Månadens tarot augusti 2022

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2022 som du finner här.

1-10  

I början av månaden kan saker och ting kännas oklara och osäkra. Det har bland annat att göra med att det rör sig i djupare lager, att sådant som annars ligger under ytan och inte gör något väsen av sig, vaknar lite grand till liv och gör sig påmint.

Det kan vara minnen och känslor, både från det här livet och andra existenser och det kan väcka rädslor som kan behöva adresseras för att de inte ska begränsa och hålla tillbaka. Rädslor har ju en tendens att börja leva sitt eget liv, att syna dem och se verkligheten kan vara ett bra sätt att göra sig av med dem, även om det kan krävas en del inre arbete för att bli fri helt och hållet. 

Kom ihåg att detta bara är en fas som har med en ny energi som håller på att introduceras att göra. Osäkerheten kommer från att det gamla viker undan och det nya ännu inte riktigt etablerats, och att  osäkerheten om vad som händer och vart det leder kan kännas hotfull.

Men det går över och du kommer känna dig trygg igen, ju förr desto mer du förstår att den enda trygghet du egentligen har är du själv. 

Vad gäller arbete och karriär kan osäkerheten komma också till uttryck på det området. Någonting pågår och du har inte hela bilden, du får inte all information. Om ditt arbete är kvinnodominerat kan det finnas en kvinna som kan sitta inne med det du behöver veta, framförallt om hon är född eller har mycket av Kräftans tecken i sitt horoskop. 

Finanserna kan fluktuera och det kan uppstå förseningar men i huvudsak ser de ut att vara på rätt spår. 

Också kärlekslivet har sina upp och nedgångar, men det behöver inte vara en anledning till att ge upp om ni i grunden har en djup koppling. Den som är singel och vill ha en relation kan titta på hur egna tidigare erfarenheter och föreställningar kan spela roll och påverka situationen. 

På det stora hela kan det inre livet stärkas och det finns energier som stöder mystiska och andra andliga eller mediala erfarenheter under dessa dagar.

11-20  

Också mitten av månaden kan kännas lite skakig och osäker på grund av samma orsaker som i början av månaden. Också nu handlar det om att det känns värre än det är och det kan vara bra att hålla i minnet.

Du oroar dig och du kan känna dig lite ensam och kanske till och med övergiven, men som sagt, det är inte nödvändigtvis verkligheten, det är mer en känsla du har för att du inte riktigt är i kontakt med dig själv. 

Vad gäller arbete och karriär så ligger det möjligheter och väntar på dig, men du kan inte varken riktigt se eller tro det just nu. Istället känner du dig ängslig och tvivlar på dig själv och framtiden. 

Vad gäller ekonomin kan du uppleva en tillfällig svacka men undvik att drabbas av panik, det löser ingenting. Det kommer en förbättring när du också känner dig bättre. 

Även kärlekslivet präglas av den här känslan av att du inte riktigt är i andlig balans och kontakt.  

Vilket område energierna än uttrycker sig i ditt liv, gör till ditt fokus att komma tillbaka till dig själv, så kommer resten också att se annorlunda ut och kännas betydligt bättre. 

21-31  

Efter en lite utmanande månad så här långt ser det lättare ut de sista tio dagarna. Det betyder inte att du kan andas ut helt och hållet men du kommer vara starkare och bättre rustad för att ta dig an det som krävs av dig. Kanske kan du känna dig lite trött och slutkörd, men överge inte skeppet nu, ge det vad du har och sedan kommer en lättnad infinna sig. 

Vad gäller arbete och karriär kan du släppa taget och låta de energier du har initierat hittills arbeta för dig, du behöver inte driva på så hårt. Saker och ting ser ut att verka i kulisserna. Det kan eventuellt vara någon att möta och något att diskutera, men någon större ansträngning kommer inte att behövas. 

Vad gäller ekonomin kan pengar du förväntar dig låta vänta på sig och du kan ha en stor utgift. Men återigen, om det är knapert är det tillfälligt, så tappa inte sugen. 

Vad gäller kärlek och relationer kan du eller någon annan behöva spejs. Kämpa inte emot utan se till att det behovet blir tillgodosett. För din del gäller att fundera över hur du vill ha det och vad du inte vill så att du är tydlig med det, om inte annat så inför dig själv

Övergripande energi för hela månaden  

Hela månaden handlar om att påbörja en ny fas av någon del eller hela livet som kan liknas vid en resa. Det kan vara en fysisk sådan men det troliga är att det är en inre. Oavsett vilket kommer du i processen förstå allt mer av vem du egentligen är vilket enbart är en fördel. Detta är en viktig månad för din framtid. 

Ta hand om dig!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot augusti 2022 något försenad

Månadens tarot är på gång men något försenad. Titta in igen!

Förändring på steroider

Man kan säga att astrologi handlar om studiet av cykler med hjälp av planeternas och andra himlakroppars banor runt jorden och vill man förstå både historien, vad som händer i nuet och i viss mån förutspå vad som kan komma att hända, såväl personligen som globalt, kan astrologin ge mycket insikt.

I slutet av juli och i början av augusti i år 2022 sker ett möte mellan planeterna Uranus och Mars och den Norra Noden 18 grader i Oxens tecken och detta möte kommer att ha stor betydelse, både kollektivt och för individen.

Händelsen har samma typ av energi som en förmörkelse, på grund av att Norra Noden är inbegripen, även om det tekniskt sett inte är en förmörkelse eftersom solen och månen inte är involverade, men det som händer kommer ha samma dynamiska och förändrande kraft som en förmörkelse kan ha och betydligt mer därtill.

Alla förmörkelser, eller eklipser som de också kallas, handlar om förändring och när nu Uranus möter Norra Noden tillsammans med Mars så skulle man kunna säga att det är frågan om en förmörkelse – en förändring –  på steroider. Uranus är en rebell som representerar plötsliga och oväntade vändningar och förändringar, Mars är en krigare, en explosiv och ibland aggressiv kraft. Norra Noden relaterar till karma, vår framtid och  andliga utveckling och förstorar allt detta och förstärker draget av någonting nytt.

Trippelkonjunktionen är en unik händelse. Förra gången då Uranus, Mars och Norra Noden möttes i Oxens tecken på den här graden var 325 år före Kristus, alltså över 2300 år sedan. Detta var tiden för Alexander den Store, den makedoniske kungen som enade grekerna och erövrade det persiska imperiet som sträckte sig från Medelhavet till västra Asien och Indien vilket lade grunden till det som kommit att kallas Hellenismen, den blandning mellan grekisk kultur och de asiatiska traditioner och idéer som blev följden. Den hellenistiska perioden motsvarar ungefär antiken och varade i drygt 300 år fram till att det Romerska riket växte fram.

Det exakta mötet mellan Uranus, Mars och Norra noden utspelar sig bara under några dagar men Uranus och Norra Noden känner vi redan av och kommer känna av under flera månader, ända in i början av nästa år.

Effekterna kan däremot bli bestående. Astrologer pratar om att vi är på väg in i en ny era av Alexandriska mått, med nya maktstrukturer och nya lagar för hela vår civilisation och med tanke på World Economic Forum och deras förslag på hur världen ska gå vidare efter Covid, “The Great reset” och Agenda 2030 så ser det ju inte helt otroligt ut.

Det finns även andra astrologiska markörer som pekar i samma riktning.

En liten intressant detalj i sammanhanget är att den första sedeln lär ha tillverkats av hjortskinn i Kina på Alexanders den Stores tid när Uranus, Norra Noden och Mars möttes i Oxen och nu när det sker igen står vi inför en ny revolution vad gäller pengar, med avskaffandet av kontanter.

I ett kortare perspektiv kommer mötet mellan Uranus och Norra Noden prägla de närmaste 16-17 åren vilket är den tid det tar tills de möts igen.

Den redan oroliga situationen i världen kan till en början intensifieras och saker och ting kan hända snabbt och vara chockerande. Det kan utbryta kaos och störningar och områden som påverkas är framförallt ekonomin med inflation och prisökningar och allt vad det för med sig.  Men det handlar också om mat och jordbruk och elförsörjningen, det kan bli sammanbrott i försörjningskedjan och livsmedelsbrist också på grund av missväxt som resultat av dåligt väder.

 

Men Uranus representerar också genialitet, frihet, innovationer, banbrytande lösningar och uppvaknanden. Vi kan få bevittna genombrott som kan komma att ha betydelse för hela planeten och mänskligheten i en positiv bemärkelse.

Uranus och Norra noden tillsammans kommer alltid med nya möjligheter som kan ta världen med storm. 2007 när de sågs förra gången överhuvudtaget hade vi en stor teknologisk boom med uppfinningar och företag som skapades och växte snabbt och har förändrat verkligheten för alltid. Twitter och Facebook som visserligen fanns innan tog fart och iPhone och androiderna kom.

Om man följer den teknologiska tråden bakåt så är det intressant att nämna att det första GSM-samtalet lär ha ringts under 1991 och www (world wide web) lanserades för allmänheten. 1976 är tiden för den första apple-datorn och disketten. 

Så det är att förvänta att teknologin för hur vi relaterar till varandra och världen kan komma att ta ett stort språng framåt. 

På det individuella planet kan Uranus öppna våra ögon och driva oss in i framtiden och med Norra Nodens hjälp kan vi identifiera vad vi behöver för att komma dit vi ska. Vi kan komma att ompröva en hel del och få spännande insikter om hur vi vill vara i världen och bidraga till utvecklingen av den.

Med Mars med i leken kan vi komma att känna det som vi vill agera direkt, men Saturnus som bland annat representerar begränsningar och restriktioner och den etablerade makten befinner sig i kvadratur till detta och kommer hålla oss tillbaka och tvinga oss att gå metodiskt och strukturerat tillväga.

Däremot kommer Venus som är härskare över den här trippelkonjunktionen eftersom den utspelar sig i Oxen som är hennes tecken bidra med harmoni och skönhet.

Riktigt stora förändringar uppfattar vi knappast eftersom det behövs perspektiv, vi upplever bara vad som händer dag för dag och i vårt korta lilla liv.

Men när man börjar fördjupa sig i astrologins cykler och stämmer av med historien, får man en annan känsla för de små förändringarna och ser dem i ett större sammanhang. Astrologin är ett språk för detta som kan kännas lite främmande till en början, men ju mer man fördjupar sig, desto mer spännande blir det. 

Läs gärna tidigare inlägg om astrologin och det som pågår nu. 

Saturnus & Pluto i Stenbocken

Uranus i Oxen

Jupiter genom Stenbocken

Jupiter möter Pluto

Kommentera gärna och är det något du vill att jag ska skriva om, låt mig veta!  

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Månadens tarot juli 2022

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2022 som du finner här.

1-10

Månaden börjar med ett behov av kompromisser och att vara rättvis på alla sätt, både i förhållande till sig själv och andra. Det kan handla om att se till att egot tar ett steg tillbaka och titta på den sanna lösningen av någonting som är problematiskt eller konfliktfyllt, för att på så skapa ett nytt jämviktsläge där alla inblandade parter är nöjda. 

Det handlar också om att skippa förutfattade meningar och idéer om vad som händer och har hänt och att vara lyhörd för att ta in andra perspektiv för att få en mer nyanser bild. Framförallt för den som står inför ett viktigt beslut är detta betydelsefullt – alla faktorer behöver vägas innan du bestämmer dig. Framförallt om det handlar om någon som du tänker har betett sig illa eller fel. 

Den som haft juridiska problem under en tid kan förvänta sig att de klaras upp här, såtillvida att det finns andra faktorer som direkt pekar på någonting annat. Det ser ut som ett avgörande kan utfalla till din fördel. Var dock mycket noga med hur du använder dina tankar och ditt fokus eftersom de har en extra potens just nu. 

Gäller det arbete och karriär så behöver du vara medveten om hur du prioriterar så det inte kantrar över åt något håll, det är viktigt att du håller en bra balans mellan jobbet och det privata. Om du överväger förändringar så behöver du väga för och emot om du inte kan få ett klart besked från din själ och ditt högre jag. En möjlig utveckling är att du inte fattar något beslut alls förrän du vet med hela kroppen att det är rätt, att det är grundat ditt spirituella jag och inte ditt ego. 

På den finansiella fronten så kan ett juridiskt beslut bli bra för dig och det ligger för någon form av klumpsumma som kan komma in, hur pass stor är dock svårt att säga eftersom den varierar från person till person beroende också på andra faktorer. 

Vad gäller kärlek och relationer ser det ut som någonting kan komma till sitt slut och någonting är i sin början. Kontrakt och avtal kan ingås och kan handla om både skilsmässa och äktenskap. Den som är singel behöver bli klar över vad den önskar sig och sedan se till att den själv motsvarar detta, allt annat är önsketänkande som inte har någon grund.

Kom ihåg att jobba på att vara närvarande, att vara vaken på när närvaron skingras eller försvinner och se till att du kommer tillbaka till nuet. De här dagarna kand det kännas extra osäkert med framtiden eftersom de har en energi av att befinna sig mitt emellan det ena och det andra, men det viktigaste är alltid att vara grundad i sin själ i varje ögonblick, då kan det bara bli bra också i framtiden och är ingenting att oroa sig för. 

11-20

Om de första tio dagarna hade en energin både av början och slut så handlar mitten av månaden av någonting nytt som definitivt tar sin början. Det kan vara en ny idé eller någonting konkret som har stor potential att med tiden växa och konsolideras om det tas tillvara, någonting nytt som kommer in i livet gör entré. Saker och ting kan växa och blomstra och bära frukt. 

Om det handlar om arbete och karriär kan ett nytt kapitel stå för dörren. Den som funderat på att starta eget har stöd för det. Också den som på annat sätt visar upp sina färdigheter eller marknadsför sig har vind i seglen.

Vad gäller finanserna kan det handla om en plötslig förbättring av ekonomin, ett tillskott som kommer in på ett oväntat sätt, eller en möjlighet till att tjäna pengar på ett sätt du inte hade föreställt dig men som det kan vara bra att ta tillvara. 

På området kärlek och relationer kan ett nytt förhållande se dagens ljus, eller i alla fall vara i antågande. Det finns möjlighet till en gnistrande kemi och känslan av att allting klaffar för att det rör sig om antingen en förbindelse som upprättats i ett tidigare liv eller en själslig koppling. Förnyelsen och den andliga dimensionen gäller också redan existerande relationer. 

Dagarna kan överhuvudtaget handla om ett slags andligt uppvaknande eller pånyttfödelse som antingen sker eller behöver ske. Alla behöver vidga sina vyer och tro på vad som är möjligt. 

21-31

Månadens sista tio dagar kommer med en utmaning. Det är också tiden för Uranus, Norra Noden och Mars att sammanstråla, någonting som är mycket ovanligt och kan vara både ödesmättat och utmanande men också leda till någonting alldeles fantastiskt.

Denna astrologiska konstellation kommer visa sig olika för oss alla, eftersom det beror på hur den faller i vårt personliga horoskop, men vad jag ser är att en hel del kommer att vara intonade på ett sätt som gör det till en prövning initialt. Det kan finnas förluster och besvikelser och andra djupa känslor till att börja med – det behöver inte handla om din privata värld, du kan också vara känslig för och ta in världsenergierna.

Lär dig i så fall skilja på vad som är ditt och vad som tillhör andra och kom ihåg att rena och rensa och skydda dina egna energier. En bra attityd här är att se på det som ett skådespel, en pjäs. 

I vilket fall som helst är det extra viktigt nu att göra sig av med det som inte längre tjänar ett positivt syfte i vårt liv eftersom det annars kan ge upphov till smärta rent utav. Det kan kännas svårt men är nödvändigt och när det är väl är över kommer känslan av befrielse.

Uttryckt på området arbete och karriär kan den här energin handla om att lämna ett jobb för att förändring är nödvändig. Den som har anställda kan komma att behöva skära ner på verksamheten och eventuellt låta någon eller några gå och är du till exempel författare kan du komma att behöva skriva om. 

Vad gäller ekonomin så är innebär dessa dagar en energi som handlar om att göra sig av med sånt som drar pengar men inte ger någonting tillbaka, onödiga utgifter. 

Och vad gäller kärlek och relationer så kan en relation behöva avslutas eller förvandlas totalt. Alla behöver titta främst på sina egna mönster och bidrag till varför det har gått snett. Att skylla allt på den andra är inte konstruktivt. Även om det är så att den personen inte betett sig okej, så är det du som har tagit in den i ditt liv och det är vad du behöver titta på hur du kan förändra.

Jobba på att släppa taget om gammalt på alla olika möjliga sätt. Kanske mest av allt om föreställningar du har som inte längre är tjänliga.  

Övergripande energi för hela månaden

Även om månadens sista tio dagar kommer med en utmaning så är utmaningar inget straff eller olycka egentligen utan en möjlighet att komma vidare och upp på en ny nivå och detta poängteras i det här fallet av att den övergripande energin är mycket bra – balanserad, grundad och välmående. Det kan finnas en framgångsrik person, med största sannolikhet en man, som stöttar dig och hjälper dig med det du håller på med, en pappa eller en fadersfigur av något slag, som bidrar med sin erfarenhet och hjälper dig rent praktiskt med sina råd. 

Vad gäller arbete och karriär finns det professionell assistans att få. Det du gör kan komma att bli bekräftat och uppskattat av någon som är inflytelserik och har makt inom sitt område. Ett projekt du har jobbat med kan närma sig sitt slut och du kommer därför bli redo att ta dig an nästa åtagande – det är dags för nästa stora kliv framåt vad gäller ditt värv. 

Energierna stöder välstånd men det gäller att inte bli alltför fokuserad på den materiella aspekten. Kom ihåg att pengar är energi och skulle det vara så att du har det knackigt så betyder det att någonting kan och behöver göras framförallt på energiplanet. Ta hjälp om du behöver för att det ska börja röra på sig, det kan handla om att förstå hur du behöver tänka eller att lösa upp omedvetna blockeringar. Det är en bra tid för det nu. 

Vad gäller kärlek och relationer ligger det både romantik och passion i luften. Kvinnor kan bli uppvaktade och män kan uppvakta, med blommor och fin middag. Förbindelser kan stärkas och det gäller de som också redan är i ett etablerat förhållande. 

Överlag gäller att du behöver utvärdera vad det är som krävs för att du ska kunna leva ett balanserat och harmoniskt liv och sen åtgärda det som krävs för att du ska kunna uppnå den balansen. Det är ingenting man gör på en kafferast och det tar med all sannolikhet mer än denna månaden, men det är bra att börja nu eller att ta ett djupare spadtag för den som redan är på väg. 

Det var allt för den här gången! Återkoppla och kommentera gärna. Jag önskar alla en riktigt fin juli.

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Gina Dirawi lever och dör

Har du sett tv-serien Gina Dirawi lever och dör som går att se på SVT play? (Hittas här).

Jag har sett hennes ansikte och namn förut men aldrig sett någonting hon medverkar i men det var en artikel i Expressen som flimrade förbi och gjorde mig nyfiken.

Kristallen-vinnaren Gina Dirawi.jpg Foto by Frankie Fouganthin

Och när jag väl började titta tyckte jag att det var intressant, hon berättar personligt om hur hon tänker och känner och jag blev nyfiken på hennes numerologi. Att hitta hennes namn och födelsedatum på nätet var enkelt och det verkar som om Gina Dirawi är hennes fullständiga namn även om jag måste reservera mig eftersom jag inte har det bekräftat. Men även om hon skulle ha flera förnamn så berättar det namn hon använder och är offentlig med också väldigt mycket. Du hittar uträkningarna för Ginas numerologi här.

Det visar sig att Gina är född den 11:e december 1990.  11 är ett så kallat mästartal – jag har skrivit om alla mästartalen, du hittar dem här – och det berättar att hon bär en längtan efter ”något mer” inom sig, precis som hon uttrycker i serien. Hon har också höga ideal, är känslig, mottaglig och medial. 11 är en hög energi så det är alltid viktigt för Gina att prioritera att hålla balansen emotionellt även om nerverna skulle vara spända till bristningsgränsen. Hon måste helt enkelt ha sitt känsloliv under kontroll, det är inte nyttigt för henne att bli alltför känslosam. Istället bör hon leva utifrån sin intuition.

Jag tittade i samband med detta också på hennes Human Design och även om jag inte har hennes födelsetid är det högst troligt att hon är en så kallad Projektor och att hennes emotionella center är odefinierat – vilket är intressant i sammanhanget. Det senare, vilket ungefär hälften av alla människor också har, betyder att hon har lätt för att plocka upp vad andra känner och även att förstärka de känslorna. Problem uppstår när den med ett odefinierat eller öppet känslocenter tar in andras känslor som sina egna. Jag tänker i det här sammanhanget att en del av det Gina gått igenom är att hon tar på sig den ångest som andra haft före henne och som finns i världen.

För Gina gäller att hon alltid medvetet måste välja det som är nödvändigt för att bibehålla sin hälsa och glädje, sitt ljus. Hon behöver kunna skilja på sitt och andras, både vad gäller känslor och energi överhuvudtaget.

Destinationen kommer ifrån summan av hela namnet och Ginas namn är en 5:a med 59 och 14 bakom (skrivs 59/14/5). Jag tittar alltid på talen som utgör summan bakom enkeltalet och i det här fallet är det extra viktigt eftersom 14 är ett så kallat karmatal som visar att det från början finns en obalans i det här livet som hennes själ har bestämt sig för att komma till rätta med i den här inkarnationen. Vad gäller 14 kan man med några få ord säga att det handlar om att vara flexibel och anpassningsbar, att hantera frihet kontra måttlighet, det är viktigt att hålla ett fokus och vara konstruktiv och positiv i sina val.

Destinationen i numerologin beskriver vad det är för någonting vi ska utveckla, den vi ska bli, den roll vi ska spela. Den berättar om vårt fysiska och mentala jag och våra talanger, förmågor, karaktärsdrag och tillkortakommanden. Destination 5 är en en nyfiken, rastlös och entusiastisk energi och förmodligen en stor drivkraft för Gina i hennes sökande. Hon är fullständigt öppen och beredd att kliva in i det mesta för att i alla fall prova och det är precis det hon är här för att göra, skaffa sig erfarenheter. Det är också viktigt för henne att hålla sig uppdaterad med det som händer i världen, att vara i den och hon säger ju själv att ett klosterliv inte är någonting för henne trots den här längtan hon har. Jag har tidigare skrivit en introducerande artikel om alla destinationerna, du hittar den här.

Födelsekraften som har jag också skrivit om tidigare, i ett inlägg du hittar här, kallas ibland även livsvägen och ger en uppfattning om sceneriet för vårt liv och insikt om de möjligheter, utmaningar och lärdomar vi kommer möta och ska göra, det är de verktyg vi har till hands för att förverkliga vår destination kan man säga.

Ginas födelsekraft är en 6:a vilket är ytterligare en stark bidragande orsak till Ginas behov av att göra gott i världen och ju mer hon finns till hands för andra, både på det lilla och större planet, desto rikligare blir hon själv belönad. Gina får personlig framgång genom att tjäna på olika sätt, kan man säga. Det är dock viktigt att hon inte uppoffrar sig i onödan och blir martyr eller låter sig utnyttjas. Den balansen måste hon kunna hålla.

Skönhet i alla former är också mycket viktigt för henne både att bidraga med och ha omkring sig. Slutligen kan man med en 6:a bli lite beskäftig och veta bäst. Många gånger gör man det också, men det handlar om att i viss mån tygla tungan i det här fallet för att inte skapa onödigt gruff, det är inte alla som vll bli serverade sanningen rakt i ansiktet och folk måste få göra sina egna erfarenheter. Något som det i alla fall kan vara bra att ta hänsyn till i sitt privatliv om man vill att det ska vara harmoniskt. Men även om det ibland kan vara irriterande så vill en 6:a alltid väl.

Hjärtas längtan som man räknar fram från vokalerna i namnet, beskriver den man är och vill vara innerst inne, det man är dragen till och blir tillfreds och lycklig av. Jag har ett tidigare inlägg om hjärtat längtan här

Ginas hjärtas längtan är också 11 som i det här fallet kommer från 29 (29/11). Hon är en mycket vis och avancerad själ som besitter djupa insikter om mysteriet, livet och döden. Hon är modig och begåvad och har ledaregenskaper, men hon har också i sig att vara finkänslig och bra på att övertala människor och diplomatisk till sitt sätt, istället för att pusha på. Hon är förstående, intuitiv och medial med en stark dragning till det spirituella – någonting som verkligen framkommer i tv-serien och också ju är den premiss som den vilar på.

Ginas yttre personlighet är en 3:a och bidrar till hennes skönhet. 3 här ger också en livfullhet, hon har en sprudlande personlighet och kan vara både rolig och charmig. Hon kan dock vara lite grand som en fjäril som flyger hit och dit, och tillsammans med den rastlösa dimensionen av hennes destination 5, är en av de saker som Gina förmodligen behöver utveckla förmågan att stå kvar, att gräva där hon står, så att säga, att ta på sig ansvar över tid, att binda sig. Samtidigt är det viktigt att hon inte gör det för tidigt eller snabbt eller innan hon är redo eller vid fel saker.

Hon uppskattar också fina kläder och smycken, att göra sig fin, och är bra på att promota sig själv. Hon kommer vidare genom hela livet ha en viss “tur” – möjligheter kommer fortsätta dyka upp och presentera sig för henne. Om hon tar vara på dem samtidigt som hon jobbar hårt och är disciplinerad så kommer hon förmodligen fortsätta att vara framgångsrik som hon är nu, och det i allt ökad utsträckning. Du kan räkna ut och läsa om den yttre personligheten här

Om man lägger samman destinationen och livsvägen får man ett tal för det slutliga målet. Det är en energi som beskriver vart alla vägar bär, kan man säga, vad man kan åstadkomma om man tar tillvara på sina energier och gör det bästa av dem. 

Det slutliga målet kommer inte i full effekt förrän ungefär vid 55 års ålder, men det är ändå ett mål som kan hägra under hela livet och speciellt om det är en 11:a som det är i Ginas fall. Det är intressant att det också är hennes hjärtas längtan vilket borgar för att hon kommer känna sig alltmer tillfreds med livet och nöjdare ju äldre hon blir. Du hittar tidigare inlägg om det slutliga målet här

I och med sin födelsedag i december 2021 skedde några viktiga energiskiften i Ginas liv. Dels avslutade hon då en nioårscykel och påbörjade en ny. Det är någonting som hon nu lagt bakom sig för att hon är färdig med det, oavsett om hon inser det eller inte, och det hon gör under det här året fram till sin födelsedag 2022 är att så frön, det hon sätter igång här har potentialen att slå rot och bli varaktigt och kommer färga de närmaste 9 åren. 

Vad som också skiftade var en undercykel, från 3 till 11 och den nya energin kommer vara med och färga hennes liv länge, fram till dess att hon fyller 58. 

Jag tror Gina har kommit in i offentligheten för att stanna, men jag tror också att hennes andliga sökande kommer vara med henne och kanske bli än mer betydelsefullt är vad det varit innan. Kanske blir det en kombination av dessa saker. Jag tror fokus för henne håller på att skifta och att sättet som hon figurerar i media med tiden kommer att förskjutas till att mer handla om det hon nu söker och kommer att finna. 

Gina bytte även den som kallas tornspira, varav vi har fyra under en livstid. Den första är lång och varar från födelsen fram till ungefär nu beroende på vilken livsväg man har. Gin har haft 5:ans energi som första tornspira och eftersom det också är hennes destination så har det varit ett fokus på att föras fram i den riktningen under den här tiden.

De närmaste nio åren kommer hon ha tornspira 3 vilket även är en siffra som hon saknar i sitt namn, så under dessa år kommer hon ha ett arbete att göra som handlar om att överkomma någonting som legat eller ligger vägen för hennes förmåga att uttrycka sig. Det behöver inte vara verbalt, utan kan handla om andra uttrycksformer också.

Eftersom jag inte har Ginas födelsetid kan jag inte heller ställa hennes horoskop med exakthet, men jag har kastat en snabb blick på det och en sak som går att se är en i det här sammanhanget intressant händelse som just nu utspelar sig i hennes karta med Pluto på hennes Norra Nod. Pluto är den stora transformatorn och den Norra Noden representerar det vi ska tillägna oss i det här livet, det vi ska utvecklas till. 

En sådan transit händer inte i allas liv eftersom Pluto tar över 250 år på sig att går runt zodiaken, men när det sker är det en kritisk period i livet då frågor om livets mening och framtiden kan fylla en person med oro och vånda. Det är en tid då man vill ha svar och hitta sin plats och uppgift i livet, då själen gör sig påmind och manar till djupare kontakt och transiten kan leda till ett kraftigt uppvaknande – med vilket jag menar en förståelse för vem man verkligen är, bortom alla yttre attribut – som sedan har effekt på hela livet. 

Denna period är inte över för henne, just nu är Pluto retrograd och kommer ännu en gång att passera i exakt konjunktion med Ginas Norra Nod när Pluto går framåt. Det här är en djup och utdragen process som kan ta tid, flera år och är nog en av de mest betydelsefulla saker som pågår ur ett astrologiskt perspektiv för henne. Med reservation att jag kan ha missat nåt eftersom jag varken har födelsetiden eller gjort en djupgående studie av horoskop. 

Sammantaget är allt detta är naturligtvis bara en ytlig genomgång. Vid en fullständig numerologi går jag mycket djupare in på var och en av dessa aspekter och det finns dessutom fler som jag inte ens nämner här vilka också är viktiga och till och med avgörande för en fullständig bild av en person.

Tittar man i sin helhet på Ginas numerologi framgår det tydligt och i stora drag att hon är här för att vara ett ljus och sprida sitt ljus. Hon är här för att se och för att bli sedd. De inre utmaningar hon haft i livet hittills har tjänat och tjänar syftet att föra henne i riktning mot sin själs uppgift och i takt med att hon kommer i fas, desto mer kommer hon lägga det som varit svårt bakom sig.

Hon har potentialen till djupa mystiska upplevelser och jag är övertygad om att om hon fortsätter i den här stilen kommer hon att finna sig själv på ett avgörande sätt, i det inre, förutsatt att hon inte låter sig avledas. 

Skulle jag råda henne till någonting är det att dagligen be sin själ och sitt högre jag att visa henne vägen – och sedan lyssna. Hitta en teknik som hjälper henne att komma ur sin skalle, lägga det mentala tjattret åt sidan och släppa taget om egots alla föreställningar och idéer, så att hon kan komma i sin själs fulla kraft som en en varaktig grund för hennes fortsatta liv. 

Jag önskar henne all lycka till. 

Om du blir nyfiken på din egen numerologi så är du välkommen att höra av dig för en konsultation. En sådan går till så att efter jag fått ditt namn och ditt födelsedatum använder en dag i effektiv tid innan vi ses till att förbereda. Sedan träffas vi på telefon, Skype eller Zoom under cirka två timmar då jag grundligt går igenom dina siffror. Sessionen spelas in på band och kan vara till nytta och glädje ett helt liv.

Numerologin förändrade livet för mig för snart trettio år sen och jag har haft glädjen att vara professionellt verksam i över tjugo års tid och få uppleva hur den förändrat livet för så många andra.

Du kan läsa mer om numerologi här och hur det går till med en konsultation här

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Videobudskap på engelska

Jag har en engelskspråkig videokanal sen en tid tillbaka och kommer posta utförliga månadsprognoser men också från och med nu ett budskap varje vecka. Välkommen att titta! Gilla gärna videon och prenumerera på kanalen och hjälp den att växa om du tycker om det jag gör.

Jag kommer med en spännande artikel i bloggen här i veckan som kommer, ett lite annorlunda inlägg men helt i linje med det jag gör.

Ha en fin vecka så länge!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot juni 2022

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2022 som du finner här.

1-10

Månaden börjar aningens prövande i det att du kan behöva stå upp för dig själv och se till att någon annan inte tar chansen att utnyttja dig genom att vara lite oärlig i ett försök att få dig dit den vill. Det behöver inte bli jobbigt om du är vaken och lite lagom skeptisk och inte bara sväljer allt eller tror alla om gott alltid.

Om du förhandlar om någonting behöver du vara lite slug och inte köra med helt öppna kort, ge inte ifrån dig all information utan sträva efter att vara lite strategisk.

Men, det är självklart viktigt att du inte slår över och blir paranoid. Det behövs inte för det inte en konspiration det handlar om, utan mer en slags vardaglig situation där man behöver ha lite is i magen och ta det mänskliga beteendet med i beräkningen.

Se bara upp med människor som inte är att lita på – om du lyssnar på signalerna du får och din egen intuition så kommer du klara det alldeles utmärkt.

Detta gäller också om du till exempel blir inbjuden till en grupp av något slag som kan verka inbjudande med sin gemenskap, men där det finns oskrivna regler som skulle bli jobbiga ifall du klev in med hull och hår i sammanhanget.

Den här energin vad gäller arbete och karriär handlar om att det kan finnas någon på jobbet eller i arbetssammanhang som vållar bekymmer. Någon kan undanhålla information eller spela ett spel i kulisserna.

Undvik till varje pris att bli indragen i arbetsplatspolitik, se till att förhålla dig oberoende och syna alla. Om någon eller någonting verkar stå vägen för dig så är det temporärt.

När det gäller finanser kan det behövas kompromisser, framförallt om du förhandlar om någonting. Du kan behöva ge dig vad gäller vissa detaljer för att vinna hela dealen.

Undvik till varje pris löften som verkar för bra för att vara sanna, inklusive möjligheter att bli rik snabbt. Även om det skulle vara knapert i kassan är det inte värt det och inte heller att tulla på moralen. Lär dig i stället hur man manifesterar pengar.

Om energin uttrycker sig på kärleksområdet kan det vara så att du själv är en del av problemet ifall det är svårigheter i ett förhållande. Syna din egen attityd och ditt eget beteende således. Kanske är du (också) inte helt ärlig med vad du känner. I vilket fall som helst kommer ni ingen vart om ni inte är öppna mot varandra och var och en tar ansvar för sig själv.

Den som är singel behöver också vända blicken mot sig själv för att på så sätt bereda vägen för någon in i livet.

11-20 

Under dessa dagar lägger du saker och ting som tyngt dig eller varit besvärliga bakom dig. Det handlar om en slags vändpunkt och även om allt inte är perfekt än, så rör det sig i rätt riktning och du kommer känna det på ett påtagligt sätt.

Det kan också handla om en flytt eller en kortare resa. Framtiden kanske är oviss, men den är positiv.

Vad gäller arbete och karriär är du redo att ta dig an någonting nytt och lämna det gamla och invanda bakom dig och vad gäller finanserna kan det eventuellt bli ett litet bakslag eller förseningar i dina planer, men det är tillfälligt, så tappa inte geisten.

På området kärlek och relationer kan en gemensam resa återuppväcka glöden och intresset för varandra.

21-30

En stark och stabil ekonomi kan vara viktigt, men om man behöver göra för mycket kompromisser för att få det är risken att man förlorar annat på vägen. Att tjäna pengar är självklart bra, men ger ingen tillfredsställelse i sig om man offrar andra väsentliga delar av livet för att kunna göra det.

Energin dessa dagar löper risken att göra oss alltför fokuserade på det materiella, på tryggheten och säkerheten som kommer med en välfylld plånbok, men på bekostnad av någonting annat. Vi kan falla in i ett fattigdomstänkande – så var lite vaksam på det. Om vi håller hårt i någonting kanske vi kan hålla kvar det, men det gör ju också att vi inte har plats för annat.

Det här behöver dock inte bara handla om pengar, utan vad som helst som vi tror gör oss trygga och säkra men som i själva verket är en illusion – faktum är ju att allting i det fysiska världen ÄR förgängligt och vår verkliga försäkring snarare ligger i att vi hittar tryggheten i vår andliga källa och kraft. Med den är sedan allting möjligt.

Vad gäller arbete och karriär är det mycket möjligt att du arbetar bara för att få ihop till räkningarna, och att du mer eller mindre har glömt vad du egentligen skulle vilja göra. Det kan dock vara tillfälligt och handla om att du vet precis vad du gör, att det är ett övergående stadium med ett specifikt syfte. Du kan vara i färd med att lägga en grund – kom bara ihåg vad du håller på med och förlora dig inte i det tillfälliga arrangemanget. Du har inte kommit till jorden för att löneslava och om det är så det känns finns det någonting som behöver skiftas, framförallt i tänkandet.

Vad gäller ekonomi så verkar den stabil men någonting gör att du kanske inte tror det vilket kan ha med ett drag av snålhet som vaknar till liv och också det handlar då om att skifta tanken.

I relation till kärlek och relationer uttrycker sig den här energin i att du kan vara kvar i en relation som inte längre fungerar, trots att du är olycklig bara för att du är rädd för att vara ensam och känna dig övergiven. Eller så upprepar du ett gammal mönster i en ny relation eller på kärleksområdet överhuvudtaget. Så även här finns det lite inre arbete att göra.

Övergripande energi för hela månaden

Den övergripande energin för månaden är fantastiskt fin, ger en känslan av att vara i balans och nöjd med livet och med det som är, en känsla av inre frid.

Vad gäller arbete och karriär kan en möjlighet öppna sig i form av ett erbjudande som kommer till dig och vad ekonomin anbelangar kan det vara en tid som lämpar sig åt att investera – men observera att andra faktorer behöver tas med i beräkningen såklart. Lita hur som helst på din intuition, det är inte någonting som direkt kan gå fel just nu. 

Vad gäller kärlek och relationer kan du känna det som att du är nöjd med saker och ting, hur de än är, oavsett om du är i en relation eller inte. Om din partner behöver tid för sig själv så är det i sin ordning, det handlar inte om att någonting är fel. Är du singel och redo så kan det dyka upp någon här som det klickar direkt med, som om ni känt varandra alltid.

Det var allt för den här gången! Jag önskar alla en riktigt fin juni.

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Fullmåneförmörkelse i Skorpionen 16 maj 2022

Den 16 maj klockan 6.15 på morgonen svensk tid infaller en total fullmåneförmörkelse 25 grader i Skorpionens tecken. 

Den kommer inte att synas över Sverige utan infaller huvudsakligen över de amerikanska kontinenterna och västra Afrika. 

En fullmåne inträffar när jorden befinner sig mitt emellan solen och månen och en förmörkelsen uppstår när solen och månen samtidigt befinner sig i närheten av månens noder. 

Månens norra och södra nod är inga fysiska fenomen utan matematiska skärningspunkter, mellan solens och månens bana. De färdas i exakt opposition med varandra, som en axel, genom zodiaken, de tolv tecknen, och det tar drygt 18 år för dem att gå varvet runt – vilket betyder att en månnod befinner sig ungefär ett och ett halvt år i varje tecken. 

Månens noder i horoskopet beskriver vår själs evolutionära utveckling, både kollektivt och individuellt och är länkade till vårt karma. 

Norra noden (också kallad Rahu) är framtiden kan man säga, det vi ska röra oss emot och är menade att utveckla, att tillägna oss. Där kan vi till en början känna oss ovana och tafatta.

Södra noden (även kallad Ketu) är det förflutna, de talanger och egenskaper vi har med oss in i detta livet, det vi kan och känner oss både trygga med men också begränsade och tillbakahållna av och därför i viss mån ska släppa taget om. 

Nodernas axel sätter temat både för tidsperioden de färdas genom tecknen och för de aktuella förmörkelserna. 

För närvarande befinner sig norra noden sedan januari 2022 i Oxen och den södra i Skorpionen. Vi kommer att vara engagerade i och arbeta med balansen mellan det fysiska (Oxen) och det metafysiska (Skorpionen). Det handlar om allt som har värde, från pengar och finanser (våra egna respektive andras), till självkänsla, om makt och maktlöshet.

Oxen är ett enkelt jordtecken och praktiskt orienterad, handlar om vår trygghet, säkerhet och bekvämlighet. Vår självkänsla och vårt värde, inklusive våra ägodelar, resurser och medel, våra fysiska sinnen och sinnliga upplevelser. 

Skorpionen är ett komplext vattentecken och representerar det som pågår under ytan och i mörkret, våra begär och vår  passion och det mediala – de djupare delarna av oss, vår själ och vår evolutionära utveckling. Tecknet har en förmåga att plocka fram liken ur garderoben eftersom det också representerar vår skuggsida, det vi inte vill kännas vid – sanningen till varje pris. 

Förmörkelser är snabba och genomgripande – som en omstart av en dator. Deras energi börjar  kännas av ungefär en månad innan de utspelar sig och varar som starkast upp till sex månader efter, men framförallt när en förmörkelse är aspekterad till de yttre och långsammare planeterna kan dess verkningar sträcka sig ännu längre, ibland i flera år. 

En fullmåne i sig är alltid relaterat till vår känslomässiga kropp, våra emotioner, och handlar om att någonting når sin kulmen. En förmörkelsen förstärker detta och i det här fallet kommer den dessutom både vara total och en supermåne (befinna sig nära jorden).

Eftersom det är södra noden som i detta fallet befinner sig vid månen kan detta mycket väl också ha att göra med ett (karmiskt) avslut av något slag.

Utan att gå djupare in på detaljer så har jag bland annat hört astrologer spekulera kring betydelsen av denna förmörkelse för det engelska kungahuset – och därmed såklart för hela det engelska samväldet och världen. Både drottning Elizabeth IIs och kronprins Charles samt prins Williams horoskop är alla tre direkt aspekterade på diverse kritiska punkter.

Bland annat utspelar sig förmörkelsen i konjunktion med drottningens MC och Saturnus. MC representerar bland annat en persons status och arbete i världen och Saturnus, som representerar ansvar och plikter, är dessutom drottningens horoskophärskare eftersom hon är född med ascendenten (det uppstigande tecknet i födelseögonblicket) i Stenbocken som styrs av Saturnus. 

Också det faktum att förmörkelsen utspelar sig i Skorpionen gör att denna fullmåneförmörkelse på både det kollektiva och det individuella planet kan komma att betyda att mycket intensiva och djupa känslor uppstår. På sina håll kan det till och med bli riktigt dramatiskt.

Vi kommer föras djupare in i oss själva, för att få syn på saker vi tidigare inte sett. Det handlar också om att förstå vad som är sant för oss. Det kan handla om vad vi behöver släppa taget om för att det är färdigt, inte längre har en funktion att fylla i våra liv.

Samtidigt befinner sig Pluto  i slutet av Stenbockens tecken, i aspekt till både solen och månen och Neptunus befinner sig i Fiskarna i konjunktion med Mars, i aspekt till solen och månen.

Dessa tre planeter, Mars, Pluto och Neptunus har därmed ett stort inflytande på denna förmörkelse och det på ett kraftfullt och positivt sätt.

Mars kan ge extra mod, initiativförmåga och vilja att stå upp för sina rättigheter.

Neptunus representerar bland annat vårt högre jag och planetens inflytande på den här förmörkelsen kan göra att vi känner oss inspirerade och idealistiska och vill förverkliga våra drömmar. Vår kreativitet och fantasi förhöjs och förstärks och så även intuitionen och vår mediala förmåga. 

Pluto som dessutom härskar över Skorpionen representerar transformation, djup och oåterkallelig förändring, avslut och pånyttfödelse, 

Förmörkelsen utspelar sig också med Saturnus i Vattumannen i en mer eller mindre exakt kvadratur till noderna. Detta är en mer prövande aspekt som kan tillför ett krav på verklighetsförankring, vi behöver vara ansvarsfulla och kan inte flumma ut hur som helst, vi måste vara grundade.

Det kan uppstå missräkningar och besvikelser i det omedelbara, men det fina i kråksången är att de saker som berörs här kommer ha en positiv betydelse och vara vinstgivande på längre sikt.

Det är andra saker som händer på himlen också förstås, som på ena eller andra sättet har ett finger med i spelet.

Jupiter har precis äntrat Väduren och kommer ha en lös harmonisk aspekt till den här fullmåneförmörkelsen. Merkurius är inte i aspekt, men retrograd och det betyder alltid att någon kan behöva ses över och revideras. 

På det personliga planet kan vi påverkas mer eller mindre beroende på hur förmörkelsen faller i vårt individuella horoskop. Framförallt de som har viktiga punkter eller planeter som är direkt aspekterade, 25 grader i något av de fasta tecknen, Oxen, Lejonet, Skorpionen och Vattumannen, kommer beröras mer än andra. 

Förmörkelser kan vara livsförändrande och på så sätt föra oss närmare vår destination. 

Jag önskar alla en fin eklips!

***

Jag planerar att skriva fler artiklar i ämnet astrologi i framtiden. Om du vill läsa mer om det så skriv gärna en kommentar eller låt mig veta på något annat sätt så att jag vet! Kanske kan jag göra en serie om de grundläggande begreppen i astrologi för den som vill börja förstå språket? Jag hör gärna ifrån dig och tar del av dina tankar och kommentarer, ris eller ros. 

Slutligen vill jag påminna om att jag inte är astrolog utan studerar astrologi och att mina inlägg i ämnet handlar om att jag delar med mig av vad jag själv lär mig. Jag hoppas det ska inspirera till egna och vidare studier! 

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Jag har även numera en YouTubekanal på engelska för den som vill följa mig där. 

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot maj 2022

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2022 som du finner här.

1-10

Månadens tio första dagar finns det ett professionellt fokus och kan handla om trygghet och säkerhet, att se om sitt hus och att fixa inför framtiden. Det kan finnas hjälp att anlita för det praktiska och i många fall kan ett enkelt utredande och klargörande samtal vara tillräckligt.

Det finns också energin av en man här, och om du är kvinna kan en stadig man med gott självförtroende och förmågan att planera och producera finnas runtomkring dig eller vara på väg att komma in i ditt liv och ha särskild betydelse för dig just nu.

Det kan vara en chef eller pappa eller bror eller någon med vilken du har eller kommer ha en romantisk koppling. Om han inte finns i ditt liv än så är det troligt att han kommer genom arbetet eller i något annat professionellt affärssammanhang. Om du är man kan det handla om en auktoritetsfigur i ditt liv.

De vinster som kan göras här står i proportion till det arbete och den insats som lagts ner tidigare.  Denna energi uttryck på området arbete och karriär, visar på assistans genom professionella kontakter. Att få bekräftelse och erkännande av en inflytelserik person kan vara aktuellt och projekt som det arbetats på länge kan närma sig sitt slut på ett lyckosamt sätt så att du på så sätt blir redo för nästa större åtagande.

Någonting nytt kommer att komma, om inte omedelbart så i kölvattnet på det som sker nu. Du förbereds för att ta nästa större steg. Om du undrar om det är en bra tid för att starta upp ett företag eller ansöka om en kvalificerad tjänst så är svaret ja, men kolla andra faktorer, framförallt astrologiskt.

Vad gäller ekonomin ser det mycket lovande ut men det gäller att hålla balansen och inte bli överdrivet fokuserad enbart på det materialistiska. Det är inte pengar som är roten till allt ont, utan kärleken till pengar som utesluter annat. Dela med dig av dina gåvor och se till att vårda din andliga koppling. 

Vad gäller kärlek och relationer förutom det som redan nämnts kan det hetta till. Det finns en energi för både att bli uppvaktad och passion vilket sannolikt har att göra med att det finns ett element av tidigare liv involverat.

I redan etablerade relationer kan engagemanget fördjupas och förstärkas oavsett om detta sig uttryck i ord eller inte. Det kan också handla om romantiska resor på tu man hand till avlägsna platser. 

11-20

Mittenperioden av maj kommer med slutet på en situation och början på en annan och det har sannolikt med utbildning och/eller pengar att göra. Du kan ha gått igenom en längre period då du varit mycket för dig själv och det förändras nu, det är dags att knyta ihop lösa trådar och göra dig beredd på nästa större engagemang.

Det kan också handla här om resor, och i så fall är det i utbildningssyfte eller någonting som har med din andliga utveckling att göra. Din egen potentiella förmåga att undervisa och skapa medvetenhet kan vara betonad här, är någonting du kan göra, även om du inte sitter inne med alla svaren. Du är både lärare och elev och du komme utvecklas med det om du lyssnar till din intuition och inre sanning, din själ. 

Uttryckt i arbete och karriär kan energin handla om att du står inför ett vägskäl och att du behöver ta ett steg tillbaka för att analysera situationen för att kunna ta ett beslut om vilken väg du ska gå. Om du kommer fram till att du har kommit så långt du kan på den plats eller väg du redan är å behöver du bestämma om vad som behövs, om det är med utbildning eller ett annat jobb eller en helt ny väg.

Finanserna kan få sig ett oväntat tillskott och det är en bra idé att spara för att sedan kunna lägga dem på något som är i enlighet med dina värderingar. 

Vad gäller kärlek och relationer så är fokuset på annat håll, i alla fall känslomässigt, det verkar som om engagemanget inte riktigt finns. Det kommer åter, men just dessa dagarna ser det ut som du drar dig lite tillbaka och in i dig själv. 

21-31

De sista tio dagarna av månaden är fokuset igen på trygghet och säkerhet, men på ett lite ängsligt sätt. Det kan finnas ett behov av att hålla fast i det som är och verkar vara stabilt, men som egentligen inte är det. Svårigheten att släppa taget har dock motsatt verkan, så det kan vara bra att vara uppmärksam på detta.

Försök att öppna dig för nya idéer och andras åsikter och göra dig av med gamla föreställningar om vad som skapar trygghet. Även om det är svårt sådan du i alla fall vara villig till det. Att hålla fast vid någonting som spelat ut sin roll för att det känns tryggt och vant, kan hålla tillbaka annat gott att komma in i livet.

Det finns rädslor inblandade i detta, så rekommendationen är att stärka din medvetna kontakt med din andliga sida, kanske behöver du göra lite energiarbete eller någonting annat som stärker dig så att du kan komma i kontakt med det inre lugn och vissheten om att allt är som det ska som finns inom dig. 

Denna energi uttryck på området arbete och karriär kan yttra sig att du jobbar bara för att få ihop till dina räkningar, men inte egentligen har någon glädje i arbetet, att du kanske till och med har glömt vad det är som gör dig tillfreds, vad du egentligen gillar att göra. Det kan vara okej att ta ett brödjobb för en kortar period, framförallt om du är medveten om vad du gör, det finns vissa realiteter, men under en längre tid är det en annan sak.

Kanske handlar detta om att du är rädd och inte vågar satsa och ta en risk vad gäller att förverkliga dina drömmar, så till den grad alltså, att du glömt att du har dem. Om du är missnöjd med din nuvarande situation, rannsaka dig för att se om detta gäller dig. Ta hjälp att titta på detta om du behöver.

Vad gäller ekonomin ser den stabil ut men det kan rycka lite i “snåltarmen”. Du kan vara fasthållande också här och tro att det finns ett problem när det i själva verket inte gör det, bara för att du har svårt att skiljas från pengar. Kom ihåg att pengar är en energi och att ett fasthållande när det inte är befogat stryper flödet. 

Vad gäller kärlek och relationer finns det också ett fasthållande – kanske kan du vara kvar i en relation för att du inte vågar ställa dig på egna ben, trots att relationen inte längre fungerar och du är olycklig. Rädslan för att bli övergiven ligger ofta i botten när det är så, så du behöver inte göra slut, men istället är det kanske dags att göra någonting åt den så att du inte låter den definiera dit liv? Det kan också handla om ett mönster som upprepar sig även i en ny relation, och också då är det dags att ta tag i det. 

Övergripande 

Den övergripande energin för månaden är fantastiskt vacker och signalerar början på någonting som kan både innehålla kärlek och uppvaknande till den du är. Det finns glädje och förnöjsamhet och rikliga belöningar för tidigare ansträngningar.

Kreativa krafter är i rörelse och hjärtat kan svälla över på alla livets områden, både vad gäller relationer och materiellt. Någon kan träffa sitt livs kärlek och redan existerande relation kan fördjupas.

Omständigheter förändras och med det dyker nya möjligheter upp som kan skapa positiva ändringar vad gäller vanor och situationer som behöver sig en puff.

Se dock upp med att vara impulsiv och att fatta för snabba beslut för det kan äventyra en del av potentialen. Du kan inte heller vara självisk, det skulle också förhindra en positiv utveckling.

På arbets- och karriärfronten finns det förutsättningar för en förändring som kan innebära att dina drömmar slår in vad gäller vad du vill göra i ditt liv. Du kan komma att kliva in på ett nytt område eller en ny bana eller ett nytt jobb. Om du befinner dig på en tjänst sen länge och inte är riktigt nöjd, kan det uppstå förändringar som gör att du återupptäcker ditt jobb och kommer ihåg varför du började. Det kan också handla om att få beröm och uppskattning för din kreativitet och inspirerande och nytänkande idéer. 

Vad gäller ekonomin är det läge att ta vara på oväntade möjligheters kan dyka och och den som är entreprenör kan få nya uppdrag som ger tillskott i kassan. 

Vad gäller kärlek och relationer kan det klicka till. Det kan alltså handla om kärlek vid första ögonkastet och sedan utveckla sig till någonting seriöst och varaktigt. 

Det var allt för den här gången. Den 30 april är det en partiell solförmörkelse i Oxens tecken och den 15-16 en total månförmörkelse. En del kommer att påverkas mer än andra av detta så för vissa kan det bli en riktigt intensiv månad, vars energi sedan kommer att vara med i bilden länge. 

Jag hoppas att så smått komma igång med mina astrologiartiklar igen och att överhuvudtaget vara lite mer aktiv på bloggen framöver. 

Ha en underbar maj!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot april 2022

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2022 som du finner här.

1-10

Månaden börjar fint med en energi som har potentialen att förse dig med allt du behöver. Det finns stöd och uppbackning att få, antingen i arbetet och/eller ekonomiskt. Du kan få en knuff framåt och i rätt riktning, dina idéer och ansträngningar både vinner gehör och godkännande. Var öppen för magin i livet och vaken för synkroniciteter. Du har rundat ett kritiskt hörn och är på väg mot ett bättre liv. Dela med dig av ditt goda när du kan. 

I arbete, karriär är det omöjliga möjligt. Finanserna kan förbättras och skulder kan betalas av. 

Vad gäller kärlek och relationer så bäddar energin för en bra tid med ömsesidiga känslor och tillit. 

11-20

Den fina energin håller i sig och under månadens mitt finns det energier för ett uppvaknande av något slag. För en del kan det vara av större betydelse, gå djupare och ha mer långväga konsekvenser. Du kan komma till insikt om vem du egentligen är, bortom alla roller och funktioner du har, och vad som är din väg på den här planeten. Du har lärt dig mycket och nu kan du omsätta det du har tillägnat dig i praktiken.

Energin handlar också överlag om att få en andra chans men för att den ska kunna utnyttjas är dt viktigt att släppa taget om det som har varit. Att må bra eller dåligt har ingenting med omständigheterna att göra även om det är lätt att tro det och vi är uppfostrade till att tro det, men harmoni och lycka är konsekvenserna av en inre attityd och perspektiv. Med andra ord: det handlar inte om hur man har det, utan hur man tar det.

För en del kan dessa dagar också upplevas lite grand som ett vägskäl, då det handlar om att fortsätta på den inslagna vägen och fördjupa engagemanget eller växla spår helt och hållet. 

I arbete och karriär är det du som sitter vid ratten i någon bemärkelse, det är du som har kontrollen.  Vad ekonomin anbelangar finns det potential för en tillökning av något slag och om det har funnits en tvist kan den mycket väl utfalla till din fördel. 

Vad gäller kärlek och relationer finns det energi för förnyelse. Om det funnits smärre problem i en relation så ligger det för att antingen göra enansträngning och komma till rätta med det som är, eller att blåsa av och vilket det blir handlar om vad som är rätt i hjärtat. Den som är singel, och för vilken andra aspekter också stöder detta, kan träffa någon som det finns en djup koppling till, på det själsliga planet och med vilken det kan bli långvarigt. 

21-30

De tio sista dagarna av månaden leder vägen djupare in i mysteriet för dem som redan är på det spåret. Det kan kännas lite diffust allting, det går inte att se riktigt klart och det kan väcka djupare liggande rädslor som kommer upp till ytan. Det betyder inte att du tappat bort dig, men bara att du kommit in på en ny etapp. Förnya och fördjupa din medvetna kontakt med din andliga sida, din själ, den stora anden eller Gud eller vad du nu har för föreställning om vad det är som är och ger dig din andliga kraft. En del kan uppleva denna energi mer som en oro och rastlöshet, som någonting som pockar på men man inte vet vad. 

Vad gäller arbete och karriär har du inte tillgång till hela bilden. För den som arbetar i ett kvinnodominerat yrke, på en kvinnodominerad arbetsplats kan det finnas en kvinna som skulle kunna ge dig den information du behöver, framförallt om hon har Kräftans tecken och energi framträdande i sitt horoskop. Vad gäller ekonomin finns det förseningar, men trots det och även om det kan uppstå saker som inte riktigt är i fas så ser det ut som att kursen du håller med dina finanser är god.

På området kärlek och relationer gäller att det är naturligt att en relation går lite upp och ner, det kan inte vara tipptopp precis hela tiden och det är ingen anledning att lägga ner. Allting går i cykler. Saker och ting som kommer upp i relation till andra kan ha med andra liv att göra, inte bara den här inkarnationen. 

Övergripande energi hela månaden

Långsam kommer längst, heter det ju, och den övergripande energin för april har just den energin. Ett lugnt och metodiskt arbetande framåt kommer ge resultat. Energin är också praktisk och nykter som grund och det är bra det med tanke på det djup som andra energier under månaden för med sig. Det innebär att det också finns ett visst fokus på det ekonomiska, på pengar och att skapa stabilitet i finanserna. 

Vad gäller arbete och karriär finns det potential att hitta en riktig guldgruva vad gäller en klient eller  ett projekt för den som spelar sina kort rätt. Framgång och utmärkelse av något slag kan också komma genom kontakt med denna klient eller projektet. Ekonomin ser ut att få sig ett riktigt lyft för den som andra variabler också är gynnsamma för. Det kan också ligga resor i anknytning till finanserna.

Vad gäller kärlek och relationer så ligger det mindre för passion och romantik och mer för någonting stabilt och pålitligt. 

Det var det hela för den här gången.

För den som känner sig bekväm med engelska har jag gjort en video för april som är mer utförlig och med en annan ingångsvinkel. Du hittar den här  

Jag önskar alla en fin april!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot mars 2022

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning.

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2022 som du finner här.

 

1-10

De första tio dagarna kan ge något av ett uppvaknande. Det kan komma genom förändringar i ditt liv och orsaka någon form av omställning eftersom det är oväntat. Syftet är att sopa ditt liv eller ett område av ditt liv rent, att bli av med det som inte fungerar längre så att du kan börja ett nytt och bättre liv. Det behöver inte vara drastiskt i materiell fysisk mening, det kan också vara trossystem som faller sönder, rutiner som bryts eller i en inre upplevelse utan en yttre trigger.

Någonting kan plötsligt bli belyst och du kan ha en aha-upplevelse när du plötsligt ser något på ett nytt sätt som förändrar saker helt. Som en konsekvens kommer nya dörrar att öppnas, nya kapitel att påbörjas, nya saker kommer in: allt positivt.

Relaterat till arbete, karriär och ekonomi gäller att om ditt nuvarande jobb eller din karriär inte är helt rätt för dig, om du bara markerar tid och har som syfte att tjäna pengar till ditt uppehälle, kan det vara något som inte går din väg – men det du håller på med är inte vad du vill göra för resten av ditt liv i alla fall och om du är ärlig mot dig själv kommer du att förstå.

Vad som än händer kommer det att föra dig till den väg du egentligen ska vara på. Om du investerat så kommer värdet inte att gå upp eller så får du inte den  finansiering för ett projekt du räknat med och det måste avbrytas eller så kan det vara ett lån som avvisas. Du kommer att tvingas att se till alternativ och på så sätt kommer du att hitta det du verkligen behöver och borde ha strävat efter i första hand: nya finansiella områden öppnar sig, nya ekonomiska möjligheter.

När det kommer till kärlek och relationer kan ett förhållande ha fastnat i hjulspår eller så kan det kännas kvävande och har fått dig att stagnera – och det kan ta slut. Om du är rädd för att lämna något som inte längre är bra för att du inte vill vara ensam så kanske du inte gör det men istället kan det kan vara den andra personen som gör slut eller så tar förhållandet slut på något annat sätt. När allt är sagt och gjort kommer du att hitta dig själv och positiva människor, situationer och relationer kan komma in.

11-20

Den andra tiodagarsperioden och mitten av månaden kommer vänskap och olika typer av partnerskap belysss. Om det inte finns någon i ditt liv kan du behöva komma ut och umgås. Det kommer att vara en bra tid att lösa tvister och tidigare meningsskiljaktigheter på vilket är något du behöver göra innan du kan gå in i någon relation.

När det gäller arbete, karriär och ekonomi kan du förvänta dig smidiga partnerskap som gynnar båda parter. Om du är entreprenör och undrar över ett arbeta med en specifik person är svaret ja, det kommer att gå bra. Om din har funderingar om en arbetsmiljö ser den trevlig ut, du kommer att hitta samarbete och vänlig atmosfär.

Om du söker jobb, har sökt en utbildning eller vill ha löneförhöjning eller befordran är sannolikheten att du får det du vill ha stor. Pengar kommer med största sannolikhet också genom partnerskap och det du tycker om att göra. Du kan få en oväntad lyckoträff som kan hjälpa till att lösa några långsiktiga ekonomiska problem. Andligt och inre arbete är också viktigt och kan bidra till en bättre ekonomi.

När det gäller kärlek och relationer, kan det finnas en själskoppling, känslan av att höra ihop, med en stark sexuell attraktion på mycket djup instinktiv nivå. Det kan handla om en återförening av själar från ett annat liv eller annan dimension.

21-31

De sista tio dagarna i månaden förändras energin dramatiskt och det kan uppstå konflikter som är mer eller mindre öppna, beroende på andra omständigheter. Om du strider kan du vinna, men det kan visa sig vara en tom seger och inte värt ansträngningen, särskilt om du vinner genom bedrägligt beteende och orättvis taktik – oavsett om det är du som använde dem eller någon annan som spelar fult. Det kan vara smärtsamt för båda parter.

Bättre än att ge sig in i ett regelrätt slagsmål kan vara att bara gå sin iväg och att för tillfället undvika konfrontation. Det finns ingen anledning att vara snäll eller säga att du är ledsen, bara lämna.

I arbete, karriär och ekonomi är det lite tufft och du får inte den hjälp eller medkänsla från andra du skulle önska eller förvänta dig. Det kan uppstå svårigheter på jobbet och se i så fall på dig själv och hur du framställer dig själv då det kan vara dina egna handlingar som är en del av problemet, det kan vara du som är din egen värsta fiende genom ditt beteende.

Ekonomin kan vara osäker, saker och ting kommer inte att vara helt lätta, och det finns inga snabba lösningar. Fortsätt med försiktighet. Även om du har pengar och är ekonomiskt solvent känner du dig fortfarande extremt osäker på framtiden och det enda som hjälper är att upprätthålla tydligt tänkande och vara logisk i dina handlingar.

När det kommer till kärlek och relationer kan du eller din partner vara lite burdusa och krävande och dra fördel av situationen. Om det här är du, modifiera ditt beteende innan du förstör för dig själv – du kommer att förlora mycket mer än att vinna på att vara krävande eftersom din partner så småningom kommer att få nog.

Om du är du som blir mobbad så måste du stå upp för dig själv även om det innebär att du går – du kan inte rädda förhållandet om inte båda förstår vad som händer. Om du verkligen utsätts för misshandel måste du avlägsna dig själv så fort som möjligt. I annat fall är en kompromissa enda sättet att hålla ihop förhållandet. Kom ihåg att detta kan vara en tillfällig upplevelse, eftersom energin bara gäller dessa i tio dagar och att den kan vara mer eller mindre subtilt.

Övergripande energi för hela månaden

Mars månad handlar om att vara det bästa vi kan vara, och ett sätt att tillämpa andliga principer som vägvisare i alla våra handlingar, släppa taget, låta vårt högsta bästa ske och lägga våra egon åt sidan. Det är en månad som handlar om avslut, att göra färdigt och klart. Men månaden rymmer också en energi av något nytt med stor potential för framtiden, potentiellt sätt på alla områden sätt.

När det gäller arbete, karriär och ekonomi kan det finnas positiva belöningar för hårt arbete som redan utförts, och tidigare investeringar kan löna sig. Nya affärsmöjligheter och ekonomiska möjligheter kan komma in och du kan fundera på att starta ett nytt företag som kan ge positiva ekonomiska förändringar i ditt liv.

Om du har haft tidigare problem och problem med arbete och karriär kommer de nu läggas bakom dig: du går in i en ny situation där du kommer att hitta lösningar på många problem. Om du har en plan bör tajmingen vara bra även om det är förenat med en risk, det kommer med stor sannolikhet att bli bra, men titta på detta från andra perspektiv också.

I kärlek och relationer kommer ett romantiskt partnerskap att gynna dig både känslomässigt och materiellt, det kommer att vara bra för både ditt hjärta och din plånbok. Om du redan är involverad: förbättring är på ingång. Det finns också möjligheten att starta projekt eller företag tillsammans med någon du står nära och göra något som båda har velat ha länge.

Jag önskar alla en fin mars. 

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot februari 2022

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta och kan förvänta sig av månadens energier.

Det är en allmän läsning så för att veta vad som är applicerbart för dig är det viktigt att du kollar av, inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning och urskiljning. 

Månadens tarot är ett komplement till och inte en ersättning för årets tarot för 2022 som du finner här.

 

1-10

Februari första tio dagar börjar med att du står på tröskeln till framgång i någon aspekt, på något område av ditt liv och det är tidigare ansträngningar som är på väg att ge utdelning.

Det som sker representerar en viktig milstolpe för dig. Det kan också vara så att du kommit så långt du kan på egen hand och nu behöver energin av andra, av en partner eller en liten grupp som på ena eller andra sättet kan vara behjälplig i dina strävanden.

Var på alerten och håll ögonen öppna för de möjligheter som finns och använd ditt goda omdöme när du utvärderar det som dyker upp. Var öppen för det nya och gör någonting praktiskt av dina talanger.

 

Vad gäller arbete och karriär så öppnas det upp för nya klienter, kunder, beställningar, uppdrag eller vad det nu kan röra sig om. Hjälpsamma kontakter kan också knytas och förbindelser kan upprättas. 

Vad finanserna anbelangar så bör det mesta gå som förväntat. Det kan handla om ett lån som blir godkänt eller en vinst som görs eller någonting liknande som ger klirr i kassan. 

För kärlek och relationer talar energin om möjligheten att oväntat träffa någon som kan kännas som en själsfrände med vilken du delar grundläggande värderingar och perspektiv. Det är en mycket stor sannolikhet att den här personen kan vara den rätta.

 

11-20

Under de tio dagarna i månadens mitt kan du komma att lämna någonting. För att du är färdig med det på ena eller andra sättet och du rör dig, går emot någonting som känns bättre och viktigare för dig. Det kan vara för att du inser att det du nu lägger bakom dig inte längre fyller en funktion eller för att du inser att det aldrig kan blir (igen) vad det skulle kunna vara.

Du kan känna dig en aning besviken eller desillusionerad och det kan vara relaterat till ett otillfredsställande jobb, en relation eller en annan livsomständighet. Det kan också spela in att du bestämmer dig för att bli mer hängiven ditt inre liv, din andliga välfärd och utveckling, och att du vänder någonting ryggen som har stått vägen på den fronten.

Du kan även uppleva det som att du hänger lite i luften, mellan det som varit och det som komma skall och för den skull börja tvivla. Men det ska du inte göra, det ser bra ut vad gäller att förverkliga till hjärtas önskningar, din själs vilja. 

Vad gäller arbete och karriär talar således energin om att du kommit så långt du kan på den inslagna vägen som du är på med vad du gör, och även om du inte vet ännu exakt vad, så är det dags att börja tänka i andra banor och öppna sig för någonting annat.

Det är viktigt att du letar efter det som resonerar med den du verkligen är, och inte väljer utifrån vad det kan ge i reda pengar. Den som följer sin kallelse, den som gör sin själs vilja står aldrig utan medel att förverkliga sitt liv fullt ut. 

Vad gäller finanserna kan det se ut som att du har problem och krav på dig som är svåra att leva upp till, men icke desto mindre så ser det ut som att det finns utrymme att lämna en trygg situation och kliva in i någonting nytt. Det kommer betala sig i längden, det är så du får in ny energi i din ekonomi och hittar det som kan få finanserna att förbättras. 

Vad gäller kärlek och relationer så är handlar det också här om att du kan stå inför en situation där du ser att ett förhållande kommit till sitt naturliga slut, att det inte kan utvecklas längre.

Du behöver fatta beslutet om du ska stanna eller gå. Det kan kännas vemodigt att skiljas från någon som betytt så mycket men om sanningen är att du måste röra dig vidare så blir det bara värre av att stanna kvar. 

 

21-31

Under februaris sista tio dagar handlar det om att ha en bra balans i livet. Att vara måttlig och inte gå till överdrift, vilket kan vara lite av en utmaning. Det kan handla om kompromisser som måste göras, eller ett steg tillbaka för att återkoppla till sig själv. Det är viktigt att inte förlora sig utan se den större bilden, ha ett perspektiv som är konstruktivt och ger inre frid. 

För arbete och karriär handlar den här energin om behovet av att finna ett nytt sätt att göra en gammal syssla och att skapa harmoni på jobbet. Undvik att elda på konflikter eller att på andra sätt hamna i hetluften. Saker och ting, som ett erkännande, en befordran eller en löneförhöjning kan vänta på sig så det gäller att ha tålamod. 

Vad gäller finanserna kan det handla om att behöva förhandla för att få det du vill ha eller förtjänar. Det gäller att inte tappa huvudet utan att jobba på att bevara balansen och lugnet också här, det är bara det som kan ge framgång. 

Vad gäller kärlek och relation är det medkänsla, samarbete, förlåtelse som förstärker bandet mellan dig och din partner. Ni kan behöva ha ett samtal om någonting och det är lika viktigt här att vara nykter och saklig, inte reaktiv eller överdrivet känslosam.

Den som precis har träffat någon behöver ta det lugnt och låta det utvecklas i sin egen takt. Låt personen visa vem den är innan du kastar dig huvudstupa in. Den som ännu inte har någon bör jobba på sig själv istället för att gå omkring och vara ledsen för det. Bli den person du själv skulle vilja vara ihop med så har du kommit många steg närmare att rätt person dyker upp. 

 

Övergripande energi hela månaden

Den övergripande energin för månaden handlar om något slags uppvaknande då du kan få en andra chans att börja leva ett liv som är mer meningsfullt och givande än det du haft innan. Jobba på att släppa taget – det är grundläggande andlig princip som alltid kan vara bra att ha som en del i sin andliga värdig, men ibland är det mer poängterat, som nu. (Vill du ha hjälp med detta och verktyg för hur du kan göra, så finns jag för att stå till tjänst, det är sånt jag jobbar med.)

Om du märker att du har som vana att skylla på andra och känna dig som ett offer, oavsett om du är det eller inte, så har du ett inre arbete att göra och du uppmanas att göra det nu. Mening och glädje med livet är ett inre jobb, och inte alls egentligen beroende på yttre omständigheter. Genom att du befriar dig från sådant som håller dig tillbaka har du möjlighet att hitta det som är din väg. 

Vad gäller arbete och karriär bör du sitta i förarsätet och det du har jobbat för tidigare kan ge frukt på ett väldigt fint sätt.  

Vad gäller finanser kan du förvänta dig en ökning och/eller kontrakt som signeras som ger ökning på sikt. Om du har en större utgift för någonting så ska du inte låta det bekymra dig, det kommer inte ha någon större betydelse i ett längre förlopp. Om det finns någon form av opposition eller konflikt vad gäller pengar är det mycket troligt att utgången utfaller till din fördel. 

Vad kärlek och relationer kan en relation genomgå en förnyelse, och den som haft problem kommer antingen jobba på att få det att fungera eller bestämma sig för att det räcker. Gör det som är rätt för dig, som din själ uppmanar dig till. Den som inte är involverad med någon kan komma att träffa någon som kan vara alldeles rätt, nu eller inom en relativt snar framtid.  

Det var det hela. Jag önskar alla en fin februari. 

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

Årets tarot 2022

Välkomna till årets tarot 2022 och den universella numerologiska energin för varje månad

Januari

Januari börjar året med en känsla av att inte riktigt veta. Att inte veta vad som egentligen händer eller vart saker och ting är på väg. Det är dessutom en sjunde månad i den universella energin, vilket gör den numerologiskt till en månad då energin går inåt. Det är en tid att slå av på takten och engagemanget i yttre angelägenheter och istället fokusera på de inre processerna, hur vi ska hantera det som pågår och eventuellt rätta till obalanser i vårt inre. Är det så att vi underhåller felaktiga och negativa föreställningar om oss själva, varandra, livet och världen? I så fall har vi nåt att jobba med – och det torde gälla de flesta av oss. Det är inte nödvändigt att gå på djupet i detalj eller att grotta in sig i det man finner, tvärtom så är det oftast inte ens önskvärt, man kan istället jobba enkelt med att släppa taget om “allt och alla” som inte längre fyller en positiv funktion i livet så tar det i stor utsträckning hand om sig självt.

Sjuan är kreativ på det inre planet, så det är extra viktigt under denna månad att fylla sig med positiva, konstruktiva tankar och känslor eftersom de förr eller senare kommer manifestera sig i någon form, framförallt de vi återkommer till och har till vana att tänka och känna. En del kan få se hur det kan uttrycka sig redan i februari. Därmed inte sagt att vi bara ska sitta på baken och titta på, men när vi släpper taget om våra förutfattade meningar och rädslor kan vi istället lättare höra vad vår själ kallar oss till, vår inre röst. När vi följer vår inre, högre vägledning och orienterar oss med hjälp av den, är sannolikheten för att saker och ting faller på plats på ett lyckosamt sätt större än annars.

Under månaden kan det gå upp och ner känslomässigt och rädslor kan antingen uppstå eller så kan redan kända rädslor bli allt mer uppslukande och en viktig uppgift är att då genomskåda dem istället för att låta dem styra oss. En del av oss kan få sina illusioner krossade och andra kan bli varse att någonting inte är vad det utgett sig för att vara. Det är extra viktigt under denna månad att hålla i minnet att skenet kan bedra och att vi kanske inte har all information eller får veta hela sanningen, än. Det inre livet gör sig starkt gällande för den som är lyhörd och en del kan på så sätt komma i kontakt med det mysterium som den esoteriska verkligheten och det gudomliga innebär. 

Februari

Intuitionen är stark för många också under februari som kommer vara en lugn och stilla månad trots att den också handlar om mer yttre aktivitet och engagemang i världen runtomkring. Den mediala förmågan är aktiverad för dem som är så lagda och även kreativt och artistiskt skapande ligger det väl för – de som är lagda år det konstnärliga hållet kan komma i kontakt med sina rika fantasi och föreställningsförmåga.

Alla kommer vara mer känsliga på något sätt vilket hänger samman med intuitionen, och svar kan komma till oss utan att vi behöver leta långt bort. Det kan finnas en man som stöd, en intelligent, sympatisk och måhända inflytelserik man som kan hjälpa till i vår strävan att förverkliga våra mål – men finns det ingen sådan så kommer energin finnas där ändå och stötta. Det kan vara vi själva som uppfyller rollen av att finnas till för andra, framförallt de som står oss närmast. På det hela taget är månaden lyckosam i många avseenden, också vad gäller affärer, ekonomi och kärlek. 

Mars

I mars kommer vi få upp vittringen på att någonting nytt står för dörren, en framtid som hägrar – men vi kommer inte riktigt ha klivit in i den än. Månaden handlar mer om att göra färdigt och klart, att städa upp och ställa till rätta, förbereda – allt det som behövs för att det nya ska kunna ta form och slå rot. Hela året är ett sjätte universellt år, så det finns ett mått av omsorg närvarande genom alla tolv månaderna, och allt som handlar om både våra relationer och vår hälsa. Men även ekonomi och jobb i den bemärkelsen att också det kan kräva omvårdnad och ge bra resultat om dessa områden får rätt sorts uppmärksamhet och aktivitet. En viss försiktighet och ett gott omdöme är att föredra, nu som alltid.

Under månaden kommer vi känna att vi rör oss i rätt riktning och förstå att det arbete vi lagt och lägger ner kommer ge resultat med tiden. Det som är nyckeln i låset är att vi gör vårt inre jobb, att vi tar den tid vi behöver för att vara i kontakt med oss själva på ett spirituellt plan, med vår själ eller andliga varelse som vi är. Det är det som ger oss kraft och balans och håller oss på vägen, så skjut inte upp det utan prioritera rätt. Överhuvudtaget kan man säga att allt kan hanteras med hjälp av tillämpandet av andliga principer, så är det någonting här som verkar ta en olycklig riktning – gör om och gör rätt. Att vara tolerant, accepterande, förlåtande – bland annat – är  vägen. Vilket inte är samma sak som att bli en dörrmatta eller göra våld på sig själv. Det är upp till oss att förstå och tillämpa skillnaden. Vad mer är att det kan uppstå möjligheter under denna månad som har potential att resultera i en ovanlig eller oväntad utveckling.  

Övergripande första kvartalet

Årets första kvartal kommer med goda nyheter och nya möjligheter. Det kan handla om att träffa någon som kan spela en betydelsefull roll i livet – en fin relation som kan bli varaktig kan ha sin början här. Det är också en bra tid för att studera någonting som breddar horisonten, som till exempel ett språk, men också för att uttrycka sig överhuvudtaget. Det kan också vara en bra tid ekonomiskt för den som använder ett gott omdöme och korten i övrigt ligger rätt för. Övergripande ligger också energin för någon form av pånyttfödelse eller uppvaknande. Kraften finns i nuet och ingenting slår att vara trogen och följa sin inre röst, sin intuition, sin själ – den som gör det kan ha en mycket fin period och lägga en bra grund för framtiden. 

April

April kommer med en vändning till det bättre där och i det fall det behövs och detta på ett sätt som är förknippat med ödet. Det vill säga, någonting kommer vara aktuellt som ligger på vägen och är meningen. Månaden innebär också i sin helhet en ny början med en hel del aktivitet och saker och ting kan bära av med fart. Om någonting stagnerat och suttit fast, så lossnar det här och många av oss kommer föras mot något mål vi har med accelererande hastighet, i alla fall i någon aspekt. Det kan även finnas resor och andra förflyttningar för antingen studier eller spirituella aktiviteter. Var öppen för och pröva nya tankar och ideer. Det uppvaknande som just tagit sin början kan fördjupas eller förstärkas och även den som är skeptiker kan få uppleva någonting som öppnar ögonen för den andliga verkligheten.

Maj

Ofta är det så, när vi ökar i klarhet och i det ljus och den kärlek vi är och håller, att blir det en motreaktion. Alla krafter som inte är det högsta bästa, negativitet, de lägre vibrationerna, gör sig gällande och det ser ut att i viss mån hända här. Efter ögonblick av klarhet och en känsla nästan av att kunna flyga, slår rädslorna och tvivlet till. DET ÄR I SIN ORDNING. Det är så utveckling kan gå till och det bästa är att förstå att det är en möjlighet att rensa ännu djupare än tidigare, att släppa taget om ännu djupare liggande mönster och felaktiga föreställningar.

Ljuset lyser på oss och våra liv och vi är extra receptiva för de andliga energierna. Men egot ger inte upp sin plats som herre på täppan utan motstånd och för en del kan detta komma till uttryck i en passivitet, att man helt enkelt ger upp – vilket är en väldig skillnad från att släppa taget – och låter saker och ting ske på måfå. En del kan också känna sig kedjade vid en person eller en situation och känna sig som ett offer.

Vet då, att transformationen börjar i samma ögonblick som vi genomskådar rädslorna och väljer att inte längre underhålla dem. Det kan vara nödvändigt att ta till knep och medel, som affirmationer och mantran för att ta sig ur subtilt destruktiva tankebanor som vi blivit så vana vid att det till en början till och med kan vara svårt att se dem. Ta hjälp av någon om det behövs. Det som händer kan ha sitt upphov i händelser i den yttre verkligheten som triggar detta, tillsammans med den här starkt positiva utvecklingen som skett innan. Vi har helt enkelt kommit upp på en ny nivå och behöver köra ett varv till. Försök att undvika att fastna i en ensidig blick, att bara se yttre omständigheter. Försök istället förstå de underliggande skeendena, vad det är som egentligen sker.

Juni

Juni blir både en social och en praktisk månad. Du kan komma att planera och se över detaljerna. Förmågan till att organisera förstärks och tillsammans med nya ideer kan det utmynna i någonting profitabelt längre fram. Efter förra månadens potentiella genomkörare och möjlighet till genomgripande förändring för den som tog chansen kan den här perioden kännas mycket friare och gladare, som en lättnad. Det är dock fortfarande viktigt att vakta på tanken och ordet, att vara konstruktiv och positiv både i tal och inombords. Inte på ett förljuget eller förnekande sätt, utan genom att flytta fokus från det som är negativt till det som är konstruktivt.

Det som du har lärt dig fram till nu kan du på något sätt senare komma att lära vidare, det behöver inte vara i ett formellt sammanhang, men livserfarenheten kommer du ha användning av och genom den bidra till andra människor. Konstruktiv kommunikation kan även ha positiv effekt på din materiella verklighet. Se dock upp med att vara för lättsam, med energi i allmänhet och pengar i synnerhet. Spendera klokt. Var flexibel och öppen för saker och ting som kan uppstå, som till exempel en resa eller möjlighet till studier, eftersom det kan ha betydelse för framtiden. Om någonting går förlorat är det för det bästa, man kan inte släpa med sig allt alltid utan ibland behövs det en utrensning också av det som man har lite svårt att låta gå trots att det blockerar framfarten. Ha tillit till att någonting kommer ersätta, och det till det bättre. 

Övergripande andra kvartalet

Den övergripande och underliggande energin för andra kvartalet är grundad och praktisk. Du kommer ha ett fokus på att få saker och ting gjorda och förlita dig på din egen förmåga att få till det.  Det finns också framgång att förvänta sig av denna lite mer förnuftiga och strukturerade inställningen till saker och ting, välgång och välstånd – vilket ju kan vara relativt och olika för olika. 

Samtidigt med denna sakliga energi är detta en rik period andligt sett, och det är ingen motsättning, tvärtom. Att hantera den fysiska verkligheten med fötterna i den andliga är vad som verkligen borgar för framsteg och framgång. Här finns möjligheten att både lyssna till och följa intuitionen och på så sätt få fina fysiska resultat, allting trillar på plats. Det viktigaste är alltså att linjera dig med din själ och vara öppen för din högre vägledning vad som än händer. Det är så den fysiska verkligheten svarar på ett tillfredsställande sätt.

Igen, om du har svårt att greppa eller få till det här, be någon om hjälp. Framförallt under denna period kan det finnas en klok och vis kvinna som kan bistå. Eller så är det du själv som nu vuxit i klänningen och kan vara denna kloka och visa varelse för dig själv. 

Juli

Också juli har en praktisk och materiell orientering och kommer med utveckling och mognad. Här finns det ett jobb av något slag som behöver göras, energi som behöver dedikeras för att få resultat, antingen ganska snart eller längre fram, men arbetet kommer man inte undan. Gör det du behöver göra och gör det så gott du bara kan. Det behöver absolut inte vara ett lönearbete, men en ansträngning behöver ske. Det ser ut som att många kan befinna sig i slutet av en fas som kan ha med utbildning eller liknande att göra, det ligger för att få diplom, licens, bli legitimerad och liknande vilket ger möjlighet att nu utöva dessa förvärvade kunskaper och färdigheter.

I kölvattnet ligger någon form av erkänsla och finansiell utdelning eftersom de som är överordnade på något sätt kan komma att se och uppmärksamma dig. Allt detta innebär en ny form av erfarenheter och upplevelser men det är alltså inte frågan om någonting helt nytt utan snarare en fortsättning på någonting som redan påbörjats men som går in i ett nytt skede eller kommer upp på en ny nivå. En del kan känna en dragning till mystiken, alltså inte new age utan mer det som har tradition och rötter. 

Augusti

Efter förra månadens betoning på att kavla upp ärmarna och hugga i, så kommer denna månad kännas som en frisk fläkt. Samtidigt är arbetet inte riktigt klart vilket kan känns aningens betungande – men det är viktigt att du inte ger upp nu utan slutför det du har satt dig före att göra och som är lagt framför dig. På något sätt är detta knutet till din själ och din själs väg, så även om det betyder att du har mycket att göra, eller att andra har krav på din uppmärksamhet, är det inte det som verkligen har en djupare betydelse för dig som du ska kompromissa med och tulla bort även om annat kan verka angelägnare och pocka på mer akut.

Du kan vara tvungen att tala om för din omgivning att du behöver tid och utrymme för ditt eget för att orka med. Det är inte för alltid utan ett övergående stadium. Det kan dock ställa dig inför ett dilemma och en slags valsituation och månaden kommer innebära förändringar och nya typer av erfarenheter. Hur ska du hantera ansvar och friheten du har över ditt eget liv? Bränn inga broar – om du vill göra slut på någonting, försäkra dig om att det är det bästa innan du skrider till verket och var inte kategorisk utan lyhörd och uppmärksam på nyanserna.

September

Under denna månad kommer det tema av omsorg och nära relationer som hela året innehar vara extra betonat. Du kan komma att behövas på det ena sättet eller det andra, andra kan komma till dig för en axel att luta sig och gråta ut mot. Var tillgänglig för detta även om det innebär att du behöver försaka din omedelbara bekvämlighet ibland. Håll dock balansen så att du inte slår över och blir utnyttjad eller ställer upp som dörrmatta – det är en av de saker du behöver bli och vara medveten om, var gränsen går och att kunna balansera det ena mot det andra. När du ställer upp, med ett lätt hjärta och för att du känner dig kallad på djupet, blir du belönad. Livet ser dig och ger dig gåvor även om du kanske inte får tillbaka direkt ifrån dit du riktat din omsorg.

September kommer också behöva och innebära ett perspektivskifte. Om du inte gillar utsikten, byt perspektiv helt enkelt, lyder uppmaningen. Det är inte nödvändigtvis någonting i det yttre som behöver förändras utan mer ditt sätt att tolka och förhålla dig till det. Eller så är det både ock, men i så fall kommer den inre förändringen först. Detta skifte av perspektiv kan komma att bli betydande och 180 grader då gamla föreställningar, ideal och ideer inte längre fungerar eller fyller en funktion i ditt liv.

Vad som än händer, undvik att identifiera dig som ett offer. Ibland ser det verkligen ut som om vi är offer för omständigheterna, framförallt som barn och om vi är traumatiserade, men den som verkligen vill gå till botten med sitt liv och att leva det på högsta bästa möjliga sätt tar radikalt ansvar för allt som händer, också det som inte ser ut att ha något samband med oss själva. Det är ett beslut och ett ställningstagande som kan revolutionera vårt liv. Släpp taget om det som är utlevt, inklusive personer, relationer. Att mötas och skiljas är livets gång. 

Övergripande tredje kvartalet

Under dessa tre månader handlar det om att göra någon slags utvärdering av livet och hur vi använder vår tid och vår energi. Vi är sannolikt på god väg men det kan vara någonting som behöver justeras, framförallt i vårt tankesätt. Var tålmodig och uthållig. Ingen förändring sker över en natt i den här verkligheten vi lever i. På energiplanet kan allting förändras från en millisekund till en annan, men den jordiska verkligheten är trög och saker och ting kan ta  sin tid att formeras. Det kan finnas support och stöd att få av andra som förstår dig och vad du försöker göra.  

Oktober

Oktober är en månad med entydigt inåtvänd energi. Nu är det verkligen dags att se till att den inre förankringen är ordentligt på plats, att vi känner att vi står stadigt i vår själs energi. Har du inte riktigt gett det din uppmärksamhet förut så går det inte att komma förbi det längre. En del kommer rent konkret dra sig tillbaka från det som pågår runtomkring, men det inte är nödvändigt för alla att göra det rent fysiskt utan kan ske energimässigt och känslomässigt.

Månaden handlar både om avslut och begynnelser i ett och samma slag och för en del är detta konkret knutet till en utbildningssituation och finanserna på något sätt och det kan finnas resor i syfte att lära sig mer och inhämta kunskap. Tiden kan betecknas som en transit, från det ena till det andra. Många kan komma att känna hur de kliver i sin position som “lärare” tydligare än innan, trots att de fortfarande är “studenter”.  Det kan finnas hjälp av en guide eller en mentor, men det kanske också vara det egna högre jaget som kliver fram i den funktionen. Vad som än händer, ha tillit. Luta dig mot din stora vackra fantastiska själ och andas även om det finns möjligheter att triggas och bli reaktiv. 

November

Efter förra månadens introverta fokus kommer vi denna månad att blomstra. Det är som om saker och ting slår ut i full blom för oss och visar vilka de frön är som vi sått, både under oktober men också hela året och kanske ännu längre tillbaka i tiden. Det finns kreativitet och omvårdnad och möjligheter – och det i överflöd. Det är en rik tid på alla sätt och det finns både ett fokus på hemmet och att vara aktiv där, med familj, vänner, husdjur, växter etc men också på att vara en tydlig figur utanför hemmet, på arbetsplatsen, i samhället.

Det finns passion men det är också viktigt att inte trilla omkull varken åt det ena eller andra hållet utan förhålla sig lite nyktert och sakligt i förhållande till vad andra gör och vad som pågår, att inte dras med i något drama utan se på ifall det händer och sedan kunna bidra med en lösning för allas högsta bästa. 

December

I december slappnar vi av lite efter att ha gått framåt så fint och det kan i viss mån innebära en återgång till det vi egentligen har börjat lämna. Vi söker och vill ha trygghet även om den hämmar oss men problemet är att vi söker tryggheten i yttre omständigheter och faktorer och där kommer vi aldrig varaktigt att hitta den.

Vi kan ha ett materiellt fokus, vara upptagna med pengar och andra fysiska aspekter av livet, men allting i denna världen är förgängligt och övergående, allting som är materiellt. Det enda som består och är evigt är den andliga verkligheten, så den som hittar sig själv och tryggheten däri, den som känner kraften i sin andliga varelse, sin själ, behöver inte vara rädd eller otrygg i någon situation. Det kan dock vara en process att ta sig till en sån total trygghet och under denna månad ser det alltså ut som en hel del av oss kommer att hålla oss i sargen så att säga och undvika att på vingliga ben dratta omkull på isen. Det är inget fel i det, det är ingen kritik eller värdering, men det kan vara bra att se och förstå och göra en definitiv ansträngning att komma i kontakt med sin andliga sida med allt vad det innebär.

Månaden kräver av oss att vi är storstilade både inom oss och i relation till andra, att vi undviker småaktighet och snålhet även om det kan vara frestande ibland. December handlar till stor del om traditioner och kulturella normer och vanor med advent och julens helger och det bidrar till den här återgången till det gamla, kanske som ett sätt att hämta kraft för att ta sats in i nästa år 2023 som ser ut att börja mycket betydelsefullt för oss som synes nedan. 

Övergripande fjärde kvartalet

Under detta sista kvartal för året 2022 så kommer vi stå på egna ben och visa oss självständiga. Vi måste det för att hitta oss själva och det är bra att acceptera detta vilket ska gå alldeles utmärkt med vetskapen om att det bara är för en kort period. En del kommer möta situationer då de står upp för sig själva, hävdar sig och låter de egna behoven och kraven göra sig gällande. 

Övergripande hela året

Under året är nära relationer i fokus, vänner och familj, samarbete och partnerskap av olika slag. Det är en tid för att komma överens, att hitta lösningar som fungerar för alla partner, att kunna kompromissa på ett fint sätt – annars kan här ligga för separationer och skilsmässor men det behöver inte vara nödvändigt eftersom energin samtidigt ligger för att vi klarar av den här balansen.

Meningsskiljaktigheter och dispyter har en god chans att klaras upp så att alla berörda känner sig hörda och sedda och nöjda och det finns fina möjligheter till harmoni och den där djupa glädjen den kan föra med sig. Den kan också komma sig av upplevelsen av att vara ett med det stora hela. Service är ett annat nyckelord, att finnas till hands, tillsammans med allt som har med kreativitet och skönhet att göra. 

Tar med in i nästa år

Någonting är dolt som vi inte kan få tillgång till eller förstå förutom genom mediation, intuitionen och introspektion. Vi kan ha svårt att se vägen klart men det betyder inte att vi inte är på rätt väg. Vi behöver bara gå på tro en sträcka. Fortsätt framåt.

En ny och betydelsefull början väntar, en ny tillvaro, ett nytt liv, ett nytt kapitel eller till och med en helt ny bok ska skrivas. Det finns inget utrymme för oro eller tvekan, tvärtom är det bästa vi kan göra att ha tillit och förtröstan. Det är dags att ta ett språng och lyckan står den bi som vågar. En vändpunkt finns här, som kan rotera oss in i en ny riktning när vi inser att livet är så mycket mer än det vi hittills trott.  Det var det hela! Vill du ha en egen skriftlig rapport med dina personliga energier månad för månad så är du välkommen att höra av dig – du hittar mina kontaktuppgifter här i bloggen eller på ladycasha.se. Vi du bli spådd och vägledd i telefon hänvisar jag till mina tider på Tarotguiderna.se som du hittar under rubriken “schema”.

Ha nu ett fantastiskt år! Kom ihåg att även om det verkar avlägset eller svårt så är det fullt möjligt att skapa det liv du är här för att leva, du kom utrustad med allt du behöver, det enda du behöver göra är att hitta dig själv och din kraft. Det kan ta sina vägar och turer, och kräva en del försök och omstarter, men resten – är lätt som en plätt!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Nu är jag tillbaka!

Efter ett långt uppehåll har jag nu möjlighet att komma tillbaka och finnas tillgänglig på Tarotguiderna från och med idag tisdagen den 7 december klockan 22-24.

Jag kommer jobba som regel några få timmar i veckan, varje lördag 20-22 samt tisdagar varannan vecka 22-24 samt torsdagar 20-22 den andra veckan. Agent #43. 

Jag ser fram emot att höra ifrån er, välkomna!  

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Hitta din bästa plats på jorden

Äntligen har jag möjlighet att göra ett nytt blogginlägg.

Mitt liv har fortsatt att genomgått stora förändringar och jag har varit mycket upptagen men nu har jag fått en lucka och kan återkomma – vilket jag gör med glädje.

Ämnet för dagen är astrokartografi, ett område inom astrologin som beskriver våra energier på olika platser i världen.

Ett horoskopet är ett fruset ögonblick i evigheten som berättar om hur planeterna stod i förhållande till jorden vid tidpunkten för vårt första andetag. Det ställs utifrån år, månad, dag, tidpunkt och plats för födelsen.

Planeterna kan beskrivas som arketyper vilka var för sig och i sin unika placering och sammansättning och sitt förhållande till varandra i ett horoskop kan berätta om en människa och hennes liv på en rad olika nivåer och ur olika aspekter.

Horoskop kan också upprättas för länder – visste ni till exempel att Pluto håller på att fullborda sitt första varv i USAs horoskop? Den som vet att Pluto bland annat representerar potentialen för en komplett transformation, med död och pånyttfödelse, är inte förvånad över det sönderfall som håller på att ske i det stora landet i väst för närvarande. Eftersom Pluto är en mycket långsam planet (som tar 248 år på sig att gå varvet runt zodiaken) så uttrycker det sig i en långsam process och vi har fortfarande inte kommit till crescendot – den exakta tidpunkten för returen med den första av tre konjunktioner är beräknad till den 19 februari 2022.

Men tillbaka till ämnet.

Såhär kan en del av kartan för världen se ut för en person som är född i Stockholm (den röda pricken med kors) vid en given tidpunkt.

De olika linjerna representerar planeterna i förhållande till ascendenten (AC) som är det uppstigande tecknet vid födelsen och dess motsatts descendenten (DC) som är det tecken som gick ner vid horisonten i födelseögonblicket, samt till Medium Coeli (MC) som utgör tionde husets spets och dess motsatta punkt Imum Coeli (IC), fjärde husspetsen.

Mycket enkelt uttryckt kan man säga att ascendenten beskriver vår personlighet och hur andra ser oss, descendenten är delar av oss vi inte ser själva (vår skuggsida) och vad vi söker i andra, MC beskriver vår kallelse, vårt arbete och karriär i det här livet och IC vårt privata liv, våra rötter och vårt hem.

I exemplet ovan kan man se att födelsestaden Stockholm har Solen (den brandgula linjen) och Merkurius (den ljusgröna linjen) mer eller mindre i konjunktion med IC.

Solen på IC berättar att det är en idealisk plats för personen att koppla av på, att det är en plats där karriären inte är så viktig och Merkurius på IC innebär en energi där personen är fokuserad på sitt privatliv, kanske är dragen till till exempel släktforskning och går i terapi.

Om den här personen skulle vilja fokusera mer på och få en skjuts i karriären skulle en flytt till Mars på MC vara en bra ide, den röda linjen som löper rakt ner genom mitten av USA och Mexico.

Solen på MC som för personen ifråga löper längst med den allra västligaste delen av Alaska och sedan ner genom Stilla havet och väster om Hawaii skulle också kunna sätta fart på det som har med arbete och karriär att göra. För en konstnär kan Venus på MC vara en riktig lyckoträff vad gäller möjligheter till framgång (den mörkgröna linjen genom östra Alaska i kartexemplet).

Men planeterna på de olika linjerna är bara en faktor att titta på.

Vad som också har stor betydelse är vilken status de olika planeterna har i det personliga horoskopet, i vilket tecken de faller och deras aspekter samt vad som händer med planeternas så kallade huspositioner när man befinner sig på en annan plats.

Ett horoskop är uppdelat i tolv hus som var och ett representerar olika områden av vårt liv och husindelningen bestäms av ascendenten som i sin tur beror på klockslaget och platsen för födelsen.

Man behöver därför upprätta ett horoskop för den platsen man vill undersöka och räknar då om tiden så att födelseögonblicket uttrycks i den lokala tiden för platsen ifråga.

Tidpunkten är mycket viktig och måste vara exakt med högst fem minuters felmarginal för att informationen ska vara rättvisande. Den som inte vet sin födelsetid kan använda sig av en så kallad rektifiering, en specialisering inom astrologin som innebär att man med hjälp av viktiga händelser i ett liv kan räkna fram den troliga tidpunkten.

För den som inte känner sig hemma där den befinner sig, som känner att det inte lossnat riktigt på något område eller någon front eller på något annat sätt inte är riktigt nöjd med hur livet gestaltar sig där den är – framförallt den som tycker att den har gjort allt den kan men att det ändå inte artar sig – så kan det vara en god idé att kolla upp sin personliga astrokartografi – antingen med hjälp av en astrolog eller om man kan lite om astrologi själv så är astro.com en resurs för detta.

Dels kan det ge en inblick i varför du upplever den plats du befinner dig på som du gör och dels kan det ge en fingervisning om vart det skulle kunna vara en god idé att resa eller flytta.

Ibland kan det räcka med en semester på en plats för att koppla upp sig mot energin och i andra fall kan det vara tillräckligt att bara ha kontakt med någon eller någonting som befinner sig på en plats där man har en viss energi. Men annars säger man att det tar ungefär ett år för en plats energi att börja verka till fullo.

Jag har själv valt platsen jag bor på nu med hjälp av min astrokartografi och efter drygt ett och ett halvt år i området kan jag intyga att det verkar stämma för mig med den astrologi jag har här. Det jag ville åstadkomma med min flytt hit håller på att ta form.

Jag hoppas detta kan inspirera till fortsatta efterforskningar. Det finns mycket att säga i ämnet så se det mest som en första introduktion till att det överhuvudtaget finns någonting som heter astrokartografi – uti det fall du vill fördjupa dig i ämnet eller kanske till och med använda dig av det som ett sätt att hitta din optimala plats i världen.

Vill du komma i kontakt med mig är du varmt välkommen, du hittar mig på ladycasha.se

Jag hoppas att det inte dröjer så länge tills jag har möjlighet att blogga igen.

Allt gott så länge!