Orakelbudskap 23 februari 2018

Det feminina verkar i kraft av sin attraktion – hon ÄR – bjuder in och skapar och drar på så sätt saker till sig genom att vara, djupt förankrad i sig själv och sin inre visdom.

Vi lever dock i en kultur och i ett samhälle som premierar den maskulina kraften – att handla och vara aktiv i den yttre verkligheten – och vi har gjort det maskulina sättet att vara till norm.

Kvinnor har för att bli jämställda i mångt och mycket kommit att bli det på bekostnad av sin feminina styrka för, genom att konkurrera på manliga villkor,  vilket skapar en obalans, både inom oss och utom oss, både i oss själva och i världen – någonting som är destruktivt inte bara för den enstaka individen och i relationer utan för helheten. Ur ett perspektiv kan man säga att hela planetens framtid har stått och står på spel på grund av detta.

Det feminina och det maskulina kompletterar varandra. Både inom oss och i relation till varandra – vi har alla någonting att vinna på att det feminina återfår sin rättmätiga plats.

Oavsett om du är kvinna eller man, låt den feminina sidan av dig blomma ut i sin fulla kraft, vara och verka med full integritet. På så sätt läker du både dig själv och världen.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Dagens kärleksenergi 21 februari 2018

Med start idag kommer jag när inspirationen faller på förmedla dagens kärleksenergi för bloggens läsare genom att dra ett tarotkort.

Har du hittat hit finns det någonting för dig här men lyssna till din själ och ta till dig det som resonerar med dig och du behöver – lämna resten.

Det är många gånger saker och ting inte är vad de ser ut att vara och idag är med sannolikhet en sådan dag.

Om det är så att den du älskar eller är intresserad av verkar vara uppvaktad av någon annan eller till och med flera andra eller ser ut att vara intresserad av eller upptagen med någon annan så är det förmodligen ingenting allvarligt utan mer som det ser ut. Det är viktigt att du håller det i minnet och inte börjar dra felaktiga slutsatser eller drar igång i anklagelser som sedan visar sig vara ogrundade och istället bara ställer till problem där inga egentligen fanns.

Är du svartsjuk eller mår dåligt av situationen är det troligt att det beror på att den triggar någonting i dig som som kan behöva helas, så fokusera på det istället och ta det som pågår som en möjlighet att växa.

Skulle det mot förmodan ligga någonting i hur det ser ut är det ändå viktigt att du bevarar ditt lugn och ser till att du inte reagerar eller agerar i affekt eftersom det bara gör allting värre. Sannolikheten är stor att det i så fall är tillfälligt och om du börjar göra större sak av det hela än vad det egentligen är riskerar det att bli allvarligare än det behöver vara.

I vissa fall handlar det om arbete som konkurrerar om uppmärksamheten och gör att du kan känna det som att du blir satt på undantag eller kommer i andra hand. Att ta tid att vara tillsammans är den självklara lösningen.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Orakelbudskap 16 februari 2018

Oregelbundet och när andan faller på kommer jag från och med nu presentera ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här. Lyssna till din själ och ta till dig det som resonerar med dig och du behöver –  lämna resten. Välkommen och allt gott på din väg!

Älska allt som är

Älska allt som är – dig själv med allt det som du kallar fel och brister och de du har omkring dig, med deras tillkortakommanden och skröpligheten, din situation, omständigheterna – allt.

Du kan inte tycka om allt eller alla, men älska, det kan du – förstå, acceptera och förlåta – och kanske är det lättare om du tänker på kärlek inte som en känsla utan som en attityd, ett förhållningssätt.

Det betyder inte att du behöver ha det inpå dig eller ens i närheten av dig, du har rätt att bestämma vem eller vad du vill omge dig med. Men det betyder heller inte att du är tvungen att kompromissa med kärleken. Tvärtom.

Du kan välja att älska för att det sätter dig fri – när du älskar, villkorslöst och utan förbehåll, sätter du både dig själv och det du älskar fritt.

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Gentian – ängsgentiana

Om du lätt tappar sugen och blir besviken när du stöter på patrull, när saker och ting inte utvecklar sig enligt förväntan eller planerna, när det uppstår oväntade svårigheter som måste lösas även om det bara frågan om en tillfällig motgång – kan du ha glädje av Gentian.

Också den som är deprimerad och vet varför – som till exempel vid dödsfall, skilsmässa eller annan förlust, vid långvarig arbetslöshet eller konvalecens – kan också ha glädje av medlet för att orka vidare.

Den som är pessimistisk och saknar tillit, den som vanemässigt oroar sig och är skeptisk och tvivlande till det mesta, den som vill tro men inte kan – kan också få mycket ut av att ta en kur med Gentian under en period.

Bachmedlet Gentian kan återställa tilliten och tron, på livet och att det finns en mening med att leva och på en högre kraft och en gudomlig ordning, kan ge en känsla av helhet och sammanhang.

Medlet skänker och stärker övertygelsen att problem går att lösa och utmaningar går att klara av.

I fall där vanlig psykoterapi eller andra liknande behandlingsformer inte hjälper eller ger önskvärda resultat kan det vara värt att prova om Gentian kan bryta dödläget.

Läs gärna min allmänna introduktion till Bach Blomsterdroppar här.

star

Årets tarot 2018 där jag skriver månad för månad hur energierna ligger kan du hitta här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Numerologi – vad är det och vad är det bra för?

Numerologi är en fantastisk, pålitlig och djuplodande metod för att komma till insikt om sig själv och för att förstå de fysiska, andliga och psykologiska processer som formar livet och erfarenheterna.

De personliga uträkningarna ger inblick i själens avsikter och unika särart, i personligheten och vilka gåvor och talanger vi är utrustade med, våra innersta behov och djupaste längtan såväl som våra utmaningar och eventuella fallgropar.

Siffrorna kan även vara en utmärkt hjälp för att hantera livet och navigera såväl i vardagen som de mer övergripande skeendena i de olika livsperioderna, så att vi kan nå våra mål med så lite förseningar och svårigheter som möjligt.

Att känna sig själv är en avgörande nyckel till ett meningsfullt och tillfredsställande liv. Att förstå att vi inte är offer för våra omständigheter utan själar eller andliga varelser som valt att födas till en speciell situation och ett speciellt sammanhang och att få en inblick i själva orsaken till varför vi är här har potentialen att vara livsomvälvande.

Jag har varit verksam som professionell numerolog sen 2001 och har tappat räkningen på hur många numerologiska konsultationer jag har gett och otaliga är också dem för vilka numerologin har inneburit en avgörande förändring eller vändpunkt i livet – precis som det var för mig för snart 25 år sen då jag själv kom i kontakt med mina siffror – startskottet på en personlig och andlig utveckling som fortgår än och som transformerat hela mitt liv.

Läs gärna – genom att klicka här – vad några av dem som fått sina siffror genomgångna har att säga.

Jag har tidigare skrivit en rad inlägg om numerologi och hur man kan räkna ut de viktigaste talen – klicka på respektive länk för vidare läsning och fördjupning:

Vad är numerologi?
Enkeltalen
Mästartalen
Bokstäverna
Livsvägen/födelsekraften
Destinationen
Hjärtats längtan
Yttre personlighet
Slutligt mål
Det personliga året

Vill du ha mer praktisk information eller boka kan du hitta det här

star

ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Månadens tarot februari 2018

Månadens tarot har ett allmänt och andligt fokus och svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

1-10 februari

De första tio dagarna pekar på ett vägskäl och en viss villrådighet vad gäller att välja väg. Det handlar om att skjuta upp saker och ting när det kommer till att bestämma och besluta sig överhuvudtaget, vilket ser ut att ha att göra med att det finnas ett motstånd mot att se situationen eller någon aspekt av situationen som den verkligen är.

Det kan öven ha att göra med att någonting upplevs problematiskt med en person relaterat till detta.

Saker och ting kan vara lugna på ytan, men någon egentlig lösning sker inte förrän beslut fattas. Det är troligtvis rädslor inblandade som gör att du inte vågar agera eller göra slag i saken och denna rädsla behöver konfronteras för att den känsla av handlingsförlamningen som du kan uppleva ska kunna brytas.

Första steget är att bli medveten. Om du sedan agerar snabbt och beslutsamt kan du vända den här situationen som det är frågan om till sin fördel.

Ibland kan det handla om att du är beroende av ett beslut som måste fattas av andra och som inte blir av och att du därmed inte riktigt kommer framåt.

Använd dig av någon metod eller teknik som får dig i balans, som till exempel yoga, tai chi och/eller meditation. Skapa utrymme för detta. Andas. Ta fokus ifrån det yttre och rikta dig inåt och hitta både balans och välmående där.

11-20 februari

Arbete och/eller annat ansvar kan kännas som en börda och det finns ett motstånd mot att söka avlastning eftersom uppfattningen att ingen annan kan eller inte kan lika bra också finns – vilket kan vara mer eller mindre sant.

Titta på om en del av det som ligger på axlarna tillhör någon annan och är något du skulle kunna lägga av dig, eller om du skulle kunna få avlastning men i övrigt och annars är detta som du har att göra med just nu någonting som du inte kan undkomma och behöver slutföra.

Det kan kännas som en utmaning men det är förbundet med dig och din utveckling på något sätt och betydelsefullt för din framtid.

Låt människor runt omkring dig veta att du är upptagen av någonting som är viktigt för dig så att du kan få den tid och det utrymme du behöver att fullfölja det hela för att sedan vara klar med det och gå vidare.

21-28 februari

Du är i början av en resa som kan ta dig till större medvetande i slutändan men som på vägen kan göra att du ställs öga mot öga med rädslor, illusioner och annat tidigare omedvetet material som kommer upp till ytan.

Det är ingenting du kan undfly utan behöver ta itu med och du behöver bli klar över och förstå vad som är sant och inte i det som du ställs inför.

Dina känslor och din intuition kommer att vara förstärkta och du kan komma att känna dig orolig och/eller ha svårt att sova, men det är temporärt och övergående.

Du kan dra dig lite tillbaka och rikta ditt fokus inåt och ditt andliga liv blir överhuvudtaget starkare – du kan komma att ha mystiska upplevelser som ger dig en en känsla för den osynliga verkligheten. Det kan komma i vaket tillstånd, meditation eller drömmar och berikar ditt liv.

Övergripande energi för hela månaden

Under månaden ligger det för en kreativ början eller nystart. Det kan vara födelsen av en ny idé, en ny verksamhet, en resa, kärleksaffär eller sexuell eskapad, ett kontrakt eller goda nyheter om jobbet eller andliga angelägenheter – eller någonting annat som är nytt och positivt och gör entré i ditt liv.

Det finns massor av energi, entusiasm, optimism och kanske till och med en känsla av pirrande förväntan. Vad det än handlar om ligger det för att gå framåt med någonting som har fångat intresset och känns spännande. Det ligger också för en andlig pånyttfödelse – antingen att den sker eller att den behövs.

Gränserna för vad du tror är möjligt kan utvidgas. Att utveckla sin fulla potential kan ibland kännas riskfyllt, men det finns ingen annan väg.

Vi skapar våra liv inte bara med våra tankar utan också med våra känslor och hela vår varelse, den vi är så se till att kropp, hjärta, sinne och själ är i fas med varandra – då kan livet verkligen skjuta fart.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Star of Betlehem – Morgonstjärna

Star of Betlehem – eller morgonstjärna som blomman heter på svenska – är ett av Bach Blomstermedel som kan lindra, mildra eller läka effekterna av chock och trauma oavsett om det är resultatet av en enstaka händelse eller verkningar av långvarig exponering: allt ifrån en bilolycka, ett överfall eller att ha fått ”dåliga nyheter” till att ha vuxit upp med en alkoholist som dricker, levt i en krigszon eller blivit psykiskt och fysiskt mobbad och misshandlad under tid.

Medlet är indikerat för alla slags och typer av chock och trauma och dess konsekvenser, oavsett om det handlar om ett fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt trauma och oavsett när det hände, långt tillbaka i tiden eller alldeles nyligen och oavsett om vi är medvetna om det eller inte.

Ett trauma behöver inte alltid komma till uttryck på ett direkt eller tydligt sätt och inte alltid i relation till det som har hänt. Det finns många varianter hur det kan ge sig till känna men det som förenar alla trauman är att det någon gång, vid ett tillfälle eller upprepade, har hänt någonting som överväldigat den organism vi är.

Det ligger sedan lagrat obearbetat i vår energi, kan hindra oss från att realisera oss själva i vår fullaste potential och skapa obalanser som sedan kan manifestera sig på olika sätt i livet – i slutändan även som sjukdom på det fysiska planet.

Vi är alla traumatiserade i någon utsträckning. Att födas är till att börja med i de allra flesta fall en traumatisk upplevelse och någonting ingen av oss har kommit undan. Hur pass hårt det slår beror sedan på hur fortsättningen följer och ett visst mått av traumatisering kan livet själv läka under gynnsamma omständigheter.

Star of Betlehem neutraliserar verkningarna av trauma på energinivån och återställer på så sätt organismens egna läkande mekanismer.

Medlet kan adressera (känslan av) avstängdhet och brist på vitalitet tillsammans med en lång rad andra symtom som ofta i större eller mindre utsträckning är resultatet av de energiblockeringar som trauma kan ge upphov till – även om det naturligtvis ibland kan krävas andra åtgärder också.

Den känsla av tomhet och förlust som kan uppstå när någon dör eller på annat sätt försvinner ur ens liv är exempel som också kan svara bra på Star of Betlehem.

Star of Betlehem återkopplar den som lider till sig själv och till sitt högre jag genom att återuppväcka de energimässiga kopplingarna, framförallt när det kommer till nerverna. Personen integreras på alla nivåer och kommer i kontakt med sig själv och sitt högre jag – blir fullt levande igen – och förmögen att hantera vardagens normala anspråk på dess energi.

Resultatet blir en känsla av vitalitet, mental klarhet och inre kraft.

Om man inte reagerar på andra typer av behandlingar kan Star of Betlehem vara någonting att pröva eftersom det kan finnas ett blockerande omedvetet trauma någonstans i systemet och medlet kan vara en utlösande faktor som gör att det luckras upp.  Framförallt vid psykosomatiska besvär som inte ger vika kan Star of Betlehem ge fina resultat.

Har man mycket svåra upplevelser bakom sig och lider av vad som ibland kallas komplex post-traumatisk stress kan det vara värt att ta medlet under lång tid, oavsett om det är i kombination med andra metoder att läka och helas på eller inte.

Läs gärna min allmänna introduktion till Bach Blomsterdroppar här.

star

Årets tarot 2018 där jag skriver månad för månad hur energierna ligger kan du hitta här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Bach blomsterdroppar

Läkaren Edward Bach utvecklade sina blomsterdroppar för ungefär 80 år sedan då han efter att framgångsrikt ha praktiserat vanlig skolmedicin beslöt sig för att studera homeopati och därigenom kom att intressera sig för växter, deras essens och påverkan på människor.

Han klassificerade 38 stycken essenser som alla fungerar genom att läka emotionella tillstånd och tankemönster och på så sätt höja vår vibration och hjälpa oss att komma i kontakt och vara ett med vår själ.

Bach menade att det finns två grundläggande fel vi gör som utgör de huvudsakliga orsakerna till sjukdom. Den ena är att vi inte lever och handlar i överrenstämmelse med vår själ och vårt högre jag och den andra orsaken är att när vi lever utan att hänsyn till vår själs och vårt högre jags intentioner så bryter vi mot principen om alltings enhet vilket i sin tur stör helheten.

Det är dock ingenting som Bach hittade på – i alla andliga traditioner och i alla religioners ursprung finns samma tanke och insikt: när vi separerar oss och kommer ifrån vår gudomliga källa/vårt sanna jag är då våra problem börjar, avsett hur de sen uttrycker sig. Det viktigaste man kan göra för att lösa vilket problem man än har är att först se till att man kommer i andlig form och balans, det vill säga upprättar kontakten med sin själ, sitt högre jag eller sin högre kraft, vad man nu kallar den/det – men som man kan finna i sitt inre och är förbunden med allt som är.

Blomsterdropparna är helt ofarliga och kan inte göra någon skada och kan med fördel kombineras med andra läkeformer som bland annat homeopati. Avsikten är att man själv ska kunna finna essenser som passar, det vill säga motsvarar en tanke, känsla eller ett beteende som behöver läkas, och på så sätt hela sig själv. Det finns också skolade terapeuter men ofta så behövs det inte. Att sätta sig in i de olika blomsterdropparna, vad de representerar och vad de kan göra, är i sig en utvecklande process som kan leda till ökad självkännedom och i förlängningen kan också det vara i alla fall en del av en läkande process.

Det finns droppar som passar eller motsvarar de flesta olika sorter och typer av tillstånd. Traditionellt delas de upp under sju stycken rubriker: rädsla och oro, osäkerhet, likgiltighet, modlöshet och förtvivlan, ensamhet, överkänslighet för omgivningar och energier samt överdriven omsorg om andra – med andra ord kan dropparna användas för att hantera stress, ångest, depression, vrede, harm, bitterhet, skuld, skam, trauma och i princip vilken störande känsla eller tanke som finns att ha.

Jag har själv positiva erfarenheter av Bach blomsterdroppar och kommer framöver presentera och skriva om dem, en i taget utan inbördes ordning så som jag blir inspirerad.

Årets tarot 2018 där jag skriver månad för månad hur energierna ligger kan du hitta här.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

ÅRETS TAROT 2018

Årets tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig under året som kommer. Har du hittat hit gäller läggningen dig, men kom ihåg att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet.

 

Välkomna till en tarotprognos för 2018 med ett allmänt och andligt fokus. 

 

Januari

I början av året kan det figurera en man, en intelligent man som kan konsten att lyssna, är klok och kan ge goda råd – det kan vara en far eller en fadersgestalt som finns till hands i ditt liv. Skulle det inte finnas någon bokstavligt talat så innebär månaden ändå en kvalitet av stöttande kärlek och omvårdnad – universum står på din sida. Det finns en fin balans och kombination av maskulina och feminina aspekter här: medkänsla och kärlek, handlingskraft och förmåga att få konkreta resultat som kan komma till uttryck genom dig och i ditt liv – genom att du till exempel kan vara både kärleksfull men ändå ha förmåga att sätta de gränser du behöver för att inte bli utnyttjad eller överkörd. Svar som du söker behöver du inte leta långväga efter, de finns nära dig och kan vara en del av dig: meditera, lyssna på din intuition/din själ och ditt högre jag och var lyhörd för dina drömmar eftersom du kan få värdefull och sann information den vägen. Du kan också finna ledtrådar i böcker och i så fall står de förmodligen redan i bokhyllan. Du kan även känna dig inspirerad och se att dina mål ligger inom räckhåll.

Februari

Under februari månad ligger det för arbete och ansträngningar oavsett om det är i ett professionellt sammanhang eller rent personligen. Det går inte att komma undan utan är jobb som behöver göras av en eller annan anledning. Det krävs en viss klarhet av dig över vad det är du försöker åstadkomma så att du har siktet inställt och inte förlorar dig i själva görandet utan istället har visionen framför ögonen. Det är extra viktigt med den spirituella aspekten som drivkraft och grund för dina förehavanden. Vet du varför du jobbar med det du gör? Känner du tillfredsställelse på ett djupare plan eller är det enbart för att förtjäna ett uppehälle? Se till att du får stunder av vila och avkoppling, det är inte meningen att du ska slita ut dig på vägen, även om du arbetar hårt. Det finns ett fokus på utbildning, kurser och annat som gör att du slipar och förbättrar dina färdigheter och utökar dina kunskaper för att bli ännu bättre på det du gör. För en del kan det också handla om att detta är tiden för att påbörja en karriär av någonting som varit och är en hobby. Du kan känna dig stolt över vad du gör och åstadkommer.

Mars

I mars månad ser det återigen ut att figurera en man som kan vara behjälplig på ett praktiskt plan, det kan vara någon som finns nära dig och som hjälper dig att se klart på det som pågår samtidigt som han representerar stabilitet och trygghet. Hjälp kan komma genom arbetskontakter eller genom någon som befinner sig i auktoritetsställning. Det finns ett behov av att se över och utvärdera vad det är som ger tillfredsställelse på alla nivåer: fysiskt, känslomässigt, andligt – och sen sträva efter att uppnå den balansen, så att det ena området inte breder ut sig på bekostnad av det andra.

Övergripande energi första kvartalet

Under första kvartalet ser det ut att finnas ett behov av egentid på olika sätt. Andra kan göra anspråk på dig och kräva mer än du har att ge så det är viktigt att kunna säga nej. Du kommer behöva tid och utrymme åt dig själv för att höra din inre röst och vägledning. Om du inte kan få mycket sammanhängande tid åt gången så se till att i alla fall få några minuter här och där, det kommer inte bara göra dig gott, det är nödvändigt. Tiden kan också handla om att det bereds ett avbrott från de vanliga rutinerna och görandet och i så fall är det till för att du ska återhämta dig och samla kraft inför framtiden.

April

Under april ser det ut som att du har åstadkommit saker och ting och att det nu är dags att göra en utvärdering. Det som redan är igångsatt fortsätter av egen kraft och du kan ta lite tid åt att skaffa dig en överblick och för en kortare paus, men det är inte läge att vila på lagrarna för då skulle du tappa i framfart. Du ser ut att ha det du behöver för att framgångsrikt röra dig framåt, men du kan behöva att se över dina mål och finjustera dem – också dina relationer och din livsstil. Kanske finns det saker som du inte är nöjd med och som du skulle kunna göra någonting åt. Du har möjlighet till det nu. Eller så kommer du fram till att allt är som du ska, men då vet du det och kan få ännu mer vind i seglen. Du kan bli medveten om saker och ting och få en starkare känsla för den underliggande andliga verkligheten ur vilket den praktiska och materiella verkligheten springer.

Maj

I maj kommer du känna att du har kraft och förmåga. Du kan ta dig igenom och överkomma vad som än kommer i din väg – du har ditt öde i dina händer och kan röra dig framåt med dina planer. Kom ihåg att fokusera på det du vill ha och inte på det du inte vill – säg till exempel inte att du inte vill stanna på det jobb du nu är utan att du vill ha ett annat: det är en liten justering i tanken som kan gå långt. Överhuvudtaget är det extra viktigt hur du använder tankarna eftersom du har en sån kraft i dig och att de bestämmer en stor del av hur utfallet blir. Känner du dig rädd eller tvivlar så gör en ansträngning att göra dig av med det eftersom du egentligen inte har någon anledning just nu. Din inre verklighet, din andlighet kan kännas stark och påtaglig och det är viktigt att du inte negligerar dina andliga behov. Om tiden är svår och du känner dig prövad är det bra att veta att det har alla förutsättningar – och kommer – att vända snart.

Juni

I juni finns det ett fokus på vänskap och kärlek och allt annat som rör hjärtats angelägenheter, framförallt om det är någon annan inblandad. Tvillingsjälar och andra med själspartners kan beröras starkt. Den som känt sig stängd kan få uppleva ett öppnande av hjärtchakrat. Det finns också möjlighet att få inblick i andra dimensioner av verkligheten och en känsla av att vara ett med allt. Det är en bra tid att rensa luften och lösa gamla konflikter och meningsskiljaktigheter eftersom energin ligger för harmoni i relationer och förhållanden samt en anda av samförstånd och samarbete. Alla former av partnerskap bör fungera väl här.

Övergripande energi andra kvartalet

Sommarens första tre månader kännetecknas av en mycket fin energi för allt som har med kärlek och nära och kära att göra, vänner och familj. Det finns en känsla av tillfredsställelse i alla former av personliga relationer, känslomässig harmoni och även välstånd och framgång på olika sätt samt en känsla av trygghet. Samarbete och att arbeta i och för en grupp är också en del av den här energin och bringar välgång för alla. Det bör också finnas en känsla av tacksamhet och om du har svårt att finna den så kan du ändå göra ett försök att se det som är bra för att hjälpa på traven. Gör gärna en lista om det hjälper. Att odla tacksamhet är ett sätt att öppna upp och hålla igång ett positivt flöde.

Juli

I juli kan det för en del finnas en känsla av besvikelse och/eller stress och ser ut att handla om separation av något slag. Det är viktigt att bevara perspektivet eftersom det också ser ut som att det som eventuellt försvinner här är något som egentligen inte längre tjänar dig. Även om det kan kännas som om någonting går förlorat så är sanningen den att känslan av förlust är övergående och när du ser det samt förstår att det bereder plats för någonting bättre så infinner sig istället känslan av läkning och lugn. Det kan finnas anledning att aktivt släppa taget om “allt och alla” som inte längre tillhör ditt liv/din själ. Att separera kan som alla vet vara känslomässigt prövande men är ibland nödvändigt eller oundvikligt för att komma vidare. Det är självklart, men kan vara värt en påminnelse. Det betyder inte att vi ska undertrycka en känsla av ledsnad, men vi behöver inte heller hålla fast i den.

Augusti

Det kan finnas en kvinna i livet som ställer till någon form av besvär eller förtret – det kan vara en mamma, syster, vän eller före detta till dig själv eller en partner, någon som kanske har goda intentioner men som ändå lägger sig i på ett oönskat sätt och ställer till det. Du kan behöva sätta ner foten. Om det inte är en bokstavlig person så kan det vara en situation som gått lite överstyr och som du inte är bekväm med och som kräver en åtgärd. Dina känslor kan vara vägledande och ge insikter och peka mot en fördjupning av ditt andliga liv och du kan här få en aning om hur du ska gå vidare inte minst på din andliga väg. Du kommer inte vara beroende av andra för detta utan kunna stå och gå själv, du har den inre styrkan och klarheten.

September

Höstens första månad kommer med inspiration och positiv förväntan inför framtiden, känslan av att du kommer få dina behov tillgodosedda på alla sätt, både andligt, känslomässigt och materiellt. Faktum är att det mesta borde ordna upp sig och lägga sig fint på plats här och det du har gjort kan bära frukt nu eller inom en snar framtid. Du kommer förmodligen känna dig hel, ett med din sanna och andliga natur/din själ och med stor sannolikhet kommer du också vilja rikta dig utåt för att andra ska få ta del av glädjen och visdomen som du kommer i kontakt med nu. Gör du det som kommer du få flerfaldigt tillbaka – andra behöver dig och när du sträcker dig ut blir du belönad. Du är på rätt väg och det du sätter igång här som bottnar i ditt inre kan sträcka sig en bra bit in i framtiden på ett positivt sätt.

Övergripande energi tredje kvartalet

Någonting nytt är på väg att födas i ditt liv. Det kan vara ett bokstavligt barn, men det än mer troligt att det är någonting kreativt och/eller någonting som har med ditt arbete och din karriär att göra. Var öppen och tillåtande och nyfiken som ett barn. Ägna tid åt att leka, drömma, ha kul. Din verksamhet eller ditt företag kan expandera om du driver sådant och/eller är det din ekonomi som får sig ett uppsving. Odla inre stillhet och att ta dig tid för meditation och kontemplation eftersom du kan få mycket inspiration och vägledning nu. Var öppen för ny input och information, undersök andra sätt att se inom det metafysiska än vad du kanske normalt underhåller. Du kan komma att göra en medial erfarenhet och/eller på annat sätt utveckla dina mediala gåvor.

Oktober

Du behöver eller kommer att hitta bättre sätt att använda din inre kraft på, både andligt, känslomässigt och fysiskt. Du har förmågan att skapa det liv du vill med ditt fokus och dina tankar. Du kan möta de flesta utmaningar och har förmågan att göra skillnad, både i ditt eget och i andras liv, så länge du har intentionen och backar upp med handling – att handla behöver dock inte innebär aktivitet i den yttre världen, även att till exempel meditera är en handling. Kom ihåg att försäkra dig om att allt agerande är grundat i ditt inre innan du skrider till verket, så att du är säker på varifrån drivet kommer. Under månaden kan det också finnas någonting som tar sin början och positiva förväntningar. Du kan komma att uppleva så kallade synkroniciteter – meningsfulla samband som uppstår i det som händer och i utvecklingen – och är ett uttryck för det djupare skeendet även om det på ytan kan verka banalt eller futtigt. Det ligger även för – precis som i den förra övergripande tremånadersperioden – att ta del av ny information på det metafysiska området, att studera någonting som expanderar ditt medvetande och fördjupar känslan för din andliga natur. En lärare på det andliga området kan också dyka upp och fungera som en mentor för dig och hjälpa dig att hitta ett nytt sätt att förhålla dig till livet och tillvaron.

November

Under november finns det ett fokus på att finna och upprätthålla balansen. Det ser ut som det kan finnas mycket att göra, många bollar att hålla i luften och stora anspråk på dig och mycket ansvar som som gör att du tänker att du inte har tid med ditt inre liv – men tänk igenom det en gång till: det är ditt inre som ger dig kraften att klara av dina yttre åtaganden, och om du börjar tulla på att ta hand om dig på insidan så får du svårare att möta och klara av det du behöver göra i det yttre. Tid för dig själv behöver inte handla om stora tidssjok, fem minuter eller bara två här och där kan räcka, men själva intentionen att koppla ihop dig eller upp dig med din andliga natur/din själ ger massor tillbaka. Ibland kan en kort promenad eller meditation vara det som gör att du förnyar dig och dina krafter samt håller balansen. Se till att inte sprida dig själv för tunt på för många saker.

December

December är en bra tid i synnerhet för arbete och karriär men också överlag. Du har klarat av någonting, det kan vara enkelt och tydligt som en utbildning eller kurs men det kan också vara någonting annat. Vad det än är är det saker som du kommer kunna använda dig av framöver och vara en del av ditt liv och även i vissa fall ditt uppehälle. Du kan bli sedd och få någon form av erkännande. Du är på väg att göra nya erfarenheter inom det område som du har lagt ner arbete på. Du kommer fortsätta att sträva efter att fördjupa din andlighet och kanske också ta del av uråldrig visdom på något sätt – alltså inte det som kallas new age utan det som har anor och traditioner lång bakåt i tiden, mystik och magi och kanske hemliga sällskap och liknande även om du inte behöver gå så långt att du blir medlem.

Övergripande energi fjärde kvartalet

Ta det lugnt. Låt inte oro och ångest över framtiden ta över och bli överväldigande bara för att du inte kan se den klart. Ta en dag i taget, eller en timme eller en minut i taget om du måste. Vad är du egentligen rädd för? Det mesta av det du oroar dig för kommer aldrig att hända. Om du måste, härled rädslan och se om det verkligen är någonting som du behöver jaga upp dig för i ögonblicket. Behöver du hjälp med detta, så tveka inte att be om det. Du kanske inte känner för ditt andliga inre arbete under denna period, men du gör klokt i att upprätthålla det ändå eftersom uthållighet lönar sig också på det området Alla som går en så kallad andlig väg med sitt liv upplever “torrperioder” mellan varven och då är det viktigare än någonsin att inte ge upp. Var fokuserad och disciplinerad, läs, studera eller gör någonting annat som vidgar din horisont. Det kan finnas någonting som verkar oöverstigligt och lite tufft att ta sig över, men det kommer du att göra, och det är också i själva verket bara själva sluttampen av någonting där det mesta redan är framgångsrikt avklarat. Och när det är över kommer det att lossna betydligt.

Övergripande energi för hela året

Året handlar om att växa andligen – och krympa egot. Allt är som det ska egentligen, men det kan ibland kännas som om det inte är det – bara för att du inte riktigt är i kontakt med din inre natur eller din andliga verklighet utan fokuserar mest på det yttre. Du kan behöva rena, rensa och på andra sätt göra dig av med sådant som stör dig eller ligger i vägen för att du ska komma helt “hem” i dig själv. När du gör det förvandlas den här känslan av avskildhet och motighet till en känsla av helhet, djup frid och tillförsikt där du inte påverkas av de yttre skeendena i någon nämnvärd utsträckning.

Tar med in i 2019

En virvelvind av aktiviteter – energin är på topp och det sociala livet skjuter fart. Det kan innebära bland annat framförallt kortare resor till annan ort för att delta i aktiviteter som konferenser och workshops och liknande sammankomster som innebär ett utbyte av idéer. Den positiva skjutsen gäller också arbetslivet. Se dock upp med otålighet vad du än gör. Även om det är mycket som händer, går undan och du kan få mycket gjort kan du samtidigt behöva slå av lite på takten mellan varven så att du inte förlorar dig helt – ta dig tid att smälta och framförallt att lyssna på din inre röst och vägledning och ditt hjärta och inte ditt huvud innan du sätter fart igen.

Lita på din intuition för att veta hur du ska röra dig framåt. Saker och ting kan synas lite oklara och det finns omständigheter som inte kommer fram i ljuset så att få information från ditt inre kan vara enda sättet att orientera sig mellan varven. Budskap kan komma till dig, inte minst genom dina drömmar, så var lyhörd för dem också.

Det ligger för resor, både i det inre och i det yttre – kortare eller längre – men i alla fall rörelse från en plats till en annan som också innebär en lättnad och att du lägger någonting som varit problematiskt bakom dig. Det betyder inte att allt blir omedelbart perfekt i bemärkelsen som en sol utan fläckar, men det är utan tvekan som att du kliver in i någonting som är bättre än hur du upplevt det innan. Stress och press minskar. Du kan bli medveten om sådant som tidigare undsluppit dig och det kan vara resultatet av att du frångår dina vanliga rutiner, oavsett om det är för att du reser i geografin eller för att du experimenterar med andliga övningar som du inte ägnat dig åt förut. Vad det än är som innebär ett avbrott i det vanliga för dig framåt.

star

GOTT NYTT ÅR 2018!

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Tack & hej 2017!

2017 har varit händelserikt för många av oss. För mig har det inneburit flera överraskande och oväntade yttre händelser som i princip vänt upp och ner på hela min praktiska tillvaro på sätt som sträcker sig långt in i framtiden.

Jag vill tacka mina bloggläsare och även de som på olika sätt kontaktar mig för att bli spådda och vägledda för året som gått. Jag hoppas att jag ska få tillbaka kontinuitet i mitt bloggande och även min närvaro på Tarotguiderna snart. Det betyder mycket för mig att ni finns och den feedback jag får av er. Att finnas till hands och hjälpa andra att få ordning på sina liv är det absoluta huvudsyftet för mitt liv och jag är tacksam för de här kanalerna jag har att nå ut och bli nådd på.

Om någon dag eller i helgen kommer en stor årsprognos för hela 2018 istället för månadens tarot, så håll utkik. Under tiden delar jag med mig av en sång som jag spelat mycket under december.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Månadens tarot december 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

Härliga december ser ut att bli fin på de flesta sätt och vis.

1-10: Sju Mynt

Det är dags att göra en utvärdering av dina behov och din längtan. När du gör det blir du mer medveten och kan lättare nå dina mål och det du strävar efter – något som du kan komma att omvärdera i någon mån.

Det kan kännas som om du har slösat tid och energi på någonting – men så är inte fallet. Det är bara dags för en paus och du kan förlita dig på att saker och ting som du har påbörjat nu fortsätter framåt av sin egen kraft under tiden. Låt däremot pausen inte bli för lång, det finns mer att göra.

I arbete gäller att du kan bli erbjuden en löneökning eller på något annat sätt för tillfälle att avancera. Fundera dock på om det är vad du verkligen vill eftersom det också ligger för att det kan vara så att du hellre ska göra någonting annat, något som ligger närmare hjärtat och passar dig bättre.

Om det inte kommer in pengar som förväntat eller önskat – oroa dig inte utan fortsätt framåt. Sannolikt finns det förändringar som behöver göras. Tålamod premieras och det kan då komma in oväntade pengar.

Också i nära relationer ligger det för utvärdering och det är viktigare att du gör detta än vad du kommer fram till. Den som inte har någon kärleksrelation men vill ha det behöver också fundera på vad det är som ligger vägen – chansen är stor att det handlar om omständigheter som inte riktigt gynnar en sådan.

11-20: Magikern

Vad som än händer under de här dagarna kan du hantera det med hjälp av din intuitiva medvetenhet, saker och ting kommer ha en tendens att flyta på och det kan uppstå meningsfulla sammanträffanden som du kan dra nytta av.

Med dina tankar och ditt fokus kan du skapa i princip du vill, inte minst svar och lösningar på det du upplever som problematiskt.

Vad gäller arbete och karriär ligger det för framgång – den som letar efter jobb kan med stor sannolikhet hitta och få ett, konstnärer och andra som arbetar kreativt kan få uppleva en ökad inspiration. Men Magikern kan också betyda att det finns anledning att vara lite försiktig på arbetsplatsen och med kollegor. Någonting kan vara lite bedrägligt.

Vad gäller ekonomin ligger det för förbättringar, bland annat genom nya vägar att göra pengar på.

Den som precis har mött någon kan mycket väl uppleva att det finns en själslig koppling – det kan röra sig om en själsfrände som det kan bestå med om inte hela livet så i alla fall under lång tid. För den som är singel kan ett möte med en speciell person uppstå under lite ovanliga omständigheter. Den som redan befinner sig i en relation kan få uppleva att förhållandet tar sig till en ny nivå, fördjupas och bli bättre än någonsin.

21-31: Narren

Under årets sista dagar handlar det om att någonting nytt är på gång och det gäller inte bara det annalkande nya året. Förvänta dig det oväntade, lita på dina instinkter och oroa dig inte utan lita på att saker och ting kommer att gå bra.

I arbete och karriär ligger det också nu för möjlighet att hitta ett nytt och bättre jobb och och det kan involvera resor. Entusiasm kommer både behövas och finnas.

Det är också en utmärkt energi för ekonmin. Det ligger för ökade inkomster under denna tid eller inom en snar framtid.

Vad gäller kärlek så betecknar Narren ofta att det inte är läge för en stadig eller etablerad kärlek utan någonting mer lättsamt och lättvindigt. Narren vill inte binda sig utan vara fri. Det kan visst finnas attraktion men också impulsivitet och en viss flyktighet.

Övergripande energi för hela månaden: Tio Stavar

Ansvar och skyldigheter – oavsett om det är pålagt utifrån eller självförvållat – kan kännas lite som en börda under den här månaden, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det är julmånad, en tid då många upplever en massa ”måsten”. Men det gäller inte bara julbestyr och familj utan i största allmänhet. Kom ihåg att det går att delegera.

I arbete ligger det för att gå ut i världen med det du kan och vet och dela med dig. Låt inte andra saker som ligger på ditt bord hindra dig i detta – om du inte känner att du har tid på grund av allt som måste göras, så kan det vara så att du kan avsäga dig något. Gör hellre det än att låta bli att röra dig utåt med dina gåvor. Mycket talar för att en del av dessa bördor som du upplever är självpåtagna och därmed någonting som du kan gör någonting åt.

Om ekonomin är tajt, gör dig av med sådant som drar pengar utan att för den skull ge någonting i utbyte. Allt ifrån att skära ner på utgifterna för sådant som inte är nödvändigt eller viktigt till en regelrätt skuldsanering om det är vad som kan vara aktuellt. Det finns möjligheter, men du behöver agera.

I kärlek ligger det för att ta ett steg tillbaka och fundera på hur det är och hur du vill ha det, någonting som är som mest påtagligt under månadens första tio dagar. Bestäm dig för vad du kan leva med och vad du inte vill vara utan och utgå sedan därifrån.

Jag vill önska alla gamla och nya läsare av denna blogg en riktigt

GOD JUL & ett GOTT SLUT på 2017.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

Tacksamhet

Saker och ting händer. Ibland är det yttre omständigheter som vi inte kan rå över annat än hur vi förhåller oss till det – som vädret, naturens krafter, andras beslut och handlingar eller tiden som går.

Tacksamhet kan vara en känsla men är mer än så och i första hand en andlig princip, ett förhållningssätt och ett sätt att hantera tillvaron på, någonting som ofta också kräver ett uttryck i någon form av handling. Det behöver inte vara storstilat, ett enkelt ”tack” när någon visar uppskattning eller gör sig besvär för vår skull räcker ibland långt.

Att vara tacksam när livet är gott är lätt, men den som kan använda sig av – och utöva – tacksamhet också när det ser ut att gå emot har hittat ett ovärderligt verktyg till både andlig utveckling och personlig balans och välmående.

Det finns till och med forskning som visar att tacksamhet kan stärka vårt immunförsvar, ge bättre sömn, reducera stress och mildra depression – så det finns många anledningar att praktisera tacksamhet på daglig basis.

När du kommer på dig själv med att låta eventuella omständigheter som inte är som du skulle önska att de vore påverka dig negativt, stoppa dig själv och försök lista några saker som trots allt är bra och som du är tacksam för – det finns alltid nåt.

Fokusera sen på och utgå från det istället för allt annat som lämnar övrigt att önska – förutom att du får en chans att må bättre är det också så att det du fokuserar på tillför du energi och göder, det växer. Så när du fokuserar på det som är gott skapar du en grogrund och öppning för mer av det goda.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Vad är en tvillingsjäl?

Vad är en tvillingsjäl?

Därom tvistar man – ordet kan alltså betyda lite olika beroende på vem man frågar och om man googlar eller tar sig en titt på youtube så finns det ett rikt och brokigt utbud av människor som marknadsför sin version och vision – det är populärare än någonsin att ha en tvillingsjäl.

För mig gäller allmänt att ingen levande person på den här jorden med säkerhet kan hävda att de sitter inne med alla svaren eller det enda rätta svaret hur det ser ut i ”det osynliga” – hur den metafysiska världen är beskaffad, men jag kan dela med mig av den modell som funkar för mig, vad jag håller för troligt för att det resonerar med mig och min erfarenhet. Att vara synsk och att få information från högre sfärer är ingen exakt vetenskap och är det någonting jag önskar är att alla ska hålla det i minnet och stämma av med sig själva, med sin egen själ och sitt eget högre jag för att hitta det som är sant för var och en.

Jag använder begreppet tvillingsjäl enbart när det handlar om EN själ i två kroppar. En själ är en energi och en essens (klicka här för ett tidigare inlägg om det) och någon gång bestämde sig den här själen sig för att dela på sig, i en maskulin och en feminin del eller aspekt. Det betyder inte att en tvillingsjäl nödvändigtvis behöver vara en man och en kvinna i sin fysiska form, det finns tvillingsjälar som består av samma kön, men den ena är alltid bärare av den övervägande manliga energin, och motparten av den feminina.

Den som är en tvillingsjäl lever alltså i union med sin andra hälft på det högre planet, alldeles oavsett hur den fysiska relationen ser ut.

Många gånger används begreppet tvillingsjäl för att uttrycka en sympati, en stark och många gånger harmonisk kärlek, men det är inte nödvändigtvis samma sak som att det verkligen är frågan om en tvillingsjäl som jag definierar den. Ofta kan det röra sig om en ny typ av själfrände, med två själar med en hög energi som ligger nära varandra i frekvens och därför upplevs som osedvanligt kompatibla.

Dessa typer av själsfränder, eller själspartners, kan ibland uppvisa ett snarlikt mönster eller beteende som tvillingsjälen, utan att för den sakens skull vara det.

Har alla en tvillingsjäl?

Som jag ser det är svaret nej – och det är heller ingenting att stå efter. Faktum är att det snarare är förenat med en hel del svårigheter som måste övervinnas för att den som är en tvillingsjäl ska kunna leva i harmoni med sin andra hälft på det fysiska planet. Att vara en tvillingsjäl är också ett uppdrag, ett andligt uppdrag och en mission, som själen har tagit på sig och handlar om någonting mer än att ”bara” ha en partner man kan ha det härligt och eventuellt genomföra projektet bilda familj eller liknande tillsammans med.

Första mötet mellan de två delarna av tvillingsjälen i den fysiska verkligheten är sällan startskottet på själva den fysiska relationen, utan mer ett smakprov och en introduktion. Därefter brukar det uppstå svårigheter, då det jag kallar egot och personligheten – med vilket jag menar den del av av oss som inte är vår själ, där våra erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och föreställningar och annat som vi tillskansat oss i det här livet ryms – kliver in i bilden och försöker ta över (eller omöjliggöra) relationen.

När det sker, snabbt och plötsligt eller gradvis, så skjuts själen (själarna) i bakgrunden och problem uppstår oundvikligen – attraktionen och kärleken är mellan de två olika aspekterna eller delarna av själen och inte mellan två egon och när egot kommer i vägen skyms sikten eller försvagas attraktionskraften – eller hur man ska uttrycka det.

Det som ibland kallas för tvillingsjälsdansen eller tvillingsjälsvalsen då de två närmar sig och fjärmar sig om vartannat uppstår – en dans eller en vals som kan pågå i det oändliga och leda till att relationen aldrig riktigt manifesteras om man inte förstår vad det handlar om och gör det inre, andliga arbete som måste till för att relationen i slutändan ska hamna på plats.

Många blir besvikna och ger upp, de kommer aldrig så långt utan menar att det är omöjligt och att relationen inte kan manifesteras ”i det här livet”. Och så kan det kännas, men det betyder inte att det är sant i objektiv bemärkelse. En verklig tvillingsjäl har för avsikt att manifestera också unionen/relationen i det här livet, annars skulle inte båda delarna/aspekterna av själen vara här, i fysisk form – och det är också fullt möjligt även om det kan verka och vara tufft.

Utan den första erfarenheten, av en kärlek bortom alla ord med ett aldrig annars upplevt djup, skulle ingen vara motiverad att göra det själsliga och inre arbete som behövs för att manifestera relationen – men man måste veta hur och vad man kan göra också och det är bland annat det som jag har specialiserat mig på.

Först och främst behöver man förstå att en tvillingsjälsrelation inte är som andra kärleksrelationer, att den följer andra regler och lagar, är grundad i den andliga verkligheten och kan komma till uttryck i den fysiska (manifesteras) – men bara om den inre, andliga och själsliga kopplingen är upprättad, etablerad och upprätthålls.

Återkommer i ämnet längre fram på vägen…

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Månadens tarot november 2017

Månadens Tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

I början av månaden kan det finnas rädslor, men uppmaningen är att inte låta sig skrämmas av hur saker och ting ser ut eller verkar vara – och efter det kan det lossna betydligt. November har alla förutsättningar att bli riktigt fin.

1-10: Djävulen
När den här typen dyker upp betyder det oftast att vi är oförmögna att se sanningen om en situation eller person. Vi dömer eller bedömer det som är och händer utifrån vad som synes vara och ske istället för att se djupare och igenom skenet och den verkliga och underliggande sanningen om situationen eller personen.

Vi kan känna oss som offer för omständigheterna, känna oss begränsade och rädda utan att se att vi själva bidrar genom hur vi tänker och agerar. Vi projicerar våra rädslor på omgivningen och tänker att det är verkliga hinder. För att bli fria behöver vi förändra vårt tankesätt och vårt beteende och dra tillbaka projektionerna – då lösgör vi oss från det vi känt oss fastkedjade vid.

Vad gäller arbete betyder Djävulen att vi kan låta pengar och status vara vårt drivande och huvudsakliga motiv istället för en inre tillfredsställelse med det vi gör. Det handlar inte bara om att jaga status och yttre attribut utan kan också handla om att till exempel stanna kvar på en arbetsplats eller i ett yrke som inte längre ger någonting för att inte riskera tryggheten i en lönecheck.

Gäller det ekonomin kan det dyka upp frestelser. Överge inte dina principer för att göra ”snabba cash” – även om det låter lockande.

I kärlekslivet handlar det om att känna sig bunden till en person och inte kunna ta sig loss trots att det skulle vara det bästa, eller att det finns en stark fysisk kemi och attraktion men ingenting annat. Vill du ha en förändring så måste du åstadkomma den själv.

11-20: Kung Stavar
Generellt ligger det dessa dagar för att slutföra och bli färdig med saker och ting. Det ligger också för att släppa taget om gamla beteendemönster och annat som inte längre fyller en konstruktiv funktion och det finns en massa driv och energi – saker och ting kan bli gjorda.

Det kan också vara en äldre man som som fyller funktionen av att driva på och som inspirerar och uppmuntrar till att briljera.

I arbetslivet handlar det om nytänkande, innovationer och nya idéer och det kan finnas hjälp att få antingen av en chef eller av kollegor eller arbetspartners med att införliva nya metoder på jobbet eller i verksamheten. Den med eget företag eller firma kan vänta sig ett uppsving och samtidigt behöva ha tålamod – det ligger framgång inom räckhåll, men det betyder inte att gasen behöver gå i botten.

Pengar förtjänas genom att vara kreativ och originell och det är bra dagar för att följa intuitionen vad gäller ekonomin, det kan bli ett bra inflöde.

I kärlekslivet är det troligt att arbete går före romantik och partnerskap så att det inte finns så mycket till övers för att odla en relation.

21-30: Världen
Även de sista dagarna i månaden ligger det för att någonting i någon form når sin ände – därför att det är fullbordat, klart.

Det kan vara en epok, ett projekt, en relation eller någonting annat men oavsett vad innebär avslutet att plats bereds för en ny början. Det kan vara anledning att fira eller i alla fall att pusta ut, men det innebär inte att det slutliga målet är nått, även om en viktig etapp är förbi.

Vad gäller arbete, karriär och finanser kan det finnas kontakt med utland eller andra kulturer som leder till tillfredsställande resultat och kan innebära resa av något slag.

I kärlek är Världen ett löfte om att du kan komma att få uppleva precis det du drömt om. Det kan handla om att träffa ”den rätta” och den som redan är i en relation kan komma att återupptäcka sin partner och inse att det som saknats inte alls är borta. Den som vill ha en nytändning kan också göra rätt i att resa tillsammans.

Övergripande för hela månaden: De Älskande
Handlar om att välja mellan att lyssna på huvudet eller på hjärtat – att göra det som är förnuftigt, rationellt och ”som man ska” eller att gå hjärtats väg med allt vad det innebär.

I arbetslivet kan någonting som inte verkar så roligt vid ett första påseende visa sig vara en ”förklädd välsignelse” och innebära en fin utveckling.

Vad gäller ekonomin så kommer det att öppna upp så fort ett beslut är fattat. Pengar kan komma genom partnerskap.

Även i kärlekslivet kan det handla om att fatta ett beslut och det kan mycket väl vänta en ny relation runt krönet eller så kan en redan pågående relation genomgå förändringar till det bättre.

 

Ha en fin november!

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Jag är min själs ljus

I väntan på att jag ska komma igång att blogga igen delar jag med mig av en tillfällig favorit – släpp gärna alla tankar en stund och sjung med.

star

Vill du veta mer om vem jag är kan du läsa här.

Jag spår och vägleder varje varje vecka på Tarotguiderna – agentnummer #43

– du hittar alltid mina arbetstider här.

star

Jag är även utbildad numerolog med lång erfarenhet och tar emot för privata läsningar och om detta kan du läsa mer här.

Varmt välkommen att höra av dig!