Vad är en tvillingsjäl?

18

Vad är en tvillingsjäl?

Därom tvistar man – ordet kan alltså betyda lite olika beroende på vem man frågar och om man googlar eller tar sig en titt på youtube så finns det ett rikt och brokigt utbud av människor som marknadsför sin version och vision – det har blivit populärare än någonsin att ha en tvillingsjäl.

För mig gäller allmänt att ingen levande person på den här jorden med säkerhet kan hävda att de sitter inne med alla svaren eller det enda rätta svaret hur det ser ut i “det osynliga” – hur den metafysiska världen är beskaffad, men jag kan dela med mig av vad jag håller för troligt för att det resonerar med mig och min erfarenhet. Att vara synsk och att få information från högre sfärer är ingen exakt vetenskap och är det någonting jag önskar är att alla ska hålla det i minnet och stämma av med sig själva, med sin egen själ och sitt eget högre jag för att hitta det som är sant för var och en.

Jag använder begreppet tvillingsjäl enbart när det handlar om två själar som delar högre jag, som alltså är ett på ett högre plan och vars själsenergi manifesterar sig i två olika kroppar. En själ är en energi och en essens (klicka här för ett tidigare inlägg om det) och någon gång bestämde sig den här själen sig för att dela på sig, i en maskulin och en feminin del eller aspekt. Det betyder inte att en tvillingsjäl nödvändigtvis behöver vara en man och en kvinna i sin fysiska form, det finns tvillingsjälar som består av samma kön, men den ena är alltid bärare av den övervägande manliga energin, och motparten av den feminina. Det betyder inte heller att en tvillingsjäl nödvändigtvis bara har en fysisk form, utan det verkar som om den kan verka genom flera, eller att flera kan vara bärare av olika aspekter av dess energi och essens.

Många gånger används begreppet tvillingsjäl för att uttrycka en sympati, en stark och många gånger harmonisk kärlek, men det är inte nödvändigtvis samma sak som att det verkligen är frågan om en tvillingsjäl som jag definierar den. Ofta kan det röra sig om en ny typ av själfrände, med två avancerade själar med en hög energi som ligger nära varandra i frekvens och därför upplevs som osedvanligt kompatibla.

Dessa typer av själsfränder, eller själspartners, kan ibland uppvisa ett snarlikt mönster eller beteende som tvillingsjälen, utan att för den sakens skull vara det.

Har alla en tvillingsjäl?

Som jag ser det är svaret nej – och det är heller ingenting att stå efter. Faktum är att det snarare är förenat med en hel del svårigheter som måste övervinnas för att den som är en tvillingsjäl ska kunna leva i harmoni med sin motpart på det fysiska planet. Att vara en tvillingsjäl är också ett uppdrag, ett andligt uppdrag och en mission, som själen har tagit på sig och handlar om någonting mer än att “bara” ha en partner man kan ha det härligt och eventuellt genomföra projektet bilda familj eller liknande tillsammans med.

Första mötet mellan de två delarna av tvillingsjälen i den fysiska verkligheten är också sällan startskottet på själva den fysiska relationen, utan mer ett smakprov och en introduktion. Därefter brukar det uppstå svårigheter, då egot och personligheten – med vilket jag menar den del av av oss som inte är vår själ, där våra erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och föreställningar och annat som vi tillskansat oss i det här livet (och i tidigare liv) ryms – kliver in i bilden och försöker ta över (eller omöjliggöra) relationen.

När det sker, snabbt och plötsligt eller gradvis, så skjuts själarna i bakgrunden och problem uppstår oundvikligen – attraktionen och kärleken är mellan de två själarna och inte mellan två egon och när egot kommer i vägen skyms sikten eller försvagas attraktionskraften – eller hur man ska uttrycka det.

Det som ibland kallas för tvillingsjälsdansen eller tvillingsjälsvalsen då de två närmar sig och fjärmar sig om vartannat uppstår – en dans eller en vals som kan pågå i det oändliga och leda till att relationen aldrig riktigt manifesteras om man inte förstår vad det handlar om och gör det inre, andliga arbete som måste till för att relationen i slutändan ska hamna på plats.

För att tvillingsjälsunionen inte ska förbli en potential som aldrig tar plats i den manifesta världen måste det inre andliga och själsliga arbetet göras. Detta arbete åligger oftast, i alla fall till en början, den ena parten och då den som är bärare av huvudsakligen den feminina energin.

Många blir besvikna och ger upp inför utmaningarna och menar att det är omöjligt och att relationen inte kan manifesteras “i det här livet”. Och så kan det kännas, men det betyder inte att det är sant i objektiv bemärkelse. En verklig tvillingsjäl har för avsikt att manifestera också unionen/relationen i det här livet, annars skulle inte båda själarna vara här, i fysisk form – och det är också fullt möjligt även om det kan verka och vara tufft.

Utan den första erfarenheten, av en kärlek bortom alla ord med ett aldrig annars upplevt djup, skulle ingen vara motiverad att göra det själsliga och inre arbete som behövs för att unionen/relationen ska förverkligas – men man måste veta hur och vad man kan göra också.

Först och främst behöver man förstå att en tvillingsjälskoppling inte är som andra kärleksrelationer, att den följer andra regler och lagar, är grundad i den andliga verkligheten och kan komma till uttryck i den fysiska (manifesteras) – men bara om den inre, andliga och själsliga kopplingen är upprättad, etablerad och upprätthålls – till den egna själen i första hand.

Exakt hur det ska gå till är individuellt och man kan likna det vid att ge sig ut i okänd terräng där det inte finns några redan trampade stigar. Men det finns saker att göra som och det är bland annat det som jag har erfarenhet av och specialiserat mig på.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland på tarotguiderna.se och ladycasha.se

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

18 kommentarer

 1. Kajsa den

  Du skriver i stycket om tvillingsjälen att du ska återkomma i ämnet längre fram. Blir så väldigt nyfiken. Hur kommer man framåt så att den inre andliga och själsliga kopplingen är upprätthållen och etablerad och upprätthålls? Kämpar i tvillingdansen men nu är vi ifrån varandra. Vi har så mycket jobb att göra med oss själva först. Jobbar mycket med mitt inre och mig själv. Men det hade varit fint att förstå vilket fokus jag behöver ha. Längtar nåt så gruvligt till sammansmältningen. Precis som du säger, när man har smakat den kärleken bortom alla djup så går den inte att släppa eller förbigå.

  • Lady Casha den

   Hej Kajsa, tack för din kommentar. Det är ju ett stort ämne och mer än vad jag kan svara på här som du förstår, men i stora drag kan man säga att fokus bör vara i första hand på den inre kopplingen – alltså på den själsliga unionen/relationen, och inte (så mycket) på den fysiska. På den egna själen och det arbete som behöver göras med att rena, rensa, hela och släppa taget om allt som inte tillhör din själ/er själ – unionen. Många gånger är det den ena som står för detta inre arbete i alla fall till dess att också den andra “vaknar”. Kom ihåg att ni speglar varandra – så om han inte är redo är oftast inte du det heller och det kan finnas något mer du behöver göra – med dig själv, för er båda och för den andre. Medan ni är i fysisk separation kan du också fokusera på att andra delar av livet lägger sig i linje med din själs intentioner och ditt högre jags önskningar.
   Hoppas det ger lite. Välkommen att höra av dig om du vill. Jag ska skriva om detta länge fram men inte utförligt eftersom jag delar med mig av mer detaljerad information enbart där den hör hemma, alltså i mitt arbete med tvillingsjälar.
   Varma hälsningar/Lady Casha

 2. Frida den

  Detta ämne är så stort och svårt att ta in, är tacksam för de du delar. Önskar så ofta att jag fick hela bilden för att förstå åtminstone de som skett och varför. Varför detta lidande, smärta och kamp som egot kastar fram och framkallar då jag är sååå medveten om de så åker jag dit. Själen längtar aldrig.. då kommer nästa fråga om ingen av oss längtar vem för då ihop oss och vad skapar viljan att finnas för varandra? 1000 tack för allt du gör KRAM Frida

  • Lady Casha den

   Egot/personligheten/det lilla begränsade jaget försöker förstå och få grepp om det hela, men kommer aldrig att kunna göra det, i alla fall inte till fullo eller på något avgörande sätt. Det är som att försöka förstå “Gud” – det går inte: det begränsade kan inte förstå det obegränsade. Själen är gudomlig men för den mänskliga delen av oss är och förblir det hela ett mysterium som vi ibland kan få en glimt av genom vår medvetna kontakt och förening med själen/Gud/det gudomliga. Det är en kamp fram till dess att du släpper taget helt och hållet. Det är inte en process som det går att tänka sig igenom eller ett resultat som det går att tänka sig fram till.
   Du är inte ensam, de flesta mystiker går igenom en svår kamp som ett led i den här processen, det är det som kallas “själens dunkla natt” (the dark night of the soul – vilket symboliserats av korsfästelsen) och för den finns det inga enkla recept. Det är en del av det hela och på så sätt är du ensam att du måste finna din unika väg i detta. Däremot finns det stöd att få från andra som gått igenom eller går före.
   Själen längtar inte i ordets lägre bemärkelse för hon är redan tillsammans med sin tvillingsjäl, på det högre planet är de ett. Genom att du är i din själs energi eller “ett med din själ” är du också ett med din tvillingsjäl. Den inre unionen behöver bli medveten och verklig. Man kan säga att att “bli ett med din själ” är det din längtan borde inrikta sig på – då kommer din “längtan” efter honom stillas också.
   En dag i själens liv tre år på den här planeten, så om ni lever 90 år här har det bara gått en månad i din själs liv – och även om hon aldrig vill vara ifrån sin älskade på något plan så kan hon stå ut med det i 30 dar i det fysiska ifall det är nödvändigt. Tänk på att er närvaro här är mer som ett uppdrag som handlar mer om att transformera lägre energier till högre inte bara för er egen utan för hela jordens räkning än att ha en kärlekshistoria i första hand. Kram.

 3. Carole den

  Tack lady Casha, tror den sista pusselbiten kom på plats precis! Har jobbat och jobbat för att vara i min själ med hjälp av samtal med dig och just precis nu när jag läste dina kloka ord ”förstod” jag! Har hela tiden trott att jag gjort det, men nu ”vet” jag!
  Tack?? C

  • Lady Casha den

   Det gläder mig att höra Carole, härligt.

 4. Nathalie (JAG) den

  Hej.
  Vilken bra text du skrivit! Snubblade över tvillingsjälar för ett par dagar sen, har aldrig stött på ordet förr och på direkten föll pusselbiten på plats. Min sambo och jag är tvillingsjälar. Det var därför som allt kändes som att det stod still i samma stund som våra blickar möttes. Det är därför som jag sen allra första gång jag såg honom alltid känt en enorm dragning till honom, vi kan inte vara ifrån varandra.
  Sen vårt första möte så korsades våra vägar allt oftare. Månader senare vart vi ett par. Redan efter första dagen har han bott hos mig, det bara kändes rätt.
  Visst har vi kampat. Vi har jagat, sprungit och jagat ännu mer. I två år körde vi på vår vals, tills jag sa totalt nej till mig själv. Sen började min egna själsliga resa. Jag mötte mitt ego för första gången och sen dess har min resa börjat, och min sambos, och nu, idag när vi bråkar om något så är det inte alls som förr. Idag möter vi varandra på en helt annan nivå som jag aldrig förr varit med om, och när jag snubbla över just ordet ”tvillingsjäl”, så var det som att pusselbiten föll på plats. Det var därför som vi gång på gång alltid dragits till varandra även fast stormen varit hård.. vi kan bara inte vara ifrån varandra. Vi känns tomma. Vi båda definierar oss som ett ihop, vi är inte två utan ett, för det är exakt så det känns som till 100%. En otroligt härlig känsla. Detta är en resa som nyligen påbörjats hos oss, så vi håller på och ”läker” just nu känns det som.
  Ännu en gång. Tack för din text.

  • Lady Casha den

   Tack för din feedback Nathalie, det gläder mig att höra. Fortsatt lycka till/Lady Casha

 5. Felicia den

  Hur vet jag om det är min tvillingsjäl eller själsfrände jag hittat? När jag var yngre träffade jag en kille, Det var kärlek vid första ögonkastet och jag har aldrig kännt så starkt i hela mitt liv. Det blev aldrig något mellan oss trots att vi drogs till varandra som magneter och att jag hoppades från djupet av mitt hjärta. Idag har det gått 9 år och vi träffades sist för 3 år sedan. Han finns jämt och ständigt med i mina tankar, och jag hoppas så att få träffa honom en dag igen. Jag har sambo och barn, men min sambo får mig inte att känna samma sak jag känner för den andra. Det har ingen gjort. Trots att jag var ung så delade vi så mycket, vi var så lika och hade så mycket gemensamt. Våran uppväxt var väldigt lika och vi förstod varandra som ingen annan gjorde. Jag kände mig så hemma och har sedan dess kännt mig vilse. Kan han vara min tvillingsjälv/själsfrände eller är det jag som är galen? Det har alltid varit katt och råtta scenariot mellan oss. Jag har varit den som jagar och han den som flyr. Jag har även försökt ta kontakt med honom nu på ett väbskapligt plan men han verkar inte vara så speciellt intresserad, då han inte försöker hålla kontakten. Jag känner mig galen och är rädd att jag hittar på allt i mitt huvud.

  • Lady Casha den

   Hej Felicia
   Tack för din kommentar.
   Galen är du inte, och hitta på gör du inte heller, det kan kännas så vid starka själsliga kopplingar. Jag har inte känt in på energin mellan er så jag kan inte säga om det är en tvillingsjäl eller inte, men någonting liknande är det definitivt. Försök förstå att ni främst har en själslig koppling, med allt vad det innebär. För att en sådan ska manifesteras i den fysiska verkligheten, så måste båda själarna också göra det. Försök också att inte jaga mer, genom att sluta ha ett fokus på hans fysiska person och istället på din själ. Lär känna den och vad den vill. Vill du ha vägledning i detta så är du välkommen att ringa till mig när jag jobbar.
   Tack för tålamod med sent svar.
   Varma hälsingar
   Lady Casha

 6. Solli den

  Folk förväxlar “Conected body” med “Tween soul”.

  Conected body:
  Är kroppskontakt ibland. Tvilling kroppar har kontakt hela tiden.

  Tvillingsjäl:
  Kan inte vara man och kvinna om de inte är man och hustru det vill säga gifta.

  • Lady Casha den

   Tack för din kommentar men inte vet jag ärligt talat. Det finns så många idéer om hur det är och begreppsförvirring också med termer, så jag väljer att inte hävda någonting som fullständigt sant eftersom det inte går att verifiera. Hypoteser kan man ha. Jag är inte säker på att jag kan ställa mig bakom din, men det spelar mindre roll. Var och en blir salig på sin tro, som det heter.

   • Solli den

    Det är inte någon “ide” eller hypotes det jag sagt tidigare, det är fakta.

    • Lady Casha den

     Säger du det så är det så för dig.

 7. Jonna den

  Hej. Jag undrar, kan en far och dotter vara tvillingsjälar? Eller själsfränder?

  • Lady Casha den

   Hej Jonna, utifrån min förståelse kan de inte vara tvillingsjälar, men väl själsfränder.

 8. Alvkvinna den

  Kan min jordiska tvillingsjäl ha samma namn eller liknande namn som jag?

  • Lady Casha den

   Hej. Jag förstår det så att du undrar om din tvillingsjäls fysiska form kan ha samma namn eller liknande som ditt? Och svaret på det är att det är möjligt men det finns ingenting som säger att det behöver vara så.

Lämna en tanke