Lady Casha

Jag är mystiker och jobbar bland annat som siare – medial och intuitiv vägledare på Tarotguiderna.se 

Min gåva är medfödd, jag arbetar med min själs medvetenhet och visdom, kanaliserar själen och det högre jaget och är i första hand klarvetande – min vägledning kommer huvudsakligen som insikter och en känsla av visshet men också genom min intiution.

Förutom min egen mediala kommunikation använder jag ofta tarot som verktyg och ibland eller på begäran även orakelkort. 

Jag är specialiserad på arbete med tvillingsjälar och andra själsliga relationer samt på hur man kan komma i sin själs kraft och skapa det liv som tillhör själen – det liv som många bara känner som en vag längtan i bröstet och ofta avfärdar som en fåfäng dröm men som det är fullt möjligt att förverkliga, bara man vet hur.

Jag tror inte på ödet i bemärkelsen att det är hugget i sten och ofrånkomligt även om själen naturligtvis har en plan – oavsett om vi utnyttjar den eller inte har vi har en fri vilja och det finns många vägar till framtiden – olika tidslinjer – beroende på vilka val vi gör i nuet. Med hjälp av den inblick och insikt tarot och den mediala vägledningen ger kan vi ändra kurs om vi förirrat oss eller på annat sätt inte är nöjda med riktningen.

Allis

Jag har framgångsrikt väglett på olika sätt sen mitten av 90-talet och hjälpt många att få ordning på sina liv och tillsammans med min egen andliga & personliga utveckling och transformation har jag mycket att luta mig mot av både livserfarenheter och insikter.

Jag vet att det inte finns någon situation som är så hopplös att det inte går att göra någonting åt den – vårt enda problem är i grund och botten att vi är separerade från vår andliga natur och den enda lösning vi egentligen behöver är att återförenas med densamma. Alla problem vi har i den fysiska verkligheten kan åtgärdas genom att vi förändrar energierna som ligger bakom.

Likaså är det är också min erfarenhet och övertygelse att vi som vuxna människor i grund och botten aldrig är offer för någonting annat än oss själva oavsett hur det kan se ut på ytan och oavsett om vi är medvetna om att så är fallet eller inte. Det är genom att förändra oss själva som vi förändrar våra liv – och i slutändan, kanhända, hela världen.

Det är min ambition och förhoppning att jag ska vara ett bollplank, stöd och inspiration, en sparringpartner eller mentor som kan ge dig verktyg och inspiration på din väg till helhet, harmoni och balans.

Allt du säger till mig är ett förtroende och stannar naturligtvis hos mig – du är varmt välkommen att höra av dig!
Du hittar alltid mina aktuella arbetstider på schemat på Tarotguiderna.