Månadens tarot december 2023

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2023 som du finner här.

1-10 

Månaden börjar med förändringar som till en början kan kännas mer eller mindre påtvingade, men det är för att en cykel behöver och håller på att komma till ända, vilket i sin tur kommer leda till någonting bättre än den nuvarande situationen. Det kan vara att du har jobbat i fel riktning, försökt dig på att åstadkomma någonting som inte är i linje med vad du egentligen ska göra, att du inte helt och hållet – eller inte alls – lyssnat på din inre och högre vägledning utan istället ignorerat den. Det kan upplevas som ett misslyckande eller ett nederlag initialt, men om detta gäller dig så ska du veta att det alltså är för att bereda plats för någonting som kommer vara och kännas ännu bättre. Med det i minnet är det lättare att släppa taget istället för att haka sig fast vid något som inte längre har relevans. 

 

Vad gäller arbete och karriär kan detta då uttrycka sig i att bli av med en tjänst eller en position på grund av förändrade förhållanden på arbetsplatsen eller marknaden, men det presenterar samtidigt, i enlighet med ovan, en möjlighet att påbörja någonting som är mycket mer i linje med den du verkligen är. 

Vad gäller ekonomi och finanser kan en investering utfalla annorlunda än förväntat och ge att du inte får den utdelning du hoppats på, men låt det inte besegra dig. Ju förr du accepterar faktum och istället blickar framåt kommer lösningar på det här området uppenbara sig. 

Vad gäller kärlek och relationer kan energin betyda att en relation är över. Det behöver dock inte vara så, det är bara om den ändå redan var på upphällningen och av olika skäl inte längre stämde. Också här gäller att snabbast möjligt släppa taget. Inte genom att förneka en känsla av besvikelse, utan genom att tillåta den men inte heller vältra sig i den längre än nödvändigt. 

Det som sker nu är till vårt högsta bästa. Vi behöver befrias från band och ansvar som inte längre tjänar ett konstruktivt och positivt syfte i våra liv. Det kan ha varit en källa till oro och ängslan och vi har haft svårt att röra oss vidare på grund av rädsla för vad som ska komma i dess ställe. När det är så kan ibland livet självt se till att vi kommer loss. Vi kan uppleva oss som offer, men i själva verket speglar förändringen ett inre och djupare behov och i slutändan kommer vi kunna både se och känna det. Det här är alltså ingenting att vara rädd för eller beklaga, snarare välkomna och omfamna. 

11-20  

Redan i mitten på månaden kommer vi få känslan av hur saker och ting rör sig mot det nya och bättre.  Det är en tid för att pröva nya idéer, sätta igång nya projekt, hitta nya sätt att göra saker och ting på. Var inte rädd för att prova. All form av kommunikation är betonad och energi kan medföra resor, allt för att vidga horisonten. 

 

Vad gäller arbete och karriär är det en bra tid för att föra ut sig själv och sitt arbete, det kan handla om att göra en webbsida eller utskick eller på andra sätt kommunicera med potentiella köpare, kunder eller uppdragsgivare. Andra kan få goda nyheter angående sitt jobb. 

Vad gäller ekonomi och finanser ligger det för ett snabb och oväntat skifte till det bättre.

Vad gäller kärlek och relationer kan det handla om ett oväntat möte som snabbt utvecklas till någonting signifikant, då allting känns rätt och faller på plats. Den som redan är i en relation kan få uppleva hur kommunikationen plötsligt förbättras, antingen utan ansträngning eller för att någonting lossnar som ni jobbat på länge.

För alla gäller potentialen till ökad medvetenhet då fjällen faller från ögonen och den som tidigare varit skeptisk kan komma att få bevis för att det finns en osynlig verklighet. 

21-30 

Månadens sista tio dagar ser energin ut att vara aningens låg, mer eller mindre beroende på hur vi tagit ut oss innan. Det handlar nu om att ta det lugnt och lägga ner det här med att stressa för att få allt perfekt. Om det är svårt så ta hjälp av meditation eller någon som kan stötta, men det är viktigt att respektera behovet av vila och återhämtning. 

 

Vad gäller arbete och karriär kan det handla om att ta ut semester eller till och med sjukskriva sig ifall det är nödvändigt, för att få den nödvändiga tiden att ta hand om kroppen och själen på. Den som ändå jobbar på kan känna sig frustrerad och trött och som den sitter fast. Kom då ihåg att det är tillfälligt och vad du kan göra för att förändra situationen för dig. 

Vad gäller ekonomi och finanser kan dessa dagar innebära att någonting förväntat inte sker, någonting hakar upp sig som gör att en inkomst kan komma att skjutas upp. Ta det lugnt, också det är tillfälligt och kommer att reda ut sig. 

Vad gäller kärlek och relationer finns det initialt finnas risk för en känsla av alienation och ensamhet, men kvalitetstid tillsammans med andra kan med stor sannolikhet råda bot på detta om grunden är bra. 

Hur din tro än ser ut och vilka medel du än använder för att stärka dig och koppla upp dig, använd dig av det nu för att fördjupa din medvetna kontakt med den andliga dimensionen av dig och livet. Det kommer att ge dig vad du behöver för att hantera den utmanande energin. Dagarna kan mycket väl bli riktigt fina, så längre du inte stressar och ser till att du är i balans och inte förlorar dig i det yttre och alla göranden. 

 

Övergripande energi hela månaden 

Månaden i sin helhet kan innebära någon form av konfrontation mellan olika perspektiv och sätt att tänka. Det kan vara du som inte vill underkasta dig traditioner som du inte (längre) finner giltiga, och andra som utövar påtryckningar. Men du ska vara trogen dig själv i första hand och det kan vara en tid för att göra någonting annorlunda som passar den du har blivit och är. På så sätt lägger du grunden för nya traditioner, sådana som är i linje med din tro och dina behov. 

Det är viktigt, som redan framkommit men som betonas ytterligare av den övergripande energin, att ta sig tiden att upprätta och fördjupa kontakten med sitt andliga jag, sin själ och högre kraft. Meditation, bön, affirmationer, mantran, stunder i naturen – vad helst du behöver och som hjälper dig. Inte som någon enstaka insats – det bästa är om du kan avsätta lite tid varje dag – hellre några minuter varje dag än en timme då och då. 

Med det önskar jag alla en riktigt god jul och ett gott slut på 2023! 

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Månadens tarot november 2023

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2023 som du finner här.

1-10 

Långsam kommer längst heter det och talesättet kan symbolisera de första tio dagarna av månaden. Tack vare vår uthållighet och vårt fokus gör vi stadiga framsteg.

Vad gäller arbete och karriär ser det mycket positivt ut för den som spelar sina kort rätt, framförallt för entreprenörer och frilansare. Det kan handla om en rejäl tillströmning av kunder, klienter eller projekt eller att genom en kontakt få en möjlighet som öppnar upp för yrkesmässiga framgångar och utmärkelser. Också den som är anställd kan få någon form en erkännande eller utdelning för sina insatser, om de har varit ambitiösa. 

Vad gäller finanser kretsar de här dagarna till ganska stor del kring ekonomi och ekonomisk stabilitet, det gäller att ha lite sunt förnuft med i leken och inte överspendera och lägga pengar på sådant som inte leder någon vart eller inte har nåt värde. Inte desto mindre kan det klirra till i kassan, någonting kan ge vinst som har att göra med tidigare insatser eller investeringar och det kan innebära resa i samband med detta. 

 

Vad gäller kärlek och relationer är det inte särskilt romantiska dagar men det betyder inte att det inte finns kärlek, bara att den uttrycker sig på ett annat sätt. Energin kännetecknas av stabilitet, tillgivenhet, pålitlighet, lojalitet och ansvar vilket ju är viktiga ingredienser också i relationer. 

Överlag ser det ut som om vi har jobbat tillräckligt mycket och länge på vår andliga utveckling att vi står stadigt med vad som än dyker upp, stort som smått, och hanterar det med lugn och sans. 

11-20 

I mitten av månaden däremot finns det risk för någon form av konflikt. Den behöver inte vara öppen eller våldsam, men motstridiga krafter är i farten och det gäller att ha tungan rätt i munnen och inte låta sig triggas eller provoceras till att agera utan att tänka sig för. Någon kan vara dominerande och vilja ha det på sitt sätt och det bästa är att backa undan och inte ge sig in i en strid just nu. Behöver du gå för att bevara dig och din integritet så gör det, du har skyldigheter gentemot dig själv i första hand. 

Vad gäller arbete och karriär dessa dagar innebära att du står lite ensam, du får inte riktigt den uppbackning eller det stöd du behöver på den här fronten och upplever det kämpigt. Kom ihåg att det är tillfälligt.

Vad gäller finanserna så är de aningens osäkra så här i mitten på månaden, mer eller mindre. Även om du har pengar ska du se upp med var du stoppar dem, gör framförallt inga suspekta investeringar. 

Vad gäller kärlek och relationer kan en partner vara dominant. Det kan vara den andre och i så fall behöver du bestämma dig för hur mycket du kan och ska ta innan du sätter ner foten eller går, men det kan också vara du och då behöver du besinna dig om du vill ha en relation eller ha kvar den relationen du redan har. 

 

Överlag gäller att vara tolerant mot andra som tänker, tycker och tror annorlunda än du. 

21-30 

Månadens sista dagar handlar om någonting vi behöver all vår kraft till att hantera, men om vi gör det så kommer vi komma över krönet, det är en sista ansträngning, och vi kan sen känna oss nöjda. Detta kan gälla ett område eller en aspekt av vårt liv och det kan tillfälligt kännas som om orken tryter, men vi kommer ha tillgång till den energi och de resurser vi behöver, så ingen ska behöva ge upp. 

Vad gäller arbete och karriär handlar det om att du gjort det du kan och nu är det mer eller mindre bara att vänta och lita på att det som ska ske är i rörelse bakom kulisserna. Du kan behöva ta hand om saker och ting, men på det stora hela är bollen i rullning. 

Vad gäller ekonomin är det inte tillrådigt att överspendera. Håll i slantarna för stunden. Väntade pengar kommer är försenade men kommer in om inte alltför länge. 

Vad gäller kärlek och relationer så kan antingen du eller någon annan behöva lite luft, ta ett steg tillbaka. Det behöver inte vara ett problem så länge båda är med på noterna. Om du är singel och fortfarande bär på någonting känslomässigt som skulle kunna vara ett hinder i en ny relation är det hög tid att ta itu med det nu, att hitta ett sätt att läka.

Överlag är det bra att vara lite återhållsam och disciplinerad och göra det som behövs göras. 

Övergripande energi hela månaden 

Den övergripande energin berättar att någonting som vi arbetat med eller på under en längre tid är på väg att vara klart så om det tillfälligt uppstår mankemang eller annat hinder på vägen, så är det absolut ingen anledning att ge upp. 

 

Vad gäller arbete och karriär kan det uppstå förseningar men det ser positivt ut på andra sidan av dem, till exempel om du sökt jobb kan beskedet dröja men troligtvis vara positivt när det väl kommer. Här ligger det för nya begynnelser och nya idéer som kan få gehör. 

Vad gäller ekonomin finns det ett löfte att väntade eller på annat sätt utlovad pengar kommer. Det kan handla om en slags belöning. 

Vad gäller kärlek och relationer ligger det för kommunikation och budskap som kan komma i form av e-mail eller liknande, det kan handla ett gammaldags kärleksbrev. Den som har en i grunden bra relation kan uppleva ett litet gupp på vägen men det är bara tillfälligt och för den som är singel finns det ett löfte om att någon är på ingång ifall planeterna står rätt i övrigt. 

Överlag handlar månaden om att vi kan fördjupa vår medvetenhet om vilka vi är och vad vi är här för att göra, samt den kraft som ligger i det och att vara närvarande. 

Ha en fin november!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Månförmörkelse i Oxens tecken 28 oktober 2023

Den 28 oktober cirka klockan 22.25 svensk tid infaller en partiell förmörkelse av fullmånen 5 grader i Oxens tecken. Solen står då, som den alltid brukar vid fullmåne, i exakt opposition till månen, vilket i det här faller betyder 5 grader i Skorpionen.

Vi påverkas alla mer eller mindre av en förmörkelse beroende på hur den faller i vårt personliga horoskop och de som kommer känna av just denna förmörkelse mest är de som har viktiga planeter eller punkter 0 till 10 grader, framförallt i de fasta tecknen Oxen eller Skorpionen, Lejonet eller Vattumannen.

Som jag skrivit om tidigare uppstår förmörkelser, eller eklipser som de också kallas, när det antingen är fullmåne eller nymåne i nära anslutning till månens noder.

Den här förmörkelsen infaller med norra noden vilket bland annat betyder att den har ett fokus på framtiden då norra noden visar vart vi är på väg.

Enkelt uttryckt kan man säga att Oxen som är ett jordtecken representerar den materiella, stabila och praktiska sidan av livet medan vattentecknet Skorpionen representerar det metafysiska, passion och transformation och det här är den sista av flera förmörkelser längst Oxe-Skorpionenaxeln som inleddes november 2021.

Detta betyder att vi kommit till slutet på det tema som Oxen och Skorpionen utgör – ett tema som handlar om resurser, finanser, tillväxt och välstånd, värden och värderingar, trygghet och säkerhet, makt och auktoritet – och att någonting som som tog sin början då nu är över.

 

Vi har alla på olika sätt jobbat med att på olika sätt få ihop den praktiska och andliga delen av vår verklighet och många av oss har med sannolikhet fått en ny känsla för vad som är viktigt för oss. 

Månen kommer också vid förmörkelsen vara i konjunktion med Jupiter som befinner sig 11 grader i Oxen och kan liva upp och tillföra en känsla av expansion och mening.

Merkurius och Mars är i skorpionen tillsammans med solen och bidrar med ärlighet, intuition, intensitet, motivation och drivkraft. 

Dessutom är Venus den styrande planeten för den här förmörkelsen eftersom hon härskar över Oxens tecken, och Venus befinner sig för tillfället inte bara i Jungfrun utan också i direkt och gynnsam aspekt till månen.

Alla förmörkelser bjuder alltid på överraskningar och plötsliga vändningar och i det här fallet, på grund av både Jupiter och Venus, kan det för många handla om någonting mycket positivt och välkommet som händer, vi kan t.ex få ett erbjudande eller bli presenterade en möjlighet som öppnar vägen framåt för oss, men det kan också handla om att helt enkelt bara ha det ovanligt bra. 

Men om det skulle uppstå en prövning som ett resultat av förmörkelsen, vars inflytande kan sträcka sig en bra bit in i framtiden, så kom ihåg att livet inte handlar om “hur man har det” utan om “hur man tar det”. Allting går att vända genom ett perspektivskifte och allting som händer kan leda till någonting bättre om vi tar vara på chansen och rätt förstår vad som händer. 

Det fick mycket mer att säga om detta men jag hoppas detta är en liten inblick som ska väcka nyfikenhet. Astrologi är ett oändligt ämne som bara blir mer spännande ju längre in i det man tränger.

Om ni kommer ihåg så förutspådde astrologer en vändning i utvecklingen för hela världen i och med konjunktionen mellan Saturnus och Pluto i januari 2020 och efter det var pandemin ett faktum. Det är svårt att förutspå exakt vad som ska hända, men man kan genom att titta på tidigare transiten och aspekter få en uppfattning om temat och energin som aktiveras.

På så sätt är man inte bara utrustad med medvetenhet och kan bättre parera svängarna i livet och universum utan man får också en känsla för hur allting hänger ihop och av att vara en del i helheten. 

Ha en fin förmörkelse!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

 

Solförmörkelse i Vågens tecken, 14 oktober 2023

Oj, tiden går så fort och det är så mycket som händer att jag helt glömde bort att det är ny månad och att jag skulle ha producerat månadens tarot.

Jag tänker att det får vara så för den här månaden och bli lite annorlunda. Jag har under det här året haft flera oväntade vändningar och allting är i rörelse, ett nytt liv håller på att ta form och gamla hjulspår luckras upp. Även om det i mitt fall handlar om en lång process – jag har solen i Oxens tecken genom vilket planeten Uranus – som representerar det oväntade och plötsliga, radikala vändningar och förändringar – har vandrat under några år och tre gånger träffat min sol direkt. Dessutom är månens norra nod i Oxen och har bidragit till flera förmörkelser, varav åtminstone en har haft ett direkt inflytande på mig.

Istället för det vanliga prognosen fokuserar jag istället på solförmörkelsen 21 grader i Vågens tecken den 14 oktober.


Jag har skrivit förut om förmörkelser även om det var ett ta sedan nu, men för att göra det enkelt kan man säga att de kommer med förändring och ofta av det ödesmättade slaget. Det gäller naturligtvis inte att alla blir direkt berörda på det personliga planet, det beror på var förmörkelserna faller i det personliga horoskopet och vilka aspekter de gör till personliga planeter och punkter, men även om man inte är direkt personligen träffad så kan bli varse effekterna av detta fenomen.

Förmörkelser uppstår när månens noder befinner sig i närheten av antingen en nymåne eller fullmåne.

Månnoderna är matematiska punkter, där månens bana korsar ekliptikan, solens bana. De är två och befinner sig i opposition till varandra samt färdas motsols. Detta betyder att när den ena noden är i ett tecken är den andra i det motsatta tecknet av zodiaken, och på så sätt pratar man om en axel mellan noderna där varje axel har sitt speciella tema utifrån vilka tecken som är berörda.

Väduren-Vågen, Oxen-Skorpionen, Tvillingarna-Skytten, Kräftan-Stenbocken, Lejonet-Vattumannen och Jungfrun-Fiskarna.

Norra Noden representerar enkelt uttryckt det vi färdas mot, vår framtid och det vi inte har någon större vana av, medan Södra Noden representerar vårt förflutna, karma och det invanda.

När månen befinner sig mellan solen och jorden sett från jordens perspektiv inträffar en solförmörkelse när någon av månnoderna är i närheten och när jorden är mellan solen och månen inträffar på samma sätt en månförmörkelse.

Bilden ovan visar solförmörkelsens bana 14 oktober 2023 och är copyright OpenStreetMaps contributors 

På det globala planet är det främst länderna där förmörkelsen är synlig som berörs. 

En solförmörkelse är en nymåne, alla nymånar betyder nystart och en solförmörkelse är som en extra potent nymåne vilket i sin tur alltid är en tid för någonting nytt, en ny början. Man kan se det som en dörr som öppnas. 

Denna solförmörkelse infaller 21 grader i Vågens tecken vars teman främst är partnerskap och relationer, hur vi relaterar till andra, samt harmoni och balans.

Och det är Södra Noden som befinner sig i Vågen denna gång i närheten av fullmånen vilket gör att det handlar om att på ena eller andra sättet rensa ut det vi är färdiga med, just vad gäller relationer och hur vi förhåller oss till andra, för att på så sätt uppnå en bättre balans och harmoni i våra liv.

Det betyder inte att alla relationer kommer gå sönder eller band brytas. De kan göra det om de inte längre tjänar ett konstruktivt syfte, men det handlar också om att bli medveten om vilka mönster vi har i hur vi relaterar till andra, och kanske om hur det har sina rötter i vår barndom och uppväxt, för att vi med tiden ska kunna förändras när vi ser vad som inte längre fungerar. Med tiden kommer detta leda till att vi skapar nya relationer utifrån vårt nya medvetande och sätt att relatera. 

Förmörkelsen är också i konjunktion med Merkurius som representerar bland annat kommunikation och vår mentala apparat, så det kan komma att vara mycket samtal och diskussioner kring detta. 

Uranus, planeten som representerar plötsliga och oåterkalleliga förändringar befinner sig också i aspekt (150 grader), till solen och nymånen och tillför ett element av överraskningar och förstärker draget av oberäknelighet som en förmörkelse i sig redan kommer med. 

Ytterligare aspekt som gör just denna förmörkelse extra potent är att planeten Pluto befinner sig i kvadratur till noderna samt att Pluto precis dagarna innan har stannat för att vända direkt efter att ha varit retrograd i flera månader.

Alltid när en planet stannar så är dess inflytande extra starkt. Pluto är planeten som representerar död och pånyttfödelse – transformation – så någonting i våra liv – och i världen – är definitivt på väg ut och någonting nytt på väg in.  

Exakt hur detta kommer till uttryck i våra individuella liv, även de som är mer berörda på grund av sitt personliga horoskop, är svårt att säga eftersom det har med andra faktorer att göra, framförallt var man befinner sig i sin egen utveckling. Någon som redan har gjort ett stort inre jobb upplever en händelse av detta slag annorlunda än någon som inte är van att reflektera över sitt liv och sig själv. 

Jag tror det får räcka för den här gången. Det finns mycket mer att säga men jag hoppas det ska räcka för att väcka nyfikenhet och jag hoppas återkomma med ett inlägg i samband med månförmörkelsen om två veckor. 

Astrologi är studiet av cykler, av planeternas betydelse och rörelse och hur de korresponderar med skeenden på jorden. För den som inte har någon kunskap alls kan det verka ogenomträngligt att begripa, det är som ett språk man måste lära sig för att förstå, men när man väl får en liten inblick i vad som egentligen sägs är det otroligt fascinerande. 

Allt gott!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

 

Månadens tarot September 2023

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2023 som du finner här.

1-10

Början av månaden andas en försiktig optimism när det ser ut som om saker och ting håller på att ordna upp sig där de har trasslat, även om det kanske inte sker lika snabbt som vi skulle önska. Men vi vet vad vi är kapabla till och vad vi behöver göra nu, vi känner att vi rör oss i rätt riktning och att våra idéer, vår tid och vårt engagemang kommer att ge resultat.  

Vad gäller karriär och arbete ser det ut som vi är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt människor, och alla former av samarbete kan vara konstruktiva och kreativa. Den som inte befinner sig i ett sammanhang med andra eller en partner kan ändå göra kontakter som får jobbet gjort. Tiden kan också handla om att resa för jobbets skull och det ligger för trevlig besked gällande någonting som kan påverka arbetet. 

Vad gäller ekonomin så ligger det för ett lyft, det kan vara förväntade pengar som kommer in och/eller en löneförhöjning. Det ligger inte så bra för att låna eller utöka en kredit, ifall det är tillfälligt kärvt, finanserna kommer att förbättras på lite sikt. 

Vad gäller kärlek och relationer så kan en gemensam dröm vara det som håller ihop de som är i ett förhållande och om drömmen är tillräckligt väl förankrad och stark så kommer den och relationen att hålla även om det tillfälligtvis kan vara lite gungigt. Den som är singel kan vara lite velig och inte veta riktigt vad den vill ha ut av en relation, är det trygghet eller spänning? Det kan till och med finnas två kandidater som representerar två olika möjligheter och det kan vara svårt att välja. 

Gör ditt andliga och inre arbete, det är svaret på allt, alltid, själva förutsättningen för att allt annat ska fungera. 

11-20

I mitten av månaden är det någonting som återkommer i vårt liv. Inte helt överraskande eftersom ett ovanligt stort antal planeter alla är retrograda, det vill säga att de ur jordens perspektiv ser ut att gå baklänges, vilket de i verkligheten såklart inte gör, men det brukar ge att saker och ting tar en annan vändning och kan komma tillbaka och att energin blir mer eftertänksam.

Minnen och möjligheter från det förflutna kan dyka upp och talanger och förmågor som vi inte använt oss av på länge kan behövas igen. Det kan ha att göra med en barndomsdröm som gör sig påmind och ger upphov till nya kreativa banor, det kan vara någonting annat förknippat med vår egen barndom eller med barn överhuvudtaget. Se bara upp med att fastna i nostalgi. Det var inte bättre förr, bara annorlunda. 

Vad gäller arbete och karriär kan gamla drömmar och minnen influera det vi gör om vi jobbar med någonting kreativt, och all form av kreativ verksamhet kan få positivt bemötande och ha en viss framgång. Det kan också vara någon ur det förflutna som dyker upp och visar på nya möjligheter. 

Också vad gäller ekonomin finns en koppling till det förflutna, barndomen och allt som har med barn att göra. 

Vad gäller kärlek och relationer kan i samma anda någon ur det förflutna dyka upp igen och kemin återuppstå om det är meningen, eller så kan du träffa på någon som du känner från tidigare som har någonting positivt att berätta om någon som du varit intresserad av förr. 

Överlag är detta dagar för att återanvända och ta tillvara på sådan sm fallit i glömska men som fortfarande kan vara värdefullt. 

21-30

De sista tio dagarna av månaden kan det ske en vändning till det bättre för den som behöver. Det är en tid då det ligger bra till för att ta en väl kalkylerad risk, att våga sig på någonting och för den som gör det kan det som kan kallas lycka och tur stå en bi. När vi skrider till verket så svarar universum snabbt och glatt. Det hela handlar om en slags vändpunkt då det gäller att satsa högt, men det finns också en stabilitet här som är mycket förmånlig.

Om det händer oväntade saker och saker och ting ser ut att falla på plats, så ta vara på vägledningen. Du kan såklart välja bort, men det är med största sannolikhet ett tecken på att det finns en ny riktning tillgänglig för dig som skulle kunna leda till någonting mycket bra i förlängningen. 

Vad gäller arbete och karriär kan det vara en helt ny cykel som tar sin början, framförallt för dem som är redo att lämna det trygga och invanda för att förverkliga en dröm. Det är viktigt att följa intuitionen och inte låta sig stoppas av rädslor som kan ställa sig i vägen. Den som har modet att ta ett språng framåt kan få uppleva hur saker och ting öppnar upp på ett sätt som inte gått att föreställa sig innan. 

Vad gäller ekonomin så är det viktigt att inte krampaktigt hålla fast vid det du har utifrån en felaktig föreställning om att det är allt du har. Din kreativitet är din förmögenhet och den kommer generera inkomst, så investera det du redan ackumulerat för att utveckla dina färdigheter. 

Vad gäller kärlek och relationer kan den som redan är i ett förhållande känna det som att saker och ting har blivit slentrian och maler på i gamla hjulspår och det kan vara hög tid att göra en slags utvärdering om vad det handlar om. Det behöver inte innebära att det är dags att göra slut och gå vidare, men det kan göra det. Någonting behöver i alla fall göras för att det ska bli levande igen. Den som är singel och vill träffa någon behöver se över sina förväntningar och sin kravlista som kanske behöver uppdateras. Sannolikheten är stor att träffa någon som kan reflektera den du har blivit men först måste du bli klar över vad det är du vill ha. 

Överlag gäller att att vara medveten om hur vi använder våra tankar och vår energi, att vi förstår hur vi själva bidrar till hur saker och ting utvecklar sig, att vi tar ansvar 

Övergripande energi hela månaden

För hela månaden gäller att det är någonting som vi inte riktigt kan se utan måste förlita oss på vår intuition för att få grepp om vad det är. Saker och ting pågår under ytan. Det gäller också vår väg framåt men det är inte en anledning till att ge upp, vi är inte ute och cyklar, det är bara det att vi inte kan orientera oss efter omgivningen utan måste lyssna inåt. Det gäller att ha tålamod och tillit till den process som pågår. 

Ha en fin september!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

 

Månadens tarot augusti 2023

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2023 som du finner här.

1-10

Månaden börjar med en flygande start med mycket som händer i ett högt tempo och alla former av kommunikation är i fokus. Det ligger också för eventuella resor och i så fall sannolikt relaterade till arbete eller något spirituellt sammanhang. Det finns också ett behov av att pröva någonting nytt, blicka mot nya horisonter, starta ett nytt projekt och/eller hitta nya sätt att arbeta och göra på. 

Vad gäller arbete och karriär är månaden en bra tidpunkt för att föra ut verksamheten, göra den känd, skapa eller uppdatera hemsidan eller jobba på övrig närvaro i sociala media och liknande. Det ligger även för goda nyheter angående jobb. Vad gäller finanserna ligger det även där för positiva besked, en ansökan kan godkännas och/eller så kan saker och ting på den ekonomiska fronten utveckla sig oväntat och positivt överlag. 

När det kommer till kärlekslivet kan också där någonting oväntat hända, ett möte som utvecklar sig snabbt åt rätt håll för att det är så mycket som stämmer på flera fronter och i många aspekter. Den som redan är i en relation kan få uppleva hur kommunikationen er emellan förbättras och att ni blir mer instämda på och förstående för varandra. 

Överlag är dessa tio dagar en period då vi kan komma till fördjupad insikt och klarhet om vilka vi egentligen är, och vad vi har att göra här, och det kan ske nästan som från en stund till en annan i vissa fall. 

11-20

Nästa tiodagars period, mitten av månaden, kommer med en utmaning i form av en konflikt eller en konfrontation. Det är ingen ny energi utan snarare någonting som har legat länge eller i alla fall en tid, som kommer till ytan. Vad som är viktigt att komma ihåg är att vara så ärlig och sann som möjligt, att inte ta till några fula knep eftersom det bara skulle komma igen i en mindre angenäm form. Dessutom är det inte bara tillåtet utan också önskvärt att bara dra sig ur utan att plocka upp handsken och ge sig in i en strid. Framförallt om du känner att den andre personen varit oschysst på något sätt finns det ingen anledning att du ska gå en rond med denna, utan kan bara avlägsna dig. För även om du skulle vinna en sådan strid skulle det inte kännas bra. 

Vad gäller arbete och karriär kan du känna det som att du står utan stöd och assistans. Om utmaningen ligger på jobbfronten så kan du titta på hur du framställer dig själv. Är det så att du kanske bidrar till oegentligheterna utan att vara medveten om det? Är det något du kan förändra? Vad gäller ekonomin kan finanserna vara lite osäkra. Även om du kanske har så du klarar dig och till och med mer än så, kan det finnas en oro över framtiden. Ska du göra en placering så var mycket noga med vad det är du placerar i. Guld, silver och andra metaller samt mark är väl kanske det enda säkra nu som världen ser ut och som utvecklingen går, men det finns det andra som vet mycket mer om. Ta bara inga förhastade beslut. 

Om utmaningen rör området kärlek och relationer så kan den komma till uttryck i att någon är dominerande och krävande och även här gäller att det är bättre att avlägsna sig än att försöka ändra någon som kanske inte vill.  Använd dina energier till att hitta en väg framåt som stämmer för dig men undvik att försöka övertyga andra. 

21-31

Månadens sista tio dagar ser det ut som saker och ting lugnar ner sig men det är fortfarande mycket som är osäkert. Vi kan ha blivit triggade på olika sätt och vara påverkade av tidigare upplevelser och annat som legat på lur i vårt omedvetna. Rädslor och osäkerhet kommer till ytan och kan spela oss spratt på något sätt. 

Uttryckt på området arbete och karriär kan detta visa sig som en viss bedräglighet, du har inte hela bilden klar för dig, någon kan sitta inne med information som du inte har tillgång till. Ekonomiskt kan dessa dagar bjuda på lite upp och ner med i grund och botten ser det ändå ut som en hyfsat stadig kurs. Vad som inte tillråds är dock att ta stora och viktiga beslut på området – 23 augusti går dessutom Merkurius retrograd (fram till 15 september) och under en sådan period är det aldrig optimalt att göra det. Det är snare en tid för att undersöka och ta reda på fakta, bli på det klara vad gäller underlaget för ett framtida beslut. 

Vad gäller kärlek och relationer kan det finnas vissa påfrestningar nu i linje med den här energin, men det behöver inte betyda att saker och ting i grund och botten inte är bra eller på rätt väg. 

Se till att få tid för bön och meditation eller vad du gör för att hålla dig i balans. Under dessa dagar kan din tro stärkas, du kan uppleva ett starkare gensvar än annars. 

Övergripande energi för hela månaden

Även om det kan ta emot att höra, framförallt när det är svårt med livet, så är det i grund och botten och till sist och syvende så att den enda vi kan förändra är oss själva och om livet inte är som det borde vara så är det oftast så att vi har ett inre arbete att göra. Det kan ligga djupt oc framförallt om du redan gjort en massa arbete av det här slaget, även om du redan har rensat ut, bearbetat och på olika sätt helats, så kanske det ändå finns någonting kvar som du inte fått syn på som håller tillbaka. För vissa av oss är det ett heltidsjobb och ett livsprojekt. För andra går det snabbar och lättare, men det finns nästan alltid någonting mer att upptäcka. Annars vore vi redan Kristus eller Buddha alla.  Det kan under den här månaden kännas som om vi sitter fast men det handlar alltså med största sannolikhet om våra egna föreställningar – och invändningar. Vi vill göra något men avstår för att vi radar upp en massa olika anledningar till varför det inte går. 

Detta kan vara överlag men om det är fokuserat till arbete och karriär kan frustration och problem på den fronten handla om att du egentligen borde röra dig vidare, att du kommit så långt som du kan där du just nu är. På den ekonomiska fronten kan det behövas nya sätt att tjäna en inkomst på. 

Vad gäller kärlek och relationer kan den som är singel och inte vill vara det behöva titta på vad det är som håller tillbaka på det inre planet, är det tidigare traumatiska upplevelser eller en sorg som inte släppt? Någon du behöver förlåta? Den som är i en relation men inte är lycklig med det kan behöva inse att det är över och att det är dags att gå, släppa taget. 

Att inse att vi skapar våra egna begränsningar är första steget mot att överkomma dem. 

Ha en fin augusti!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

2023-08-01 | Månadens Tarot | 1 kommentar.

Juli

Tyvärr blir det inget månadens tarot för juli. Jag snubblade och föll för någon månad sen och bröt axeln och kan därför inte skriva någonting längre riktigt än. Jag tackar för överseende och önskar alla en riktigt fin sommarmånad.

Ta hand om er, det är stökiga energier i omlopp i världen på det större planet och det är viktigt att se till att ha ordning på sina egna.

Jag kommer finnas på Tarotguiderna som vanligt under månaden om allt går bra (förutom 1 juli då jag är planerat ledig) och du är varmt välkommen att höra av dig. När du pratar med mig tonar jag in mig på och får information från ditt högre jag vilket kan vara en fin bekräftelse eller ge en bra inblick i och perspektiv på vad som händer och sker med dig och ditt liv – allt för att du bättre ska kunna gå framåt och ta vara på det som är.

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Månadens tarot juni 2023

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2023 som du finner här.

 

1-10

De första dagarna i juni kännetecknas av en energi som ger oss tillgång till våra magiska krafter att skapa och forma våra liv. I synnerhet om det är någonting vi har övat på och praktiserat redan så kommer vi känna av en förstärkt kapacitet. Vi kan förlita oss på vår intuitiva medvetenhet och om vi är öppna och vakna för de synkroniciteter som kan uppstå och sedan följa tecknen, kan lycka och vad som kan se ut som tur, bli resultatet. Med andra ord handlar det om att linjera sig i sin själs energi och ta vara på den inneboende förmågan att skifta energierna och utvecklingen med hjälp av fokus, intention och andlig kraft. 

På arbetsfronten kan kreativiteten flöda för den som har en sådan sysselsättning och den som söker jobb kan ha framgång med det. Men det handlar också om att vara lite uppmärksam på andra människors beteenden och ageranden, det kan finnas de som försöker manipulera eller på annat sätt kör med fula tricks. Det behöver inte vara en stor grej och inte anledning till paranoia, men om det är andra parametrar som talar om samma sak kan de tillsammans med den här energin peka på en sådan situation, så var vaken. 

Finanserna kan få sig ett uppsving, framförallt för den som sökt nya vägar för att skapa ekonomi. 

På området kärlek och relationer stöder energin kontakten någon med vilken det finns en själslig koppling. Kanske inte någon som det ska vara med för alltid, men för en ansenlig tid. Den som är singel kan möta en ovanlig person under ovanliga omständigheter och den som redan är i ett förhållande kan få uppleva hur det förändras till det bättre och når nya nivåer. 

11-20

Mittenperioden av månaden blir lite tuffare, men i grund och botten på ett bra sätt, eftersom det handlar om någonting som varit svårt som det är dags att äntligen klara ut och bli av med för gott. Det kan yttra sig i ett avslut som du inte själv initierar och/eller så handlar det om att du behöver ge upp någonting som inte längre fungerar eller har en framtid. Men vad det är är så handlar det om att förändringarna kommer leda dig dit du behöver och ska vara, för att på högsta bästa sätt leva ditt syfte. En relation eller en situation kan komma till sitt slut och även om det i stunden kan kännas svårt så kommer det att frigöra dig. 

Vad gäller arbete och karriär handlar det således om möjligheten att bli av med ett jobb eller uppdrag, men kom då ihåg, att detta bara sker om det finns någonting mer optimalt som väntar och som du kanske inte ser än. Så hetsa inte upp dig utan ha tillit till processen. 

Vad gäller ekonomin kan en investering visa sig inte hålla vad den lovat eller att du på annat sätt inte får det du hoppats på, men det är samma sak här, det kommer uppenbara sig längre fram varför och leda till någonting bättre.

I kärlek och relationer handlar det således också om att någonting kan vara över och ju förr du accepterar det desto snabbare kommer det som väntar på dig att uppenbara sig för dig. 

I grund och botten är det vårt beroende av hur saker och ting är i den materiella världen, våra så kallade “attachments”, vårt egos idéer om livet, som kan utmanas. Lösningen är att släppa taget och att ha andlig tillit. Det kan verka flummigt eller svårt, men kan vara mycket konkret och framgångsrikt. Om du behöver hjälp, vänd dig till någon som kan stötta dig och vägleda dig. 

21-31

Utmaningarna i mitten av månaden är tillfälliga, för redan de sista tio dagarna har en helt annan energi som handlar om välmående, balans och en känsla av inre frid. 

Vad gäller arbete och karriär kan en möjlighet dyka upp utan att du behöver leta efter den och den är värd att beakta eftersom den i förlängningen potentiellt sett kan vara lukrativ. Finanserna ser också välmående ut och du gör rätt i att lita på din intuition och instinkt när det gäller hur du ska hantera ekonomin, framförallt om du funderar på att göra en investering. 

På kärleksområdet ser det också fint ut, oavsett om du har någon eller inte har någon speciell i ditt liv så ger energin en känsla av att vara tillfreds med det som är. 

Månadens sista dagar kan du få uppleva hur du börjar tänka annorlunda om saker och ting, hur ditt medvetande expanderar och du inser saker du inte tidigare förstått. 

Den övergripande energin för hela månaden

Den övergripande energin för hela månaden ger ett fokus på utbildning och utveckling, på att lära sig någonting som ger en bättre position i livet på sikt. Det kan vara någonting nytt eller en fortsättning på någonting som redan är påbörjat. Talanger som legat i träda kan tas till vara och bli en del av framtiden. 

Vad gäller arbete och karriär kan detta handla om att slå mynt av en hobby eller ett intresse och du kan fundera på eller faktiskt ta ett kliv i riktningen av en ny karriär. Din förmåga kan komma att testas, du kan bli erbjuden att göra någonting som du inte riktigt behärskar och ska då inte tveka, eftersom du kommer att växa med uppgiften och lära dig allteftersom det du inte kan än. 

Vad gäller ekonomin kan det komma bistånd, antingen för studier eller för ett nytt projekt, men det är inte en tid för extravaganser. 

På kärleksområdet kan den som i singel träffa någon i ett sammanhang där man lär sig saker, som en workshop eller föreläsning, om andra indikationer också pekar i samma riktning. Den som redan är i ett förhållande kan få uppleva någonting nytt och bör bry sig om de små detaljerna i livet som kan förstärka och förhöja relationen. 

Överlag gäller att undvika att fundera på framtiden, framförallt i bemärkelsen att oroa sig över den. Det är i nuet som kraften finns, och det kan vara en stor uppgift, men nödvändig: att återföra sig själv till här och nu och det inre lugnet, som finns där om man stillar sig. 

Ha en fin juni!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Några ord om maj månad 2023

Bästa bloggläsare – som en del av er har märkt och hört av sig om, har det inte utkommit något månadens tarot för maj 2023 och det beror på att jag har haft så mycket att det helt enkelt inte hunnits med.

Det blir ingen tarot för resten av månaden heller, men jag har en liten kommentar om energierna som grundar sig på astrologin.

Enligt astrologer som jag lyssnar på är maj 2023 en oerhört betydelsefull månad med kraftfulla energier av ett relativt unikt slag som bland annat vara större än den konjunktion mellan Pluto och Saturnus i januari 2020 som föregick och var startsignalen på epidemin, något jag skrivit om, du hittar inlägget här.

Till att börja med är Merkurius retrograd till i mitten på månaden, något som inte är ovanligt eftersom det sker tre gånger per år, men det gör att saker och ting kan vara lite frustrerande för att de hakar upp sig under den tiden med förseningar och oväntade grejer som dyker upp som man måste hantera, det kan vara irriterande och tålamodsprövande.

Men för övrigt är det två första veckorna av maj relativt lugna trots att det förutom detta utspelar sig en månförmörkelse den 5:e maj nästan 15 grader i skorpionens tecken på en viktig punkt som gör den till en extra betydelsefull månförmörkelse.

Pluto inledde också sin retrograd den 1:a maj, vilket kommer leda till att planeten backar ut ur Vattumannen, som den precis ganska nyligen har kommit in i för första gången på ungefär 245 år,  tillbaka in i Stenbocken.

Denna rörelse fram och tillbaka kommer utspela sig ytterligare en gång innan Pluto lämnar Stenbocken för gott för att de närmaste ungefär 20 åren gå igenom Vattumannen.

Detta är ett oerhört betydelsefullt skifte som vi kanske inte uppfattar i stunden eftersom det är så genomgripande, men som i ett större perspektiv kommer visa sig revolutionera världen som vi känner den.

Pluto är den stora transformatorn, jobbar långsamt och djupgående, handlar om liv, död och återuppståndelse. Pluto kan förvandla allt till aska men planeten symboliseras också av fågeln Fenix som reste sig ur denna aska, så i slutändan är Pluto ingenting att frukta, även om planetens verkningar kan vara både jobbiga och skrämmande för den som fortfarande förlitar sig enbart på den materiella världen och verkligheten.

Jupiter lämnar Vädurens tecken den 16 maj, dagen efter att Merkurius slutar sin retrograd för den här gången, och går därmed in i Oxens tecken.

Pluto kommer samtidigt befinna sig på noll grader i Vattumannen och den 20:e maj lämnar Mars Kräftan och går in i Lejonet vilket betyder att Mars kommer befinna sig i opposition till Pluto och denna opposition mellan just dessa planeter är en av de mest utmanande oppositioner som finns.

Pluto har också att göra med det som är ockult, det som är dolt, mystiskt, forskning, att föra fram saker och ting i ljuset, psykologi och atompartiklar och klyvning av atomer. Mars kan vara aggressiv och vilja hävda sig, slå till och vara handlingskraftig, planeten är dynamisk och aktiv.

Oppositionen mellan Pluto och Mars händer vartannat år ungefär och det är alltid en svår transit när det sker (eller när aspekten finns i ett födelsehoroskop), men den här gången är både Pluto och Mars i kvadratur till Jupiter och Jupiter är en planet som förstärker och förstorar, så planeten kommer att göra oppositionen mycket mer potent.

Dagar då detta är aktuellt är mellan den 17-22:a maj och i samband med nymånen i Oxen den 19:e maj kan alla, om än speciellt de som har planeter eller andra viktiga punkter i sitt födelsehoroskop noll grader i Oxen, Lejonet, Skorpionen eller Vattumannen, bli ordentligt triggade.

Konstellationen lär vara en kort, skarp och potentiellt sett våldsam aspekt som skulle kunna ta sig utryck runt om i världen på olika sätt som kan ställa till med ordentlig skada i stunden och på en individuell nivå kan de här dagarna och speciellt den 18:e till den 20:a maj vara årets mest utmanande dagar.

Det kan vara bra att hålla det i minnet ifall vi blir triggade på något sätt så vi medvetet kan hålla tillbaka våra reaktioner och inte agera i affekt och förhasta oss. Blir vi utmanade är det bättre att backa och tänka igenom saken istället för att svara direkt och vara konfronterande.

Det gäller alltså att andas djupt och ta det lugnt, även om den omedelbara känslan skulle vara annorlunda och obekväm. Det är bra att ta tid att blicka inåt, att bara vara med energierna och inte agera på dem.

Månens noder är också inblandade i det här mötet, då den södra noden kommer befinna sig 2 grader i Skorpionen och visa på var vi behöver släppa taget vilket inte är det lättaste eftersom det kan kännas som om någonting dör, går förlorat för alltid – men i själva verket är det vad som i förlängningen kommer att bereda plats för och ge liv åt någonting nytt och bättre.

Energin av mötet mellan Pluto, Mars och Jupiter tillsammans med noderna kan också upplevas som att sitta fast, som det inte lossnar riktigt. Men noderna rör sig motsols och norra noden i Oxen är på väg att möta upp Jupiter vilket då kommer att öppna upp till det nya – även om vi inte är där riktigt än.

När vi väl är förbi de här dagarna och solen rör sig in i Tvillingarna kommer det lugna ner sig på planethimlen och resten av året förutspås vara relativt lugnt förhållandevis för de flesta, även om det kan variera på det individuella planet beroende på hur planeterna står.

Var rädda om er!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Månadens tarot april 2023

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2023 som du finner här .

 

1-10

Månaden börjar med en fin energi som har med kärleken i alla dess olika former att göra, inklusive den spirituella, ovillkorliga kärleken, och kan innebära ett andligt uppvaknande av något slag. 

Vad gäller arbete och karriär kan detta uttryckas i början av en ny cykel vad gäller sysselsättningen, det kan vara ett nytt jobb eller en helt ny karriär som tar sin början eller uppenbarar sig som en möjlighet. Det handlar i vilket fall om ett skifte till det bättre och den som är olycklig i sin nuvarande situation kan se fram emot energier som stöder initiativ till förändring med resultatet att kärleken till arbetet kan få sig en nytändning. Den som redan är i en passande och tillfredsställande situation kan komma att få beröm för sin kreativitet och inspirerande idéer.  

Vad gäller ekonomin gäller det att ha ögonen öppna för oväntade möjligheter som kan dyka upp. Framförallt entreprenörer kan få in nya projekt som ger finanserna en boost men det gäller överlag att ekonomin kan komma att stabilisera sig och förbättras. Alla behöver dock se upp med impulsiva och ogenomtänka drag och handlingar.

I kärlekslivet kan det klicka och utveckla sig bättre än förväntat. Det kan handla om kärlek vid första ögonkastet som snabbt utvecklar sig till någonting varaktigt. Den som redan är i ett förhållande kan få uppleva en förbättring och/eller en fördjupning av relationen förutsatt att egot inte har alltför mycket att säga till om. 

Meditation, att vända fokus inåt och ifrån et världsliga, kan ge extra fina resultat under de här dagarna och en förhöjd medvetenhet.  

 

11-20 

Under månadens mittersta dagar finns det funderingar och drömmar om ett annat liv, ett bättre liv, mer i samklang och linje med dem vi är på väg att utvecklas till. Någonting kan kännas förlegat, uttjatat, förbi, och blicken söker efter nästa mål. Det kan handla om en besvikelse och illusioner som kommit på skam, men det kan också vara ett helt naturligt avslut på en era eller en epok eller fas av livet. Det kan finnas en odefinierad längtan djupt inom oss efter någonting “mer”.

Vi kan också känna oss trötta och vilsna och inte riktigt ha nåtts av den nya inspirationen och energin än. Men den är på ingång, så ta det lugnt, stressa inte och undvik panik. Istället, fortsätt med dina meditationer och ha kvar fokuset inåt och uppåt och ha tillit, allt har sin tid och du kommer få svar tids nog. 

Uttryckt på området arbete och karriär kan det vara så att du inte kommer längre på den inslagna karriärstigen. Även om du inte vet vad du ska göra istället är det dags att se sig om – och efter någonting som ligger dig varmt om hjärtat, som gör dig inspirerad och tillfredsställd. 

Ekonomin kan vara si eller så men du kan i vilket fall som helst tillåta dig att lämna det som verkar tryggt och säkert för att söka nya jaktmarker, de som är i linje med dina djupare behov och önskningar. När du gör det kommer du finna nya inkomstmöjligheter.

I kärlekslivet handlar det om huruvida du ska stanna eller gå och det kan vara hög tid att röra sig vidare, beroende på övriga faktorer också så klart.   

 

21-30 

Månadens sista tio dagar tar energierna fart. Har du upplevt att saker och ting varit tröga och sega, att de skjutits upp och dragit ut på tiden, så förändras det nu och sätta fart. Alla former av kommunikation är också poängterad och det är en bra tid att pröva nya idéer, börja nya projekt eller nya sätt och metoder för någonting redan är sysselsatt med. En del kan komma att ha en spirituell upplevelse som kan öka medvetenheten på det andliga planet och bredda horisonten. Var vaken och öppen. 

Vad gäller arbete och karriär handlar dagarna om att marknadsföra sig på olika sätt, det kan vara att skapa en webbsida, göra reklam eller på annat sätt tala om och visa att man finns. Det kan också komma goda nyheter i relation till ett arbete som redan är utfört, någon kan återkoppla eller du kan bli kontaktad av någon i positiv anda. 

Vad gäller ekonomin kan det också lossna, väntade pengar kan dyka upp och finanserna kan få sig ett uppsving som du inte hade räknat med. 

I kärlekslivet ligger det för att stöta ihop med någon oväntat och med vilken det uppstår någonting på en gång, en fin överensstämmelse. Om du redan är i ett förhållande kan kommunikationen förbättras.   

 

Övergripande energi för hela månaden

Överlag för april gäller att någonting sker som det inte riktigt går att få grepp om eftersom det utspelar sig på ett djupare, eller ett osynligt plan. Detta betyder att vi får förlita oss på meditation och vår intuition för  vägledning. 

Vad gäller arbete och karriär, kan rom redan har antytts, farten accelerera i slutet av månaden och det ligger för en positiv överraskning, det kan vara en löneförhöjning eller en befordran eller någonting liknande. 

Vad gäller finanserna har du inte hela bilden, men kan orientera dig genom att lyssna inåt. Det kan också handla om att göra faktiska, praktiska efterforskningar för att få den information du behöver. 

Vad gäller kärlekslivet så kan någon vara kylig, antingen är det du eller den andre. Om det är du var medveten om det, så att du inte fjärmar någon som du vill ska närma sig. 

Även om det vilar en energi av oklarheter och att det kan vara svårt att få grepp just nu, så betyder det inte att du nödvändigtvis är på fel väg, tvärtom. Du måste bara stå kvar och våga dig framåt, öven om sikten är skymd för ditt fysiska öga. Du får se med ditt inre. 

Ta hand om dig och ha en fin april!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Månadens tarot mars 2023

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2023 som du finner här .

1-10

Denna månad kan handla om att vi på något sätt ruskas om. Ta inte tidsindelningen för månaden på alltför stor allvar, även om jag delar in månaden i tre perioder kan inflytandet för varje tiodagarsperiod sträcka sig över i princip hela månaden.

Hur som helst, det här kan handla om att det är någonting som händer i vår fysiska värld, antingen i vår närmiljö eller på världsarenan, som tjänar som en slags väckarklocka. Det kan också vara någonting internt, ett genombrott, en insikt – men vad det än är, så kommer det som händer ha betydelse för framtiden och det i positiv bemärkelse, även om det till en början kanske inte alls ser ut eller känns så.

Nya dörrar kommer att öppna sig, vägar som leder till ett liv mycket mer i samklang med de vi verkligen är, vårt verkliga sanna jag och syfte med vår existens. 

Det kan vara bra att hålla det i minnet, att vad det än är som händer nu så är det bara början på någonting som kommer att bli mycket bra för oss, under förutsättning att vi själva förhåller oss så konstruktivt vi kan till vad det än är som sker.

Man ska ta både framgång och motgång med en nypa salt. Allt är förgängligt, allting går över. 

Det här uppvaknandet kan för en del kännas plötsligt och helt nytt. För den som redan är relativt vaken, det vill säga, redan vet i alla fall i någon mån vem den verkligen är och har linjerat sig med sin själ och själs intentioner, kan det bli ett uppvaknande till ytterligare en ny dimension av resan.

Men allas våra perspektiv kommer att skifta som ett resultat på ett sätt som förändrar våra liv för alltid. 

På det individuella planet och vad gäller arbete och karriär kan detta betyda att bli av med jobbet och att det kommer som en chock. Eller att man får avslag på en ansökan. Men i så fall är det för att det finns någonting ännu bättre som väntar. Det som ser ut att vara negativt kan i själva vara en så kallad förklädd välsignelse, som vi kan komma att se i efterhand. 

Vad gäller finanserna kan det bli nödvändigt att hitta alternativ till det som du trodde eller ville skulle ske, och detta kommer också leda in på en bättre väg där nya ekonomiska möjligheter kan öppnas upp. 

I kärlek och relationer kan förhållanden som fastnat i ett mönster eller i slentrian brytas och om det inte är du kan det vara den andra personen som tar initiativet. I vilket fall som helst är också detta ett sätt att bereda vägen för någonting som är mycket bättre. 

11-20 

Den första reaktionen till det som händer är med sannolikhet rädsla och den rädslan bygger på en tolkning och ett förhållningssätt som utgår från känslan av att livet händer och vi ingenting kan göra. Men om inte förr så är nu ett tillfälle att omvärdera detta och förstå det på ett annat sätt och att bli en aktiv agent i sitt eget liv. 

Ett första steg är att bli medveten om och identifiera alla de sätt som vi låter tankarna styra oss, istället för att vi styr dem, och att genomskåda de negativa föreställningarna om oss själva och verkligheten som vi bär på, för att istället skapa någonting som är positivt och konstruktivt. 

Vi är, som vuxna människor, i grund och botten inte offer för någonting annat än oss själva, även om vi kan ha kommit att tro det. Och vill vi ha en förändring så är det oss själva vi först måste förändra. Det betyder inte att det är fel på oss, men att vi kan ha felaktiga idéer som skapat och skapar förhållanden där vi känner oss maktlösa och ofria. 

Men vi har en enorm inneboende kraft som kan frigöras när vi förstår att vi har den och hur den kan användas. För detta är tiden nu. 

På området arbete och karriär kan det finnas ett överdrivet fokus på det materiella, drivkraften är att tjäna pengar och inte att göra någonting som ger djupare tillfredsställelse och har en vidare mening. 

Vad gäller ekonomin kan det finnas en frestelse att göra någonting som inte är riktigt okej moraliskt eller att hoppa på något som lovar mer än det kan hålla. Överge inte dina principer för löften om snabba och/eller stora pengar. 

I kärlek och förhållanden kan det finnas sexuell kemi men kanske inte mycket mer, det vi tror är kärlek kan ibland vara ett beroende, en drog som man mellan varven får sina kickar av. Kom ihåg att du inte kan ändra någon annan än dig själv, framförallt om du är bunden till någon som du hoppas ska schyssta till sig med tiden men som du annars ofta lider av. 

21-30 

Händelseutvecklingen kan leda till att du antingen funderar stark på eller faktiskt gör slag i saken att lämna någonting bakom dig för att gå mot någonting som lockar och känns betydligt mer rätt för dig, oavsett om du ännu vet vad det är eller inte.

Det kan ligga en besvikelse bakom, att någonting inte längre är eller aldrig blev det du hoppades på. Det kan också vara en situation som nått sitt naturliga slut eller att du bara tappar eller tappat intresset för någonting som varit en del av ditt liv. 

Ytterligare en möjlighet är att du vill lägga eller lägger ditt vanliga liv bakom dig för att söka en starkare andlig kontakt och medvetande. Upplysning och visdom är stora ord, men du kan känna en inre längtan i den riktningen som du känner stark att du vill svara på och någonstans ska man ju börja. 

Du kan känna dig lite ensam och villrådig och kanske också lite trött, du är på nåt sätt mellan två olika faser av ditt liv, i en slags transit eller på mellanplats. Någonting har precis avslutats eller är i sluttampen och det nya har du ännu inte riktigt kommit in i.

Men det kommer. 

Uttryckt på området arbete och karriär kan det vara så att du har kommit så långt du kan inom din nuvarande bana och kanske behöver byta för att komma vidare. Även om du ännu inte riktigt vet vart du vill så kan det vara idé att söka i ny riktning på något sätt. Gå på det som känns rätt för dig, inte på vad som ger mest status eller pengar. 

Vad gäller ekonomin har den varit bättre men låt inte det vara en anledning till att hålla dig tillbaka. Den kommer bli bättre när du hittar och gör det du är ämnad till och brinner för. 

Vad gäller kärlek och relationer handlar det om huruvida du ska stanna eller gå i en relation som kan ha sett sina bästa dagar och inte längre leder någonvart. Den som i singel gör bäst i att göra sig av med all känsla av desperation eller missmod. Bara för att det inte hänt än betyder det inte att det aldrig kommer att hända. 

Övergripande energi för hela månaden

Månaden kan vara tuff och kräva en hel del av oss, att vi växer upp och tar ansvar för oss själva på ett sätt som kanske aldrig förr.  Saker och ting går inte som vi trodde att vi ville och det blir nödvändigt att tänka om. Det kommer att bli alldeles utmärkt i förlängningen, så länge vi inte jagar upp oss i onödan eller fastnar i ett katastroftänkande utan samlar ihop oss och förstår att om vi litar på vår själ, vår högre kraft och ser till att bevara eller återskapa vårt inre lugn, så kommer allting att bli mycket bättre än vi kunnat förställa oss i långa loppet. 

Du är långt mer kapabel än du kanske tror. Du kanske inte känner dig redo att kliva fram och göra det som nu krävs av dig, men du kommer att klara av det. Det som händer kan ses som en slags initiering till en ny nivå. 

Ingen vet exakt vad det är vi står inför, det går inte att säga, men ett är säkert och det är att vi kan förbereda oss så att vi är på alerten när saker och ting händer, genom att vara i så god andlig form vi bara kan. Vi kan jobba på vår förmåga att vara närvarande, ett med vår själ som jag kallar det. 

Världen håller på att förändras med accelererande hastighet, snabbare än vi tror. 

Ta hand om dig och ha en fin mars månad!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Månadens tarot februari 2023

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2023 som du finner här .

1-10

Månaden börjar med någon slags vändning till det bättre, framförallt för den som känner att den suttit fast på något sätt, på något område eller generellt. Alla planeter går för tillfället direkt och kommer så göra i ett par månader till, nästan tre, så energin har ett framåtdrivande i sig. 

Om du känner dig kallad att ta en chansning med någonting, inte på ett dumdristigt sätt, men på ett tillitsfullt, så är detta också någonting som har stöd av energierna de här dagarna och du kan få vind i seglen. Oväntade sammanträffanden kan uppstå som du gör klokt i att lägga märke till, det kan vara så att en helt ny riktning är på väg att uppenbara sig för dig om du vill. 

Vad gäller arbete och karriär så kan du följa din intuition och agera, om du är modig så kan du bli belönad med någon slags genombrott. Om du befinner dig någonstans du inte vill vara så kan det vara bra att fundera på om det inte är så att det egentligen bara är dig det hänger på, för att du tror att inget annat är möjligt. Så om inte annat, börja med att tänka om och se saker och ting från ett annat perspektiv, det kan hjälpa dig på traven. 

Finanserna har fina möjligheter nu att ta sig, men det förutsätter att du inte sitter fast och håller för hårt i slantarna som kunde de ta slut. Självklart ska man inte slösa eller göra av med pengar man inte har, men det är bra att komma ihåg att pengar är en energi och man måste satsa för att vinna. 

Vad gäller kärlek och relationer kan det vara läge att utvärdera situationen. Om du har en relation som stagnerat eller om du är singel kan du behöva bli klar över om du verkligen vill ha ne relation och hur du i så fall vill att den ska vara. 

Generellt blir vi påminda om att livet är så mycket mer och större än vi tror. Det här är en utmärkt tid att bekanta oss närmare med vår andliga sida och verklighet. 

11-20  

I mitten på månaden kan det finnas mycket att göra, med många bollar i luften. Hemligheten bakom att klarar av det är att inte tumma på tiden som krävs för att vi ska vara också i inre balans, det vill säga, det är viktigt att vi dagligen ser till att koppla upp oss och lyssna på vår själ och högre vägledning. Då kan det bli mycket gjort på ett effektivt och framgångsrikt sätt. 

Vad gäller arbete och karriär kan det uppstå resor och det kan uppstå förseningar eller att tidtabellen på något annat sätt inte riktigt håller, men det är tillfälligt och om vi undviker att låta oss triggas av det utan istället förblir i balans och lugna så kommer det att räta ut sig självt. Det är alltså viktigt att vara flexibel, och då kan det också uppstå nya möjligheter som kan leda till bättre förhållanden. 

Vad gäller finanserna kommer det finnas så det räcker, men det kan handla om att behöva pussla lite. 

Vad gäller kärlek och relationer så är största hotet tidsbrist, så om det inte fungerar som önskat, kan det vara läge att avsätta tid åt att vårda relationen eller ta sig tid att bereda plats åt någon att komma in. 

Kom ihåg att allt hör ihop, alla olika delar och aspekter, både av oss själva och vårt liv. 

21-30 

Månadens sista dagar visar på att du är färdig med någonting som har varit mindre angenämt och lyckligt i ditt liv, du är redo att låta det gå. Det värsta är över och efter detta kommer saker och ting finna balans och harmoni igen vad gäller detta. 

Om detta uttrycker sig för dig på området arbete och karriär kan det handla om ett jobb som blir historia, men det viktiga med det är att det helt klart kommer leda till en mycket bättre situation i förlängningen. 

Vad gäller finanserna kan någon missräkning visa sig och någonting kan falla ut annorlunda än du tänkt. Låt det vara så och blicka framåt och nya lösningar och möjligheter kommer uppenbara sig. 

Vad gäller kärlek och relationer kan en situation eller ett förhållande som inte är hållbar komma till sitt slut och också det handlar om att det är nödvändigt för att bereda plats åt någonting bättre. 

Övergripande energi för hela månaden

Överlag ska detta vara en månad då saker och ting känns mycket bra. Kreativitet och skönhet och allt som gör livet behagligt, harmoniskt och vackert kommer i fokus. Naturligtvis beror det på oss, att vi uppmärksammar och gör oss mottagliga för detta, men energin finns där. 

Vad gäller arbete och karriär finns det massor av nya idéer och planer och de kan bli väl mottagna om du presenterar dem. Det kan också finnas möjligheter till att utvecklas och avancera på något område i anslutning till yrkesverksamheten. 

Vad gäller finanserna kan det komma in extra pengar och den som har över gör klokt i att fundera på att investera i någonting som säkrar överflödet. 

På området kärlek och relationer är det en mycket bra tid för romantiska känslor, för att bli förälskad och den som redan är i en relation kan få uppleva någonting extra, om det gått på slentrian kan det vakna till liv. 

Vad som än händer, ta extra hand om dig, det är en månad också om att se till sina egna behov på ett kärleksfullt sätt. 

Ha en fin februari!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

ÅRETS TAROT 2023

Årets tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig under året som kommer. Har du hittat hit gäller läggningen dig i någon aspekt, men kom ihåg att det rör sig om energier som kan modifieras och ta sig olika uttryck beroende på dina personliga energier, din person, omständigheter och andra aspekter. Ta till dig det som resonerar med dig och att lämna resten.

2023 är ett sjunde numerologiskt år i den nio-årscykel som åren kan räknas in i och där varje år har sin speciella energi. Ett sjunde år är en tid då man kan behöva slå av på takten och istället vända sig inåt och hitta kraften och lösningar i sitt inre och i sin kontakt med sin andliga källa. 

Januari

Januari börjar året med en utmaning av något slag. Det kan kännas som om någonting gått förlorat och det kan göra ont i hjärtat, men OBS! – det betyder inte att alla som läser detta kommer att känna det så, men några kommer göra det och behöver höra att vad det än är, så sker det här för att bana vägen för någonting nytt och bättre. Det kan kännas sorgligt i stunden, och sånt är ibland livet, men det handlar om att inte fastna där utan att sätta känslorna i ett större perspektiv.

Att släppa taget är vad som gäller och det kan vara skrämmande – men enda sättet. När du förstår att det är en del i en process som i slutändan leder till någonting som är mycket mer i linje med den du är och håller på att bli, och som du kommer känna dig tillfreds med, så blir det lättare. Ibland kan vi sörja när vi förlorar någonting som inte är bra för oss, som till exempel cigaretterna när vi slutar och röka. 

Vad gäller arbete och karriär kan detta naturligtvis yttra sig i att skiljas från ett jobb eller en position. Det kan också handla om att få avslag och vara tvungen att tänka om och justera för att sedan försöka igen, till exempel en refusering på ett bokmanus. Men också det är för att det ska bli bra på sikt.  För finanserna gäller att det är tid att göra sig av med det som inte ger utdelning utan som bara tar energi och pengar. 

När det kommer till kärlek och relationer kan du komma att göra slut på någonting som inte längre känns bra och som kanske till och med varit en källa till smärta. Det betyder inte att alla kommer att göra slut här, det ligger nämligen också för behovet av att göra förändringar som kan leda till att relationen till och med blir bättre än innan. Men då måste viljan och ömsesidigheten finnas där. 

Överlag handlar månaden som redan nämnts om att släppa taget, men då inte bara om någonting i det yttre utan också om föreställningar och idéer som inte längre tjänar oss. Det bereder vägen för nya möjligheter som sedan kommer. 

 

Februari

I februari lättar trycket. Det handlar om någon slags vändpunkt då du definitivt lägger någonting av det som har varit svårt och utmanande bakom dig. Det kan vara emotionellt och mentalt, men det kan också vara rent fysiskt, så att du lämnar en plats. Kanske för ett nytt hem, en ny bostad eller arbetsplats. Det kan också handla om att resa, då i första hand över vatten, med flyg eller med båt.

Allting är kanske inte helt utagerat och färdigt med sen förra månaden men saker och ting har vänt och går i en ny och bättre riktning. Även om du fortfarande inte kan se framtiden och vart det nya leder, så är det odiskutabelt så att du rör dig mot någonting bättre. 

Vad gäller arbete och karriär kan du alltså komma att byta arbetsplats eller jobb, vara redo att ta dig an någonting nytt. Det kan även vara ett helt nytt yrke eller att du startar eget. Eller så handlar det bara om att du går in i en lugnare period och lämnar en hektisk och utmanande tid bakom dig. Ekonomin kan också gå mot bättre tider och lättnader även om det kanske inte går som förväntat till att börja med, det kan ligga för förseningar och liknande, men det kommer inte hindra dig varaktigt vad gäller att genomföra dina planer, du kommer få det du ska ha och behöver för att röra dig framåt. Den som har det kämpigt med ekonomin kan behöva hjälp att se över den och lägga upp en budget. 

På området kärlek och relationer kan en resa vara aktuell och återställa harmonin och gnistan i ett förhållande – eller visa på bristerna i relationen. Om du är singel kan månaden handla om att läka från tidigare erfarenheter som är över nu men som du behöver återhämta dig från och släppa taget om för att bli redo för någonting nytt.

Överlag gäller det att vara extra lyhörd för sin inre vägledning, den kommer leda rätt. 

 

Mars

I mars kommer det vara mycket som händer, mycket att göra och du behöver kunna balansera detta så att det inte tippar över åt något håll men under förutsättning att du kan prioritera och hålla balans ser det ut som att du kommer trivas även om det är mycket. 

På området arbete och karriär ligger det för resor. Till en början kan det innebära förseningar och annat som gör det lite krångligt men om du är flexibel och inte stressar upp dig kommer det att reda ut sig och gå bra tillslut. Det kan också handla om att du överväger att lämna en trygg situation för någonting som du hellre vill göra men som inte är lika säkert. Lyssna på din inre vägledning också här såklart, fega inte ur.  Vad gäller finanserna kommer du ha vad du behöver och det kommer flyta på även om det kan innebära att du måste trixa lite ibland. 

Vad gäller kärlek och relationer är tiden eller bristen på tid ett fokus, både för den som är singel och den som är i ett förhållande. Om du har en annan i ditt liv så kan tid tillsammans utan annat som stör återställa harmonin mellan er och fördjupa er samhörighet. Om du inte har en partner men vill ha så kanske du behöver ställa frågan om någon annan verkligen får plats i ditt liv, har du utrymme att släppa in någon ny?

 

Övergripande första kvartalet

Resor ligger det starkt för under detta första kvartal, men det behöver inte vara en fysisk resa utan det kan också handla om en andlig resa som du antingen är inne på eller kommer in på. I vilket fall som helst, så är du den som styr det här, är du kapabel att skapa ditt eget öde genom de tankar du tänker, känslor du underhåller och handlingar du gör. Om du inte riktigt omfamnat det ännu så är det dags nu. 

Vad gäller arbete och karriär under dessa månader, förutom det som redan sagts, ligger det under kvartalet för att inte ge upp öven om det uppstår hinder och annat som stör utvecklingen in i bilden. Fokusera på målet och låt inte detta göra dig nedslagen, det är ingenting som varaktigt kan förhindra din framgång, så tillvida du inte ger upp själv.  Vad gäller finanserna så ligger det för att kunna betala av skulder och kanske till och med spara. För en del är det aktuellt med ny bil och att kunna göra en bra affär i så fall. 

När det gäller kärlek och relationer är romantiken inte i fokus utan det är mer sökandet av den egna vägen, personlig och andlig utveckling som tar mest uppmärksamhet. 

April

Med april kommer du känna att du är på rätt väg eller få känslan du redan har av att vara det förstärkt. Saker och ting kanske inte går lika fort som du egentligen skulle önska, men du ser tecken på att du rör dig i riktning mot framgång med vad du håller på med och har föresatt dig. Du vet vad du är kapabel till och förstår vad du behöver göra för att fortsätta framåt. 

Vad gäller arbete och karriär är partnerskap i fokus. Du kan arbete tillsammans med något eller något för att skapa någonting och få det att hända. Du är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt människor och samarbetet bör fungera bra. Även här ligger det för resor i arbete och/eller för andlig utveckling.  Vad gäller finanserna kan det nu komma in pengar som du väntat på och det ligger också för en möjlig löneökning om du lönearbetar. I vilket fall som helst kan du vänta dig förbättringar. 

På området kärlek och relationer fungerar en gemensam dröm som en sammanhållande faktor och kanske den starkaste grunden i ett förhållande och även om det skulle gunga eller svikta lite för stunden så kommer det att rätta till sig så länge den drömmen finns kvar även om du inte kan se det i stunden. Kasta inte i handduken än. Den som är singel kan känna sig lite kluven och ha ett val att göra mellan två olika personer eller två olika sätt att hantera kärlekslivet på, ska du välja det som tryggt och invant eller någonting som är mindre säkert men potentiellt sett kan leda till större lycka? 

Överlag är det denna månad viktigt att vara medveten om att du är din egen lyckas smed och att vara öppen för alla sorts möjligheter. 

 

Maj

Maj månad kommer med nödvändigheten av att kunna kompromissa och vara balanserad i allt du företar dig. Du kan behöva väga för och emot i någon fråga och kan inte skynda på processen utan behöver ta din tid, vara medveten om alla faktorer som spelar in och handla noga övervägt. Om du till exempel tycker att någon har behandlat dig orättfärdigt, ta en djupare titt på vad som egentligen har utspelat sig innan du bestämmer dig för att det verkligen är så. Kanske har du själv bidragit till situationen utan att vara medveten om det vid tillfället. Om du har varit involverad i en juridisk process så kan den nu närma sig sin upplösning med ett utslag som borde vara till din fördel. 

Vad gäller arbete och karriär gäller att det är viktigt med balansen mellan att jobba och vara ledig och ha ett privatliv. Om du överväger att göra en större och genomgripande förändring med ditt arbetsliv, väg för- och nackdelarna innan du skrider till verket. På det ekonomiska fronten kan det komma in oväntade pengar om läget varit kärvt ett tag och du kan komma till bättre insikt om hur du ska sköta dina finanser framåt för att göra det bästa möjliga av dem. 

På området kärlek och relationer är detta en månad då du skördar det som är sått – det kan antingen handla om att du fördjupar en relation och etablerar den ytterligare, eller att du separerar – beroende på hur förhållandet ser ut. Bygger relationen på ärlighet, integritet och sann kärlek eller finns det negativa beteenden och egoistiska motiv med i bilden? Det kan visa sig. Är du singel och vill ha en relation är detta en tid dåd kan behöva fundera på vad det är för typ av partner du vill ha och hur du vill att en relations ska se ut. 

 

Juni 

Juni ser ut att gå i glädjens och lätthetens tecken. Det kan finnas någonting att fira och vankas fest och det kan handla om bråk eller gräl som äntligen reds ut och gör att ordningen återställs vad gäller relationer och förhållanden. Det ligger för läkning och återföreningar av något slag som gör det möjligt att gå vidare med livet. 

Vad gäller arbete och karriär kan den här energin yttra sig i kul på jobbet. Det kan bli löneförhöjning eller en bonus som utdelas. Du kan bli uppmärksammad för din insats vilket i sin tur bidrar till att din karriär avancerar. Du kan komma att skriva ett fördelaktigt kontrakt. Och/eller så handlar det om att du har möjlighet att jobba hemifrån och kommer att trivas alldeles utmärkt med det.  Vad gäller ekonomin kan det komma in bra pengar men också spenderas, dock inte mer än vad som finns. 

Vad gäller kärlek och relationer handlar det om att spendera tid med andra, familj och vänner – det är ju dessutom midsommar – och det kan vara så att någon kommer tillbaka in i ditt liv. Eller så möter du någon ny i anslutning till en sammankomst med andra. Den som redan är i ett förhållande kan planera att fördjupa bandet och etablera relationen, en förlovning eller giftemål eller att förnya löftena. 

 

Övergripande andra kvartalet

Det andra kvartalet innebär en vändpunkt av något slag och denna vändpunkt är kopplad till lycka och tur men också ödet. Det är en tid då det är läge för att ta en chansning, inte på något dumdristigt sätt, men att våga sig på någonting som är i linje med din själs intentioner, även om du inte vet exakt hur det kommer att lösa sig praktiskt. Ta notis när synkroniciteter uppstår och oväntade saker händer, för det kan vara tecken på riktningen du ska följa. Självklart är du fri att låta bli, men det finns mycket fin vind i seglen här för dem som har modet vilket i sin tur kan leda till mycket fina resultat. 

Vad gäller arbete och karriär kan det handla om en helt ny cykel som tar sin början. Det kan vara så att du bestämmer dig för att lämna det gamla och invanda och låter din inre röst vägleda dig i dina drömmars riktning. Och om du gör det kan du få uppleva någon slags genombrott.  Vad gäller ekonomin så handlar det också om att våga, att inte sitta och hålla på saker bara för att det är tryggt utan sätta eventuella tillgångar i arbete eller låta dem finansiera en förändring. Det kan handla om att utveckla din kreativitet, starta eget eller inleda ett partnerskap. 

För kärlek och relationer gäller även där att inte hålla fast vid någonting som inte längre är bra. Kanske har du hamnat i ett mönster som behöver brytas, oavsett om du är i ett förhållande eller singel. 

Ta dig tid att lyssna inåt och uppåt, och var medveten om hur du använder dina tankar. De skapar ditt liv. 

 

Juli

Juli kommer med goda nyheter och någonting nytt som kan göra sitt inträde. Det kan vara en graviditet du får besked om eller ett barn som föds, ditt eget eller någon annan som finns nära runtomkring dig, men energin kan också referera till att du är extra lekfull eller behöver vara det, att du kan behövs släppa loss lite. 

Också vad gäller arbete och karriär kan det handla om goda nyheter och någonting nytt som kommer till, som till exempel en ny verksamhet. Du kan avancera och/eller får tillräckligt med information som gör att du kan fatta ett beslut i någonting som berör din yrkessituation. Om du tycker att det har känts lite oinspirerat ett tag kan det ta sig nu och göra att du känner att det är värt att fortsätta med det du gör.  Det kan komma nyheter också vad gäller finanserna men om det uppstår en möjlighet att till exempel investera är det viktigt att du gör din research innan du förbinder dig till någonting, undvik att handla impulsivt och kolla det finstilta om du ska skriva på någonting. 

På området kärlek och relationer kan det dyka upp någon ny eller så får du veta någonting som berättar om en person du har tänkt på och ger dig en fin känsla. Den som redan är i en relation men inte ännu bor ihop kan fundera på att flytta samman. Finns det barn med i bilden är det en bra idé att göra dem delaktiga i processen, det gör det lättare för alla. 

 

Augusti

I augusti uppstår det en valsituation som handlar om att välja inriktning eller väg, ett stort beslut som i grund och botten handlar om huruvida du ska vara rationell och logisk eller om du ska lyssna mer på vad hjärtat vill och själen viskar. Detta är inte helt självklart för dig, du kan känna dig osäker, så ta din tid, men skjut inte upp det mer än nödvändigt. Ta reda på det du behöver för att komma till klarhet, bestäm dig och sedan kommer du att röra dig framåt. 

Beslutet kan mycket väl handla om ett jobb eller din karriär. När det väl är fattat kommer saker och ting arta sig för dig och ta fart. Ett partnerskap kan vara med i mixen. Vad gäller finanserna kan förbättringar komma genom detta partnerskap och också på den här fronten kan det behöva fattas ett viktigt beslut. 

På området kärlek och relationer handlar den här energin om att träffa någon, antingen nu eller snart, som du kan ha ett starkt band med. Om du redan är i en relation kan energin uttrycka sig i ett behov av en öppen och ärlig diskussion som för med sig att ni kommer varandra närmare. Romantiken kan komma att blomma.

Ytterligare ett sätt den här energin kan komma till uttryck är att du känner dig hel och tillfreds med dig själv alldeles oavsett om det finns någon annan faktisk person fysiskt i ditt liv eller inte. 

 

September

Under September är det någonting nytt som tar sin början. Ett helt nytt kapitel eller kanske en ny bok – det är en tid att ta ett språng framåt i tillit till att du kommer att sätta ner foten precis där du ska och att det kommer ordna sig när du gör det. En trons språng, kan man säga. Tron kan försätta berg sägs det, och det är sant. Utmaningen är att tro, med varje cell i kroppen.

Så om det är någonting som förhindrar dig från att utnyttja den här energin och ta det här klivet framåt, kan månaden handla om att bli medveten om det och göra det inre jobb som behövs för att undanröja tvivel och trauman och annat som kan ligga i vägen. Nu är det dags, om du inte redan har kommit igång med det redan. Att veta vem du är – en andlig varelse i en tillfällig fysisk kropp – och att vara i medveten kontakt och ett med din andlig kraft blir bara viktigare och viktigare. 

Uttryckt på området arbete och karriär kan du den här månaden hitta ett nytt jobb eller uppdrag och det kan kännas mycket stimulerande och spännande. Finanserna ser ut att vara goda och det ligger för tillökning.

Vad gäller kärlek och relationer kan det handla om flirt och lek med inte lika mycket någonting seriöst eller bindande.  

 

Övergripande tredje kvartalet

Det tredje kvartalet handlar i sin helhet om att ta hand om sig själv och de sina, är en tid för omvårdnad, omsorg och allt som är närande. Det kan vara en rik och välmående tid, fylld med kärlek och kreativitet – alla former av konstnärliga ambitioner och göranden har vind i seglen vilket också kan uttrycka sig i till exempel trädgårdsarbete och matlagning. 

På området arbete och karriär kan rikedomen yttra sig i massor av idéer som föds och kan komma att bli väl mottagna och betydande för vägen framåt. Det kan vara kopplat till barn och djur fast de inte behöver vara det, men undersök möjligheter som relaterar till dessa om du undrar vad du ska göra med din tid och kraft och söker någonting konkret att rikta in dig på.  Vad gäller ekonomin är detta en utmärkt tid att investera eller köpa mark på, om andra faktorer också pekar i den riktningen. Det kan komma in pengar, framförallt för den som redan väntar på det. Släpp eventuell oro för framtiden och försök vara närvarande i det som är. 

Vad gäller kärlek och relationer är detta en energi som stöder både förälskelse och kärlek och betonar vikten av att vårda den.  Det finns överlag ett fokus på det som har med hemmet, familjen, vänner och djur att göra, på att vara tillsammans i positiv anda på ett ömsesidigt givande sätt. 

 

Oktober

I oktober kommer saker och ting vara och gå bättre än du kanske till en början tror och du kan behöva att ta en andra titt på vad det är som sker. Det finns möjligheter runt omkring dig, men risken är att du inte ser dem utan istället låter någonting göra dig missnöjd och så har du fokuserar du på det istället för att se det som är bra.

Det kommer att släppa och förändras men du behöver bli medveten och göra en medveten ansträngning att se glaset halvfullt och när du väl gör det kommer du se vilka valmöjligheter du faktiskt har. Om du sedan agerar på det som är rätt för dig kommer saker och ting utveckla sig alldeles utmärkt och med tanke på hur fin energi november har, så kommer detta med all säkerhet vara en tillfällig svacka i attityden och den inre energin, utlöst av någon liten bagatell eller någonting större – men helt och hållet ett internt problem och inte ett resultat av någonting direkt allvarligt som pågår i ditt liv. 

När det kommer till arbete och karriär kan du till en början uppleva monotoni och att saker går på rutin på ett sätt som gör dig uttråkad. Se upp med att trilla i fällan och börja klaga och gnälla. Istället behöver du analysera läget och göra någonting åt det. Du kan ändra din inställning eller så kan du lära dig någonting nytt men hur du gör och hur du har det är ditt ansvar, så undvik att känna dig som ett offer för omständigheterna och inse hur stor potential du har att göra någonting åt situationen. Vad gäller ekonmin kan du behöva en ny inkomst och det kan vara genom en hobby eller en talang du har som det kan komma in bättre finanser om du öppnar dig för möjligheten. 

Också på området kärlek och relationer kan det till en början handla om missnöje och bristande tillfredsställelse.

 

November

November kommer med en känsla av kraft. Det mål du jobbar mot och försöker åstadkomma är nu inom synhåll och verkar möjligare att förverkliga än någonsin. Det faktum att du skapar ditt eget öde känns tydligt och mycket bra. Om en möjlighet uppenbarar sig här kan det vara en öppning mot någonting som du kan komma att ha mycket glädje av, såtillvida andra faktorer också stödjer detta, så var vaken. Månaden kan också handla om en resa eller så bestämmer du själv att du ska resa till ett varmare land för att hämta in lite energi från solen i höstmörkret som håller på att lägga sig. 

Vad gäller arbete och karriär så kan din kreativitet och produktivitet uppmärksammas och om du blir erbjuden en ny tjänst eller befattning kan det visa sig vara mycket bra. Låt glädjen och känslan av tillfredsställelse med vad du gör leda dig, undvik att fokusera primärt på ekonomiska fördelar.  Vad gäller finanserna kan de komma att förbättras och om du ansöker om ett lån för att köpa någonting av större storlek, som ett hus eller en bil, så är det mycket troligt att du får det beviljat. 

När det kommer till kärlek och relationer ligger det bra till för den som är singel att träffa någon ny och de som redan är i ett etablerat förhållande har stora chanser att få uppleva hur relationen får en skjuts och kan kännas passionerad igen och fördjupas. 

Överhuvudtaget kommer denna månad med ljuset och väcker till mer glädje, kärlek och insikt.

 

December

I december är saker och ting lite oklara, någonting är dolt och försegår på ett djupare plan än det uppenbara. Bästa och kanske enda sättet att förstå vad det är som egentligen händer är att vända sig inåt och uppåt och kan du inte göra det själv, eller tycker att du inte får svar på egen hand, så är det en bra tid att konsultera någon som har den förmågan och kan hjälpa dig att se bakom kulisserna så att säga. Att se bakom det som synes ske kan ibland vara avgörande eftersom vi väljer både vårt förhållningssätt och våra handlingar utifrån vad vi tror och har vi inte rätt information kan det vara svårt att hantera det som händer på ett optimalt sätt.

Vad gäller arbete och karriär kan det vara lite trögt till en början, men det kan utmynna i en positiv överraskning av något slag. Och vad gäller ekonomin så har du inte hela bilden så dra inga förhastade slutsatser om det ser ut som övrigt att önska. Du kan komma att behöva att göra lite research för att komma till klarhet. 

Vad gäller kärlek och relationer så kan framförallt kvinnor visa sig lite avståndstagande och ointresserade av romans under den här månaden. Fokuset är någon annanstans. 

Även om du kanske inte kan se din situation eller din väg framåt klart så gäller det att lyssna efter den inre vägledningen och ta ett steg i taget. Du går i rätt riktning, det kommer visa sig. Saker och ting ligger och gror under ytan, så ha tillit till att det en dag kommer skjuta skott. 

 

Övergripande fjärde kvartalet

Under detta fjärde och sista kvartal kommer någonting ur ditt förflutna göra sig gällande. Du kan minnas din barndom eller så är det någon eller något från förr som kommer tillbaka in i ditt liv. Det kan vara en person men det kan också vara en talang eller en färdighet du har som legat i träda länge som nu aktualiseras. Det kan också vara en förlorad eller förbised möjlighet som presenterar sig igen. Kanske blir en barndomsdröm åter levande för dig och viktig, någonting du vill göra någonting åt. Undvik dock att bli sentimental eller nostalgisk. 

Vad gäller arbete och karriär kan kreativa sysselsättningar må bra av ett “barnsligt” förhållningssätt, i bemärkelsen lekfullt, fritt, öppet och direkt. Alla former av konstnärlig verksamhet kan igen få sig en positiv skjuts och en kollega eller arbetskamrat från förr kan återkomma med en ny möjlighet.  Ekonomin mår bra av allt som har med barn, barndom och det förflutna att göra, som till exempel att handla med antikviteter eller gamla leksaker. 

Vad gäller kärlek och relationer kan en gammal flamma plötsligt dyka upp och kemin kan fortfarande finnas där, eller så kan du få goda nyheter om någon från förr du inte kunnat glömma, som till exempel att någon är singel igen. 

Tar med in i nästa år

En av de energier du börjar 2024 med är att någonting kan komma att avslutas, det kan vara en situation, omständighet eller en relation. Ditt liv är centrerat kring arbete och det spirituella. Det kan finnas ett behov av att sakta ner på farten och att verkligen lyssna på intuitionen, din själs röst som du inte kan höra riktigt om du står på. Du kommer ha energi och känna dig entusiastisk över vad du har och kan åstadkomma.

Du bär också med dig ett frö till mycket lycka och glädje som kan komma att slå ut. Det kan verka som om turen är med dig, men i själva verket är det ett skifte i energin som gör att positiva saker kan ske. Du kan känna det som du lagt någonting som bjudit på en utmaning bakom dig för gott. 

Du kommer känna dig stark och ha tillgång till din kraft och vilja göra dig av med ytterligare tankar och idéer som har hållit dig tillbaka bara för att uppleva dig friare och mer levande än någonsin. 

 

Övergripande hela året

Den övergripande energin för året berättar att det till och från, i mer eller mindre utsträckning, kan komma att vara försett med en utmaning att stå i själens kraft. Som jag läser situationen beror det på att det kommer hända saker i vår gemensamma värld som kommer trigga oss och göra det extra svårt att bevara vår integritet helt och hållet. Vi kommer då och då låta oss skrämmas av hur saker och ting utvecklar sig i världen – för på det kollektiva planet kan detta komma att vara ett mycket utmanande år.

Den som tror att vi har det som hänt bakom oss vad gäller att vår värld kan skakas om, misstar sig. Ingenting kommer någonsin gå tillbaka till det som var innan 2020 och den konjunktion i januari mellan Saturnus och Pluto som jag redan då skrev om. Det var bara upptakten till ett antal år då hela världen kommer att omstruktureras.

Enda sättet att överleva de kommande åren med förståndet i behåll och att frodas är att göra en stadig koppling med källan, oavsett om man ser det som själen och sitt högre jag, universum självt eller Gud. Den yttre världen kommer att och ska gå igenom en transformation och en sådan process är som en förlossning ungefär och det vet alla att den inte är en städad tillställning. 

Och det är aldrig för sent, i vilket ögonblick som helst kan vi sätta oss i kontakt med den andliga kraften i vårt inre, bara vi vet hur, vilket kan förändra allt på ett ögonblick. Under året som kommer, gör till en daglig praktik att vända dig inåt, ta fokus från den yttre verkligheten och rikta den mot den inre och större. Be om hjälp om du behöver, både av din egen källa och av andra som kan hjälpa dig ifall du kämpar med detta. 

Den fysiska världen kan bjuda på utmaningar också på det personliga planet, men då är det viktigt att veta att det känns värre än det verkligen är. Våra rädslor kan som sagt gå igång och så börjar vi tro på dem och skrämmer upp oss själva. 

Men även om det kan skaka i grundvalarna så kommer det att bli bra. Det finns stora möjligheter i detta. Alla vet vid det här laget det man brukar framhålla, att det kinesiska tecknet för kris också betyder möjlighet. Jag vet inte om det är sant, men det skulle kunna vara det eftersom det är så det ser ut.

Vad som än händer här eller ser ut att hända under detta år, så gäller att “den enda utvägen går inåt”. När vi gör den här inre kontakten med vår gudomliga källa, så mår vi inte bara bättre och blir befriade, vi lierar oss också med en kraft som kan förändra, vår egen andliga kraft och kraften i universum som genomsyrar allt. 

Jag önskar alla ett mycket gott 2023. Ta hand om er!

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i NUMEROLOGI eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

 

Månadens tarot december 2022

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2022 som du finner här.

1-10

Månadens första tio dagar har alla möjligheter att vara riktigt givande och fina, framförallt på det spirituella planet med en intuition som är stark och pålitlig men det finns också ett praktiskt drag som genomsyrar perioden. Använd därför din inre vägledning i det du företar dig, låt dig ledas av ditt högre jag i alla dina angelägenheter, svaren du söker och behöver på hur du ska gå till väga rent konkret finns inom räckhåll bara du sätter intentionen och verkligen lyssnar. 

På området arbete och karriär kan energin yttra sig i att du blir uppmärksammad och får någon form av erkännande för vad du kan och gör eller har gjort. Helst vill du nog också jobba hemma eller hemifrån. Vad gäller finanserna verkar du ha till det du behöver och kanske lite extra till och med och du kan ha extra god tumme med ekonomin vilket kan yttra sig i att det du försätter dig och lägger din energi på kan ge en bra utdelning med tiden. 

Vad gäller kärlekslivet ser du ut att vara nöjd med hur saker är, oavsett om du är tillsammans med någon eller inte. Är du själv trivs du i ditt eget sällskap, känner dig hel och tillfreds och oroar dig inte huruvida det kommer dyka upp någon eller inte. Det är bra vilket som, och om du är i en relation ser det lugnt och trivsamt ut. Du litar på livet och dess ständiga ebb och flod, vet att det går i cykler, även om de kan vara långa ibland. 

11-20  

Mitten av månaden visar att du är stark, den sortens styrka som man kan bygga upp med tiden och som består så länge man underhåller den och det kan behövas nu, då det finns tecken på att det dyker upp någonting som utmanar och gör att du behöver ta i för att komma runt eller över. Du har det som krävs så det är inget att oroa sig för och nu när du vet blir du heller inte överraskad ifall det skulle hända. 

Vad gäller arbete och karriär ser det ut som du gjort det du kan och att det nu handlar om att avvakta. Det kan verka som om ingenting händer men under ytan är det full aktivitet och allt kommer lägga sig på plats och ordna sig bättre än du kan tänka dig i ögonblicket. Vad gäller ekonomin kan det uppstå något krux, mest beroende på att en intäkt dröjer samtidigt som du har en större utgift. Undvik oro och ta istället itu med situationen lugnt och metodiskt, det kommer att klaras upp. 

När det kommer till kärlek och relationer kan du eller någon annan behöva lite luft, lite egentid. Eller så är det att båda gör det. 

21-30  

De sista tio dagarna pekar också mot att det kommer vara svårt att förstå vad som egentligen sker genom att bara titta på vad som händer på det yttre planet. Du kommer behöva förlita dig på intuitionen. 

Vad gäller arbete och karriär kan det kännas som inte mycket händer, i alla fall till en början med men det ligger också för en positiv överraskning, som en oväntad löneförhöjning eller en befordran. Ekonomin är något oklar och det kan finnas en kvinna inblandad på nåt sätt. 

Vad gäller kärlek och relationer finns det svårigheter i att den ena eller båda kan göra sig lite svårtillgänglig emotionellt. Det kan vara du som håller tillbaka och därför inte får den respons som du helst skulle vilja ha. 

Fortsätt framåt, upprätthåll dina andliga rutiner. Även om du inte har alla svaren nu, så betyder det bara att du inte har dem än, du är fortfarande på rätt väg. 

Övergripande energi för hela månaden

Den övergripande energin för månaden är lugn och sansad, balanserad och grundad. 

På arbetsfronten och karriären ligger det för att avancera, det ligger för erkännande och befordran. En grund kan ha lagts, det kan handla om studier som nu är genomförda, och att du är redo att gå ut och göra det du har pluggat eller tränat på. Du är kapabel och det kommer att ge bra utdelning ekonomiskt. Pengar kan också komma in från någonting som är relaterat till det förflutna, det kan till exempel handla om en skuld du får återbetald, en investering som ge avkastning eller royaltypengar som utbetalas. 

Vad gäller kärlek och relationer så handlar det denna månad om mognad. För den som är i ett förhållande kan problem som funnits finna sin upplösning med en större närhet och förtrogenhet som följd. 

Hela månaden har ett spirituellt fokus, men inte så mycket new age, mer på ett traditionellt sätt. 

Jag önskar alla en riktigt fin december, med en

GOD JUL & ETT GOTT SLUT PÅ 2022. 

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot november 2022

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2022 som du finner här.

1-10 

Månaden börjar med att du är redo eller faktiskt redan är på väg att lämna någonting bakom dig som du är färdig med. Det kan vara för att du är besviken eller fått dina illusioner raserade, men det kan också vara helt enkelt för att det kommit till ett naturligt slut. Någonting ger inte längre det som det en gång gav och det är dags att röra sig vidare mot nya utmaningar och erfarenheter. 

För vissa kan detta handla om att börja leva ett mer spirituellt liv, att ägna mer tid åt bön, meditation och andra sätt att fokusera på den andliga verkligheten, att söka högre mening och insikt. 

Perioden kan för en del kännas lite tuff, som ett tomrum, stadiet mellan det som har varit och det som komma skall. 

Uttryckt på området arbete och karriär är det möjligt att du har kommit så långt du kan på den väg du nu är inne på och att det är dags att byta bana. Vad gäller finanserna är det viktigt att du inte gör dem till högsta prioritet utan istället fokuserar på det som är i linje med vad du är ämnad att göra och  meningsfullt för dig. Då kommer ekonomin att följa efter. 

På området kärlek och relationer kan energin uttrycka sig i att det är dags att bestämma sig: ska du stanna eller ska du gå? Det kan vara dags att röra sig vidare om relationen inte längre är vad den behöver vara. 

11-20 

Månadens mitt ser vi ut att drömma oss bort och låta fantasin ha fritt spelrum vilket kan vara kreativt på många sätt men det kan också betyda att ingenting blir gjort. Allt har sin tid, men ibland om man har många möjligheter så kan det hända att man inte bestämmer sig för något utan mer hamnar i limbo, att man känner sig osäker och därför inte agerar alls. Så gör en ansträngning att välja något – det som resonerar med dig på djupet, och gå sedan i den riktningen. 

Vad gäller arbete och karriär finns det stor potential här för dem som arbetar konstnärligt och kreativt med nya idéer och visioner. För alla gäller dock att omsätta drömmandet i praktisk handling för att det ska ge resultat. Vad gäller finanserna så behöver vi ha urskiljning och inte vara godtrogna. Gå inte på om någon lovar guld och gröna skogar eller snabba klipp. Ta reda på fakta innan du signerar med din namnteckning eller lovar bort något. 

Vad gäller kärlek och relationer kan det handla om att du är mer intresserad av förälskelsen och allt vad det för med sig än att du är redo för kärlek att utveckla sig. 

21-30   

De sista tio dagarna ser saker och ting ut att hamna på plats på ett alldeles förträffligt och utomordentligt sätt.  Det som kommer igång här har också potentialen att ha betydelse och konsekvenser som sträcker sig in i framtiden. Med största sannolikhet är du på rätt spår. 

Vad gäller arbete och karriär kan det dyka upp ett erbjudande som är precis det du väntat på. Den som frilansar och för vilken det varit ont om projekt eller kunder kan förvänta sig att det tar sig. Även om ingenting sker direkt, så var optimistisk, för det är definitivt i görningen och några dagar hit eller dig spelar inte så stor roll. 

Vad gäller kärlek och relation så kan någon mycket speciell dyka upp. Allting klickar plötsligt och det kan hända på ett sätt som gör att det ser ut som en tanke, att det var meningen. Den som redan är i en relation kan se en fördjupning eller förbättring om det behövs. 

Anledningen till att allting artar sig på det här fina sättet är den andliga inre kopplingen, att du blir allt bättre på att höra din högre vägledning och att följa den.

Övergripande energi för hela månaden

Det finns fantastiska möjligheter denna månaden till både det ena och det andra, till kreativitet och omsorg om både oss själva och andra. Det kan vara en rik månad där vi blommar upp och ut och där det finns gott om det som är gott. 

Vad gäller arbete och karriär, är det en betoning på detta som redan nämnts under månadens mitt, med kreativa idéer och visioner som kan komma till oss och som hjälper oss att komma vidare. Allt arbete som har med barn och djur har också extra uppmärksamhet. Vad gäller finanserna kommer du ha det du behöver och det kan bli ett rikligare flöde ju mer du följer med utan att oroa dig för vart det tar vägen. Därmed inte sagt att du ska slösa, men den som är kreativ kan alltid skapa möjligheter för sig själv och genom att vara närvarande öppnar man också upp för tillgången. 

Vad gäller kärlek och relationer är det överlag en mycket bra tid för att både träffa någon men framförallt för att vårda den kärlek som antingen kommer in eller finns. 

Som också redan nämnts, även den övergripande energin uppmuntrar till att drömma sig bort och fantisera om ett optimalt liv. Be sedan om att bli visad nästa steg och följ den vägledning du får, det är så det går till. 

Den 8:e november har vi en månförmörkelse i oxens tecken. Håll i hatten ni som blir träffade – och det gäller inte bara den dagen utan redan innan och flera månader efter.

Ha en underbar novembermånad!

 

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!