Årets tarot 2022

8

Välkomna till årets tarot 2022 och den universella numerologiska energin för varje månad

Januari

Januari börjar året med en känsla av att inte riktigt veta. Att inte veta vad som egentligen händer eller vart saker och ting är på väg. Det är dessutom en sjunde månad i den universella energin, vilket gör den numerologiskt till en månad då energin går inåt. Det är en tid att slå av på takten och engagemanget i yttre angelägenheter och istället fokusera på de inre processerna, hur vi ska hantera det som pågår och eventuellt rätta till obalanser i vårt inre. Är det så att vi underhåller felaktiga och negativa föreställningar om oss själva, varandra, livet och världen? I så fall har vi nåt att jobba med – och det torde gälla de flesta av oss. Det är inte nödvändigt att gå på djupet i detalj eller att grotta in sig i det man finner, tvärtom så är det oftast inte ens önskvärt, man kan istället jobba enkelt med att släppa taget om “allt och alla” som inte längre fyller en positiv funktion i livet så tar det i stor utsträckning hand om sig självt.

Sjuan är kreativ på det inre planet, så det är extra viktigt under denna månad att fylla sig med positiva, konstruktiva tankar och känslor eftersom de förr eller senare kommer manifestera sig i någon form, framförallt de vi återkommer till och har till vana att tänka och känna. En del kan få se hur det kan uttrycka sig redan i februari. Därmed inte sagt att vi bara ska sitta på baken och titta på, men när vi släpper taget om våra förutfattade meningar och rädslor kan vi istället lättare höra vad vår själ kallar oss till, vår inre röst. När vi följer vår inre, högre vägledning och orienterar oss med hjälp av den, är sannolikheten för att saker och ting faller på plats på ett lyckosamt sätt större än annars.

Under månaden kan det gå upp och ner känslomässigt och rädslor kan antingen uppstå eller så kan redan kända rädslor bli allt mer uppslukande och en viktig uppgift är att då genomskåda dem istället för att låta dem styra oss. En del av oss kan få sina illusioner krossade och andra kan bli varse att någonting inte är vad det utgett sig för att vara. Det är extra viktigt under denna månad att hålla i minnet att skenet kan bedra och att vi kanske inte har all information eller får veta hela sanningen, än. Det inre livet gör sig starkt gällande för den som är lyhörd och en del kan på så sätt komma i kontakt med det mysterium som den esoteriska verkligheten och det gudomliga innebär. 

Februari

Intuitionen är stark för många också under februari som kommer vara en lugn och stilla månad trots att den också handlar om mer yttre aktivitet och engagemang i världen runtomkring. Den mediala förmågan är aktiverad för dem som är så lagda och även kreativt och artistiskt skapande ligger det väl för – de som är lagda år det konstnärliga hållet kan komma i kontakt med sina rika fantasi och föreställningsförmåga.

Alla kommer vara mer känsliga på något sätt vilket hänger samman med intuitionen, och svar kan komma till oss utan att vi behöver leta långt bort. Det kan finnas en man som stöd, en intelligent, sympatisk och måhända inflytelserik man som kan hjälpa till i vår strävan att förverkliga våra mål – men finns det ingen sådan så kommer energin finnas där ändå och stötta. Det kan vara vi själva som uppfyller rollen av att finnas till för andra, framförallt de som står oss närmast. På det hela taget är månaden lyckosam i många avseenden, också vad gäller affärer, ekonomi och kärlek. 

Mars

I mars kommer vi få upp vittringen på att någonting nytt står för dörren, en framtid som hägrar – men vi kommer inte riktigt ha klivit in i den än. Månaden handlar mer om att göra färdigt och klart, att städa upp och ställa till rätta, förbereda – allt det som behövs för att det nya ska kunna ta form och slå rot. Hela året är ett sjätte universellt år, så det finns ett mått av omsorg närvarande genom alla tolv månaderna, och allt som handlar om både våra relationer och vår hälsa. Men även ekonomi och jobb i den bemärkelsen att också det kan kräva omvårdnad och ge bra resultat om dessa områden får rätt sorts uppmärksamhet och aktivitet. En viss försiktighet och ett gott omdöme är att föredra, nu som alltid.

Under månaden kommer vi känna att vi rör oss i rätt riktning och förstå att det arbete vi lagt och lägger ner kommer ge resultat med tiden. Det som är nyckeln i låset är att vi gör vårt inre jobb, att vi tar den tid vi behöver för att vara i kontakt med oss själva på ett spirituellt plan, med vår själ eller andliga varelse som vi är. Det är det som ger oss kraft och balans och håller oss på vägen, så skjut inte upp det utan prioritera rätt. Överhuvudtaget kan man säga att allt kan hanteras med hjälp av tillämpandet av andliga principer, så är det någonting här som verkar ta en olycklig riktning – gör om och gör rätt. Att vara tolerant, accepterande, förlåtande – bland annat – är  vägen. Vilket inte är samma sak som att bli en dörrmatta eller göra våld på sig själv. Det är upp till oss att förstå och tillämpa skillnaden. Vad mer är att det kan uppstå möjligheter under denna månad som har potential att resultera i en ovanlig eller oväntad utveckling.  

Övergripande första kvartalet

Årets första kvartal kommer med goda nyheter och nya möjligheter. Det kan handla om att träffa någon som kan spela en betydelsefull roll i livet – en fin relation som kan bli varaktig kan ha sin början här. Det är också en bra tid för att studera någonting som breddar horisonten, som till exempel ett språk, men också för att uttrycka sig överhuvudtaget. Det kan också vara en bra tid ekonomiskt för den som använder ett gott omdöme och korten i övrigt ligger rätt för. Övergripande ligger också energin för någon form av pånyttfödelse eller uppvaknande. Kraften finns i nuet och ingenting slår att vara trogen och följa sin inre röst, sin intuition, sin själ – den som gör det kan ha en mycket fin period och lägga en bra grund för framtiden. 

April

April kommer med en vändning till det bättre där och i det fall det behövs och detta på ett sätt som är förknippat med ödet. Det vill säga, någonting kommer vara aktuellt som ligger på vägen och är meningen. Månaden innebär också i sin helhet en ny början med en hel del aktivitet och saker och ting kan bära av med fart. Om någonting stagnerat och suttit fast, så lossnar det här och många av oss kommer föras mot något mål vi har med accelererande hastighet, i alla fall i någon aspekt. Det kan även finnas resor och andra förflyttningar för antingen studier eller spirituella aktiviteter. Var öppen för och pröva nya tankar och ideer. Det uppvaknande som just tagit sin början kan fördjupas eller förstärkas och även den som är skeptiker kan få uppleva någonting som öppnar ögonen för den andliga verkligheten.

Maj

Ofta är det så, när vi ökar i klarhet och i det ljus och den kärlek vi är och håller, att blir det en motreaktion. Alla krafter som inte är det högsta bästa, negativitet, de lägre vibrationerna, gör sig gällande och det ser ut att i viss mån hända här. Efter ögonblick av klarhet och en känsla nästan av att kunna flyga, slår rädslorna och tvivlet till. DET ÄR I SIN ORDNING. Det är så utveckling kan gå till och det bästa är att förstå att det är en möjlighet att rensa ännu djupare än tidigare, att släppa taget om ännu djupare liggande mönster och felaktiga föreställningar.

Ljuset lyser på oss och våra liv och vi är extra receptiva för de andliga energierna. Men egot ger inte upp sin plats som herre på täppan utan motstånd och för en del kan detta komma till uttryck i en passivitet, att man helt enkelt ger upp – vilket är en väldig skillnad från att släppa taget – och låter saker och ting ske på måfå. En del kan också känna sig kedjade vid en person eller en situation och känna sig som ett offer.

Vet då, att transformationen börjar i samma ögonblick som vi genomskådar rädslorna och väljer att inte längre underhålla dem. Det kan vara nödvändigt att ta till knep och medel, som affirmationer och mantran för att ta sig ur subtilt destruktiva tankebanor som vi blivit så vana vid att det till en början till och med kan vara svårt att se dem. Ta hjälp av någon om det behövs. Det som händer kan ha sitt upphov i händelser i den yttre verkligheten som triggar detta, tillsammans med den här starkt positiva utvecklingen som skett innan. Vi har helt enkelt kommit upp på en ny nivå och behöver köra ett varv till. Försök att undvika att fastna i en ensidig blick, att bara se yttre omständigheter. Försök istället förstå de underliggande skeendena, vad det är som egentligen sker.

Juni

Juni blir både en social och en praktisk månad. Du kan komma att planera och se över detaljerna. Förmågan till att organisera förstärks och tillsammans med nya ideer kan det utmynna i någonting profitabelt längre fram. Efter förra månadens potentiella genomkörare och möjlighet till genomgripande förändring för den som tog chansen kan den här perioden kännas mycket friare och gladare, som en lättnad. Det är dock fortfarande viktigt att vakta på tanken och ordet, att vara konstruktiv och positiv både i tal och inombords. Inte på ett förljuget eller förnekande sätt, utan genom att flytta fokus från det som är negativt till det som är konstruktivt.

Det som du har lärt dig fram till nu kan du på något sätt senare komma att lära vidare, det behöver inte vara i ett formellt sammanhang, men livserfarenheten kommer du ha användning av och genom den bidra till andra människor. Konstruktiv kommunikation kan även ha positiv effekt på din materiella verklighet. Se dock upp med att vara för lättsam, med energi i allmänhet och pengar i synnerhet. Spendera klokt. Var flexibel och öppen för saker och ting som kan uppstå, som till exempel en resa eller möjlighet till studier, eftersom det kan ha betydelse för framtiden. Om någonting går förlorat är det för det bästa, man kan inte släpa med sig allt alltid utan ibland behövs det en utrensning också av det som man har lite svårt att låta gå trots att det blockerar framfarten. Ha tillit till att någonting kommer ersätta, och det till det bättre. 

Övergripande andra kvartalet

Den övergripande och underliggande energin för andra kvartalet är grundad och praktisk. Du kommer ha ett fokus på att få saker och ting gjorda och förlita dig på din egen förmåga att få till det.  Det finns också framgång att förvänta sig av denna lite mer förnuftiga och strukturerade inställningen till saker och ting, välgång och välstånd – vilket ju kan vara relativt och olika för olika. 

Samtidigt med denna sakliga energi är detta en rik period andligt sett, och det är ingen motsättning, tvärtom. Att hantera den fysiska verkligheten med fötterna i den andliga är vad som verkligen borgar för framsteg och framgång. Här finns möjligheten att både lyssna till och följa intuitionen och på så sätt få fina fysiska resultat, allting trillar på plats. Det viktigaste är alltså att linjera dig med din själ och vara öppen för din högre vägledning vad som än händer. Det är så den fysiska verkligheten svarar på ett tillfredsställande sätt.

Igen, om du har svårt att greppa eller få till det här, be någon om hjälp. Framförallt under denna period kan det finnas en klok och vis kvinna som kan bistå. Eller så är det du själv som nu vuxit i klänningen och kan vara denna kloka och visa varelse för dig själv. 

Juli

Också juli har en praktisk och materiell orientering och kommer med utveckling och mognad. Här finns det ett jobb av något slag som behöver göras, energi som behöver dedikeras för att få resultat, antingen ganska snart eller längre fram, men arbetet kommer man inte undan. Gör det du behöver göra och gör det så gott du bara kan. Det behöver absolut inte vara ett lönearbete, men en ansträngning behöver ske. Det ser ut som att många kan befinna sig i slutet av en fas som kan ha med utbildning eller liknande att göra, det ligger för att få diplom, licens, bli legitimerad och liknande vilket ger möjlighet att nu utöva dessa förvärvade kunskaper och färdigheter.

I kölvattnet ligger någon form av erkänsla och finansiell utdelning eftersom de som är överordnade på något sätt kan komma att se och uppmärksamma dig. Allt detta innebär en ny form av erfarenheter och upplevelser men det är alltså inte frågan om någonting helt nytt utan snarare en fortsättning på någonting som redan påbörjats men som går in i ett nytt skede eller kommer upp på en ny nivå. En del kan känna en dragning till mystiken, alltså inte new age utan mer det som har tradition och rötter. 

Augusti

Efter förra månadens betoning på att kavla upp ärmarna och hugga i, så kommer denna månad kännas som en frisk fläkt. Samtidigt är arbetet inte riktigt klart vilket kan känns aningens betungande – men det är viktigt att du inte ger upp nu utan slutför det du har satt dig före att göra och som är lagt framför dig. På något sätt är detta knutet till din själ och din själs väg, så även om det betyder att du har mycket att göra, eller att andra har krav på din uppmärksamhet, är det inte det som verkligen har en djupare betydelse för dig som du ska kompromissa med och tulla bort även om annat kan verka angelägnare och pocka på mer akut.

Du kan vara tvungen att tala om för din omgivning att du behöver tid och utrymme för ditt eget för att orka med. Det är inte för alltid utan ett övergående stadium. Det kan dock ställa dig inför ett dilemma och en slags valsituation och månaden kommer innebära förändringar och nya typer av erfarenheter. Hur ska du hantera ansvar och friheten du har över ditt eget liv? Bränn inga broar – om du vill göra slut på någonting, försäkra dig om att det är det bästa innan du skrider till verket och var inte kategorisk utan lyhörd och uppmärksam på nyanserna.

September

Under denna månad kommer det tema av omsorg och nära relationer som hela året innehar vara extra betonat. Du kan komma att behövas på det ena sättet eller det andra, andra kan komma till dig för en axel att luta sig och gråta ut mot. Var tillgänglig för detta även om det innebär att du behöver försaka din omedelbara bekvämlighet ibland. Håll dock balansen så att du inte slår över och blir utnyttjad eller ställer upp som dörrmatta – det är en av de saker du behöver bli och vara medveten om, var gränsen går och att kunna balansera det ena mot det andra. När du ställer upp, med ett lätt hjärta och för att du känner dig kallad på djupet, blir du belönad. Livet ser dig och ger dig gåvor även om du kanske inte får tillbaka direkt ifrån dit du riktat din omsorg.

September kommer också behöva och innebära ett perspektivskifte. Om du inte gillar utsikten, byt perspektiv helt enkelt, lyder uppmaningen. Det är inte nödvändigtvis någonting i det yttre som behöver förändras utan mer ditt sätt att tolka och förhålla dig till det. Eller så är det både ock, men i så fall kommer den inre förändringen först. Detta skifte av perspektiv kan komma att bli betydande och 180 grader då gamla föreställningar, ideal och ideer inte längre fungerar eller fyller en funktion i ditt liv.

Vad som än händer, undvik att identifiera dig som ett offer. Ibland ser det verkligen ut som om vi är offer för omständigheterna, framförallt som barn och om vi är traumatiserade, men den som verkligen vill gå till botten med sitt liv och att leva det på högsta bästa möjliga sätt tar radikalt ansvar för allt som händer, också det som inte ser ut att ha något samband med oss själva. Det är ett beslut och ett ställningstagande som kan revolutionera vårt liv. Släpp taget om det som är utlevt, inklusive personer, relationer. Att mötas och skiljas är livets gång. 

Övergripande tredje kvartalet

Under dessa tre månader handlar det om att göra någon slags utvärdering av livet och hur vi använder vår tid och vår energi. Vi är sannolikt på god väg men det kan vara någonting som behöver justeras, framförallt i vårt tankesätt. Var tålmodig och uthållig. Ingen förändring sker över en natt i den här verkligheten vi lever i. På energiplanet kan allting förändras från en millisekund till en annan, men den jordiska verkligheten är trög och saker och ting kan ta  sin tid att formeras. Det kan finnas support och stöd att få av andra som förstår dig och vad du försöker göra.  

Oktober

Oktober är en månad med entydigt inåtvänd energi. Nu är det verkligen dags att se till att den inre förankringen är ordentligt på plats, att vi känner att vi står stadigt i vår själs energi. Har du inte riktigt gett det din uppmärksamhet förut så går det inte att komma förbi det längre. En del kommer rent konkret dra sig tillbaka från det som pågår runtomkring, men det inte är nödvändigt för alla att göra det rent fysiskt utan kan ske energimässigt och känslomässigt.

Månaden handlar både om avslut och begynnelser i ett och samma slag och för en del är detta konkret knutet till en utbildningssituation och finanserna på något sätt och det kan finnas resor i syfte att lära sig mer och inhämta kunskap. Tiden kan betecknas som en transit, från det ena till det andra. Många kan komma att känna hur de kliver i sin position som “lärare” tydligare än innan, trots att de fortfarande är “studenter”.  Det kan finnas hjälp av en guide eller en mentor, men det kanske också vara det egna högre jaget som kliver fram i den funktionen. Vad som än händer, ha tillit. Luta dig mot din stora vackra fantastiska själ och andas även om det finns möjligheter att triggas och bli reaktiv. 

November

Efter förra månadens introverta fokus kommer vi denna månad att blomstra. Det är som om saker och ting slår ut i full blom för oss och visar vilka de frön är som vi sått, både under oktober men också hela året och kanske ännu längre tillbaka i tiden. Det finns kreativitet och omvårdnad och möjligheter – och det i överflöd. Det är en rik tid på alla sätt och det finns både ett fokus på hemmet och att vara aktiv där, med familj, vänner, husdjur, växter etc men också på att vara en tydlig figur utanför hemmet, på arbetsplatsen, i samhället.

Det finns passion men det är också viktigt att inte trilla omkull varken åt det ena eller andra hållet utan förhålla sig lite nyktert och sakligt i förhållande till vad andra gör och vad som pågår, att inte dras med i något drama utan se på ifall det händer och sedan kunna bidra med en lösning för allas högsta bästa. 

December

I december slappnar vi av lite efter att ha gått framåt så fint och det kan i viss mån innebära en återgång till det vi egentligen har börjat lämna. Vi söker och vill ha trygghet även om den hämmar oss men problemet är att vi söker tryggheten i yttre omständigheter och faktorer och där kommer vi aldrig varaktigt att hitta den.

Vi kan ha ett materiellt fokus, vara upptagna med pengar och andra fysiska aspekter av livet, men allting i denna världen är förgängligt och övergående, allting som är materiellt. Det enda som består och är evigt är den andliga verkligheten, så den som hittar sig själv och tryggheten däri, den som känner kraften i sin andliga varelse, sin själ, behöver inte vara rädd eller otrygg i någon situation. Det kan dock vara en process att ta sig till en sån total trygghet och under denna månad ser det alltså ut som en hel del av oss kommer att hålla oss i sargen så att säga och undvika att på vingliga ben dratta omkull på isen. Det är inget fel i det, det är ingen kritik eller värdering, men det kan vara bra att se och förstå och göra en definitiv ansträngning att komma i kontakt med sin andliga sida med allt vad det innebär.

Månaden kräver av oss att vi är storstilade både inom oss och i relation till andra, att vi undviker småaktighet och snålhet även om det kan vara frestande ibland. December handlar till stor del om traditioner och kulturella normer och vanor med advent och julens helger och det bidrar till den här återgången till det gamla, kanske som ett sätt att hämta kraft för att ta sats in i nästa år 2023 som ser ut att börja mycket betydelsefullt för oss som synes nedan. 

Övergripande fjärde kvartalet

Under detta sista kvartal för året 2022 så kommer vi stå på egna ben och visa oss självständiga. Vi måste det för att hitta oss själva och det är bra att acceptera detta vilket ska gå alldeles utmärkt med vetskapen om att det bara är för en kort period. En del kommer möta situationer då de står upp för sig själva, hävdar sig och låter de egna behoven och kraven göra sig gällande. 

Övergripande hela året

Under året är nära relationer i fokus, vänner och familj, samarbete och partnerskap av olika slag. Det är en tid för att komma överens, att hitta lösningar som fungerar för alla partner, att kunna kompromissa på ett fint sätt – annars kan här ligga för separationer och skilsmässor men det behöver inte vara nödvändigt eftersom energin samtidigt ligger för att vi klarar av den här balansen.

Meningsskiljaktigheter och dispyter har en god chans att klaras upp så att alla berörda känner sig hörda och sedda och nöjda och det finns fina möjligheter till harmoni och den där djupa glädjen den kan föra med sig. Den kan också komma sig av upplevelsen av att vara ett med det stora hela. Service är ett annat nyckelord, att finnas till hands, tillsammans med allt som har med kreativitet och skönhet att göra. 

Tar med in i nästa år

Någonting är dolt som vi inte kan få tillgång till eller förstå förutom genom mediation, intuitionen och introspektion. Vi kan ha svårt att se vägen klart men det betyder inte att vi inte är på rätt väg. Vi behöver bara gå på tro en sträcka. Fortsätt framåt.

En ny och betydelsefull början väntar, en ny tillvaro, ett nytt liv, ett nytt kapitel eller till och med en helt ny bok ska skrivas. Det finns inget utrymme för oro eller tvekan, tvärtom är det bästa vi kan göra att ha tillit och förtröstan. Det är dags att ta ett språng och lyckan står den bi som vågar. En vändpunkt finns här, som kan rotera oss in i en ny riktning när vi inser att livet är så mycket mer än det vi hittills trott.  Det var det hela! Vill du ha en egen skriftlig rapport med dina personliga energier månad för månad så är du välkommen att höra av dig – du hittar mina kontaktuppgifter här i bloggen eller på ladycasha.se. Vi du bli spådd och vägledd i telefon hänvisar jag till mina tider på Tarotguiderna.se som du hittar under rubriken “schema”.

Ha nu ett fantastiskt år! Kom ihåg att även om det verkar avlägset eller svårt så är det fullt möjligt att skapa det liv du är här för att leva, du kom utrustad med allt du behöver, det enda du behöver göra är att hitta dig själv och din kraft. Det kan ta sina vägar och turer, och kräva en del försök och omstarter, men resten – är lätt som en plätt!

Gilla gärna min sida på Facebook så att du håller dig uppdaterad med nya inlägg.

Vill du ha hjälp?

För personlig medial vägledning per telefon finns jag varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

För skriftlig medial vägledning, personliga konsultationer i numerologi eller  hjälp med att rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program bl a med Spiritual Response Therapy hittar du all information du behöver på

ladycasha.se 

Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland på tarotguiderna.se och ladycasha.se

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

8 kommentarer

 1. Kristina den

  Vilken underbar start på 2022 att få läsa detta !
  Denna Stenbock har verkligen lämnat det gamla o jag känner igen mej i dom energier du beskriver.
  ” Det är mången omställning
  Till ny inställning
  I livets stora tillställning “, har jag sagt, kan man hänga med i svängarna o lära sej att föråta och älska, ja då är livet
  “lätt som en plätt ” som du säger!
  Kram och tack ännu en gång! ❣

  • Lady Casha den

   Varmt tack Kristina för din feedback, uppskattas mycket. Ha ett fantastiskt år! Kram.

 2. Charlotte den

  Stort tack 🙏🏻 ❤️

  • Lady Casha den

   Tack Charlotte. Allt gott till dig.

 3. Eva-Britt den

  ❤️🙏

  • Lady Casha den

   ❤️

 4. Margareetta walden den

  En beskrivning som tilltalar❤️🙏

  • Lady Casha den

   Tack Margareetta. God fortsättning.

Lämna en tanke