Orakelbudskap helgen 8-10 januari 2021

Livet är ett oändligt mysterium och allting kommer att bli bra. 

Ha en trevlig helg!star

 

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

 

ÅRETS TAROT 2021

Årets tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig under året som kommer. Har du hittat hit gäller läggningen dig i någon aspekt, men kom ihåg att det rör sig om energier som kan modifieras och ta sig olika uttryck beroende på dina personliga energier, din person och dina omständigheter. Ta till dig det som resonerar med dig och att lämna resten.

Det är väldigt mycket att ta in och kan kännas övermäktigt att läsa igenom allt på en gång – men du kan komma tillbaka till sidan under hela det året, artikeln kommer du hitta uppe i menyn under “tarot”. 

Januari

Januari kommer på ett kollektivt plan vara årets tuffaste månad, framförallt efter den första veckan. Det behöver inte påverka på individuell nivå men det kan bara bra att veta när vi tar del av nyheterna – samt att det kommer lugna ner sig sedan. Energin för månaden är annars praktisk och samvetsgrann – det handlar om att vara ansvarsfull, mogen och seriös i sitt förhållningssätt. Dessa egenskaper kan i vissa fall hittas hos en man som finns i vårt liv eller som vi kommer i kontakt med. Det kan vara en far, bror, en chef eller en annan auktoritetsperson – i vilket fall som helst är det någon som det går att tro och lita på.

Vad gäller arbete och karriär kan den som behöver få professionell assistans genom sina kontakter. Det kan också handla om att få välförtjänt bekräftelse av någon som har inflytande och/eller makt och det finns chans att göra framsteg och höja sin status. Projekt som har pågått under en längre tid kan vara nära att slutföras vilket gör att det är dags att börja tänka på nästa större steg. Den som funderar på att starta eget och är i valet och kvalet har goda utsikter. Ekonomin ser generellt sett bra ut men se upp med att vara alltför eller ensidigt fokuserad på det materiella. Undvik också att vara alltför extravagant eller att spekulera på ett oklokt sätt och dela istället generöst med dig om du har i överflöd.

Kärlekslivet kan få sig ett lyft oavsett om du är singel eller i en etablerad relation. Det kan bli frågan om romantik och passion. De som är involverade i ett tidigt stadium kan få uppleva att relationen tas till nästa steg och bli djupare och starkare. Månaden är en fin energi för att gifta sig. Det är också gynnsamt för resa tillsammans med sin partner.

Det kan finnas ett element av omsorg närvarande under månaden. Någon kan behöva dig och du kan behöva ställa dina egna behov åt sidan för att finnas till för andra. Detta eller någonting annat kan upplevas krävande eftersom det finns ansvar att ta men å andra sidan kan det ge en bra utdelning, nu eller längre fram, framförallt om du ställer upp med lätt hjärta, utan att gruffa.

Februari

Det är hög tid att bryta sig loss från gamla idéer och tankesätt som inte längre har en funktion att fylla. Om du har varit alltför intellektuell i din inställning till livet och levt mest uppe i huvudet finns det ett behov av att börja lyssna och lita på känslan och intuitionen och finna en bättre balans. Vi kan också behöva bli medvetna om var vi anpassar oss felaktigt eller i onödan och bryta med det konventionella för att våra mer personliga och originella drag, egenskaper och möjligheter ska komma fram. Rättsystemet kan vara inblandat på något sätt och om du har väntat på ett beslut som skulle fattas så kan det komma nu och dessutom vara både opartiskt och rättvist.

Vad gäller arbete och karriär kan det finnas en chef eller en medarbetare som är långt ifrån politiskt korrekt och som kan vara väldigt rak och ohämmad i sitt tal och uppförande och omedveten om hur det påverkar andra. Det är inte alldeles behagligt men om du tänker efter så kan det förmodligen ligga någonting i vad personen säger, så det handlar om att inte ta det personligt. Ekonomiskt kan det finnas spänningar och vad det än handlar om kan det få sin upplösning nu – vilket är bra, för sedan är det över.

I kärlekslivet kan det vara lite svalt eller så har du en partner som inte är så varm och kelig av sig, i alla fall inte för stunden. Om du blir sårad av att du inte tycker att han bryr sig eller att han är okänslig så är det viktigt att du inte går igång känslomässigt på ett sätt som trappar upp situationen. Ta istället ett steg tillbaka och återkom när du känner dig lugn och samlad för att förklara vad det är som du blir ledsen av utan att vara anklagande och med fullt ansvar för din egen del. Ibland överreagerar vi på grund av vårt eget förflutna. Det går som sagt inte att ändra på någon annan, men om det är en bra man är han villig att lyssna så länge du pratar om dig själv och inte anklagar honom. Är det en kvinna det är frågan om gäller samma sak på motsvarande sätt.

Månaden har ett introvert fokus. Det är en tid för att lyssna inåt och eftertänksamhet.

Mars

Under denna månad kan du vara sökande efter en djupare mening med det som sker och du kan komma att hitta någon som kan vägleda dig eller en etablerad lärare av något slag som kan hjälpa dig på din andliga väg. Meditation, affirmationer, bön, mantran, yoga, naturen, fasta, ett tolvstegsprogram – vad det än kan vara som fungerar för dig. Det finns många vägar till samma mål, men en sak har alla dessa olika gemensamt och det är att det kräver att vi är hängivna på något sätt. Lika lite som det går att bygga muskler om man går på gymet någon gång då och då, går det att komma i andlig form och balans och hitta en inre andlig koppling om man inte jobbar på det. Avsätt åtminstone en stund varje dag. Det kan också handla om något annat område som gör att du behöver experthjälp av något slag med en situation eller omständighet. Vad som också kan hända här är att du kommer lite på kurs med någon för att ni tycker och tror olika.

Vad gäller arbete och karriär har den som jobbar inom en etablerad organisation eller på ett företag där det finns mycket regler och riktlinjer för hur saker och ting ska gå till och en hierarkisk struktur inte mycket men ändå ett visst utrymme för egna initiativ och idéer och ska inte behöva offra sin integritet. Andra kan behöva tänka över om de är på rätt plats eller om det är dags att börja fundera på att byta spår till det som verkligen är i linje med dem de är. Vad gäller ekonomin så handlar denna månad också om att hålla sig ill reglerna, att använda sig av konventionella och traditionella sätt att hantera pengar och finanser på. Det kan vara bra att lägga undan lite.

Vad gäller kärlek och relationer ser det seriöst ut och konventionellt ut. Kvinnor gör bäst i att vara receptiva och låta männen stå för initiativen – annars är det troligt att det tar stopp. Det kan verka mossigt men det ligger mycket visdom i det. Att vi måste vara lika för att vara jämlika är en stor missuppfattning som försvårat våra relationer – i alla relationer representerar den ena en maskulin kraft och den andra en feminin. Det har inte med kön eller lika värde att göra utan beskriver en verklighet. I det här fallet underlättar det i utvecklingen av en relation om både kan vara i sin själs kraft och därmed i sin feminina eller maskulina sanna natur. 

Månaden handlar om balans och har ett utåtriktat fokus.

Övergripande första kvartalet

Det ligger förändring i luften. Under det första kvartalet kommer det blåsa nya vindar i seglen. Energin är kreativ, entusiastisk, uppåt och positiv. För en del kommer detta ta sig uttryck i en flytt, en lång resa – förmodligen relaterat till arbete – eller ett kreativt projekt. Någonting som varit problematiskt under längre tid kan komma att börja ge med sig.

Vad gäller arbete och karriär kan det handla om ett nytt jobb och det ligger för resor, men det kan också handla om korta sådana, som att pendla till jobbet. Förändringar kan föreligga – troligt är att du inte är påverkad av detta på ett direkt sätt, men det är saker och ting i rörelse runt omkring dig. Den som sökt jobb och väntar på besked kan mycket väl få ett positivt sådant. För ekonomin är utsikterna också i stort sett goda, den rör sig åt rätt håll och på ett fint sätt. Se dock till att lägga undan lite under mars månad, sätt inte sprätt på allt på en gång.

Vad gäller kärlek och relationer kan den som är singel och det stämmer i övrigt för möta någon på resande fot. Den som är i en etablerad relation kan komma att antingen jobba ihop eller spendera ovanligt mycket tid tillsammans. Energin är överlag gynnsam för förhållanden.

April

Under april är energin praktisk, stadig och uthållig. Du kan söka påtagliga lösningar och formulera en plan eller en strategi som du kan ha användning av. Du har tillgång till dina egna resurser i mycket stor utsträckning och är inte så beroende av andra vad gäller sådant du behöver veta, förstå eller göra.

Vad gäller arbete och karriär kan du bli erkänd på något sätt för dina färdigheter och insatser för något du har gjort eller gör. Förmodligen trivs du också med det du arbetar med men om du inte redan jobbar hemifrån kan det vara en ännu ouppfylld önskan. Du är som nöjdast när du är omgiven av saker och ting i ditt hem och i din egen atmosfär. Den som redan är i egen verksamhet kan få nya klienter och nya projekt eller uppdrag – som kan ge bra finanser. Ekonomin ser ut att ha en liten guldålder, att blomstra. Det är en fördelaktig energi för att investera i land eller bostad även om det kan finnas andra faktorer som också behöver tas hänsyn till för att kunna säga det med säkerhet.

Vad gäller kärlek och relationer som finns det varken stress eller press. Den som är solo trivs bra med det och har ingen panik utan är nöjd och belåten i sitt eget sällskap. Det känns helt enkelt inte viktigt att gå ut i syfte att träffa någon eller ha någon inpå sig tjugofyra timmar om dygnet. Om den rätte eller rätta dyker upp ändå är han eller hon ändå välkommen. Den som är i en etablerad relation kan förvänta sig en fin tid utan slitningar. Detta är en rik tid på det spirituella planet vilket kan komma till uttryck i vardagslivet.

Maj

Maj innebär en nystart på något sätt och kommer med en positiv och uppåt energi och under månaden kan du få mycket gjort. En relation eller en situation kan komma till sitt slut. Det kan finnas en äldre kvinna runtomkring dig eller som du interagerar med, någon som kan hjälpa  dig med din andliga utveckling eller din karriär.

Vi kommer se ett fokus på arbete och karriär och vad gäller området kan vi förvänta oss förbättringar och goda nyheter vad gäller något som har varit bekymmersamt. Vad gäller ekonomin är det en bra idé att inte göra av med dem på något som frestar utan att utöva moderation för att inte behöva ångra dig. Det betyder inte att det kommer vara en dålig ekonomisk månad utan bara att du kanske inte tänker dig för.

Vad gäller kärlek och relationer är det läge att förvänta sig det oväntade och den som är singel kan få uppleva en plötslig passion och starka känslor. Den intensiva energin springer ur att det finns ett mycket djupt och starkt själsligt band. Avstånd kan vara inblandat, energin här kan innebära ett distansförhållande vilket kan göra att både styrkor och svagheter kan förstoras.

Ta det lugnt. Lyssna på din inre vägledning och var noga med att du är förankrad själsligt i de beslut du fattar och de vägar du tar.

Juni

Juni har ett fokus på partnerskap och samarbete och det kommer vara viktigt med tålamod eftersom saker och ting kan dra ut på tiden eller komma av sig. Det kan vara irriterande men se upp med det och kom ihåg att det är en tid att “slipa på ritningarna” – förseningar kan bidra till ett bättre slutresultat om du använder tiden rätt. I övrigt är månaden en fortsättning på maj månads goda energi och det kan kännas som om du är på väg att lägga någonting – en destruktiv situation eller relation – bakom dig som varit jobbigt för att gå mot mer sinnesro och mindre stress och oro. Det kommer kännas bättre även om allting inte klaras upp helt och hållet så går utvecklingen åt rätt håll. Att företa en faktisk resa kan vara välgörande och bringa både harmoni och balans. Det kan också vara så att du får besök från någon eller några som rest långt för att träffa dig. Om det behövs, ta en titt på det som har varit och se om det är någonting du har missat som du kan göra annorlunda i framtiden. Även denna månad betecknar en slags vändpunkt då du ser framtiden an med större tillförsikt även om du inte kan se den klart.

Vad gäller arbete och karriär kan du vara redo att ta dig an ett nytt jobb eller ett nytt yrke eller starta egen verksamhet. Du ser i vilket fall ut att lämna någonting som varit invant bakom dig och rör dig in på ett område som åtminstone i någon aspekt är ny och okänd för dig. Om du känner dig ängslig jobba på att återföra dig till nuet och att släppa taget om det som har varit. Du kommer få hjälp men inte av det eller de som tillhör det förflutna utan från oväntade håll. Den som kämpar med ekonomin kan behöva be om hjälp och det kan finnas backslag eller förseningar på detta område men i slutändan kommer det som behövs bli tillgängligt.

Vad gäller kärlek och relationer kan en kortare resa eller utflykt bidra med positiv energi och stimulera relationen.

Vi är andliga varelser i en tillfällig fysisk kropp. Det är bra att påminna sig om det ofta och att se till att vår andliga varelse är i framkant och får sitt. För det kan vi behöva någon slags program, ritual, disciplin eller övningar – det spelar ingen roll vad det är bara det fungerar och sätter oss i kontakt med vår andliga närvaro. Om du inte har hittat ett sätt som fungerar för dig som du har kunnat inkorporera i ditt dagliga liv, fortsätt leta tills du hittar någonting som stämmer för och resonerar med dig.

Övergripande andra kvartalet

Under detta kvartal finns det ett fokus på det konkreta och materiella i tillvaron, på välstånd och välgång och på att ha och lägga en stabil grund. Det kan handla om pengar som kommer in och en – ibland abrupt – förändring av levnadsvillkoren till det bättre. Du kan komma att befinna dig en en välmående och lättsam tid vad gäller det praktiska – men det är så mycket mer än så, det verkar som om det finns stabilitet på många sätt och områden – relationer och hälsa och arbete – och som om hela tillvaron blomstrar.

Vad gäller arbete och karriär kan det föreligga resor. Du kan befinna dig i en stark och säker position i den organisation, företag eller på den marknad du befinner dig. Det går bra och det finns ingenting att oroa sig för. Den som funderar på att starta eget kan ta det under övervägande och om allting stämmer är det under denna tid fördelaktig att göra slag i saken. Vad gäller ekonomin kan det komma in pengar som på något sätt har en fot i det förflutna.

Vad gäller kärlek och relationer ska det finnas ett starkt känslomässigt band mellan partners. Om det inte fungerar riktigt, vänd blicken inåt. Det är svårt att ha en fungerande relationen med en annan om man inte har en fungerande relation med sig själv. Istället för att fokusera på den andres brister, åtgärda dina egna och du kommer få uppleva hur relationen till din partner förändras. För den som är singel finns det en eventuell möjlighet att träffa någon genom en arbetsrelaterad resa eller ett annat event i arbete – om det är meningen och dags för det nu. Det kan i varje fall vara någon som du träffat tidigare som det plötsligt klickar med. På det stora hela behöver du inte leta, den rätta personen kommer hitta dig om du bara är på rätt plats och vid rätt tidpunkt – vilket du alltid är om du följer din inre vägledning. Det finns en mystik och magi vardagen, var öppen för den – centrera, linjera och grunda dig i din själs energi för ett rikt liv på alla plan.

Juli

Juli kan vara årets höjdpunkt av flera skäl än ett. Energin är kreativ och social och positiv även om du måste se upp med en tendens att sprida dig för tunt åt för många håll på en gång eller att bara vilja ha roligt i bemärkelsen festa. Den som däremot kanaliserar energin i något meningsfullt och gediget samtidigt kan få ut mycket glädje också på sikt av denna energi. Det är en månad då det är extra tillrådligt att förlita sig på sin intuition, sin inre visdom och vägledning. Du borde vara på rätt spår och allting borde förlöpa som det ska. Det du startar här eller planer som du drar upp kan sträcka dig långt in i framtiden. Ju mer tillit och tro du har på att det är möjligt, desto smidigare kommer det att gå.

Vad gäller arbete och karriär kan den som inte trivs med sitt jobb förvänta sig någonting bättre i form av ett erbjudande som är precis rätt. Den som frilansar och inte har så mycket uppdrag kan få uppleva hur det börjar ta sig och bli precis en sådan situation som var ambitionen. Det finns stora möjligheter att nå sin högsta potential, vad det än handlar om och när du väl öppnar dig för de möjligheterna som finns här följer ekonomin med. Du kommer med största sannolikhet ha vad du behöver oavsett vad det är.

Vad gäller kärlek och relationer kan en mycket speciell person göra entré. Saker och ting kan falla på plats och klicka och det är inte omöjligt att det är helt rätt person för dig om du är singel. De som är i etablerad relation kan få uppleva hur ni förnyar era löften till varandra. Det är mest bara positivt här och det du trodde var omöjligt kan visa sig inte alls vara det utan tvärtom.

Det ser ut som du upprättat och har en kanal och kontakt med ditt högre jag vilket påverkar ditt liv, till och med kan innebära ett stort skifte. Använd denna gåva och förmåga till att hjälpa andra att.

Augusti

Under augusti är det mycket som ska göras och det finns ingen väg runt det. Att smita eller ta en genväg fungerar inte. Det kan kännas jobbigt men då kan det vara bra att veta att det här är sista rycket, en sista test eller utmaning som du kommer att klara av om du ger dig fanken på det, ett sista hinder att ta dig över innan du är i mål. Du har allt du behöver för att orka, all styrka, det mod och den förmåga som krävs, så ge inte upp utan ta itu med det som behövs och se till att få det gjort. Kanske får du gräva djupt för att uppbåda dina krafter, men om du gör det kommer du att upptäcka vilken kraft du faktiskt har.

Vad gäller arbete och karriär kan det finnas spänningar. Bäst är att undvika att bidraga till dessa genom att vara lugn och hålla tand för tunga. På samma gång finns det inte så mycket annat att göra utan nu handlar det mer om att vänta och avvakta. Det kan verka som om ingenting händer men sanningen är att det sker saker och ting i kulisserna och att allt kommer ordna sig alldeles utmärkt. Du kan komma behöva träffa människor för att göra justeringar, men det är i sin ordning, det är en naturlig del av processen. Vad gäller ekonomin kan förväntade inkomster dröja vilket kan skapa tillfälliga problem, men att oroa sig bidrar inte till att situationen förändras, tvärtom. Det är tillfälligt så försök att ha tillit till det.

Vad gäller kärlek och relationer kan den ena eller båda två i en relation behöva lite egen tid och utrymme. Kan ni komma överens om det, kan ni få era behov uppfyllda båda två? Kan ni leva tillsammans om den ena har behov av att inte alltid vara tillsammans rent fysiskt? Det bestämmer hur det går med relationen. För den som är singel är tiden inte optimal just nu för att träffa någon utan snarare är det en bra energi för att göra ett inre jobb, så att du kan vara redo sen. Ha inte bråttom, det tjänar ingen på. Saker och ting händer när de ska.

September

September kommer både med slutet av en cykel där du kan skörda det du tidigare sått och innebär en milstolpe och en vändpunkt för dig och din utveckling. Hela året innehåller förändringar som kan komma snabbt och överraskande och vi måste förhålla oss till men denna månad är den energin dubblerad. Du kan komma att ställas inför ett beslut som är viktigt för att det kommer förändra riktningen på ditt liv. Om du tar detta beslut fullt medveten om den potential till transformation som det innehåller kan utgången bli mycket positiv. Det som sker nu är en slags återfödelseprocess med stora förändringar, förnyelse, förbättringar och ett uppvaknande. Du kan komma att förstå varför du är här och vad som är din själs uppgift och väg. Du får en slags andra chans att leva ett mer meningsfullt liv och ombeds att släppa taget om det som har varit.

Vad gäller arbete och karriär ska du oavsett vad du sysslar med befinna dig i förarsätet och ha en viss kontroll. Vad gäller finanserna kan de komma att förbättras genom ett ökat inflöde eller kontraktskrivande.

Vad gäller kärlek och relationer kan ett förhållande förnyas och andra kan efter att ha haft svårigheter antingen bestämma sig för att avsluta eller verkligen satsa och få det att fungera trots allt. Den som är singel har här ännu en chans att möta någon om det är rätt i övrigt.

Kom ihåg att vad som än händer är du inget offer för någonting annat än dig själv när allt kommer omkring. Vill du förändra ditt liv förändrar du hur du tänker – du har förmågan att transformera dig själv och därmed din tillvaro till det bättre. Om den tro du har inte fungerar kan du behöva fördjupa dig – eller byta.

Övergripande tredje kvartalet

Du kan räkna med plötsliga och oväntade förändringar. Saker och ting kan hända som ställer saker och ting på ända oavsett om du vill det eller inte. Det kan vara dina föreställningar, din vardag, ditt livsmönster – vad som helst där du invaggat dig i trygghet och säkerhet. Du kan i hemlighet ha drömt om någonting annat istället för det inrutade men inte gjort slag i saken och nu kommer detta istället till dig utifrån. Det kan kännas som om livet kollapsar på nåt sätt och kan leda till att du säljer din bostad, flyttar, byter jobb, påbörjar en ny karriär, börjar i terapi eller separerar eller tar andra betydelsefulla steg. Detta är ingenting att vara rädd för även om vi är vanedjur som inte tycker om att vara oförberedda och när vi inte har (illusorisk) kontroll. Kom ihåg att i grund och botten är detta ingenting annat än bra och kommer leda till en mycket bättre ordning i ditt liv. Allt som inte vilar på en stadig grund, som är falskt eller inte i integritet med den du verkligen är utmanas och kan gå i kras – men vad spelar det för roll annat än att vi kan känna oss lite störda en stund? Om det banar väg för ett mycket bättre, rikare, meningsfullare och mer kärleksfullt liv? Observera dock att denna energi modifieras av dina egna personliga energier och att det inte behöver bli dramatiskt för dig som individ. För alla gäller dock uppmaningen att släppa taget om att försöka leva upp till konventionerna och meningslösa idéer om hur livet ska levas. Bry dig inte om vad grannen ska säga. Släng av dig skorna, släpp ut håret och dansa i regnet! I takt med att saker försvinner öppnas nya dörrar och nya kapitel att skrivas.

Vad gäller arbete och karriär kan det handla om att bli av med jobbet eller att inte få den där befordran som hoppats på. Men om du är riktigt ärlig mot dig själv – var det rätt jobb för dig? Det kan också handla om att du inte fått ett jobb du sökt – vilket som är det troligt att detta kommer leda dig in på den bana som du är ämnad för. Du skulle aldrig annars hittat dit. Vad gäller ekonomin kan du få avslag på ett lån eller gå miste om finansiering av ett projekt. Etablerade företag kan vara nära konkurs och tvinga till om- och nytänkande. Nya ekonomiska områden kan öppnas upp med nya oväntade möjligheter.

Vad gäller kärlek och relationer kan en relation ha gått i baklås eller fastnat i ett ohälsosamt mönster och behöva avslutas. Om du stannar trots att det är uppenbart att det är över kan det vara den andra som tar steget. Detta är också bra även om det kan vara tufft i ögonblicket.

Under denna tremånadersperiod kan det ske ett plötsligt uppvaknande som kastar ett nytt ljus på allt och skiftar ditt perspektiv så radikalt att du upplever allt som nytt. Det finns ingenting som säger exakt hur allt detta kommer ske i just ditt liv. Vi pratar om energier som kan komma till olika uttryck i olika människors liv. Denna energi är nödvändig ibland för att sopa rent och skapa förutsättningar för någonting bättre.

Oktober

Transformationen fortsätter. Släpp taget, släpp taget, släpp taget. Även om du inte vet någonting annat, så jobba på att släppa taget. Lita på din fantastiska själ, be om vägledning och ha tillit till allting kommer att bli bra. För att en puppa ska bli en fjäril måste larven upplösas totalt, för att att barn ska komma till livet måste det födas och själva förlossningen kan vara en bökig, stökig och kaotisk tillställning – och det är i en sådan process du befinner dig nu. Den här transformerande förändringen är nödvändig och om du försöker kämpa emot skapar du bara lidande. Månaden kan handla om äktenskap som ingås, skilsmässor som initieras eller genomförs, att flytta, byta hemort helt och hållet, större förändringar i karriären, eller att bli förälder – eller någonting annat av liknande natur. Ditt livs struktur ändras i grunden och för gott. Gör dig av med alla attityder och situationer som du växt ifrån för att hjälpa till och bereda plats för det som komma skall. Det som inte längre är produktivt eller positivt har spelat ut sin roll.

Vad gäller arbete och karriär kan det handla om att få sparken – men i så är det troligt att du ändå bara jobbade för att tjäna pengar och betala räkningar. Och vilken typ av förändring det än är och hur det initieras kommer den bana väg för möjligheter att studera eller på annat sätt lära sig något nytt och att få ett jobb som både är meningsfullt och bättre betalt i förlängningen. Om du investerat pengar kan det vara så att du får skriva upp dem på förlustkontot men ju förr du släpper det desto bättre och det finns en stor chans att du kommer bli kompenserad på något sätt. Kanske inte från samma ställe som där du blev av med pengarna, men av livet självt så att säga. Det finns hur som helst  ingen anledning till panik.

Vad gäller kärlek och relationer så finns det egentligen bara en sak att säga också om det: släpp taget. Det betyder inte att en relation behöver ta slut, men sättet du/ni hanterar den på måste upphöra om det ska hålla. För den som det verkligen är färdigt för och som lämnar en relation kommer det vara det bästa och öppna dörren för någonting bättre och helt rätt. Är du singel, släpp taget om var, när och hur det kommer hända att du möter din älskade. Vila i vissheten att det sker när det ska.

Så. Släpp taget – om allt och alla som inte tillhör din själ. Om och om igen. Det är dags för dig att bli den du verkligen är och har blivit. Att födas på nytt betyder att göra sig av med allt som inte är du – och det är dags nu.

November

November blir en introvert, stilla och drömsk månad, det är mycket att smälta. Humöret kan vara påverkat och gå lite upp och ner, det är inte helt lätt att hålla ordning på känslorna. En del av det som sker kan vara omedvetna krafter som stiger till ytan och som du behöver bli varse och konfrontera. Det är lätt hänt att projicera men med det kommer man inte så långt, så behöver du ta hjälp för att få syn på vad det är som händer med dig, se till att skaffa dig det. Det är samtidigt en bra tid att skapa på, att kanalisera känslor och drömmar och annat i kreativa sysselsättningar, att skriva, måla, dansa, spela teater – etcetera. Rädslor kan vara en stor del av denna energi – lär dig att genomskåda dem. De kan vara verkliga men är inte mer verkliga än de var när vi var barn och levde oss in i att det fanns monster under sängen. Kom ihåg att detta är en fas och att den går över.

Vad gäller arbete och karriär kan du lita på att du inte har hela bilden av vad som försegår. Det kan finnas osäkerhet och rädsla men försök att inte låta det uppsluka dig helt och hållet. Ekonomin kan också fluktuera under månaden, men undvik panik – det är också tillfälligt.

Samma sak med kärlek och relationer – det går upp och ner och det är inte en anledning till att överge skeppet.

Var uppmärksam speciellt på hur du använder dina tankar och kom ihåg att de är skapande och att det är du som väljer och bestämmer, inte din hjärna. Ditt andliga liv kan stärkas och du kan ha mystiska upplevelser.

December

Under denna månad kommer energierna som påbörjades i maj till sin kulmen. De berättar också om hur du använde dina tankar i november. I övrigt gäller stadiga om än långsamma men påtagliga framsteg. Du är grundad och verklighetsförankrad och månaden har ett klart praktiskt fokus vilket inbegriper pengar och ekonomisk stabilitet.

Vad gäller arbete och karriär kan du som jobbar med kunder, klienter eller projekt stöta på en guldåder om du spelar dina kort rätt. Du kan få oväntade pengar och eventuellt kan du behöva resa för att få tillgång till dem.

Vad gäller kärlek och relationer är energin inte den mest romantiska men det finns andra kvaliteter, som pålitlighet och stabilitet. Du kan inte ändra på detta så acceptera och njut av situationen som den är.

Övergripande fjärde kvartalet

Du kan få ett erbjudande som det är svårt att stå emot. Du kan känna dig upplivad och levande och dina föreställningar om saker och ting kan förändras. Om du står inför ett val om huruvida du ska följa huvudet eller hjärtat så är hjärtat vägen att gå. Har du innan känt dig spänd, ensam eller olustig kommer det att lätta då. Du kan återfå den balans och jämvikt som du saknat.

Vad gäller arbete och karriär är intuitionen din bästa vän – när du lyssnar till och följer den förbättras omständigheterna arbetsmässigt. Du behöver dock vara vaksam så att du inte låter känslorna springa iväg med dig – här har du ingenting att vinna på att låta varken vrede, sorg eller glädje få fritt spelrum. Naturligtvis ska du inte förneka känslor om du har dem, men du behöver inte ohämmat eller överdrivet leva ut dem.

Om du undrar om ett projekt som du jobbat på en längre tid så är det bara en liten tidsfråga nu innan det faller väl ut, så ge inte upp. Ekonomin verkar gå upp och ner. Pengar kommer in och försvinner ut lika snabbt. Det är inte egentligen ett problem och i det lite längre perspektivet är det på uppgång även om det kanske inte ser ut så just nu.

Vad gäller kärlek och relationer kan en resa tillsammans föra er närmare varandra om ni redan är i ett etablerat förhållande. Den som är singel och det är dags för kan mycket väl nu eller alldeles snart träffa någon, bli förälskad och inleda en relation som verkligen kommer kunna bringa glädje och ljus in i livet, någon som du kan vara lycklig med. Det kan vara en helt ny emotionell upplevelse.

Övergripande hela året

Det universella året, det som vi alla delar är nummer 5 vilket i stora drag representerar förändring, äventyr och frihet. Efter förra året som var arbetsamt på många sätt, kommer det kännas som en befriande vindpust. Det kan uppstå snabba och oväntade kast och händelser och vi kommer ställas inför situationer då vi behöver välja hur vi ska bete oss och vilken väg vi ska gå. Vi behöver se upp med rastlöshet och otålighet och att inte bränna broar. 

Detta är också ett år som för med sig ett nödvändigt perspektivskifte. Istället för att känna oss som offer för omständigheterna har vi valet att förändra vår inställning och se det som är på ett annat sätt. Kom ihåg att om du inte gillar utsikten kan du alltid byta position. Det finns alltid någonting annat att se. Gamla föreställningar både om oss själva, varandra och världen fungerar inte längre och vi kan behöva släppa taget också om förbindelser, situationer och omständigheter som inte passar oss mer för att verkligen frigöra oss. 

Ha ett gott år!
star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

 

 

Jag önskar alla mina läsare en riktigt

God Jul & ett Gott Nytt År 2021

Tack för att ni finns!

  star

Gilla gärna min sida på Facebook

så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du

all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Den stora konjunktionen – Jupiter & Saturnus i Vattumannen

Den 21 december klockan 11:02 på förmiddagen infaller VINTERSOLSTÅNDET i och med att solen går in i Stenbockens tecken.
Bara några timmar senare klockan 19:20 möts SATURNUS och JUPITER 0 grader och 29 minuter i Vattumannens tecken i det som inom astronomin och astrologin kallas för DEN STORA KONJUNKTIONEN.  
Dessa de två största planeterna i vårt solsystem som är synliga för blotta ögat från jorden sett kommer under en stund se ut som de är ett, en starkt lysande stjärna och det finns anledning att tro att det var just ett sådant möte mellan Jupiter och Saturnus som de vise männen såg i samband med Jesus födelse och som ledde dem till stallet där han låg – Betlehemsstjärnan. Detta lär ha hänt någon gång mellan år 7 f Kr och 4 f Kr.
De vise männen lär ha varit en slags präster och astrologer (zoroaster) och de anses ha vetat att konjunktionen och den stjärna som bildades betydde att en kung – en frälsare – föds. 

 

Det uppstår en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus var tjugonde år men det är inte varje gång planeterna möts så nära varandra som de gör nu och samtidigt kan ses från jorden. Faktum är att vad jag kan förstå har det bara skett en gång till sedan den lyste över Betlehem och det var 1226. 
Konjunktion mellan planeterna är associerad med sociala och ekonomiska förändringar, politiska system som försvinner och nya som uppstår, ledare som dör och ledare som föds. Jupiters expansiva och fantasifulla visioner möter Saturnus hierarkier, struktur och disciplin. 
Varje konjunktion mellan Jupiter och Saturnus markerar också ett generationsskifte. I Vattumannen handlar detta skifte om hur vi som kollektiv förstår och förhåller oss till auktoriteter och de som styr. Vattumannen är folkets tecken, massornas, till skillnad från Lejonet som symboliserar kungen. 
Vattumannen är ett lufttecken och det som också utmärker just detta möte mellan Jupiter och Pluto är att det inleder en ny cykel på ungefär 200 år då de kommer möta i lufttecknen (Vattumannen, Tvillingarna, Vågen). 
Planeterna har möts i jordtecken (Oxen, Jungfrun, Stenbocken) sedan 1802 (med ett undantag 1960 då de gjorde ett tillfälligt besök i Vågens tecken).
Jord relaterar till vår fysiska materiella verklighet med ett fokus på trygghet medan luft har med tanken och det mentala att göra, med idéer och visioner.
Den nya era som symboliseras av luft som vi nu går in i kan skaka om och omkullkasta den etablerade ordningen och komma med dramatiska förändringar för kollektivets tankar och hur vi kommunicerar. 
Men Jupiter och Saturnus kommer inte bara vara tillsammans i Vattumannen, de kommer också snart att bilda en spänd aspekt – en så kallad kvadratur – till Uranus i Oxen (något jag skrivit om här).
Det kommer inte bara vara gamla samhällsstrukturer som raseras, vi kommer också att släppa taget om gamla drömmar och annat i livet som hållit oss tillbaka. 
Det kan vara utmanande medan det pågår men det skapar också utrymme för en ny och ännu okänd potential som vi bär inom oss. Fråga dig gärna vad är det just du behöver lämna bakom dig för att förverkliga meningen med ditt liv och din själs visioner?
Avslutningsvis kan jag nämna att Mars i skrivande stund är i färd med att forma en tredje och sista spänd aspekt till Pluto för den här omgången och att den kommer vara exakt den 22 december.
Effekten av den kommer att kännas av ett par månader framöver men sedan ska det börja lätta. En del erfarna astrologer pratar om att när vi väl har klarat av februari har vi lagt det svåraste som 2021 har att bjuda på bakom oss. 
En del menar att den stora konjunktionen den 21 december 2020 markerar det slutliga inträdet i Vattumannens tidsålder, medan andra astrologer hävdar att det ännu är drygt hundra år till dess. Klart är alla fall att Jupiters och Saturnus aktuella möte i Vattumannen kommer ge oss en känsla för vad det kan komma att innebära på ett sätt som aldrig förr. 
Du kan se en simulering av förloppet genom att klicka här. 
Har du möjlighet, gå ut och titta när det händer. Konjunktionen ska synas ungefär 15 grader över horisonten i sydvästlig riktning. Det är unik syn som ingen nu levande har sett och ingen nu levande kommer att se igen. 
Det finns så oerhört mycket mer att säga om den här händelsen och annat som pågår nu, men tiden har inte räckt till att sammanställa och strukturera materialet. Jag återkommer med mer astrologi framöver. Allt gott så länge!star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Helgens orakelbudskap 18-20 december 2020

Bloggen är förtjust i mantran och delar här med sig av ytterligare ett – Om Shreem Mahalakshmiyei Namaha – ett mantra som rätt använt kan skapa välstånd.  

Ge det en chans att bevisa vad det går för genom att sjunga med en gång om dagen i trettio dagar. 

Lycka till och trevlig helg!

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Solförmörkelse i Skytten 14 december 2020

Måndagen den 14 december kl 17.17 svensk tid är det en total solförmörkelse 23 grader i Skyttens tecken.  

 

Det har varit ett intensivt år som inleddes med konjunktionen mellan Saturnus och Pluto i Stenbocken (vilket jag skrivit om här) den 12 januari och som satte tonen för hela 2020. 

Tillsammans med Mars i Väduren (som jag skrivit om här) som i senare häften av året bildat hårda aspekter till Saturnus, Pluto samt Jupiter i Stenbocken har läget intensifierats ytterligare. Mars behov av frihet, oberoende och självstyre har krockat med de etablerade samhällsstrukturerna och institutionerna, med de stora företagen, den politiska och ekonomiska makten med sin toppstyrning och sina krav på lydnad. 

Att alla planeter förutom Uranus sen en tid tillbaka nu antingen står stilla eller går direkt påverkar även det situationen och skärpt motsättningarna.

Det finns ytterligare många andra intressanta och betydelsefulla astrologiska faktorer som spelar in och bidrar till den här solförmörkelsen – men det får ligga utanför den här artikeln.

Det viktigaste att veta är att sammantaget är allt detta en energi som byggts upp under året i accelererande fart och kommer till ett slags crescendo nu i mitten av december. 

En total solförmörkelse blockerar solen och dess ljus fullständigt under en stund. Det blir mörkt, fåglarna slutar att kvittra, allting blir stilla – det blir natt på ljusan dag och man kan se det som att allt upphör för att sedan starta om med en rivstart som sedan påverkar hur saker och ting utvecklar sig både månader och även år framöver.

En solförmörkelse är som en extra potent nymåne vilket i sin tur alltid är en tid för att initiera någonting nytt, sätta en ny intention, plantera ett frö, ta ut en ny riktning framåt. 

Skytten handlar bl a om världen och vår relation till världen, om vår filosofiska, andliga förståelse av vår plats i ett större sammanhang. 

Vi kommer att känna hur vi rör oss framåt och utåt mot någonting större, någonting bättre, någonting som vi kan känna oss sant inspirerad till på ett inre och högre plan.

Samtidigt sker förmörkelsen i anslutning till Södra Noden vilket gör att det också kommer handla om att släppa taget – något som ju måste till för att bereda plats för någonting nytt.

Solförmörkelsen hjälper oss denna gången att släppa taget om begränsande föreställningar och energier, det vi trott och hållit för sant men som inte längre är giltigt – så att vi istället kan vi linjera oss med nya visioner.

 

Vi uppmanas att vara sanna mot oss själva, de vi är nu och har blivit, och att ha tillit till att det är okej att släppa taget om det som har varit och inte längre är kompatibelt med vår andliga integritet och vår själ och vår själs väg. 

Mars i Väduren är i en harmonisk aspekt till förmörkelsen och bidrar med mod och oberoende. 

Merkurius, den planet som symboliserar vår mentala apparat, våra tankar och hur vi tänker kring saker och ting, idéer samt information och vår kommunikation är också i Skytten i en exakt konjunktion med Södra Noden och är på så sätt en betydande spelare i denna förmörkelse.

Vi kan komma att få en helt ny förståelse för saker och ting när vi släpper gamla tankar och föreställningar. 

Merkurius i Skytten fungerar dock inte i sin fulla kapacitet. Han kan vara idealistisk och optimistisk men kanske inte så realistisk utan ser snarare, framförallt med Neptunus inflytande, världen genom rosenfärgade glasögon. 

Neptunus är i sitt eget tecken Fiskarna där planeten är stark och befinner sig sen en tid tillbaka i en spänningsaspekt till månens noder. 

Vi kan känna oss osäkra, ambivalenta, förvirrade och kanske även besvikna eftersom vi haft föreställningar som kommit på skam. När vi lämnar någonting bakom oss kan vi också uppleva det som en förlust även om vi går mot någonting nytt som också är bättre.

Nya möjligheter står för dörren och presenterar sig men vi kan alltså vara ambivalent vad gäller dessa – vi kanske är osäkra på om det är rätt möjligheter och hur vi verkligen känner för dem.

Neptunus i sitt eget tecken handlar om att upphäva egot, att göra oss av med våra ohälsosamma bindningar till det materiella och den fysiska verkligheten och istället välja någonting högre.

Det handlar om att hitta den väg som din själ avsåg att du skulle gå redan innan du kom till den här planeten och detta är en tid då vi måste lita på vår intuition och acceptera att vi inte kan greppa vad som händer på ett intellektuellt plan för att hänga med i svängarna och göra det bästa av situationen. 

Vi måste släppa taget om vårt behov av kontroll och idén om att vi måste planera hur saker och ting ska vara. Det är någonting vi inte ser riktigt klart och oklarheten kan vara obekväm för många och göra att man inte vill agera alls.

Den som ändå gör slag i saken och initierar någonting nu kanske inte kommer få det väntade resultatet – men istället det resultat som personen i fråga verkligen behöver för att växa och utvecklas. 

Skyttens härskare är Jupiter som nu befinner sig 28, nästan 29 grader i Stenbocken, vilket är en viktig punkt som betyder att saker och ting kommer till ända och fullbordas.  

När Jupiter är tillsammans med Saturnus i Stenbockens sista grad avslutas stora och viktiga energier i vårt liv, både på det personliga och kollektiva planet. 

Vi har alla förändrats av det här året. Saker och ting kan ha känts jobbiga, men Stenbocken är grundlig och gör sitt jobb ordentligt och lämnar ingenting åt slumpen så även om – eller tack vare – att det varit tufft kommer resultat bli utmärkt på sikt.  

Jobbet är dock inte helt klart, det finns kvar att göra och med den här förmörkelsen handlar det om att se och bli medveten om en ny och bättre riktning framåt. 

Solförmörkelsen kommer påverka alla – globalt, socialt och i varierande grad på individnivå. Vi känner av förmörkelsen beroende på hur den faller i vårt personliga horoskop. 

Den som känner till sin födelsetid kan ta reda på och se i vilket hus den infaller för att veta vilket område av livet som kommer att beröras.

Solförmörkelsen i Skytten i anslutning till Södra Noden kommer vara mycket karmisk för många, framförallt de som har planeter och andra viktiga punkter 20-26 grader i något av de rörliga tecknen kommer känna av den extra starkt –  Tvillingarna, Jungfrun, Skytten och Fiskarna.

I synnerhet de som har sin sol, ascendenten eller sin MC i konjunktion med själva förmörkelsen kan komma att överraskas av plötslig framgång eller någonting annat positivt.  

***

Energin av en förmörkelse känns av redan dagarna innan och traditionella astrologer brukar räkna med att effekten av en solförmörkelse varar i lika många år som de timmar utspelar sig – uppgifterna jag fått fram hur lång denna kommer vara varierar, men det jag sett mest är 3.5 timmar. 

Den kommer vara synlig längs en geografiska bana och kunna ses i totala form främst över Chile och Argentina. Även Uruguay, Paraguay, södra Brasilien samt sydvästra Afrika – Namibia och Sydafrika – kommer beröras mer direkt. 

Det kan också uppstå spänningar och konflikter i och kring länder som har ascendenten i Skytten, vilket bland annat är Australien, Chile, Kenya, Libyen, Saudi Arabien, Spanien, Sydafrika och Ungern.

Att vissa av dessa både har Skyttascendent och är exponerade för den totala solförmörkelsen torde intensifiera energin för dessa länder.

I augusti 2017 var det en total solförmörkelse som hade sin bana över Nordamerika (som dessutom inföll på Trumps ascendent) och saker och ting har verkligen skiftat i USA sen dess.

Dessutom drog den värsta orkanen i Atlantens historia in genom Norra Karibien några veckor senare och förändrade livet för många många människor.

Några veckor efter den kom ännu en orkan och ödelade främst Puerto Rico. Därmed inte sagt att det med nödvändighet behöver följa en naturkatastrof på en solförmörkelse, men det kan vara intressant att veta att det har gjort det. Och det är inte uteslutet att det händer igen. Men det kan vara andra saker också såklart som kan hända. 

***

Efter en förmörkelser kan saker och ting ske i ett högt tempo och det kan innebära plötsliga och på sitt sätt oväntade händelser som på grund av sin natur kan påverka resten av våra liv. 

Bästa sättet att förhålla sig till alla de här energierna, både som vi har erfarit dem under året som gått, och de som är på ingång är att vara centrerade, linjerade och grundade i vår själs energi. 

Kom ihåg vem du är helt enkelt – en andlig varelse i en tillfällig fysisk kropp – och återför dig till dig själv, om och om igen.

Det är vägen framåt. 

Ta inga snabba beslut nu och ge heller inte upp dina drömmar även om det tar längre tid för dem att slå in än du trott och även om det känns gungigt och osäkert just nu.

Be istället din själ och ditt högre jag om vägledning och hjälp med allt. Behöver du hjälp av någon utomstående är du välkommen att höra av dig!

Ha en härlig solförmörkelse!

***

Jag hoppas denna artikel ska ha gett dig en känsla för astrologi i allmänhet och vad den här solförmörkelsen kan innebära. Som alltid vill jag påpeka att jag inte är professionell astrolog än, utan ser mig som en seriös student som finner glädje i att dela med mig av vad jag lär mig allteftersom. 

 

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Orakelbudskap helgen 11-13 december 2020

Lär dig att leva med osäkerheten om vad som väntar. Släpp taget inte bara om det som har varit utan också om framtiden. Lägg din energi på att tränga djupare in i det oändliga nuet, att vara fullständigt närvarande. 

Det är en träningssak, så ju mer du övar, desto bättre och lättare går det och om du är uthållig och härdig kommer du att märka att med tiden är det ingenting som kan rubba dig, kasta dig ur ditt centrum. 

Finns det hinder och blockeringar för detta så ta itu med dem. Om det handlar om din fysiska eller din psykiska eller andliga hälsa, så finns det alltid hjälp att få och någonting att göra. Det är aldrig kört. 

Du är här av en anledning, det finns ingen slump i universum och allting är precis som det ska. I varje ögonblick. Och i nästa. 

Ha en trevlig helg. 
star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Orakelbudskap helgen 4-6 december 2020

Mycket har förändrats på det här året och de flesta har väl insett att vi inte kommer gå tillbaka till hur det var innan. För en del har det varit lättare eftersom deras liv redan inte var särskilt beroende av de yttre omständigheter som nu påverkats med alla dessa åtgärder för att förhindra spridning av en smitta, medan det för andra medfört stora förändringar. 

För de flesta har det dock varit intensivt på något plan och det är inte över än även om energierna snart kommer skifta och övergå i någonting annat. Mer om det kommer i artiklarna om astrologi som är på planeringsstadiet och kommer ut senare i månaden. 

Budskapet för helgen att hur det än är för just dig, så har du kraften att ta dig vidare. Du kanske inte vet exakt hur det ska gå till men du behöver ha tillit till att du kommer att göra det. Att det kommer bli bra. 

Det blir alltid bra till slut – är det inte bra så är det helt enkelt inte slut. 

Alla kriser innebär både en fara men också en möjlighet och det är upp till oss att ta vara på den möjligheten som en stor omställning i livet medför. Framförallt om det känns som vi inte har initierat den själv kan det vara bra att hålla i minnet att ur allting kommer det komma någonting bättre. 

Ibland kan det ta lite tid, men det betyder inte att det är omöjligt. 

Det är mycket som står på spel. Och vi kan känna oss trötta eller så sårade eller besegrade att vi inte förstår hur vi ska klara av det vi behöver göra för att ta oss vidare – men hjälp finns alltid att få. 

Så ge inte upp. Du kan börja med att sätta dig rakt upp och ner någonstans och ta ett djupt andetag. Släpp alla tankar på allt som inte är som du vill att det ska vara, allt som oroar dig. Behöver du hjälp så använd ett mantra eller en affirmation. Be sedan din själ och ditt högre jag att visa dig vad du behöver veta och göra och att tala till dig så att du förstår. 

Var vaken på när svaret/svaren kommer till dig. Det kan vara omedelbart eller senare. Men det kommer – det kan vara i form av en intuitiv tanke eller känsla, som någonting du hör eller ser, som någonting någon säger. Eller någonting annat. 

Var bara öppen, lyhörd och redo. 

Ha en trevlig helg!

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Månadens tarot december 2020

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer. Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

Under månadens första tiodagarsperiod ser det huvudsakliga fokuset ligga på arbete och det andliga livet. Det kan här också finnas en äldre och klokare kvinna som ser ut att vara en förebild eller en mentor eller liknande som är till hjälp och stöd där så behövs med den inre, andliga utvecklingen.

En situation ser också att gå mot sitt naturliga slut, det kan vara en omständighet eller en relation som är på upphällningen. 

Vad gäller arbete och karriär finns det lovande utsikter. Det ligger för allmänna förbättringar vad gäller någonting som är relaterat till yrkeslivet och för vissa kan detta dyka upp i form av goda nyheter.

Om det uppstått eller uppstår en situation i arbetssammanhang där en chefsperson är inblandad – till exempel om du söker en ny position eller tjänst – ser det ut som du har chefen på sin sida och kan förvänta dig stöttning eller annan uppbackning. Det ser med andra ord överhuvudtaget bra ut på den professionella fronten. 

Vad gäller ekonomin ser det inte ut som det är samma flyt utan snarare som om det finns någon form av stagnation i flödet. Det är heller inte en tid att låta sig ryckas med och spendera vilt och utan eftertanke – energin ligger mer för att hålla en låg profil vad gäller utgifterna. Finns det ett litet ekonomiskt överskott kan det mycket väl komma att läggas på bostaden, på att ordna det trivsammare och att rusta upp. Det behöver dock inte kosta skjortan. 

Om det är dags kan den som är singel komma ett träffa på någon och ryckas med i känslorna. Det kan handla om en passionerad historia som dyker upp utan förvarning. En djup och betydelsefull själslig koppling är grunden till detta. Förvänta dig det oväntade. 

Det kan också röra sig om en långdistanskontakt där avståndet sätter strålkastaren både på det som är bra och dåligt i kontakten. 

Generellt gäller det att ta det lugnt och slå av på takten om den är hög. Du ska hålla länge så njut av den resa som livet är. Du ska inte gå i mål och få allting annat överstökat innan du kommer dit. Lyssna på din inre vägledning och försäkra dig om att de beslut du fattar är rotade i ditt inre. 

11-20 

Den här situationen som såg ut att vara på upphällningen under månadens början ser ut att ligga kvar här men nu är du redo att göra slag i saken och lämna, lägga det som har varit bakom dig, för att gå mot någonting bättre. Det kan vara i praktisk mening, att du faktiskt lämnar någonting rent fysiskt och konkret, men det kan också vara att du bara drar dig undan känslomässigt för att fokusera i ditt inre på någonting som känns mer rätt och meningsfullt för dig. 

Vad gäller arbete och karriär kan du ha kommit så långt du kan komma på den inslagna vägen du redan går på och för att fortsätta utvecklas kan du behöva se dig om efter någonting annat. Låt drivkraften vara att hitta någonting som verkligen överensstämmer med den du verkligen är och låt det inte avgöras av om det är bra betalt eller inte. Även om du ännu inte vet vad du ska göra istället är det läge att i alla fall börja fundera på någonting annat, att börja undersöka vad det kan vara. 

Ekonomin kommer inte hindra dig så till vida du inte låter den. Låt dig inte bindas till en situation som hämmar dig och håller dig tillbaka bara för att du är orolig för ekonomin. Naturligtvis är det någonting du måste känna själv, men det ser ut som du har utrymme att släppa efter lite och lämna din trygghetszon. I den processen, när du börjar ägna dig åt det ditt hjärta klappar för och din själ leder dig till, dyker det up nya inkomstmöjligheter. När vi gör det vi är ämnade att göra har vi alltid allt vi behöver. 

I kärlekslivet handlar det om att stanna och ta det till nästa nivå eller att gå. En relation kan ha nått sitt naturliga slut för att det inte finns någonting mer att ge eller få. Alla relationer är inte ämnade att vara för alltid och att separera eller skiljas åt är inte nödvändigtvis ett misslyckande. Det är ett större nederlag att stanna om förhållandet egentligen är överspelat bara för att det ska vara så eller är praktiskt och bekvämt. Det där måste var och en komma fram till på egen hand, men här handlar det om att vara trogen sitt hjärta och inte en fysisk person och om det resulterar i att man går åt olika håll, så är det välsignat. 

Den som upplever sig som singel kan komma att fokusera på sin andliga utveckling. Framförallt den som har en själslig koppling till någon, oavsett om denna person dykt upp än eller inte, gör bäst i att jobba på att komma i sin själs kraft eftersom det är den energin som attraherar en själspartner va vilket slag det än må vara. 

För alla gäller att dessa dagar har mer av ett inåtvänt fokus. Att förstå att vi är andliga varelser först och främst, i en tillfällig fysisk kropp, och att upprätta en förbindelse med den, är en slags grundbult i livet för att hitta rätt också i det yttre. 

21-31

Ta ett djupt andetag. De sista dagarna av månaden kan erbjuda en utmaning men du kommer ha allt du behöver för att klara av den. Framförallt det inre lugn och den balans som du uppnått gör att du inte behöver dras in varken i drama eller oro om du vinnlägger dig om att hålla dig utanför. Känns det överväldigande så ta det dag för dag eller timme för timme. Det handlar inte om att alla framsteg du gjort och det du åstadkommit nu är förlorat, så undvik att gå in i den känslan om den dyker upp. Det här är snarare en sista prövning innan saker och ting lossnar ordentligt i en positiv bemärkelse. 

I arbete och karriär är det upplagt för att vara lite ledig över jul och nyår eftersom det ser ut som du gjort ett bra jobb och saker och ting nu tuffar på av sin egen kraft bakom kulisserna. Släpp taget och lita på att det kommer landa kanske till och med bättre än du kunnat föreställa dig. Det kan finnas mer att göra men då kommer du uppmärksammas på det och då handlar det mer om att reda ut detaljer än att börja om från början eller göra större förändringar. 

Vad gäller kärlek och relationer kan någon behöva lite tid för sig själv och vilja eller vara i behov av att dra sig lite tillbaka. Var generös med det, både mot dig själv och om det gäller någon annan. Framförallt män har behov av egentid för att  känna sig som män och det kan ibland krocka med det typiskt kvinnliga behovet av att vara nära, nära hela tiden. Att förstå våra olikheter är en självklar nyckel till en bra relation. 

Det kan behövas kompromisser för att få det att fungera, men det behöver inte vara av ondo, det betyder bara att man respekterar att vi har olika behov och att skapa utrymme så att båda känner sig nöjda. 

För den som är singel erbjuder dessa dagar en chans att fokusera på sig själv och se till att känna sig nöjd och bekväm. Ingen annan kan göra dig lycklig, bara lyckligare, så om du väntar på att någon annan ska komma med glädjen i ditt liv har du ett inre arbete att göra. 

Alla gör rätt i att disciplinera sig andligt – se till att du tar den tid du behöver för att använda de verktyg du har för att vara i andlig form. Meditation, bön, affirmationer, mantran, kontemplation i naturen, vad som nu känns rätt för just dig. Se till att få en sådan stund varje dag, helst åtminstone ett par gånger.

Att återföra sig själv till sig själv så att säga, att checka in “inåt & uppåt” är viktigt så att man inte förlorar sig i det som pågår runtomkring. Ett sätt är att sätta klockan på påminnelse en gång i timmen eller varannan timme eller ett antal gpnger över dagen, och när den piper ägna en minut eller två åt att komma tillbaka till sig själv. 

Övergripande energi för hela månaden  

Månaden kommer för många innebära en nystart som kommer kännas riktigt bra framförallt emotionellt.

Vad gäller arbete och karriär kan det mycket väl handla om att starta ett nytt jobb, ett nytt projekt, en ny verksamhet, som ligger nära hjärtat. Eller så handlar det om någon annan typ av förändring som ger mer tillfredsställelse och glädje på den här fronten än innan. Det kan komma i form av en befordran och uppskattning. Den som vantrivs på jobbet kan ha detta framför sig, men det ligger där på vägen.

Den som inte har jobb men söker bör fortsätta söka och inte ge upp, det finns fina möjligheter att hitta det som verkligen passar. Var dock uppmärksam på att du inte låter dig ledas av jakt på prestige, status eller enbart pengar – det är sidoeffekter som kommer sig av att man gör ett meningsfullt och tillfredsställande arbete. 

På den ekonomiska fronten handlar det om att vara uppmärksam på nya möjligheter som kan dyka upp oväntat. Den som är entreprenör kan komma att få en idé som med tiden kan ge ytterligare inkomster. 

På kärleksfronten ligger det för ett möte med någon som det finns stor potential med, där hjärtat verkligen är med. Det finns aldrig några garantier och framtiden är aldrig huggen i sten, men det ser ut att finnas en fin möjlighet här att någonting skulle kunna utveckla sig och i vissa fall dessutom snabbt. 

För de som är i ett etablerat förhållande eller äktenskap kan komma att få uppleva en förnyelse av relationen på något sätt. 

Släpp taget. Släpp taget om dina gamla föreställningar om du saker och ting ska vara och sluta försöka kontrollera händelseutvecklingen. Oavsett hur medveten du är kan den här tiden vara början på ett uppvaknande där du blir allt mer medveten om din andliga natur och att världen inte är vad den synes vara för blotta ögat.

Om nyhetsrapporteringen gör dig arg, ledsen eller frustrerad – stäng av. Vi är alla en liten del i det stora hela och vad vi tänker och känner påverkar helheten. Om du blir förbannad på någonting du ser, bidrar du med samma energi som gör dig upprörd och bara spär på. 

Använd dig av andliga principer som tålamod, tolerans, acceptans och försök att lyfta blicken och se det större perspektivet i det som händer. Istället för att tillföra oro och upprördhet kan du bidra med den harmoni och kärlek du kan hitta i ditt eget inre.

Den 21 december har vi den stora konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus i Vattumannens tecken som jag kommer skriva en separat artikel om men här kan jag nämna att när nu dessa planeter lämnar stränga Stenbocken så kommer energierna att kännas lättare generellt sätt. Detta signifierar  en helt ny energi som kommer in jämfört med året som gått och som vi kommer ha med oss länge. 

Önskar alla en härlig december och ett gott slut på 2020! 

***

Jag har jobbat professionellt med andlig vägledning och numerologi sen 2001 och har flera olika verktyg – all info om vad jag kan bistå med, och hur, finns nedan. Jag har också bloggat sedan 2015 och i bloggen finns mycket material som fortfarande är högst aktuellt – botanisera gärna uppe i menyn där du kan hitta resurser, samt till höger där du kan söka på ett tema eller ett ord för att hitta någonting som du är nyfiken på och vill veta mer om. 

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Månens noder och fullmåneförmörkelse i Tvillingarnas tecken 30 november 2020

Måndagen den 30 november kl 10.29 på förmiddagen utspelar sig en fullmåneförmörkelse 8 grader (nästan 9) i Tvillingarnas tecken.  

Vi har en månad kvar av det här omvälvande året 2020 som började med en förmörkelse den 10 januari (du hittar inlägget jag skrivit om detta här) och som två dagar senare den 12 januari följdes av den unika konjunktionen mellan Saturnus och Pluto i Stenbockens tecken (inlägget om det kan du läsa här)

Tre mycket viktiga och betydelsefulla astrologiska händelser återstår nu innan året är slut och den här artikeln handlar om den första av de två förmörkelser som utgör vinterns eklipssäsong. 

En förmörkelse sker när en fullmåne eller en nymåne utspelar sig i anslutning till månens noder.

Noderna färdas i opposition till varandra i motsatt riktning jämfört med planeterna och skapar på så sätt en “axel” mellan sig då de befinner sig i motsatta tecken (tänk dig en rak linje tvärsöver den runda cirkel som zodiaken utgör). Denna axel kan man säga sätter ett tema utifrån den symboliska innebörden av de tecken noderna befinner sig i. 

De tar ungefär 18 månader på sig att gå igenom varje tecken och således 18 år att gå hela varvet runt. Det i sin tur betyder att det tar ungefär nio år för noderna att återigen aktivera en axel när de är halvvägs hela varvet runt. Det speciella temat för den specifika axeln kommer därmed i fokus vart nionde år, men på ett annat sätt eftersom de båda noderna har olika innebörd – det är skillnad på om södra eller norra noden är i ett tecken. (Jag har skrivit om noderna i en tidigare artikeln som du hittar här)

Den södra noden representerar var vi kommer ifrån, det vi kan och det som känns tryggt för oss, den visdom, de färdigheter och den erfarenhet vi har med oss in i det här livet; det vi behärskar, kan och det vi gör av “födsel och ohejdad vana”.

Men det kan också vara det området där vi blir rigida och tenderar att fastna – det är till det som den södra noden symboliserar och utgör i vårt liv som vi tar vår tillflykt när vi är bekväma eller fega eller när vi är omedvetna och bara lever på utan att reflektera.

Det kan handla om vanor och mönster och en ovilja att vara öppen för någonting nytt, vare sig det är nya sätt, idéer, begrepp eller en ny teknik eller någonting annat som vi till en början känner oss främmande för eller inte behärskar. 

Den norra noden representerar ett område där vi är nybörjare, det vi inte har så mycket vana med sedan tidigare och det vi ska utveckla under vårt liv.

Färden från södra till norra noden kan ses som en evolutionär resa som vår själ är ämnad att företa för att utvecklas.

Norra Noden kan locka och inspirera och utgöra en dragning vilket är själens sätt att mana oss framåt i vår utveckling, men den kan också vara skrämmande eftersom den representerar det okända och det kan också vara där vi begår våra största klavertramp eftersom vi kan vara både naiva och klumpiga på de områden som norra noden i vårt horoskop representerar.

För att kunna utvecklas åt det håll och i den riktning som norra noden pekar behöver vi lämna och släppa taget om bekvämligheten och tryggheten med den Södra Noden och vad den står för i våra liv.

Förhoppningsvis kan vi därmed med tiden uppnå en balans mellan de båda punkterna där vi kan använda oss av våra medfödda färdigheter för att på ett gediget sätt utveckla och verka på de områden som vi är ämnade att lära oss att behärska för att utvecklas till vår högsta potential. 

Att förstå noderna i våra horoskop och var de är placerade, i vilka tecken och i vilka hus och hur de är aspekterade, ger således viktiga ledtrådar till själva meningen och syftet med vår inkarnation, vårt öde och vårt karma. 

Södra noden befinner sig för närvarande i Skyttens tecken och Norra Noden i Tvillingarnas.

Denna axel har att göra med vår mentala inställning till saker och ting, vår filosofi och hur vi ser på oss själva och världen. Det handlar om att se saker och ting från olika håll och att välja sida. Det kan ge upphov till en viss polarisering men samtidigt handlar det också om var vi kan hitta en gemensam grund. 

Fullmåneförmörkelsen den 30 november är partiell eftersom det är några grader mellan noderna och solen respektive månen, men den kommer ändå att föra med sig händelser och upplevelser som kan vara både ödesbestämda och synkronistiska, framförallt för dem som berörs mer direkt genom sitt individuella horoskop. 

Vi kan uppleva en dragning mellan det som varit och det som komma skall, mellan att upprepa mönster och att bryta dem. 

Förmörkelsen kan vara starkt emotionellt och mana oss att titta djupare på saker som bottnar i våra tidigaste upplevelser och sår som vi fortfarande bär med oss på grund av att vi inte känner oss värdiga och är rädda för att bli övergivna. Nu är det dags att släppa taget om detta. 

Generellt anses förmörkelser vara tillfällen då saker och ting både försvinner och kommer in ens liv. Det handlar om förändringar och en potentiell “uppgradering” av livet, från en nivå till en annan.

Med norra noden i närheten av månen kommer vi tänka på framtiden och med sin placering i Tvillingarna innebär den här fullmånen en kulmen med budskap, sociala händelser och sociala kontakter som kan ha sina rötter i saker och ting som ligger längre tillbaka. 

Det kommer även vara en utmärkt tidpunkt att kommunicera och dela med sig av sina tankar och idéer med andra för inspirera varandra att tillsammans hitta en ny och bättre riktning för våra liv.

Tvillingarna representerar bland annat sättet vi kommunicerar på, vår närmiljö, våra vänner, syskon, grannar, kortare resor. Tecknet handlar också om variation och valsituationer, att välja mellan två – eller flera – alternativ.

Vi kan nu uppleva att vi står vid ett slags vägskäl där det kan finnas flera alternativa vägar att gå. 

Södra Noden, det vi nu ska lämna bakom oss, representerar i Skytten dogmatiska tankegångar, gamla trosföreställningar och rigida övertygelser.

Både som individer och kollektiv behöver – och förhoppningsvis kommer – vi att röra oss mot nya perspektiv och vara öppna för och ta in ny information i och med denna förmörkelse. 

Synkrona händelser och tillsynes slumpartade sammanträffanden omkring denna tidpunkt kan ha och få en speciell betydelse och kan visa oss på den väg vi är menade att ta. Var uppmärksam på vad som händer i dagarna eftersom det kan komma att växa i betydelse allteftersom Norra Noden sedan fortsätter sin resa genom Tvillingarna. 

Förmörkelsen kan föra oss dit vi behöver inför nästa år men den utspelar sig också med en så kallad T-kvadratur till en potentiellt flummig och förvirrad Neptunus i Fiskarna som kan innebära att det finns en hel del missvisande och felaktig information i omlopp, både på det personliga och kollektiva planet, samtidigt som den faktiska sanningen kan vara svår att både nå och få reda på.

Vi kan kastas fram och tillbaka mellan att känna oss säkra och osäkra på hur det verkligen ligger till. 

Det kan vara så mycket motsägelsefull information och förvirring att vi måste vända oss inåt för att där ta reda på vad som egentligen stämmer. 

Neptunus högre uttryck handlar om att komma i kontakt med vår andliga natur, att veta och känna hur vi är ett med vår andliga källa och vårt andliga ursprung, vad vi nu än kallar det. 

Tiden mellan två förmörkelser anses sedan gammalt vara en slags portal då slöjan mellan den här världen och andra är extra tunn och det är lättare att tillgång till högre visdom och perspektiv vad gäller våra egna liv. 

Dagarna runt förmörkelsen lämpar sig synnerligen väl för inre, andligt arbete. Affirmationer, mantran, bön, meditation, visualiseringar, tacksamhetslistor eller goda handlingar eller annat i samma anda – kan ha en extra stark effekt på ditt liv.

Men det kan också tankar, känslor och handlingar som är negativa och destruktiva, så det är bra om du kan göra en ansträngning att hålla dig “på plus”. Var vaken och medveten om hur du uttrycker dig både inom dig och till andra, och vad du gör. 

Tvillingarnas härskare är Merkurius och Merkurius befinner sig vid tillfället för själva förmörkelsen i Skorpionen i sextil (en harmonisk aspekt på 60 grader) till Jupiter och de andra planeterna i Stenbocken, Saturnus och Pluto.

Den 1 december kommer Merkurius att kliva in i Skytten för att där bidra med expansiva energier och hjälpa oss att se den större bilden vad gäller det vi har funderat på sedan slutet av september.

Det ligger för mentala genombrott och lösningar. Vi kan också få hjälp att se det vi inte har sett förut.  

Den stundande solförmörkelsen infaller den 14 december och sedan har vi en stor konjunktion mellan Jupiter och Saturnus i Vattumannen på vintersolståndet. Jag återkommer till detta när det närmar sig. 

Allt gott så länge.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Orakelbudskap helgen 27-29 november 2020

Känner du dig ur gängorna? Irriterad, olustig, gnällig eller missnöjd? 

Ibland kan vi påverkas mer än annars av det som pågår runt omkring oss, ibland är det vårt eget inre som spökar – ofta är det en kombination: någonting i omvärlden triggar oss och vi drar igång utan att reflektera eftersom det oftast är omedvetet och gamla mönster som vi ännu inte lyckats avprogrammera eller läka som på så sätt gör sig gällande. 

Ibland kan vi vara ett offer för våra känslor, som en jolle på havet, det går upp och ner och vi har ingen kontroll. 

Men det behöver inte vara så. 

Det kan vara flera saker som man kan göra, men ett verktyg är att hitta någonting du kan vara tacksam för och fokusera på det ett ögonblick eller två istället för att älta allt som inte är som du vill att det ska vara. 

Det ger dig inte bara en andningspaus från att vara sysselsatt i tanken med det som skapar en negativ känsla, det skapar också utrymme för saker och ting att förändras till det bättre i ditt liv – när du skiftar din energi attraherar du andra saker än du gjorde innan.

Tacksamhet kan vara svårt till en början, men det kan hjälpa att veta att det inte i första hand är en känsla utan en attityd, en inställning, ett medvetet val och dessutom en andlig princip. 

Om du börjar med att praktisera tacksamheten, kommer känslan följa efter. 

Pröva! Det finns alltid någonting att vara tacksam över. 

Behöver du annan draghjälp för att komma ur huvudet rekommenderar jag ett mantra. Du hittar flera kraftfulla mantran upp i menyn i bloggen under “resurser”. 

***

Nästa vecka på måndag den 30 november är det den första av två förmörkelser i antågande med fjorton dagars mellanrum. Det drar också ihop sig för den stora konjunktionen mellan  Jupiter och Saturnus i Vattumannens tecken som kommer infalla samma dag som vintersolståndet den 21 december, en händelse som av många astrologer anses signalera att Vattumannens tidsålder nu definitivt är här. 

Jag håller på att jobba på en artikel om detta som förhoppningsvis blir klar i helgen och kan publiceras på måndag, så håll utkik. 

Och ha en trevlig helg!

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Orakelbudskap helgen 20-22 november 2020

Varje gång du pekar finger åt någon så pekar tre fingrar tillbaka på dig själv. Pröva får du se!

Det är lätt att hemfall åt att kritisera andra eller fördöma dem och säga att de har fel, det är mycket mycket svårare att se oss själva i vår ofullkomlighet.

För att kunna göra det behöver vi vara medvetna om sannolikheten att så fort vi har någonting att klaga på vad gäller någon annan, finns det anledning att antaga att vi i liknande utsträckning, om än kanske på något annat sätt, själva kommer till korta. Det är en del av vår mänsklighet. 

I princip allt djävulskap springer ur en idé om “vi” och “de andra” där vi är snabba att fälla ett omdöme eller dra slutsatser utifrån bara vad vi ser, hör eller antar på lösa grunder om varandra. 

Tänk efter: om du till exempel ser ett fordon som inte stannar för en stoppskylt eller inte blinkar vid sväng i trafiken tänker du med största sannolikhet, framförallt om du är på det humöret, att det är någon som tar onödiga risker och/eller är nonchalant och slarvar och borde lära sig hyfs – och reaktionen kan bli därefter: “jäkla idiot. Folk borde lära sig hur man uppför sig i trafiken!”

Men om du själv gör samma sak, så har du överseende, för att du vet att du var lite tankspridd ett ögonblick eller fick ett oväntat sms som plingade till på mobilen och distraherade dig någon sekund – eller något annat. 

Personen Jesus lär ha sagt att den som är fri från skuld kan kasta den första stenen – och den tanke som väcks och som det sätter fingret på, behöver man inte vara kristen för att uppskatta. Det är en vacker och alltigenom välgrundad tanke som vi alla skulle behöva komma ihåg lite oftare, både i stort och i smått. 

Fred på jorden blir det inte förrän vi har fred i våra hjärtan och i vårt umgänge med varandra. Både ondska och det goda fortplantar sig, en gest i taget. Fred blir det när vi förstår, att vi i grund och botten, på det mänskliga planet, alla är ett och samma. 

Mänskligheten som en organism, vi människor dess celler. 

Ge ett leende till någon du inte känner idag – det kanske kan vara det enda leendet den personen får under hela dagen, eller kanske på många dagar. En liten gest är inte att underskatta och när vi behandla andra, som vi själva skulle vilja bli behandlade bidrar vi till en en bättre värld.

Ta hand om dig och varandra och ha en trevlig helg!

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Orakelbudskap helgen 13-15 nov 2020

Bara några ord den här helgen. Det är mycket som händer på planethimlen och jag planerar en ny artikel om detta. 

På söndag morgon strax efter 6 på morgonen är det nymåne i Skorpionens tecken.

Gör någonting nytt! Någonting som du vill se växa i ditt liv. Det kan vara så enkelt som att tänka en ny tanke. Det är stora förändringar på gång!

Ha en trevlig helg!

***

Jag har jobbat professionellt med andlig vägledning sen 2001 och har flera olika verktyg – all info om vad jag kan bistå med, och hur, finns nedan. Jag har också bloggat sedan 2015 och i bloggen finns mycket material som fortfarande är högst aktuellt – botanisera gärna uppe i menyn där du kan hitta resurser, samt till höger där du kan söka på ett tema eller ett ord för att hitta någonting som du är nyfiken på och vill veta mer om. Ta hand om dig och ha en trevlig helg!

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Orakelbudskap helgen 6-8 november 2020

Tror du på dina tankar? Låter du dem styra ditt liv? Känner du dig som ett offer för dem? Plågar de dig?

Veckans budskap är att ägna en stund – kort eller lång – åt att inte tänka alls. Fokusera istället på någonting som tar dig ur dina tankebanor, helst någonting som får din energi att lyfta samtidigt – som till exempel det så kallade Gayatri mantrat.

Om, Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Gayatri Mantra anses reciteras/sjungas som en hyllning till solen och det gudomliga. Det finns många översättningar på många språk så det är svårt att välja ut en översättning som är heltäckande, men ord för ord i vad som sägs vara direkt översättning (jag har översatt till svenska från engelska) ser det ut såhär:

Om – Skapelsens ljud (The Primitive Sound)
Bhur – den fysiska världen (the physical world)
Bhuva – den mentala världen (the mental world)
Svaha – den gudomliga, andliga världen (the celestial, the spiritual world
Tat – Gud, det Transcendentala Högsta Varat (That, God; Transcendental Paramatma)
Savitur – solen, Skaparen, Bevararen (the Sun, the Creator, Preserver)
Varenyam – härligare, underbara (more adorable, lovely)
Bhargo – lysande, lyster (shine, effulgence)
Devasya – glänsande, högste Herre (resplendent, supreme Lord)
Deemahi – vi mediterar över (we meditate on)
Dhiyo – intelligens, förståelse, intellekt (intelligence, understanding, intellect)
Nah – vår (our)
Prachodayat – upplys, vägled, inspirera (enlighten, guide, inspire)

Det kan översättas till ungefär “må alla varelser nå upplysning” men med ett mantra överhuvudtaget är det viktigaste inte den exakta betydelsen utan hur ordens vibrationer påverkar kroppen och vår energi – både för den som sjunger och den som lyssnar. 

Mantrat sägs kunna ge visdom, lycka och framgång och sägs ha flera fina effekter på många plan och områden om det används regelbundet.

Bland annat sägs det förbättra minnet och skärpa koncentrationsförmågan; avlägsna gifter från kroppen och främja fysisk hälsa/avlägsna sjukdom; förbättra andningen, stärka nervsystemet och hjärtat samt avlägsna och skydda från negativitet, faror och elände.

Det kan också lugna sinnet och avlägsna stress, ångest och rädslor samtidigt som det ger styrka att ta sig an utmaningar. Det lär också vara ett bra sätt att balansera karma.

Vill du ha en förändring? Använd mantrat en stund varje dag under en tid. Några minuter duger, men kan du få in lite längre än så är det ännu bättre. Ett riktmärke är att hålla på så länge att du just slutar tänka och går helt upp i mantrat. Använd gärna hörlurar på hög volym och följ med så gott du kan. 

Det underlättar att sjunga med – det kan ta ett tag att kunna uttala orden ordentligt, men det gör inget om det inte blir perfekt, fortsätt bara, det kommer. Fundera inte heller så mycket efteråt, utan gör det bara till en daglig andlig övning. 

För många blir det snabbt ett behov – ungefär som att träna. I början kan det ta emot, men med tiden blir det någonting att se fram emot. 

Och precis som med träning, när man tränar upp muskler, kommer effekten med tiden, så håll ut – ge det gärna en månad av daglig användning, innan du utvärderar. Regelbundenhet och uthållighet är också en del av andlig utveckling. 

Är du nyfiken på andra mantran, titta under “resurser” här i bloggens meny. Och hör gärna av dig och berätta om dina erfarenheter. 

Lycka till & trevlig helg!

***

Jag har jobbat professionellt med andlig vägledning och numerologi sen 2001 och har flera olika verktyg – all info om vad jag kan bistå med, och hur, finns nedan. Jag har också bloggat sedan 2015 och i bloggen finns mycket material som fortfarande är högst aktuellt – botanisera gärna uppe i menyn där du kan hitta resurser, samt till höger där du kan söka på ett tema eller ett ord för att hitta någonting som du är nyfiken på och vill veta mer om. 

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star

 

Månadens tarot november 2020

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer. Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Månaden börjar med en känsla av att saker och ting är överväldigande och det har delvis med omvärlden att göra. Det är svårt att ta in det som händer och förstå vad det är som sker. Energin vittnar om en oförmåga att se klart och känslomässig förvirring. Vi vet helt enkelt inte riktigt hur vi ska bete oss eller vilken väg vi ska gå, vilka beslut vi ska fatta.

Men ta det lugnt. Det är mer en första reaktion och den kommer att lägga sig och när det väl gjort det finns det möjlighet att komma i kontakt med en stark, klar och uppfinningsrik energi. 

För arbete och karriär gäller för den som är kreativt lagd eller har ett kreativt yrke en möjlighet att kanalisera energin i någonting intressant och unikt. Nya idéer som kan leda lite i en annorlunda riktning i förlängningen. 

Den som har andra typer av sysselsättningar, som befinner sig på t.ex. tekniska områden, administration eller affärsvärlden kan behöva vinnlägga sig om att vara praktisk. Att se över de alternativ som finns på ett systematiskt sätt och sedan välja ett av dessa att gå vidare med. 

För alla gäller att om någonting verkar “för bra för att vara sant” – så är det troligen det. Syna vidlyftiga erbjudanden i sömmarna och framskrid med en viss försiktighet innan du vet att någonting är helt vad det utger sig för att vara. 

Detta gäller även ekonomin, var noga med var du placerar din tillit och dina pengar. Gör din research först. 

Vad gäller kärlek och relationer kan den som är singel vara övertygad om att den söker kärleken och säga det till alla, men på ett djupare plan ändå vara ambivalent och hålla den på avstånd. Kanske är det snarare förälskelse som åtrås för dess rus – och det kan i och för sig vara härligt – men också leda till kraschlandning och är inte riktigt samma sak. Dagarna erbjuder en möjlighet att se vad som gäller, att vara ärlig mot sig själv. 

I redan etablerade förhållanden kan det finns oklarheter och missförstånd som behöver redas ut. Det kanske inte sker alldeles omedelbart, energin pekar mer på behovet än att det blir åtgärdat, men att bli medveten är ofta halva jobbet. 

Om du inte hittat en form eller ett sätt att odla din andlighet på, så fortsätt söka. Du behöver inte “köpa hela paketet” utan kan ta till dig det som stämmer för dig från olika håll – och lämna resten. 

11-20 

I mitten på månaden kan någonting som verkat förlorat eller inte varit aktuellt på ett längre tag komma tillbaka in i vårt liv. Det kan handla om en relation, men det kan också vara någonting som vi brukat göra men som vi tappat på vägen, som till exempel vår förmåga att bara vara och leka eller en talang som vi försummat att odla. Möjligheter som vi förbisett kan också ge oss en andra chans att gripa dem. Det kan vara en person som står för inspiration och ny energi som blåser liv i en gammal idé som fortfarande är bra. 

Energin ligger också för nostalgi, att tänka tillbaka och minnas det som var på olika sätt. Det kan ha sin tid och plats, men det gäller att se upp och inte börja romantisera det som är passerat när det är över. 

Detta är också precis som månadens första dagar en tid som gynnar kreativ verksamhet. Att odla sin fantasi och drömma och på något sätt omsätta detta i kreativa uttryck ligger det mycket bra för. Möjligheten som dyker upp kan mycket väl ha att göra med arbete och karriär och är väl värt att ta under beaktande. 

Pengar kan komma in från någonting som är relaterat bakåt till den egna barndomen, eller ha att göra med saker och ting som är relaterat till barn. 

Bli inte förvånad om ett ex dyker upp och vill försöka igen och för en del skulle det kunna vara lyckat men det beror helt på den fullständiga bilden. För andra kan det handla om att få ta del av goda nyheter gällande någon från förr som bådar gott inför framtiden om intresse finns. 

21-30 

Om det är du eller någon i din närhet, men här finns en kvinna som är jordad och står stadigt, är praktiskt förankrad men ändå självklar i sin andliga identitet.

I arbete och karriär finns det en tilltro, med all rätta, till den egna förmågan. Det kan komma erkännande för väl utfört arbete, en stabil grund är lagd och framgången börjar göra sig gällande och det finns en kärlek till själva arbetet, en tillfredsställelse. 

Jordmånen är bra, skott skjuter i höjden och hela trädgården kan komma att börja blomma. Det finns också ett löfte om bra finanserna framöver. 

Vad gäller kärlekslivet ligger energin för att ta det lugnt. Det är inte bråttom och man behöver inte vara ett plåster på varandra. Det finns en förnöjsamhet och tillfredsställelse i att bara vara, också på egen hand. 

Under denna del av månaden kan på det stora hela livets rikedomar göra sig påminda på alla sätt och alla plan. Odla tacksamheten och agera på den. Du har kommit långt i att bli den du är. 

Övergripande energi för hela månaden 

Med det som händer i världen ser denna månad ut som en tid då vi vänder oss mot det vi kan begripa och omfatta och relatera till. November har en energi som sysselsätter sig med det vardagliga, det “lilla” livet – och det är kanske så vi bevarar vårt förstånd, eller i varje fall vår känsla av helhet och mening. 

Det finns en tid för allt. Vi ser ut att sammantaget mogna och bli klokare, kanske inser vi våra begränsningar på ett sätt som låter oss expandera och gå på djupet.

Under november kan vi också antingen bokstavligt eller symboliskt uppleva det som vi passerat en slags test. Här är vi nu: i slutfasen av ett av de märkligaste åren under vår livstid och kanske också på många generationer. Dess make kommer vi aldrig uppleva igen – även om vi kommer få uppleva annat. Nästa år bjuder också på unika konstellationer och energier men på ett helt annat sätt. 

Vad gäller arbete och karriär specifikt kan en del av oss få någon slags erkännande för det vi kan och gör – då troligtvis under månadens sista tredjedel eftersom energin för de dagarna också talar för det. På den ekonomiska fronten kan det komma in pengar genom någonting vi har gjort tidigare. 

Också kärlekslivet kan gå in i en mognare fas, oavsett om vi är singlar eller i förhållande med någon. Vi blir mer förmögna att älska, utan förbehåll, garantier och omöjliga villkor. 

Vad som än händer, kom ihåg att allt är som det ska. Att det alltid blir bra tillslut. Är det inte bra, så är det helt enkelt inte slut. 

Och ha en härlig november!

***

Jag har jobbat professionellt med andlig vägledning och numerologi sen 2001 och har flera olika verktyg – all info om vad jag kan bistå med, och hur, finns nedan. Jag har också bloggat sedan 2015 och i bloggen finns mycket material som fortfarande är högst aktuellt – botanisera gärna uppe i menyn där du kan hitta resurser, samt till höger där du kan söka på ett tema eller ett ord för att hitta någonting som du är nyfiken på och vill veta mer om. 

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

star