Månadens tarot augusti 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

Månadens första dagar kan för vissa innebära någon form av motstånd, utmaning eller störning, någonting som rubbar en tidigare harmoni. Det behöver inte vara dåligt utan kan betyder att det är dags att ta saker och ting till nästa nivå – vilket är den naturliga utvecklingen om det som dyker upp blir hanterat på ett konstruktivt sätt.

Det som sker kan dyka upp i form av konkurrens eller att någon eller någonting gör anspråk på det som du ser som ditt och du kan komma att behöva vara tydlig och skarp med vad som är rätt för dig. Låt dig inte pratas omkull eller manipuleras med. Du har definitivt det som krävs för att klara av situationen på ett för dig fördelaktigt sätt. Det kan komma att uppta din tid så var vaken på att inte ge det mer uppmärksamhet är vad som krävs eller är nyttigt för dig.

Gäller detta arbete så försök att bevara fokus på det du gör och inte vad andra eventuellt har för sig, så att du inte blir avledd från din väg utan kan hålla din linje. Det du gör kommer att ge frukt och bli belönat så länge du inte tappar bollen så att säga.

Om du kämpar med finanserna ska du inte gripas av panik utan bevara lugnet. Är det kärvt är det med stor sannolikhet tillfälligt och att agera med frenesi eller ekonomisk ångest gör bara saker värre.

I kärlekslivet kan det se ut som den du är intresserad av eller tillsammans med blir uppvaktad eller att du har en rival men chansen är stor att det ser annorlunda ut än vad det egentligen är frågan om. Det är inte tillrådligt att göra sak av det hela, att gå igång känslomässigt, framförallt inte när det saknar grund men även om det mot förmodan skulle ha det . Blir du däremot triggad kan det såklart vara en bra idé att titta på varför och kanske göra någonting åt det, om det är någonting som behöver läkas eller transformeras.

Konkurrensen kan också handla om jobbet som lämnar alltför lite tid att vara tillsammans på och där kan det handla om att aktivt behöva gå in och skapa utrymme.

Med det här som pågår är risken att du slarvar med dina andliga övningar – undvik det. Vardagen kan lät ta över med sina bekymmer men bästa sättet att bemöta och hantera dessa utmaningar är att ha en stabil inre andlig grund att stå på. Vad som är händer här så kan du hantera det och bli starkare och mer harmonisk än förr.

11-20

Energin för månadens mitt är mycket fin och berättar att det som eventuellt utmanade och kändes svårt i början löses upp på ett alldeles utomordentligt sätt. Här finns det ny kraft, entusiasm, kreativitet och förändring till det bättre.

Någonting som kan ha varit prövande under en längre tid och inte bara månadens början kan ge med sig också. Det kan uppstå synkroniciteter och att du får uppleva att du finner det du söker och vill ha. Vinnlägg dig om att vara positiv och ett gott humör. Saker och ting rör sig åt rätt håll.

Det finns en vink om att det kan handla om resa i allmänhet men det kan också vara kopplat till jobbet. Arbetet bör flyta på bra och du kan komma att få goda nyheter på något sätt. Den som väntar på resultatet av en arbetsintervju kan till exempel få reda på att den fått jobbet.

Flytet gäller även ekonomin – vilket dock inte betyder att det bör spenderas på ett slösaktigt sätt.

Kärlekslivet kan också vara förknippat med resa eller förflyttning. Det kan vara under sådana omständigheter någon ny kommer in i bilden och/eller i samband med arbete. De som redan är i en relation kan komma att antingen arbeta eller på annat sätt spendera en hel del tid tillsammans. Det kan uppstå meningsskiljaktigheter, men det är ingenting allvarligt eller djupgående.

På det andliga planet är den största utmaningen att inkorporera allt som du har tillägnat dig så här långt. Det kan också vara dags för dig att komma ur den “andliga garderoben” – att förstå att din tro är ditt liv och ingenting att smussla med.

21-31

Under månadens tredje del kan det finnas en man – eller en manlig energi om det inte finns en person – som representerar visdom, medkänsla, känslomässigt djup, kreativa talanger och medial förmåga, fantasi och känslighet.

Är det en faktisk man så är han mogen och kan vara lyssnande och stödjande och ge bra vägledning eller råd. Annars kan det vara så att du har den här energin att ge dig själv eftersom vi alla har både en manlig och kvinnlig aspekt av oss själva.

Vad gäller arbete och karriär finns ett fokus på egen verksamhet. Är det nu det är dags att ta nästa steg i att förverkliga en utveckling i en sådan riktning eller till och med göra slag i saken? Annars i varje fall sätta intentionen att det är dit du ska? Energimässigt kan du ha stöd för det om det ligger på din väg. 

Den som har egen firma eller företag bör ha goda dagar med en verksamhet kan frodas på ett sätt som visar sig i ekonomin, framförallt om affärerna har befunnit sig i en svacka. Den som har finansiella bekymmer gör bäst i att titta på sina tankeprocesser. Det kan finnas någonting där att justera. Det kan vara bra att komma ihåg att pengar är energi och att se upp med att förväxla källan med kanalerna. Källan är outtömlig medan kanalerna kan växla, om ett flöde stryps kan ett annat öppnas. 

Jag har alltid allt jag behöver” kan vara en kort affirmation att använda för den som behöver re-fokusera tankarna. 

I kärlekslivet finns en öppning att möta någon i sammanhang som har med metafysik eller vatten att göra. Den som redan är involverad i en relation kan få uppleva hur du och din partner når en ny nivå av förståelse för varandra och kanske kan ni också förnya era löften. 

På den andliga fronten finns en påminnelse om att allt du behöver veta finns inom räckhåll. Svaren finns inom dig och kan komma till dig genom en bok, någonting du hör eller helt enkelt genom att du lyssnar inåt och uppåt. Be din själ och ditt högre jag om vägledning, att göra dig medveten om vad du behöver veta och göra och att tala till dig så att du förstår. Och var sedan vaken och öppen för att höra. 

Övergripande energi för hela månaden

Under hela månaden finns det ett fokus på att lära sig nya saker. Det kan vara studier eller praktiskt, workshops, föreläsningar, heltidsstudier – vad det än är som gör dig bättre och skickligare på det du gör eller vill göra. Det finns också möjligheten att förvandla en hobby till huvuduppgift och en ny karriär eller i alla fall sätta några frön i den riktningen för framtiden. 

För en del kan detta också vara att bli given utökade arbetsuppgifter och på så sätt lite grand ge sig ut på djupt vatten för att växa i uppgiften. Ha förtroende i så fall för din kapacitet att klara av det som ålagts dig. Har du entusiasm och en villighet att lära kommer det gå utmärkt. Erfarenhet är det du skaffar dig. 

För den som studerar kan det komma finansiell hjälp eller bistånd. Den som arbetar på nya projekt kan också vänta sig finansiellt stöd. Men det är inte en tid att investera på i första hand eller för att göra några större förändringar på det finansiella planet. Inte heller är det läge att vara extravagant med några större inköp eller lyxkonsumtion. Pengarna ser ut att räcka men det blir bättre längre fram. 

I kärlekslivet ser det ut som det finns ett behov att vara vaken på de små detaljerna som kan förhöja känslan av samhörighet för de som är i en relation. Det kan också dyka upp möjligheter att göra nya erfarenheter tillsammans. Låt inte arbetsbörda stå i vägen för att tillbringa tid med din partner.

Den som är singel kan troligast hitta någon som det stämmer med i studie- eller utbildningssammanhang eller vad som helst som har med att lära sig någonting nytt att göra. Kan även vara arbetsrelaterat. Detta sker om det sker troligtvis i slutet av månaden, med tanke på att energin ligger för att träffa någon i den sista tredjedelen också. 

På det andliga planet, basen för allt, gäller att göra sak av att vara här och nu. Att praktisera närvaron. Det är där allting blir till och är möjligt. 

Ha en fantastisk augusti. 

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månförmörkelse i Stenbocken 16 juli 2019

Den 16 juli kl 23.31 svensk tid har vi en partiell fullmåneförmörkelse då solen befinner sig i Kräftan 24 grader och månen i Stenbocken 24 grader.

Förmörkelsen är en kulmination av den energi som tog sin början med den totala solförmörkelsen vid nymånen den 2 juli (som jag har skrivit om här).

Den är också upptakten till den stora planetariska händelse som kommer att utspela sig i Stenbocken i januari 2020 i form av en månförmörkelse med å ena sidan Pluto, Saturnus, södra noden samt solen och även Merkurius i mer eller mindre exakt konjunktion i Stenbocken med Jupiter under uppsegling samt å andra sidan månen och den norra noden i opposition i exakt konjunktion i Kräftan.

Detta är en mycket unik konstellation och erfarna astrologer pratar om att det kommer innebär upptakten till en vändpunkt för hela mänskligheten. Saker och ting håller på att förändras, på djupet och för alltid, alla kommer att påverkas, en del av vår värld och vi själva håller på att förändras permanent.

Vi kan inte kan se det riktigt än bland annat eftersom framförallt Saturnus och Pluto för tillfället befinner i retrograd (från jorden sett ser de ut att gå baklänges, något de såklart inte gör i realiteten) vilket gör att vi inte kan urskilja tydligt vad det är som händer men vi kan känna och vi vet på ett intuitivt plan att saker och ting håller på att skifta och att det inte finns någon väg tillbaka.

Förändringarna utspelar sig också i djupet av vårt inre, i delar av oss som så småningom kommer skapa en ny verklighet och det som kommer upp i ditt personliga liv nu kommer med största sannolikhet vara en stor del av temat genom hela 2020 men också vara en plattform för resten av ditt liv.

Saturnus, Pluto och södra noden tillsammans med månen i Stenbocken väcker gamla begravda rädslor, från detta liv och tidigare liv, någonting som är ligger djupt i ditt undermedvetna kan komma upp i ljuset och förmörkelsen kan aktivera en helt ny nivå av känslomässig utrensning och av att släppa taget.

Det kan upplevas som en så kallad helandekris, ett första led i en läkning då saker och ting kan kännas värre innan de blir varaktigt bättre än någonsin förr.

Ge dig själv tid och utrymme att arbeta dig igenom detta. Hitta ett sätt som fungerar för dig att hantera känslorna. Om det är att djupandas, gå loss på en boxningsboll, ta en springtur eller meditera eller vad det nu kan vara – kom ihåg att känslorna bara är energi som behöver släppas fri. Lyssna till din intuition och se upp med aggressioner eller att tappa kontrollen.

Det kan också kännas som någonting håller på att dö eller dör, men det ska inte tolkas bokstavligt utan metafysiskt. Saker och ting måste “dö” för att någonting nytt ska kunna födas, det sker hela tiden i naturen och våra liv.

Efter den här utrensningen kommer du ha en förnyad kraft.

Stenbocken styr vår mission och destination i det här livet i form av hur det tar sig utryck vad gäller arbete, karriär och finanser, det vi är här på planeten för att göra.

Fokuset är framtida och yttre säkerhet genom genom att nå våra mål och bli erkända för det, genom att ha framgång. Men vi är bara verkligt framgångsrika om det vi gör känns meningsfullt och tillfredsställande och detta är en tid att göra nödvändiga förändringar så att du manifesterar bara det som ligger i linje med din mission och själs väg.

Med Stenbockens kommer en uppmaning att ta våra mål och strävanden till nästa nivå. Vi ska bli mer medvetna och ta det fulla ansvaret för vårt eget liv, för våra handlingar och vår val – det handlar om att bli en auktoritet och styra över våra egna liv.

Stenbocken representerar ledarskap, förmågan att fatta förnuftiga beslut, ta hand om och följa upp åtaganden och skyldigheter och att ha siktet inställt på att få framgångsrika resultat.

Ha tålamod. Det tar tid och uthållighet, beslutsamhet och disciplin är viktigt nu, det är Stenbockens egenskaper och krav för att få resultat.

Resultat blir det om arbetet görs.

Det är i sig ingenting nytt, men nu när Pluto är med i bilden gäller inte det gamla konventionella sättet att skapa den trygghet och säkerhet som Stenbocken eftersträvar längre – genom att arbeta i sitt anletes svett med vad som än gav inkomst och spara till pensionen.

På ett sätt kan man säga att denna förmörkelse handlar om att växa upp, om mognad och att skapa trygghet och säkerhet genom att bli och vara de vi verkligen är. Vi kan inte längre skjuta på att ta det fulla ansvaret för hela vårt liv genom att lyssna på vår inre vägledning och göra det vi är kallade att göra, det vi älskar i djupet av oss, det som är vår gudomliga mission.

Stenbocken kan gränser så tiden handlar också om respekt, för andra och sig själv. Det finns också en betoning på auktoriteter, vilket inkluderar fadersgestalter och mentorer – det är en bra tid att skaffa eller vara en sådan. Det är också en bra tid för att hela alla former av konflikter eller liknande i sådana typer av relationer och förhållanden så att de balanseras och blir mer jämlika och harmoniska.

Stenbockens skuggsida är bland annat ett tvångsmässigt behov av att ta åt sig äran för någonting eller att vara i överdriven kontroll. Se upp med det och med att vara alltför seriös, att glömma att koppla av och ha roligt. Var flexibilitet och undvik att vara rättfärdigande eller pessimistisk.

Det som pågår i Kräftan på motsatta sidan av zodiaken kan göra att vi vill dra oss undan, ta en paus, ta hand om vårt inre. Energin kan vara fram och tillbaka, och vi kan känna det som vi pendlar mellan det som ska släppas taget om och försvinna och de nya som ska skapas.

Du håller inte på att bli galen eller gå tillbaka i utvecklingen, istället kommer allt upp till ytan för det ska kunna, läkas, helas, rensas ut och försvinna för gott.

Släpp taget och kapitulera. Här finns möjlighet till transformation av hela livet.

Övriga transiter som är involverade i denna förmörkelse och intressanta att nämna är Neptunus i harmonisk aspekt till Saturnus och Venus.

Det bidrar med ett andligt perspektiv och en förståelse av både oss själva och det som sker och representerar den delen av oss själva som är opåverkad av skeenden både runtomkring oss och inom oss, bortom våra eventuella känslomässiga stormar – vår själ och vårt högre jag, vår känsla av att vara tidlösa varelser förbundna med en högre verklighet.

Det är genom att upprätta den inre förbindelsen och genom att nära den som vi kan navigera oss igenom det som är under uppsegling och kommer bli vår nya verklighet.

Neptunus har ett romantiskt och drömmande drag vilket också kan ge en boost åt kreativiteten och kan ge dessa kvaliteter till vad som än pågår.

Vi kan komma att ha extraordinära andliga upplevelser och göra nya andliga erfarenheter. Vår medvetenhet kan expandera och vi kan få en få en ny eller fördjupade förståelse av varför vi är här.

Neptunus representerar också förlåtelse och en hjälp att släppa taget är just att praktisera förlåtelse.

Saturnus är också i opposition med Venus som är kreativ och konstnärlig medan Saturnus gillar ordning och reda, struktur och resultat. Vi kan få uppleva begränsningar och förseningar och behöver ha tålamod och använda oss av våra kreativa inre resurser och få dem att fungera för oss på ett stadigt och flitigt sätt. Vi kan få allt att jobba för oss istället för mot oss. På så sätt tryggar vi senare resultat.

Övriga transiter och aspekter som kan nämnas är Mars som har lämnat introverta Kräftan och befinner sig i Lejonet där han trivs utmärkt, går framåt med självförtroende och styrka och kan ge av detta till oss som hjälpa till att hantera energierna i övrigt.

Uranus står still 6 grader i oxen, om det har jag skrivit här.

Slutligen är Merkurius retrograd nu och juli ut. Ta tid resten av månaden efter förmörkelsen att lyssna till din inre röst och de meddelanden som kommer till dig från din själ och ditt högre jag.

Det kommer det finnas utrymme att kontemplera eftersom månen inte kommer vara aspekterad under en liten tid, vilket betyder att den är fri från inflytanden av andra planeter. Du har möjlighet att komma till en bättre och djupare förståelse av någonting i ditt liv.

Vi behöver alla nu göra en medveten ansträngning att “komma på banan” – att förstå vad vi är här för att göra och sätta en intention att förverkliga vår själs plan.

För att hjälpa den som behöver ger jag under juli månad 450 kr rabatt på det redan sänkta priset på numerologi för den som beställer en konsultation i anslutning till denna artikel. Du kan läsa mer om vad en sådan innebär här.

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

2019-07-13 | Astrologi | 1 kommentar.

Månadens tarot juli 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10 

En ny cykel av våra liv är på väg att ta form. Trots att saker och ting i det yttre, runtomkring oss kan vara oroliga behöver den oron inte drabba oss. Här finns ett inre lugn med vilket vi möter det som sker i dessa tider av förändring. Ett inre lugn som är berättar att vi är förankrade i oss själva och på vår själs väg, att vi går mot en allt starkare och klarare känsla av helhet, balans och harmoni.

Det mesta bör utfalla som det ska, även om det kanske inte alltid verkar så – den underliggande energin för dessa dagar talar om att det är så det är. Vi får förlita oss på vår inre vägledning, vår intuition och vårt högre vetande för att se igenom skenet eller det som på det praktiska planet kan verka och vara utmanande.

Dubbelkolla gärna dig själv mellan varven så att det verkligen är din själ och ditt högre jag som leder vägen, inte bara i stort, utan också i smått, i de små vardagliga besluten efter som också de – sammantagna när ett läggs till ett – har ett stort inflytande på vår väg och destination.

Ha tillit och förtroende för dig själv och din förmåga och visa gärna det genom en gest som affirmerar att du har det. Det behöver inte vara storslaget och storstilat, en liten men symbolisk gest eller handling som vittnar om att du tar dig själv och din mission på allvar kan räcka långt.

Det som tar sin början här, ett initiativ, ett beslut, ett första praktiskt steg kan komma att ha återverkningar och betydelse långt in i framtiden.

Den som har jobbat fokuserat, hårt och länge, kan få se en utdelning eller belöning för sitt arbete redan under dessa dagar eller inom en snar framtid och den som inte trivs med sitt jobb ska hålla ögonen öppna efter en möjlighet som kan dyka upp om det är dags. Det kan i så fall komma att vara precis det du längtat efter eller väntat på – men du behöver vara öppen för att det kan se ut på ett annat sätt än du föreställt dig för att vara mottaglig. 

Den som driver egen verksamhet och för vilken det har varit lite trögt ett tag kan få se att det börjar lossna och röra på sig.

Dessa positiva möjligheter ligger också på området för ekonomi och det ser ut att finnas resurser till det som behövs.

I kärlekslivet kan den som inte har en partner få uppleva ett möte med någon speciell som gör entré under dessa dagar, om andra faktorer också talar för det. Det finns ett mått av synkronicitet kring mötet och kärlekslivet i stort. Den som redan är i en relation kan komma att fördjupa den och saker och ting som kan ha varit svåra eller känts som oöverkomliga skulle mycket väl kunna visa sig inte vara det trots allt.

Alla dessa positiva möjligheter och potentialer som kan komma att realiseras här beror i grund och botten på en enda sak och det är att vi är öppna och lyhörda för vår själs röst och inre vägledning. Att vi vet vilka vi är, har förstått vår i grunden andliga natur.

Den som har möjlighet gör rätt i att finnas för andra som fortfarande inte är riktigt lika lyckligt lottade och som lider av att vara utlämnade till vad som sker på ytan av livet – det kommer inte bara dem till godo utan också den som ser till att finnas till hands.

11-20 

Den fina energin fortsätter, om än på ett lite annorlunda sätt. Här kan det tillkomma bland annat en känsla av väntan och otålighet att se upp med när saker och ting kanske inte faller på plats i den praktiska verkligheten i den takt eller exakt på det sätt vi förväntar oss eller vill. Allting rör sig i rätt riktning även om det inte är uppenbart för det nakna ögat. Det kan finnas mer att göra – så se till att få de gjort istället för att tjura eller ställa till med någonting onödigt. 

Chansen att vi är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt människor är stor vad gäller vårt arbete och karriär. Det handlar om samarbete som bör förlöpa väl. Det kan också finnas jobbrelaterat resande och goda nyheter som kommer vår väg som har att göra med insatser vi har gjort tillsammans med andra vad gäller både arbetet och ekonomin.

Förväntade pengar kan komma in, det kan röra sig om löneförhöjning för den som har den typen av jobb. Om det är tillfälligt skralt i kassan ligger betoningen på tillfälligt och det är inte direkt tillrådligt att låna pengar eller utöka kreditgränser. För de allra flesta kommer det att ordna sig ändå och det snart.

Vad gäller kärlekslivet finns det fina utsikter och någonting väntar vid horisonten även om det kan ännas skakigt eller gungigt i stunden. Detta gäller både singlar och de som har en relation.

Gör ditt inre, andliga arbete. Att vara i inre balans är förutsättningen för allt. 

21-31 

Med den tredje delen av den här månaden är förmörkelserna över för den här gången, även om energierna fortfarande verkar och de här tio dagarna ser väldigt fina ut de också, med en betoning på kärlek, harmoniska relationer, delad glädje, framgång och andlig utveckling.

Det finns förnöjsamhet och välbefinnande som sträcker sig bortom bara vår relation till nära och kära, familj och vänner – det kan handla om vilken situation som helst där vi investerat vårt hjärta.

Vad gäller jobbet kan tidigare svårigheter, utmaningar och kriser lösas och sjunka undan. Kontrakt och överenskommelser kan upprättas eller äntligen signeras och spikas.

De som arbetar med klienter och kunder kan få ett tillskott av sådana genom sociala kontakter eller familjen. Det är överhuvudtaget en bra tid för att kombinera arbete med familj och/eller fritid som till exempel en semesterresa, någonting som kanske inte alltid är optimalt för alla annars.

Nya kontakter som görs kan också komma att påverka ekonomin till det bättre i förlängningen på något sätt, så var öppen.

På kärleksområdet är det fina tider för äktenskap och allt annat som har med att vara trogen och ta kärleken på allvar att göra.

Kom ihåg att praktisera tacksamhet, det är många gånger en nyckel till lycka.

Övergripande energi för hela månaden 

Över hela denna månad ligger det en energi som handlar om att någonting går mot sitt slut och någonting annat mot sin början. Vi befinner oss i en transit och kan börja göra oss redo att röra oss vidare i livet.

När det kommer till arbete och karriär ser det ut att handla om ett vägskäl. Det kan vara så att du inte kommer längre på den inslagna vägen och behöver utbilda dig eller fortutbildning eller helt enkelt byta jobb helt enkelt för att fortsätta utvecklas och avancera.

Det finns en indikation för just utbildning som ett sätt att ta sig vidare och det kan inbegripa någon form av resande – det kan också handla om andlig utveckling.

Oväntade pengar kan dyka upp och det är en bra idé att lägga det på någonting utvecklande som till exempel metafysiska studier.

Även om det ser bra ut för energierna i övrigt vad gäller kärlekslivet denna månad talar den övergripande energin om att fokuset egentligen ligger någon annanstans. Vi kan känna oss och vara mer introverta än vanligt för att vi behöver vår uppmärksamhet i vårt inre. Det är tillfälligt för de flesta.

Lyssna på din intuition och ditt högre jag, var trogen din själ och inre sanning. Det är någonting som återkommer ofta och därför kan kännas tjatigt att höra, men det är också för att det, som sagt, är det mest grundläggande för hur vi orienterar oss i och mest framgångsrikt klarar av livet. 

Önskar alla en fantastiskt fin julimånad!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Solförmörkelse i Kräftan 2 juli 2019

Den 2:a juli 2019 klockan 21.22 svensk tid inträffar en total solförmörkelse när månen är ny 10 grader och 37 minuter i Kräftans tecken.

Förmörkelser uppstår när solen och månen ur jordens perspektiv befinner sig antingen i konjunktion (solförmörkelse med nymåne) eller i opposition (månförmörkelse med fullmåne) i närheten av månens noder.

Månens norra och södra nod är inga fysiska fenomen utan skärningspunkterna mellan solens och månens bana. De färdas i opposition med varandra, som en axel, genom zodiaken. Det tar drygt 18 år för dem att gå varvet runt, vilket betyder att en månnod befinner sig ungefär ett och ett halvt år i varje tecken.

Månens noder i horoskopet beskriver vår själs evolutionära utveckling. Norra noden är framtiden, det vi rör oss mot och är menade att utveckla. Södra noden är det förflutna, de talanger och egenskaper vi har med oss in i detta livet, det vi kan och känner oss både trygga men också begränsade och tillbakahållna av. 

Vid förmörkelser kan vi uppleva den här spänningen mellan framtiden och det förflutna tydligt. Vi känner behovet av att släppa taget om det gamla för att bereda plats för det nya. 

Förmörkelser är snabba och genomgripande – som en omstart av en dator. Deras inflytande börjar ungefär en månad innan och varar som starkast ungefär en månad efter, men framförallt när en förmörkelse är aspekterad till de yttre och långsammare planeterna som denna solförmörkelse kommer vara kan dess verkningar sträcka sig upp emot 6 månader efteråt eller längre.

De innebär alltid förändring, en kraftfull ny början eller ett slut, någonting kan komma in i vårt liv och någonting kan lämna det. Det kan handla om ett vägskäl som kan ändra livets riktning och inriktning – mer eller mindre i vårt individuella liv beroende på hur förmörkelsen aspekterar vårt personliga horoskop.

Solförmörkelsen den 2:a juli är en av flera följande som kommer utspela sig utmed den axel som utgörs av månens noder i Kräftans och Stenbockens tecken.

Ett tema för denna axel är trygghet på ett fundamentalt och grundläggande plan. Kräftan har att göra med vår emotionella verklighet och säkerhet, om inre trygghet, vår kontakt med oss själva och hur vi tar hand om och sörjer för oss själva på ett känslomässigt plan, omsorg och omvårdnad. Kräftan representerar bl a hemmet, modern, barndomen, familjen och tillhörigheten till hemlandet.

Stenbocken å sin sida handlar om vår yttre trygghet, vår förmåga att försörja oss i den fysiska verkligheten, hur vi planerar för framtiden och om vad vi gör och hur vi verkar i världen. Stenbocken representerar disciplin, makt, auktoritet, institutioner och yttre strukturer överlag.

Frågor om kontroll kan komma att hamna i ljuset.

Senast denna axel var aktiverad med Norra Noden i Kräftan och Södra Noden i Stenbockens tecken precis som nu var 2000/2001. Alla som var vuxna då minns 9/11, den händelse som förändrade världen för gott och i högsta grad var relaterad till vår känsla av säkerhet och trygghet, både emotionellt och fysiskt. 

Vad som gör just denna solförmörkelse extra speciell och stark är andra transiter och aspekter som inträffar samtidigt.

Själva solförmörkelsen i sig är i aspekt till Uranus som för närvarande befinner sig i Oxen – någonting som jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg, du hittar det här – Uranus är en planet som representerar genombrott, snabba och plötsliga förändringar som kan kullkasta det rådande ge frihet till nya riktningar och vägar.

Samtidigt befinner sig den stridsbara planeten Mars i konjunktion med den mentala planeten Merkurius i Lejonet i kvadratur med Uranus – detta sammantaget ger en mycket stark eldig energi som kan vara explosiv och våldsam.

Parallellt med detta befinner sig den välgörande och expanderande planeten Jupiter i sitt eget tecken Skytten i aspekt med drömska Neptunus som också befinner sig i sitt eget tecken, Fiskarna.

När en planet befinner sig i sitt eget hemtecken anses de vara extra starka och denna aspekt sätter allt som har med själen och andlighet att göra i fokus och bäddar för ett ifrågasättande av vår tro och till och med ett byte av tro. Det ligger också för att komma till klarhet om själva meningen med själens existens på planeten.

Under hela 2019 kommer dessutom den uppfordrande planeten Saturnus som befinner sig i Stenbocken vara sig i aspekt till Neptunus – den starkaste aspekten under tiden för denna solförmörkelse vid sidan av förmörkelsen själv – och detta ger att våra drömmar och mål i livet kan komma att bli mer andliga och centrerade kring vår själs intentioner tillsammans med en ökad potential att realisera dessa drömmar och mål i den fysiska verkligheten. Om någonting inte är en del av vår själs plan eller en del av vår mission kan det däremot mycket väl komma att falla bort.

Månens Södra Nod i Stenbockens tecken är dessutom i konjunktion med Saturnus. När en planet befinner sig på Södra Noden blir dess egenskaper förstärkta så Stenbocken kommer ha ett starkt inflytande under denna förmörkelse också för att Stenbocken är Saturnus hemtecken.

Ytterligare en faktor i denna solförmörkelse värd att nämna är att den sker i aspekt till Kiron – zodiakens healer som befinner sig i Väduren – samtidigt som Mars och Merkurius också befinner sig i aspekt till Kiron. Detta anses lägga till att de närmaste 6 månaderna kan ge en fin möjlighet till djup och varaktig läkning genom kärlek och omsorg. Att börja terapi eller att ägna sig åt någon annan metod för att känna sig hel är t ex alldeles utomordentligt fördelaktigt under denna period.

Sammantaget kan den tid som nu kommer vara en perfekt tidpunkt att starta någonting nytt eller att börja om, att sätta nya mål och dra upp nya riktlinjer. Det finns i förlängningen möjlighet för genombrott och frihet, passion och entusiasm.

Därmed inte sagt att det är läge att rivstarta. Ta det lugnt i hela juli och processa det som sker,  låt saker och ting mogna fram. 

Saker och ting kan komma att hända i vårt yttre liv och i världen de närmaste åren, kanske mer än någonsin. Bästa sättet att möta både dessa förändringar och förändringar för att inte ryckas med på ett negativt sätt i det som händer är alltid att rikta sig inåt och låta sig vägledas därifrån, att komma ihåg att saker och ting sällan är som de ser ut och att bästa sättet att orientera sig är att lyssna på sin inre visdom.

Den 16 juli 2019 har vi närmast en månförmörkelse i Stenbocken. Sedan dröjer det till slutet av december till nästa solförmörkelse och i januari 2020 kommer vi ha en månförmörkelse som de lärde inom astrologi har ögonen på och pratat om länge på grund av den unika stjärnhimmeln i övrigt just då.

Det är min förhoppning och avsikt att jag ska kunna skriva om var och en av dessa. 

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakebudskap – midsommarspecial 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Vad handlar denna midsommarhelg om för dig – vad ska du tänka på?

Ingången

Det verkar som många av oss på det stora hela kommer ha rimliga förväntningar på helgen och är i god andlig form och balans, och detta för att vi på något sätt – oavsett vad vi kallar det och hur vi upplever det – har en inre känsla av och medveten kontakt med det gudomliga inom oss.

Vad händer?

Här finns gemenskap, att vara och göra saker tillsammans. Men det handlar om mer än så – det handlar om att släppa in andra också i vårt inre liv och att istället för att bara se världen ur vår egen synvinkel och vilja ha det på vårt sätt, vara öppen för andra och visa oss själva och vår sårbarhet genom att vara fullt ut de vi är, bortanför alla tillrättalagda masker.

Utgången

Någonting bestående kan visa sig som ett resultat av helgen. Det betyder inte att det nödvändigtvis behöver vara konkret och bokstavligt, att vi står där plötsligt med en relation som kommer vara livet ut, men vad det däremot kan handla om är att vi vet mycket bättre vad det är vi önskar oss och vad som är bra för oss på ett sätt vi kommer ha glädje av länge.

Övergripande

Den feminina principen är mottagande och attraherar istället för att jaga och erövra. Istället för att försöka få någon eller något annat genom att övertyga eller förändra detta, kan vi ändra oss själva och låta det komma till oss, genom att vara oss själva, vårt autentiska, sanna jag.

Med detta sagt önskar jag alla en trevlig midsommar!

För den som vill finns jag på Tarotguiderna 

både midsommarafton 19-24 samt midsommardagens kväll 19-24

agentnummer 43

Varmt välkommen att ringa in!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot juni 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Under de första tio dagarna finns det ett fokus på praktiska ting och göromål, affärsverksamhet och ekonomi. Det kan handla om att söka en praktisk lösning på någonting som inbegriper att skapa en plan, en strategi eller en kampanj av något slag – och det på egen hand. Du har med sannolikhet själv allt du behöver för att åstadkomma detta och därför finns det ingen  anledning att dra in någon annan. För en förnuftig och balanserad planering och dito tillvägagångssätt ser det framgångsrikt ut.

Vad gäller arbete och karriär ligger det för att röra sig framåt utifrån det som redan är skapat och det kan finnas någon form av uppmärksamhet eller erkännande för ett väl utfört jobb eller någonting som du gör just nu. För den som driver egen verksamhet kan nya klienter och projekt vara på ingång som också har potential att dra in god ekonomi.

I kärlekslivet är det ingen brådska. Den som är singel ser ut att vara nöjd med sig själv och sin livssituation för närvarande. Det finns ett lugn över situationen och finns inget behov av att vidta åtgärder för att träffa någon, inget behov av att gå ut och mingla eller dejta. Det betyder dock inte att dörren är stängd, dyker det upp någon som är lämplig eller rätt, så är det också bra. För de som är i en relation ser månadens första dagar ut att vara en lugn och givande tid i förhållandet.

Dagarna kan vara rika på det andliga planet, med god tillgång till intuitionen och inre vägledning. Den som verkligen tar vara på detta kan göra stora framsteg och få uppleva hur saker och ting klickar till och hamnar på sin rätta plats.

11-20

Månadens mellersta dagar ser det annorlunda ut och med tanke på hur det kommer se ut planetariskt just nu, är det inte konstigt. För den som är nyfiken på vad det handlar om rekommenderar jag att sätta er in lite i vad som pågå på himlavalvet nu som rör oss kollektivt och kan aspektera det personliga horoskopet – inte bara just nu utan för det som håller på att hända: under det närmaste året eller två åren (eller flera) förutspås det att hända mycket som det kan vara bra att ha ett perspektiv på. I tider av stora och omvälvande förändringar kan det vara bra att ha en förståelse för att kunna bevara lugnet och sinnesron.

Med det sagt: dessa mellandagar kan det finnas just oro och för en del kanske till och med ångest. Det behöver inte gälla alla och det behöver inte vara lika tongivande för alla, men för den som inte har en inre kompass att hålla sig till, eller en fungerande filosofi att luta sig mot, eller fortfarande går och bär på någonting som inte riktigt är läkt eller utrensat kan det eventuellt kännas lite prövande.

Det viktigaste att komma ihåg för den som känner sig drabbad är att det KÄNNS värre än det är och detta kan vara ett utmärkt tillfälle att bli medveten om vad hjärnan kan ställa till med när den tillåts löpa amok – det handlar med sannolikhet om att jaga upp sig själv och förstora saker så att det känns oöverkomligt medan det i verkligheten, objektivt sett, inte alls är lika illa som det kan upplevas.

Det kan vara ett gammalt orosmönster som väcks till liv, eller gamla rädslor som fortfarande finns som vaknar, utlösta av en händelse eller stress överhuvudtaget. Allt är dock på ett djupare plan precis som det ska, så använd detta för att göra en urstädning. Sök hjälp, en vän eller professionellt, om det behövs. Och kom ihåg att det går över.

I arbete och karriär kan detta uttrycka sig som stress och oavsett om problemet är verkligt eller inbillat – en projektion – handlar det om att på något sätt konfrontera situationen – inte på något våldsamt eller aggressivt sätt, men genom bli medveten och att prata om det. Någonting kan behöva redas ut. Var vaken för att svaren kommer till dig på ett indirekt sätt.

Vad gäller ekonomin finns det risk för en slags förvirring kring finansiella frågor och en osäkerhet som kan vara stressande, men ge inte efter för det eftersom oro och panik bara skapar mer problem eller problem där egentligen inga finns.

I kärlekslivet kan det också handla om att göra en höna av en fjäder, att till exempel inte kunna tysta en gnagande oro för om ens partner fortfarande vill vara i förhållandet eller har någon vid sidan av. Självklart finns det situationer då detta kan vara korrekt, men sannolikheten just här är större att det mer är din egen rädsla som ställer till det och skapar oreda för dig själv. Hitta ett sätt att lugna ner dig på, antingen genom att prata med din partner eller med dig själv eller någon du har förtroende för så att du kan komma ur tankegångarna och sluta plåga dig själv.

Överlag finns det alltså en stor sannolikhet att vi under dessa dagar förstorar upp saker oproportionerligt, vilket område det än kan gälla eller i största allmänhet. Kom ihåg att det alltid är mörkast precis innan det gryr, och att om du lyssnar på vad detta egentligen signalerar och gör dig av med oron, så kan det bli ljusare än någonsin efter detta.

21-30

Månadens sista dagar finns det anledning att fira, det är en tid som handlar om att njuta av livet och ha roligt. Det kan handla om lyckliga återföreningar, komplicerade relationer som reds ut, sår som läker och allt med en känsla av att lägga någonting bakom sig, pusta ut och kunna röra sig framåt.

I arbete och karriär är energin också lät och lekfull: Det kan ta sig uttryck konkret i löneökning, en bonus eller ett kontrakt som ger en god inkomst som signeras. Det finns möjlighet till erkännande eller annan uppmärksamhet för gott arbete och framsteg i karriären.

Det kan komma in pengar på ett klipp eller ett arv eller någonting annat som kan vara oväntat – men de kan också komma att spenderas lika snabbt. Dock ser det ut som att det kommer finns ekonomi för det som behövs.

I kärlekslivet ser det ut som umgänge med familj och/eller vänner kan medföra ett möte en antingen någon ny presumtiv kärlekspartner eller någon som återvänder in i livet. Det är inte säkert att det blir långvarigt, men det kan vara en föraning om någonting annat/någon annan som är på ingående inom en relativt snar framtid. De som redan är i ett fast förhållande kan komma att planera för att etablera relationen ytterligare.

För den som hade det prövande dagarna innan denna period är krisen med sannolikhet över, mycket troligt för att du tog ett grepp om situationen och använde dig av dina andliga verktyg.

Övergripande energi för hela månaden

Under hela månaden ser det ut att utspela sig någon form av konflikt. Det kan vara en inre konflikt, mellan egot och själen, eller en yttre mellan två egon som stångas. Eller kanske både och. Det handlar om att genomskåda detta och inte engagera sig i konflikten som om det vore en verklig kamp på liv och död där bara en kan vinna, utan snarare att lägga ner – eller kliva åt sidan.

Man kan behöva ödmjuka sig, svälja stoltheten och vända andra kinden till – som för övrigt inte betyder att man erbjuder någon att ge en örfil på andra kinden också, utan att inte besvara en provokation med samma mynt. Om någon är oresonlig och aggressiv lönar det sig föga att bli oresonlig och aggressiv tillbaka, utan snarare tvärtom – att retirera, söka skydd om så krävs men samtidigt se, inte med hat utan med kärlek och medkänsla på personen som provocerar.

Vi är alltid bara ansvariga för vårt eget agerande – någonting som det kan vara värt att komma ihåg här.

Vad gäller arbetslivet kan det vara idé att titta också på hur du framställer dig själv, eftersom det kan vara så, om det finns problem, att ditt sätt att vara kan vara bidragande. Det är inte lätt att se sina egna tillkortakommanden och brister, men att se sin egen delaktighet är ofta det enda som kan bringa en varaktig lösning. Försök sedan få till en kompromiss som känns bra för alla.

I kärlekslivet kan det också finnas tillfälliga, större eller mindre konflikter och obalanser. Det kan vara du som kör över din partner, men det kan också vara en partner som är svår att ha att göra med.

Acceptera aldrig en situation där du far illa och be om hjälp om du behöver för att ta dig ur en ohållbar situation om det inte finns en ömsesidig vilja att mötas och lägga saker och ting tillrätta.

Finns det respekt från bådas håll och motivation så kan det gå att rädda förhållandet, annars inte.

Den som letar efter kärlek kan behöva ta itu med någonting i sin egen personlighet eller i sitt liv eller omständigheterna för att bereda plats.

Ha tillit och tillförsikt. Och njut av sommaren som nu kommer!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 20 maj 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Också mörkret har sin tid och plats. Ett frö som planterats behöver inte bara näringen utan också det skydd som mörka jorden ger för att slå rot, vinna kraft att spira och gro och skjuta upp ur marken. Natten kan komma med sin svalka och vila för växter, människor och djur, för att de ska återhämta sig och få förnyad kraft att leva och verka. Diamanter blir till under trycket i grottan dit dagens ljus inte kan nå.

Vi kan ställas inför utmaningar – oavsett om de kommer till oss i det yttre i form av omständigheter, situationer och relationer eller i det inre med grubblerier, ångest, en sorg vi inte kan släppa eller en vrede vi inte kan låta gå – då det känns som om ljuset försvunnit från vårt liv – men också sådana perioder, upplevelser och erfarenheter kan fylla en funktion och ha ett syfte. 

Vintern är en förutsättning för vårens explosion i grönska. 

Allting som föds och tar form har en början i det mörka och istället för att låta oss uppslukas av det eller blunda behöver vi lära oss att inte frukta och att istället genomskåda det, se igenom – eller bortom – att med vårt inre öga se det som vårt fysiska inte kan skönja.  

Så se ljuset också där det ser ut att inte finnas, och du kommer att märka att mörkret inte längre kan övermanna dig utan istället är en vän, en allierad, en välkommen fristad, där du kan slå tillfälligt läger och fylla på, återhämta dig och vila för att sedan med förnyad kraft ge dig ut i världen igen för att leva och frodas i den. 

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot maj 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10
Månaden bör börja bra med en känsla av goda tider. De första tio dagarna genomsyras av en positiv och tillfredsställd energi med utrymme för avkoppling och att hämta andan och till och med för att fira. Någonting som krävt en ansträngning kan vara avklarat och ha fallit väl ut vilket bjuder på möjligheten att känna sig trygg och säker och kunna njuta av frukterna av nedlagt arbete, en stadig grund är lagd som gör att det nu finns möjlighet att slappna av.

Dagarna kan också ha ett fokus på äktenskap eller andra relationer som i någon bemärkelse innebär ett åtagande och en överenskommelse – det kan alltså också handla om partnerskap i bred bemärkelse och vänskap.

Det kan finnas anledning att fira och sammankomster i anslutning till bröllop eller dop eller andra viktiga tilldragelser och “övergångsriter” och ceremonier i en människas liv.

För en del kan det handla om att göra en faktisk fysisk förflyttning och att flytta som då med sannolikhet på något sätt är relaterat till förändringar i en relation eller ett kreativt projekt va något slag. För någon kan detta innebär köp av mark eller ett nytt hem.

Vad gäller arbetsliv och karriär fins det en öppning för att få ett erbjudande som kan innebära mer pengar och ansvar. Ta det i beaktande – om det är dig det gäller kan det vara en dörr till en ny och blomstrande period i yrkeslivet som har potentialen att slå upp om du tackar ja.

Förändringar – som byte av till exempel bank eller mäklare – kan bringa bättre ekonomi. Någon kan också få ett erbjudande om att sälja någonting – som varor, tjänster eller en hel rörelse – vilket har potential att bli en utomordentlig affär.

I kärlekslivet kan en redan existerande relation etableras ytterligare och bli riktigt seriös. Den som är singel och håller på eller just ha flyttat bör hålla ögonen öppna, det kan vara just i det sammanhanget som en ny person dyker upp.

På det andliga planet ser det stabilt ut, vad som än sker i det yttre finns det tillit och jämvikt i det inre.

11-20
Någonting som du planerat kanske inte riktigt utvecklas eller utfaller som du tänkt. Andra kan vara involverade och det kan vara så att du inte får all info du behöver eller ska ha. Du kan behöva vara tydlig med dina värderingar och vad du accepterar och inte och att stå emot påtryckningar. Gör ingenting som du inte kan göra med din integritet i behåll. Blir du erbjudan någonting som verkar för bra för att vara sant kan det vara det, så var inte godtrogen utan ta reda på fakta.

En situation kan kräva att du ber om råd eller annan input från specialist eller expert. Ta inga onödiga risker och var allmänt lite förutseende.

Handlar det om förhandlingar av något slag bör du lägga dig emellan att vara en öppen bok och så paranoid att du är helt sluten. Håll saker och ting för dig själv alltså, men ge också ifrån dig det du behöver och kan för att resultatet ska bli önskvärt.

I arbete och yrkesliv kan det finnas en anställd eller en kollega som inte är helt pålitlig. Om det är någon som verkar stå i vägen för dig så har det ingen kraft i det långa loppet utan är mer tillfälligt som det ser ut. Du kommer att nå dina mål även om de kommer förändras på vägen och kanske inte infrias på det sätt du trott.

I finansiella frågor kan det finnas anledning att kompromissa, framförallt vid förhandlingar. Motstå frestelsen att göra svarta affärer eller att lägga dig i en gråzon, det kan kosta mer än det smakar.

I kärlekslivet är du oavsett om du är medveten om det eller inte med största sannolikhet en del av varför saker och ting inte riktigt är i harmoni, oavsett om du är i ett förhållande eller singel. Det är framförallt en brist på tillit som kan ligga i botten och förhindra verklig intimitet. Försök se hur du själv bidrar till detta. Är du öppen och tydlig och sårbar eller spelar du ett spel?

I alla frågor som kräver vägledning, vänd dig inåt, till din själ och ditt högre jag och stäm av och be om hjälp.

21-31
Slutet av månaden kan bjuda på plötsliga och oväntade förändringar för en del men som alla på något sätt är en förelöpare till ett bättre liv oavsett hur det kan upplevas i stunden. Hur pass tydligt detta kan vara har att göra med hur pass ditt liv redan är i integritet med den du verkligen är.

Lever du i en livssituation som bygger på ohälsosamma kompromisser eller i strukturer som håller dig tillbaka finns det en möjlighet att dessa kan, eller i alla fall visar tecken på att, krackelera. I detta finns en möjlighet att hitta dig själv och se sanningen om ditt liv och att börja ordna din tillvaro mer i linje med det.

Detta behöver inte vara någonting som händer i det yttre, det kan också handla om inre strukturer.

Man kan se det som en väckarklocka till ett nytt liv, eller i alla fall ett nytt kapitel av ditt liv. Detta är dock en process som kan sträcka sig över längre tid än dessa dagar.

Vad gäller arbete och karriär kan detta oväntade yttra sig i att någonting inte går som planerat. Om du blir besviken för att du inte blir befordrad eller får förlängning på ett kontrakt eller liknande kan det mycket väl handla om att det inte är helt rätt för dig, oavsett om du kan se det i stunden eller inte. Kanske jobbar du bara för att tjäna pengar till hyran när du istället har talanger och drömmar som ligger i träda? Försök att se guldkornet i vad som sker och kom ihåg att det som sker nu är till för att föra in dig på din rätta väg.

Också på den ekonomiska fronten kan det vara något som inte går i lås om det inte var rätt från början och även det tjänar till att visa dig på nya finansiella och oväntade möjligheter som kan ha stor betydelse för dig framöver.

I kärlekslivet kan saker och ting ha malt på och gått på rutin eller helt enkelt bara inte rört på sig och stagnerat och de här dagarna kommer med en energi som på något sätt rubbar detta. Detta gör att det kan bli separationer men bara om relationen egentligen redan har passerat sitt bäst före datum eller kompatibiliteten var fel från början. För andra kan detta vara ett tillfälle att göra förhållandet levande igen.

Den som är singel och inte förstår varför den inte träffar någon kan behöva fråga sig om det är så att det på ett omedvetet plan finns rädslor, framförallt för att bli avvisad eller lämnad, som håller potentiella partners stången. När du väl tar itu med det kommer situationen förändras.

På det spirituella planet kan dessa dagar innebär någon form av plötslig insikt som skiftar perspektivet och leder till ett ökat medvetande med potential att förändra livet och vägen in i framtiden.

Övergripande energi för hela månaden
Månaden handlar i stort om att göra sig av med allt som inte längre tillhör din själ och ditt framtida liv. Det kan vara idéer och föreställningar som inte längre fyller en funktion utan snarare bara håller tillbaka. Det kan också handla om karma – någonting oavslutat som behöver balanserar – som det nu blir färdigt med, oavsett om det handlar om relationer till människor, grupper saker eller platser.

Är det så att du har låtit dig styras lite för mycket av konventionerna? Vad som förväntas av dig eller vad du tycker att du borde göra och vara? Istället för att verkligen ta reda på vem du är och vad som är din väg oavsett vad andra tycker?

Du behöver vara nykter i tanken när du använder dig av den för att göra bedömningar, och inte låta känslor eller tidigare erfarenheter influera så att du inte ser riktigt klart. Luta dig inte heller för mycket på ditt intellekt utan lyssna till din intuition också, det behöver vara balans.

Vad gäller arbete och karriär kan denna energi handla om att du har att göra med en person som är långt ifrån “politiskt korrekt” i sitt uppträdande. Någon som säger som den tänker utan krusiduller eller tänker på hur andra tar det och ibland kan såra. Om du kan hantera denna typ av personlighet utan att ta åt dig personligen och istället fokusera på själva jobbet så kan ni få saker och ting uträttade alldeles utmärkt.

Vad gäller ekonomin kan någonting som varit överhängande nu komma till skott. Om det är någonting du oroat dig för kan det vara bra – då har det hänt och sen är det bra med det och du kan gå vidare. Om du oroar dig, jobba med oron eftersom det inte är någonting som blir bättre av det. Gör det du behöver göra så är det troligt att eventuella blockeringar kring din ekonomi kommer att lyfta.

Vad gäller kärlek kan du fråga dig om det är så att du är rädd för verklig intimitet och inte riktigt i kontakt med dina känslor ifall saker och ting inte riktigt är som du skulle önska.

Din partner eller någon du är intresserad av kan vara en person som är lite distanserad och verkar kylig, inte någon som gillar att kela eller visar sina känslor och ibland kan vara lite klumpig i sitt sätt att vara.

Försök att inte trigga igång utan istället ta ett steg tillbaka om du blir påverkad och sedan när du har kommit i balans igen kan du förklara hur du känner och varför om det är läge för det. Du kommer behöva vara väldigt tydligt och måste vara neutral ifall du gör det.

Sen får du bestämma hur du ska göra, beroende på hur personen tar det. Han eller hon kommer kanske inte vara helt receptiv och kommer förmodligen inte heller att förändras, så det är upp till dig vad du vill leva med och inte.

Ta ingen skit, men överge heller inte någonting som är i grunden bra om det är saker och ting som du kan jobba på för egen del, till exempel om du kan se att du blir triggad på grund av någonting som ligger mest hos dig.

På det spirituella planet handlar månaden om att fortsätta fördjupa dig oavsett om det handlar om att hitta rätt väg för dig eller om du redan har gjort det.

Ha en underbar maj!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 12 april 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Att lägga en stadig grund kan många gånger ta tid, men när det väl är gjort tar man den tiden igen.

Det verkar som du gjort ett fantastiskt jobb så här långt och att du nu har det mesta av bitarna på plats.

Så var nöjd med din insats men se också till att du inte slarvar på sluttampen – var noga med att ditt gedigna arbete fortsätter att hålla samma höga kvalité och klass – nu är tiden för att försäkra sig om att de byggstenar som du lagt verkligen ligger där de ska.

Tillsammans med resten av världen är du på väg in i en ny tid och ett nytt liv. De justeringar du gör nu kan komma återspeglas i en mycket positiv utveckling för dig – oavsett vad olyckskorparna kraxar om – så länge du inte kompromissar med etiken, moralen, dina grundläggande värderingar, med ditt hjärta, din själ.

Du har alla förutsättningar att stå väl förankrad på ditt livs fundament och se framtiden an med stor tillförsikt.

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 8 april 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Var öppen för de gåvor som kommer till dig nu, på oväntade sätt och i oväntad form. De kan vara någonting du har bett om eller någonting som du inte har bett om men som du i djupet av dig vet att du behöver.

Med Pluto i konjunktion med Södra Noden och Saturnus på stjärnhimlen kan detta vara prövande tider, för oss som kollektiv men allra mest för dem som har denna konstellation i skarp aspekt i sitt personliga horoskop.

Södra Noden representerar varifrån vår själ kommer och Pluto är transformationens planet. Saturnus representerar tiden och tvingar oss alltid att växa upp.

Denna kombination kan betyda viktiga händelser och skeenden i våra liv.

Mycket av det som sker handlar om att bränna bort gammalt skräp, gammalt karma, bagaget – för att förändra och frigöra oss för vår framtid.

Kom ihåg att välsignelser ibland kan komma förklädda. Det som verkar vara illa vid en första anblick kan i förlängningen visa sig vara det bästa som har hänt.

Acceptera ödmjukt att du inte vet allt och undvik på så sätt att rusa iväg i dina konklusioner om vad som sker – ta allting med jämnmod, såväl motgång och framgång, och sök dig istället till din själs centrum – centrera, linjera och grunda dig i din själs energi.

Det är stormens öga.

Hitta den inre balansen och lev ditt liv öppen för det som kommer till dig men utan att tappa det inre fästet oavsett vad som sker.

Kanske skulle det kunna vara den största gåvan av de alla.

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

2019-04-08 | Orakelbudskap | 1 kommentar.

Månadens tarot april 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10  

Inledningen på månaden ser ut att vara händelserik, antingen på det yttre eller det inre planet – eller både ock. Det kan vara någonting som händer i det yttre som i någon mån skakar om och tvingar oss till reflektion och omprövning. Kom ihåg att även om det ser ut som om det är någonting som ser ut att hända i det yttre så kan det ofta vara en spegling av ett inre behov till förändring som vi kanske inte har uppmärksammat i oss själva.

Det kan handla om en slags väckarklocka så att vi får upp ögonen och den kommer med förutsättningar att i förlängningen leda till ett bättre liv. Nya dörrar kan komma att öppna sig som ett resultat av det som sker nu – så bevara tilliten till att allt är som det ska även om det gungar. Saker och ting sker i det dolda och bakom kulisserna.

Översatt till arbete och karriär kan det handla om att någonting tar slut – om det inte är rätt för dig. Var fullständigt ärlig mot dig själv för att se klart istället för att gräva ner dig i känslorna som kan utlösas av händelserna. Faktum är att det som sker nu – om det är här det händer för dig – har alla möjligheter att leda in dig på den väg som är perfekt rätt för dig i långa loppet.

Ekonomiskt kan du bli tvungen att titta på alternativa lösningar när saker och ting inte utfaller som förväntat. Det kan också vara en så kallad förklädd välsignelse eftersom det också har kapaciteten att föra dig närmare det som verkligen är din väg.

Vad gäller kärlek och relationer så kan den relation som stagnerat och sitter fast på något sätt också ruskas om. Försök att också då se med öppna och vakna ögon på det som sker eftersom det som händer här troligtvis är nödvändigt för att det ska kunna bli riktigt bra för dig på sikt.

Den som är singel och inte träffar någon kan behöva titta på varför. Är det så att du har försvar som stänger någon som skulle vara rätt för dig ute? Är du så rädd för att bli övergiven och lämnad att du inte ens vågar bli fäst vid eller släppa in någon?

Överlag ligger dagarna för att komma till insikt och det plötsligt på ett sätt som förskjuter hela perspektivet – och det är i grunden positivt!

11-20 

Saker och ting bör framåtskrida på ett framgångsrikt sätt dessa dagar.  Det betyder inte att det är livet på en räkmacka, men du har det som krävs för att fortsätta framåt på ett positivt sätt och möta de eventuella utmaningar som ligger på vägen. Du ser ut att ha fördelar på din sida.

Den som är missnöjd med sitt arbete eller yrkesinriktning bör ta det på allvar och börja se sig om efter andra möjligheter. Om det är någon som funderar på att bli sin egen så finns det stöd för det här.

Vad gäller ekonomin ser det ut att finnas resurser eller i alla fall tillräckligt.

För den som är i en relation kan detta vara bra dagar för att vara uppriktig och tala ut – självklart på ett respektfullt sätt – om det finns behov av det. Chansen är att mötas av förståelse.

Den som är singel kan känna sig obekväm med det och chansen att eventuellt möta någon ligger lite utanför de vanliga domänerna, så varför inte pröva någonting nytt?

Det du tror på kan komma att utmanas av någon eller på något sätt, det kan finnas påtryckningar att överge dina egna föreställningar om vad som är sant och rätt till förmån för någon annans. Lyssna på vad som sägs, men håll dig till det som stämmer för dig.

21-30  

En gammal situation håller på att lida mot sitt slut och någonting nytt håller på att ta form. Gör dig redo för att kliva vidare.

Vad gäller karriär och arbetsliv kan det upplevas som att du står vid ett vägskäl och kan behöva ta ett steg tillbaka för att se på situationen i sin helhet. Det kan vara så att du kommit så långt du kan på just det spåret du är inne på och att det behövs någon form av utbildning eller en annan typ av jobb för att du ska kunna röra dig vidare.

Det ligger för framgång i det längre loppet men just nu handlar det om att göra lite undersökande arbete, planera och fundera för att bereda plats för det.

Det kan komma in oväntade pengar och det finns ett värde i att inte spendera dem på en gång i så fall utan lägga undan dem för någonting du vill göra längre fram. Det ligger också för god ekonomi för den som arbetar i egen regi och framförallt med någonting metafysiskt.

Vad gäller kärlek så är det inte huvudfokus dessa dagar, vare sig du är i en relation eller inte. Du kan vara lite inåtvänd och inte riktigt ha utrymme för någon annan.

Lyssna på intuitionen och om du inte vet vad den säger dig – stilla dig och centrera, linjera och grunda dig i din själs energi tills du gör det.

Övergripande energi hela månaden  

Tillåt inte andra att utnyttja dig eller att övertala dig att göra någonting som inte känns eller är rätt för dig.

I arbetslivet kan du ha ögonen på dig, så gör ditt jobb så bra du kan och håll dina åsikter för dig själv istället för att bli indragen i konflikter eller liknande.

Om du förhandlar om någonting så avslöja inte alla dina kort på en gång, men gå inte heller till överdrift åt andra hållet och bli paranoid.

Ekonomiskt kan det finnas behov av kompromisser till exempel vid uppgörelser. Överlag kan det kännas lite instabilt vad gäller finanserna men det är ingen anledning att försöka göra sig ett klipp på sätt som är osäkra, att offra sin integritet eller att spela med pengar eller investera dem i någonting som lovar guld och gröna skogar. Det handlar här om att ta det säkra före det osäkra och det kan dyka upp någonting som kan bättre på finanserna som faktiskt är helgjutet. Använd urskiljning och ha is i magen.

Vad gäller kärlekslivet kan frågan om tillit och öppenhet spela roll. Det behöver inte betyda att din partner inte går att lita på, det kan mycket väl handla om att din misstänksamhet håller din partner på avstånd.

Känslomässig oärlighet eller att undvika att uttrycka saker som de är kan skapa distans och brist på intimitet.

Detta gäller även för den som är singel – träffar du någon du är intresserad av nu så visa det. Undvik alltså att spela ointresserad för att eventuellt skydda dig eller inte visa dig sårbar. Du kan gå miste om en möjlighet.

Se upp med människor överlag som lovar saker och vill ha någonting av dig i utbyte. Det gäller också på det andliga området. Att meditera och lyssna inåt är gratis och det är där du hittar de svar som är absolut rätt för dig. Det betyder inte att du inte kan ta hjälp om du verkligen behöver det, men ha urskiljning också här.

Ha en härlig april!

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Om Namo Guru Dev Namo

Här är ytterligare ett mantra för den som antingen är övermannad av känslor och/eller “dåligt mående” och för den som inte kan få tyst på tjattret i huvudet – eller för den som bara vill vinnlägga sig om att förbli centrerad, linjerad och grundad i sin själs energi.

Ta en time out från allt som pågår genom att fokusera på Om Namo Guru Dev Namo vilket ungefär betyder “jag bugar mig för den kreativa visdomen inom mig” (Ong Namo), “för den den gudomliga läraren inom mig” (Guru Dev Namo) och hjälper dig att tona in dig och koppla ihop dig med din själ och ditt högre jag.

Mantrat kan också, som de flesta andra mantran, spelas i bakgrunden för att höja energin både inom oss och runtomkring.

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även healer och utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

2019-03-26 | Mantra | 1 kommentar.

Orakelbudskap 11 mars 2019

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Det var inte länge sedan regnmakaren var på tapeten i den här bloggen – nu dyker hon upp igen för att påminna om sitt budskap.

Att åkalla regn när det är torka visar på en sällsynt förmåga att manifestera och regnmakaren är en kraftfull själ kraft med en mästerlig förmåga.

Hon kan skapa och förändra världen och skeendenas förlopp genom att arbeta med den bakomliggande energin, de fyra (eller fem) elementen – därför att hon vet vem hon är, har tillgång till hela sig själv och förstår de lagar som styr verkligheten.

Hon pekar på hur viktigt det är att vi tar oss själva helt och fullt i anspråk  – att vi kommer i och inte backar för vår kraft – men också på vikten av att vi använder den kraft vi har och vår förmåga att manifestera med integritet – att vi lyssnar till vår inre och högre vägledning så våra manifestationer kommer inte bara oss själva till gang utan är till godo för helheten.

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Uranus i Oxen 2019-2026

Den 6 mars 2019 gick Uranus slutgiltigt in i Oxens tecken – den gjorde ett kort besök förra året i maj men eftersom den sedan gick retrograd försvann planeten tillbaka in i Väduren i några månader i november 2018. Nu är hon alltså tillbaka och kommer så att stanna till i april 2026.

Uranus är en planet som står för för upplysning, uppfinningar och teknologi, för revolution och förändringar, plötsliga och oväntade händelser och utveckling som kan gå snabbt och omkullkasta det rådande.

Uranus intention ur ett utvecklingsperspektiv är att väcka till medvetenhet och frigöra själen från det som begränsar hennes individuella uttryck. Att bryta sig fri och gå bortom det som tidigare har stängt inne och hållit tillbaka.

Hon tar 84 år på sig att gå zodiaken runt och tillbringar ungefär 7 år i varje tecken och räknas som en av de yttre planeter som kallas generationsplaneter eftersom de tar så pass lång tid på sig i varje tecken att många i samma generation delar placeringen.

Det som gör henne individuell i varje horoskop är i vilket hus hon faller och vilka aspekter hon gör till de så kallade personliga planeterna och andra personliga punkter, som Ascendenten och månens noder.

Att hon nu går igenom Oxens tecken kommer naturligtvis betyda kanske allra mest för de som är födda i Oxen – har solen där – men även för dem med andra personliga planeter eller punkter i eller i aspekt till tecknet.

Förra gången Uranus gick igenom Oxen var 1934 – 1942 och det var som alla vet en enormt betydelsefulla och avgörande tid i den moderna historien, mest framträdande är såklart utvecklingen som ledde fram till och utbrottet av Andra Världskriget.

Det är dock viktigt att påpeka att det då fanns andra planetariska händelser som också var en del av just den bilden – det finns ingenting som säger att historien måste eller kommer att upprepa sig konkret på exakt samma sätt.

Oxen är ett fast jordtecken styrd av planeten Venus som representerar feminina värden, skönhet, sensualism, relationer – och pengar.

Oxen är det andra tecknet i zodiaken och står för det som har med den fysiska och materiella delen av verkligheten att göra, det praktiska och konkreta – kroppen, jorden – det yttre livet, våra saker, tillgångar och finanser. Den står för tradition, konvention, värden och värderingar. Oxen är stabil, trygg och envis.

Intentionen för Oxen ur ett utvecklingsperspektiv är att lära oss förlita oss på oss själva, att förstå vårt värde och våra värderingar, att överleva, att kunna ta hand om vårt liv och se till att vi har det vi behöver.

När nu Uranus med sin oväntade och plötsliga energi kommer in i Oxen så kommer det med sannolikhet betyda förändringar i vårt livs yttre strukturer och andra olika sätt som vi lever på och ordnar vårt liv materiellt, praktiskt och fysiskt, både personligen och globalt.

Några av de områden som kan komma att omvärderas och förändras är till exempel bankväsendet, valuta- och betalningssystemet, sättet vi sköter och hanterar våra pengar, resurser, saker och ägodelar.

Sättet vi tjänar pengar på kan revolutioneras. Vi kan komma att se över våra världsliga tillgångar och göra en omprövning av vad som är viktigt och är det så att vi har hängt upp vårt liv och vår identitet på det vi har och inte det vi är kan vi kanske bli lite prövade på den punkten.

Allt detta kan verka oroväckande men kom ihåg Uranus intention och att förändringen i det långa loppet är till det bästa, även om det kan kännas osäkert för stunden.

Ytterligare ett annat område som kan komma att genomgå stora förändringar är det som har med jorden att göra, vårt sätt att förhålla oss till naturen, odla, mat och äta.

Även hur vi förhåller oss till och har relationer och förhållanden kan komma att se förändringar och modet och hur vi definierar skönhet kan även det komma att genomgå någon form av paradigmskifte under Uranus tid i Oxen.

Det finns en hel del information på nätet och inte minst youtube om denna spännande och viktiga planetariska händelse för den som vill fördjupa sig. 

För att skapa din egen astrologiska karta och veta var uranus befinner sig i ditt horoskop kan du klicka här

star

Årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot mars 2019

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Håll i minnet att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos alltid läser energierna i nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation – stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10  

Under månadens första dagar talar det för att någonting kan komma att fullbordas. Det kan vara en längre cykel, period eller fas i ditt liv eller ett projekt eller någonting annat av liknande slag som når sin kulmen och det på ett framgångsrikt sätt.

Det betyder inte nödvändigtvis att det slutliga målet är uppnått, men ett viktigt steg på vägen och du har på ett avgörande sätt kommit närmare att bli den du är och göra det du är här för att göra.

Det kan komma till dig och upplevas som någon form av belöning eller annan positiv feedback som gör att du blir stärkt i att du är på rätt väg.

Vad gäller karriär och arbete finns det ett inslag av någonting som har att göra med andra kulturer eller internationella kopplingar. Det kan också vara så att det som sker ute i världen påverkar affärerna eller yrkesutövningen på något sätt.

För andra kan det handla om att vara i färd med att hitta sin kreativitet och/eller sitt kall.

Vad gäller ekonomin ser det ut som att någonting kan gå i uppfyllelse eller börja röra sig i god riktning om det varit stagnation. Även här handlar det om internationell anknytning på något sätt som kan bringa positiva resultat. Antingen investeringar eller arv eller någon annan form av peng som kan komma in plötsligt.

På kärleksfronten är utsikterna fina. Det kan handla om att någon som representerar allt det du drömt om står framför dig – men det behöver inte nödvändigtvis vara någon ny, det kan också vara så att du ser någon som redan finns i ditt liv med nya ögon, att du upptäcker att den är precis rätt för dig fast du inte trodde det innan.

Måna om balansen mellan det yttre och det inre, mellan din materiella och andliga verklighet. Du kan komma at få en glimt av någonting större och kanske till och med en känsla för meningen med din existens, även om det bara är för ett kort ögonblick – ett enda sådant ögonblick kan förändra hela livet.

11-21

Det kan finnas någonting som upplevs som en utmaning, men poängen är att vad det än kan vara så har du det som krävs för att klara av denna utmaning alldeles utmärkt. Energin ligger för att vara stark under påfrestning och målet nås genom att använda viljestyrka, mod och ett klart intellekt som kan användas till att se igenom de illusioner som kan vara en del av utmaningen. När du ser igenom dem till sanningen så uppenbarar sig lösningen.

Det betyder inte att det är helt lätt, men du har de resurser som krävs, både inom och utom dig.

Vad du däremot behöver se upp med att du inte gör andra illa i din framfart, så kom ihåg den gyllene regeln att behandla andra som du själv vill bli behandlas och att inte vara blind för att andra är centrum i sina universum och har sitt att tampas med.

Inte bara för deras skull utan också för din egen, du vill inte skapa negativt karma.

På arbetsfronten handlar det om nya idéer och uppfinningar, som kan komma antingen från dig eller någon annan. Kanske kan även gammal teknik och procedurer komma att bytas ut. Den som driver eget kan med beslutsamhet klara upp komplikationer som har byggt på missförstånd och otydlig kommunikation.

Ekonomin kan komma att behöva analyseras – är det någonting som bara tickar pengar men inte ger någon utdelning? En investering som inte faller väl ut? Det ligger för att göra en upprensning. Det kan också handla om till exempel kunder som inte betalar eller en skuld som inte går att få tillbaka som det är dags att sluta hoppas på.

I kärlekslivet kan det slå åt flera håll och gå till överdrift och plötsligt, växla mellan varmt och kallt, närmande och fjärmande. En oväntade romans och intensiv sexuell eskapad eller att någon som tidigare varit kärleksfull slår om och blir frostig eller frånvarande. Insistera inte på någonting som inte är tillfredsställande. Om det gäller dig och du behöver göra slut på någonting som är halvdant och inte har framtiden för sig kan detta vara en bra tid.

21-31 

Månadens sista dagar bekräftar och förstärker den positiva utgången av de föregående tio dagarna i och med att det här finns en stark energi av framgång. Drömmar kan komma att förverkligas oavsett om det funnits eller fortfarande finns motstånd eller fördröjningar. Dina insatser belönas.

Det kan handla om ett nytt jobb, erkänsla, en befordran eller löneökning. Vad det än är som du väntat på så borde det utfalla här.

Ska du sälja någonting så kan du komma att få det du begär och är värd eller mer.

I kärlekslivet ser det ut som den du drömmer om skulle kunna uppenbara sig eller om du redan är i en relation att det finns harmoni och förståelse och svårigheter övervinns.

Också på det andliga planet kan du få uppleva påtagliga resultat av dina andliga övningar. Du kan börja se klart i meditation och dina mediala förmågor kan stärkas.

Övergripande energi för hela månaden 

Över hela månaden bör det finnas möjlighet till lycka och glädje. tillfredsställelse och förnöjsamhet, välgång och välstånd och fysiskt välmående. Någonting som du önskar eller har hoppats på kan slå in.

Se bara upp med att det inte blir för mycket av det goda eftersom det finns en liten risk att bli lat eller att frossa.

Ett projekt som gått i stå kan nu börja röra på sig igen även om det kanske inte blir precis som förväntats, det kan innebära förändringar, men är i grunden positivt. Ett oväntat möte kan också bringa “tur” eller en positiv utveckling eller vändning – till exempel kan någon stöta på en person på gatan som erbjuder ett luckrativt och intressant jobb. Den som skriver eller är entreprenör kan få sin bok antagen till förläggning eller en influx av kunder eller klienter.

På den ekonomiska fronten kan möjligheter uppstå på oväntade men lyckosamma sätt.

I kärlekslivet finns sexuell passion och sensuella nöjen och existerande relationer kan fördjupas. Det ligger för möte med någon ny för den som är singel och redo med vilken en fin relation skulle kunna utveckla sig, även om det inte handlar om en tvillingsjäl eller avancerad själsfrände. Njut av det som är så länge det pågår.

star

Hela årets tarot för 2019 hittar du här

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

star

Vill du ha hjälp?

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar

– om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!