Orakelbudskap helgen 29-31 maj 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Budskapet denna vecka är att vidga våra vyer och skifta våra perspektiv, att ha modet och ödmjukheten att se saker och ting från olika håll istället för att hålla fast vid en åsikt som gör alla andra fel. 

Det kan verka självklart men kan vara lite lurigt och fungera på mer subtila sätt än vi först är medvetna om. 

Vi har alla åsikter, men det kan vara bra att påminna sig om att det inte är sanningen vi sitter inne med utan just bara en åsikt – som är ett uttryck för just vårt unika sätt att se. 

Det kan skapa en känsla av trygghet att ha “rätt” och tillhöra en grupp som alla ser det på samma sätt, men det finns också faror med detta, i uppdelningen mellan “vi” och “de andra” och att vi demoniserar vissa personer medan vi höjer andra till skyarna. 

Det handlar också om vår uppfattning om vad som är rätt och fel för oss själva, behovet av att vilja se och ha det på ett sätt vi bestämt oss för och därmed stänga dörren till glädjen och möjligheterna med andra sätt. 

Uppmaningen är att vara vaken för detta och att släppa taget om åsikter, idéer och förutfattade meningar och att hålla i minnet att allt egentligen är giltigt, beroende på ur vilken infallsvinkel man har. 

Nästa vecka är det en första förmörkelse av tre denna sommar och eklipssäsong. Förhoppningsvis ska jag få till en artikel om vad som är på gång astrologiskt, om inte nästa vecka så inom en snar framtid. Det är en otroligt intensiv tid vi går till mötes, det verkar inte som om det är över än, även om det kan tillfälligt lätta. 

Först kommer juni månads tarot. 

Ha en fin helg så länge. Ta hand om er.  

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

2020-05-29 | Orakelbudskap | 1 kommentar.

Orakelbudskap helgen 22-24 maj 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Att mycket är osäkert här i livet är mer påfallande nu än någonsin och ingen av oss kan se ett slut på det på långa vägar. Hela världen är inne i en förändringsprocess och vi med den. 

Det första, viktigaste och det bästa vi kan göra är att istället för att hemfalla åt oro och att elda under den, är att linjera oss i vår själs energi – det är stormens öga. Där finns vårt beskydd. 

För att aktivt ta ansvar kan vi vara vakna på varje tanke som poppar in i vårt medvetande och börjar dra åt fel håll och istället stoppa den. Vända vårt fokus till någonting som skapar ett bättre liv och en bättre framtid åt oss själva och mänskligheten i stort istället för att älta, återskapa och upprätthålla den negativitet som frodas. 

Vi kan också påminna oss om att det bakom det som synes ske är stora och goda krafter i rörelse, att vi är en liten del av någonting oändligt stort som strävar mot en allt större ordning, mot harmoni, trots det kaos som kan uppstå på vägen. 

Ta ett ögonblick och reflektera över magin i livet, som finns där utan vår direkta  inblandning. I en blomma som knoppar och slår ut, ett barn som växer i moderlivet, havets vågor som fortsätter rulla in mot land, kärleken som övervinner det mesta, om inte allt.  

Och ha en fin helg. 

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 15-17 maj 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Man kan sitta i fysiskt fängelse och fortfarande vara fri. Man kan ha sin fysiska frihet och leva i ett inre fängelse. 

Frihet är vår förmåga att vara oberoende i tanke och känsla, inte avhängig yttre omständigheter, varken från det förflutna, nuet eller framtiden. Att inte stå och falla varken med framgång eller bakslag, utan vara i sin egen kraft och integritet oavsett vad som sker i det yttre. 

Det kan låta omöjligt men du har mer kraft än du tror. 

Om du centrerar, linjerar och grundar dig i din själs energi och vinnlägger dig om att höra din själs vägledning, så kommer du att nå den friheten. 

Och med friheten kommer äventyret. 

Så släpp taget om tyglarna. Undvik att kontrollera din omgivning och den yttre världen för att må bra och fokusera istället på den inre, på att frigöra dig, bli fri. 

Det finns så mycket som väntar på dig. 

Och ha en trevlig helg!      star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 8-10 maj 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Myror är mästare på att samarbeta för att få någonting gjort som de inte kan en och en och som gagnar kollektivet och ett större syfte. 

Budskapet och uppmaningen denna vecka är att ta hjälp av andra och varandra för att skapa den verklighet som vi vill se. Var och en för sig står vi oss om inte slätt så med så betydligt mycket mindre kraft än tillsammans.

Ju fler vi blir som använder vår energi medvetet och fokuserat på positiva resultat och skapelser, desto större sannolikhet att vi kommer att få se det vi önskar realiseras i den manifesta verkligheten. 

Vi skapar på egen hand, varje dag och i varje stund, utifrån hur vi använder våra tankar, våra känslor och våra förväntningar, men att gå samman gör processen enklare.

Dessutom hjälper det oss att hålla siktet på det vi verkligen vill se istället för att, som det är lätt att göra, vimsa hit och dit med våra inre resurser så att det varken blir hackat eller malet. 

Ta gärna en stund och centrera och linjera dig i din själs energi och be din själ och ditt högre jag att visa dig vad du behöver veta och göra och att tala till dig så att du förstår – be att bli visad till någon eller några som du skulle ha ömsesidig glädje av i ditt liv för att förverkliga din själs intensioner och visioner för det gemensamma högsta bästa. Be att bli visad vad det är om du inte redan vet.

Och – ha en trevlig helg!

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Månadens tarot maj 2020

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer. Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

Innan jag går in på månadens energier: om det är någon som undrar vad det är som pågår i världen nu med anledning av Corona och allt vad det för med sig och fortfarande inte har läst min artikel om planeterna Saturnus & Pluto och deras möte i Stenbocken som var exakt i mitten av januari i år, 2020, så rekommenderar jag det (du hittar den här).

Att förstå det som sker i ett större sammanhang kan ge ett välbehövligt perspektiv.

1-10  

Vi måste alla bevara fattningen i dessa omtumlande tider när världen på ett mycket påtagligt sätt går igenom en stor förvandling, en omvälvande process som vi bara är i den absoluta början av. Det är viktigt för oss att inte bli påverkade av de skräckscenarion som målas upp, det kan vara bra att undvika att frossa i dagliga rapporter som målar fan på väggen och istället lägga tid på att meditera en stund eller göra någonting annat som får oss att vara i kontakt med oss själva och i vår egen energi. 

Det betyder naturligtvis inte att vi ska gå med skygglappar och vara helt världsfrånvända, men det är bra med urskiljning och att också vara medveten om vad det gör med oss om vi tillåter vår varelse att bombarderas med elände hela tiden. Media är mycket sällan baserad i en förståelse av verkligheten där den spirituella dimensionen är självklar och utan en sådan kontext kan det vara svårt att undvika att bli uppskrämd – det ser ut som om det som nu händer är fullkomligt oförklarligt och saknar sammanhang. 

Det sagt för att understryka energin för dessa första tio dagar som dels alltså handlar om att att bevara lugnet och se till att vi känner oss i kontroll, inte på ett neurotiskt sätt, utan över oss själva och våra reaktioner, vad vi väljer att fokusera på och hur vi använder vår energi.

Genom att vi bemästrar oss själva kan vi nämligen navigera igenom det som mest verkar vara en uppsättning blindskär och grund utan att behöva gå på dem. Ja, vi kan stå inför stora praktiska utmaningar såväl som inre, men det är genom att vi ser till att vi är i balans som vi kan hantera det som sker utan att hamna i panik och rädsla, något som bara gör saker och ting mångfalt värre än de är. 

På samma gång är det omöjligt för oss skynda på det här förloppet så vi behöver också slappna av och följa med på den här resan som vi nu är inne på, oavsett om vi valt det eller inte. 

För en resa handlar det om, som kan vara lika mycket en inre som en yttre, och för en del antingen eller. Men det är genom att acceptera det och jobba med det som vi tar kontroll över vårt öde. Vi kanske inte kan kontrollera hur det blåser, men i kan se till att styra båten så att säga. Reva seglen i värsta fall, ifall det stormar. 

Saker och ting kommer att ordna upp sig till slut, det är vägen dit som kan vara lite trixig, och det är vad vi blir varse nu. 

För en del är det som sker och de förändrade omständigheterna en väckarklocka, innebär ett uppvaknande till insikter om tillvaron och livet som förut legat bortom räckhåll. För andra är det som sker nu mycket mer praktiskt orienterat och begränsat i tid. Det kan handla om ett byte av bil, om färdmedel man använder sig av, eller en flytt. 

På arbetsfronten finns det positiva utsikter, att ett projekt, ett uppdrag eller liknande kommer att kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt i förlängningen, även om det kan finnas störningar och annat som skjuter upp det tillfälligt. 

På den ekonomiska fronten kan det handla om en utgift som har med fordon att göra, men det ligger också för att det kan komma in pengar och att skulder kan betalas av. 

Romantiken verkar gå på sparlåga de här månadens första dagar, vi är upptagna av andra saker. 

11-20   

Alla har hört uttrycket att det är mörkast innan det gryr och det är relevant för dessa dagar. Den intensitet som har jobbats upp under en tid kommer till sin kulmen här och efter detta kommer spänningen lätta.

Det kan vara viktigt att hålla det i minnet – en av de absolut vanligaste misstagen de flesta av oss gör är att generalisera, att till exempel tro att bara för ett det är på ett sätt nu och har varit, så kommer det “alltid” att vara så.

Det är dock helt enkelt inte sant. Livet kan vända på en femöring, på en sekund till en annan så kan vi plötsligt stå öga mot öga med en helt ny verklighet, både för oss själva och som vi nu får en lektion i, för hela mänskligheten. 

Påminn dig alltså om att saker och ting går över och försök leva i stunden i stället för att göra dig själv missmodig och deprimerad med tankar om framtiden utifrån hur det känns just nu som utmålar det allra värsta. Se till att här och nu göra någonting som ger dig kraft och mod och tillit, så att du kan ta dig igenom också den här stunden, den här dagen. Ta ett ögonblick i sänder helt enkelt, så blir det mer överkomligt. 

Och kom ihåg, att de här erfarenheterna som vi gör nu, rätt använda, kan bli ett underbart fundament för resten av vårt liv. Det vi lär oss här, de insikter vi gör, kan vara det som vi baserar vår framtid på – ett steg i taget. 

Om det finns någonting vi har kämpat med med som inte leder någon vart, om du har försökt få liv i en död häst som det heter, kan detta vara tidpunkten att erkänna verkligheten kring det som sker och ge upp – vilket i sin tur hjälper oss att komma på rätt spår igen – det som är vårt unika och vägen mot vår högsta bästa framtid. Det kan relatera till en situation, en relation eller en tidsperiod och cykel eller någon annan omständighet. 

Även om det kan kännas tjorvigt eller jobbigt så är det nu det vänder. Bättre tider är på ingång. Vilket dock inte är samma sak som at livet kommer gå tillbaka till vad det en gång var – det kommer det som sagt aldrig göra. 

För en del kan detta handla om arbetet, och några kan finna att de står utan eller att det är så stora förändringar att de förlorar det de har. Men kom ihåg i så fall att också det kan vara nödvändigt för att på sikt hitta någonting som är mycket bättre även  om det inte känns så i stunden. En del kan i detta hitta en öppning där det äntligen är dags att starta eget eller söka ett drömjobb. 

Investeringar kan utfalla annorlunda än förväntat. Låt inte detta bli en jättegrej, utan se sanningen i vitögat och gå vidare – det kommer öppna upp nya möjligheter. 

Vad gäller relationer så kan det för en del handla om att känslorna inte längre finns, att någonting helt enkelt är över. Men det kan också innebära att någonting som varit ett lidande i en relation äntligen löses upp så att det uppenbarar sig en väg framåt. 

Att släppa taget om allt och alla som inte tillhör din själ kan vara den bästa inställningen och attityden. Använd gärna orden som ett mantra istället för att grubbla. 

21-30   

Den praktiska verkligheten kommer här i fokus vilken kan inbegripa båda ekonomin och utbildning. Att vara metodisk, grundlig och jobba hårt lönar sig och ger resultat. Kanske går det inte så fort som förväntat men det är inget att hänga upp sig på.

Långsam kommer längst finns det ett talesätt som heter och det skulle kunna appliceras här, om man med långsam menar metodisk, omsorgsfull och uthållig.

Medveten om detta kan det finns entusiasm och gott hopp om hur saker och ting utvecklar sig. Det kan komma nyheter som påverkar förloppet och ger fina utsikter framåt. Tiden kan också handla om att förhandla fram någonting och för den som skriver på ett kontrakt är det viktigt att verkligen ha läst det finstilta och vara fullt insatt i vad som skrivs under på. 

I arbete och karriär kan detta avtal handla om en ny lokal eller en helt ny verksamhet som förvärvas. Ekonomin ser ut att vara god, framförallt i bemärkelsen om någon väntar på pengar så är det högst troligt att de är på väg och i dagarna eller alldeles snart kommer fram. 

För kärlek och relationer är det inte heller särskilt bäddat för romantik, det handlar mer om ansvar. Detta kan göra att någon stannar i en relation där det egentligen inte längre finns varken en känslomässig, mental eller annan personlig koppling, men för att man har lovat och den andra inte är redo att bryta upp. Det kan ha med karma att göra, vilket alltid betyder oavslutade affärer på nåt sätt.

Men för andra kan det ligga för ett praktiskt välfungerande långvarig relation där det i grunden finns värme, trygghet och vänskap och där romantiken kommer och går och det just nu är en fas då den är lite mindre viktig. 

Övergripande energi för hela månaden

Under hela månaden buds det på gott om utrymme att rikta sig inåt, att tänka och känna efter och/eller komma i kontakt med sitt inre. Intuitionen och “känslan” kan vara pålitliga vägledare och väl värda att lyssna till. En vän kan komma till undsättning eller vara till glädje på annat sätt, eller så är rollerna ombytta och du kan finnas till hands för en person som du på något sätt står nära eller har i din närmiljö.

Månaden kan också ha att göra med våra mödrar och relationen till våra mödrar och deras roll i vår nära framtid. 

Vad gäller arbete och karriär kan det dyka upp en möjlighet och det kan mycket väl handla om någonting som du velat göra länge och kan bli riktigt lycklig och tillfreds med på alla plan. Det kan finnas en kvinna med i bilden, en chef eller en mentor – eller en mamma – som tar dig under sina vingar. 

Vad gäller ekonomin kan det finnas känslomässiga blockeringar vilka är viktiga att ta itu med. När de väl är ute ur bilden kommer energin in i ett flöde också här – så jobba med att släppa taget också på den här fronten. 

Kärlekslivet kan det komma att slå gnistor om, vilket är lite motsägelsefullt mot de enskilda energierna för de tre olika tiodagarsperioderna. Men som jag får in det så behöver det ena inte utesluta det andra. Det kan vara så att någon dyker upp eller redan finns där det finns starka känslor, men att det inte riktigt tar fart konkret utan är mer en egen inre upplevelse. Det är viktigt att bevara huvudet kallt och inte bli så absorberad att det blir slagsida. 

Mest av allt så finns det en betoning på det spirituella som löper genom hela månaden – och det var allt för nu.

Ta hand om dig och varandra!

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 1-3 maj 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.  

Under hela livet lär vi oss saker, både medveten och omedvetet och bildar oss på så sätt en uppfattning om vilka vi är och världen. Sen tror vi på det vi lärt oss. 

Nu kommer uppmaningen om du inte redan har gjort det att lägga alla förutfattade meningar åt sidan och verkligen öppna sinnet för andra idéer. Att med en slags oskuldsfullhet och nyfikenhet se på tillvaron, oss själva och varandra, med nya ögon så att våra gamla historier inte längre bestämmer oss. 

Det finns överraskningar i beredskap!

Behöver du hjälp kan du använda dig av en affirmation: jag släpper nu taget om allt jag vet och tror att jag vet, om mig själv, mina relationer och mitt liv.

Som alltid med nya affirmationer gäller att det är bra att skriva av dem för hand och säga dem 21 gånger på raken första gången du använder dem och sedan vara flitig.

Det är som att jobba upp en ny muskel. Man blir inte stark genom att lyfta en vikt på måfå någon gång då eller då och halvhjärtat.

Ju mer energi man lägger ner, desto bättre resultat får man. Dessutom får man hålla på under en tid.

Det kan också dyka upp nya saker på vägen som rörs upp av den nya programmeringen man lägger in som man kan komma behöva adressera.

Men någonstans ska man ju börja och det kan vara början på en spännande resa. 

Pröva och se vad som händer!

Och ha en trevlig helg!star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Jupiter möter Pluto april – november 2020

Den 4 april 2020 möttes Jupiter och Pluto i en exakt konjunktion i Stenbockens tecken vilket var det första av tre möten mellan de båda planeterna 2020 beroende på att de också kommer vara i retrograd under året. Det andra mötet sker den 30 juni och det tredje 12 november. 

Dessa konjunktioner kommer ske 24 och 22 grader i Stenbocken, vilket betyder att den som har personliga planeter där eller i aspekt till dessa punkter kommer att vara berörda av detta på ett mer direkt plan än övriga, men mötet kommer avspeglas på ett globalt plan och ha betydelse för alla mer eller mindre fullständigt.

Jupiter och Pluto är på många sätt motsatta varandra – Jupiter är den största planeten i vårt solsystem och består av många färger medan Pluto är den minsta och är svart och vit. 

Jupiter är en expansiv planet, som representerar visdom och kunskap, att tänka stort och fritt och att se bortom horisonten. Jupiter expanderar och lyser upp allting som planeten kommer i kontakt med och kan dra det som ligger i djupet till ytan.

Pluto i Stenbocken har vi som lever nu aldrig upplevt förut eftersom Pluto tar 240 dryga år på sig att gå varvet runt. Planeten representerar det extrema och är också förknippad med vår själs utveckling – är en kraftfull energi som manar oss framåt. 

Jupiter tar ungefär tolv år på sig att gå zodiaken runt, tillbringar därmed ett år i varje tecken och kommer i kapp Pluto ungefär var trettonde år och möten mellan dem kan beskrivas som en inbjudan att växa och gå till botten med saker och ting för att upptäcka vad som verkligen spelar roll. 

Eftersom Jupiter och Pluto möts i Stenbocken kommer de vara under inflytande av den långsamma och stadiga planeten Saturnus, som kan tygla den benägenhet att gå till överdrift som Jupiter i sig självt är behäftad med.

I Stenbocken transformerar Pluto bland annat våra idéer om styrande och makt. Vi kommer ges tillfälle att se över hur vi strukturerar och vill strukturera våra liv. Pluto betyder alltid en total och fullständig förändring som på sikt resulterar i ett nytt liv. Det kan till en upplevas som en rejäl utmaning, men ur detta kommer någonting nytt och bättre på sikt. 

Kombinationen av Jupiter och Pluto kan ge upphov till en mycket starkt drift att skaffa sig personlig makt, samtidigt som deras placering i Stenbocken tillsammans med Saturnus vistelse i tecknet betyder att vi kommer att behöva justera våra aspirationer utifrån de begränsningar vi står inför vad gäller våra materiella resurser och den tid och det utrymme vi har till vårt förfogande.

De svårigheter eller kriser vi stöter på kommer att revidera vår uppfattning om vad vi behöver utveckla och underhålla och vad vi behöver släppa taget om och låta gå, både i stort och i smått, individuellt och kollektivt. 

Vi kan också komma att se bortom våra fysiska omständigheter och få visioner om vad som skulle kunna vara möjligt, en annan verklighet.

Jupiter tillsammans med Pluto kan även ge upphov till en intensivt fokus att skapa någonting som ligger utanför vad vår uppfostran och vad samhället har sagt är möjligt. Istället för att vara beroende av yttre bekräftelse och förväntningar kan vi tillåta Jupiter och Pluto att hjälpa oss upptäcka det som är viktigt för oss – vår inre personliga mening och vad vi vill skapa utifrån den.

Hur det än tar sig uttryck kan vi varken förneka eller sätta stopp för transformationen som Pluto kommer med och till vilken Jupiter nu bidrar med hopp, tro och tillit. 

Astrologin under detta året och de närmaste åren är unik och omvälvande. I och med den globala kris som utlösts av Corona och alla medföljande åtgärder och omständigheter lär det stå klart för alla att vi inte kan förvänta oss att återgå till det vi innan hade vant oss vid som normalt. Världen blir aldrig igen vad den var. Vi är inne i en förändringsprocess som kommer rita om kartan och verkligheten på ett sätt som vi ännu inte riktigt kan föreställa oss. 

Jag har tidigare bland annat skrivit om Jupiters årslånga resa genom Stenbocken och vad det kan betyda för oss, samt om mötet mellan Saturnus och Pluto som skedde i januari 2020, någonting som vi fortfarande upplever effekterna av och kommer göra länge än. 

Jag studerar astrologi och delar på detta sätt med mig av vad jag lär mig. Välkommen att kommentera och återkom gärna för mer inlägg i ämnet. Du hittar alla mina artiklar i astrologi under “Resurser” i bloggens meny. 

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 24-26 april 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet.

Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Uppmaningen denna vecka är att frikostigt dela med dig av det du har. Vad det än är – det kan vara pengar men så mycket annat också: din tid, din medkänsla, din inspiration eller vägledning. Ett uppmuntrande ord, en vänlig gest, ett leende.

Se dig själv som någon som har och var generös med det, ge med glädje och tacksamhet. Så kommer du uppleva hur saker och ting också kommer till dig i rikligare mått.

Ha en trevlig helg!

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 17-19 april 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.  

Ingen vill bo i ett fuskbygge oavsett hur tjusigt det än kan se ut på ytan och nu är en utmärkt tid att ta en titt på hur solid grunden vi bygger våra liv på är.

Strävar du efter någonting som inte längre stämmer med den du är? Eller har du haft så bråttom att få resultat att du slarvat dig igenom någonting? Är det viktigare för dig vad andra tänker än vad som är sanningen för dig? Nöjer du dig med lite, mycket mindre än du egentligen är ämnad för, bara för att du på någon nivå inte tror dig om att kunna klara mer?

Det finns många frågor att ställa och det är inte meningen att ägna en massa tid åt att rota eller analysera, men det kan vara en god idé att centrera, linjera och grunda dig i din själs energi och ta en stund med en fråga till din själ och ditt högre jag – be att få uppenbarat för dig vad du behöver veta och göra för att grunden du står på ska vara stadig och gedigen utifall den inte redan är det.

Lyssna sedan på svaret som kommer till dig, som en tanke, en intuition, en känsla. Det kan vara omedelbart eller senare.

Ha tillit till att allting kommer till dig när det ska, så länge du ber om och är öppen för det.

Och ha en trevlig helg. star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Månadens tarot april 2020

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer. Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

Innan jag går in på månadens energier: om det är någon som undrar vad det är som pågår i världen nu med anledning av Corona och allt vad det för med sig och fortfarande inte har läst min artikel om planeterna Saturnus & Pluto och deras möte i Stenbocken som var exakt i mitten av januari i år, 2020, så rekommenderar jag det (du hittar den här). 

Att förstå det som sker i ett större sammanhang kan ge ett välbehövligt perspektiv. 

1-10 

Det som händer i världen och hur det sipprar in i våra liv till trots, här öppnar månaden med en energi av välmående, glädje och trygghet. Det kan mycket väl ha att göra med att vi är väl förankrade andligt/själsligt och inte låter oss rubbas. Att vi har en bra inre grund att stå på och blåser inte omkull så lätt. 

Vad gäller arbete och karriär kan det nu dyka upp en möjlighet som på sikt kan komma att innebära mer pengar och mer ansvar. Och det är mycket möjligt att det är en dörr till framtiden som slår upp på detta sätt. Även om det skulle innebära en omställning i form av till exempel en flytt, så verkar det kunna vara värt det eftersom det skulle vara en del av en början på en ny och produktiv period i arbetslivet. 

Vad gäller finanserna så innebär förändring förbättring nu – är det tajt på något sätt kan det finnas någonting att justera vilket kan bidra till att ökat inflöde. För en del kan det till exempel handla om att byta bank, men möjligheterna är flera vad gäller hur denna förändring kan se ut. Se över ekonomin med det perspektivet och se vad du skulle kunna ändra på om du känner att detta relaterar till dig.  

I kärlekslivet kan en relation stå inför att tas till nästa nivå och etableras ytterligare. För den som är singel och öppen och redo för en relation och är i färd med att flytta kan det finnas någon på den nya orten som kan komma att vara intressant.  Överlag ligger det för harmoni i alla relationer. 

11-20 

Under månadens mittersta dagar kommer någonting dyka upp som har en koppling bakåt i tiden. Det kan vara en möjlighet som återvänder och presenterar sig på nytt eller en person från det förflutna som dyker upp. Talanger och färdigheter som legat i träda kan komma att tas i anspråk – för att de nu behövs. Det kan också vara någonting som är på tapeten som är relaterat till den egna barndomen och det kan kanske även finns ett stråk av nostalgi i detta. 

Vad gäller arbete och karriär ligger det först och främst mycket bra till för all form av kreativ verksamhet som kan utvecklas på ett sätt som ger både lönsamhet och framgång. Detta gäller även på hobbynivå – och man vet ju aldrig vad det kan leda när man låter kreativiteten flöda. Möjligheten som skulle kunna dyka upp med kopplingar bakåt på något sätt kan mycket väl ha med arbete att göra, så var vaken. Arbete under dessa dagar kan vara relaterat till barn vilket även det skulle kunna ge inkomst. 

Behöver du en snabbt extra pengar så kan det eventuellt finnas någonting du kan sälja som du har i ditt förråd eller på vinden, undanstuvat någonstans. 

I kärlekslivet kan personen som återvänder från det förflutna vara en ex-partner som knackar på dörren och det finns en fin möjlighet att kemin återuppstår. Det kan också vara så att du får höra någonting om någon som ditt hjärta en gång klappat för, som det inte är överspelat med, som gör att du kan se en möjlighet med personen ifråga igen. 

Överlag gäller att se till att ha tid att leka och skapa och drömma. Mitt i allt det här allvaret som pågår runtomkring. 

21-30 

Månaden har en väldigt fin avslutning med en härlig energi. Det kan till och med vara så att någonting du drömt om eller hoppats på kan gå i uppfyllelse eller i alla fall visa tecken på att det är på väg åt det hållet. Någonting som varit utmanande börjar mattas av och du får känslan att den akuta utmaningen kan vara över snart. 

Vad gäller arbete och karriär kan ett projekt som drabbats av förseningar färdigställas med lyckat resultat även om kanske inte på det sätt du hade trott. Justeringar kan ha behövt göras och behöva göras men det är inte av ondo utan bidrar till en bättre utgång än annars. Den som inte har jobb men behöver kan komma att få ett erbjudande utan att direkt ha letat, så var öppen. 

På den ekonomiska fronten är ett stråk av tur invävt i mixen så det kan vara idé att köpa en lott. Men OBSERVERA att det bara gäller om du har pengar att avvara och inte på något sätt är spelberoende eftersom det inte finns några garantier och jag inte vill uppmuntra till något destruktivt beteende. 

Ta vara på glädjen dessa dagar och kom ihåg att den kan finnas också i det lilla, att det inte behöver vara storslaget. 

Övergripande energi för hela månaden 

Intressant nog så är energin för hela månaden mycket positiv, på ett grundad och balanserat sätt. Man skulle ju kunna tro med så mycket panik och skräck som pumpas runt i media nu att månadens tarot skulle se ut på annat sätt, men tack och lov ser det ut som vi är vid gott mod. Alla årens träning i att fördjupa vår andliga muskel och att lära oss lita på den inre verkligheten, ser ut att bära frukt.

Många av oss har också en känsla just nu att det som händer nu på ett större plan är själva anledningen till varför vi är här och nu, på den här planeten, vid den här tidpunkten, och det bidrar säkert till ett inre lugn och tillförsikt. 

Det sagt, så vad gäller arbete, karriär och ekonomi så finns det assistans att få här för den som behöver. Du kan känna att du får en knuff i rätt riktning och få gehör för dina idéer eller någonting annat som du presenterar. Det är som om du rundar ett osynligt hörn, och det finns till och med möjlighet att det som känts och verkat omöjligt faktiskt visar sig vara möjligt.

Detta gäller både arbete och finanser så den som behöver ett lån till exempel kan ha medvind vad gäller att få igenom en sådan ansökan. 

Kärlekslivet utmärks av en känsla av trygghet och ömsesidighet. Den som är singel och tajmingen stämmer för kan träffa någon i sammanhang som har med hälsa och healing att göra. 

Ett annat övergripande tema för månaden är att dela med sig. Det spelar ingen roll om du tycker att du har mycket eller lite, det finns alltid någonting att dela med sig av, och när du gör det kommer det mångdubbelt tillbaka. 

Ta hand om er. Håll i hatten och simma lugnt. star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 27-29 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.  

Jaguaren dyker upp för att mana oss att utforska det okända istället för att sky det. Att flytta våra gränser och utöka vårt territorium. 

I det här fallet handlar det inte om att gå ut i världen och vara modig, att hoppa fallskärm eller tala inför publik, utan tvärsom, om att gå inåt. Och uppåt. 

Det kräver ett alldeles särskilt mod och är ingenting för de hariga. 

Att vara stilla med sig själv och möta sin själ. Att höra sin inre röst eller tystnaden i sitt inre och låta den tala. Att öppna sig för det mysterium som livet i grund och botten är i all sin storslagenhet och variation. 

Det inre universumet lika vidunderligt som alla galaxerna tillsammans, en rymd utan slut. 

Tillfället är ypperligt och i det vilar oanade möjligheter. 

Ta det. star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Saturnus in i Vattumannen 22 mars 2020

Den 22 mars 2020 kommer Saturnus lämna Stenbockens tecken och gå in i Vattumannens för ett första kort besök. Saturnus stannar sedan upp, backar tillbaka in i Stenbocken den 1 juli för att sedan vända igen, gå framåt och återkomma till Vattumannen den 17 december 2020 där resan genom tecknet kommer pågå till mars 2023.

Jag har skrivit en hel del om Saturnus i tidigare inlägg – och det är ingen slump. Saturnus med sin färd genom Stenbocken har varit en av de händelser på planethimlen som präglat de senaste året allra mest och är ett inflytande som kommer märkas av under lång tid. Inte bara av sin egen kraft utan också för de möten Saturnus haft på sin genomresa med ansamlingen av andra planeter i Stenbocken.

Saturnus i Vattumannen har historiskt sett varit perioder av revolutionära förändringar och omstruktureringar. Det är omöjligt att förutspå exakt på vilket sätt detta kommer att avspegla sig i våra liv och världen, men genom att titta på tidigare perioder kan vi få en fingervisning.

När Saturnus befann sig i Vattumannen 1962-1964 fick vi uppleva den första transatlantiska tv-sändningen. 1962 fängslades Nelson Mandela och dömdes till livstid. 1963 var ett viktigt år för medborgarrättsrörelsen i USA med den berömda marschen i Washington DC och Martin Luther Kings visionära tal med de bevingade orden “I have a Dream”.  I Sydafrika fängslades Nelson Mandela samma år och dömdes till livstid och dåvarande presidenten John F Kennedy mördades i Dallas.

När Saturnus senast gick genom Vattumannen 1991-1994 gjordes stora teknologiska framsteg med bland annat internet, WWW – the World Wide Web – såg dagens ljus för allmän användning och webbläsaren introducerades. Apartheidlagarna upphävdes genom lagändring i Sydafrika. Sovjetunionen föll samman och upplöstes slutgiltig och den Jugoslaviska unionen bröts upp. Det kalla kriget förklarades formellt vara över. Maastrichtavtalet slöts och etablerade EU som en enhetlig marknad med fri rörlighet av varor, tjänster, människor och pengar. Mobil telefonteknik med GSM introducerades och 1992 gick cd-skivan om kassettbandet vad gäller försäljning. 1992 var också året för raskravallerna i Los Angeles.

Varhelst Saturnus befinner sig bjuder planeten på prövningar och läxor. Saturnus är en sträng läromästare och kan pressa oss att lyckas med det vi gör, se till att vi gör det jobb som krävs. Saturnus representerar mästerskap, den typ av mästerskap som är resultatet av upprepade ansträngningar och av att man kommer igen efter misstag och nederlag, att man inte ger upp trots fallgropar på vägen.

Vattumannens mission är att skapa en ny ordning, en ordning som är upplyst och inkluderande, med nya regler, lika möjligheter och enhetstänkande. 

Alla har säkert hört talas om Vattumannens tidsålder som inte har inträffat riktigt än men som vi är på väg mot och när nu Saturnus och sedan en rad andra planeter som just nu går genom Stenbockens tecken en efter en kommer att inträda i Vattumannen under de närmaste åren kommer vi få en känsla av vad Vattumannens tidsålder kan komma att innebära.

Medan Saturnus står för hierarkier och auktoritet symboliserar Vattumannen kollektivet och de grupper och sammanslutningar, inklusive samhället, som vi är en del av. Vattumannen handlar också om att tjäna och vara delaktig i dessa grupper snarare än att tänka bara på oss själva. Att verka för hela gruppens bästa.

Saturnus i Vattumannen kan sammanfattas med att vi tar ansvar för vår del i det större hela, för oss själva som individer i det kollektiv som utgörs av mänskligheten och under tiden Saturnus rör sig genom Vattumannen kan vår egna personliga väg bli mer sammanlänkad med kollektivets. Våra  individuella val och upplevelser kommer att både påverkas av och påverka gruppen i större utsträckning eller på ett annat sätt, än tidigare, både på gott och ont.

Det gäller vad vi till exempel väljer konsumera och vad vi står för vad gäller såväl våra drömmar och strävanden som de val och den energi vi underhåller till vardags. Vi kommer bli mer medvetna om vår ömsesidiga påverkan på varandra och vår roll i helheten på ett sätt som gör att vi börjar ta det faktum att vi är sammanlänkade på större allvar.

Att ingen och ingenting befinner sig i ett isolat är inte bara något som mystiker och andra visa kvinnor och män vet utan också känt vetenskapligt sen länge med den nya vetenskapens rön men nu kommer gemene man också bli medveten om detta eftersom det kommer visa sig på högst påtagliga sätt i vår vardag.

Allt fler kommer förstå att vi måste behandla varandra – inklusive djuren och naturen – med respekt och värdighet, annars kommer det gå åt pipsvängen för oss alla. En mindre betoning på “mig och mitt” alltså och ett större fokus på “oss och vårt”.

Det kommer handla om att vara en individ i kollektivet och inte ett får i flocken. Därför kommer det också vara på tapeten att se över vår tillhörighet i olika sammanhang. Får vi vara de vi är? Är vi fria att vara kreativa och originella eller blir vi kvästa? Finns det utrymme att växa, frodas och förändras?

Den 17 december 2020 kommer Saturnus tillbaka in i Vattumannen efter att ha varit retrograd och två dagar senare kommer Jupiter som varit i Stenbocken efter.

Den 21 december, samma dag som vintersolståndet, infaller en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus, någonting som händer bara vart 20:e år. Dessa planeter är väldigt olika och skapar tillsammans en mycket dynamisk energi. Deras möte på 0 grader i Vattumannen avslutar en 20-årig cykel med tillhörande teman och slår an tonen för de kommande 20 åren.

Jupiter står för tillväxt och expansion och anses vara lyckobringande och våghalsig. Saturnus är försiktigh och benägen att kalkylera och ta det säkra före det osäkra. Vi kan komma att behöva fatta beslut om vad vi ska ta med oss in i framtiden och vad vi ska släppa taget om och låta försvinna ur våra liv för att på bästa sätt röra oss framåt.

Jupiter med sitt filosofiska sinne och Saturnus med förmåga till att skapa struktur kan hjälpa oss att genomföra våra tankar i praktisk handling. När detta sker i den fria anda som Vattumannen utgör kan följderna bli revolutionära.

Det revolutionära inslaget kan också komma att förstärkas av att Saturnus även kommer att forma en kvadratur med Uranus i Oxen (som jag skrivit om här). En kvadratur är en aspekt som innebär spänning, en friktion, mellan två planeter. Detta kommer kännas av i viss utsträckning redan nu vid Saturnus första besök i slutet av mars och några månader framåt, men kvadraturen blir inte exakt förrän efter Saturnus har återvänt i Vattumannen och under 2021.

Tiden mellan 2020 och början av 2023 då Saturnus lämnar Vattumannen kommer med sannolikhet också bjuda på stora språng framåt vad gäller teknologin.

För många med Saturnus i Vattumannen kommer Saturnus inträde i tecknet vara en del av deras Saturnusretur då teman i livet som handlar om att växa upp, mognad, ansvar, disciplin, uthållighet och struktur blir påtagliga. Ju närmare Saturnus kommer positionen av Saturnus i födelsehoroskopet desto intensivare kommer detta att upplevas. För den som vill veta mer om Saturnus återkomst och vad det kan betyda på ett individuellt plan kan jag hänvisa till ett inlägg jag skrev nyligen om Saturnus återkomst i våra liv (du hittar det inlägget här.)

Det är mycket annat som händer på planethimlen som pratar om det som händer på jorden nu och att studera och förstå framförallt de yttre och långsammare planeterna bjuder på inblick och sammanhang i en värld som annars kan verka fullkomligt obegriplig.

Jag rekommenderar starkt inlägget om det viktiga mötet mellan Saturnus och Pluto i januari för den som fortfarande inte läst det och är nyfiken på vad det är som händer egentligen (du hittar det här). 

Jag kommer troligtvis senare skriva ett särskilt inlägg om Jupiters inträde i Vattumannen och får då anledning att återkomma till mötet med Saturnus.
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 20-22 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.  

Även om Corona blåser över så kommer efterverkningarna av detta virus förändra världen för alltid, precis som andra globala händelser, socialt, ekonomiskt, politiskt både för individen och mänskligheten som grupp. 

Livet kommer inte gå tillbaka till vad det en gång var, det är en annorlunda värld som håller på att födas.

Därmed inte sagt att det i det längre loppet behöver bli sämre, men det kan ligga en prövning emellan nu och då där vi alla behöver omorientera oss och hitta ett nytt fotfäste. 

Det ligger djupt i vår natur att inte vilja ha förändringar och ju mer vi har hängt upp vår trygghet på yttre faktorer desto mer kan vi komma att göra motstånd.

Men det är livet och verklighetens natur att den enda konstanten är just förändring – och ibland mer, snabbare och mer djupgående än annars. Ingen kan undgå att märka detta skifte som nu har initierats. 

Det bästa vi kan göra är att göra det bästa av situationen.

Undvika att gripas av panik eller lyssna på dystra prognoser eller agera utifrån rädsla. Naturligtvis är det viktigt att vara klok och förnuftig, inte utsätta vara sig själv eller andra för smitta och att vidtaga nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridningen. Men med hjälp av massmedia och en mängd spekulationer har stämningen piskats upp till orimliga nivåer och en massa ångest och rädsla är utlöst. 

Försök släppa taget och slappna av. Var öppen för det goda som kan komma ur detta, i alla fall för din egen personliga del.

Även om det skulle se kärvt eller dystert ut när du tittar framåt, så vet du i själva verket ingenting om framtiden. Tänk istället att “allting i mitt liv ordnar sig alltid till mitt högsta bästa”. 

Hitta tryggheten i det inre och kom ihåg att livet i grunden är gott. 

Det ÄR svårt när det ser ut att rasa omkring en, men vi har en större kraft att tillgå som vi kan vända oss till – kalla det Gud i ditt inre, själen, ditt högre jag, universum, kärleken själv eller vad du vill. Sök den kraften nu och håll i minnet att också detta kommer att gå över. 
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap special med anledning av Corona – 13-15 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här. 

Denna vecka bad jag om ett budskap med anledning av Coronaviruset som härjar just nu. 

När vi ställs inför svåra situationer och blir pressade kan de allra mest obearbetade sidorna av oss komma fram och det är i sådana ögonblick våra mindre smickrande drag kommer i dagen. 

Om vi till vardags lever ett liv som går i sin lunk och aldrig riktigt utsätts för prövningar kanske vi aldrig blir medvetna om denna vår skuggsida och kan leva i tron att vi ingen har. 

Nu när vi på ett kollektivt plan är utsatta för all den stress som Coronaviruset för med sig, blottlägger vi inte bara våra egna brister för alla att se utan ägnar oss också i stor utsträckning åt att projicera dessa på varandra – det svåraste som finns är att se sig själv istället för alla andra. 

Livet är stundom svårt. Döden är en realitet. Vi ska alla lämna planeten vid någon tidpunkt, men vi beter oss som om så inte vore fallet och tappar huvudet helt inför risken att det kan ske. 

Det är självklart att ingen ska vara dumdristig och hosta andra i ansiktet, pilla sig i näsan eller ta i hand med en smittad ena sekunden och klappa mormor på kinden i andra – men det är viktigt att komma ihåg att det det inte bara finns ett yttre händelseförlopp här utan också ett inre.

Istället för att reagera utan eftertanke och besinning, är den här kollektiva krisen också en uppmaning att vända sig inåt och hitta sitt centrum, linjera sig med sin själ och/eller koppla upp sig mot sitt högre jag eller vad vi nu har för uppfattning om och kallar vår högre kraft. 

Vi är alla här på ett kort besök, andliga varelser i en tillfällig fysisk kropp. Det är lätt att vara lite “andlig” till vardags, men det är nu det gäller – är det mer av en make-up eller fernissa? Eller står vi stadigt förankrade i en inre verklighet som kan ge oss kraft och mod och förmåga att inte ryckas med i den allmänna paniken? 

Det är ingen värdering i det, vi är alla där vi är och ska inte jämföra oss med varandra – men det som händer nu kan vi använda var och en av oss som en sporre att fördjupa vår medvetna kontakt med det gudomliga – med det eviga och osynliga, vad vi än kallar det – och bli andligt starkare än någonsin. 

Vidta självklart de åtgärder som är förnuftiga och nödvändiga, men kom också ihåg att din tillit till att allting alltid ordnar sig till det högsta bästa och ditt lugn kan vara ditt bästa försvar. 

Livet handlar inte om att vinna/lyckas/gå i mål/klara oss utan en skråma – utan om vem vi blir i processen, var det någon som sa, och det är på ett övergripande sätt en passande tanke i sammanhanget. Kan vi använda den här situationen som vi alla nu står inför till att bli mer medvetna varelser och växa?

Det är överflödigt att ens behöva säga det, men jag gör det ändå: jag är ingen expert på Corona och har ingen medicinsk examen av något slag och jag varken får eller vill ge några råd eller rekommendationer i medicinska ärenden. Men jag har läst medicin (på universitetsnivå) och jag har tagit del av de utlåtanden som kommer från olika experthåll just nu och jag vill uppmuntra alla att ta reda på så mycket fakta som möjligt och inte bara lyssna på alarmrapporterna som kommer genom massmedia och sociala media.

Och jag delar gärna med mig av det jag uppfattat som några grundpelare i hur vi bäst förhåller oss just nu: 

♥ Tvätta & desinficera händerna ofta

♥ Undvik att röra dig i ansiktet och håret

♥ Hosta och nys i armvecket

♥ Ta hänsyn till andra och utsätt inte människor som är sårbara för att inte klara av detta virus för smitta av något slag

♥ Är det du som har nedsatt immunförsvar, ta ansvar för det och håll dig undan situationer där du kan utsättas för smitta

♥ Alla som kan bör boosta immunförsvaret på alla möjliga sätt – har du inte gjort det innan är det hög tid att börja nu. Inför framtiden kan det vara din allra bästa livförsäkring

♥ Avstå från att dras med i den allmänna hysterin och paniken och gör vad du kan för att hålla rädsla och oro ifrån dig. Hitta en teknik eller en metod att koppla bort tankarna och hitta stillheten inom dig om du inte redan har en sådan

♥ Lyssna till och lita på din inre vägledning. Ditt högre jag vet mer än du och vill ditt bästa

Avslutningsvis: det är min tro att den rädsla och panik som sprider sig nu kan göra mer skada för individen, mänskligheten och samhället på kort och lång sikt och än själva viruset.

Det är viktigt att vi inte bara reagerar och låter oss matas av skräckrapporter och spekulationer och på så sätt jagar upp oss. Inte bara för att stress och rädsla också påverkar immunförsvaret och för att vi då är benägna att fatta dåliga beslut utan för att “attraktionslagen” gäller inte bara det vi vill se i våra liv utan också det vi inte vill ha.

Om vi hela tiden är fokuserade på hur illa det är och dessutom laddar det med en så potent känsla som skräck så bidrar vi till att situationen förvärras istället för att den klaras upp. Det är ett faktum som kan beläggas vetenskapligt och inget flum alls. 

Så – ta hand om er och varandra. 

Och ha en fin helg!
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 6-8 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.  

Det är intensiva energier som dominerar just nu och saker och ting har en tendens att ske plötsligt och snabbt. Det bästa vi kan göra är att vara på alerten. Inte genom att gå på tå och ständigt hålla utkik, utan genom att vara väl grundade i vårt inre. 

Tiden är också gynnsam för att förverkliga någonting, framförallt vad gäller hälsan och våra vardagliga vanor, så sätt gärna en intention och gör vad du kan för att röja alla hinder ur vägen. För det behöver du inte gå fram som en bulldozer, utan snarare skifta din energi, så att du är på samma våglängd som det du vill manifestera. 

Lyssna på din inre vägledning, släpp taget om alla förutfattade meningar och öppna dig för nya möjligheter. 

Allt kan hända. 

Och ha en trevlig helg!


star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star