Solförmörkelse i Kräftan 2 juli 2019

2

Den 2:a juli 2019 klockan 21.22 svensk tid inträffar en total solförmörkelse när månen är ny 10 grader och 37 minuter i Kräftans tecken.

Förmörkelser uppstår när solen och månen ur jordens perspektiv befinner sig antingen i konjunktion (solförmörkelse med nymåne) eller i opposition (månförmörkelse med fullmåne) i närheten av månens noder.

Månens norra och södra nod är inga fysiska fenomen utan skärningspunkterna mellan solens och månens bana. De färdas i opposition med varandra, som en axel, genom zodiaken. Det tar drygt 18 år för dem att gå varvet runt, vilket betyder att en månnod befinner sig ungefär ett och ett halvt år i varje tecken.

Månens noder i horoskopet beskriver vår själs evolutionära utveckling. Norra noden är framtiden, det vi rör oss mot och är menade att utveckla. Södra noden är det förflutna, de talanger och egenskaper vi har med oss in i detta livet, det vi kan och känner oss både trygga men också begränsade och tillbakahållna av. 

Vid förmörkelser kan vi uppleva den här spänningen mellan framtiden och det förflutna tydligt. Vi känner behovet av att släppa taget om det gamla för att bereda plats för det nya. 

Förmörkelser är snabba och genomgripande – som en omstart av en dator. Deras inflytande börjar ungefär en månad innan och varar som starkast ungefär en månad efter, men framförallt när en förmörkelse är aspekterad till de yttre och långsammare planeterna som denna solförmörkelse kommer vara kan dess verkningar sträcka sig upp emot 6 månader efteråt eller längre.

De innebär alltid förändring, en kraftfull ny början eller ett slut, någonting kan komma in i vårt liv och någonting kan lämna det. Det kan handla om ett vägskäl som kan ändra livets riktning och inriktning – mer eller mindre i vårt individuella liv beroende på hur förmörkelsen aspekterar vårt personliga horoskop.

Solförmörkelsen den 2:a juli är en av flera följande som kommer utspela sig utmed den axel som utgörs av månens noder i Kräftans och Stenbockens tecken.

Ett tema för denna axel är trygghet på ett fundamentalt och grundläggande plan. Kräftan har att göra med vår emotionella verklighet och säkerhet, om inre trygghet, vår kontakt med oss själva och hur vi tar hand om och sörjer för oss själva på ett känslomässigt plan, omsorg och omvårdnad. Kräftan representerar bl a hemmet, modern, barndomen, familjen och tillhörigheten till hemlandet.

Stenbocken å sin sida handlar om vår yttre trygghet, vår förmåga att försörja oss i den fysiska verkligheten, hur vi planerar för framtiden och om vad vi gör och hur vi verkar i världen. Stenbocken representerar disciplin, makt, auktoritet, institutioner och yttre strukturer överlag.

Frågor om kontroll kan komma att hamna i ljuset.

Senast denna axel var aktiverad med Norra Noden i Kräftan och Södra Noden i Stenbockens tecken precis som nu var 2000/2001. Alla som var vuxna då minns 9/11, den händelse som förändrade världen för gott och i högsta grad var relaterad till vår känsla av säkerhet och trygghet, både emotionellt och fysiskt. 

Vad som gör just denna solförmörkelse extra speciell och stark är andra transiter och aspekter som inträffar samtidigt.

Själva solförmörkelsen i sig är i aspekt till Uranus som för närvarande befinner sig i Oxen – någonting som jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg, du hittar det här – Uranus är en planet som representerar genombrott, snabba och plötsliga förändringar som kan kullkasta det rådande ge frihet till nya riktningar och vägar.

Samtidigt befinner sig den stridsbara planeten Mars i konjunktion med den mentala planeten Merkurius i Lejonet i kvadratur med Uranus – detta sammantaget ger en mycket stark eldig energi som kan vara explosiv och våldsam.

Parallellt med detta befinner sig den välgörande och expanderande planeten Jupiter i sitt eget tecken Skytten i aspekt med drömska Neptunus som också befinner sig i sitt eget tecken, Fiskarna.

När en planet befinner sig i sitt eget hemtecken anses de vara extra starka och denna aspekt sätter allt som har med själen och andlighet att göra i fokus och bäddar för ett ifrågasättande av vår tro och till och med ett byte av tro. Det ligger också för att komma till klarhet om själva meningen med själens existens på planeten.

Under hela 2019 kommer dessutom den uppfordrande planeten Saturnus som befinner sig i Stenbocken vara sig i aspekt till Neptunus – den starkaste aspekten under tiden för denna solförmörkelse vid sidan av förmörkelsen själv – och detta ger att våra drömmar och mål i livet kan komma att bli mer andliga och centrerade kring vår själs intentioner tillsammans med en ökad potential att realisera dessa drömmar och mål i den fysiska verkligheten. Om någonting inte är en del av vår själs plan eller en del av vår mission kan det däremot mycket väl komma att falla bort.

Månens Södra Nod i Stenbockens tecken är dessutom i konjunktion med Saturnus. När en planet befinner sig på Södra Noden blir dess egenskaper förstärkta så Stenbocken kommer ha ett starkt inflytande under denna förmörkelse också för att Stenbocken är Saturnus hemtecken.

Ytterligare en faktor i denna solförmörkelse värd att nämna är att den sker i aspekt till Kiron – zodiakens healer som befinner sig i Väduren – samtidigt som Mars och Merkurius också befinner sig i aspekt till Kiron. Detta anses lägga till att de närmaste 6 månaderna kan ge en fin möjlighet till djup och varaktig läkning genom kärlek och omsorg. Att börja terapi eller att ägna sig åt någon annan metod för att känna sig hel är t ex alldeles utomordentligt fördelaktigt under denna period.

Sammantaget kan den tid som nu kommer vara en perfekt tidpunkt att starta någonting nytt eller att börja om, att sätta nya mål och dra upp nya riktlinjer. Det finns i förlängningen möjlighet för genombrott och frihet, passion och entusiasm.

Därmed inte sagt att det är läge att rivstarta. Ta det lugnt i hela juli och processa det som sker,  låt saker och ting mogna fram. 

Saker och ting kan komma att hända i vårt yttre liv och i världen de närmaste åren, kanske mer än någonsin. Bästa sättet att möta både dessa förändringar och förändringar för att inte ryckas med på ett negativt sätt i det som händer är alltid att rikta sig inåt och låta sig vägledas därifrån, att komma ihåg att saker och ting sällan är som de ser ut och att bästa sättet att orientera sig är att lyssna på sin inre visdom.

Den 16 juli 2019 har vi närmast en månförmörkelse i Stenbocken. Sedan dröjer det till slutet av december till nästa solförmörkelse och i januari 2020 kommer vi ha en månförmörkelse som de lärde inom astrologi har ögonen på och pratat om länge på grund av den unika stjärnhimmeln i övrigt just då.

Det är min förhoppning och avsikt att jag ska kunna skriva om var och en av dessa. 

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland på tarotguiderna.se och ladycasha.se

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

2 kommentarer

  1. Camilla den

    Tack för allt du delar med dig av! ??❤️

    • Lady Casha den

      Tack Camilla!

Lämna en tanke