Gina Dirawi lever och dör

7

Har du sett tv-serien Gina Dirawi lever och dör som går att se på SVT play? (Hittas här).

Jag har sett hennes ansikte och namn förut men aldrig sett någonting hon medverkar i men det var en artikel i Expressen som flimrade förbi och gjorde mig nyfiken.

Kristallen-vinnaren Gina Dirawi.jpg Foto by Frankie Fouganthin

Och när jag väl började titta tyckte jag att det var intressant, hon berättar personligt om hur hon tänker och känner och jag blev nyfiken på hennes numerologi. Att hitta hennes namn och födelsedatum på nätet var enkelt och det verkar som om Gina Dirawi är hennes fullständiga namn även om jag måste reservera mig eftersom jag inte har det bekräftat. Men även om hon skulle ha flera förnamn så berättar det namn hon använder och är offentlig med också väldigt mycket. Du hittar uträkningarna för Ginas numerologi här.

Det visar sig att Gina är född den 11:e december 1990.  11 är ett så kallat mästartal – jag har skrivit om alla mästartalen, du hittar dem här – och det berättar att hon bär en längtan efter ”något mer” inom sig, precis som hon uttrycker i serien. Hon har också höga ideal, är känslig, mottaglig och medial. 11 är en hög energi så det är alltid viktigt för Gina att prioritera att hålla balansen emotionellt även om nerverna skulle vara spända till bristningsgränsen. Hon måste helt enkelt ha sitt känsloliv under kontroll, det är inte nyttigt för henne att bli alltför känslosam. Istället bör hon leva utifrån sin intuition.

Jag tittade i samband med detta också på hennes Human Design och även om jag inte har hennes födelsetid är det högst troligt att hon är en så kallad Projektor och att hennes emotionella center är odefinierat – vilket är intressant i sammanhanget. Det senare, vilket ungefär hälften av alla människor också har, betyder att hon har lätt för att plocka upp vad andra känner och även att förstärka de känslorna. Problem uppstår när den med ett odefinierat eller öppet känslocenter tar in andras känslor som sina egna. Jag tänker i det här sammanhanget att en del av det Gina gått igenom är att hon tar på sig den ångest som andra haft före henne och som finns i världen.

För Gina gäller att hon alltid medvetet måste välja det som är nödvändigt för att bibehålla sin hälsa och glädje, sitt ljus. Hon behöver kunna skilja på sitt och andras, både vad gäller känslor och energi överhuvudtaget.

Destinationen kommer ifrån summan av hela namnet och Ginas namn är en 5:a med 59 och 14 bakom (skrivs 59/14/5). Jag tittar alltid på talen som utgör summan bakom enkeltalet och i det här fallet är det extra viktigt eftersom 14 är ett så kallat karmatal som visar att det från början finns en obalans i det här livet som hennes själ har bestämt sig för att komma till rätta med i den här inkarnationen. Vad gäller 14 kan man med några få ord säga att det handlar om att vara flexibel och anpassningsbar, att hantera frihet kontra måttlighet, det är viktigt att hålla ett fokus och vara konstruktiv och positiv i sina val.

Destinationen i numerologin beskriver vad det är för någonting vi ska utveckla, den vi ska bli, den roll vi ska spela. Den berättar om vårt fysiska och mentala jag och våra talanger, förmågor, karaktärsdrag och tillkortakommanden. Destination 5 är en en nyfiken, rastlös och entusiastisk energi och förmodligen en stor drivkraft för Gina i hennes sökande. Hon är fullständigt öppen och beredd att kliva in i det mesta för att i alla fall prova och det är precis det hon är här för att göra, skaffa sig erfarenheter. Det är också viktigt för henne att hålla sig uppdaterad med det som händer i världen, att vara i den och hon säger ju själv att ett klosterliv inte är någonting för henne trots den här längtan hon har. Jag har tidigare skrivit en introducerande artikel om alla destinationerna, du hittar den här.

Födelsekraften som har jag också skrivit om tidigare, i ett inlägg du hittar här, kallas ibland även livsvägen och ger en uppfattning om sceneriet för vårt liv och insikt om de möjligheter, utmaningar och lärdomar vi kommer möta och ska göra, det är de verktyg vi har till hands för att förverkliga vår destination kan man säga.

Ginas födelsekraft är en 6:a vilket är ytterligare en stark bidragande orsak till Ginas behov av att göra gott i världen och ju mer hon finns till hands för andra, både på det lilla och större planet, desto rikligare blir hon själv belönad. Gina får personlig framgång genom att tjäna på olika sätt, kan man säga. Det är dock viktigt att hon inte uppoffrar sig i onödan och blir martyr eller låter sig utnyttjas. Den balansen måste hon kunna hålla.

Skönhet i alla former är också mycket viktigt för henne både att bidraga med och ha omkring sig. Slutligen kan man med en 6:a bli lite beskäftig och veta bäst. Många gånger gör man det också, men det handlar om att i viss mån tygla tungan i det här fallet för att inte skapa onödigt gruff, det är inte alla som vll bli serverade sanningen rakt i ansiktet och folk måste få göra sina egna erfarenheter. Något som det i alla fall kan vara bra att ta hänsyn till i sitt privatliv om man vill att det ska vara harmoniskt. Men även om det ibland kan vara irriterande så vill en 6:a alltid väl.

Hjärtas längtan som man räknar fram från vokalerna i namnet, beskriver den man är och vill vara innerst inne, det man är dragen till och blir tillfreds och lycklig av. Jag har ett tidigare inlägg om hjärtat längtan här

Ginas hjärtas längtan är också 11 som i det här fallet kommer från 29 (29/11). Hon är en mycket vis och avancerad själ som besitter djupa insikter om mysteriet, livet och döden. Hon är modig och begåvad och har ledaregenskaper, men hon har också i sig att vara finkänslig och bra på att övertala människor och diplomatisk till sitt sätt, istället för att pusha på. Hon är förstående, intuitiv och medial med en stark dragning till det spirituella – någonting som verkligen framkommer i tv-serien och också ju är den premiss som den vilar på.

Ginas yttre personlighet är en 3:a och bidrar till hennes skönhet. 3 här ger också en livfullhet, hon har en sprudlande personlighet och kan vara både rolig och charmig. Hon kan dock vara lite grand som en fjäril som flyger hit och dit, och tillsammans med den rastlösa dimensionen av hennes destination 5, är en av de saker som Gina förmodligen behöver utveckla förmågan att stå kvar, att gräva där hon står, så att säga, att ta på sig ansvar över tid, att binda sig. Samtidigt är det viktigt att hon inte gör det för tidigt eller snabbt eller innan hon är redo eller vid fel saker.

Hon uppskattar också fina kläder och smycken, att göra sig fin, och är bra på att promota sig själv. Hon kommer vidare genom hela livet ha en viss “tur” – möjligheter kommer fortsätta dyka upp och presentera sig för henne. Om hon tar vara på dem samtidigt som hon jobbar hårt och är disciplinerad så kommer hon förmodligen fortsätta att vara framgångsrik som hon är nu, och det i allt ökad utsträckning. Du kan räkna ut och läsa om den yttre personligheten här

Om man lägger samman destinationen och livsvägen får man ett tal för det slutliga målet. Det är en energi som beskriver vart alla vägar bär, kan man säga, vad man kan åstadkomma om man tar tillvara på sina energier och gör det bästa av dem. 

Det slutliga målet kommer inte i full effekt förrän ungefär vid 55 års ålder, men det är ändå ett mål som kan hägra under hela livet och speciellt om det är en 11:a som det är i Ginas fall. Det är intressant att det också är hennes hjärtas längtan vilket borgar för att hon kommer känna sig alltmer tillfreds med livet och nöjdare ju äldre hon blir. Du hittar tidigare inlägg om det slutliga målet här

I och med sin födelsedag i december 2021 skedde några viktiga energiskiften i Ginas liv. Dels avslutade hon då en nioårscykel och påbörjade en ny. Det är någonting som hon nu lagt bakom sig för att hon är färdig med det, oavsett om hon inser det eller inte, och det hon gör under det här året fram till sin födelsedag 2022 är att så frön, det hon sätter igång här har potentialen att slå rot och bli varaktigt och kommer färga de närmaste 9 åren. 

Vad som också skiftade var en undercykel, från 3 till 11 och den nya energin kommer vara med och färga hennes liv länge, fram till dess att hon fyller 58. 

Jag tror Gina har kommit in i offentligheten för att stanna, men jag tror också att hennes andliga sökande kommer vara med henne och kanske bli än mer betydelsefullt är vad det varit innan. Kanske blir det en kombination av dessa saker. Jag tror fokus för henne håller på att skifta och att sättet som hon figurerar i media med tiden kommer att förskjutas till att mer handla om det hon nu söker och kommer att finna. 

Gina bytte även den som kallas tornspira, varav vi har fyra under en livstid. Den första är lång och varar från födelsen fram till ungefär nu beroende på vilken livsväg man har. Gin har haft 5:ans energi som första tornspira och eftersom det också är hennes destination så har det varit ett fokus på att föras fram i den riktningen under den här tiden.

De närmaste nio åren kommer hon ha tornspira 3 vilket även är en siffra som hon saknar i sitt namn, så under dessa år kommer hon ha ett arbete att göra som handlar om att överkomma någonting som legat eller ligger vägen för hennes förmåga att uttrycka sig. Det behöver inte vara verbalt, utan kan handla om andra uttrycksformer också.

Eftersom jag inte har Ginas födelsetid kan jag inte heller ställa hennes horoskop med exakthet, men jag har kastat en snabb blick på det och en sak som går att se är en i det här sammanhanget intressant händelse som just nu utspelar sig i hennes karta med Pluto på hennes Norra Nod. Pluto är den stora transformatorn och den Norra Noden representerar det vi ska tillägna oss i det här livet, det vi ska utvecklas till. 

En sådan transit händer inte i allas liv eftersom Pluto tar över 250 år på sig att går runt zodiaken, men när det sker är det en kritisk period i livet då frågor om livets mening och framtiden kan fylla en person med oro och vånda. Det är en tid då man vill ha svar och hitta sin plats och uppgift i livet, då själen gör sig påmind och manar till djupare kontakt och transiten kan leda till ett kraftigt uppvaknande – med vilket jag menar en förståelse för vem man verkligen är, bortom alla yttre attribut – som sedan har effekt på hela livet. 

Denna period är inte över för henne, just nu är Pluto retrograd och kommer ännu en gång att passera i exakt konjunktion med Ginas Norra Nod när Pluto går framåt. Det här är en djup och utdragen process som kan ta tid, flera år och är nog en av de mest betydelsefulla saker som pågår ur ett astrologiskt perspektiv för henne. Med reservation att jag kan ha missat nåt eftersom jag varken har födelsetiden eller gjort en djupgående studie av horoskop. 

Sammantaget är allt detta är naturligtvis bara en ytlig genomgång. Vid en fullständig numerologi går jag mycket djupare in på var och en av dessa aspekter och det finns dessutom fler som jag inte ens nämner här vilka också är viktiga och till och med avgörande för en fullständig bild av en person.

Tittar man i sin helhet på Ginas numerologi framgår det tydligt och i stora drag att hon är här för att vara ett ljus och sprida sitt ljus. Hon är här för att se och för att bli sedd. De inre utmaningar hon haft i livet hittills har tjänat och tjänar syftet att föra henne i riktning mot sin själs uppgift och i takt med att hon kommer i fas, desto mer kommer hon lägga det som varit svårt bakom sig.

Hon har potentialen till djupa mystiska upplevelser och jag är övertygad om att om hon fortsätter i den här stilen kommer hon att finna sig själv på ett avgörande sätt, i det inre, förutsatt att hon inte låter sig avledas. 

Skulle jag råda henne till någonting är det att dagligen be sin själ och sitt högre jag att visa henne vägen – och sedan lyssna. Hitta en teknik som hjälper henne att komma ur sin skalle, lägga det mentala tjattret åt sidan och släppa taget om egots alla föreställningar och idéer, så att hon kan komma i sin själs fulla kraft som en en varaktig grund för hennes fortsatta liv. 

Jag önskar henne all lycka till. 

Om du blir nyfiken på din egen numerologi så är du välkommen att höra av dig för en konsultation. En sådan går till så att efter jag fått ditt namn och ditt födelsedatum använder en dag i effektiv tid innan vi ses till att förbereda. Sedan träffas vi på telefon, Skype eller Zoom under cirka två timmar då jag grundligt går igenom dina siffror. Sessionen spelas in på band och kan vara till nytta och glädje ett helt liv.

Numerologin förändrade livet för mig för snart trettio år sen och jag har haft glädjen att vara professionellt verksam i över tjugo års tid och få uppleva hur den förändrat livet för så många andra.

Du kan läsa mer om numerologi här och hur det går till med en konsultation här

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland på tarotguiderna.se och ladycasha.se

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

7 kommentarer

 1. Kristina den

  Trevligt kanske för Gina Diravi, men för övrigt ?
  Jag får ingen personlig behållning av detta, det har jag däremot fått av alla dina tidigare texter ( på svenska).

  Glad att jag inte behöver söka längre , jag har hittat mej själv.
  Kan tycka lite synd om Gina som är tvungen att resa runt jorden för att leta efter något som finns på mycket närmare håll : inom oss själva.
  Men alla hittar inte dit förrän man letat färdigt och det kan ta några inkarnationer.
  Säger en Stenbock och numerologi 5 :a !

  • Lady Casha den

   Hej Kristina!
   Tack för din kommentar.
   Ja, allt passar inte alla, så kan det också vara. Och allting har sin tid.
   Vissa erfarenheter kan man inte ärva av andra utan måste göra själv.
   Ha det fortsatt bra!

 2. Anita den

  Namaste bästa Lady Casha,intressant att läsa återkommer ofta till min egen nummerlogi som du gjorde till för livet fortfarande så Tacksam. Tänker ang. Pluto har ju jag med tyckte jag du sa vid något tillfälle? Får nog konsultera dig igen🌟🙏🌟. Du är bara Bäst Alla människor skulle ha din nummerlogi.. 🌟🙏❤️🤩🤩🤩🤩🤩

  • Lady Casha den

   Hej Anita, tack för din kommentar, fint att höra ifrån dig. Ja, du har haft Pluto transit din norra nod, men det är ganska länge sen, i mitten på 00-talet ungefär skulle jag tro. Hoppas allt är bra med dig. Kram.

 3. Kristina den

  ” Var dig själv – Alla andra är redan upptagna “.

  Mark Twine

 4. Kristina den

  Sorry! Oscar Wilde ska de va ‘ !

 5. Kristina den

  Ännu en kommentar : Du skriver att vissa erfarenheter kan man inte ärva av andra utan måste göra själv.
  Jag vill påstå att man måste göra ALLA erfarenheter själv, dom går inte att ärva eller överföras från någon annan.
  Livets skola lär oss.

Lämna en tanke