Tacksamhet

Saker och ting händer. Ibland är det yttre omständigheter som vi inte kan rå över annat än hur vi förhåller oss till det – som vädret, naturens krafter, andras beslut och handlingar eller tiden som går.

Tacksamhet kan vara en känsla men är mer än så och i första hand en andlig princip, ett förhållningssätt och ett sätt att hantera tillvaron på, någonting som ofta också kräver ett uttryck i någon form av handling. Det behöver inte vara storstilat, ett enkelt ”tack” när någon visar uppskattning eller gör sig besvär för vår skull räcker ibland långt.

Att vara tacksam när livet är gott är lätt, men den som kan använda sig av – och utöva – tacksamhet också när det ser ut att gå emot har hittat ett ovärderligt verktyg till både andlig utveckling och personlig balans och välmående.

Det finns till och med forskning som visar att tacksamhet kan stärka vårt immunförsvar, ge bättre sömn, reducera stress och mildra depression – så det finns många anledningar att praktisera tacksamhet på daglig basis.

När du kommer på dig själv med att låta eventuella omständigheter som inte är som du skulle önska att de vore påverka dig negativt, stoppa dig själv och försök lista några saker som trots allt är bra och som du är tacksam för – det finns alltid nåt.

Fokusera sen på och utgå från det istället för allt annat som lämnar övrigt att önska – förutom att du får en chans att må bättre är det också så att det du fokuserar på tillför du energi och göder, det växer. Så när du fokuserar på det som är gott skapar du en grogrund och öppning för mer av det goda.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Vad är en tvillingsjäl?

Vad är en tvillingsjäl?

Därom tvistar man – ordet kan alltså betyda lite olika beroende på vem man frågar och om man googlar eller tar sig en titt på youtube så finns det ett rikt och brokigt utbud av människor som marknadsför sin version och vision – det är populärare än någonsin att ha en tvillingsjäl.

För mig gäller allmänt att ingen levande person på den här jorden med säkerhet kan hävda att de sitter inne med alla svaren eller det enda rätta svaret hur det ser ut i ”det osynliga” – hur den metafysiska världen är beskaffad, men jag kan dela med mig av den modell som funkar för mig, vad jag håller för troligt för att det resonerar med mig och min erfarenhet. Att vara synsk och att få information från högre sfärer är ingen exakt vetenskap och är det någonting jag önskar är att alla ska hålla det i minnet och stämma av med sig själva, med sin egen själ och sitt eget högre jag för att hitta det som är sant för var och en.

Jag använder begreppet tvillingsjäl enbart när det handlar om EN själ i två kroppar. En själ är en energi och en essens (klicka här för ett tidigare inlägg om det) och någon gång bestämde sig den här själen sig för att dela på sig, i en maskulin och en feminin del eller aspekt. Det betyder inte att en tvillingsjäl nödvändigtvis behöver vara en man och en kvinna i sin fysiska form, det finns tvillingsjälar som består av samma kön, men den ena är alltid bärare av den övervägande manliga energin, och motparten av den feminina.

Den som är en tvillingsjäl lever alltså i union med sin andra hälft på det högre planet, alldeles oavsett hur den fysiska relationen ser ut.

Många gånger används begreppet tvillingsjäl för att uttrycka en sympati, en stark och många gånger harmonisk kärlek, men det är inte nödvändigtvis samma sak som att det verkligen är frågan om en tvillingsjäl som jag definierar den. Ofta kan det röra sig om en ny typ av själfrände, med två själar med en hög energi som ligger nära varandra i frekvens och därför upplevs som osedvanligt kompatibla.

Dessa typer av själsfränder, eller själspartners, kan ibland uppvisa ett snarlikt mönster eller beteende som tvillingsjälen, utan att för den sakens skull vara det.

Har alla en tvillingsjäl?

Som jag ser det är svaret nej – och det är heller ingenting att stå efter. Faktum är att det snarare är förenat med en hel del svårigheter som måste övervinnas för att den som är en tvillingsjäl ska kunna leva i harmoni med sin andra hälft på det fysiska planet. Att vara en tvillingsjäl är också ett uppdrag, ett andligt uppdrag och en mission, som själen har tagit på sig och handlar om någonting mer än att ”bara” ha en partner man kan ha det härligt och eventuellt genomföra projektet bilda familj eller liknande tillsammans med.

Första mötet mellan de två delarna av tvillingsjälen i den fysiska verkligheten är sällan startskottet på själva den fysiska relationen, utan mer ett smakprov och en introduktion. Därefter brukar det uppstå svårigheter, då det jag kallar egot och personligheten – med vilket jag menar den del av av oss som inte är vår själ, där våra erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och föreställningar och annat som vi tillskansat oss i det här livet ryms – kliver in i bilden och försöker ta över (eller omöjliggöra) relationen.

När det sker, snabbt och plötsligt eller gradvis, så skjuts själen (själarna) i bakgrunden och problem uppstår oundvikligen – attraktionen och kärleken är mellan de två olika aspekterna eller delarna av själen och inte mellan två egon och när egot kommer i vägen skyms sikten eller försvagas attraktionskraften – eller hur man ska uttrycka det.

Det som ibland kallas för tvillingsjälsdansen eller tvillingsjälsvalsen då de två närmar sig och fjärmar sig om vartannat uppstår – en dans eller en vals som kan pågå i det oändliga och leda till att relationen aldrig riktigt manifesteras om man inte förstår vad det handlar om och gör det inre, andliga arbete som måste till för att relationen i slutändan ska hamna på plats.

Många blir besvikna och ger upp, de kommer aldrig så långt utan menar att det är omöjligt och att relationen inte kan manifesteras ”i det här livet”. Och så kan det kännas, men det betyder inte att det är sant i objektiv bemärkelse. En verklig tvillingsjäl har för avsikt att manifestera också unionen/relationen i det här livet, annars skulle inte båda delarna/aspekterna av själen vara här, i fysisk form – och det är också fullt möjligt även om det kan verka och vara tufft.

Utan den första erfarenheten, av en kärlek bortom alla ord med ett aldrig annars upplevt djup, skulle ingen vara motiverad att göra det själsliga och inre arbete som behövs för att manifestera relationen – men man måste veta hur och vad man kan göra också och det är bland annat det som jag har specialiserat mig på.

Först och främst behöver man förstå att en tvillingsjälsrelation inte är som andra kärleksrelationer, att den följer andra regler och lagar, är grundad i den andliga verkligheten och kan komma till uttryck i den fysiska (manifesteras) – men bara om den inre, andliga och själsliga kopplingen är upprättad, etablerad och upprätthålls.

Återkommer i ämnet längre fram på vägen…

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Månadens tarot november 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

I början av månaden kan det finnas rädslor, men uppmaningen är att inte låta sig skrämmas av hur saker och ting ser ut eller verkar vara – och efter det kan det lossna betydligt. November har alla förutsättningar att bli riktigt fin.

1-10: Djävulen
När den här typen dyker upp betyder det oftast att vi är oförmögna att se sanningen om en situation eller person. Vi dömer eller bedömer det som är och händer utifrån vad som synes vara och ske istället för att se djupare och igenom skenet och den verkliga och underliggande sanningen om situationen eller personen.

Vi kan känna oss som offer för omständigheterna, känna oss begränsade och rädda utan att se att vi själva bidrar genom hur vi tänker och agerar. Vi projicerar våra rädslor på omgivningen och tänker att det är verkliga hinder. För att bli fria behöver vi förändra vårt tankesätt och vårt beteende och dra tillbaka projektionerna – då lösgör vi oss från det vi känt oss fastkedjade vid.

Vad gäller arbete betyder Djävulen att vi kan låta pengar och status vara vårt drivande och huvudsakliga motiv istället för en inre tillfredsställelse med det vi gör. Det handlar inte bara om att jaga status och yttre attribut utan kan också handla om att till exempel stanna kvar på en arbetsplats eller i ett yrke som inte längre ger någonting för att inte riskera tryggheten i en lönecheck.

Gäller det ekonomin kan det dyka upp frestelser. Överge inte dina principer för att göra ”snabba cash” – även om det låter lockande.

I kärlekslivet handlar det om att känna sig bunden till en person och inte kunna ta sig loss trots att det skulle vara det bästa, eller att det finns en stark fysisk kemi och attraktion men ingenting annat. Vill du ha en förändring så måste du åstadkomma den själv.

11-20: Kung Stavar
Generellt ligger det dessa dagar för att slutföra och bli färdig med saker och ting. Det ligger också för att släppa taget om gamla beteendemönster och annat som inte längre fyller en konstruktiv funktion och det finns en massa driv och energi – saker och ting kan bli gjorda.

Det kan också vara en äldre man som som fyller funktionen av att driva på och som inspirerar och uppmuntrar till att briljera.

I arbetslivet handlar det om nytänkande, innovationer och nya idéer och det kan finnas hjälp att få antingen av en chef eller av kollegor eller arbetspartners med att införliva nya metoder på jobbet eller i verksamheten. Den med eget företag eller firma kan vänta sig ett uppsving och samtidigt behöva ha tålamod – det ligger framgång inom räckhåll, men det betyder inte att gasen behöver gå i botten.

Pengar förtjänas genom att vara kreativ och originell och det är bra dagar för att följa intuitionen vad gäller ekonomin, det kan bli ett bra inflöde.

I kärlekslivet är det troligt att arbete går före romantik och partnerskap så att det inte finns så mycket till övers för att odla en relation.

21-30: Världen
Även de sista dagarna i månaden ligger det för att någonting i någon form når sin ände – därför att det är fullbordat, klart.

Det kan vara en epok, ett projekt, en relation eller någonting annat men oavsett vad innebär avslutet att plats bereds för en ny början. Det kan vara anledning att fira eller i alla fall att pusta ut, men det innebär inte att det slutliga målet är nått, även om en viktig etapp är förbi.

Vad gäller arbete, karriär och finanser kan det finnas kontakt med utland eller andra kulturer som leder till tillfredsställande resultat och kan innebära resa av något slag.

I kärlek är Världen ett löfte om att du kan komma att få uppleva precis det du drömt om. Det kan handla om att träffa ”den rätta” och den som redan är i en relation kan komma att återupptäcka sin partner och inse att det som saknats inte alls är borta. Den som vill ha en nytändning kan också göra rätt i att resa tillsammans.

Övergripande för hela månaden: De Älskande
Handlar om att välja mellan att lyssna på huvudet eller på hjärtat – att göra det som är förnuftigt, rationellt och ”som man ska” eller att gå hjärtats väg med allt vad det innebär.

I arbetslivet kan någonting som inte verkar så roligt vid ett första påseende visa sig vara en ”förklädd välsignelse” och innebära en fin utveckling.

Vad gäller ekonomin så kommer det att öppna upp så fort ett beslut är fattat. Pengar kan komma genom partnerskap.

Även i kärlekslivet kan det handla om att fatta ett beslut och det kan mycket väl vänta en ny relation runt krönet eller så kan en redan pågående relation genomgå förändringar till det bättre.

 

Ha en fin november!

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Jag är min själs ljus

I väntan på att jag ska komma igång att blogga igen delar jag med mig av en tillfällig favorit – släpp gärna alla tankar en stund och sjung med.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot oktober 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

Oktober är på det hela taget en fin månad som för med sig en känsla av förnyelse trots också en viss utmaning – som rätt hanterad banar vägen för det nya.

1-10: Översteprästinnan
Någonting är dolt och inte riktigt uppe i ljuset och du kan behöva förlita dig på meditation och din intuition för att komma till klarhet.

Vad gäller arbete kan saker och ting kännas segt, men det kan också finnas i positiv överraskning i beredskap i slutändan, så misströsta inte och kasta inte in handduken.

Ekonomin kan tillfälligt verka lite skral eller knaper, men inte heller här är allting tydligt eller som det ser ut på ytan – saker och ting kan försiggå som du inte får information om och med tiden kommer det ge med sig.

I kärlekslivet kan det finnas en viss distans och lite ”kyla” – framförallt från kvinnans håll. Är du kvinna och tycker att du inte får den respons du vill ha från en särskild person eller från presumtiva partners överhuvudtaget, så kan du fråga dig om det är så att du håller tillbaka och kanske inte visar den värme och det intresse som du egentligen har?

Ibland kan vi vara lite ”coola”, mer eller mindre omedvetet, för att skydda oss känslomässigt. Vi tror att om vi inte blottar oss så blir vi inte sårade, medan det i själva verket oftast är så att vi behöver bjuda på oss själva, och ta en risk, för att dra den eller dem vi vill till oss. Något som det flesta av oss är medvetna om, men ändå kan behöva påminnas om.

11-20: Tre Svärd
Under månadens mitt kan det göra tillfälligt lite ont i hjärtat på ena eller andra sättet, av ena eller andra anledningen. Det kan vara en besvikelse, någonting som inte utfaller som förväntat, men det kan också vara någonting som ha pågått ett längre tag och är upphov till smärta eller missnöje, som nu får en chans att rensas ut och bort.

I ett större perspektiv handlar det om att våga släppa taget om det som är uttjänt och inte längre fyller en funktion och inte längre har i ditt liv att göra. Det kan kännas som en förlust till en början men i långa loppet kommer det med största sannolikhet visa sig vara bra och kanske precis det som behövdes för att bereda vägen och öppna dörren till någonting nytt och bättre.

I arbete kan detta yttra sig i att du lämnar en situation, ett jobb eller ett projekt eller att det sker förändringar på något annat sätt.

I en relation kan du känna att det räcker och göra slut om det inte varit bra och inte går att rädda – men också: om båda är villiga att göra en insats kan det vara nu ni bestämmer er för att ta tag i förhållandet och arbeta på en förbättring. Det kan vara gamla mönster och beteenden som det handlar om att göra sig av med – som du behöver se över och göra dig av med oavsett om du är i en relation eller inte.

Rikta blicken inåt för vägledning och inspiration och du tar dig igenom också detta.

21-31: Ess Svärd
Det kan finnas illusioner och gamla föreställningar som du har chans att göra dig av med nu och som en naturlig fortsättning på det som började i mitten oktober – din skärpa och förmåga att genomskåda saker och ting och se dem som de är, är förhöjd och förstärkt. Du kan också komma att tänka och kommunicera annorlunda och på ett effektivare sätt.

Du kan även finna lösningar på sådant som du tampats med under en tid och du har viljestyrkan och modet att nå de mål du sätter upp  – var dock noga med att använda din kraft och förmåga på ett konstruktivt sätt så att du inte skadar eller kör över någon i processen.

I arbete ligger det för uppfinningar, nya idéer och lösningar som dyker upp och kommer till dig, problem kan redas ut. Det kan också handla om utdaterad teknik som byts ut och moderniseras.

På ekonomisidan ligger det för att du kan behöva göra dig av med någonting som mjölkar dig utan att du får någonting tillbaka. Gråt inte över det som gått till spillo utan torka upp eller låt det bara vara och gå vidare.

I kärlekslivet och på känslofronten kan det handla om ytterligheter – en plötslig romans kan segla upp eller så kan det vara en intensiv sexuell förbindelse som överraskar – men det kan också handla om att någon som tidigare varit varm och kärleksfull svänger och uppvisar en helt annan sida, blir kylig och avvaktande eller frånvarande. Kanske kan detta svängande pågå under en tid, en relation kan vara fram och tillbaka. Det är upp till dig om hur du förstår och förhåller dig till detta, och vad du gör av det.

Övergripande energi för hela månaden: Ess Bägare
För många ligger det över hela den här månaden möjligheten att träffa någon – det kan mycket väl röra sig om kärlek vid första ögonkastet med potentialen att utvecklas till någonting varaktigt.

För den som redan är i en relation ligger det för en förnyelse av förhållandet på allra bästa och finaste sättet. Kanske kan det bli tal om giftemål eller att på något annat sätt etablera en fördjupning.

Men det kan också handla om någonting annat än kärlek till en person, vad som helst som ligger nära hjärtat, är nytt och glädjerikt –  i arbete och karriär kan det betyda en ny inrikting, ett nytt jobb – eller att återupptäcka det jobb man redan har och vara tillfreds med det. En och annan kan komma att få beröm för sina prestationer och sin kreativitet och må bra av det.

På den ekonomiska fronten kan det dyka upp möjligheter som inte ska förbises och det kan vara läge att skrida till verket vad gäller ett större inköp som t.ex. ett hus – dock självklart beroende på omständigheterna i övrigt. Överlag handlar det om att den ekonomiska basen kan breddas och förändra finanserna till det bättre.

Livet är som alla vet varken svart eller vitt utan innehåller hela färgskalan, och att ha lite motstånd eller utmaningar är oftast det som gör det meningsfullt och rikare på sikt. På det stora hela taget är allt precis som det ska. Gör det du behöver göra men ha också tillit till att allt ordnar sig på högsta bästa sätt.

Jag önskar alla en härlig oktobermånad!

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Månadens tarot september 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

September kommer med ett ”gupp på vägen” i mitten av månaden då någonting kan kännas tillfälligt utmanande, men det går över och på det stora hela finns det mycket fina utsikter, framförallt för den som tar vara på möjligheten att växa och utvecklas.

1-10: Knekt Bägare
Månaden inleds med någonting nytt, en ny form av erfarenhet som kan dyka upp och röra hjärtat, som kan inspirera, ge ett lyft och kanske till och med kan ändra vad du tror är möjligt. Eftersom det rör sig om en knekt kan det naturligtvis vara en person som utlöser detta men det behöver inte vara det utan kan också handla om en situation.

I någon bemärkelse handlar det lite djupare om att välja väg: hjärtats eller hjärnans – ska du lyssna på och underkasta dig dina rationella idéer om hur livet bör levas eller ska du lyssna på hjärtats viskningar och följa det? Följer du hjärtat kan ensamhet, spänningar och andra obekväma känslor ge vika och du kan få uppleva en inre balans och ett lugn som du kanske inte gjort på ett tag.

Om du använder din intuition – lyssnar på ditt hjärta och din själ – när det kommer till hur du tar dig an ansvar du har i arbete och projekt som du kan ha, så förbättras omständigheterna och utvecklingen. Se däremot upp med överdriven känslosamhet, det är inte samma sak som att följa sitt hjärtas väg.

Vrede, sorg och tillochmed starka uttryck av glädje åstadkommer egentligen ingenting än att tillfälligt röra runt, och när dammet lagt sig har du ändå inte uppnått det du ville eller tagit dig dit fortare. Ta det lugnt och ge inte upp – den som funderar på om det är dags att hoppa av eller lägga ner någonting som är arbetsrelaterat kan göra bäst i att avvakta lite eftersom denna knekt är en indikation på att framgången kan vara i nära antågande.

Oroa dig inte för ekonomin. Pengaflödet kan vara lite fluktuerande och kosingen verka rinna iväg lika fort som den kommer in, men på det stora hela taget sker en förstärkning och förbättring på den här punkten nu. Man ska aldrig spela eller spekulera med pengar man inte kan avvara sägs det – och med det sagt, kan det kanske kanske vara läge att köpa en lott eller liknande för den som känner att den har turen med sig – hur det ligger till för just dig vet du bäst själv.

För den som är singel kan det dyka upp en presumtiv partner här som kan lysa upp tillvaron och ha potentialen att ge mycket glädje. För den som redan har en etablerad relation och behöver en boost kan en resa göra susen då ni har tid att ostört ägna er åt varandra.

11-20: Fem Mynt
Efter de inledande tio dagarna som helt och hållet gått i hjärtats och intuitionen tecken blir det här någon slags ”torka” som i grund och botten och/eller i själva verket och bakom ytan kännetecknar en tid av inre förändring och växande. Det kan kännas lite skakigt beroende på vad som till synes utlöser den här situationen – men kom ihåg att det KÄNNS värre än vad det är. Kris betyder både fara och möjlighet, och här dyker det upp en möjlighet att komma ännu mera ”hem” till dig själv i slutändan.

Du kan känna dig tillfälligt lite ensam eller ensammare än vanligt och ditt vanliga supportsystem kan verka försvunnet och du kan tvivla på din förmåga att klara dig. Men det gör du! Undvik att underhålla de negativa tankarna om framtiden när de dyker upp och inse att det inte handlar om hur man har det utan hur man tar det. Du kanske inte alltid kan rå över omständigheterna, men du kan bestämma vad du ska tänka och därmed känna.

Gäller detta i första hand arbetet så kan du tvivla på dig själv och din kapacitet men vad som än händer så kommer det med största sannolikhet leda till någonting bättre. Det finns möjligheter som väntar på dig, som bara kan komma till stånd om det blir någon form av utrensning eller förändring som banar väg.

Är det kärvt på den ekonomiska fronten under de här dagarna, så är det inget att hetsa upp sig över och det kan finnas flera lösningar. Förvänta dig inte det värsta och måla inte fan på väggen bara för att du inte kan se hur saker och ting ska gå till.

I kärlekslivet kan det uppstå en känsla av att inte riktigt ha den där närheten eller intimiteten som ni haft eller du vill ha, men det är ingen anledning att överge skeppet. Även om ni skulle ha olika sätt att se på saker och ting eller olika behov, så går det att finna en mellanväg och på köpet till och med att fördjupa kärleken. Låt bli att kasta paj eller peka finger utan meditera eller reflektera istället över dig själv och din egen del i det hela.

21-30: Sex Bägare
Månadens sista tio dagar pekar på att någon eller någonting som har med det förflutna att göra kan komma tillbaka – det kan vara en möjlighet som du tidigare förbisett som du nu får en andra chans med eller en person eller någonting annat som är relaterat till tidigare i livet, din barndom eller till barn överhuvudtaget.

Det är en ypperlig tid för all form av konstnärlig och annan kreativ verksamhet som kan ge god utdelning och framgång både vad gäller ekonomi och kritik, eller åtminstone bringa glädje och tillfredsställelse. Ta tillfället i akt, både professionella och glada amatörer.

I kärlekslivet kan det dyka upp någon som varit på tapeten förut, en förälskelse eller kärlek från förr och för vissa kan det resultera i en riktig återförening som följd.

I annat fall kan det handla om att du får reda på eller höra någonting om någon som du inte kunna glömma, goda nyheter som gör att du blir förhoppningsfull och kan tro på ett möjligt återseende.

Övergripande energi för hela månaden: Page Stavar
Goda nyheter, ett meddelande eller information som innebär eller pekar mot nya fina möjligheter ligger över denna månad.

Det kan finnas projekt som du har arbetat med under en längre tid och som närmar sig slutfasen. Skulle du stöta på patrull så ge inte upp eller kasta in handduken – överge inte dina mål utan ta dig förbi. Det kommer att gå bra.

Den som sökt arbete har goda utsikter att få det även om det drar ut på tiden och oväntade pengar kan komma in.

Ny kärlek kan ligga i nära framtid för den som är singel och redo. För den som har en relation kan det finnas ett litet ”gupp” på vägen (se Fem Mynt ovan) men det behöver inte betyda att det är över och månadens sista tio dagar borde betyda försoning av något slag.

Andligt finns här en känsla av och möjlighet till pånyttfödelse. Lyssna till din intuition/inre röst/själ och försök följa de direktiv du får därifrån – det kan ge dig en underbar känsla av att vara levande.

Ha en underbar september!

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Månadens tarot augusti 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

Augusti ser ut att vara en starkt positiv och kraftfull månad utan några störande inflytanden att tala om – för den som haft det lite motigt ett tag kan månaden komma att upplevas som en stor befrielse.

1-10: Solen
Solen kan innebära en öppning, en portal som slagit eller slår upp genom vilken livets goda kan stråla och strömma. Du kan känna dig stark och att du vet tydligare än någonsin eller på mycket länge vart du är påväg – du kan ha känslan av att du både skapar och accepterar dig själv och ditt eget öde.

För en del kan det kännas som att vakna till liv efter att ha sovit eller slumrat vilket dock inte behöver betyda att någonting i det yttre förändras i sak, men att du ser det i ett nytt ljus.

Det du gör och din kreativitet kan bli uppmärksammad. En möjlighet kan dyka upp som kan komma att innebära mycket gott – givetvis ska du undersöka saken men det är troligt att det är någonting du kan eller bör säga ja till eftersom det med stor sannolikhet har potentialen att leda dig in på nya områden/dit du innerst inne vill men inte riktigt tagit dig än.

Det kan handla om att du blir erbjuden eller börjar ett nytt jobb som kan innebära precis det du verkligen drömt om och vill ha.

På den ekonomiska fronten ser det också positivt ut, med ökade inkomster oavsett om de är resultatet av en ökad lön eller vinst för företaget eller om det är överskott av en försäljning, aktier som stiger i värde eller ett lån som blir beviljat – eller något annat.

Den som är singel kan komma att träffa någon som berör på djupet om det är dags för det nu, och de som redan är involverade i någon form av relation kan förvänta sig en förnyelse om det finns behov av det – solen kommer med värme, generositet, glädje och passion.

Den som har haft eller har hälsoproblem och gjort vad den kan för att bli återställd kan uppleva att det ger utdelning nu, tidigare fysiska utmaningar löser upp sig som det verkar utan större ansträngning eftersom det huvudsakliga arbetet nu är gjort.

11-20: Tre Stavar
Tre Stavar innebär att du befinner dig på tröskeln till framgång. Det behöver inte betyda i direkt världslig bemärkelse utan kan också handla om ditt andliga/själsliga liv – men oavsett vad det har att göra med innebär det att det jobb du har plöjt ner tidigare börjar ge utdelning.

I arbetet ligger det för positiva förändringar som ett resultat av tidigare insatser och ansträngningar. Det här flödet som Solen kom med i början av månaden fortsätter även dessa dagar – det kan till exempel handla om en ökad tillströmning av kunder eller beställningar – oavsett hur det kommer att ta sig uttryck ligger det för ett uppsving överhuvudtaget.

Att tänka på kan vara att det för en del kan finnas ett behov av att få in ny energi i form av av andra människor som kan bidra till fortsatt utveckling.

Ekonomiskt ser saker och ting ut att förlöpa som de ska, i samma anda som i början av månaden – den som ansökt om lån kan få det beviljat, en verksamhet kan gå med vinst eller liknande. Fyll på förråden, men om du har pengar över efter det så kan det mycket väl vara så att du kan kosta på dig någonting som innebär en lite större utgift och som du kan ha glädje av länge.

På kärleksområdet ligger det för ett starkt möte med djup själslig koppling, oväntat och överraskande, som kan ge känslan av att ha träffat den som är helt perfekt rätt. Vilket det mycket väl kan visa sig vara.

21-31: Två Stavar
Du fortsätter att röra dig i rätt riktning och på framgångens väg.

Även om det kanske inte går så fort som du har förväntat dig eller skulle önska så kan du lita på – och till och med affirmera – att du är på din perfekt rätta plats, vid perfekt rätt tidpunkt och med perfekt rätt människor.

Även här ligger det för en tillströmning av resurser och medel och om det inte ser ut att stämma så behöver du tillit och tålamod, för det är på väg. Det betyder dock inte att du kan lägga dig på sofflocket och rulla tummarna utan snarare att du inte ska ägna energi åt att oroa dig – inte bara för att det är onödigt lidande utan också för att en sådan oro effektivt kan täppa till kanalerna.

Om det är lite skakigt i en relation eller ny förbindelse dessa dagar så ska du inte dra förhastade slutsatser och tro att det nödvändigtvis betyder att det är slut eller omöjligt. Det är inte alltid tycke uppstår och sen allting förlöper smidigt, inte ens när man har träffat rätt person. Så om grunden finns där och drömmen lever, ge inte upp – det är en fas och den går över.

Samma sak gäller med hälsan – även om det skulle kännas som om det blivit ett bakslag eller som om det inte går framåt: ge inte upp.

Övergripande energi för hela månaden: Narren
Över hela månaden ligger det en energi av obegränsade möjligheter, kreativitet och nya begynnelser. Av att ta ett steg ut i det okända, att ta en chansning utan att ha garantier.

Du kan förvänta dig det oväntade och behöver lyssna till och följa din inre röst utan att ängslas om vart den leder dig.

Gör ditt andliga inre arbete – använd de verktyg du har. Känns det som om du trillar omkull eller går på grund – kom ihåg att Rom inte byggdes på en dag som det heter och att man inte kommer i toppform genom att gå några månader på gymmet. Alla drattar på ändan när de lär sig att gå – det handlar om att ta sig upp på benen igen. Och igen och igen – tillslut kan man om man inte ger sig inte bara stappla fram några steg utan till och med springa.

Du som inte redan har en daglig vana att fokusera på din själ eller att lyssna till ditt inre skulle behöva utveckla en sådan.

Ha en fantastiskt fin augusti!

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Månadens tarot – maj 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

Efter utmanade april kommer maj med en betydligt lättare eller enklare energi, även om det fortfarande finns en del utmaningar kvar.

Kom ihåg att det ligger i sakens natur när man har att göra med en utmaning och det kan kännas oöverkomligt i alla fall bitvis eller stundtals, men att själva grejen är att det alltid blir bättre än innan när utmaningen väl är antagen och överkommen.

Livet handlar inte i första hand om hur man har det, utan om hur man tar det – det är inte bara någonting som låter klokt, det är en absolut erfarenhet – det är alltså vår inställning (våra tankar och känslor) om det som händer som bestämmer inte bara hur vi mår utan också hur saker och ting utvecklar sig framåt.

1-10: Ess Mynt
Maj börjar väldigt fint – Ess Mynt betyder belöning för väl utfört arbete, på något sätt och något plan eller över hela linjen och innebär en nystart på något sätt framförallt på vad gäller arbete, affärer och ekonomi.

Den som har haft det knepigt på arbetsfronten kan mycket väl få uppleva hur det löser sig och det som varit problematiskt läggs till handlingarna – lösningar dyker upp och öppnar vägar framåt. En och annan kan få löneökning eller bli befordrad eller ge sig in på ett nytt område. Generellt finns det en känsla av att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och med rätt människor och med det förbättringar och positiva förändringar som kan sträcka sig in i framtiden.

Nya möjligheter för både karriär och ekonomi kan alltså göra entré. Kom ihåg att alltid bara fokusera på det du vill ha och inte på det du inte vill se: älta alltså inte eventuella brister och skavanker i ekonomin även om de på det praktiska planet är uppenbara i stunden. Du har den verklighet idag som du tänkte igår och om du vill ha en annan i morgon måste du ändra hur du tänker/vad du fokuserar på idag. Det är alltför lätt att oroa sig för ekonomin men fullkomligt förkastligt eftersom det bara cementerar en redan prekär situation om det föreligger en sådan.

Romantiska relationer med den här energin kan vara välgörande inte bara för hjärtat utan också för plånboken. Den som är singel kan komma att möta någon eller snart göra det. Den som redan är involverad kan få uppleva förbättringar i relationen.

Den som har haft utmaningar vad gäller hälsan kan se förbättringar nu och naturläkeri som örter och annat samt kristaller – allt som kommer från jorden – kan bidra till att snabba upp processerna. Det gäller även spirituellt, för den som vill stärka sin andliga varelse och verklighet.

11-20: Knekt Mynt
De följande tio dagarna kännetecknas av stilla stadiga men också påtaglig framsteg. Det finns ett fokus på pengar och ekonomisk stabilitet och det kan ligga för att sätta upp mål samt börja arbeta för och hålla sig till dem.

I arbete och karriär ligger det för att någonting dyker upp som på sikt kan visa sig vara en riktig guldgruva om alla kort spelas som de ska – det kan handla om en tillströmning av klienter om det är aktuellt eller ett projekt som i förlängningen kommer ge framgång och utmärkelse. Den som driver eget gör rätt i att fokusera på och att underhålla projekt som kan ge en stadig inkomst och lojala kunder.

I kärlekslivet ligger det inte så mycket för romantik utan finns mer av en praktisk energi. Det finns många sätt att visa kärlek på och om du blir besviken för att din partner inte uttrycker sig som du skulle vilja kanske det handlar om att tänka om och se bortom föreställningar som kanske snarare begränsar sikten och känslan.

Vad som än händer under de här dagarna så har du med största sannolikhet kommit till en punkt med dig själv och är medveten på ett sätt som går att du inte låter dig störas eller rusa iväg. Man ska ta både bakslag och framgång med en stor nypa salt.

21-31: Sju Bägare
Slutet av månaden kommer med en helt annan energi och kan upplevas som förvirrad och ”konkret”. Det kan vara obeslutsamhet som gör sig gällande på grund av att det finns fler alternativ och att det är svårt att bestämma sig. Det kan vara svårt att särskilja vad som är vad och vart de olika varianterna skulle leda och därför blir det inget beslut fattat alls.

Men du behöver göra en ansträngning och försöka komma till klarhet, även om du inte ska stressa fram någonting: titta på det som är och ställa för- och nackdelar mot varandra och när du väl känner att du har bestämt dig, skrid till verket och håll dig sedan till det du har kommit fram till. När du väl gör det kommer det frigöras en massa energi och även visa sig att det du väntat på funnits rakt under nosen på dig.

Den som arbetar konstnärligt/kreativt kan få ut mycket av att dagdrömma: nya idéer och innovativa lösningar kan bli resultatet.

Det finns alltid en liten varning med Sju Bägare och det är att se upp med bedrägerier: om någonting verkar för bra för att vara sant så är det kanske det så hoppa inte på någonting utan att verkligen ha tagit reda på vad det handlar om och vad som gäller innan du gör det.

Den som är singel och verkligen vill träffa någon kanske inte är riktigt redo för kärleken utan mer är ute efter förälskelsekänslan. Allt har sin tid men om du upplever att det brukar ta slut när ruset har gått över kanske det gäller dig och kanske skulle du ha glädje av att se över dina förväntingar och föreställningar om kärlek: det handlar ju inte om att vara hög på känslor även om det kan vara härligt (och skrämmande). Kanske finns det också en slags osäkerhet om vad det är du letar efter och vill ha, så på det här området kan det finns lite inre arbete att göra för att bereda marken för en relation i framtiden.

Övergripande energi för hela månaden: Fem Stavar
Den här energin fanns med redan förra månaden, men i en annan position.

Nu gäller att det genom hela månaden ligger en stress som har med konkurrens och att tvingas kämpa för att försvara sin ställning eller plats att göra. Om det gäller dig behöver du stå stadigt och vara tydlig och inte kasta in handduken. Du har det som krävs så låt inte tvivel eller egen osäkerhet ställa sig i vägen och lägga krokben för dig. Det kan handla om din verksamhet eller din arbetssituation men också vara en social situation eller gälla ditt andliga liv.

Försök att undvika att låta dig störas. Håll istället kursen, fokusera på det som är ditt och din väg utan att ta in vad andra har för sig. Om du tar det kallt så kommer ingenting kunna stoppa dig även om det för tillfället eller då och då kan kännas så.

Om ekonomin tryter är det troligtvis en tillfällig svacka, i det långa loppet ser det bra ut.

Gäller det kärlekslivet kan det dyka upp någon eller en situation som vid ett första påseende kan ge anledning till svartsjuka men sannolikheten är att det inte är som det ser ut så rusa inte iväg och tro att du vet vad det är som verkligen händer, det skulle bara förvärra saken.

Vad som än händer, jaga inte upp dig och stressa inte. Ta dig tid att odla din andlighet – oavsett vad som pågår i den yttre och materiella verkligheten är det i ditt inre som din styrka och din trygghet ligger.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag har varit sjukskriven pga benbrott under hela april och eventuellt kan det vara lite glest framöver med mina arbetstider under ännu en tid, men jag spår och vägleder som regel varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot – april 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

April blir en månad av utmaningar, men sammantaget kan de bidra till en fin utveckling för den som antar dem på rätt sätt. 

1-10: Tre Svärd

I början av månaden är det någonting som kan göra ont i hjärtat. Mycket eller lite – det kan vara besvikelse eller förlust som är orsaken till detta, men det kan också handla om band som bryts eller behöver brytas därför att de orsakar sorg eller smärta på någon nivå.

Handlar det om arbete och karriär så ligger det för förändringar som kan innebär att lämna eller gå från en tjänst eller en jobbsituation. För den som driver egen verksamhet kan det handla om att behöva skära ner på utgifterna eller om det finns anställda kanske till och med säga upp någon.

Överhuvudtaget kan det vara någonting som inte går i lås som förväntat, en person som hoppats på att få sitt manuskript publicerat kan till exempel få det tillbaka från förlaget med en uppmaning att skriva om.

Vad det än är kan det till en början kännas som ett misslyckande men som inte behöver vara det, framförallt inte sett ur ett annat perspektiv och på sikt.

I kärlekslivet kan någonting nå sin kulmen och den som har haft det tufft i en kärleksrelation kan mycket väl känna att det räcker nu och göra – eller behöver göra – slut på det hela. Alternativet är att arbeta på en verklig förändring men det förutsätter att villigheten finns.

För alla gäller att om det är någonting i det yttre livet som lämnar övrigt att önska så är det bästa att titta inåt för att ta reda på hur det egna bidraget till det som utspelar sig ser ut. På ytan kanske vi framstår som ett offer för omständigheter och för andras framfart och beteenden, men om man tittar djupare så finns det oftast någonting också vi själva gör som skapar och upprätthåller situationen. Det kan vara ett mönster eller en föreställning eller annan omedveten förväntan som ställer till det.

Vad det än är: släpp taget om allt och alla som inte tillhör ditt liv. Ibland kan det vara en känslomässig upplevelse, men det bereder alltid plats för någonting nytt och bättre.

11-20: Fem Stavar

Mitten av månaden innebär också en utmaning, fast på ett annat sätt.

I arbetslivet kommer konkurrens vara påtaglig och en källa till stress. Lösningen är att fokusera på sig själv och sitt och att undvika att bli distraherad av vad andra har för sig. Gör du det kommer din tid då du med stor sannolikhet både blir sedd och uppmärksammad för det du kan och gör.

Få inte panik vad gäller ekonomin även om det skulle se lite tjorvigt ut för stunden – det är tillfälligt och ju mindre du jagar upp dig desto bättre. Om det är någonting som måste hanteras rent praktiskt så gör det, men ge det inte mer uppmärksamhet är nödvändigt och fortsätt sedan framåt. Det blir ljusare snart på den ekonomiska fronten.

I kärlekslivet finns det risk för att svartsjuka dyker upp och ställer till det. Det kan vara flera som är intresserade av föremålet för ditt hjärta, men med största sannolikhet är det bara som det ser ut så håll inne med eventuella anklagelser och låt bli att älta det i ditt inre. Också detta kommer att blåsa över.

Det kan också vara arbetet som konkurrerar med din kärestas uppmärksamhet och skapar spänningar, men när ni finner tid för varandra igen så kommer de att lösas upp.

Ta dig tid varje dag att se över ditt andliga välmående, det finns inget viktigare. Det är genom att vara harmoniska och balanserade som vi klarar av att hantera det praktiska livet.

21-30: Page Svärd

På arbetet kan det föreligga konflikter och en viss stridslystnad även om vågorna inte behöver gå höga, det är snarare under ytan. Lösningen ligger i att se alla sidor av saken och att hålla det gemensamma bästa för ögonen.

Vad gäller ekonomin ligger det för att dra pengar till sig, men också att se upp med en viss naivitet i ekonomiska frågor, så sök gärna professionell hjälp om det handlar om att sälja eller köpa och liknande.

Också i kärlekslivet ligger det för meningsskiljaktigheter. Det bästa är att backa undan istället för att gå i strid. När var och en fått utrymme att lugna ner sig och tänka igenom saken så är chansen god för en positiv lösning och fortsättning.

Fortsätt att ta tid och utrymme till din andliga välfärd och utveckling och se framförallt över dina tankemönster för att bli medveten om hur de bidrar till ditt liv och hur du kan förändra det du inte är nöjd med.

Övergripande energi för hela månaden: Sju Svärd

Låt ingen utnyttja dig och se upp med människor som har dolda motiv i relation till dig. Det betyder inte att du ska bli paranoid och förvänta dig att alla är ute efter att lura dig – för det är de inte – men du ska inte heller vara naiv och alltför godtrogen. Lita på din magkänsla.

Saker och ting sker i viss mån i det fördolda och det kan till exempel snackas och vara rykten eller skvaller i omlopp, men så länge du inte sänker dig till samma låga nivå så kommer det inte ha någon betydelse för dig i längden.

Likaså, om någon verkar stå i vägen för dig så kommer de heller inte kunna stoppa dig i långa loppet, du kommer få det som är ditt i slutändan, även om det kan komma till dig på en annan väg än du först trott.

Finanserna kan vara en aning instabila och du kan komma att behöva kompromissa men det kan också dyka upp en möjlighet som hjälper till att lägga saker och ting på plats rent ekonomiskt.

Var öppen för de möjligheter som kan komma till dig som synes av en slump eller tillfällighet. Vad du än gör, se dock upp med att låta dig luras till någonting som inte är riktigt okej, alltså: inga skumraskaffärer bara för att göra dig ett klipp – om någonting verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen det och det finns ingen anledning att tumma på moralen.

Om en relation inte utvecklar sig som det ska så kan det mycket väl bero på att du är en del av den – med andra ord så är inte allt din partners fel utan det är mycket troligt att du bidrar till problemet och det en del av det kan mycket väl vara att du saknar tillit och därför håller tillbaka.

Sammantaget handlar månaden i mångt och mycket om att skärskåda sig själv och sina egna tankemönster och de illusioner vi kan hålla oss med och som kan lägga krokben för oss. Energin är överlag mycket ”mental” och ”uppe  huvudet” – vanligtvis ett tecken på att det finns rädslor i botten någonstans. Släpp taget om också dem.

Det andliga livet är ingen kvick fix utan en process, och ibland tar vi något steg tillbaka eller två, men då handlar det oftast om att vi dels kanske behöver hämta upp eller göra nåt som vi lämnade ogjort, och dels om att ta sats för ett kommande språng framåt. Så låt dig inte nedslås av den här månadens utmaningar, tvärtom – ta uppmaningarna på allvar och jag är övertygad om att det kommer se helt annorlunda ut nästa månad – under förutsättning att den här månaden tas till vara.

Ha en härlig april!

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Veckans budskap 30 mars 2017 – kärlek & förlåtelse

Hunden är lojal och personifierar bland annat villkorslös kärlek, tillit och tolerans – kvalitéer och andliga principer som veckans budskap uppmanar oss att sätta i centrum och odla i oss själva.

Bästa sättet att visa kärlek är i handling. Visst är det härligt att höra ”jag älskar dig” om det är uppriktigt menat, men om det backas upp av handling är det oemotståndligt.

Ibland kan det vara svårt att säga, men lättare att visa – bara för att någon inte säger att de älskar oss behöver det inte betyda att de inte gör det – se på hunden som har inte ord för sin kärlek men är gränslös i kärleken till de sina.

En viktig och ibland avgörande aspekt av kärlek är förlåtelse och frågan är om du är förmögen eller åtminstone villig att förlåta både dig själv och andra?

Om inte och du snarare håller fast vid harm och oförätter så är det hög tid att släppa taget om det nu – den enda som lider av att du inte kan låta gå är du själv.

Om du tycker att det är svårt och inte riktigt förstår varför, läs gärna mina tidigare inlägg om förlåtelse här och här – kanske kan det hjälpa på vägen.

Ha en fin helg!

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

Härnäst finns jag på plats torsdag 30 mars 19-22
samt fredag 31 mars 19-24 & lördag 1 april 19-24

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Avlägsna hinder & blockeringar

Ett mantra är ett ljud, ett ord eller en fras laddat med kraft, mening och magi som när det används kan höja och förändra medvetandet och energin.

Om Gam Ganapataye Namaha kallar på den hinduiska guden Ganesh som ibland också kallas Ganapataye och är ”Herre över alla begynnelser” (Lord of Beginnings) och ”Den som avlägnar alla hinder” (Remover of Obstacles).

Ganesh anses ha sin hemvist i rotchakrat där all manifestation har sin grund. Att manifestera betyder att man ger någonting form och/eller att göra det påtagligt för sinnet och Om Gam Ganapataye Namaha inriktar sig på rotchakrat för att få det att vakna och aktivera sin transformerande – djupt förändrande – energi för att på så sätt bryta igenom allt som hindrar och blockerar oss från att bli, vara och uttrycka vårt sanna jag och den gudomliga kärleken. 

Vi kan använda mantrat för att släppa taget om och komma förbi det som (vi upplever) håller oss tillbaka och att linjera oss med det vi vill uppnå. Många gånger ligger det nära till hands att komma på ursäkter att inte förverkliga de drömmar vi har men om vi fokuserar på målet istället för på det som står i vägen bereder vi vägen för framgång.

För optimal effekt bör mantrat upprepas 108 gånger eller upprepade gånger om 108 – orsaken till det ligger i den Vediska traditionen och dess tolkning av astrologiska förhållanden.

Mantran överhuvudtaget är ett bra sätt att få tyst på hjärnans/egots eviga tjatter och analyserande och vad kan då vara bättre än att använda ett mantra som samtidigt banar väg för att vi ska komma i vår fulla kraft och manifestera det liv som tillhör oss med lätthet och glädje.

Gör gärna detta under en tid en eller två gånger om dagen – framförallt om du har någonting som du brottas med – och se hur ditt liv förändras. 

Ett enkelt sätt är att sjunga med:

Lycka till!

PS. Jag rekommenderar också ett annat kraftfullt mantra som jag skrivit om och det inlägget hittar du här. DS.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje vecka på Tarotguiderna.se – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Veckans budskap 22 mars 2017 – låt hjärtat leda dig

Hjärtat bryr sig inte om vad hjärnan tycker. Det bryr sig inte om vad som är logiskt, rationellt och ”realistiskt”. Hjärtat lever sitt eget liv och kan varken styras eller kontrolleras.

Hjärtat tar ingen hänsyn till vad som är korrekt och rätt, till vad som ”går för sig”, till social konventioner eller normer och varken till skrivna eller oskrivna regler eller vett och etikett.

Hjärtat är en ”helig dåre” som inte låter sig stoppas eller hämmas av rädslan att framstå som en galning och har modet skilja ut sig från mängden.

Den som ska stå i sin fulla sanning och kraft kan inte ängsligt snegla på vad andra tycker, vara fåfäng eller orolig för att verka knasig.

Håller du dig själv tillbaka? Låter du dig skrämmas av din inspiration och tyglar din passion av rädsla för vart livet skulle ta dig om du lät hjärtat leda dig fullt ut?

Ofta kan vi hamna på kurs med vår omgivning, med vår familj, partner och vänner när vi bryter med vår inställsamhet, vi kan bli ifrågasatta och hamna i konflikt och ibland kanske det till och med innebär separationer och tillfällig ensamhet.

Man kan inte alltid vara trogen både sig själv och andra, ibland blir man tvungen att välja.

Vad väljer du?

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje vecka på Tarotguiderna.se – agentnummer #43

Härnäst finns jag på plats onsdag 22 mars 19-24 samt fredag 24 mars 19-24

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här – eller skicka ett mejl till ladycasha@ladycasha.com så tar vi det därifrån (men obs! lägg till mejladressen eller kolla skräpposten så att du inte missar svar från mig).

Varmt välkommen att höra av dig!

Veckans budskap 15 mars 2017 – var flexibel men ändå fast

Den magnetiska nordpolen är den plats på norra jordklotet där jordens magnetiska dragningskraft går rakt neråt och precis som dess motsvarighet den magnetiska sydpolen på södra jordklotet är den inte fixerad utan tvärsom i ständig rörelse.

Den symboliska innebörden av detta är att vi kan vara flexibla och rörliga utan att förlora vår styrka eller vår ”funktion” – det vi är på jorden för att göra, vårt livs mening och innehåll.

Budskapet är en uppmaning att söka, finna och hålla fast vid din egen sanning utan att för del skull bli rigid eller på annat sätt förlora förmågan att förändras eller vara öppen för det som händer och sker.

När vi är vårt sanna jag och står i vår fulla kraft är vi också oemotståndliga magneter för allt det som tillhör oss:

när livet bjuder på övrigt att önska, när saker och ting inte ger oss glädje och tillfredsställelse är det oftast ett tecken på att vi inte riktigt är oss själva – och det enda som egentligen då krävs är att vi slutar identifiera oss med och gör till vårt det som inte är det.

När vi ger upp alla föreställningar om vilka vi är, alla idéer, förutfattade meningar och inlärda beteenden, tankar och känslor och istället bara är – låter vår själ blomma upp och ut utan att förminska oss själva eller hålla tillbaka – följer det mesta efter, utan större ansträngning eller komplikationer.

Därmed inte sagt att det är lätt eller går att fixa i en handvändning – snarare är själva strävan ett äventyr och livet självt – men det är långt ifrån omöjligt och någonstans ska man ju börja.

Varför inte just nu?

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Vill du prata med mig och få vägledning finns jag varje vecka på Tarotguiderna.se – agentnummer #43

Härnäst finns jag på plats onsdag 15 mars 20-22, torsdag 16 mars 19-22
samt fredag 17 mars & lördag 18 mars 19-24 och söndag 19 mars 22-24
– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här – eller skicka ett mejl till ladycasha@ladycasha.com så tar vi det därifrån (men obs! lägg till mejladressen eller kolla skräpposten så att du inte missar svar från mig).

Varmt välkommen att höra av dig!

Veckans budskap 8 mars 2017 – lev i världen

Lev i världen – inte av den.

Vi har alla under livets gång tillägnat oss föreställningar, tankar och beteenden som reflekterar vår omgivning, våra föräldrar, familj, skolan, samhället i stort.

Har du frågat dig i hur stor utsträckning de reflekterar dig?

Är det så att du fortfarande lever ditt liv utifrån värderingar och oskrivna regler som i grund och botten är någon annans och som någon annan har satt upp?

Kan du tänka dig att det är just det som står i vägen för att du ska blomma ut i din hela och fulla kraft?

Det kan vara tryggt att vara en av ”alla andra”, att tänka, göra och vara som ”alla andra” – men vi är alla unika och när vi tillåter oss att vara de vi verkligen är kommer vår särart fram och vi blir synliga som en individ istället för en bland ”alla andra” i den stora massan.

Att släppa taget om det som inte tillhör oss är ett återkommande tema i ett andligt liv eftersom andlig utveckling inte handlar om att bli någon annan utan att bli de vi egentligen är och det enda som egentligen behöver göras är att släppa taget om det som står i vägen.

Den här veckan är det ett fokus på de idéer och föreställningar vi har vad gäller tid, kontroll, pengar och hur man är produktiv – stämmer de värderingar och åsikter du har överens med insikten om vem du verkligen är, eller speglar de snarare motsatsen: en materialistisk grundsyn där det enda och allt som finns är det som syns för blotta ögat och där begränsning och separation är grundläggande begrepp och en sanning?

Tänker du själv så, i djupet av dig själv och i någon utsträckning trots att du på ett sätt vet bättre?

När du lever som den du verkligen är snarare än den du har tränats att bli kommer du att uppleva en större glädje, frihet och en större trygghet än vad du trott är möjligt. När du släpper taget om det du tror är din trygghet, alla de yttre markörer vi förknippar med trygghet som till exempel en slant på banken och ett fast lönearbete  – så banar du vägen för att uppleva verklig trygghet: att veta vem du är och att leva i integritet med den insikten ger dig tillgång till allt du behöver, i varje ögonblick du behöver det.

Det kan verka utopiskt – men att släppa taget och att skala av sig alla utanpålager för att tillslut stå helt fri från allt som inte tillhör vårt sanna jag är ingenting som sker över en natt – det är en process, en resa som har sina turer och stopp på vägen. Bara för att du inte är framme än betyder det inte att målet inte finns.

I takt med att du kommer i din fulla kraft kommer du mer och mer att upptäcka att allt du behöver vad gäller värdsliga ting kommer till dig i exakt den tidpunkt du behöver det. Du behöver inte planera och du behöver inte kontrollera – det enda du egentligen behöver bry dig om är att vara den du verkligen är, så följer resten efter.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Vill du prata med mig och få vägledning finns jag varje vecka på Tarotguiderna.se – agentnummer #43

Härnäst finns jag på plats onsdag 8 mars 19-24 samt fredag 10 mars 22-24
– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här – eller skicka ett mejl till ladycasha@ladycasha.com så tar vi det därifrån (men obs! lägg till mejladressen eller kolla skräpposten så att du inte missar svar från mig).

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot – mars 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

1-10: Kung Bägare
Under månadens första dagar kan det komma att figurera en man i ditt liv, en pappa eller en fadersfigur – någon som är stabil och kan lyssna och ge dig kloka råd när du behöver.

Det kan också vara du själv som blir kallad att finnas till och vara ett empatiskt öra för en vän eller familjemedlem – hur som helst är du med största sannolikhet involverad i en situation där att vara förstående och inkännande är viktigt.

Vad gäller arbete och karriär pekar den här kungen på nödvändigheten av att arbeta med det du tycker om, det hjärtat klappar för – i långa loppet är det ingenting annat som duger. Det måste finnas en känslomässig och andlig tillfredsställelse i arbetet för att det ska bli riktigt bra.

Det ligger bra för att starta upp verksamhet eller företag och den som redan driver egen verksamhet eller ett företag kan få uppleva att det går riktigt bra vilket också betyder att den som har haft det lite segt kan få uppleva ett uppsving i finanserna genom att det kommer mer kunder eller uppdrag eller vad det nu kan vara som affärerna handlar om.

Vad gäller kärlek ligger det för möjligheten att den som är singel träffar någon och då gärna i någon form av metafysiskt sammanhang eller aktivitet som har med vatten att göra – segling, surfing, simning.

Den som redan är i en relation kan få uppleva hur den når nya nivåer framförallt vad gäller hur ni förstår varandra. Det ligger också för att förnya äktenskapslöften eller liknande.

Överhuvudtaget ligger det för känslomässig öppenhet, samhörighet och harmoniska känslor.

11-20: Knekt Mynt
Den här knekten är ansvarsfull, praktiskt lagd och orienterad i det yttre livet och här ligger det för att nedlagt arbete kan ge utdelning och för en stadig positiv utveckling.

För den som är sin egen i arbetslivet ligger det för att få en klient eller uppdrag eller projekt som kan komma att innebära framgång, god ekonomi och till och med någon form av utmärkelse eller erkännande om alla kort spelas som de ska.

Det finns en uppmaning att hitta och underhålla projekt som inbringar en pålitlig inkomst och attraherar lojala kunder och klienter.

Pengar kan komma in också oväntat eller på ett bräde genom en ny klient eller kund, ett uppdrag eller projekt, genom en investering sen tidigare som utfaller, försäljning av verksamhet eller till och med genom spel eller någonting annat oväntat. Det kan finnas en resa i anknytning till dessa pengar på något sätt.

I kärlekslivet handlar det mer om lojalitet och pålitlighet är stor passion och gnistor som flyger åt alla håll. Det finns säkert en och annan som skulle önska att deras partner vore lite mer romantisk på det traditionella viset, men det kommer inte att hända och det är bara att acceptera och ta det för vad det är – eller att leta vidare.

21-31 Stjärnan
Under slutet av månaden borde det mesta fungera och utfalla som önskat, tidigare planer bära frukt eller snart komma att göra det och många kommer uppleva en känsla av helhet, av sammanhang och mening.

Också det som påbörjas här har potentialen att gå långt och ha konsekvenser långt in i framtiden.

Handlar det specifikt om arbete kan det betyda en ny möjlighet och det till något som verkligen motsvara önskningar och förhoppningar. Den som driver eget och/eller frilansar och det har varit trögt för kan förvänta sig ett uppsving. Kom ihåg attityden – en positiv sådan hjälper till också här.

Den som öppnar sig möjligheter som finns här får också uppleva en positiv effekt på ekonomin. Det finns medel och resurser till det som behövs.

Också inom kärleksområdet ser det positiv ut. Någon som är mycket speciell kan dyka upp – kanske den där alldeles rätta med vilken det klickar på alla områden. De som redan är i ett förhållande kan komma att stärka relationen.

Med stjärnan följer lugn efter storm om det varit upprört och det finns mycket healing att hämta och för den med fokus på sin andliga utveckling kan stjärnan betyda en bättre fungerande kontakt med sitt högre jag, att medvetenheten ökar och medvetandet expanderar – gåvor som sedan kan delas och hjälpa andra.

Övergripande energi för hela månaden: Nio Bägare
Under hela månaden löper det ett stråk av lycka, förnöjsamhet, tillfredsställelse, välmående och framgång – också på det materiella planet.

Vad gäller karriär och arbete kan ett projekt som har varit försenat äntligen slutföras, även om det kanske inte blir som förväntat – det kan finnas förändringar utförandet.

Ett möte som kan verka slumpartat kan föra någonting oväntat men gott med sig. Någon kan säkert få ett jobberbjudande bara sådär, rakt upp och ner och på stående fot.

Vad gäller ekonomin finns det ett element av tur. Köp gärna en lott OM du känner att du ska det – lyssna på din intuition – du naturligtvis inte ska spela bort pengar du inte har råd att avvara.

Vad gäller kärlekslivet kan det slå gnistor och finnas passion i dagarna och ett fördjupat engagemang för den som har en partner i sitt liv. För den som är singel kan det dyka upp någon som kan bringa mycket glädje även om det inte nödvändigtvis är en själsfrände i ordets striktaste och djupaste bemärkelse. Ta det för vad det är och njut av det.

Se dock upp så att det inte blir för mycket av det goda – se upp med frosseri och bevara balansen och sansen.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Vill du prata med mig och få vägledning finns jag varje vecka på Tarotguiderna.se – agentnummer #43

Du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här – eller skicka ett mejl till ladycasha@ladycasha.com så tar vi det därifrån (men obs! lägg till mejladressen eller kolla skräpposten så att du inte missar svar från mig).

Varmt välkommen att höra av dig!