Orakelbudskap helgen 18-20 oktober 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Allt som glimmar är inte guld – det kan glittra och vara begärligt men när det kommer närmare omkring kan det dölja en helt annan och mindre attraktiv verklighet – eller med andra ord: på något område och i någon bemärkelse, mer eller mindre, ser vi inte saker och ting för vad de verkligen är.

Istället är vi förblindade av vad som verkar vara, kanske förförda av ytan eller “bara” aningslösa och naiva. Men skenet kan bedra och nu är det dags att bli varse om det.

Uppmaningen är att se hela verkligheten, att inte försköna eller blunda för den utan att se allt som är, både yta och djup, paketering och innehåll, fram och baksida, utan omsvep och att sedan ta oss en funderare – meditera på – om vi verkligen är förtjänta av och vill ha det vi ser i vårt liv.

När vi inte längre behöver tampas med det som är bedrägligt, saknar substans eller på annat sätt slukar vår energi och inte ger någonting tillbaka, kan vi frigöra och lägga våra krafter och resurser på det som verkligen har potential. 

Då har vi också en mycket större möjlighet att förverkliga det som är vår väg i livet, när vi inte låter oss avledas och störas av sådant som inte tillför någonting eller på annat sätt distraherar. 

Många gånger kan vi vara lojala mot någonting som inte förtjänar vår lojalitet och det kan vara svårt att släppa taget också om det som håller oss fångna och hindrar oss från att utvecklas – men det måste ske om vi ska komma vidare med våra liv.

Nu är en bra tid att se över gamla föreställningar, idéer och förhoppningar som gör oss blinda och hindrar oss och göra oss av med dem en gång för alla.

När detta sker bereds plats för någonting nytt, bättre och mer välgörande än innan så det finns ingenting att förlora.

Allt som behövs är ditt mod, din intention och din uthållighet.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

 

Den gyllene nyckeln

Den gyllene nyckeln är en metod, en enkel metafysisk teknik att använda i alla situationer som på något sätt är problematiska och utgör en utmaning, när vi på ett eller annat sätt känner att någonting är oss övermäktigt.

Oavsett om vi är medvetna om det eller inte skapar vi eller håller vi liv i våra problem med våra tvivel, rädslor, pessimistiska förväntningar och begränsande tankar och föreställningar och den gyllene nyckeln går ut på att vi istället för att älta problemet fokuserar på en andlig sanning.

Rent konkret går det till så att när du blir medveten om att du oroar dig, grubblar eller inte kan sluta tänka på dina svårigheter istället stoppar dig själv och börjar affirmera någonting som dels tar dina tankar ifrån upptagenheten med problemet, dels representerar en verkligheten där problemet inte finns.

Gör sedan detta konsekvent och så länge och ofta det behövs, så kommer du att uppleva hur problemet antingen löser sig självt och/eller att du blir inspirerad och vägledd till idéer och situationer som bidrar till dess lösning.

Med den gyllene nyckeln kan du lösa upp varje problematisk omständighet, situation eller svårighet under förutsättning att du går in för det och gör det helhjärtat. Och om du åtminstone lägger samma energi på det som du innan lagt på att oroa dig så kommer du garanterat att få resultat.

Ältande av ett problem är ett sätt att befästa det. Också att berätta om sina problem för folk, såtillvida det inte är absolut nödvändigt och i direkt syfte att få hjälp, är tyvärr bara ett sätt att permanenta dem – ju fler människor som tänker på dina utmaningar och tillför dem sin energi, även om det är form av sympati, desto svårare blir de att lösa.

Därför kan vi också hjälpa inte bara oss själv utan också andra genom att istället för att tänka på deras svårigheter använda oss av den gyllene nyckeln.

Vad är det då för affirmationer som lämpar sig till detta?

Den ursprungliga versionen av den gyllene nyckeln kommer från en modern kristen mystiker vid namn Emmet Fox som föreslog tankar på Gud och Guds kärlek, som till exempel: Gud är kärlek; Gud är glädje; Gud är livet; Gud är allt som är; Gud är hälsa och välbefinnande.

Många har dock svårt för ordet Gud eftersom de inte kan komma förbi den kristna religionens version av vad Gud är, men det går alldeles utmärkt att byta ut ordet – det är när allt kommer omkring bara ett ord – mot vad som helst som för dig representerar livets godhet och den högre kraft som både är skapelsen och genomsyrar den, beroende på hur just ditt trossystem ser ut.

Kalla det Livet, Universum – eller vad du vill.

Andra varianter är att fokusera på den egna själen och det högre jaget. Det är numera sådana affirmationer som jag jobbar mest med och upplever som effektiva.

Ytterligare en annan variant kan vara att affirmera någonting i stil med “allt som sker i mitt liv sker alltid till mitt högsta bästa” eller “i varje ögonblick och varhelst jag än befinner mig, har jag alltid allt jag behöver” – men det förutsätter att du när du säger “jag” inte i första hand identifierar dig med och menar ditt ego. 

Ett annat sätt kan vara att fokusera på ett mantra för att avleda tankarna från att hålla liv i problemen – och förslag på effektiva sådana finns under rubriken “resurser” till höger upp här i bloggen. 

Vad du än väljer har du inget att förlora. 

Pröva!

Och hör gärna av dig och berätta hur det går – behöver du dessutom lite vägledning hittar du mig på Tarotguiderna. Scrolla ner så hittar du länk till mina aktuella arbetstider. 

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot oktober 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

Både inledningen och den övergripande energi för månaden har ett till synes jordnära drag med en betoning på det praktiska livet med allt vad det innebär, men hemligheten, framförallt med de första tio dagarna, är att det är grundat i en spirituell verklighet. Energin ligger nu för att allt kommer samman och ordnar upp sig precis som det ska i en mycket fin anda, med trygghet och stabilitet på områden som framförallt har med familj och ekonomi men även hälsa att göra.

I någon aspekt eller utsträckning har detta att göra med en känsla för helheten som vi tillägnat oss och lever efter, att vi förstår relationen mellan det inre och yttre, att vi förstår och tagit ansvar för att vi har det liv vi tänkt och känt fram, även om vi inte varit medvetna om det tidigare.

I karriär och arbete ser det ut som vi sitter säkert på vår plats och att det inte finns mycket att oroa sig för, tvärtom. För den som funderar på att göra slag i saken och starta eget, kan tiden vara nu.

På den ekonomiska fronten kan det bli ett tillskott utöver förväntan och det kan ha att göra med någonting som har kopplingar bakåt – som ett arv, aktieutdelning, försäljning av ett hus eller  liknande.

Vad gäller kärlek och relation kan den som är singel möta någon i samband med en arbetsresa eller annat arbetssammanhang, det kan vara någon du plötsligt får upp ögonen för som funnits runt dig under en längre eller kortare tid men som du inte sett förut. Oavsett var du träffar personen behöver du inte leta, ni kommer att mötas – under förutsättning att du är på rätt plats vid rätt tidpunkt… och bästa sättet att vara det är att lyssna på och följa sin själs röst och vägledning.

Den som har haft en problematisk situation i en relation kan behöva rikta fokus mot sig själv istället för den andre: vad är det du gör och inte gör som bidrar till att saker är som de är?

Ju mer du är i din själs kraft och energi, ju mer du är öppen för din högre vägledning, desto enklare och vackrare blir livet. Den fina energin de här första dagarna kan bero på att du har ögonen öppna för magin och den andliga verkligheten i vardagen, vilket ger utdelning på alla plan. Om du inte har det så är tiden nu att börja.

11-20 

Under månadens mitt är det någonting som tidigare och fram till nu kan ha vållat känslomässig smärta som det nu är möjligt att klippa eller på annat sätt vara färdig med. Det kan ge upphov till tårar eller sorg på grund av djupet av känslorna kring situationen, besvikelse eller insikten om att någonting är över. Men kom ihåg att detta bara är vägen till en lyckligare tillvaro, en nödvändig passage för att lägga någonting som inte varit bra för dig eller plågat dig bakom dig. Du är färdig med det som inte längre tjänar dig. Det kan för ett ögonblick kännas som allt gått förlorat, men det är inte fallet. Det är mycket bättre att ta detta nu än att dra ut på det – bättre med en kortvarig och övergående smärta än en utdragen plåga.

Vad gäller arbete och karriär talar denna energi om möjligheten att lämna ett jobb – oavsett hur eller varför är det därför att förändring är nödvändig och också här är det viktigt att komma ihåg att vad det än är så kommer det leda till någonting bättre.

Vad gäller ekonomi kan energin komma till uttryck i nödvändigheten av att göra sig av med sådant som tickar utgifter men inte ger någonting tillbaka – vilket kan innebära såväl investeringar som situationer och människor. Det kommer bereda vägen för hälsosammare finanser framöver.

I kärlekslivet kan det i allra högsta grad handla om att göra slut på en förbindelse som vållat smärta. Men alternativet kan om det är möjligt också vara att göra slut på ett mönster i en pågående relation som varit plågsamt – om båda vill och är villiga att göra jobbet så kan det gå att rädda förhållandet.

Om det dock skulle bli slut är det viktigt att titta på vad som hänt och hur det har uppstått – detta för att kunna läka och helas och på så sätt undvika att det händer igen.

På det inre och andliga planet kan dessa dagar handla om att släppa taget om gamla och begränsande idéer och föreställning och istället skapa nya som kan bana väg för en bättre tillvaro. Ha tillit och affirmera gärna: allt som sker i mitt liv sker alltid till mitt högsta bästa.

21-31 

De sista tio dagarna av månaden präglas återigen av en fin balans, framförallt mellan manligt och kvinnligt och på det känslomässiga planet och allt annat som har med hjärtats angelägenheter att göra. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att det är begränsat till romantik – snarare tvärtom. Om en man uppenbarar sig och är med i leken är det en man med mognad och empatisk förmåga som kan finnas till för dig med sin vänlighet och medkänsla. Det kan vara en far eller en fadersfigur eller någon annan som kan ge råd och omtanke utifrån sin visdom och sitt djup. Om det mer handlar om energin så kommer den att finnas där för dig att tillgå, antingen inom dig eller på något annat sätt. Huvudsaken är att dagarna kan präglas av ett element av sann och äkta kärlek. Det är en tid att vårda och bli omvårdad på.

Inom karriär och arbete kan dagarna innebära en fingervisning om att du måste arbeta med någonting som du älskar och brinner för och många gånger också i egen regi, det vill säga genom att driva egen verksamhet. Om du inte gör det och trivs med situationen och känner att det verkligen är din väg att vara anställd så är detta inte till dig, men för dig som resonerar med detta är det en bekräftelse att du behöver röra dig i den riktningen om du inte är där än.

Den som driver eget kan mycket väl få uppleva att det går bra nu och att ekonomin får sig ett uppsving, framförallt för den det har varit aningens trögt. Den som överlag har en problematisk sits vad gäller finanserna kan behöva se över sitt tankemönster och sina föreställningar kring vad pengar är: en energi som kan manifesteras. Genom att göra inre justeringar kan förloppet förändras.

Vad gäller kärlek kan den som är singel eventuellt stöta på någon i sammanhang som har med metafysik att göra eller är kopplat till vatten på något sätt. Denna person torde i så fall vara balanserad och kärleksfull. Den som redan är involverad i en etablerad relation har tillsammans med sin partner en potential att nå en ny nivå av förståelse för varandra och kanske till och med förnya löftena er emellan.

Den som söker efter svar kan hitta dem närmare än förväntat, till exempel i en bok som redan finns på hyllan hemma eller under meditation. Ge plats för din intuition att komma till tals och vägleda dig dit du behöver och ska.

Övergripande energi hela månaden

Under denna månad är det någonting som tar sin början som mycket väl på sikt kan komma att ha påtagliga och konkreta konsekvenser och resultat i förlängningen om energierna stödjer för övrigt. Det kan mycket väl handla om belöningar för ett gott arbete som för med sig nya öppningar och begynnelser, framförallt på områden som har med arbetsverksamhet och finanser att göra. Det är alltså en god tid för att påbörja någonting och även om det är förenat med vad som kan verka vara en – välavvägd – risk har det potential att löna sig med tiden. Självklart inte utan en vidare insats, men dock.

Den som har haft problem med sitt arbete eller verksamhet kan komma att lägga det bakom sig i betydande del och därmed röra sig vidare in i en situation där det finns lösningar. För vissa kan energin också innebära en löneförhöjning, befordran eller ett byte till ett nytt jobb eller till och med en ny bana och karriär – om inte helt och hållet eller riktigt än, så ändå i den riktningen på ett lovande sätt. Tiden är mogen för att vidta mått och steg för förbättringar i ett längre perspektiv, så ta vara på tillfället om det är applicerbart.

Ekonomin på det stora hela bådar också gott. En möjlighet kan göra entré efter en viss väntan och fördröjningar. Tidigare investeringar kan ge utdelning.

Dessa positiva potentiella utvecklingsmöjligheter kan realiseras med fokus och av att vara grundad. Meditation är ett ypperligt hjälpmedel för att uppnå detta. Om det är ytterligare någonting du behöver för att vara i optimal balans och harmoni så kan örter och även kristaller eventuellt vara till nytta – allting som har en koppling till jorden på något sätt.

Denna månaden bär med sig ett frö som kan växa till en livskraftig planta eller till och med ett träd med rätt omvårdnad och näring. Slarva inte bort tillfället.

Ha en fantastisk oktober!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap helgen 27-29 september 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Ojojoj vad tiden rusar iväg. Märkte plötsligt att jag inte meddelat mig på bloggen sedan september månads tarot, så här kommer en kort hälsning med ett orakelbudskap. Hoppas det ska passa!

När vi tappar kontakten med vårt sanna jag och vår inre vägledning, förlorar vi många gånger också sikten. Även om att vara i sin själs energi inte handlar om att försöka klura ut och stirra sig blind på framtiden eller vägen dit, så behöver vi en slags inre vision om vart vi är på väg.

Det behöver inte vara en tydlig eller detaljerad bild – tvärtom handlar det snarare om en känsla, eller en aning, en slags visshet att “här, här går vägen”. Man kan kalla det för intuitionen, själens röst. 

För att höra vår själ och få tillgång till vårt högre jags vägledning och vision för vårt liv behöver vi vara uppmärksamma och lyhörda. Det är vi inte när vi är fullt upptagna med att tänka eller fylla oss med omgivnings tjatter i vilken form det än må vara. 

Uppmaningen är att här och nu göra någonting som skapar inre stillhet och utrymme åt vår själ att komma till tals, att ge den en chans att göra sig hörd.

Meditera, sjung eller lyssna på ett mantra, ta en promenad i naturen, ett bad – eller bara slut ögonen några minuter och släpp uppmärksamheten på det som pågår runtomkring eller i din mentala apparat. Andas. Fokusera på andetagen om du behöver någonting att fokusera på och låt tankarna löpa förbi utan att nappa på deras inviter att hänga på. 

Gör detta till en vana om du inte redan har gjort det. En stund eller ett par om dagen då du helt och hållet öppnar upp inåt och släpper taget om allt annat, kan på sikt ge stora resultat. 

På lördag 28:e september är det nymåne 5 grader i Vågens tecken klockan 20.26. Solen, Merkurius och Venus befinner sig också alla i Vågen så dess egenskaper är extra poängterade nu: det handlar om frid och fred, diplomati, balans, harmoni, skönhet på ett högre plan & inifrån och ut, rättvisa – andra människor i våra liv och våra relationer till dem. Vågen är det tecken i zodiaken som handlar om att relatera. Venus härskar dessutom över Vågen vilket ytterligare förstärker detta fokus.

Nästa vecka kommer månadens tarot för oktober. 

Jag spår och vägleder på Tarotguiderna både fredag och lördag kväll. Varmt välkommen att ringa in. 

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot september 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

Månaden kan börja med förändringar eller varsel om kommande förändringar som ligger runt knuten och det är med stor sannolikhet på någon nivå kopplat till att vi behöver välja vilken väg vi vill och ska ta med våra liv – ska vi vara rationella och logiska och göra det vi alltid har gjort och det som konventionen påbjuder och andra förväntar sig av oss eller ska vi lyssna på vår inre röst och högre vägledning utan att snegla på vad andra eventuellt kan tycka och ha för synpunkter på vad vi gör?

Om det är någonting med arbetet som är utmanande eller känns obekvämt så kommer det mycket troligt att ge med sig med ens beslutet är fattat eftersom det kan öppna upp för en gynnsam utveckling.

Någonting som verkar vara negativt kan också visa sig vara en så kallad förklädd välsignelse – det ligger inte en hund utan en diamant begravd i det som sker som kan dyka upp lite längre fram på vägen. 

Att fatta beslut kan också vara kopplat till ekonomin och finanserna. Pengar ser att ut kunna komma in genom någon form av partnerskap. 

Även på relationsfronten handlar det om att välja väg, att följa hjärtat eller hjärnan, framförallt om det är skakigt. Det kan ligga för en ny relation i antågande – eller en återkoppling vad gäller en gammal – men mest av allt finns det ett fokus på kärlek, som ju inte alltid nödvändigtvis innefattar en faktiskt person utan kan ha att göra med vår förmåga att älska, att ha kärlek både för oss själva och andra. Dela med dig om du har i överflöd – så får du än mer åter.

På det spirituella planet så kan en mentor antingen dyka upp eller vara på ingående. I vår andliga utveckling kan vi många gånger behöva en viss vägledning av någon som har “gått före” – det är dock inte samma sak som att lita blint på någon – stäm hela tiden av med ditt eget inre – och om du inte vet hur du gör det kan det vara dags att ta reda på det/lära dig! 

Det kan finnas en längtan inom dig, och kanske projicerar du den på någon som du tycker att du saknar, men det finns en stor chans att det är dig själv du längtar efter. Hela, harmoniska, i balans och tillfredsställda ska vi kunna känna oss oavsett om vi ha en annan fysisk person i vårt liv eller inte. 

11-20 

Någonting har inte utfallit eller blivit som beräknat – och nu är det dags att plocka upp bitarna eller sig själv och röra sig framåt. Det kan handla om en förlust eller missräkning som ligger en bit bak i tiden men där känslorna fortfarande dröjer sig kvar. Nu är det dags att släppa dem. Vi ska inte förtränga våra känslor, men det är heller inte meningen att vi ska klamra oss fast vid och vältra oss i dem. Risken är om vi gör det att vi håller dörren till nya upplevelser och erfarenheter och även människor stängd. 

Vad gäller arbete och karriär så tar det tid för saker och ting att hamna på plats. Det kan finnas någon form av försening eller bakslag som gör ett behov av att “göra om och göra rätt” – att försöka igen. Den som känner sig utbränd, trött och likgiltig och saknar entusiasm för sitt arbete är förmodligen inte på sin rätta plats. Den som ser slutet på en arbetssituation kan också tänka i sådana banor – det kommer någonting som har potential att vara mycket bättre efter detta. Blicka framåt istället för bakåt. 

Ekonomiskt kan det kännas en aning tajt men det är inte helt säkert att det verkligen är det utan kan mer handla om att vi är vana vid att tro att vi måste ha si och så mycket för att vara trygga – när det i själva verket inte alls är så och vi klarar oss bra på det vi har här och nu. Var inte rädd för utgifter som kan leda till genererade inkomster. Om det är knapert kan du kanske vara tvungen att hitta ett sätt att tjäna mer pengar på om det är akut, men i det längre loppet är det en bra idé att syna dina föreställningar om ekonomi, pengar och din förmåga och rätt till välstånd. 

I kärlekslivet kan det finnas besvikelse och någonting kan vara över – men det behöver inte vara slutet utan kan vara början på någonting annat som ligger i beredskap och som inte kan komma fram annars. Vi tror att vi vet hur livet ska vara och blir upprörda när det inte går efter ritningarna eller planerna, men faktum är att det kan vara så att vi begränsar oss med våra förutfattade meningar och blockerar någonting som i själva verket skulle vara betydligt bättre. 

Undvik att vara hård mot dig själv och att istället vara förlåtande. Vi gör alla så gott vi kan utifrån de vi är i varje givet ögonblick.  

21-30 

En tidigare missad möjlighet kan återigen dyka upp och talanger och förmågor som legat i träda kan komma till användning och bli aktuella igen. Genom det kan också tidigare ansträngningar komma att ge utdelning, nu eller lite senare. 

Någon från det förflutna kan dyka upp och bidra med energi, inspiration och stöd. Det kan också vara dagar då minnen av svunna tider stiger till ytan och det kan handla om att inte helt förlora sig helt i nostalgi och tankar om förr och att det skulle ha varit så mycket bättre då. 

Kreativa sysselsättningar kan frodas och kryddas av en livlig fantasi, kanske med rötter i barndomens landskap, och har dessutom en viss chans att bli mötas av framgång och god ekonomi om förutsättningarna i övrigt backar upp. En tidigare kollega eller någon annan som är relaterad till tidigare arbetsliv kan dyka upp och vara en dörröppnare eller på annat sätt presentera en möjlighet. 

Vad gäller kärleken kan en tidigare flamma återkomma och det kan finnas utrymme för att återuppta ett förhållande om så önskas och är det rätta. Det kan också vara en vän från förr vars väg du korsar som har goda nyheter om någon du har ögonen på. 

Generellt finns det en energi av att se över, återgå till och återanvända någonting vilket ju kan ske på flera olika sätt. 

Övergripande energi hela månaden

Precis som de första tio dagarna i viss mån antydde kan månaden i sin helhet utgöras av ett slags vägskäl och det kan finnas en osäkerhet över vilken väg som är den rätta eller bästa att ta. Avgörandet kan komma att skjutas på framtiden på grund av att det finns någonting som inte är tydligt eller som vi inte vill se. Det kan handla om en situation där det uppstått en tillfällig vapenvila eller ytlige lösning och att vi nöjer oss med det emedan det underliggande problemet fortfarande finns kvar.

Det kan vara rädslor som ligger bakom detta och gör oss oförmögna att fatta ett beslut. Den som trots detta agerar kan vänta sig att situationen vänds till deras fördel. Att skjuta upp beslutet är alltså inte att önska eftersom det är bara på så sätt det går att röra sig framåt med full fart. 

Vad gäller arbetslivet kan förhandlingar stranda och lösningen kan vara att inkalla en tredje part. Den som sökt ny tjänst eller någonting annat arbetsrelaterat kan få vänta, det är inte avgjort än, och vad gäller ekonomin kan någonting behöva åtgärdas. 

I relationer kan saker och ting ha hamnat i någon form av låsning gällande ett dilemma. Om ni inte kan lösa det behöver ni kanske en paus, antingen från varandra eller från att försöka få till det. Ni kan då komma tillbaka till vad det nu handlar om senare med förnyade krafter och ett fräschare perspektiv. Detta behöver inte betyda skilsmässa eller separation, men sätter fart på energier som blivit stillastående. 

Meditation – alla typer – är ett utmärkt sätt att ta en paus och komma igen på, och rekommenderas varmt. Alltid, men ibland särskilt, som nu. 

Ha en fantastisk september!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Mul mantra – bränn karma

Mantran är ypperliga redskap och verktyg för andlig utveckling som kan användas på flera olika sätt.

Enklast uttryckt höjer det vår personliga vibration om vi fokuserar på det/sjunger med.

Detta har bland annat att göra med att de flesta av oss har en benägenhet att tänka för mycket. Vi försöker lista ut hur det ska bli och hur vi ska förhålla oss, vi analyserar, grubblar och vrider och vänder på det mesta med vår mentala apparat tills vi blir helt utpumpade eller olyckliga. Eller så kan vi inte låta bli att älta det som redan har varit och som vi inte kan göra någonting åt.

Att då använda ett mantra för att låta bli att pilla på allt med vårt intellekt är ett utmärkt sätt att bana vägen för en ny och bättre väg eftersom det “rycker upp oss” – höjer vår vibration. Men det betyder självklart också någonting vad det är för typ av mantra som vi använder.

Mul Mantra sägs förändra vårt öde från att vara någonting vi inte kan påverka till att bli någonting som vi själva skapar, vilket man på sätt och vis kan säga är samma sak som att bränna karma.

För att det ska hända något så behöver man vara flitig – en stund varje dag åtminstone. Det är inte alltid det händer någonting banbrytande på en gång, men den som är ihärdig kan få se resultat på sikt. 

Själv kan jag spela den här inspelningen om och om igen. 

Pröva!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot augusti 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

Månadens första dagar kan för vissa innebära någon form av motstånd, utmaning eller störning, någonting som rubbar en tidigare harmoni. Det behöver inte vara dåligt utan kan betyder att det är dags att ta saker och ting till nästa nivå – vilket är den naturliga utvecklingen om det som dyker upp blir hanterat på ett konstruktivt sätt.

Det som sker kan dyka upp i form av konkurrens eller att någon eller någonting gör anspråk på det som du ser som ditt och du kan komma att behöva vara tydlig och skarp med vad som är rätt för dig. Låt dig inte pratas omkull eller manipuleras med. Du har definitivt det som krävs för att klara av situationen på ett för dig fördelaktigt sätt. Det kan komma att uppta din tid så var vaken på att inte ge det mer uppmärksamhet är vad som krävs eller är nyttigt för dig.

Gäller detta arbete så försök att bevara fokus på det du gör och inte vad andra eventuellt har för sig, så att du inte blir avledd från din väg utan kan hålla din linje. Det du gör kommer att ge frukt och bli belönat så länge du inte tappar bollen så att säga.

Om du kämpar med finanserna ska du inte gripas av panik utan bevara lugnet. Är det kärvt är det med stor sannolikhet tillfälligt och att agera med frenesi eller ekonomisk ångest gör bara saker värre.

I kärlekslivet kan det se ut som den du är intresserad av eller tillsammans med blir uppvaktad eller att du har en rival men chansen är stor att det ser annorlunda ut än vad det egentligen är frågan om. Det är inte tillrådligt att göra sak av det hela, att gå igång känslomässigt, framförallt inte när det saknar grund men även om det mot förmodan skulle ha det . Blir du däremot triggad kan det såklart vara en bra idé att titta på varför och kanske göra någonting åt det, om det är någonting som behöver läkas eller transformeras.

Konkurrensen kan också handla om jobbet som lämnar alltför lite tid att vara tillsammans på och där kan det handla om att aktivt behöva gå in och skapa utrymme.

Med det här som pågår är risken att du slarvar med dina andliga övningar – undvik det. Vardagen kan lät ta över med sina bekymmer men bästa sättet att bemöta och hantera dessa utmaningar är att ha en stabil inre andlig grund att stå på. Vad som är händer här så kan du hantera det och bli starkare och mer harmonisk än förr.

11-20

Energin för månadens mitt är mycket fin och berättar att det som eventuellt utmanade och kändes svårt i början löses upp på ett alldeles utomordentligt sätt. Här finns det ny kraft, entusiasm, kreativitet och förändring till det bättre.

Någonting som kan ha varit prövande under en längre tid och inte bara månadens början kan ge med sig också. Det kan uppstå synkroniciteter och att du får uppleva att du finner det du söker och vill ha. Vinnlägg dig om att vara positiv och ett gott humör. Saker och ting rör sig åt rätt håll.

Det finns en vink om att det kan handla om resa i allmänhet men det kan också vara kopplat till jobbet. Arbetet bör flyta på bra och du kan komma att få goda nyheter på något sätt. Den som väntar på resultatet av en arbetsintervju kan till exempel få reda på att den fått jobbet.

Flytet gäller även ekonomin – vilket dock inte betyder att det bör spenderas på ett slösaktigt sätt.

Kärlekslivet kan också vara förknippat med resa eller förflyttning. Det kan vara under sådana omständigheter någon ny kommer in i bilden och/eller i samband med arbete. De som redan är i en relation kan komma att antingen arbeta eller på annat sätt spendera en hel del tid tillsammans. Det kan uppstå meningsskiljaktigheter, men det är ingenting allvarligt eller djupgående.

På det andliga planet är den största utmaningen att inkorporera allt som du har tillägnat dig så här långt. Det kan också vara dags för dig att komma ur den “andliga garderoben” – att förstå att din tro är ditt liv och ingenting att smussla med.

21-31

Under månadens tredje del kan det finnas en man – eller en manlig energi om det inte finns en person – som representerar visdom, medkänsla, känslomässigt djup, kreativa talanger och medial förmåga, fantasi och känslighet.

Är det en faktisk man så är han mogen och kan vara lyssnande och stödjande och ge bra vägledning eller råd. Annars kan det vara så att du har den här energin att ge dig själv eftersom vi alla har både en manlig och kvinnlig aspekt av oss själva.

Vad gäller arbete och karriär finns ett fokus på egen verksamhet. Är det nu det är dags att ta nästa steg i att förverkliga en utveckling i en sådan riktning eller till och med göra slag i saken? Annars i varje fall sätta intentionen att det är dit du ska? Energimässigt kan du ha stöd för det om det ligger på din väg. 

Den som har egen firma eller företag bör ha goda dagar med en verksamhet kan frodas på ett sätt som visar sig i ekonomin, framförallt om affärerna har befunnit sig i en svacka. Den som har finansiella bekymmer gör bäst i att titta på sina tankeprocesser. Det kan finnas någonting där att justera. Det kan vara bra att komma ihåg att pengar är energi och att se upp med att förväxla källan med kanalerna. Källan är outtömlig medan kanalerna kan växla, om ett flöde stryps kan ett annat öppnas. 

Jag har alltid allt jag behöver” kan vara en kort affirmation att använda för den som behöver re-fokusera tankarna. 

I kärlekslivet finns en öppning att möta någon i sammanhang som har med metafysik eller vatten att göra. Den som redan är involverad i en relation kan få uppleva hur du och din partner når en ny nivå av förståelse för varandra och kanske kan ni också förnya era löften. 

På den andliga fronten finns en påminnelse om att allt du behöver veta finns inom räckhåll. Svaren finns inom dig och kan komma till dig genom en bok, någonting du hör eller helt enkelt genom att du lyssnar inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning, att göra dig medveten om vad du behöver veta och göra och att tala till dig så att du förstår. Och var sedan vaken och öppen för att höra. 

Övergripande energi för hela månaden

Under hela månaden finns det ett fokus på att lära sig nya saker. Det kan vara studier eller praktiskt, workshops, föreläsningar, heltidsstudier – vad det än är som gör dig bättre och skickligare på det du gör eller vill göra. Det finns också möjligheten att förvandla en hobby till huvuduppgift och en ny karriär eller i alla fall sätta några frön i den riktningen för framtiden. 

För en del kan detta också vara att bli given utökade arbetsuppgifter och på så sätt lite grand ge sig ut på djupt vatten för att växa i uppgiften. Ha förtroende i så fall för din kapacitet att klara av det som ålagts dig. Har du entusiasm och en villighet att lära kommer det gå utmärkt. Erfarenhet är det du skaffar dig. 

För den som studerar kan det komma finansiell hjälp eller bistånd. Den som arbetar på nya projekt kan också vänta sig finansiellt stöd. Men det är inte en tid att investera på i första hand eller för att göra några större förändringar på det finansiella planet. Inte heller är det läge att vara extravagant med några större inköp eller lyxkonsumtion. Pengarna ser ut att räcka men det blir bättre längre fram. 

I kärlekslivet ser det ut som det finns ett behov att vara vaken på de små detaljerna som kan förhöja känslan av samhörighet för de som är i en relation. Det kan också dyka upp möjligheter att göra nya erfarenheter tillsammans. Låt inte arbetsbörda stå i vägen för att tillbringa tid med din partner.

Den som är singel kan troligast hitta någon som det stämmer med i studie- eller utbildningssammanhang eller vad som helst som har med att lära sig någonting nytt att göra. Kan även vara arbetsrelaterat. Detta sker om det sker troligtvis i slutet av månaden, med tanke på att energin ligger för att träffa någon i den sista tredjedelen också. 

På det andliga planet, basen för allt, gäller att göra sak av att vara här och nu. Att praktisera närvaron. Det är där allting blir till och är möjligt. 

Ha en fantastisk augusti. 

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månförmörkelse i Stenbocken 16 juli 2019

Den 16 juli kl 23.31 svensk tid har vi en partiell fullmåneförmörkelse då solen befinner sig i Kräftan 24 grader och månen i Stenbocken 24 grader.

Förmörkelsen är en kulmination av den energi som tog sin början med den totala solförmörkelsen vid nymånen den 2 juli (som jag har skrivit om här).

Den är också upptakten till den stora planetariska händelse som kommer att utspela sig i Stenbocken i januari 2020 i form av en månförmörkelse med å ena sidan Pluto, Saturnus, södra noden samt solen och även Merkurius i mer eller mindre exakt konjunktion i Stenbocken med Jupiter under uppsegling samt å andra sidan månen och den norra noden i opposition i exakt konjunktion i Kräftan.

Detta är en mycket unik konstellation och erfarna astrologer pratar om att det kommer innebär upptakten till en vändpunkt för hela mänskligheten. Saker och ting håller på att förändras, på djupet och för alltid, alla kommer att påverkas, en del av vår värld och vi själva håller på att förändras permanent.

Vi kan inte kan se det riktigt än bland annat eftersom framförallt Saturnus och Pluto för tillfället befinner i retrograd (från jorden sett ser de ut att gå baklänges, något de såklart inte gör i realiteten) vilket gör att vi inte kan urskilja tydligt vad det är som händer men vi kan känna och vi vet på ett intuitivt plan att saker och ting håller på att skifta och att det inte finns någon väg tillbaka.

Förändringarna utspelar sig också i djupet av vårt inre, i delar av oss som så småningom kommer skapa en ny verklighet och det som kommer upp i ditt personliga liv nu kommer med största sannolikhet vara en stor del av temat genom hela 2020 men också vara en plattform för resten av ditt liv.

Saturnus, Pluto och södra noden tillsammans med månen i Stenbocken väcker gamla begravda rädslor, från detta liv och tidigare liv, någonting som är ligger djupt i ditt undermedvetna kan komma upp i ljuset och förmörkelsen kan aktivera en helt ny nivå av känslomässig utrensning och av att släppa taget.

Det kan upplevas som en så kallad helandekris, ett första led i en läkning då saker och ting kan kännas värre innan de blir varaktigt bättre än någonsin förr.

Ge dig själv tid och utrymme att arbeta dig igenom detta. Hitta ett sätt som fungerar för dig att hantera känslorna. Om det är att djupandas, gå loss på en boxningsboll, ta en springtur eller meditera eller vad det nu kan vara – kom ihåg att känslorna bara är energi som behöver släppas fri. Lyssna till din intuition och se upp med aggressioner eller att tappa kontrollen.

Det kan också kännas som någonting håller på att dö eller dör, men det ska inte tolkas bokstavligt utan metafysiskt. Saker och ting måste “dö” för att någonting nytt ska kunna födas, det sker hela tiden i naturen och våra liv.

Efter den här utrensningen kommer du ha en förnyad kraft.

Stenbocken styr vår mission och destination i det här livet i form av hur det tar sig utryck vad gäller arbete, karriär och finanser, det vi är här på planeten för att göra.

Fokuset är framtida och yttre säkerhet genom genom att nå våra mål och bli erkända för det, genom att ha framgång. Men vi är bara verkligt framgångsrika om det vi gör känns meningsfullt och tillfredsställande och detta är en tid att göra nödvändiga förändringar så att du manifesterar bara det som ligger i linje med din mission och själs väg.

Med Stenbockens kommer en uppmaning att ta våra mål och strävanden till nästa nivå. Vi ska bli mer medvetna och ta det fulla ansvaret för vårt eget liv, för våra handlingar och vår val – det handlar om att bli en auktoritet och styra över våra egna liv.

Stenbocken representerar ledarskap, förmågan att fatta förnuftiga beslut, ta hand om och följa upp åtaganden och skyldigheter och att ha siktet inställt på att få framgångsrika resultat.

Ha tålamod. Det tar tid och uthållighet, beslutsamhet och disciplin är viktigt nu, det är Stenbockens egenskaper och krav för att få resultat.

Resultat blir det om arbetet görs.

Det är i sig ingenting nytt, men nu när Pluto är med i bilden gäller inte det gamla konventionella sättet att skapa den trygghet och säkerhet som Stenbocken eftersträvar längre – genom att arbeta i sitt anletes svett med vad som än gav inkomst och spara till pensionen.

På ett sätt kan man säga att denna förmörkelse handlar om att växa upp, om mognad och att skapa trygghet och säkerhet genom att bli och vara de vi verkligen är. Vi kan inte längre skjuta på att ta det fulla ansvaret för hela vårt liv genom att lyssna på vår inre vägledning och göra det vi är kallade att göra, det vi älskar i djupet av oss, det som är vår gudomliga mission.

Stenbocken kan gränser så tiden handlar också om respekt, för andra och sig själv. Det finns också en betoning på auktoriteter, vilket inkluderar fadersgestalter och mentorer – det är en bra tid att skaffa eller vara en sådan. Det är också en bra tid för att hela alla former av konflikter eller liknande i sådana typer av relationer och förhållanden så att de balanseras och blir mer jämlika och harmoniska.

Stenbockens skuggsida är bland annat ett tvångsmässigt behov av att ta åt sig äran för någonting eller att vara i överdriven kontroll. Se upp med det och med att vara alltför seriös, att glömma att koppla av och ha roligt. Var flexibilitet och undvik att vara rättfärdigande eller pessimistisk.

Det som pågår i Kräftan på motsatta sidan av zodiaken kan göra att vi vill dra oss undan, ta en paus, ta hand om vårt inre. Energin kan vara fram och tillbaka, och vi kan känna det som vi pendlar mellan det som ska släppas taget om och försvinna och de nya som ska skapas.

Du håller inte på att bli galen eller gå tillbaka i utvecklingen, istället kommer allt upp till ytan för det ska kunna, läkas, helas, rensas ut och försvinna för gott.

Släpp taget och kapitulera. Här finns möjlighet till transformation av hela livet.

Övriga transiter som är involverade i denna förmörkelse och intressanta att nämna är Neptunus i harmonisk aspekt till Saturnus och Venus.

Det bidrar med ett andligt perspektiv och en förståelse av både oss själva och det som sker och representerar den delen av oss själva som är opåverkad av skeenden både runtomkring oss och inom oss, bortom våra eventuella känslomässiga stormar – vår själ och vårt högre jag, vår känsla av att vara tidlösa varelser förbundna med en högre verklighet.

Det är genom att upprätta den inre förbindelsen och genom att nära den som vi kan navigera oss igenom det som är under uppsegling och kommer bli vår nya verklighet.

Neptunus har ett romantiskt och drömmande drag vilket också kan ge en boost åt kreativiteten och kan ge dessa kvaliteter till vad som än pågår.

Vi kan komma att ha extraordinära andliga upplevelser och göra nya andliga erfarenheter. Vår medvetenhet kan expandera och vi kan få en få en ny eller fördjupade förståelse av varför vi är här.

Neptunus representerar också förlåtelse och en hjälp att släppa taget är just att praktisera förlåtelse.

Saturnus är också i opposition med Venus som är kreativ och konstnärlig medan Saturnus gillar ordning och reda, struktur och resultat. Vi kan få uppleva begränsningar och förseningar och behöver ha tålamod och använda oss av våra kreativa inre resurser och få dem att fungera för oss på ett stadigt och flitigt sätt. Vi kan få allt att jobba för oss istället för mot oss. På så sätt tryggar vi senare resultat.

Övriga transiter och aspekter som kan nämnas är Mars som har lämnat introverta Kräftan och befinner sig i Lejonet där han trivs utmärkt, går framåt med självförtroende och styrka och kan ge av detta till oss som hjälpa till att hantera energierna i övrigt.

Uranus står still 6 grader i oxen, om det har jag skrivit här.

Slutligen är Merkurius retrograd nu och juli ut. Ta tid resten av månaden efter förmörkelsen att lyssna till din inre röst och de meddelanden som kommer till dig från din själ och ditt högre jag.

Det kommer det finnas utrymme att kontemplera eftersom månen inte kommer vara aspekterad under en liten tid, vilket betyder att den är fri från inflytanden av andra planeter. Du har möjlighet att komma till en bättre och djupare förståelse av någonting i ditt liv.

Vi behöver alla nu göra en medveten ansträngning att “komma på banan” – att förstå vad vi är här för att göra och sätta en intention att förverkliga vår själs plan.

För att hjälpa den som behöver ger jag under juli månad 450 kr rabatt på det redan sänkta priset på numerologi för den som beställer en konsultation i anslutning till denna artikel. Du kan läsa mer om vad en sådan innebär här.

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

2019-07-13 | Astrologi | 1 kommentar.

Månadens tarot juli 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

En ny cykel av våra liv är på väg att ta form. Trots att saker och ting i det yttre, runtomkring oss kan vara oroliga behöver den oron inte drabba oss. Här finns ett inre lugn med vilket vi möter det som sker i dessa tider av förändring. Ett inre lugn som är berättar att vi är förankrade i oss själva och på vår själs väg, att vi går mot en allt starkare och klarare känsla av helhet, balans och harmoni.

Det mesta bör utfalla som det ska, även om det kanske inte alltid verkar så – den underliggande energin för dessa dagar talar om att det är så det är. Vi får förlita oss på vår inre vägledning, vår intuition och vårt högre vetande för att se igenom skenet eller det som på det praktiska planet kan verka och vara utmanande.

Dubbelkolla gärna dig själv mellan varven så att det verkligen är din själ och ditt högre jag som leder vägen, inte bara i stort, utan också i smått, i de små vardagliga besluten efter som också de – sammantagna när ett läggs till ett – har ett stort inflytande på vår väg och destination.

Ha tillit och förtroende för dig själv och din förmåga och visa gärna det genom en gest som affirmerar att du har det. Det behöver inte vara storslaget och storstilat, en liten men symbolisk gest eller handling som vittnar om att du tar dig själv och din mission på allvar kan räcka långt.

Det som tar sin början här, ett initiativ, ett beslut, ett första praktiskt steg kan komma att ha återverkningar och betydelse långt in i framtiden.

Den som har jobbat fokuserat, hårt och länge, kan få se en utdelning eller belöning för sitt arbete redan under dessa dagar eller inom en snar framtid och den som inte trivs med sitt jobb ska hålla ögonen öppna efter en möjlighet som kan dyka upp om det är dags. Det kan i så fall komma att vara precis det du längtat efter eller väntat på – men du behöver vara öppen för att det kan se ut på ett annat sätt än du föreställt dig för att vara mottaglig. 

Den som driver egen verksamhet och för vilken det har varit lite trögt ett tag kan få se att det börjar lossna och röra på sig.

Dessa positiva möjligheter ligger också på området för ekonomi och det ser ut att finnas resurser till det som behövs.

I kärlekslivet kan den som inte har en partner få uppleva ett möte med någon speciell som gör entré under dessa dagar, om andra faktorer också talar för det. Det finns ett mått av synkronicitet kring mötet och kärlekslivet i stort. Den som redan är i en relation kan komma att fördjupa den och saker och ting som kan ha varit svåra eller känts som oöverkomliga skulle mycket väl kunna visa sig inte vara det trots allt.

Alla dessa positiva möjligheter och potentialer som kan komma att realiseras här beror i grund och botten på en enda sak och det är att vi är öppna och lyhörda för vår själs röst och inre vägledning. Att vi vet vilka vi är, har förstått vår i grunden andliga natur.

Den som har möjlighet gör rätt i att finnas för andra som fortfarande inte är riktigt lika lyckligt lottade och som lider av att vara utlämnade till vad som sker på ytan av livet – det kommer inte bara dem till godo utan också den som ser till att finnas till hands.

11-20 

Den fina energin fortsätter, om än på ett lite annorlunda sätt. Här kan det tillkomma bland annat en känsla av väntan och otålighet att se upp med när saker och ting kanske inte faller på plats i den praktiska verkligheten i den takt eller exakt på det sätt vi förväntar oss eller vill. Allting rör sig i rätt riktning även om det inte är uppenbart för det nakna ögat. Det kan finnas mer att göra – så se till att få de gjort istället för att tjura eller ställa till med någonting onödigt. 

Chansen att vi är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt människor är stor vad gäller vårt arbete och karriär. Det handlar om samarbete som bör förlöpa väl. Det kan också finnas jobbrelaterat resande och goda nyheter som kommer vår väg som har att göra med insatser vi har gjort tillsammans med andra vad gäller både arbetet och ekonomin.

Förväntade pengar kan komma in, det kan röra sig om löneförhöjning för den som har den typen av jobb. Om det är tillfälligt skralt i kassan ligger betoningen på tillfälligt och det är inte direkt tillrådligt att låna pengar eller utöka kreditgränser. För de allra flesta kommer det att ordna sig ändå och det snart.

Vad gäller kärlekslivet finns det fina utsikter och någonting väntar vid horisonten även om det kan ännas skakigt eller gungigt i stunden. Detta gäller både singlar och de som har en relation.

Gör ditt inre, andliga arbete. Att vara i inre balans är förutsättningen för allt. 

21-31 

Med den tredje delen av den här månaden är förmörkelserna över för den här gången, även om energierna fortfarande verkar och de här tio dagarna ser väldigt fina ut de också, med en betoning på kärlek, harmoniska relationer, delad glädje, framgång och andlig utveckling.

Det finns förnöjsamhet och välbefinnande som sträcker sig bortom bara vår relation till nära och kära, familj och vänner – det kan handla om vilken situation som helst där vi investerat vårt hjärta.

Vad gäller jobbet kan tidigare svårigheter, utmaningar och kriser lösas och sjunka undan. Kontrakt och överenskommelser kan upprättas eller äntligen signeras och spikas.

De som arbetar med klienter och kunder kan få ett tillskott av sådana genom sociala kontakter eller familjen. Det är överhuvudtaget en bra tid för att kombinera arbete med familj och/eller fritid som till exempel en semesterresa, någonting som kanske inte alltid är optimalt för alla annars.

Nya kontakter som görs kan också komma att påverka ekonomin till det bättre i förlängningen på något sätt, så var öppen.

På kärleksområdet är det fina tider för äktenskap och allt annat som har med att vara trogen och ta kärleken på allvar att göra.

Kom ihåg att praktisera tacksamhet, det är många gånger en nyckel till lycka.

Övergripande energi för hela månaden 

Över hela denna månad ligger det en energi som handlar om att någonting går mot sitt slut och någonting annat mot sin början. Vi befinner oss i en transit och kan börja göra oss redo att röra oss vidare i livet.

När det kommer till arbete och karriär ser det ut att handla om ett vägskäl. Det kan vara så att du inte kommer längre på den inslagna vägen och behöver utbilda dig eller fortutbildning eller helt enkelt byta jobb helt enkelt för att fortsätta utvecklas och avancera.

Det finns en indikation för just utbildning som ett sätt att ta sig vidare och det kan inbegripa någon form av resande – det kan också handla om andlig utveckling.

Oväntade pengar kan dyka upp och det är en bra idé att lägga det på någonting utvecklande som till exempel metafysiska studier.

Även om det ser bra ut för energierna i övrigt vad gäller kärlekslivet denna månad talar den övergripande energin om att fokuset egentligen ligger någon annanstans. Vi kan känna oss och vara mer introverta än vanligt för att vi behöver vår uppmärksamhet i vårt inre. Det är tillfälligt för de flesta.

Lyssna på din intuition och ditt högre jag, var trogen din själ och inre sanning. Det är någonting som återkommer ofta och därför kan kännas tjatigt att höra, men det är också för att det, som sagt, är det mest grundläggande för hur vi orienterar oss i och mest framgångsrikt klarar av livet. 

Önskar alla en fantastiskt fin julimånad!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Solförmörkelse i Kräftan 2 juli 2019

Den 2:a juli 2019 klockan 21.22 svensk tid inträffar en total solförmörkelse när månen är ny 10 grader och 37 minuter i Kräftans tecken.

Förmörkelser uppstår när solen och månen ur jordens perspektiv befinner sig antingen i konjunktion (solförmörkelse med nymåne) eller i opposition (månförmörkelse med fullmåne) i närheten av månens noder.

Månens norra och södra nod är inga fysiska fenomen utan skärningspunkterna mellan solens och månens bana. De färdas i opposition med varandra, som en axel, genom zodiaken. Det tar drygt 18 år för dem att gå varvet runt, vilket betyder att en månnod befinner sig ungefär ett och ett halvt år i varje tecken.

Månens noder i horoskopet beskriver vår själs evolutionära utveckling. Norra noden är framtiden, det vi rör oss mot och är menade att utveckla. Södra noden är det förflutna, de talanger och egenskaper vi har med oss in i detta livet, det vi kan och känner oss både trygga men också begränsade och tillbakahållna av. 

Vid förmörkelser kan vi uppleva den här spänningen mellan framtiden och det förflutna tydligt. Vi känner behovet av att släppa taget om det gamla för att bereda plats för det nya. 

Förmörkelser är snabba och genomgripande – som en omstart av en dator. Deras inflytande börjar ungefär en månad innan och varar som starkast ungefär en månad efter, men framförallt när en förmörkelse är aspekterad till de yttre och långsammare planeterna som denna solförmörkelse kommer vara kan dess verkningar sträcka sig upp emot 6 månader efteråt eller längre.

De innebär alltid förändring, en kraftfull ny början eller ett slut, någonting kan komma in i vårt liv och någonting kan lämna det. Det kan handla om ett vägskäl som kan ändra livets riktning och inriktning – mer eller mindre i vårt individuella liv beroende på hur förmörkelsen aspekterar vårt personliga horoskop.

Solförmörkelsen den 2:a juli är en av flera följande som kommer utspela sig utmed den axel som utgörs av månens noder i Kräftans och Stenbockens tecken.

Ett tema för denna axel är trygghet på ett fundamentalt och grundläggande plan. Kräftan har att göra med vår emotionella verklighet och säkerhet, om inre trygghet, vår kontakt med oss själva och hur vi tar hand om och sörjer för oss själva på ett känslomässigt plan, omsorg och omvårdnad. Kräftan representerar bl a hemmet, modern, barndomen, familjen och tillhörigheten till hemlandet.

Stenbocken å sin sida handlar om vår yttre trygghet, vår förmåga att försörja oss i den fysiska verkligheten, hur vi planerar för framtiden och om vad vi gör och hur vi verkar i världen. Stenbocken representerar disciplin, makt, auktoritet, institutioner och yttre strukturer överlag.

Frågor om kontroll kan komma att hamna i ljuset.

Senast denna axel var aktiverad med Norra Noden i Kräftan och Södra Noden i Stenbockens tecken precis som nu var 2000/2001. Alla som var vuxna då minns 9/11, den händelse som förändrade världen för gott och i högsta grad var relaterad till vår känsla av säkerhet och trygghet, både emotionellt och fysiskt. 

Vad som gör just denna solförmörkelse extra speciell och stark är andra transiter och aspekter som inträffar samtidigt.

Själva solförmörkelsen i sig är i aspekt till Uranus som för närvarande befinner sig i Oxen – någonting som jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg, du hittar det här – Uranus är en planet som representerar genombrott, snabba och plötsliga förändringar som kan kullkasta det rådande ge frihet till nya riktningar och vägar.

Samtidigt befinner sig den stridsbara planeten Mars i konjunktion med den mentala planeten Merkurius i Lejonet i kvadratur med Uranus – detta sammantaget ger en mycket stark eldig energi som kan vara explosiv och våldsam.

Parallellt med detta befinner sig den välgörande och expanderande planeten Jupiter i sitt eget tecken Skytten i aspekt med drömska Neptunus som också befinner sig i sitt eget tecken, Fiskarna.

När en planet befinner sig i sitt eget hemtecken anses de vara extra starka och denna aspekt sätter allt som har med själen och andlighet att göra i fokus och bäddar för ett ifrågasättande av vår tro och till och med ett byte av tro. Det ligger också för att komma till klarhet om själva meningen med själens existens på planeten.

Under hela 2019 kommer dessutom den uppfordrande planeten Saturnus som befinner sig i Stenbocken vara sig i aspekt till Neptunus – den starkaste aspekten under tiden för denna solförmörkelse vid sidan av förmörkelsen själv – och detta ger att våra drömmar och mål i livet kan komma att bli mer andliga och centrerade kring vår själs intentioner tillsammans med en ökad potential att realisera dessa drömmar och mål i den fysiska verkligheten. Om någonting inte är en del av vår själs plan eller en del av vår mission kan det däremot mycket väl komma att falla bort.

Månens Södra Nod i Stenbockens tecken är dessutom i konjunktion med Saturnus. När en planet befinner sig på Södra Noden blir dess egenskaper förstärkta så Stenbocken kommer ha ett starkt inflytande under denna förmörkelse också för att Stenbocken är Saturnus hemtecken.

Ytterligare en faktor i denna solförmörkelse värd att nämna är att den sker i aspekt till Kiron – zodiakens healer som befinner sig i Väduren – samtidigt som Mars och Merkurius också befinner sig i aspekt till Kiron. Detta anses lägga till att de närmaste 6 månaderna kan ge en fin möjlighet till djup och varaktig läkning genom kärlek och omsorg. Att börja terapi eller att ägna sig åt någon annan metod för att känna sig hel är t ex alldeles utomordentligt fördelaktigt under denna period.

Sammantaget kan den tid som nu kommer vara en perfekt tidpunkt att starta någonting nytt eller att börja om, att sätta nya mål och dra upp nya riktlinjer. Det finns i förlängningen möjlighet för genombrott och frihet, passion och entusiasm.

Därmed inte sagt att det är läge att rivstarta. Ta det lugnt i hela juli och processa det som sker,  låt saker och ting mogna fram. 

Saker och ting kan komma att hända i vårt yttre liv och i världen de närmaste åren, kanske mer än någonsin. Bästa sättet att möta både dessa förändringar och förändringar för att inte ryckas med på ett negativt sätt i det som händer är alltid att rikta sig inåt och låta sig vägledas därifrån, att komma ihåg att saker och ting sällan är som de ser ut och att bästa sättet att orientera sig är att lyssna på sin inre visdom.

Den 16 juli 2019 har vi närmast en månförmörkelse i Stenbocken. Sedan dröjer det till slutet av december till nästa solförmörkelse och i januari 2020 kommer vi ha en månförmörkelse som de lärde inom astrologi har ögonen på och pratat om länge på grund av den unika stjärnhimmeln i övrigt just då.

Det är min förhoppning och avsikt att jag ska kunna skriva om var och en av dessa. 

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakebudskap – midsommarspecial 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Vad handlar denna midsommarhelg om för dig – vad ska du tänka på?

Ingången

Det verkar som många av oss på det stora hela kommer ha rimliga förväntningar på helgen och är i god andlig form och balans, och detta för att vi på något sätt – oavsett vad vi kallar det och hur vi upplever det – har en inre känsla av och medveten kontakt med det gudomliga inom oss.

Vad händer?

Här finns gemenskap, att vara och göra saker tillsammans. Men det handlar om mer än så – det handlar om att släppa in andra också i vårt inre liv och att istället för att bara se världen ur vår egen synvinkel och vilja ha det på vårt sätt, vara öppen för andra och visa oss själva och vår sårbarhet genom att vara fullt ut de vi är, bortanför alla tillrättalagda masker.

Utgången

Någonting bestående kan visa sig som ett resultat av helgen. Det betyder inte att det nödvändigtvis behöver vara konkret och bokstavligt, att vi står där plötsligt med en relation som kommer vara livet ut, men vad det däremot kan handla om är att vi vet mycket bättre vad det är vi önskar oss och vad som är bra för oss på ett sätt vi kommer ha glädje av länge.

Övergripande

Den feminina principen är mottagande och attraherar istället för att jaga och erövra. Istället för att försöka få någon eller något annat genom att övertyga eller förändra detta, kan vi ändra oss själva och låta det komma till oss, genom att vara oss själva, vårt autentiska, sanna jag.

Med detta sagt önskar jag alla en trevlig midsommar!

För den som vill finns jag på Tarotguiderna 

både midsommarafton 19-24 samt midsommardagens kväll 19-24

agentnummer 43

Varmt välkommen att ringa in!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot juni 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Under de första tio dagarna finns det ett fokus på praktiska ting och göromål, affärsverksamhet och ekonomi. Det kan handla om att söka en praktisk lösning på någonting som inbegriper att skapa en plan, en strategi eller en kampanj av något slag – och det på egen hand. Du har med sannolikhet själv allt du behöver för att åstadkomma detta och därför finns det ingen  anledning att dra in någon annan. För en förnuftig och balanserad planering och dito tillvägagångssätt ser det framgångsrikt ut.

Vad gäller arbete och karriär ligger det för att röra sig framåt utifrån det som redan är skapat och det kan finnas någon form av uppmärksamhet eller erkännande för ett väl utfört jobb eller någonting som du gör just nu. För den som driver egen verksamhet kan nya klienter och projekt vara på ingång som också har potential att dra in god ekonomi.

I kärlekslivet är det ingen brådska. Den som är singel ser ut att vara nöjd med sig själv och sin livssituation för närvarande. Det finns ett lugn över situationen och finns inget behov av att vidta åtgärder för att träffa någon, inget behov av att gå ut och mingla eller dejta. Det betyder dock inte att dörren är stängd, dyker det upp någon som är lämplig eller rätt, så är det också bra. För de som är i en relation ser månadens första dagar ut att vara en lugn och givande tid i förhållandet.

Dagarna kan vara rika på det andliga planet, med god tillgång till intuitionen och inre vägledning. Den som verkligen tar vara på detta kan göra stora framsteg och få uppleva hur saker och ting klickar till och hamnar på sin rätta plats.

11-20

Månadens mellersta dagar ser det annorlunda ut och med tanke på hur det kommer se ut planetariskt just nu, är det inte konstigt. För den som är nyfiken på vad det handlar om rekommenderar jag att sätta er in lite i vad som pågå på himlavalvet nu som rör oss kollektivt och kan aspektera det personliga horoskopet – inte bara just nu utan för det som håller på att hända: under det närmaste året eller två åren (eller flera) förutspås det att hända mycket som det kan vara bra att ha ett perspektiv på. I tider av stora och omvälvande förändringar kan det vara bra att ha en förståelse för att kunna bevara lugnet och sinnesron.

Med det sagt: dessa mellandagar kan det finnas just oro och för en del kanske till och med ångest. Det behöver inte gälla alla och det behöver inte vara lika tongivande för alla, men för den som inte har en inre kompass att hålla sig till, eller en fungerande filosofi att luta sig mot, eller fortfarande går och bär på någonting som inte riktigt är läkt eller utrensat kan det eventuellt kännas lite prövande.

Det viktigaste att komma ihåg för den som känner sig drabbad är att det KÄNNS värre än det är och detta kan vara ett utmärkt tillfälle att bli medveten om vad hjärnan kan ställa till med när den tillåts löpa amok – det handlar med sannolikhet om att jaga upp sig själv och förstora saker så att det känns oöverkomligt medan det i verkligheten, objektivt sett, inte alls är lika illa som det kan upplevas.

Det kan vara ett gammalt orosmönster som väcks till liv, eller gamla rädslor som fortfarande finns som vaknar, utlösta av en händelse eller stress överhuvudtaget. Allt är dock på ett djupare plan precis som det ska, så använd detta för att göra en urstädning. Sök hjälp, en vän eller professionellt, om det behövs. Och kom ihåg att det går över.

I arbete och karriär kan detta uttrycka sig som stress och oavsett om problemet är verkligt eller inbillat – en projektion – handlar det om att på något sätt konfrontera situationen – inte på något våldsamt eller aggressivt sätt, men genom bli medveten och att prata om det. Någonting kan behöva redas ut. Var vaken för att svaren kommer till dig på ett indirekt sätt.

Vad gäller ekonomin finns det risk för en slags förvirring kring finansiella frågor och en osäkerhet som kan vara stressande, men ge inte efter för det eftersom oro och panik bara skapar mer problem eller problem där egentligen inga finns.

I kärlekslivet kan det också handla om att göra en höna av en fjäder, att till exempel inte kunna tysta en gnagande oro för om ens partner fortfarande vill vara i förhållandet eller har någon vid sidan av. Självklart finns det situationer då detta kan vara korrekt, men sannolikheten just här är större att det mer är din egen rädsla som ställer till det och skapar oreda för dig själv. Hitta ett sätt att lugna ner dig på, antingen genom att prata med din partner eller med dig själv eller någon du har förtroende för så att du kan komma ur tankegångarna och sluta plåga dig själv.

Överlag finns det alltså en stor sannolikhet att vi under dessa dagar förstorar upp saker oproportionerligt, vilket område det än kan gälla eller i största allmänhet. Kom ihåg att det alltid är mörkast precis innan det gryr, och att om du lyssnar på vad detta egentligen signalerar och gör dig av med oron, så kan det bli ljusare än någonsin efter detta.

21-30

Månadens sista dagar finns det anledning att fira, det är en tid som handlar om att njuta av livet och ha roligt. Det kan handla om lyckliga återföreningar, komplicerade relationer som reds ut, sår som läker och allt med en känsla av att lägga någonting bakom sig, pusta ut och kunna röra sig framåt.

I arbete och karriär är energin också lät och lekfull: Det kan ta sig uttryck konkret i löneökning, en bonus eller ett kontrakt som ger en god inkomst som signeras. Det finns möjlighet till erkännande eller annan uppmärksamhet för gott arbete och framsteg i karriären.

Det kan komma in pengar på ett klipp eller ett arv eller någonting annat som kan vara oväntat – men de kan också komma att spenderas lika snabbt. Dock ser det ut som att det kommer finns ekonomi för det som behövs.

I kärlekslivet ser det ut som umgänge med familj och/eller vänner kan medföra ett möte en antingen någon ny presumtiv kärlekspartner eller någon som återvänder in i livet. Det är inte säkert att det blir långvarigt, men det kan vara en föraning om någonting annat/någon annan som är på ingående inom en relativt snar framtid. De som redan är i ett fast förhållande kan komma att planera för att etablera relationen ytterligare.

För den som hade det prövande dagarna innan denna period är krisen med sannolikhet över, mycket troligt för att du tog ett grepp om situationen och använde dig av dina andliga verktyg.

Övergripande energi för hela månaden

Under hela månaden ser det ut att utspela sig någon form av konflikt. Det kan vara en inre konflikt, mellan egot och själen, eller en yttre mellan två egon som stångas. Eller kanske både och. Det handlar om att genomskåda detta och inte engagera sig i konflikten som om det vore en verklig kamp på liv och död där bara en kan vinna, utan snarare att lägga ner – eller kliva åt sidan.

Man kan behöva ödmjuka sig, svälja stoltheten och vända andra kinden till – som för övrigt inte betyder att man erbjuder någon att ge en örfil på andra kinden också, utan att inte besvara en provokation med samma mynt. Om någon är oresonlig och aggressiv lönar det sig föga att bli oresonlig och aggressiv tillbaka, utan snarare tvärtom – att retirera, söka skydd om så krävs men samtidigt se, inte med hat utan med kärlek och medkänsla på personen som provocerar.

Vi är alltid bara ansvariga för vårt eget agerande – någonting som det kan vara värt att komma ihåg här.

Vad gäller arbetslivet kan det vara idé att titta också på hur du framställer dig själv, eftersom det kan vara så, om det finns problem, att ditt sätt att vara kan vara bidragande. Det är inte lätt att se sina egna tillkortakommanden och brister, men att se sin egen delaktighet är ofta det enda som kan bringa en varaktig lösning. Försök sedan få till en kompromiss som känns bra för alla.

I kärlekslivet kan det också finnas tillfälliga, större eller mindre konflikter och obalanser. Det kan vara du som kör över din partner, men det kan också vara en partner som är svår att ha att göra med.

Acceptera aldrig en situation där du far illa och be om hjälp om du behöver för att ta dig ur en ohållbar situation om det inte finns en ömsesidig vilja att mötas och lägga saker och ting tillrätta.

Finns det respekt från bådas håll och motivation så kan det gå att rädda förhållandet, annars inte.

Den som letar efter kärlek kan behöva ta itu med någonting i sin egen personlighet eller i sitt liv eller omständigheterna för att bereda plats.

Ha tillit och tillförsikt. Och njut av sommaren som nu kommer!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 20 maj 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Också mörkret har sin tid och plats. Ett frö som planterats behöver inte bara näringen utan också det skydd som mörka jorden ger för att slå rot, vinna kraft att spira och gro och skjuta upp ur marken. Natten kan komma med sin svalka och vila för växter, människor och djur, för att de ska återhämta sig och få förnyad kraft att leva och verka. Diamanter blir till under trycket i grottan dit dagens ljus inte kan nå.

Vi kan ställas inför utmaningar – oavsett om de kommer till oss i det yttre i form av omständigheter, situationer och relationer eller i det inre med grubblerier, ångest, en sorg vi inte kan släppa eller en vrede vi inte kan låta gå – då det känns som om ljuset försvunnit från vårt liv – men också sådana perioder, upplevelser och erfarenheter kan fylla en funktion och ha ett syfte. 

Vintern är en förutsättning för vårens explosion i grönska. 

Allting som föds och tar form har en början i det mörka och istället för att låta oss uppslukas av det eller blunda behöver vi lära oss att inte frukta och att istället genomskåda det, se igenom – eller bortom – att med vårt inre öga se det som vårt fysiska inte kan skönja.  

Så se ljuset också där det ser ut att inte finnas, och du kommer att märka att mörkret inte längre kan övermanna dig utan istället är en vän, en allierad, en välkommen fristad, där du kan slå tillfälligt läger och fylla på, återhämta dig och vila för att sedan med förnyad kraft ge dig ut i världen igen för att leva och frodas i den. 

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot maj 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10
Månaden bör börja bra med en känsla av goda tider. De första tio dagarna genomsyras av en positiv och tillfredsställd energi med utrymme för avkoppling och att hämta andan och till och med för att fira. Någonting som krävt en ansträngning kan vara avklarat och ha fallit väl ut vilket bjuder på möjligheten att känna sig trygg och säker och kunna njuta av frukterna av nedlagt arbete, en stadig grund är lagd som gör att det nu finns möjlighet att slappna av.

Dagarna kan också ha ett fokus på äktenskap eller andra relationer som i någon bemärkelse innebär ett åtagande och en överenskommelse – det kan alltså också handla om partnerskap i bred bemärkelse och vänskap.

Det kan finnas anledning att fira och sammankomster i anslutning till bröllop eller dop eller andra viktiga tilldragelser och “övergångsriter” och ceremonier i en människas liv.

För en del kan det handla om att göra en faktisk fysisk förflyttning och att flytta som då med sannolikhet på något sätt är relaterat till förändringar i en relation eller ett kreativt projekt va något slag. För någon kan detta innebär köp av mark eller ett nytt hem.

Vad gäller arbetsliv och karriär fins det en öppning för att få ett erbjudande som kan innebära mer pengar och ansvar. Ta det i beaktande – om det är dig det gäller kan det vara en dörr till en ny och blomstrande period i yrkeslivet som har potentialen att slå upp om du tackar ja.

Förändringar – som byte av till exempel bank eller mäklare – kan bringa bättre ekonomi. Någon kan också få ett erbjudande om att sälja någonting – som varor, tjänster eller en hel rörelse – vilket har potential att bli en utomordentlig affär.

I kärlekslivet kan en redan existerande relation etableras ytterligare och bli riktigt seriös. Den som är singel och håller på eller just ha flyttat bör hålla ögonen öppna, det kan vara just i det sammanhanget som en ny person dyker upp.

På det andliga planet ser det stabilt ut, vad som än sker i det yttre finns det tillit och jämvikt i det inre.

11-20
Någonting som du planerat kanske inte riktigt utvecklas eller utfaller som du tänkt. Andra kan vara involverade och det kan vara så att du inte får all info du behöver eller ska ha. Du kan behöva vara tydlig med dina värderingar och vad du accepterar och inte och att stå emot påtryckningar. Gör ingenting som du inte kan göra med din integritet i behåll. Blir du erbjudan någonting som verkar för bra för att vara sant kan det vara det, så var inte godtrogen utan ta reda på fakta.

En situation kan kräva att du ber om råd eller annan input från specialist eller expert. Ta inga onödiga risker och var allmänt lite förutseende.

Handlar det om förhandlingar av något slag bör du lägga dig emellan att vara en öppen bok och så paranoid att du är helt sluten. Håll saker och ting för dig själv alltså, men ge också ifrån dig det du behöver och kan för att resultatet ska bli önskvärt.

I arbete och yrkesliv kan det finnas en anställd eller en kollega som inte är helt pålitlig. Om det är någon som verkar stå i vägen för dig så har det ingen kraft i det långa loppet utan är mer tillfälligt som det ser ut. Du kommer att nå dina mål även om de kommer förändras på vägen och kanske inte infrias på det sätt du trott.

I finansiella frågor kan det finnas anledning att kompromissa, framförallt vid förhandlingar. Motstå frestelsen att göra svarta affärer eller att lägga dig i en gråzon, det kan kosta mer än det smakar.

I kärlekslivet är du oavsett om du är medveten om det eller inte med största sannolikhet en del av varför saker och ting inte riktigt är i harmoni, oavsett om du är i ett förhållande eller singel. Det är framförallt en brist på tillit som kan ligga i botten och förhindra verklig intimitet. Försök se hur du själv bidrar till detta. Är du öppen och tydlig och sårbar eller spelar du ett spel?

I alla frågor som kräver vägledning, vänd dig inåt, till din själ och ditt högre jag och stäm av och be om hjälp.

21-31
Slutet av månaden kan bjuda på plötsliga och oväntade förändringar för en del men som alla på något sätt är en förelöpare till ett bättre liv oavsett hur det kan upplevas i stunden. Hur pass tydligt detta kan vara har att göra med hur pass ditt liv redan är i integritet med den du verkligen är.

Lever du i en livssituation som bygger på ohälsosamma kompromisser eller i strukturer som håller dig tillbaka finns det en möjlighet att dessa kan, eller i alla fall visar tecken på att, krackelera. I detta finns en möjlighet att hitta dig själv och se sanningen om ditt liv och att börja ordna din tillvaro mer i linje med det.

Detta behöver inte vara någonting som händer i det yttre, det kan också handla om inre strukturer.

Man kan se det som en väckarklocka till ett nytt liv, eller i alla fall ett nytt kapitel av ditt liv. Detta är dock en process som kan sträcka sig över längre tid än dessa dagar.

Vad gäller arbete och karriär kan detta oväntade yttra sig i att någonting inte går som planerat. Om du blir besviken för att du inte blir befordrad eller får förlängning på ett kontrakt eller liknande kan det mycket väl handla om att det inte är helt rätt för dig, oavsett om du kan se det i stunden eller inte. Kanske jobbar du bara för att tjäna pengar till hyran när du istället har talanger och drömmar som ligger i träda? Försök att se guldkornet i vad som sker och kom ihåg att det som sker nu är till för att föra in dig på din rätta väg.

Också på den ekonomiska fronten kan det vara något som inte går i lås om det inte var rätt från början och även det tjänar till att visa dig på nya finansiella och oväntade möjligheter som kan ha stor betydelse för dig framöver.

I kärlekslivet kan saker och ting ha malt på och gått på rutin eller helt enkelt bara inte rört på sig och stagnerat och de här dagarna kommer med en energi som på något sätt rubbar detta. Detta gör att det kan bli separationer men bara om relationen egentligen redan har passerat sitt bäst före datum eller kompatibiliteten var fel från början. För andra kan detta vara ett tillfälle att göra förhållandet levande igen.

Den som är singel och inte förstår varför den inte träffar någon kan behöva fråga sig om det är så att det på ett omedvetet plan finns rädslor, framförallt för att bli avvisad eller lämnad, som håller potentiella partners stången. När du väl tar itu med det kommer situationen förändras.

På det spirituella planet kan dessa dagar innebär någon form av plötslig insikt som skiftar perspektivet och leder till ett ökat medvetande med potential att förändra livet och vägen in i framtiden.

Övergripande energi för hela månaden
Månaden handlar i stort om att göra sig av med allt som inte längre tillhör din själ och ditt framtida liv. Det kan vara idéer och föreställningar som inte längre fyller en funktion utan snarare bara håller tillbaka. Det kan också handla om karma – någonting oavslutat som behöver balanserar – som det nu blir färdigt med, oavsett om det handlar om relationer till människor, grupper saker eller platser.

Är det så att du har låtit dig styras lite för mycket av konventionerna? Vad som förväntas av dig eller vad du tycker att du borde göra och vara? Istället för att verkligen ta reda på vem du är och vad som är din väg oavsett vad andra tycker?

Du behöver vara nykter i tanken när du använder dig av den för att göra bedömningar, och inte låta känslor eller tidigare erfarenheter influera så att du inte ser riktigt klart. Luta dig inte heller för mycket på ditt intellekt utan lyssna till din intuition också, det behöver vara balans.

Vad gäller arbete och karriär kan denna energi handla om att du har att göra med en person som är långt ifrån “politiskt korrekt” i sitt uppträdande. Någon som säger som den tänker utan krusiduller eller tänker på hur andra tar det och ibland kan såra. Om du kan hantera denna typ av personlighet utan att ta åt dig personligen och istället fokusera på själva jobbet så kan ni få saker och ting uträttade alldeles utmärkt.

Vad gäller ekonomin kan någonting som varit överhängande nu komma till skott. Om det är någonting du oroat dig för kan det vara bra – då har det hänt och sen är det bra med det och du kan gå vidare. Om du oroar dig, jobba med oron eftersom det inte är någonting som blir bättre av det. Gör det du behöver göra så är det troligt att eventuella blockeringar kring din ekonomi kommer att lyfta.

Vad gäller kärlek kan du fråga dig om det är så att du är rädd för verklig intimitet och inte riktigt i kontakt med dina känslor ifall saker och ting inte riktigt är som du skulle önska.

Din partner eller någon du är intresserad av kan vara en person som är lite distanserad och verkar kylig, inte någon som gillar att kela eller visar sina känslor och ibland kan vara lite klumpig i sitt sätt att vara.

Försök att inte trigga igång utan istället ta ett steg tillbaka om du blir påverkad och sedan när du har kommit i balans igen kan du förklara hur du känner och varför om det är läge för det. Du kommer behöva vara väldigt tydligt och måste vara neutral ifall du gör det.

Sen får du bestämma hur du ska göra, beroende på hur personen tar det. Han eller hon kommer kanske inte vara helt receptiv och kommer förmodligen inte heller att förändras, så det är upp till dig vad du vill leva med och inte.

Ta ingen skit, men överge heller inte någonting som är i grunden bra om det är saker och ting som du kan jobba på för egen del, till exempel om du kan se att du blir triggad på grund av någonting som ligger mest hos dig.

På det spirituella planet handlar månaden om att fortsätta fördjupa dig oavsett om det handlar om att hitta rätt väg för dig eller om du redan har gjort det.

Ha en underbar maj!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 12 april 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Att lägga en stadig grund kan många gånger ta tid, men när det väl är gjort tar man den tiden igen.

Det verkar som du gjort ett fantastiskt jobb så här långt och att du nu har det mesta av bitarna på plats.

Så var nöjd med din insats men se också till att du inte slarvar på sluttampen – var noga med att ditt gedigna arbete fortsätter att hålla samma höga kvalité och klass – nu är tiden för att försäkra sig om att de byggstenar som du lagt verkligen ligger där de ska.

Tillsammans med resten av världen är du på väg in i en ny tid och ett nytt liv. De justeringar du gör nu kan komma återspeglas i en mycket positiv utveckling för dig – oavsett vad olyckskorparna kraxar om – så länge du inte kompromissar med etiken, moralen, dina grundläggande värderingar, med ditt hjärta, din själ.

Du har alla förutsättningar att stå väl förankrad på ditt livs fundament och se framtiden an med stor tillförsikt.

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!