Månadens tarot juni 2020

0

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer. Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

Innan jag går in på månadens energier: om det är någon som vill förstå mer om vad det är som pågår i världen nu med anledning av Corona och allt vad det för med sig och fortfarande inte har läst min artikel om planeterna Saturnus & Pluto och deras möte i Stenbocken som var exakt i mitten av januari i år, 2020, så rekommenderar jag det (du hittar den här). Denna händelse ligger fortfarande som en klangbotten under allt som sker och att förstå vad det är som händer i ett större sammanhang kan ge ett välbehövligt perspektiv.

1-10  

Vilken start på månaden vi får. Här finns en mycket fin energi av glädje, tillfredsställelse och hopp. Är det sommaren och utsikterna av lyfta restriktioner? Det ser i alla fall ut som om en önskan vi burit på kan komma att uppfyllas – men det finns också en varning att inte gå till överdrift så att det blir för mycket av det goda. När pendeln svänger så kan den ibland gå för långt åt andra hållet, så se till att inte kompensera genom att förlora måttan. 

Vad gäller arbete och karriär kan ett projekt gå mot slutfasen men kanske inte riktigt på det sätt som förväntats. Låt det inte störa. Ett oväntat möte eller en oväntad kontakt kan också visa sig vara föra gott med sig. Den som saknar arbete och är öppen för att ha ett skulle kunna få ett oväntat erbjudande. 

Vad gäller ekonomin så finns det ett element av tur här, så det skulle kunna löna sig att köpa en lott, men OBS! bara om det är pengar du kan avvara och absolut inte om du skulle kunna definiera dig som spelberoende. Då är det bäst att inte utmana ödet utan att istället låta bli och låta turen visa sig på andra sätt. För de med egen verksamhet kan det vara lönsamt att expandera nu, om andra faktorer också talar för.  

Kärlek och relationer ser ut att få sitt under dessa dagar. Det kan till och med handla om passion, men också om sensuella möten och nöjen och redan etablerade relationer kan fördjupas och stärkas. Den som är singel och öppen, redo och receptiv kan komma att träffa någon som har potentialen att tillföra en hel del av det man kan önska sig, även om det inte nödvändigtvis finns en djupare själslig koppling. Många gånger är det ju enklare om det inte gör det, för dem som det är rätt för. 

Ta vara på de fina känslorna här. 

11-20   

Mitten på månaden erbjuder en emotionell förnyelse av något slag och det kan handla om kärlek, framförallt en spirituellt grundad kärlek.

Det kan alltså handla om agape – den högsta formen av kärlek, till människor eller till Gud – och innebära en slags uppvaknande, men det kan också uttrycka sig på ett personligt plan och betyda att det kan uppenbara sig en ny person. I redan etablerade relationer kan det handla om att förhållandet får sig en boost och förbättras eller fördjupas. (Se vidare om energin för kärleken lite längre ner). 

I arbetslivet och i karriären kan energin uttrycka sig i form av att en ny och bättre fas eller period av arbetslivet står för dörren. En förändring som leder vägen till större tillfredsställelse och glädje med jobbet. Det kan innebära ett byte, men det kan också handla om ett klart skifte på en redan befintlig position eller plats som kan leda till förnöjsamhet med arbetet där sådan tidigare saknades. Det ligger också för att bli föremål för beröm och uppskattning. 

Vad gäller ekonomin är det fördelaktigt att vara vaken för möjligheter som kan dyka upp. För entreprenörer kan ett nytt projekt vara i görningen som kan komma att ge bättre ekonomi men det kan också handla om någonting annat som gör att den finansiella basen utvidgas och skapar en mer solid ekonomisk situation. 

I kärlekslivet kan det klicka och falla på plats saker och ting och utveckla sig bättre än förväntat. Det kan till och med handla om kärlek vid första ögonkastet OCH förutsättningar för att det ska etableras och vara – naturligtvis är det ingen garanti, men energin ligger för det. 

Var vaken och lyhörd för din själs vägledning. Själens röst är sällan högljudd och det är lätt att den försvinner i larmet av våra vardagliga liv. Meditera gärna – alltså: släpp alla tankar på allting för en stund då och då under dagen. Fokusera på andningen eller ett meningsfullt ord eller verksamt mantra och ge inte upp. 

21-30   

Den här hjärtcentrerade energin präglar hela månaden. Under de sista tio dagarna finns det gott hopp om fortsatt harmonin i redan balanserade och välfungerande relationer. Det finns ett fokus på partnerskap i olika former, på samarbete och förmåga att komma överens på ett ömsesidigt givande sätt. 

Det är annars en bra tid för att läka revor och reparera slitningar och annat som kan stå i vägen för att en relation ska blomma. Är du singel och önskar någon är detta något som kan förändra situationen för dig, om du fokuserar på och ser till att hela dig själv. 

I arbetsliv och karriär fungerar alla former av samröre med andra väl och den som är arbetssökande eller förväntar sig en befordran på något sätt kan mycket väl få napp.  

Också ekonomin involverar andra, genom partnerskap och gruppaktiviteter kan den komma in pengar och/eller andra medel. Det förutsätter dock att dessa partnerskap och samarbeten bygger på en känsla av lust och glädje och inte är någonting som man gör motvilligt och harmset. 

Kärlekslivet ger indikationer på att det kan röra sig om en djup själslig förbindelse, antingen en tvillingsjäl eller en “flame mate” (snarlik tvillingsjälen men inte riktigt samma sak) eller så en väldigt speciell själsfrände av annat slag. Känslan av att höra samman, av att ha kommit hem med den andra och av att det är någonting större i görningen. 

 Det ligger mycket starkt för ett öppnande av hjärtchakrat, något som kan ske vid möte med någon vi är djupt förbundna med på det själsliga planet, men också överhuvudtaget i mötet med det gudomliga i oss själva och i alltet – tillsammans med insikten om hur allt på ett högre plan hänger ihop och är ett. Inte på ett intellektuellt plan, utan med hela varelsen. En mystik upplevelse med andra ord. 

Övergripande energi för hela månaden

De som har varit inställda och fokuserade på att klara av den här tiden vi lever i genom att hantera sig själva på det inre planet, de som har jobbat på sin inre inställning och sett påfrestningarna som en utmaning som är fullt möjlig att klara av så länge vi anlägger ett spirituellt perspektiv på det som sker – inte bara, men som en grund – de kommer under denna månad skörda frukterna av det arbetet. 

Någonting är vunnet och integrerat och kan därmed tjäna som en erfarenhetsbas för fortsättningen. De upptäckter vi har gjort om förhållandet mellan det inre och det yttre, om hur man behåller balansen i en värld som ser ut att kantra fullständigt, är någonting som vi kommer kunna föra vidare till dem av oss som det fortfarande inte riktigt klickat för på den fronten. 

De förändringar vi genomlever nu är bara början. Resten av året kommer efter en viss lättnad under en månad eller ett par-tre, att vara fortsatt intensivt – enligt många prognoser, framförallt astrologiska analyser – och den här processen kommer pågå i flera år i olika skepnader. Bästa sättet att ta sig igenom detta är att verkligen vinnlägga sig om att vara i sin själs kraft och lyssna på sin högre vägledning – jag kanske tjatar men det kan inte nog understrykas. 

Månaden har också i sin helhet ett fokus på praktiska ting. Det kan handla om finanser och utbildning och det ser ut som det kan handla om att förhandla om någonting. 

Vad gäller arbete och karriär kan ett kontrakt eller avtal komma att upprättas och signeras som kan ha att göra med en  affärsverksamhet. Det kan dyka upp en möjlighet som har med utbildning att göra som i förlängningen kan öppna annars stängda dörrar. De som studerar och skriver examen eller liknande kan mycket väl göra det med gott resultat. 

Ekonomin ser ut att vara god trots allt, och för den som väntar på pengar eller en utdelning av något slag kan borde kunna förvänta sig ett positivt besked och att det är på gång. Var dock uppmärksam på att inte vara vidlyftig med pengar genom att spendera dem på saker som inte är essentiella. 

Vad gäller kärlek och relationer handlar den övergripande energin om ansvar som väger tyngre än eventuella känslomässiga aspekter. Det kan finnas en karmisk koppling som håller tillbaka och den behöver adresseras och hanteras innan det är möjligt att gå vidare. 

Jag önskar alla en riktigt fin juni månad!

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star
Dela.

Om skribenten

Jag är konstnär, mystiker, intuitiv & klarvetande samt andlig healer och hittas bland annat på Tarotguiderna.se Jag har god erfarenhet av och är specialiserad på vägledning för tvillingsjälar och andra med avancerad själsrelationer och på hur man kan arbeta för att komma i sin själs kraft och få ordning på både sitt liv och sina relationer.

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke