Månadens tarot mars 2019

0

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10  

Under månadens första dagar talar det för att någonting kan komma att fullbordas. Det kan vara en längre cykel, period eller fas i ditt liv eller ett projekt eller någonting annat av liknande slag som når sin kulmen och det på ett framgångsrikt sätt.

Det betyder inte nödvändigtvis att det slutliga målet är uppnått, men ett viktigt steg på vägen och du har på ett avgörande sätt kommit närmare att bli den du är och göra det du är här för att göra.

Det kan komma till dig och upplevas som någon form av belöning eller annan positiv feedback som gör att du blir stärkt i att du är på rätt väg.

Vad gäller karriär och arbete finns det ett inslag av någonting som har att göra med andra kulturer eller internationella kopplingar. Det kan också vara så att det som sker ute i världen påverkar affärerna eller yrkesutövningen på något sätt.

För andra kan det handla om att vara i färd med att hitta sin kreativitet och/eller sitt kall.

Vad gäller ekonomin ser det ut som att någonting kan gå i uppfyllelse eller börja röra sig i god riktning om det varit stagnation. Även här handlar det om internationell anknytning på något sätt som kan bringa positiva resultat. Antingen investeringar eller arv eller någon annan form av peng som kan komma in plötsligt.

På kärleksfronten är utsikterna fina. Det kan handla om att någon som representerar allt det du drömt om står framför dig – men det behöver inte nödvändigtvis vara någon ny, det kan också vara så att du ser någon som redan finns i ditt liv med nya ögon, att du upptäcker att den är precis rätt för dig fast du inte trodde det innan.

Måna om balansen mellan det yttre och det inre, mellan din materiella och andliga verklighet. Du kan komma at få en glimt av någonting större och kanske till och med en känsla för meningen med din existens, även om det bara är för ett kort ögonblick – ett enda sådant ögonblick kan förändra hela livet.

11-21

Det kan finnas någonting som upplevs som en utmaning, men poängen är att vad det än kan vara så har du det som krävs för att klara av denna utmaning alldeles utmärkt. Energin ligger för att vara stark under påfrestning och målet nås genom att använda viljestyrka, mod och ett klart intellekt som kan användas till att se igenom de illusioner som kan vara en del av utmaningen. När du ser igenom dem till sanningen så uppenbarar sig lösningen.

Det betyder inte att det är helt lätt, men du har de resurser som krävs, både inom och utom dig.

Vad du däremot behöver se upp med att du inte gör andra illa i din framfart, så kom ihåg den gyllene regeln att behandla andra som du själv vill bli behandlas och att inte vara blind för att andra är centrum i sina universum och har sitt att tampas med.

Inte bara för deras skull utan också för din egen, du vill inte skapa negativt karma.

På arbetsfronten handlar det om nya idéer och uppfinningar, som kan komma antingen från dig eller någon annan. Kanske kan även gammal teknik och procedurer komma att bytas ut. Den som driver eget kan med beslutsamhet klara upp komplikationer som har byggt på missförstånd och otydlig kommunikation.

Ekonomin kan komma att behöva analyseras – är det någonting som bara tickar pengar men inte ger någon utdelning? En investering som inte faller väl ut? Det ligger för att göra en upprensning. Det kan också handla om till exempel kunder som inte betalar eller en skuld som inte går att få tillbaka som det är dags att sluta hoppas på.

I kärlekslivet kan det slå åt flera håll och gå till överdrift och plötsligt, växla mellan varmt och kallt, närmande och fjärmande. En oväntade romans och intensiv sexuell eskapad eller att någon som tidigare varit kärleksfull slår om och blir frostig eller frånvarande. Insistera inte på någonting som inte är tillfredsställande. Om det gäller dig och du behöver göra slut på någonting som är halvdant och inte har framtiden för sig kan detta vara en bra tid.

21-31 

Månadens sista dagar bekräftar och förstärker den positiva utgången av de föregående tio dagarna i och med att det här finns en stark energi av framgång. Drömmar kan komma att förverkligas oavsett om det funnits eller fortfarande finns motstånd eller fördröjningar. Dina insatser belönas.

Det kan handla om ett nytt jobb, erkänsla, en befordran eller löneökning. Vad det än är som du väntat på så borde det utfalla här.

Ska du sälja någonting så kan du komma att få det du begär och är värd eller mer.

I kärlekslivet ser det ut som den du drömmer om skulle kunna uppenbara sig eller om du redan är i en relation att det finns harmoni och förståelse och svårigheter övervinns.

Också på det andliga planet kan du få uppleva påtagliga resultat av dina andliga övningar. Du kan börja se klart i meditation och dina mediala förmågor kan stärkas.

Övergripande energi för hela månaden 

Över hela månaden bör det finnas möjlighet till lycka och glädje. tillfredsställelse och förnöjsamhet, välgång och välstånd och fysiskt välmående. Någonting som du önskar eller har hoppats på kan slå in.

Se bara upp med att det inte blir för mycket av det goda eftersom det finns en liten risk att bli lat eller att frossa.

Ett projekt som gått i stå kan nu börja röra på sig igen även om det kanske inte blir precis som förväntats, det kan innebära förändringar, men är i grunden positivt. Ett oväntat möte kan också bringa “tur” eller en positiv utveckling eller vändning – till exempel kan någon stöta på en person på gatan som erbjuder ett luckrativt och intressant jobb. Den som skriver eller är entreprenör kan få sin bok antagen till förläggning eller en influx av kunder eller klienter.

På den ekonomiska fronten kan möjligheter uppstå på oväntade men lyckosamma sätt.

I kärlekslivet finns sexuell passion och sensuella nöjen och existerande relationer kan fördjupas. Det ligger för möte med någon ny för den som är singel och redo med vilken en fin relation skulle kunna utveckla sig, även om det inte handlar om en tvillingsjäl eller avancerad själsfrände. Njut av det som är så länge det pågår.

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland annat på Tarotguiderna.se Jag har god erfarenhet av och är specialiserad på vägledning för tvillingsjälar och andra med avancerad själsrelationer och på hur man kan arbeta för att komma i sin själs kraft och få ordning på både sitt liv och sina relationer.

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke