Månadens tarot april 2020

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer. Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

Innan jag går in på månadens energier: om det är någon som undrar vad det är som pågår i världen nu med anledning av Corona och allt vad det för med sig och fortfarande inte har läst min artikel om planeterna Saturnus & Pluto och deras möte i Stenbocken som var exakt i mitten av januari i år, 2020, så rekommenderar jag det (du hittar den här). 

Att förstå det som sker i ett större sammanhang kan ge ett välbehövligt perspektiv. 

1-10 

Det som händer i världen och hur det sipprar in i våra liv till trots, här öppnar månaden med en energi av välmående, glädje och trygghet. Det kan mycket väl ha att göra med att vi är väl förankrade andligt/själsligt och inte låter oss rubbas. Att vi har en bra inre grund att stå på och blåser inte omkull så lätt. 

Vad gäller arbete och karriär kan det nu dyka upp en möjlighet som på sikt kan komma att innebära mer pengar och mer ansvar. Och det är mycket möjligt att det är en dörr till framtiden som slår upp på detta sätt. Även om det skulle innebära en omställning i form av till exempel en flytt, så verkar det kunna vara värt det eftersom det skulle vara en del av en början på en ny och produktiv period i arbetslivet. 

Vad gäller finanserna så innebär förändring förbättring nu – är det tajt på något sätt kan det finnas någonting att justera vilket kan bidra till att ökat inflöde. För en del kan det till exempel handla om att byta bank, men möjligheterna är flera vad gäller hur denna förändring kan se ut. Se över ekonomin med det perspektivet och se vad du skulle kunna ändra på om du känner att detta relaterar till dig.  

I kärlekslivet kan en relation stå inför att tas till nästa nivå och etableras ytterligare. För den som är singel och öppen och redo för en relation och är i färd med att flytta kan det finnas någon på den nya orten som kan komma att vara intressant.  Överlag ligger det för harmoni i alla relationer. 

11-20 

Under månadens mittersta dagar kommer någonting dyka upp som har en koppling bakåt i tiden. Det kan vara en möjlighet som återvänder och presenterar sig på nytt eller en person från det förflutna som dyker upp. Talanger och färdigheter som legat i träda kan komma att tas i anspråk – för att de nu behövs. Det kan också vara någonting som är på tapeten som är relaterat till den egna barndomen och det kan kanske även finns ett stråk av nostalgi i detta. 

Vad gäller arbete och karriär ligger det först och främst mycket bra till för all form av kreativ verksamhet som kan utvecklas på ett sätt som ger både lönsamhet och framgång. Detta gäller även på hobbynivå – och man vet ju aldrig vad det kan leda när man låter kreativiteten flöda. Möjligheten som skulle kunna dyka upp med kopplingar bakåt på något sätt kan mycket väl ha med arbete att göra, så var vaken. Arbete under dessa dagar kan vara relaterat till barn vilket även det skulle kunna ge inkomst. 

Behöver du en snabbt extra pengar så kan det eventuellt finnas någonting du kan sälja som du har i ditt förråd eller på vinden, undanstuvat någonstans. 

I kärlekslivet kan personen som återvänder från det förflutna vara en ex-partner som knackar på dörren och det finns en fin möjlighet att kemin återuppstår. Det kan också vara så att du får höra någonting om någon som ditt hjärta en gång klappat för, som det inte är överspelat med, som gör att du kan se en möjlighet med personen ifråga igen. 

Överlag gäller att se till att ha tid att leka och skapa och drömma. Mitt i allt det här allvaret som pågår runtomkring. 

21-30 

Månaden har en väldigt fin avslutning med en härlig energi. Det kan till och med vara så att någonting du drömt om eller hoppats på kan gå i uppfyllelse eller i alla fall visa tecken på att det är på väg åt det hållet. Någonting som varit utmanande börjar mattas av och du får känslan att den akuta utmaningen kan vara över snart. 

Vad gäller arbete och karriär kan ett projekt som drabbats av förseningar färdigställas med lyckat resultat även om kanske inte på det sätt du hade trott. Justeringar kan ha behövt göras och behöva göras men det är inte av ondo utan bidrar till en bättre utgång än annars. Den som inte har jobb men behöver kan komma att få ett erbjudande utan att direkt ha letat, så var öppen. 

På den ekonomiska fronten är ett stråk av tur invävt i mixen så det kan vara idé att köpa en lott. Men OBSERVERA att det bara gäller om du har pengar att avvara och inte på något sätt är spelberoende eftersom det inte finns några garantier och jag inte vill uppmuntra till något destruktivt beteende. 

Ta vara på glädjen dessa dagar och kom ihåg att den kan finnas också i det lilla, att det inte behöver vara storslaget. 

Övergripande energi för hela månaden 

Intressant nog så är energin för hela månaden mycket positiv, på ett grundad och balanserat sätt. Man skulle ju kunna tro med så mycket panik och skräck som pumpas runt i media nu att månadens tarot skulle se ut på annat sätt, men tack och lov ser det ut som vi är vid gott mod. Alla årens träning i att fördjupa vår andliga muskel och att lära oss lita på den inre verkligheten, ser ut att bära frukt.

Många av oss har också en känsla just nu att det som händer nu på ett större plan är själva anledningen till varför vi är här och nu, på den här planeten, vid den här tidpunkten, och det bidrar säkert till ett inre lugn och tillförsikt. 

Det sagt, så vad gäller arbete, karriär och ekonomi så finns det assistans att få här för den som behöver. Du kan känna att du får en knuff i rätt riktning och få gehör för dina idéer eller någonting annat som du presenterar. Det är som om du rundar ett osynligt hörn, och det finns till och med möjlighet att det som känts och verkat omöjligt faktiskt visar sig vara möjligt.

Detta gäller både arbete och finanser så den som behöver ett lån till exempel kan ha medvind vad gäller att få igenom en sådan ansökan. 

Kärlekslivet utmärks av en känsla av trygghet och ömsesidighet. Den som är singel och tajmingen stämmer för kan träffa någon i sammanhang som har med hälsa och healing att göra. 

Ett annat övergripande tema för månaden är att dela med sig. Det spelar ingen roll om du tycker att du har mycket eller lite, det finns alltid någonting att dela med sig av, och när du gör det kommer det mångdubbelt tillbaka. 

Ta hand om er. Håll i hatten och simma lugnt. star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

2020-04-01 | Månadens Tarot | 1 kommentar.

Orakelbudskap helgen 27-29 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.  

Jaguaren dyker upp för att mana oss att utforska det okända istället för att sky det. Att flytta våra gränser och utöka vårt territorium. 

I det här fallet handlar det inte om att gå ut i världen och vara modig, att hoppa fallskärm eller tala inför publik, utan tvärsom, om att gå inåt. Och uppåt. 

Det kräver ett alldeles särskilt mod och är ingenting för de hariga. 

Att vara stilla med sig själv och möta sin själ. Att höra sin inre röst eller tystnaden i sitt inre och låta den tala. Att öppna sig för det mysterium som livet i grund och botten är i all sin storslagenhet och variation. 

Det inre universumet lika vidunderligt som alla galaxerna tillsammans, en rymd utan slut. 

Tillfället är ypperligt och i det vilar oanade möjligheter. 

Ta det. star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Saturnus in i Vattumannen 22 mars 2020

Den 22 mars 2020 kommer Saturnus lämna Stenbockens tecken och gå in i Vattumannens för ett första kort besök. Saturnus stannar sedan upp, backar tillbaka in i Stenbocken den 1 juli för att sedan vända igen, gå framåt och återkomma till Vattumannen den 17 december 2020 där resan genom tecknet kommer pågå till mars 2023.

Jag har skrivit en hel del om Saturnus i tidigare inlägg – och det är ingen slump. Saturnus med sin färd genom Stenbocken har varit en av de händelser på planethimlen som präglat de senaste året allra mest och är ett inflytande som kommer märkas av under lång tid. Inte bara av sin egen kraft utan också för de möten Saturnus haft på sin genomresa med ansamlingen av andra planeter i Stenbocken.

Saturnus i Vattumannen har historiskt sett varit perioder av revolutionära förändringar och omstruktureringar. Det är omöjligt att förutspå exakt på vilket sätt detta kommer att avspegla sig i våra liv och världen, men genom att titta på tidigare perioder kan vi få en fingervisning.

När Saturnus befann sig i Vattumannen 1962-1964 fick vi uppleva den första transatlantiska tv-sändningen. 1962 fängslades Nelson Mandela och dömdes till livstid. 1963 var ett viktigt år för medborgarrättsrörelsen i USA med den berömda marschen i Washington DC och Martin Luther Kings visionära tal med de bevingade orden “I have a Dream”.  I Sydafrika fängslades Nelson Mandela samma år och dömdes till livstid och dåvarande presidenten John F Kennedy mördades i Dallas.

När Saturnus senast gick genom Vattumannen 1991-1994 gjordes stora teknologiska framsteg med bland annat internet, WWW – the World Wide Web – såg dagens ljus för allmän användning och webbläsaren introducerades. Apartheidlagarna upphävdes genom lagändring i Sydafrika. Sovjetunionen föll samman och upplöstes slutgiltig och den Jugoslaviska unionen bröts upp. Det kalla kriget förklarades formellt vara över. Maastrichtavtalet slöts och etablerade EU som en enhetlig marknad med fri rörlighet av varor, tjänster, människor och pengar. Mobil telefonteknik med GSM introducerades och 1992 gick cd-skivan om kassettbandet vad gäller försäljning. 1992 var också året för raskravallerna i Los Angeles.

Varhelst Saturnus befinner sig bjuder planeten på prövningar och läxor. Saturnus är en sträng läromästare och kan pressa oss att lyckas med det vi gör, se till att vi gör det jobb som krävs. Saturnus representerar mästerskap, den typ av mästerskap som är resultatet av upprepade ansträngningar och av att man kommer igen efter misstag och nederlag, att man inte ger upp trots fallgropar på vägen.

Vattumannens mission är att skapa en ny ordning, en ordning som är upplyst och inkluderande, med nya regler, lika möjligheter och enhetstänkande. 

Alla har säkert hört talas om Vattumannens tidsålder som inte har inträffat riktigt än men som vi är på väg mot och när nu Saturnus och sedan en rad andra planeter som just nu går genom Stenbockens tecken en efter en kommer att inträda i Vattumannen under de närmaste åren kommer vi få en känsla av vad Vattumannens tidsålder kan komma att innebära.

Medan Saturnus står för hierarkier och auktoritet symboliserar Vattumannen kollektivet och de grupper och sammanslutningar, inklusive samhället, som vi är en del av. Vattumannen handlar också om att tjäna och vara delaktig i dessa grupper snarare än att tänka bara på oss själva. Att verka för hela gruppens bästa.

Saturnus i Vattumannen kan sammanfattas med att vi tar ansvar för vår del i det större hela, för oss själva som individer i det kollektiv som utgörs av mänskligheten och under tiden Saturnus rör sig genom Vattumannen kan vår egna personliga väg bli mer sammanlänkad med kollektivets. Våra  individuella val och upplevelser kommer att både påverkas av och påverka gruppen i större utsträckning eller på ett annat sätt, än tidigare, både på gott och ont.

Det gäller vad vi till exempel väljer konsumera och vad vi står för vad gäller såväl våra drömmar och strävanden som de val och den energi vi underhåller till vardags. Vi kommer bli mer medvetna om vår ömsesidiga påverkan på varandra och vår roll i helheten på ett sätt som gör att vi börjar ta det faktum att vi är sammanlänkade på större allvar.

Att ingen och ingenting befinner sig i ett isolat är inte bara något som mystiker och andra visa kvinnor och män vet utan också känt vetenskapligt sen länge med den nya vetenskapens rön men nu kommer gemene man också bli medveten om detta eftersom det kommer visa sig på högst påtagliga sätt i vår vardag.

Allt fler kommer förstå att vi måste behandla varandra – inklusive djuren och naturen – med respekt och värdighet, annars kommer det gå åt pipsvängen för oss alla. En mindre betoning på “mig och mitt” alltså och ett större fokus på “oss och vårt”.

Det kommer handla om att vara en individ i kollektivet och inte ett får i flocken. Därför kommer det också vara på tapeten att se över vår tillhörighet i olika sammanhang. Får vi vara de vi är? Är vi fria att vara kreativa och originella eller blir vi kvästa? Finns det utrymme att växa, frodas och förändras?

Den 17 december 2020 kommer Saturnus tillbaka in i Vattumannen efter att ha varit retrograd och två dagar senare kommer Jupiter som varit i Stenbocken efter.

Den 21 december, samma dag som vintersolståndet, infaller en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus, någonting som händer bara vart 20:e år. Dessa planeter är väldigt olika och skapar tillsammans en mycket dynamisk energi. Deras möte på 0 grader i Vattumannen avslutar en 20-årig cykel med tillhörande teman och slår an tonen för de kommande 20 åren.

Jupiter står för tillväxt och expansion och anses vara lyckobringande och våghalsig. Saturnus är försiktigh och benägen att kalkylera och ta det säkra före det osäkra. Vi kan komma att behöva fatta beslut om vad vi ska ta med oss in i framtiden och vad vi ska släppa taget om och låta försvinna ur våra liv för att på bästa sätt röra oss framåt.

Jupiter med sitt filosofiska sinne och Saturnus med förmåga till att skapa struktur kan hjälpa oss att genomföra våra tankar i praktisk handling. När detta sker i den fria anda som Vattumannen utgör kan följderna bli revolutionära.

Det revolutionära inslaget kan också komma att förstärkas av att Saturnus även kommer att forma en kvadratur med Uranus i Oxen (som jag skrivit om här). En kvadratur är en aspekt som innebär spänning, en friktion, mellan två planeter. Detta kommer kännas av i viss utsträckning redan nu vid Saturnus första besök i slutet av mars och några månader framåt, men kvadraturen blir inte exakt förrän efter Saturnus har återvänt i Vattumannen och under 2021.

Tiden mellan 2020 och början av 2023 då Saturnus lämnar Vattumannen kommer med sannolikhet också bjuda på stora språng framåt vad gäller teknologin.

För många med Saturnus i Vattumannen kommer Saturnus inträde i tecknet vara en del av deras Saturnusretur då teman i livet som handlar om att växa upp, mognad, ansvar, disciplin, uthållighet och struktur blir påtagliga. Ju närmare Saturnus kommer positionen av Saturnus i födelsehoroskopet desto intensivare kommer detta att upplevas. För den som vill veta mer om Saturnus återkomst och vad det kan betyda på ett individuellt plan kan jag hänvisa till ett inlägg jag skrev nyligen om Saturnus återkomst i våra liv (du hittar det inlägget här.)

Det är mycket annat som händer på planethimlen som pratar om det som händer på jorden nu och att studera och förstå framförallt de yttre och långsammare planeterna bjuder på inblick och sammanhang i en värld som annars kan verka fullkomligt obegriplig.

Jag rekommenderar starkt inlägget om det viktiga mötet mellan Saturnus och Pluto i januari för den som fortfarande inte läst det och är nyfiken på vad det är som händer egentligen (du hittar det här). 

Jag kommer troligtvis senare skriva ett särskilt inlägg om Jupiters inträde i Vattumannen och får då anledning att återkomma till mötet med Saturnus.
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 20-22 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.  

Även om Corona blåser över så kommer efterverkningarna av detta virus förändra världen för alltid, precis som andra globala händelser, socialt, ekonomiskt, politiskt både för individen och mänskligheten som grupp. 

Livet kommer inte gå tillbaka till vad det en gång var, det är en annorlunda värld som håller på att födas.

Därmed inte sagt att det i det längre loppet behöver bli sämre, men det kan ligga en prövning emellan nu och då där vi alla behöver omorientera oss och hitta ett nytt fotfäste. 

Det ligger djupt i vår natur att inte vilja ha förändringar och ju mer vi har hängt upp vår trygghet på yttre faktorer desto mer kan vi komma att göra motstånd.

Men det är livet och verklighetens natur att den enda konstanten är just förändring – och ibland mer, snabbare och mer djupgående än annars. Ingen kan undgå att märka detta skifte som nu har initierats. 

Det bästa vi kan göra är att göra det bästa av situationen.

Undvika att gripas av panik eller lyssna på dystra prognoser eller agera utifrån rädsla. Naturligtvis är det viktigt att vara klok och förnuftig, inte utsätta vara sig själv eller andra för smitta och att vidtaga nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridningen. Men med hjälp av massmedia och en mängd spekulationer har stämningen piskats upp till orimliga nivåer och en massa ångest och rädsla är utlöst. 

Försök släppa taget och slappna av. Var öppen för det goda som kan komma ur detta, i alla fall för din egen personliga del.

Även om det skulle se kärvt eller dystert ut när du tittar framåt, så vet du i själva verket ingenting om framtiden. Tänk istället att “allting i mitt liv ordnar sig alltid till mitt högsta bästa”. 

Hitta tryggheten i det inre och kom ihåg att livet i grunden är gott. 

Det ÄR svårt när det ser ut att rasa omkring en, men vi har en större kraft att tillgå som vi kan vända oss till – kalla det Gud i ditt inre, själen, ditt högre jag, universum, kärleken själv eller vad du vill. Sök den kraften nu och håll i minnet att också detta kommer att gå över. 
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap special med anledning av Corona – 13-15 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här. 

Denna vecka bad jag om ett budskap med anledning av Coronaviruset som härjar just nu. 

När vi ställs inför svåra situationer och blir pressade kan de allra mest obearbetade sidorna av oss komma fram och det är i sådana ögonblick våra mindre smickrande drag kommer i dagen. 

Om vi till vardags lever ett liv som går i sin lunk och aldrig riktigt utsätts för prövningar kanske vi aldrig blir medvetna om denna vår skuggsida och kan leva i tron att vi ingen har. 

Nu när vi på ett kollektivt plan är utsatta för all den stress som Coronaviruset för med sig, blottlägger vi inte bara våra egna brister för alla att se utan ägnar oss också i stor utsträckning åt att projicera dessa på varandra – det svåraste som finns är att se sig själv istället för alla andra. 

Livet är stundom svårt. Döden är en realitet. Vi ska alla lämna planeten vid någon tidpunkt, men vi beter oss som om så inte vore fallet och tappar huvudet helt inför risken att det kan ske. 

Det är självklart att ingen ska vara dumdristig och hosta andra i ansiktet, pilla sig i näsan eller ta i hand med en smittad ena sekunden och klappa mormor på kinden i andra – men det är viktigt att komma ihåg att det det inte bara finns ett yttre händelseförlopp här utan också ett inre.

Istället för att reagera utan eftertanke och besinning, är den här kollektiva krisen också en uppmaning att vända sig inåt och hitta sitt centrum, linjera sig med sin själ och/eller koppla upp sig mot sitt högre jag eller vad vi nu har för uppfattning om och kallar vår högre kraft. 

Vi är alla här på ett kort besök, andliga varelser i en tillfällig fysisk kropp. Det är lätt att vara lite “andlig” till vardags, men det är nu det gäller – är det mer av en make-up eller fernissa? Eller står vi stadigt förankrade i en inre verklighet som kan ge oss kraft och mod och förmåga att inte ryckas med i den allmänna paniken? 

Det är ingen värdering i det, vi är alla där vi är och ska inte jämföra oss med varandra – men det som händer nu kan vi använda var och en av oss som en sporre att fördjupa vår medvetna kontakt med det gudomliga – med det eviga och osynliga, vad vi än kallar det – och bli andligt starkare än någonsin. 

Vidta självklart de åtgärder som är förnuftiga och nödvändiga, men kom också ihåg att din tillit till att allting alltid ordnar sig till det högsta bästa och ditt lugn kan vara ditt bästa försvar. 

Livet handlar inte om att vinna/lyckas/gå i mål/klara oss utan en skråma – utan om vem vi blir i processen, var det någon som sa, och det är på ett övergripande sätt en passande tanke i sammanhanget. Kan vi använda den här situationen som vi alla nu står inför till att bli mer medvetna varelser och växa?

Det är överflödigt att ens behöva säga det, men jag gör det ändå: jag är ingen expert på Corona och har ingen medicinsk examen av något slag och jag varken får eller vill ge några råd eller rekommendationer i medicinska ärenden. Men jag har läst medicin (på universitetsnivå) och jag har tagit del av de utlåtanden som kommer från olika experthåll just nu och jag vill uppmuntra alla att ta reda på så mycket fakta som möjligt och inte bara lyssna på alarmrapporterna som kommer genom massmedia och sociala media.

Och jag delar gärna med mig av det jag uppfattat som några grundpelare i hur vi bäst förhåller oss just nu: 

♥ Tvätta & desinficera händerna ofta

♥ Undvik att röra dig i ansiktet och håret

♥ Hosta och nys i armvecket

♥ Ta hänsyn till andra och utsätt inte människor som är sårbara för att inte klara av detta virus för smitta av något slag

♥ Är det du som har nedsatt immunförsvar, ta ansvar för det och håll dig undan situationer där du kan utsättas för smitta

♥ Alla som kan bör boosta immunförsvaret på alla möjliga sätt – har du inte gjort det innan är det hög tid att börja nu. Inför framtiden kan det vara din allra bästa livförsäkring

♥ Avstå från att dras med i den allmänna hysterin och paniken och gör vad du kan för att hålla rädsla och oro ifrån dig. Hitta en teknik eller en metod att koppla bort tankarna och hitta stillheten inom dig om du inte redan har en sådan

♥ Lyssna till och lita på din inre vägledning. Ditt högre jag vet mer än du och vill ditt bästa

Avslutningsvis: det är min tro att den rädsla och panik som sprider sig nu kan göra mer skada för individen, mänskligheten och samhället på kort och lång sikt och än själva viruset.

Det är viktigt att vi inte bara reagerar och låter oss matas av skräckrapporter och spekulationer och på så sätt jagar upp oss. Inte bara för att stress och rädsla också påverkar immunförsvaret och för att vi då är benägna att fatta dåliga beslut utan för att “attraktionslagen” gäller inte bara det vi vill se i våra liv utan också det vi inte vill ha.

Om vi hela tiden är fokuserade på hur illa det är och dessutom laddar det med en så potent känsla som skräck så bidrar vi till att situationen förvärras istället för att den klaras upp. Det är ett faktum som kan beläggas vetenskapligt och inget flum alls. 

Så – ta hand om er och varandra. 

Och ha en fin helg!
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 6-8 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.  

Det är intensiva energier som dominerar just nu och saker och ting har en tendens att ske plötsligt och snabbt. Det bästa vi kan göra är att vara på alerten. Inte genom att gå på tå och ständigt hålla utkik, utan genom att vara väl grundade i vårt inre. 

Tiden är också gynnsam för att förverkliga någonting, framförallt vad gäller hälsan och våra vardagliga vanor, så sätt gärna en intention och gör vad du kan för att röja alla hinder ur vägen. För det behöver du inte gå fram som en bulldozer, utan snarare skifta din energi, så att du är på samma våglängd som det du vill manifestera. 

Lyssna på din inre vägledning, släpp taget om alla förutfattade meningar och öppna dig för nya möjligheter. 

Allt kan hända. 

Och ha en trevlig helg!


star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Saturnus återkomst – en livsomvälvande passage

Saturnus tar ungefär 29 år på sig att gå varvet runt zodiaken för att återvända till den plats och punkt i horoskopet som planeten befann sig vid när vi föddes.

Denna återkomst kallas för Saturnus återkomst eller en Saturnusretur och är ett astrologiskt fenomen som vi potentiellt kan uppleva tre gånger under vår livstid förutsatt att vi lever tillräckligt länge (en fjärde gång vid 120 års ålder är det i princip ingen som får vara med om).  

Inflytandet från transiten börjar göra sig påmint ungefär ett år innan returen är exakt och kan kännas av upp till ett år efteråt. Ibland längre än så, beroende på andra aspekter och faktorer – som till exempel huruvida Saturnus går retrograd under själva returperioden eller inte.

När en planet går retrograd ser det ut som den går baklänges från jorden sett, vilket den såklart inte gör utan är resultatet av ett optiskt fenomen som sedan beskrivs i horoskopet som utgår från jorden som mittpunkt. Det betyder att den exakta transiten kan uppstå tre gånger: första gången när den transiterande Saturnus går framöver över födelsehoroskopets Saturnus, andra gången när den backar förbi den, och tredje gången när den Saturnus vänder och går framåt igen. Det betyder alltså att Saturnus uppehåller sig längre än vanligt på ett litet område och energin kan kännas av under längre tid och är mer kraftfull och än mer livsomvälvande med sina tre “träffar” istället för bara en (jag är själv precis i slutet av en sådan tre-träffs retur och kan absolut skriva under på detta). 

En annan aspekt som spelar roll för hur vi upplever returen är huruvida Saturnus i födelsehoroskopet är retrograd eller inte. Ett horoskop är en ögonblicksbild av hur stjärnhimlen såg ut och planeterna stod i samma stund som vi drog vårt första andetag. Saturnus går retrograd relativt ofta, en gång om året och varar ungefär fyra och en halv månad, så det är ganska vanligt att vara född med Saturnus retrograd. 

Den första Saturnusreturen kan man säga utspelar sig i åldern 28-3o år – tiden för den så kallade trettioårskrisen. 

Det är en transit som handlar om att bli vuxen, en tid då det är dags att ta det fulla ansvaret för vårt liv och vad vi vill göra av det. Det kan handla om att nyktra till i ordets alla bemärkelser och kan föra med sig ett riktigt uppvaknande om det behövs.

Den som till exempel tidigare huvudsakligen partajat eller på annat sätt skjutit ifrån sig en mer seriös inriktning på livet kan få sig en riktig tankeställare. Det är inte längre charmigt att vara en spelevink eller underlåta att ta ansvar för livet och hur det utvecklar sig, vi kommer inte undan. Det är dags att kamma sig så att säga.

Vi kan också konfronteras med en rad rädslor som både kan vara rotade i vårt psyke, vår personlighet och vårt liv men också vad gäller vår förmåga att leva upp till de förväntningar som vi har ställda på oss utifrån.

Det är en tid då det handlar om att komma till insikt om vad som är viktigt för oss, utan att snegla på grannen, och att skaka av sig allt annat. Naturligtvis är vi olika “duktiga” på detta, beroende på anda faktorer, men här pratar vi om syftet och principen med denna övergång.

Vi kan bli omskakade i grunden och det rejält – men det är för att bli en helare och mer autentisk människa och på sikt kan denna passage föra med sig mycket gott. 

Det kan också handla om att vi tagit viktiga beslut som på olika sätt binder oss men som var antingen ogenomtänkta eller för tidigt fattade eftersom vi ännu inte visste vem vi var. De kan synka dåligt med vår sanna person och därför komma upp för påseende eller brytas upp.

Tidiga äktenskap eller en karriär/ett arbetet som vi hamnat i på grund av förväntningar och tryck från omgivningen och inte för att det passar oss är typexempel på vad som kan ifrågasättas och vara föremål för förändringar.

Men det kan också vara åt andra hållet vad gäller till exempel kärleken – för en del är det vid den här tidpunkten som ödet ser ut att slå till och någon dyker upp med vilken potentialen finns för en livslång relation.

Och den som tidigt i livet hittade sin passion och mission förankras ofta djupare på den vägen och tar det hela till en ny nivå i och med denna utvecklingsfas och transit. 

Saker och ting behöver alltså inte falla samman eller brytas upp, det kan vara en tid då saker och ting förstärks och fördjupas om vi redan innan returen haft en stark känsla för vilka vi verkligen är och kunnat lägga en grund som håller. I så fall är detta mer en mognadsfas som gör oss starkare utan större utmaning.

Om vi inte antar utmaningarna, om vi till exempel stannar i en olycklig relation på grund av medberoende eller rädsla för att stå på egna ben. Eller om vi inte vågar följa våra drömmar vd gäller arbete och istället stannar i en anställning där vi inte kommer till vår rätt för att vi är oroliga att inte kunna betala hyran så kan vi få en andra chans senare.

Men då blir det som regel också svårare. 

Den andra Saturnusreturen är också den en passage, en tid för en övergång från en tid och ett liv till ett annat. Det kan se olika ut på ytan, beroende på alla olika faktorer som livet kan bestå eller inte bestå av, äktenskap, barn, barnbarn, typ av sysselsättning, etcetera – men det finns några gemensamma nämnare på en grundläggande plan. 

Ofta handlar det om en större frihet och oavsett om du har barn eller inte handlar det om att bli “en äldre” – inte i bemärkelsen gammal, utan insiktsfull och vis. Som kvinna kan du inte längre reproducera dig och är klar med hela den biten oavsett om du fött barn eller inte vilket i sig kan vara befriande. I kulturer som inte är alienerade från naturens och livets gång som vårt spelar de äldre en viktig roll i hela samhället, på alla plan. De sitter på en ovärderlig kunskap och erfarenhet och göms inte undan eller glöms bort utan tvärtom spelar de en betydande roll. 

Vi får en annan roll för andra och samtidigt finns det ofta mer tid för oss själva. 

En Saturnusretur kan vara en utmanande period men är en ytterst viktig sådan. När den är över kommer du att landa i ett nytt landskap, och på många sätt inte längre vara den du var. Däremot bättre på alla sätt, framförallt om du lyssnat till din inre röst och vågar följa den. 

Det finns naturligtvis hur mycket som helst att säga om Saturnus och planetens återkomst i horoskopet, astrologi som metafysisk vetenskap är outtömligt, det här är mer som en introduktion.  

Jag har skrivit lite mer om Saturnus tidigare i samband med konjunktionen mellan Saturnus och Pluto i januari i år. Vill du veta mer om vad Saturnus representerar så rekommenderar jag att du läser det om du inte redan har gjort det. Du hittar inlägget här.

På återhörande!
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Månadens tarot mars 2020

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer. Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

Det är oroligt i världen, men konsten är att inte låta sig påverkas menligt av det, att inte smittas av hysterin genom att blint svälja de skräckscenarion som målas upp och rapporter om undergången som produceras.

Istället för att stänga in oss och elda på fruktan, kan vi sträva efter att leva i kärlek och tillit, till oss själva, varandra och livet i stort. Det betyder inte att vi samtidigt inte behöver vidtaga nödvändiga åtgärder eller leva på ett hälsosamt sätt. Tvärtom, det är akt av kärlek att ta hand om oss själva och varandra på alla sätt vi kan. 

1-10 

De första tio dagarna av månaden finns det mycket social aktivitet, umgänge med familj och/eller vänner med mycket glädje och förnöjsamhet i samband med det. Personliga relationer borde vara harmoniska men om sådana relationer saknas finns ändå känslan av välmående och trygghet.

Det ligger för förändringar. Det kan handla om byte av miljö som kan föra med sig en djupare känsla av tillfredsställelse eller så kan du själv initiera förändringar där du befinner dig på ett sätt som kommer vara dig till godo.

Vad gäller arbete och karriär kan tidigare utmaningar och svårigheter lätta och ge vika och bereda plats för goda relationer med kollegor och andra kontakter på området. Den som arbetar med klienter eller kunder kan få uppleva en tillströmning.

Du kan få ta emot gåvor eller bli ärad på något sätt vilket i så fall är en belöning för tidigare insatser. Samtal, meddelande, brev och möten kan ge goda nyheter och lovande möjligheter.

Vad gäller kärlekslivet finns det ett fokus på etablerade relationer och band. Finns det osäkerhet så kan det lösas genom att tillbringa tid tillsammans – känns det som kärleken försvunnit kan det ha begravts under vardagens bestyr och finnas kvar bara ni ger den en chans att komma fram igen.

Den som är singel och vill träffa någon bör ta tillvara på möjligheterna till umgänge med familj och vänner överhuvudtaget, det kan vara i en sådan situation som någon ny dyker upp – det finns en möjlighet att en speciell person kan komma in i ditt liv nu, någon som representerar din idealbild av den perfekta partnern och med vilken det finns potential att bli långvarigt.

Den övergripande energin för dessa tio dagar handlar annars om att slappna av och ta det lugnt, resa om du kan, men i alla fall tillbringa tid med nära och kära.

Kom ihåg att den tacksamhet du odlar här välsignar det goda och får det att både befästas och växa

11-20 

Dessa dagar borde vara lugna och harmoniska. En vänskap med en inflytelserik person kan hjälpa dig att uppnå de resultat du strävar efter. Det kan vara en kultiverad, intelligent och inkännande man som är vis och kan konsten att lyssna och erbjuda goda råd.

Denna hjälp kan komma genom en partner eller en annan existerande relation, det kan vara en far eller en annan fadersgestalt, men det kan också vara du som står för detta och erbjuder din medkänsla till någon i familjen eller vänskapskretsen.

Du känner dig troligtvis dragen till din familj och nära vänner och redo att beskydda och försvara dem i alla lägen.

Arbete och karriär kan stimuleras och utvecklas fint. Resor kan krävas, kanske långväga sådana. Dagarna bjuder också på en påminnelse om att du trivs bäst med att vara din egen, att driva egen verksamhet, om du har tänkt på det men skjutit det åt sidan. Om du är anställd kan det vara okej för stunden, men på sikt behöver du ta tag i detta.

Det kan också handla om att du gör någonting som inte ligger dig särskilt varmt om hjärtat och att du behöver börja tänka på att förändra din arbetssituation så att du får möjlighet att göra det du verkligen brinner för, även om det inte nödvändigtvis behöver innebära att du startar eget företag.

Egen verksamhet har dock alla förutsättningar att gå bra ekonomiskt, framförallt för den som upplevt en svacka kan det ta fart. Den som har ekonomiska bekymmer kan behöva titta på sina tankar och påminna sig om att pengar i grund och botten är en energi som kan manifesteras.

Energin ligger starkt för kärlek och också under dessa dagar kan det dyka upp en passande person för den som är öppen att träffa någon. Framförallt finns denna möjlighet i sammanhang som har någon form av metafysisk koppling eller är relaterat till vatten på något sätt. Den som redan har en partner kan få uppleva hur ni når en ny nivå av förståelse för varandra, så pass att ni börjar tänka på att förnya era löften.

Du kan känna dig dragen till filosofi, vetenskap och konst, religion och andliga ämnen och dina kreativa talanger kan hitta ett utlopp inom dessa områden. De svar du säker är inte långt borta och kan komma till dig genom meditation eller din intuition.

21-31 

Dessa dagar kan upplevas som lite mer krävande, men kan också ge en större utdelning för den som antar utmaningen – det finns möjlighet till mycket positivt som kan hända och du kan få uppleva hur dina drömmar eller i varje fall någon aspekt av dem, går i uppfyllelse.

Vad gäller arbetet och karriär kan en möjlighet dyka upp. Det kan handla om att du kommer igång med att göra någonting som är precis det du drömt om. Det kan också finnas en kvinna som assisterar och stöder dig på något sätt eller en person som besitter en högre befattning än du som inte bara kan komma att erbjuda stöd och hjälp utan också kan ge dig någon form av erkännande.

Om du upplever att din ekonomi är blockerad så kan det mycket väl spegla en en känslomässig blockering som du har och som du gör rätt i att avlägsna. Det kan handla om oro och negativt tänkande grundat på tidigare erfarenheter som gör att du återskapar en olycklig situation. Släpp taget om de gamla tankarna och föreställningarna och lägg in nya programmeringar. När du gör det kommer omsvängningen.

Om det har saknats romantik fram till nu trots förutsättningar, så kan du få en chans till här. Den kärlek ligger här kan vara djup och ha förutsättningar för att bli varaktig. Det kan bli riktigt intensivt, slå gnistor och vara passionerat med stor romantik och du kan behöva jobba för att bevara balansen i den känslostorm som rörs upp.

Redan etablerade relationer stärks och familjemedlemmar kommer varandra närmare.

Dagarna är bra för att vända dig inåt och undersöka hur du verkligen känner för någonting. Den andliga dimensionen av livet kan på det hela taget ta överhanden och genomsyra alla områden av livet.

Var vaken och öppen för din inre vägledning överlag, du kan få viktiga insikter och budskap till dig då energin är en mycket stark andlig vibration. Du kan till och med få uppleva en form av uppvaknande till en djupare del av dig som du tidigare inte känt till. Din känsla och intuition är förstärkt och kan ge dig pålitlig information.

 Lyssna och lita på din inre röst och dela med dig av dina gåvor på olika sätt.

Övergripande energi hela månaden 

Under hela månaden finns det entusiasm, engagemang och vilja att göra det som krävs. En person du träffar eller har att göra med kan vara en katalysator för ett beslut och den väg du väljer att gå.

Tacka ja till inbjudningar och sociala evenemang och till resor – du kan där hitta möjligheter som hjälper dig att bygga en bättre framtid.

Vad gäller arbete och karriär är fokuset på praktiska angelägenheter.

Du kan nu eller inom en snar framtid bli erbjuden en möjlighet att tjäna pengar eller att engagera dig i en ny verksamhet. Ta reda på fakta och detaljer så att du kan utnyttja detta till din fördel. Genom att vara grundlig, praktisk och göra jobbet kan du få fin utdelning med framgång som kommer sakta men säkert.

Det kan uppstå möjligheten att upprätta ett kontrakt eller göra någon annan form av deal eller avtal. Om det gäller dig och du ska skriva på kontrakt, läs det finstilta och var säker på att du förstår vad det är du signerar. Var noggrann vad gäller all skriftlig kommunikation så det inte uppstår missförstånd.

Var dock medveten om att ett överdrivet fokus på det materiella kan få dig att spendera och reagera på ett sätt som kan vara oklokt. Planera och vinnlägg dig om detaljerna för att försäkra dig om framgång.

Ekonomin torde dock vara hyfsat god på det stora hela.

Vad gäller kärlekslivet finns en energi som handlar om ansvar och skyldigheter som kan överskugga eventuell känslomässig ambivalens. Även om du inte är riktigt lycklig eller nöjd med en situation eller en relation så är du inte beredd att lämna den utan inställd på att jobba igenom det som behövs. Detta har att göra med karma som behöver balanseras.

De erfarenheter du gör och hur du hanterar dem med hjälp av din andliga medvetenhet och de andliga verktyg du har eller tillägnar dig är sådant som du senare kommer kunna föra vidare.

Mars är en fin månad som bådar gott för framtiden.

Sköt om dig!

    star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap för helgen 28 februari – 1 mars 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Transformation betyder fullständig förvandling, så som larven i puppan upplöses och blir en sörja för att sedan återuppstå som fjäril. 

Det kan vara en obehaglig och skrämmande process, det kan kännas som om allting tar slut, som om vi ska dö. 

Och på ett sätt är det så. Den vi var och det liv vi hade går i graven och finns inte mer.

Men essensen av oss lever vidare och vi tar gestalt i ny form – i andra änden blir vi de vi från allra första början är ämnade att vara och i sanning är.

Kom ihåg att det bara är det som begränsar oss, håller oss tillbaka, förvanskar och förminskar oss som dör. 

Var inte rädd. Någonting vackert kommer att komma ur det som är. 

Och ha en trevlig helg! star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Merkurius går retrograd

Alla planeter i vårt solsystem förutom Solen och Månen (som tekniskt sett inte är planeter) går regelbundet retrograd, vilket betyder att de från jordens synvinkel ser ut att gå baklänges.

Det är naturligtvis är en synvilla eftersom planeter i sig själva inte backar eller går baklänges i realiteten, men eftersom vår västerländska astrologi utgår från jorden som centrum så räknar vi med och tolkar planetrörelserna så som de ter sig från jorden sett. 

Merkurius går retrograd tre-fyra gånger per år och mellan 19-24 dagar varje gång.

Under 2020 kommer den första pågå mellan den 17 februari och 10 mars i Fiskarnas och i Vattumannens tecken, den andra i Kräftan mellan den 18 juni och 12 juli samt den tredje i Skorpionen och Vågen mellan den 14 oktober och 3 november

Merkurius anses härska över bland annat teknologi, elektronik, information, kommunikation, överenskommelser och kontrakt samt handel, transport och resor och när planeten går retrograd så föreligger risken att det uppstår mankelimang på dessa områden – det kan bli fnurror på tråden, missförstånd, missöden, förseningar och annat. 

Det är därför en tid som handlar om att vara extra noga, att dubbelkolla allt, att inte ha för bråttom eller slarva eller förutsätta saker och ting utan att istället vara noga och ha en backup-plan om den första inte fungerar.

Det är också bra att under perioden vinnlägga sig om att vara flexibelt och ute i god tid, att ha tålamod och antingen undvika att skriva kontrakt om det är möjligt eller lusläsa det finstilta innan man skriver på om det inte går. Det är också bra att dubbelkolla att meddelanden går fram och att vara beredd på att missförstånd kan behöva redas ut. 

En Merkuriusretrograd kan vara rik kreativt sett, analys och research kan ge bra insikter och resultat och planer kan utformas även om det kan vara bra att vänta med större beslut till dess att retrograden är över.

Det är en tid som lämpar sig bra för att ta det lite lugnare, att slå av på takten. Helt varken kan eller behöver man ställa livet på paus men det är fördelaktigt att rikta sig inåt och att reflektera. Vem är du, vad gör du och vart är du på väg? Hur använder du din energi och får det det resultat som du önskar?

Det kan vara lämpligt att se över projekt och planer som redan är uppgjorda och att slipa på ritningarna så att säga, att försäkra sig om att arbetet är välgjort och att det inte finns några hål i nätet. Att revidera och på andra sätt jobba om. 

Retrograden färgas av de tecken den utspelar sig i och den påverkar oss olika utifrån hur den aspekteras i vårt personliga horoskop. Den som är född under en Merkuriusretrograd – vilket cirka 25% av alla människor är – tenderar att vara mindre besvärad av de retrograda perioderna.

Men vi kan alla göra perioden så smidig som möjligt genom att helt enkelt slappna av och affirmera att allting löser sig vad som än händer istället för att jaga upp oss. Ibland är det kanske inte helt enkelt men kom ihåg att övning ger färdighet!

star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap helgen 14-16 februari 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Vi lever i en kultur där allting som har med hjärnan att göra hyllas – det som är logiskt, rationellt, förnuftigt och går att förklara på ett intellektuellt och naturvetenskapligt sätt.

Behovet av att förstå med huvudet är många gånger stort och vi känner oss förvirrade när vi inte begriper och sårbara när vi inte vet med säkerhet. 

Men livets väsen och kärleken är i grunden ett mysterium som det inte går att klura ut utan behöver omfamnas och levas, med hjärtat och själen.

Försök släppa alla tankar för en stund – använd gärna ett mantra om du behöver för att göra det möjligt (du hittar förslag på sådana under “resurser” uppe i menyn) – och slappna av. 

Påminn dig själv om att tryggheten inte ligger utanför dig eller i någonting som går att kvantifiera. Det enda som verkligen betyder något när allt kommer omkring är din sinnesro och din förankring i ditt eget inre väsen. 

Släpp allt du har för händer, slut ögonen och andas en stund. Känn livet i dig, pulsen, hjärtat som slår. 

Och ha en fin alla hjärtans dag. 

Samt trevlig helg! star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Månadens tarot februari 2020

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

Månaden börjar mycket fint med en försäkran att allt utvecklar sig precis som det ska. Ibland kan det kanske vara svårt att förstå när man tittar på ytan, men i grund och botten kan du lita på att det är så och du kan förlita dig på din intuition, ditt inre seende och vägledning för att navigera terrängen du befinner dig i. 

Någonting som du hoppats på kan komma att dyka upp vid horisonten och vara på väg mot dig och det är en bra idé att visa tillit till framtiden i konkret handling – att genom en gest av något slag uttrycka att du tror på att saker och ting är på väg åt rätt håll – för det är de: planer du har är på väg att bära frukt, antingen nu eller inom en snar framtid och ju mer du är positivt inställd och litar på att det kommer att gå bra, desto lättare kommer det att göra det. 

Detta kan komma till uttryck i yrkeslivet genom att det dyka upp någonting som är precis det du längtat efter och väntat på och vad gäller ekonomin finns det också fina utsikter, bättre än du kunnat föreställa dig, framförallt när du öppnar dig för de möjligheter som finns runt omkring dig. Du kommer ha det du behöver, när du behöver det. 

Vad gäller kärlek kan det dyka upp någon här som är speciell och det finns förutsättningar för att det ska klicka. Den som redan är i en relation kan uppleva hur ni förnyar och fördjupar relationen ni har med varandra. 

Dina inre gåvor kan göra sig gällande med tydlighet, du kan komma att ha en klar och tydlig känsla av att höra din själ och ditt högre jag, och du kan komma att hjälpa andra på något sätt. Det behöver inte betyda i professionellt sammanhang, det kan också vara i ditt privata liv, som du finns till för den som behöver.  

11-20 

I mitten av månaden är det viktigt att vara vaksam och inte skena iväg, framförallt inte i fantasin eller tankarna. Det kan finnas någon faktor eller flera faktorer i någon situation som du till en början inte är medveten om, men som du kommer bli varse så småningom.

Oförutsedda händelser kan också uppstå som du i så fall behöver anpassa dig till mentalt. Energin kan också yttra sig i att du nås av nyheter eller meddelanden som kan komma att kräva din energi samtidigt som de situationer som uppstår kan få en snabb och lyckad lösning – framförallt om du håller dina känslor under kontroll.

Du kan vara föremål för att bli betraktad och hur du hanterar det som sker, och om du gör det väl kan det bidra till att andra kan se på dig med beundran och respekt.

I kärlekslivet kan det finnas meningsskiljaktigheter men de ser inte ut att gå på djupet utan mer ligga på ytan. Ta en liten paus eller skapa lite utrymme tills det lugnar ner sig. Då kommer du att se att det inte var så farligt. 

Jobba också på att fördjupa och befästa din inre, andliga utveckling. Skaffa dig kunskap om det behövs för att du ska komma vidare. Var även uppmärksam på om du underhåller gamla och förlegade tankemönster och gör en ansträngning att bryta dem om så är fallet. Ta också hand om din kropp, ät bra mat och se till att du får tillräckligt med vila.

21-29 

Dessa dagar är det bäst att undvika att spekulera. Eftersom du kan komma att vara mer impulsiv än vanligt är det viktigt att tänka igenom saker och ting innan du agerar.

Gör även en ansträngning att ta det lugnt överhuvudtaget trots att det kan kännas som om det brinner i knutarna – det är med stor sannolikhet mer av en känsla än en faktisk verklighet.

Dagarna kan också handla om att du strävat efter något och vinner eller uppnår det du strävar efter men att den vinsten känns tom och inte ger det du hade hoppats.

Du kan själv ha frestats att använda dig av mindre ädla metoder eller på något sätt vara negativ eller destruktiv, eller så är det någon annan som betett sig på det viset.

Om det senare är fallet kan det vara läge för en konfrontation, men sedan är det bäst att lämna situationen om du kan istället för att fortsätta engagera dig. Det kan kännas för egot och du kan bli tvungen att svälja din stolthet, men vissa saker kan man inte förändra eller göra någonting åt och då är det bäst att bara gå.

Var också vaken för om det är så att du ger andra skulden för någonting som egentligen är ditt ansvar. 

Övergripande energi hela månaden 

Även om det i mitten och slutet av månaden finns energier som kan vålla en viss disharmoni är den övergripande energin för hela månaden, precis som de inledande dagarna, mycket fin med kreativitet, välmående, omsorg och generositet i rikligt mått.  

Låt de idéer du kan ha eller få här, flöda, framförallt vad gäller ditt arbetsliv och din karriär, för de kan vara grunden till en senare utveckling. Undvik att oroa dig för ekonomin, ta hand om varje dag som den kommer så kommer varje dag att ta hand om dig – du kan till och med attrahera välstånd på det viset. 

På kärleksfronten är detta en tid som gynnar förälskelse och kärlek. Ta hand om den, ta hand om dig själv och om varandra så blommar den – oavsett om du är i en relation eller inte. 

Under hela månaden finns även en betoning på hemmet och naturen – på att slappna av och vara dig själv – det är också där du får din andliga näring. 

Ha en fin februari!

star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap 24-26 januari 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare.  Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av.

Vet du vem du är? Vem du verkligen är, inte definierat genom dina olika roller – mamma, bror, sjuksköterska, brandman – och kanske inte heller genom någonting som kan uttryckas i ord överhuvudtaget, utan vem du verkligen är, när du är, i din fulla kraft och ditt genuina själv?

Ofta är vi så präglade av normer och konventioner och förväntningar på oss från en så pass tidig ålder att vi mer eller mindre tappar känslan för vårt sanna, autentiska jag och hur det kommer till uttryck.

Vi mår bra om vi lyckas leva upp till förväntningarna och mår dåligt när vi misslyckas. Men samtidigt så tillfredsställer det oss inte på djupet, vi kan ha en känsla av att någonting gnager, att någonting inte är som det ska.  

Det kan vara dig själv du längtar efter, som du anar finns där bakom begränsningar och blockeringar som pålagts dig utifrån och som du med tiden gjort till dina. 

Uppmaningen denna vecka är att bli medveten om eller bli påmind om detta och att uppmuntra dig att göra dig fri. 

Fredag den 24 januari är det nymåne i Vattumannens tecken. Passa på att sätt intentionen att skala av dig alla pålagda föreställningar om vem du är och hur du ska vara, för att istället hitta och vara ditt sanna jag. Det kommer inte ske på ett ögonblick, men det är ett mål att sträva efter så gott som något – om inte det allra bästa?  Be din själ och ditt högre jag att visa dig vad du behöver veta och göra och att tala till dig så att du förstår. 

Och lyssna på svaren hur de kommer till dig. 

Trevlig helg!
star

Är du nyfiken på året som kommer så hittar du min tarotrapport för 2020 här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Orakelbudskap 17-19 januari 2020

Orakelbudskapet är framtaget specifikt för bloggens läsare. 

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Det är så lätt att tappa balansen, att bli distraherad och involverad av en massa som vi tror är viktigt och sant men som egentligen bara leder oss bort från oss själva. 

Om du känner dig låg, rädd eller oharmonisk så är det ett tecken på att någonting inte är som det ska. Men hur du åtgärdar det är kanske inte som du tror. Det handlar inte om att det ska fixa sig med det ena eller det andra på det yttre planet. Om du villkorar ditt välmående på så sätt kanske det aldrig kommer. 

Uppmaningen är att sluta fokusera på allt som inte stämmer för dig eller är som du tycker att det ska vad gäller livet utanför dig och istället se till att du finner dig själv och din inre kraft.

För den som redan har vanan och verktygen kan det gå snabbt, för andra kan det kräva lite mer arbete, men det är fullt möjligt för alla att nå en känsla av lugn och tillfredsställelse oavsett omständigheter. 

Börja med någonting litet – det är inte att förakta. En liten handling men utförd varje dag kan leda långt. 

Istället för att vänta tills du har en hel timme för dig själv där du har möjlighet att tända ett ljus och sitta i dina sköna kläder med musik i bakgrunden för att meditera – slut ögonen, och fokusera på andningen i en minut. Bara det kan vara en utmaning och ett sätt att komma igång. 

Gör detta återkommande under dagen med början när du vaknar och se vad som händer. 

Använd dig också gärna av en affirmation och det flitigt. Lär dig den utantill och använd den som ett mantra, istället för att grubbla på allt möjligt. 

Det finns många saker du kan göra, men allt går ut på att du under en stund tar hand om dig själv. Då kommer du också sedan kunna ta hand om de yttre omständigheterna på ett helt annat sätt. 
star

Är du nyfiken på året som kommer och inte har läst min tarorapport for 2020 så hittar du den här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

star

Månförmörkelse i Kräftan 10 januari 2020 – och mer därtill

Den 10 januari klockan 20:21 svensk tid inträffar en månförmörkelse 20 grader i Kräftans tecken.

Som jag skrivit om tidigare infaller förmörkelser när månens noder är i närheten av solen och månen. Solförmörkelser sker när solen och månen är på samma plats i zodiaken medan månförmörkelser infaller när de är mitt emot varandra och jorden mittemellan dem skuggar solens ljus från att nå månen. Solens energi blir alltså för en stund blockerad. 

Fullmånar är inget ovanligt, vi har tretton stycken om året och de innebär en kulminering av den energi som nymånen två veckor tidigare initierat. Det kan ligga för avslut, fullbordan och att släppa taget på olika sätt.

Men när fullmånen samtidigt är förmörkad så förstärker det energin och gör den än mer kraftfull. 

Att månen befinner sig i Kräftan gör denna fullmåne och förmörkelse till en dubbelt känslomässig sådan – framför allt för den som har planeter eller andra viktiga punkter 20 grader (eller några grader däromkring) i Väduren, Kräftan Vågen och Stenbocken – eftersom månen härskar över Kräftan och handlar om vårt innersta och mest sårbara jag, våra känslor. Det kan komma att ta sig uttryck i våra nära relationer, familjen, hemmet och våra känslomässiga mönster bland annat som kommer på tapeten.

Samtidigt som detta sker är det en rad andra himlafenomen som gör denna månförmörkelse extra massiv och intensiv och till en händelse ingen av oss någonsin kommer uppleva igen under vår livstid. 

Jag har redan skrivit om konjunktionen mellan Pluto och Saturnus som infaller den 12 januari. Ett möte som sker tre gånger per sekel ungefär och representerar en cykel på i runda tal 35 år (Plutos bana är inte helt rund utan elliptisk, så det varierar lite) men att de dessutom ses i det tecken som Saturnus härskar över – Stenbocken – har inte skett på femhundra år och kommer inte hända på femhundra år igen. Att Saturnus är härskare över Stenbocken betyder att planeten är i sitt esse där och extra kraftfull vilket påverkar konjunktionen. (Läs gärna inlägget om Pluto och Saturnus om du inte redan har gjort det, du hittar det här.)

Det finns ytterligare betoning på Stenbockens tecken som är aktuell just nu: Merkurius, planeten som representerar vår kommunikation och vår mentala förmåga, är i konjunktion med Solen. Och Södra Noden som är i Stenbocken och bidrar till förmörkelsen är dessutom i konjunktion med Jupiter. 

Vi har alltså fem planeter plus månens södra nod i Stenbocken just nu vilket bidrar till en enorm betoning på allt vad Stenbocken representerar på olika sätt. Hur vi upplever detta på det personliga planet är till stor del beroende på hur vi levt vårt liv och använt våra energier tidigare. Men det kommer krävas av oss alla att vi är vuxna och mogna och tar ansvar för det vi skapat. 

Vad som också händer mellan förmörkelsen den 10 januari och konjuktionen mellan Pluto och Saturnus den 12 januari är att Uranus som befunnit sig i retrograd i Oxen sedan 12 augusti 2019 och som under en tid tillbaka börjat sakta in, stannar upp och vänder för att börja gå direkt igen den 11 januari.

När en planet stannar upp och vänder är energin alltid extra betonad, så det är också någonting att ta med i beräkningen denna helg. (Vad det betyder med Uranus i Oxen kan du läsa om här.) 

Dessutom är det så, att när Uranus nu också går direkt, går samtliga planeter direkt vilket betyder att energin totalt sett är väldigt fokuserad på att röra sig framåt. Det kommer dröja någon/några månader innan någon planet går retrograd igen, så tiden fram till dess kan vi verkligen känner att någonting lossnar och att vi vill röra oss vidare och har vind i seglen för att göra det. 

De förändringar som nu är på gång är så stora att vi inte ens kan överblicka dem, det som sker sammantaget är början på en enorm transformation, både på ett globalt och för många på ett privat plan. Vi kan ha känt av vad som är på ingång under en längre tid eftersom det har byggts upp länge, men det är nu vi står på tröskeln till de nya energierna kan man säga. Och vi kommer att känna av det länge. Varken våra liv eller vår värld kommer vara densamma inom inte alltför många år. 20-talet kommer se en helt annan utveckling än 10-talet gjort, och då har det ändå hänt en hel del förra decenniet, eller hur?

Har du möjlighet så ligg lågt över den här helgen och använd tiden till att sköta om dig och de som står dig nära, affirmera och be, meditera och promenera eller var ute i naturen eller på en ombonad plats där du känner dig trygg. Ta inga större initiativ om du kan undvika det, förrän i nästa vecka men om du ändå gör det kom ihåg att bara så goda frön. Karma alltid är aktivt, men nu mer betonat än någonsin.

Det här är också en bra tid att släppa taget om det som inte är konstruktivt eller positivt. Det är också viktigt att vara flexibel och inte kämpa emot, utan följa med och snarare ta vår tillflykt till vårt inre, hitta lugnet, balansen och harmonin där och låta det som sker i det yttre ske.

Framförallt, undvik att gå in i rädsla om saker och ting känns skakigt eller osäkert. Förändring är ofta sådan och då är det bra att påminna sig att den alltid leder till någonting bättre. Använd dig av något knep eller någon metod om det behövs för att bevara den inre balansen. Behöver du hjälp eller förstärkning, slå gärna mig en signal om du känner dig manad.  

Ha en fantastisk helg!
star

Är du nyfiken på året som kommer och inte har läst min tarorapport ännu för 2020 så hittar du den här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag kan rena, rensa, transformera och avlägsna oönskade energier, blockeringar och program.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!