Jupiter möter Pluto april – november 2020

0

Den 4 april 2020 möttes Jupiter och Pluto i en exakt konjunktion i Stenbockens tecken vilket var det första av tre möten mellan de båda planeterna 2020 beroende på att de också kommer vara i retrograd under året. Det andra mötet sker den 30 juni och det tredje 12 november. 

Dessa konjunktioner kommer ske 24 och 22 grader i Stenbocken, vilket betyder att den som har personliga planeter där eller i aspekt till dessa punkter kommer att vara berörda av detta på ett mer direkt plan än övriga, men mötet kommer avspeglas på ett globalt plan och ha betydelse för alla mer eller mindre fullständigt.

Jupiter och Pluto är på många sätt motsatta varandra – Jupiter är den största planeten i vårt solsystem och består av många färger medan Pluto är den minsta och är svart och vit. 

Jupiter är en expansiv planet, som representerar visdom och kunskap, att tänka stort och fritt och att se bortom horisonten. Jupiter expanderar och lyser upp allting som planeten kommer i kontakt med och kan dra det som ligger i djupet till ytan.

Pluto i Stenbocken har vi som lever nu aldrig upplevt förut eftersom Pluto tar 240 dryga år på sig att gå varvet runt. Planeten representerar det extrema och är också förknippad med vår själs utveckling – är en kraftfull energi som manar oss framåt. 

Jupiter tar ungefär tolv år på sig att gå zodiaken runt, tillbringar därmed ett år i varje tecken och kommer i kapp Pluto ungefär var trettonde år och möten mellan dem kan beskrivas som en inbjudan att växa och gå till botten med saker och ting för att upptäcka vad som verkligen spelar roll. 

Eftersom Jupiter och Pluto möts i Stenbocken kommer de vara under inflytande av den långsamma och stadiga planeten Saturnus, som kan tygla den benägenhet att gå till överdrift som Jupiter i sig självt är behäftad med.

I Stenbocken transformerar Pluto bland annat våra idéer om styrande och makt. Vi kommer ges tillfälle att se över hur vi strukturerar och vill strukturera våra liv. Pluto betyder alltid en total och fullständig förändring som på sikt resulterar i ett nytt liv. Det kan till en upplevas som en rejäl utmaning, men ur detta kommer någonting nytt och bättre på sikt. 

Kombinationen av Jupiter och Pluto kan ge upphov till en mycket starkt drift att skaffa sig personlig makt, samtidigt som deras placering i Stenbocken tillsammans med Saturnus vistelse i tecknet betyder att vi kommer att behöva justera våra aspirationer utifrån de begränsningar vi står inför vad gäller våra materiella resurser och den tid och det utrymme vi har till vårt förfogande.

De svårigheter eller kriser vi stöter på kommer att revidera vår uppfattning om vad vi behöver utveckla och underhålla och vad vi behöver släppa taget om och låta gå, både i stort och i smått, individuellt och kollektivt. 

Vi kan också komma att se bortom våra fysiska omständigheter och få visioner om vad som skulle kunna vara möjligt, en annan verklighet.

Jupiter tillsammans med Pluto kan även ge upphov till en intensivt fokus att skapa någonting som ligger utanför vad vår uppfostran och vad samhället har sagt är möjligt. Istället för att vara beroende av yttre bekräftelse och förväntningar kan vi tillåta Jupiter och Pluto att hjälpa oss upptäcka det som är viktigt för oss – vår inre personliga mening och vad vi vill skapa utifrån den.

Hur det än tar sig uttryck kan vi varken förneka eller sätta stopp för transformationen som Pluto kommer med och till vilken Jupiter nu bidrar med hopp, tro och tillit. 

Astrologin under detta året och de närmaste åren är unik och omvälvande. I och med den globala kris som utlösts av Corona och alla medföljande åtgärder och omständigheter lär det stå klart för alla att vi inte kan förvänta oss att återgå till det vi innan hade vant oss vid som normalt. Världen blir aldrig igen vad den var. Vi är inne i en förändringsprocess som kommer rita om kartan och verkligheten på ett sätt som vi ännu inte riktigt kan föreställa oss. 

Jag har tidigare bland annat skrivit om Jupiters årslånga resa genom Stenbocken och vad det kan betyda för oss, samt om mötet mellan Saturnus och Pluto som skedde i januari 2020, någonting som vi fortfarande upplever effekterna av och kommer göra länge än. 

Jag studerar astrologi och delar på detta sätt med mig av vad jag lär mig. Välkommen att kommentera och återkom gärna för mer inlägg i ämnet. Du hittar alla mina artiklar i astrologi under “Resurser” i bloggens meny. 

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star
Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland på tarotguiderna.se och ladycasha.se

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke