Månens noder och fullmåneförmörkelse i Tvillingarnas tecken 30 november 2020

0

Måndagen den 30 november kl 10.29 på förmiddagen utspelar sig en fullmåneförmörkelse 8 grader (nästan 9) i Tvillingarnas tecken.  

Vi har en månad kvar av det här omvälvande året 2020 som började med en förmörkelse den 10 januari (du hittar inlägget jag skrivit om detta här) och som två dagar senare den 12 januari följdes av den unika konjunktionen mellan Saturnus och Pluto i Stenbockens tecken (inlägget om det kan du läsa här)

Tre mycket viktiga och betydelsefulla astrologiska händelser återstår nu innan året är slut och den här artikeln handlar om den första av de två förmörkelser som utgör vinterns eklipssäsong. 

En förmörkelse sker när en fullmåne eller en nymåne utspelar sig i anslutning till månens noder.

Noderna färdas i opposition till varandra i motsatt riktning jämfört med planeterna och skapar på så sätt en “axel” mellan sig då de befinner sig i motsatta tecken (tänk dig en rak linje tvärsöver den runda cirkel som zodiaken utgör). Denna axel kan man säga sätter ett tema utifrån den symboliska innebörden av de tecken noderna befinner sig i. 

De tar ungefär 18 månader på sig att gå igenom varje tecken och således 18 år att gå hela varvet runt. Det i sin tur betyder att det tar ungefär nio år för noderna att återigen aktivera en axel när de är halvvägs hela varvet runt. Det speciella temat för den specifika axeln kommer därmed i fokus vart nionde år, men på ett annat sätt eftersom de båda noderna har olika innebörd – det är skillnad på om södra eller norra noden är i ett tecken. (Jag har skrivit om noderna i en tidigare artikeln som du hittar här)

Den södra noden representerar var vi kommer ifrån, det vi kan och det som känns tryggt för oss, den visdom, de färdigheter och den erfarenhet vi har med oss in i det här livet; det vi behärskar, kan och det vi gör av “födsel och ohejdad vana”.

Men det kan också vara det området där vi blir rigida och tenderar att fastna – det är till det som den södra noden symboliserar och utgör i vårt liv som vi tar vår tillflykt när vi är bekväma eller fega eller när vi är omedvetna och bara lever på utan att reflektera.

Det kan handla om vanor och mönster och en ovilja att vara öppen för någonting nytt, vare sig det är nya sätt, idéer, begrepp eller en ny teknik eller någonting annat som vi till en början känner oss främmande för eller inte behärskar. 

Den norra noden representerar ett område där vi är nybörjare, det vi inte har så mycket vana med sedan tidigare och det vi ska utveckla under vårt liv.

Färden från södra till norra noden kan ses som en evolutionär resa som vår själ är ämnad att företa för att utvecklas.

Norra Noden kan locka och inspirera och utgöra en dragning vilket är själens sätt att mana oss framåt i vår utveckling, men den kan också vara skrämmande eftersom den representerar det okända och det kan också vara där vi begår våra största klavertramp eftersom vi kan vara både naiva och klumpiga på de områden som norra noden i vårt horoskop representerar.

För att kunna utvecklas åt det håll och i den riktning som norra noden pekar behöver vi lämna och släppa taget om bekvämligheten och tryggheten med den Södra Noden och vad den står för i våra liv.

Förhoppningsvis kan vi därmed med tiden uppnå en balans mellan de båda punkterna där vi kan använda oss av våra medfödda färdigheter för att på ett gediget sätt utveckla och verka på de områden som vi är ämnade att lära oss att behärska för att utvecklas till vår högsta potential. 

Att förstå noderna i våra horoskop och var de är placerade, i vilka tecken och i vilka hus och hur de är aspekterade, ger således viktiga ledtrådar till själva meningen och syftet med vår inkarnation, vårt öde och vårt karma. 

Södra noden befinner sig för närvarande i Skyttens tecken och Norra Noden i Tvillingarnas.

Denna axel har att göra med vår mentala inställning till saker och ting, vår filosofi och hur vi ser på oss själva och världen. Det handlar om att se saker och ting från olika håll och att välja sida. Det kan ge upphov till en viss polarisering men samtidigt handlar det också om var vi kan hitta en gemensam grund. 

Fullmåneförmörkelsen den 30 november är partiell eftersom det är några grader mellan noderna och solen respektive månen, men den kommer ändå att föra med sig händelser och upplevelser som kan vara både ödesbestämda och synkronistiska, framförallt för dem som berörs mer direkt genom sitt individuella horoskop. 

Vi kan uppleva en dragning mellan det som varit och det som komma skall, mellan att upprepa mönster och att bryta dem. 

Förmörkelsen kan vara starkt emotionellt och mana oss att titta djupare på saker som bottnar i våra tidigaste upplevelser och sår som vi fortfarande bär med oss på grund av att vi inte känner oss värdiga och är rädda för att bli övergivna. Nu är det dags att släppa taget om detta. 

Generellt anses förmörkelser vara tillfällen då saker och ting både försvinner och kommer in ens liv. Det handlar om förändringar och en potentiell “uppgradering” av livet, från en nivå till en annan.

Med norra noden i närheten av månen kommer vi tänka på framtiden och med sin placering i Tvillingarna innebär den här fullmånen en kulmen med budskap, sociala händelser och sociala kontakter som kan ha sina rötter i saker och ting som ligger längre tillbaka. 

Det kommer även vara en utmärkt tidpunkt att kommunicera och dela med sig av sina tankar och idéer med andra för inspirera varandra att tillsammans hitta en ny och bättre riktning för våra liv.

Tvillingarna representerar bland annat sättet vi kommunicerar på, vår närmiljö, våra vänner, syskon, grannar, kortare resor. Tecknet handlar också om variation och valsituationer, att välja mellan två – eller flera – alternativ.

Vi kan nu uppleva att vi står vid ett slags vägskäl där det kan finnas flera alternativa vägar att gå. 

Södra Noden, det vi nu ska lämna bakom oss, representerar i Skytten dogmatiska tankegångar, gamla trosföreställningar och rigida övertygelser.

Både som individer och kollektiv behöver – och förhoppningsvis kommer – vi att röra oss mot nya perspektiv och vara öppna för och ta in ny information i och med denna förmörkelse. 

Synkrona händelser och tillsynes slumpartade sammanträffanden omkring denna tidpunkt kan ha och få en speciell betydelse och kan visa oss på den väg vi är menade att ta. Var uppmärksam på vad som händer i dagarna eftersom det kan komma att växa i betydelse allteftersom Norra Noden sedan fortsätter sin resa genom Tvillingarna. 

Förmörkelsen kan föra oss dit vi behöver inför nästa år men den utspelar sig också med en så kallad T-kvadratur till en potentiellt flummig och förvirrad Neptunus i Fiskarna som kan innebära att det finns en hel del missvisande och felaktig information i omlopp, både på det personliga och kollektiva planet, samtidigt som den faktiska sanningen kan vara svår att både nå och få reda på.

Vi kan kastas fram och tillbaka mellan att känna oss säkra och osäkra på hur det verkligen ligger till. 

Det kan vara så mycket motsägelsefull information och förvirring att vi måste vända oss inåt för att där ta reda på vad som egentligen stämmer. 

Neptunus högre uttryck handlar om att komma i kontakt med vår andliga natur, att veta och känna hur vi är ett med vår andliga källa och vårt andliga ursprung, vad vi nu än kallar det. 

Tiden mellan två förmörkelser anses sedan gammalt vara en slags portal då slöjan mellan den här världen och andra är extra tunn och det är lättare att tillgång till högre visdom och perspektiv vad gäller våra egna liv. 

Dagarna runt förmörkelsen lämpar sig synnerligen väl för inre, andligt arbete. Affirmationer, mantran, bön, meditation, visualiseringar, tacksamhetslistor eller goda handlingar eller annat i samma anda – kan ha en extra stark effekt på ditt liv.

Men det kan också tankar, känslor och handlingar som är negativa och destruktiva, så det är bra om du kan göra en ansträngning att hålla dig “på plus”. Var vaken och medveten om hur du uttrycker dig både inom dig och till andra, och vad du gör. 

Tvillingarnas härskare är Merkurius och Merkurius befinner sig vid tillfället för själva förmörkelsen i Skorpionen i sextil (en harmonisk aspekt på 60 grader) till Jupiter och de andra planeterna i Stenbocken, Saturnus och Pluto.

Den 1 december kommer Merkurius att kliva in i Skytten för att där bidra med expansiva energier och hjälpa oss att se den större bilden vad gäller det vi har funderat på sedan slutet av september.

Det ligger för mentala genombrott och lösningar. Vi kan också få hjälp att se det vi inte har sett förut.  

Den stundande solförmörkelsen infaller den 14 december och sedan har vi en stor konjunktion mellan Jupiter och Saturnus i Vattumannen på vintersolståndet. Jag återkommer till detta när det närmar sig. 

Allt gott så länge.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland på tarotguiderna.se och ladycasha.se

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan