är precis det du drömt om. Det kan också finnas en kvinna som assisterar och stöder dig på något sätt eller en person som besitter en högre befattning än du som inte bara kan komma att erbjuda stöd och hjälp utan också kan ge dig någon form av erkännande.

Om du upplever att din ekonomi är blockerad så kan det mycket väl spegla en en känslomässig blockering som du har och som du gör rätt i att avlägsna. Det kan handla om oro och negativt tänkande grundat på tidigare erfarenheter som gör att du återskapar en olycklig situation. Släpp taget om de gamla tankarna och föreställningarna och lägg in nya programmeringar. När du gör det kommer omsvängningen.

Om det har saknats romantik fram till nu trots förutsättningar, så kan du få en chans till här. Den kärlek ligger här kan vara djup och ha förutsättningar för att bli varaktig. Det kan bli riktigt intensivt, slå gnistor och vara passionerat med stor romantik och du kan behöva jobba för att bevara balansen i den känslostorm som rörs upp.

Redan etablerade relationer stärks och familjemedlemmar kommer varandra närmare.

Dagarna är bra för att vända dig inåt och undersöka hur du verkligen känner för någonting. Den andliga dimensionen av livet kan på det hela taget ta överhanden och genomsyra alla områden av livet.

Var vaken och öppen för din inre vägledning överlag, du kan få viktiga insikter och budskap till dig då energin är en mycket stark andlig vibration. Du kan till och med få uppleva en form av uppvaknande till en djupare del av dig som du tidigare inte känt till. Din känsla och intuition är förstärkt och kan ge dig pålitlig information.

 Lyssna och lita på din inre röst och dela med dig av dina gåvor på olika sätt.

Övergripande energi hela månaden 

Under hela månaden finns det entusiasm, engagemang och vilja att göra det som krävs. En person du träffar eller har att göra med kan vara en katalysator för ett beslut och den väg du väljer att gå.

Tacka ja till inbjudningar och sociala evenemang och till resor – du kan där hitta möjligheter som hjälper dig att bygga en bättre framtid.

Vad gäller arbete och karriär är fokuset på praktiska angelägenheter.

Du kan nu eller inom en snar framtid bli erbjuden en möjlighet att tjäna pengar eller att engagera dig i en ny verksamhet. Ta reda på fakta och detaljer så att du kan utnyttja detta till din fördel. Genom att vara grundlig, praktisk och göra jobbet kan du få fin utdelning med framgång som kommer sakta men säkert.

Det kan uppstå möjligheten att upprätta ett kontrakt eller göra någon annan form av deal eller avtal. Om det gäller dig och du ska skriva på kontrakt, läs det finstilta och var säker på att du förstår vad det är du signerar. Var noggrann vad gäller all skriftlig kommunikation så det inte uppstår missförstånd.

Var dock medveten om att ett överdrivet fokus på det materiella kan få dig att spendera och reagera på ett sätt som kan vara oklokt. Planera och vinnlägg dig om detaljerna för att försäkra dig om framgång.

Ekonomin torde dock vara hyfsat god på det stora hela.

Vad gäller kärlekslivet finns en energi som handlar om ansvar och skyldigheter som kan överskugga eventuell känslomässig ambivalens. Även om du inte är riktigt lycklig eller nöjd med en situation eller en relation så är du inte beredd att lämna den utan inställd på att jobba igenom det som behövs. Detta har att göra med karma som behöver balanseras.

De erfarenheter du gör och hur du hanterar dem med hjälp av din andliga medvetenhet och de andliga verktyg du har eller tillägnar dig är sådant som du senare kommer kunna föra vidare.

Mars är en fin månad som bådar gott för framtiden.

Sköt om dig!

    star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap för helgen 28 februari – 1 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Transformation betyder fullständig förvandling, så som larven i puppan upplöses och blir en sörja för att sedan återuppstå som fjäril. 

Det kan vara en obehaglig och skrämmande process, det kan kännas som om allting tar slut, som om vi ska dö. 

Och på ett sätt är det så. Den vi var och det liv vi hade går i graven och finns inte mer.

Men essensen av oss lever vidare och vi tar gestalt i ny form – i andra änden blir vi de vi från allra första början är ämnade att vara och i sanning är.

Kom ihåg att det bara är det som begränsar oss, håller oss tillbaka, förvanskar och förminskar oss som dör. 

Var inte rädd. Någonting vackert kommer att komma ur det som är. 

Och ha en trevlig helg! star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Merkurius går retrograd

Alla planeter i vårt solsystem förutom Solen och Månen (som tekniskt sett inte är planeter) går regelbundet retrograd, vilket betyder att de från jordens synvinkel ser ut att gå baklänges.

Det är naturligtvis är en synvilla eftersom planeter i sig själva inte backar eller går baklänges i realiteten, men eftersom vår västerländska astrologi utgår från jorden som centrum så räknar vi med och tolkar planetrörelserna så som de ter sig från jorden sett. 

Merkurius går retrograd tre-fyra gånger per år och mellan 19-24 dagar varje gång.

Under 2020 kommer den första pågå mellan den 17 februari och 10 mars i Fiskarnas och i Vattumannens tecken, den andra i Kräftan mellan den 18 juni och 12 juli samt den tredje i Skorpionen och Vågen mellan den 14 oktober och 3 november

Merkurius anses härska över bland annat teknologi, elektronik, information, kommunikation, överenskommelser och kontrakt samt handel, transport och resor och när planeten går retrograd så föreligger risken att det uppstår mankelimang på dessa områden – det kan bli fnurror på tråden, missförstånd, missöden, förseningar och annat. 

Det är därför en tid som handlar om att vara extra noga, att dubbelkolla allt, att inte ha för bråttom eller slarva eller förutsätta saker och ting utan att istället vara noga och ha en backup-plan om den första inte fungerar.

Det är också bra att under perioden vinnlägga sig om att vara flexibelt och ute i god tid, att ha tålamod och antingen undvika att skriva kontrakt om det är möjligt eller lusläsa det finstilta innan man skriver på om det inte går. Det är också bra att dubbelkolla att meddelanden går fram och att vara beredd på att missförstånd kan behöva redas ut. 

En Merkuriusretrograd kan vara rik kreativt sett, analys och research kan ge bra insikter och resultat och planer kan utformas även om det kan vara bra att vänta med större beslut till dess att retrograden är över.

Det är en tid som lämpar sig bra för att ta det lite lugnare, att slå av på takten. Helt varken kan eller behöver man ställa livet på paus men det är fördelaktigt att rikta sig inåt och att reflektera. Vem är du, vad gör du och vart är du på väg? Hur använder du din energi och får det det resultat som du önskar?

Det kan vara lämpligt att se över projekt och planer som redan är uppgjorda och att slipa på ritningarna så att säga, att försäkra sig om att arbetet är välgjort och att det inte finns några hål i nätet. Att revidera och på andra sätt jobba om. 

Retrograden färgas av de tecken den utspelar sig i och den påverkar oss olika utifrån hur den aspekteras i vårt personliga horoskop. Den som är född under en Merkuriusretrograd – vilket cirka 25% av alla människor är – tenderar att vara mindre besvärad av de retrograda perioderna.

Men vi kan alla göra perioden så smidig som möjligt genom att helt enkelt slappna av och affirmera att allting löser sig vad som än händer istället för att jaga upp oss. Ibland är det kanske inte helt enkelt men kom ihåg att övning ger färdighet!

star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 14-16 februari 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Vi lever i en kultur där allting som har med hjärnan att göra hyllas – det som är logiskt, rationellt, förnuftigt och går att förklara på ett intellektuellt och naturvetenskapligt sätt.

Behovet av att förstå med huvudet är många gånger stort och vi känner oss förvirrade när vi inte begriper och sårbara när vi inte vet med säkerhet. 

Men livets väsen och kärleken är i grunden ett mysterium som det inte går att klura ut utan behöver omfamnas och levas, med hjärtat och själen.

Försök släppa alla tankar för en stund – använd gärna ett mantra om du behöver för att göra det möjligt (du hittar förslag på sådana under “resurser” uppe i menyn) – och slappna av. 

Påminn dig själv om att tryggheten inte ligger utanför dig eller i någonting som går att kvantifiera. Det enda som verkligen betyder något när allt kommer omkring är din sinnesro och din förankring i ditt eget inre väsen. 

Släpp allt du har för händer, slut ögonen och andas en stund. Känn livet i dig, pulsen, hjärtat som slår. 

Och ha en fin alla hjärtans dag. 

Samt trevlig helg! star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Månadens tarot februari 2020

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

Månaden börjar mycket fint med en försäkran att allt utvecklar sig precis som det ska. Ibland kan det kanske vara svårt att förstå när man tittar på ytan, men i grund och botten kan du lita på att det är så och du kan förlita dig på din intuition, ditt inre seende och vägledning för att navigera terrängen du befinner dig i. 

Någonting som du hoppats på kan komma att dyka upp vid horisonten och vara på väg mot dig och det är en bra idé att visa tillit till framtiden i konkret handling – att genom en gest av något slag uttrycka att du tror på att saker och ting är på väg åt rätt håll – för det är de: planer du har är på väg att bära frukt, antingen nu eller inom en snar framtid och ju mer du är positivt inställd och litar på att det kommer att gå bra, desto lättare kommer det att göra det. 

Detta kan komma till uttryck i yrkeslivet genom att det dyka upp någonting som är precis det du längtat efter och väntat på och vad gäller ekonomin finns det också fina utsikter, bättre än du kunnat föreställa dig, framförallt när du öppnar dig för de möjligheter som finns runt omkring dig. Du kommer ha det du behöver, när du behöver det. 

Vad gäller kärlek kan det dyka upp någon här som är speciell och det finns förutsättningar för att det ska klicka. Den som redan är i en relation kan uppleva hur ni förnyar och fördjupar relationen ni har med varandra. 

Dina inre gåvor kan göra sig gällande med tydlighet, du kan komma att ha en klar och tydlig känsla av att höra din själ och ditt högre jag, och du kan komma att hjälpa andra på något sätt. Det behöver inte betyda i professionellt sammanhang, det kan också vara i ditt privata liv, som du finns till för den som behöver.  

11-20 

I mitten av månaden är det viktigt att vara vaksam och inte skena iväg, framförallt inte i fantasin eller tankarna. Det kan finnas någon faktor eller flera faktorer i någon situation som du till en början inte är medveten om, men som du kommer bli varse så småningom.

Oförutsedda händelser kan också uppstå som du i så fall behöver anpassa dig till mentalt. Energin kan också yttra sig i att du nås av nyheter eller meddelanden som kan komma att kräva din energi samtidigt som de situationer som uppstår kan få en snabb och lyckad lösning – framförallt om du håller dina känslor under kontroll.

Du kan vara föremål för att bli betraktad och hur du hanterar det som sker, och om du gör det väl kan det bidra till att andra kan se på dig med beundran och respekt.

I kärlekslivet kan det finnas meningsskiljaktigheter men de ser inte ut att gå på djupet utan mer ligga på ytan. Ta en liten paus eller skapa lite utrymme tills det lugnar ner sig. Då kommer du att se att det inte var så farligt. 

Jobba också på att fördjupa och befästa din inre, andliga utveckling. Skaffa dig kunskap om det behövs för att du ska komma vidare. Var även uppmärksam på om du underhåller gamla och förlegade tankemönster och gör en ansträngning att bryta dem om så är fallet. Ta också hand om din kropp, ät bra mat och se till att du får tillräckligt med vila.

21-29 

Dessa dagar är det bäst att undvika att spekulera. Eftersom du kan komma att vara mer impulsiv än vanligt är det viktigt att tänka igenom saker och ting innan du agerar.

Gör även en ansträngning att ta det lugnt överhuvudtaget trots att det kan kännas som om det brinner i knutarna – det är med stor sannolikhet mer av en känsla än en faktisk verklighet.

Dagarna kan också handla om att du strävat efter något och vinner eller uppnår det du strävar efter men att den vinsten känns tom och inte ger det du hade hoppats.

Du kan själv ha frestats att använda dig av mindre ädla metoder eller på något sätt vara negativ eller destruktiv, eller så är det någon annan som betett sig på det viset.

Om det senare är fallet kan det vara läge för en konfrontation, men sedan är det bäst att lämna situationen om du kan istället för att fortsätta engagera dig. Det kan kännas för egot och du kan bli tvungen att svälja din stolthet, men vissa saker kan man inte förändra eller göra någonting åt och då är det bäst att bara gå.

Var också vaken för om det är så att du ger andra skulden för någonting som egentligen är ditt ansvar. 

Övergripande energi hela månaden 

Även om det i mitten och slutet av månaden finns energier som kan vålla en viss disharmoni är den övergripande energin för hela månaden, precis som de inledande dagarna, mycket fin med kreativitet, välmående, omsorg och generositet i rikligt mått.  

Låt de idéer du kan ha eller få här, flöda, framförallt vad gäller ditt arbetsliv och din karriär, för de kan vara grunden till en senare utveckling. Undvik att oroa dig för ekonomin, ta hand om varje dag som den kommer så kommer varje dag att ta hand om dig – du kan till och med attrahera välstånd på det viset. 

På kärleksfronten är detta en tid som gynnar förälskelse och kärlek. Ta hand om den, ta hand om dig själv och om varandra så blommar den – oavsett om du är i en relation eller inte. 

Under hela månaden finns även en betoning på hemmet och naturen – på att slappna av och vara dig själv – det är också där du får din andliga näring. 

Ha en fin februari!

star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap 24-26 januari 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av.

Vet du vem du är? Vem du verkligen är, inte definierat genom dina olika roller – mamma, bror, sjuksköterska, brandman – och kanske inte heller genom någonting som kan uttryckas i ord överhuvudtaget, utan vem du verkligen är, när du är, i din fulla kraft och ditt genuina själv?

Ofta är vi så präglade av normer och konventioner och förväntningar på oss från en så pass tidig ålder att vi mer eller mindre tappar känslan för vårt sanna, autentiska jag och hur det kommer till uttryck.

Vi mår bra om vi lyckas leva upp till förväntningarna och mår dåligt när vi misslyckas. Men samtidigt så tillfredsställer det oss inte på djupet, vi kan ha en känsla av att någonting gnager, att någonting inte är som det ska.  

Det kan vara dig själv du längtar efter, som du anar finns där bakom begränsningar och blockeringar som pålagts dig utifrån och som du med tiden gjort till dina. 

Uppmaningen denna vecka är att bli medveten om eller bli påmind om detta och att uppmuntra dig att göra dig fri. 

Fredag den 24 januari är det nymåne i Vattumannens tecken. Passa på att sätt intentionen att skala av dig alla pålagda föreställningar om vem du är och hur du ska vara, för att istället hitta och vara ditt sanna jag. Det kommer inte ske på ett ögonblick, men det är ett mål att sträva efter så gott som något – om inte det allra bästa?  Be din själ och ditt högre jag att visa dig vad du behöver veta och göra och att tala till dig så att du förstår. 

Och lyssna på svaren hur de kommer till dig. 

Trevlig helg!
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap 17-19 januari 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare. 

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Det är så lätt att tappa balansen, att bli distraherad och involverad av en massa som vi tror är viktigt och sant men som egentligen bara leder oss bort från oss själva. 

Om du känner dig låg, rädd eller oharmonisk så är det ett tecken på att någonting inte är som det ska. Men hur du åtgärdar det är kanske inte som du tror. Det handlar inte om att det ska fixa sig med det ena eller det andra på det yttre planet. Om du villkorar ditt välmående på så sätt kanske det aldrig kommer. 

Uppmaningen är att sluta fokusera på allt som inte stämmer för dig eller är som du tycker att det ska vad gäller livet utanför dig och istället se till att du finner dig själv och din inre kraft.

För den som redan har vanan och verktygen kan det gå snabbt, för andra kan det kräva lite mer arbete, men det är fullt möjligt för alla att nå en känsla av lugn och tillfredsställelse oavsett omständigheter. 

Börja med någonting litet – det är inte att förakta. En liten handling men utförd varje dag kan leda långt. 

Istället för att vänta tills du har en hel timme för dig själv där du har möjlighet att tända ett ljus och sitta i dina sköna kläder med musik i bakgrunden för att meditera – slut ögonen, och fokusera på andningen i en minut. Bara det kan vara en utmaning och ett sätt att komma igång. 

Gör detta återkommande under dagen med början när du vaknar och se vad som händer. 

Använd dig också gärna av en affirmation och det flitigt. Lär dig den utantill och använd den som ett mantra, istället för att grubbla på allt möjligt. 

Det finns många saker du kan göra, men allt går ut på att du under en stund tar hand om dig själv. Då kommer du också sedan kunna ta hand om de yttre omständigheterna på ett helt annat sätt. 
star

Är du nyfiken på året som kommer och inte har läst min tarorapport for 2020 så hittar du den här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Månförmörkelse i Kräftan 10 januari 2020 – och mer därtill

Den 10 januari klockan 20:21 svensk tid inträffar en månförmörkelse 20 grader i Kräftans tecken.

Som jag skrivit om tidigare infaller förmörkelser när månens noder är i närheten av solen och månen. Solförmörkelser sker när solen och månen är på samma plats i zodiaken medan månförmörkelser infaller när de är mitt emot varandra och jorden mittemellan dem skuggar solens ljus från att nå månen. Solens energi blir alltså för en stund blockerad. 

Fullmånar är inget ovanligt, vi har tretton stycken om året och de innebär en kulminering av den energi som nymånen två veckor tidigare initierat. Det kan ligga för avslut, fullbordan och att släppa taget på olika sätt.

Men när fullmånen samtidigt är förmörkad så förstärker det energin och gör den än mer kraftfull. 

Att månen befinner sig i Kräftan gör denna fullmåne och förmörkelse till en dubbelt känslomässig sådan – framför allt för den som har planeter eller andra viktiga punkter 20 grader (eller några grader däromkring) i Väduren, Kräftan Vågen och Stenbocken – eftersom månen härskar över Kräftan och handlar om vårt innersta och mest sårbara jag, våra känslor. Det kan komma att ta sig uttryck i våra nära relationer, familjen, hemmet och våra känslomässiga mönster bland annat som kommer på tapeten.

Samtidigt som detta sker är det en rad andra himlafenomen som gör denna månförmörkelse extra massiv och intensiv och till en händelse ingen av oss någonsin kommer uppleva igen under vår livstid. 

Jag har redan skrivit om konjunktionen mellan Pluto och Saturnus som infaller den 12 januari. Ett möte som sker tre gånger per sekel ungefär och representerar en cykel på i runda tal 35 år (Plutos bana är inte helt rund utan elliptisk, så det varierar lite) men att de dessutom ses i det tecken som Saturnus härskar över – Stenbocken – har inte skett på femhundra år och kommer inte hända på femhundra år igen. Att Saturnus är härskare över Stenbocken betyder att planeten är i sitt esse där och extra kraftfull vilket påverkar konjunktionen. (Läs gärna inlägget om Pluto och Saturnus om du inte redan har gjort det, du hittar det här.)

Det finns ytterligare betoning på Stenbockens tecken som är aktuell just nu: Merkurius, planeten som representerar vår kommunikation och vår mentala förmåga, är i konjunktion med Solen. Och Södra Noden som är i Stenbocken och bidrar till förmörkelsen är dessutom i konjunktion med Jupiter. 

Vi har alltså fem planeter plus månens södra nod i Stenbocken just nu vilket bidrar till en enorm betoning på allt vad Stenbocken representerar på olika sätt. Hur vi upplever detta på det personliga planet är till stor del beroende på hur vi levt vårt liv och använt våra energier tidigare. Men det kommer krävas av oss alla att vi är vuxna och mogna och tar ansvar för det vi skapat. 

Vad som också händer mellan förmörkelsen den 10 januari och konjuktionen mellan Pluto och Saturnus den 12 januari är att Uranus som befunnit sig i retrograd i Oxen sedan 12 augusti 2019 och som under en tid tillbaka börjat sakta in, stannar upp och vänder för att börja gå direkt igen den 11 januari.

När en planet stannar upp och vänder är energin alltid extra betonad, så det är också någonting att ta med i beräkningen denna helg. (Vad det betyder med Uranus i Oxen kan du läsa om här.) 

Dessutom är det så, att när Uranus nu också går direkt, går samtliga planeter direkt vilket betyder att energin totalt sett är väldigt fokuserad på att röra sig framåt. Det kommer dröja någon/några månader innan någon planet går retrograd igen, så tiden fram till dess kan vi verkligen känner att någonting lossnar och att vi vill röra oss vidare och har vind i seglen för att göra det. 

De förändringar som nu är på gång är så stora att vi inte ens kan överblicka dem, det som sker sammantaget är början på en enorm transformation, både på ett globalt och för många på ett privat plan. Vi kan ha känt av vad som är på ingång under en längre tid eftersom det har byggts upp länge, men det är nu vi står på tröskeln till de nya energierna kan man säga. Och vi kommer att känna av det länge. Varken våra liv eller vår värld kommer vara densamma inom inte alltför många år. 20-talet kommer se en helt annan utveckling än 10-talet gjort, och då har det ändå hänt en hel del förra decenniet, eller hur?

Har du möjlighet så ligg lågt över den här helgen och använd tiden till att sköta om dig och de som står dig nära, affirmera och be, meditera och promenera eller var ute i naturen eller på en ombonad plats där du känner dig trygg. Ta inga större initiativ om du kan undvika det, förrän i nästa vecka men om du ändå gör det kom ihåg att bara så goda frön. Karma alltid är aktivt, men nu mer betonat än någonsin.

Det här är också en bra tid att släppa taget om det som inte är konstruktivt eller positivt. Det är också viktigt att vara flexibel och inte kämpa emot, utan följa med och snarare ta vår tillflykt till vårt inre, hitta lugnet, balansen och harmonin där och låta det som sker i det yttre ske.

Framförallt, undvik att gå in i rädsla om saker och ting känns skakigt eller osäkert. Förändring är ofta sådan och då är det bra att påminna sig att den alltid leder till någonting bättre. Använd dig av något knep eller någon metod om det behövs för att bevara den inre balansen. Behöver du hjälp eller förstärkning, slå gärna mig en signal om du känner dig manad.  

Ha en fantastisk helg!
star

Är du nyfiken på året som kommer och inte har läst min tarorapport ännu för 2020 så hittar du den här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 3-5 januari 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare. 

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Släpp taget om behovet att tävla och konkurrera eller kontrollera och göra mer hela tiden, slappna av och bara var i det som är, i dig själv.

Släpp taget om rädslan och föreställningen att livet är ett lopp som du riskerar att förlora.

Lita på att inre frid, välmående och välstånd, kärlek och mening är möjligt och att du kan få uppleva det.

Här och nu. 

star

Är du nyfiken på året som kommer och inte har läst min tarorapport for 2020 så hittar du den här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

ÅRETS TAROT 2020

Januari

Det nya året börjar intressant nog med att någonting kommer till sin kulmen, någonting som varit ett projekt i någon bemärkelse under lång tid går mot sin naturliga avrundning, avslut eller upplösning. Om man tittar på ett globalt astrologiskt perspektiv så kan man läsa in den exakta konjunktionen mellan planeterna Saturnus och Pluto den 12 januari som betecknar flera större cykler som sluts och nya som tar sin början. (Läs gärna mitt inlägg om detta som du hittar här.)

Januari innebär en höjdpunkt av något slag då du kan uppleva att du har tagit ett stort och viktigt steg närmare att bli den du är och det du är på planeten att göra. Det betyder inte att du är vid ett slutligt mål, men väl ett delmål som kan ha uppnåtts och bereder mark för nya delmål att ställas upp. Månaden kan också innebära långväga resor, det finns en energi av andra kulturer och avlägsna platser. Detta gäller även i arbete. Och vad gäller ekonomi så kan den börja röra på sig i positiv riktning om den stagnerat tidigare. All form av investering som är relaterat till utland kan falla väl ut och det kan komma in plötsliga pengar, dock lite oklart vilken form av summa det kan röra sig om.

I kärlek finns det utrymme för att ha eller finna just precis det du drömmer om i en relation. Det behöver inte innebära att du träffar någon ny om du redan har en partner, snarare att du kommer till insikt om att det du har är rätt och bäst för dig. Att resa tillsammans skulle kunna hjälpa till med den insikten. Den som har ett distansförhållande och blir ombedd att flytta till sin partner gör rätt i att i alla fall ta det under allvarligt övervägande.  Samtidigt kan man säga att det inte finns någonting som är rätt eller fel här så länge du följer hjärtat (och din själs vägledning.) För den som inte har någon partner finns det en eventuell chans att någon kan komma in här.

Februari

Du möter februari med styrka och kraft och en känsla av att du kan ta dig förbi, över eller igenom vilken utmaning som helst och att du har ditt eget öde i dina händer. Du kan med det röra dig framåt  med dina livsplaner och attrahera samma slags energi men du behöver inte bara den här känslan av kraft utan också tålamod och en viss varsamhet så att du inte ångar på som ett lok oavsett vad som ligger på rälsen. Det är i alla fall en månad då du kan tro på dig själv, då du befinner dig i en stark position och då du kan konfrontera någon eller något som tidigare kört med dig, om det behövs. All den här kraftfulla energin kan du kanalisera i att verka för din goda hälsa och framgång. Den som behöver och är mottaglig kan förvänta sig läkning och ny vitalitet.

Också i arbete befinner du dig i en stark position och mycket tyder på att det är rätt tidpunkt att be om det du vill ha eftersom du mycket väl kan få det du förtjänar utan knussel. Skulder ser ut att kunna återbetalas och någonting som är du funderat på kan det vara tid att agera på, som till exempel att slå till och köpa ett hus eller någonting annat.

Vad gäller relationer kan det uppstå en omedelbar och mycket passionerad attraktion för den som är singel och den som redan är i en relation kan ha passionerade och intensiva stunder med sin partner. Det ligger också fördelaktigt för att ge luft åt vad du verkligen tycker och tänker, om än på ett finkänsligt sätt, eftersom det ser ut som du kommer bli respekterad och tagen på allvar. Det är viktigt att hitta och hålla en inre balans mellan ett fokus på den yttre och inre världen. Att mitt i allt detta som är så positivt i yttre bemärkelse inte släppa kontakten inåt och uppåt. Det är genom at du är förankrad i din andliga varelse som du har framgång i det yttre.

Mars

Så vad händer här? Efter de inledande månadernas mycket positiva energi kommer det in en helt annan här och det handlar inte så mycket om vad som händer i det yttre utan snarare hur vi reagerar på det. Av någon anledning ser det ut som gömda och glömda rädslor kommer till ytan och yttrar sig i oro och kanske även i ångest. Det viktiga att komma ihåg att de inte direkt har med verkligheten att göra utan att vi snarare tror på vad våra tankar dramatiserar och talar om för oss. Kom ihåg att tankar inte alltid är sanna, att det är vår tolkning av verkligheten som bestämmer hur vi reagerar på den, verkligheten i sig är vad den är. Det är sannolikt så att du har tagit någonting litet och blåst upp det till jätteproportioner så den här energin handlar alltså om att du jagar upp dig själv av någon anledning medan det egentligen inte finns något skäl till det, i alla fall inte i den utsträckning du tror. Det betyder inte att det inte skulle kunna finnas någonting som är en utmaning eller på annat sätt en svår situation, men det du tänker och känner står inte i relation till det. Du upplever det svårare än vad det är och kan du inte bryta den här cirkeln själv av hur det mal i ditt inre så är det en bra idé att be om hjälp för att se klart och få perspektiv. Ju mer du ältar desto mer att älta blir det nämligen och ibland behöver man bryta såna tankemönster på ett radikalt sätt. Bara sätta stopp och istället välja tankar som är konstruktiva och gör att man kommer tillbaka till balans och harmoni.

Gäller denna energin arbetslivet för dig kan det handla om stress som orsakar detta huvudbry och det som kan vara till hjälp är att tala med någon som kan hjälpa dig så att du kan få avlastning eller åtminstone klarhet i vad det handlar om. Om det finns oklarheter och frågor vad gäller ekonomin och kanske till och med panik eftersom du inte vet hur du ska betala dina räkningar – försök att lugna ner dig eftersom det bara skapar mer kaos. Förmodligen är det inte så illa som du får dig själv att tro och det viktigaste också här är att som första åtgärd se till att komma i mental och känslomässig balans igen, så att du med lugn kan ta hand om vilken situation som nu än det handlar om.

I kärlekslivet handlar detta om att du kan bli ha blivit mentalt besatt av att fundera på om din partner är trogen eller ej eller om partnern fortfarande är intresserad överhuvudtaget. Det kan finnas tecken som du övertolkar och har gått igång på. Det behöver inte alls vara så men oavsett om det skulle vara det eller inte så behöver du komma till klarhet och få visshet, för att hålla på att älta äter upp dig inifrån. Det är bättre att veta än att misstänka. Du kan känna dig ensam och avskuren också, från dig själv och den andliga sidan av din natur. På ett sätt kan man säga att det egentligen är det enda problem vi har, att vi ser oss separerade från källan oavsett om man kallar och upplever denna källa som Gud, Universum eller Själen. När vi upplever och vet att vi är ett med den mystiska kraft som finns att tillgå överallt, utom oss och inom oss, är vi långt ifrån lika sårbara och mottagliga för stress och ångest. Snarare inte alls och det är därför det viktigaste vi kan göra är att fördjupa vår medvetna kontakt med denna källa –  någonting som vi gör inom oss. Oavsett om det är Gud, Universum eller din egen gudomliga själ så finner du den i ditt inre såväl som överallt i hela skapelsen. Prata med någon, en andlig vägledare eller rådgivare om du behöver, för att skingra hjärnspökena.

Övergripande hela första kvartalet

Under första kvartalet kan det finnas ett fokus på yrkes- och affärsverksamhet och på att organisera de finansiella aspekterna av livet, på allting som har att göra med att ha och skapa trygghet både i det nuvarande och inför framtiden. Det är också en positiv energi för detta, som kan inbegripa en befordran eller löneökning eller alla former av praktisk företagsamhet överhuvudtaget. Om du förutom att ha tålamod och vara praktisk dessutom är vänlig och lojal så premieras det. Du kan behöva och få bra rådgivning och det kan finnas en man som är pålitlig, klok – det kan vara en man som har någon form av befattning med inflytande som figurerar och kan vara till hjälp på något sätt.

I arbetslivet kan det handla om projekt som du arbetat på närmar sig sitt slutförande och gör att du kan börja blicka mot nästa, någonting som ju också första månaden detta år talade om.

I kärlekslivet kan det handla om romantik, att bli uppvaktad på ett gammeldags sätt. Och det kan finnas passion som grundar sig i ett det kan finnas ett element av koppling i ett tidigare liv. Den som redan är involverad med någon kan få uppleva hur saker och ting rör på sig till en djupare nivå mellan er. Det ligger också för resor med sin käresta. På det andliga planet handlar det om att utvärdera vad det är som verkligen är viktigt i livet, bortom status och yttre glam och att söka realisera det med samma glöd som vore det materiella och yttre mål.

April

Här gör du framsteg. Inte några plötsliga ryck eller oväntade sådana, utan mer stadigt och grundligt och dessutom påtagligt. Om förra månaden bjöd på en mental och känslomässig utmaning så ser det ut som du klarat av den galant, för här finns stabilitet och en känsla av att vara väl förankrad i verkligheten tillsammans med förmåga att vara uthållig och koncentrerad på det som föreligger. Det kan vara ett fokus på praktiska göranden, framförallt på pengar och på att skapa ekonomisk stabilitet. Om pengar är en bristvara för tillfället kan det vara en idé att göra någon form av budget eller i alla fall en prioriteringsordning och att sedan göra vad du kan för att hålla dig till detta.

På jobbfronten ser det ut som det finns möjlighet att hitta guld i bemärkelsen att det strömmar till klienter eller ett nytt projekt under förutsättning att du spelar dina kort rätt. Detta kan ge framgång och utmärkelse. Det kommer förbättringar på den ekonomiska fronten antingen kan det vara oväntat i form av en investering du glömt att du gjort som ger utdelning eller att du vinner någonting eller säljer eller på ett mer långsamt men stadigt och säkert sätt.

Förra månadens romantik i kärlekslivet har här ersatts av en mer jordnära energi och en betoning på de plikter och det ansvar som kan följa med en relation. Äkta kärlek handlar ju också om att vara villig att göra ett visst jobb i de stunder det behövs för att bevara kärleken. Den som fortfarande är singel gör rätt i att ge sig ut utanför sina vanliga ramar, att variera sina rutiner och göra nåt som du inte brukar. På det andliga planet ser det ut som att förra månaden stärkte dig eftersom du här ser ut att ha andlig medvetenhet som gör det möjligt för dig att hantera det mesta och dessutom fortsätta utvecklas.

Maj

Maj lovar gott med fina utsikter. Du är definitivt på rätt spår och har förmodligen an bra känsla inför framtiden och det bör du ha eftersom dina idéer, din tid och den ekonomi du investerat kommer att ge bra utdelning – och det i många fall snart. Samtidigt befinner du dig i de initiala faserna så du får ha tålamod – det kanske inte händer så mycket just nu som du hade hoppats – det betyder ju inte att det inte sker någonting alls.

Den som i arbete är involverad med en jobbpartner kan skapa någonting som kommer att ha genomslagskraft senare. Partner kan komma med nya och bra idéer på ett kanske lite ovanligt eller okonventionellt sätt som kan slå väldigt bra ut. Den som inte har en arbetspartner kan ändå ta de rätta kontakterna för att komma vidare – det ser helt enkelt ut ut som du är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt människor. Det kan finnas resor i anslutning till jobbet eller för andlig utveckling. Pengar du väntat på kan dyka upp och kanske en löneförhöjning för dem som lönearbetar. Undvik dock att ta lån till någonting just nu, det kommer bättre ekonomi snart och kan vara bra att undvika det.

Också för kärleken är denna energi fin och fördelaktig. Med en partner delar du en gemensam dröm som håller er samman och även om ni skulle ha en del gupp på vägen så ser relationen ut att tåla det så länge drömmen finns där. Gör ditt inre, andliga arbete. Det är alltid viktigt men underlåt inte det i goda tider. Fortsätt istället att bygga på den grund du lagt eller kan lägga så har du en stabil sådan också när det blåser.

Juni

Här blir det utdelning på något område och i någon utsträckning för arbete som är nedlagt tidigare och det ligger för nya friska tag framförallt för det som har med jobb, karriär och finanser att göra. Det ligger för världslig framgång, välstånd och status. Du kan stå inför att påbörja någonting nytt som kan ge positiva ekonomiska förändringar framöver. Det är en bra tajming för det, även om planen kan kännas lite riskabel. Det du investerar i tid, pengar och energi kan falla mycket väl ut.

Problem i karriären och/eller arbetslivet ser ut att lätta och du rör dig in i en tid där lösningar för det mesta uppenbarar sig. Det kan också handla om en ökad arbetsinkomst, befordran och eller ett helt nytt jobb eller en helt ny karriär som ligger och väntar. Det är en bra tid att förbättra dina förhållanden och göra större förändringar i karriären. Detta gäller också ekonomin, där nya möjligheter kan uppenbara sig och tidigare investeringar kan betalas ut och det finns en bra utsikt på lång sikt överhuvudtaget.

I kärlekslivet finns det tillfredsställelse på alla nivåer och områden. Den som redan är i en relation kan förvänta sig förbättringar i den där så behövs men det behövs en insats och den behöver komma från dig. Den som är singel har någon som är på väg in, nu eller lite senare. Energin handlar också om barn eller någonting annat som föds i ditt liv – det kan vara en relation där partnern har barn till exempel. Det är också en energi som är relaterad till den fysiska kroppen, till en bra diet och rätt näring. Att meditera är alltid bra men kan ge extra stor utdelning under denna månad. Det hjälper till att grunda dig, ger dig fokus och utvecklar dig andligt. Du kan också ha glädje av örter och andra läkeformer som är relaterade till jorden på något sätt.

Övergripande hela andra kvartalet

Under andra kvartalet kommer det finnas någonting att fira, det är som upplagt för att ha roligt och kan inbegripa fest eller bröllop, en examen eller en födelse – eller någon annan lycklig tilldragelse. Det betyder inte att det inte finns mer jobb att göra men det kan i alla fall bli ett avbrott i arbetet för en tillställning eller liknande. Trubbel i relationer kan klaras ut och gamla sår kan äntligen läka. Det är också en tid då intuitionen kan blomma och hjälpa till att bringa klarhet vad gäller både känslor och tankar.

Vad gäller arbete och karriär kan det vara en fin tid med skoj på jobbet, löneökning eller bonus som kommer eller glädjen i att kunna arbeta hemifrån för den som tycker om det. Det kan också vara så att det du åstadkommit i ditt arbete får uppmärksamhet och ger en skjuts framåt i karriären. Pengar kan komma in och försvinna lika fort. Här handlar det inte om att lägga på hög utan att ha det som behövs och använda det. Det kan också komma in oväntade pengar som kan vara en grundplåt till ett större inköp.

Vad gäller kärlek och relation kan det som antytts redan handla om att tillbringa till tillsammans med familj och vänner men också att eventuellt träffa någon när så sker. De som har ett förhållande kan eventuellt planera för förlovning eller bröllop eller någon annan tilldragelse som inbegriper vänner och familjen. På det spirituella området finns det en fördelaktig energi för att vara tillsammans eller arbeta med en grupp och likasinnade vilket kan leda till ett uppvaknande eller andlig förnyelse. Att delta i någon form av ceremoni eller ritual kan ge inre frid.

Juli

Ibland kan det bli för mycket av det goda eller så blir man lite avtrubbad. Under juli kan det uttrycka sig i att du känner dig uttråkad och lite likgiltig. Smekmånaden är över och saker och ting har fått ett annat skimmer än månaden innan. Men grejen är att det med stor sannolikhet handlar om din attityd och oförmåga att se vilka möjligheter du har än att saker och ting verkligen har blivit tråkiga och omöjliga. Det finns en risk att du låter missnöje och självömkan komma i vägen för att kunna uppskatta det du faktiskt har i ditt liv. Du kan också känna dig lat och inte vilja göra någonting alls. Nya fräscha idéer och nya projekt kan komma in men du behöver agera på dem för att få ut någonting av dem. Du har alltså alternativ men du ser inte möjligheterna med dem, antingen för att du blivit mättad eller för att du inte tycker någonting känns riktigt roligt och att du tappat känslan för framtiden för en stund. Kom ihåg detta och ändra din inställning, för däri ligger hemligheten.

Vad gäller arbetet kan du känna dig dränerad av monotona rutiner och vara på dåligt humör. Du behöver ta reda på var problemet ligger och göra en förändring – du behöver handla. Vad gäller ekonomin kan du behöva en ny inkomstkälla men förbiser en möjlighet till att få det till stånd, det kan vara en hobby eller en talang som du skulle kunna slå mynt av men avfärdar. Saker och ting är inte så dåliga eller illa som de ser ut.

Också i kärlekslivet kan det finnas otillfredsställelse och sårade känslor som skapar problem i en relation och också där behöver du ta reda på vad skon klämmer och sedan prata med din partner om det behövs. Att sura och tjura gör inte saken bättre. Den som är solokvist kan behöva se över attityden också, för det finns troligtvis intresse från något håll men som du avfärdar, eller så är det din attityd som håller alla på avstånd. På den spirituella fronten behöver du kanske leta vidare efter någonting som stämmer för dig. Bara för att du inte funnit det än betyder det inte att det inte finns. Och du kan behöva ta lite här och där och sy ihop ditt eget trossystem utifrån din egen uppfattning.

Augusti

Det inre äventyret fortsätter. Under augusti kan du möta en hel del av ditt undermedvetna i form av rädslor och illusioner som kommer till ytan men också få en glimt av det stora mysterium som livet ytterst är. Kommer du att gå på rädslorna och göra dem till dina eller kommer du se dem för vad de är och avfärda dem? Humöret kan gå upp och ner under månaden och du kan behöva göra en medveten ansträngning för att se sanningen och verkligheten. Kom ihåg att detta bara är en kort period som ytterst tjänar till att rensa ut ytterligare bråte.

Vad gäller arbetet så har du troligtvis inte hela bilden, det kan utspela sig saker och ting i kulisserna. Också ekonomin kan befinna sig i ett fluktuerande tillstånd och någonting du försöker få gjort eller igenom kan dra ut på tiden. Detta betyder inte att det är någonting som är fel utan snarare bara att du behöver hålla kursen och fortsätta framåt så kommer det ge med sig.

Även i kärlekslivet kan det gå upp och ner och vara fram och tillbaka. Det behöver inte betyda att det är något fel eller att lösningen är att lägga benen på rygget. Det undermedvetna kan spela spratt och känslorna kan vara intensiva vilket gör det till en bra idé att titta på sin partner som en spegel istället för att säga att allt är den andres fel. Om han eller hon gör någonting som du inte gillar – speglar det någonting du gör med/mot dig själv? Om han avvisar dig – är det i själva verket så att du avvisar dig själv? Det finns en djup attraktion mellan er som är grundad i andra liv och som håller er samman. Ditt andliga liv manar på och har en chans att stärkas om du tar hand om det. 

September

Måttlighet är den här månadens melodi. Att kunna kompromissa och vara tolerant likaså. Och har du inte någonting av detta eller tillräckligt, ta ett steg tillbaka för att hitta din inre jämvikt och en balanserat perspektiv. Det kan du genom att frikoppla lite och se saker och ting i ett större och mer rättvisande sammanhang.

På arbetsfronten kan du behöva söka och applicera nya sätt att göra ditt vanliga jobb på och skapa an avslappnad atmosfär så att du kan utföra också det som tenderar att bli stressigt utan att jaga upp dig. Ha tålamod om du väntar på besked och involvera dig inte i eventuella stökiga omständigheter som riskerar att torna upp sig runtomkring dig. Kör ditt eget rejs så till vida att du behåller lugnet och tuffar på med ditt. Det kan hända att du kommer behöva förhandla för att få det du vill ha eller förtjänar men också där, behåll ditt lugn. Presentera dina argument på ett sakligt, neutralt och kortfattat sätt.

Vad gäller kärlek och relationer så kan medkänsla, samarbete och förlåtelse stärka bandet mellan dig och din partner om du hr en. Ni kan ha en lugn och ärlig diskussion om det som diffar mellan er. Lyssna på fakta och försök att undvika att dra felaktiga och förhastade slutsatser, brodera inte ut med känslor som bara fördunklar sikten. Den som precis har träffat någon gör bäst i att ta det lugnt och lära känna personen innan du hänger dig helt och hållet.

Övergripande hela tredje kvartalet

Kvartalet i sin helhet ger dig en möjlighet att vända dig inåt för att undersöka hur du känner för någonting i ditt liv. Dina aningar och din intuition är pålitliga vägledare och lägg särskilt noga märke till dina drömmar och förnimmelser. En kärleksfull vän kan vara dig till hjälp eller så har du själv chansen att spela en betydelsefull roll för någon annan. Din mamma eller någon som spelar en modersroll i ditt liv kan figurera på något sätt.

Vad gäller arbete och karriär så kan en möjlighet uppenbara sig. Det kan mycket väl vara så att du är i färd med att ge dig i kast med en karriär eller en arbetssituation som mer eller mindre är precis det du önskat dig. Om du funderar på att börja jobba hemifrån kan detta vara tidpunkten om alla faktorer talar för det. Finanserna kan hållas  tillbaka av någonting emotionellt som behöver hanteras och lösas. När det väl är ur bilden kan ekonomin få sig ett uppsving.

Kärlekslivet kan slå gnistor. Det kan vara passionerat, romantiskt, tumultartat och det kan vara på sin plats att vara lite vaksam så att du inte låter en relation sluka dig med hull och hår. Din andliga förankring ser stadig och stark ut och genomsyrar hela ditt liv.

Oktober

Om året började med att någonting kom till en kulmen och ett avslut så är det under årets slut som en ny bok om ditt liv håller på att ta sin början. Du är i färd med att ta ett viktigt, stort och avgörande kliv in i framtiden och det är viktigt att du gör det med full tillit till att livet kommer bära dig – för det gör det. Förvänta dig det oväntade och lite på din intuition och dina instinkter utan att bekymra dig särskilt om konsekvenserna. Du kan stå inför att du behöver ta ett större beslut som kommer leda dig vidare på din väg. Följ med i flödet istället för att klamra dig fast.

Ett nytt jobb eller en ny karriär kan vara en del av detta. Du lägger det gamla och det som varit bakom dig och det kan handla om resor i anslutning till detta. Månadens finanser ser ut att på många sätt vara utmärkta, det du väntar på är på väg att komma in och du kan förvänta dig en ökning på fronten.

I kärlekslivet handlar det mer om att roa sig och ha det lättsamt än att binda och stadga sig. Fortsätt framåt med dina andliga övningar och hur du nu sköter om dig själv spirituellt.

November

Du fortsätter i en snarlik anda som månaden innan i det att du rör dig mot nya marker, så det äventyr som tog sin början har nu en fortsättning. Du kommer uppleva det som att du lägger problem och svårigheter bakom dig, om inte allt så till en betydande del. Det innebär en vändpunkt för en situation som förbättras, som du lägger känslomässigt bakom dig, och kan innebära en resa, förmodligen av det kortare slaget. 

Vad gäller arbete och karriär är du redo att ta dig an någonting nytt vilket kan betyda att du ger dig in på ett helt nytt område och lämna det som varit bakom dig. Om du har det kämpigt med ekonomin så kan du be om hjälp, är det riktigt illa så med skuldsanering, om det bara är en tillfällig svacka du är inne i, gör en budget och hushålla med pengarna. Det kommer att vända.

I kärlekslivet kan en resa eller ostörd tid tillsammans göra mycket gott. Om du är singel och öppen för ny kärlek, gör någonting annorlunda.

December

Energin under årets sista månad berättar att det kan finnas en konflikt i ditt liv som har uppstått på grund av att antingen du eller någon annan – eller båda – har tillåtit egot att växa sig för stort och styra och ställa. Du kan också ha försökt att åstadkomma någonting men gjort det genom att tulla på din integritet i viss mån, så att även om du lyckas känns det inte riktigt bra – eller så är det någon som har betett sig så mot dig.

Också på jobbet och i arbetssammanhang kan den här konflikten finnas. Det kan vara andra som är upphovet men det finns också en uppmaning att rannsaka och skärskåda dig själv och komma till insikt om det är du själv som skapar eller i varje fall bidrar till motsättningarna genom hur du framställer dig själv. Vad gäller ekonomin finns det inga snabba lösningar. Undvik framförallt att investera i någonting som lovar guld och gröna skogar eller vad det än kan vara där det inte finns några garantier.

I kärlekslivet finns det också konflikter, det kan vara någon som bestämmer och är bossig och kör med dig och i så fall kan det vara nu som det är dags att inte acceptera det längre. Det betyder inte att du ska starta ett krig, snarare tvärtom – det verkar som det bästa att göra i så fall är att bara lämna situationen utan buller och bång. Det kan sitta lite långt in, men kom ihåg att du förtjänar bättre än att vara med någon som behandlar dig illa. Om det är du som är den som dominerar och ställer omöjliga krav, tänk efter vad det kan få för konsekvenser – förr eller senare kommer din partner ha fått nog och gå. Om ni båda är villiga att jobba för det och att skapa hållbara ömsesidigt givande kompromisser kan det gå att eventuellt rädda relationen, annars ligger det för separation och det kommer under de omständigheterna inte vara dåligt utan det bästa. Den som är singel ser ut att under denna tid vara ovillig att göra vad som krävs för att förändra det förhållandet. Använd det som är sant för dig som din ledstjärna, men tvinga inte på andra det du håller för heligt.

Övergripande hela fjärde kvartalet

Trots vissa utmaningar framförallt i december är den övergripande energin för sista kvartalet mycket god. Människor omkring dig ser ut att uppskatta dig och det ser ut som du är på rätt väg med det mesta.

Den fina energin gäller överlag på alla områden men i synnerhet för arbete och karriär. Ditt arbete och dina insatser värderas positivt och du är väl sedd vilket kan innebära att du hamnar på tapeten för en bättre tjänst. Om du söker nytt jobb så ser det ut som du kan hitta någonting relativt snabbt. Också för ekonomin ser det intressant ut med pengar som kan komma in, men det är mer som ett resultat av en god tidigare insats och inte ett plötsligt pengaregn utan någon som helst direkt koppling till ditt liv.

I kärlekslivet rör sig relationer in i en mer mogen fas. Tidigare problem kan få sin lösning vilket gör att relationen kan nå en ny nivå av intimitet och ömsesidig förståelse. Om det varit skakigt tidigare kan det nu plana ut och befästas ytterligare. Trots utmaningar har alltså en relation goda chanser att överleva och bli bättre än någonsin förr.

Övergripande hela året

Den övergripande energin för hela året är ypperlig. Framförallt vad gäller det materiella men även överlag. Du kan bli mottagare av en gåva eller så är det du som förärar någon annan med en present av något slag. Det kan vara både ock – temat är i alla fall en stråk av generositet och vikten av att dela med sig av det vi har – vilket öppnar oss för att få ta del av den rikedom som finns i världen. Det är inte begränsat till pengar eller materiella ting, det finns så mycket man kan ge: en komplimang, ett lyssnande öra, andligt stöd. Det kommer finnas assistans när så behövs oavsett om det gäller arbete, ekonomi eller någonting annat. Det är som om du har hela livet på din sida. Året kommer innebära att du på något sätt rundar ett kritiskt hörn och är på väg i full fart mot någonting bättre än förr. Livet blir mindre kämpigt än förr.

I arbete och karriär kan det du förut hållit för otroligt slå in, det omöjliga blir möjligt. Vad gäller finanserna kan det komma in pengar och skulder betalas av.

I kärlek ligger det för ett jämlikt och ömsesidigt givande och harmoniskt partnerskap. Den som är singel kan träffa någon i en stödgrupp eller någonting som har med hälsa och healing att göra. Bästa att göra är att se till sitt eget välbefinnande så kan någon att dela kärleken med komma på köpet. 

Det var det hela. Tack för ännu ett år som gått. 

Jag önskar alla läsare ett fantastiskt, magiskt och inspirerande 2020!

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Solförmörkelse i Stenbocken 26 december 2019

Den 26 december kl 6.15 på morgonen svensk tid har vi en total solförmörkelse då solen och nymånen möts 4 grader in i Stenbockens tecken. 

Förmörkelsen avslutar så decenniet och ger samtidigt en hint om 2020 eftersom Stenbocken är ett tecken som kommer vara av stor betydelse under året som kommer bland annat genom en sällsynt konjunktion mellan Saturnus och Pluto den 12:e januari (som jag skrivit om i ett tidigare inlägg du hittar här)  – men också för att nästa förmörkelse om några veckor, tio dagar in på det nya året, även den kommer att utspela sig i Stenbocken innan det exakta mötet mellan de två giganterna. 

Att det sker två förmörkelser i samma tecken precis innan mötet mellan Saturnus och Pluto är otroligt sällsynt.

En eklipssäsong anses vara tiden mellan två förmörkelser, de kommer oftast i par, men börjar kännas av redan några veckor innan den första och fortsätter ett par veckor efter den andra förmörkelsen. Effekten kan däremot fortsätta i månader och ge återverkningar på ett helt liv – solförmörkelser är en transformerande energi  som kan förändra på djupet och peka eller mana på i en helt ny riktning.

4 grader i Stenbocken är en punkt som Pluto passerade över under 2010 och 2011 och Saturnus under 2018 och detta korresponderar med det som denna förmörkelse handlar om – du kan nu komma att släppa taget om stora och/eller betydelsefulla saker som pågått eller varit närvarande i ditt liv de senaste 10 åren.

Denna eklips är superstark också för att Jupiter är med i leken på samma plats som förmörkelsen sker och för att Uranus som befinner sig i Oxens tecken är i harmonisk aspekt till den. 

Jupiter kallas den stora välgöraren som ger expansion och fina möjligheter som vi kan ta vara och bygga vidare på under året som kommer. Det som initieras nu är kraftfullt och även på något sätt karmiskt eftersom södra noden (också kallad Ketu) – som står för vårt förflutna, det vi kommer ifrån – är inblandad. När solen, månen och Jupiter alla är konjunkt med södra noden handlar det om att någonting är helt färdigt och klart och att någonting nytt kan komma in som du jobbat för de senaste åren. 

Förmörkelsen sker också i trigon till Uranus i Oxen (som jag skrivit om här). Uranus är en energi som väcker, skakar om och frigör oss från våra nuvarande omständigheter. Ibland kan detta kännas obekvämt men i det här fallet med Jupiter inblandad bör Uranus inflytande vara skonsammare och det som händer upplevas som mer positivt.

Vi kan alltså se fram emot nya möjligheter i någon aspekt eller på ett genomgripande sätt i vårt liv. Framförallt de av oss som fyller år i dessa dagar kan känna på detta.

De som har planeter eller andra viktiga punkter i de första tio graderna av jordtecknen (Oxen, Jungfrun, Stenbocken) och de som har viktigt planeter eller punkter i de första tio graderna av de kardinala tecknen (Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken) kommer känna av detta mest – men de allra flesta av oss kommer känna av den här förmörkelsen, och det i stor utsträckning på ett positivt sätt, på något område i livet, beroende på vilket hus förmörkelsen sker i det personliga horoskopet.

Det kan också komma att handla om att dedikera sitt liv till nya områden, ansvar och visioner, så det är någonting att vara medveten om och ta en titt på: var lägger du din energi? Är det konstruktivt? Positivt? Har det en framtid?

De nya möjligheterna kan ha rötter bakåt, vara någonting som du tidigare missat eller förbisett men som du nu verkligen kan göra någonting av för att skapa bättre omständigheter för dig själv. Talanger och förmågor du har men som legat i träda kan också aktualiseras och användas på nya sätt.

Vi kan också under de kommande veckorna hitta nya, uppfinningsrika lösningar på gamla problem och utmaningar. Vi kommer kunna släppa taget om och/eller bli klara med någonting som är färdigt och vi kan bli av med blockeringar som vi kan ha jobbat på att få ur vägen i flera år.

Det kan även komma att handla om att bli befriad från skyldigheter och ansvar på ett smidigt sätt.

Veckan efter förmörkelsen kommer Merkurius – som bland annat representerar vårt intellekt och vår förmåga att analysera och förstå – passera samma punkt i zodiaken där eklipsen har utspelat sig och då samtidigt också aspektera Uranus. Vi kommer då kunna se de först tecknen på vad som kan manifestera sig som ett resultat av förmörkelsen.

Alltid under en förmörkelse, var uppmärksam på vad som sker i ditt liv, även om det inte är några stora eller dramatiska saker, eftersom det är på det området eller i den andan som saker och ting kommer hända när den punkt där förmörkelsen skett senare blir triggad av en planet som passerar förbi den som Merkurius gör nu. 

Läs gärna tidigare inlägg om förmörkelser för en ökad förståelse för vad de innebär. Du hittar alla astrologiartiklar genom att söka på kategorin astrologi i den här bloggen. 

Ha en fin förmörkelse!

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 2020

Vill rikta ett varmt tack till alla som varit i kontakt med mig under det gångna året & önskar både er och de som kommer höra av sig under året som kommer en riktigt

GOD JUL & ETT FANTASTISKT GOTT NYTT ÅR 2020. 
star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star